Anda di halaman 1dari 6

PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN : TINGKATAN TIGA TINGKATAN MASA TAJUK FOKUS 3 40 minit Adab berpidato Pemikiran : Pelajar

dapat mengetahui adab berpidato. Penghayatan : Sentiasa mengamalkan dan melaksanakan adab berpidato. Aras 1 1. Menyatakan pengertian berpidato . 2. Menerangkan diantara format berpidato. 3. Menjelaskan adab-adab berpidato Aras 2 1. Mengenalpasti ciri-ciri pidato yang baik dan tidak baik. OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN 2. Menerangkan cara-cara untuk menjadi pemidato yang baik 3. Menyatakan tujuan Islam menganjurkan beradab ketika berpidato. Aras 3 1. Menghuraikan akibat jika seseorang tidak beradab ketika berpidato. 2. Menjelaskan cara untuk mengelakkan diri perkara-perkara yang boleh menjatuhkan m,aruah orang lain ketika berpidato. 3. Menerangkan keberkesanan pemidato yaqng baik terhadap individu dan masyarakat. ISI Aras 1 1. Menyatakan pengertrian pidato. 2. Menerangkan format berpidato. 3. Menerangkan adab berpidato. 4. Ciri-ciri pidato yang baik. Aras 2 1. Menyatakan tujuan Islam menganjurkan beradab ketika berpidato. 2. Mengenalpasti ciri-ciri pidato yang baik dan tidak baik. 3. Menerangkan cara-cara untuk menjadi pemidato yang baik. 4. Mengamalakan sifat berani mengeluarkan pendapat. Aras 3. 1. Menjelaskan keberkesanan pidato yang baik kepada individu dan masyarakat.

2. Menghuraikan akibat buruk jika tidak beradab semasa berpidato 3. Menghuraikan cara-cara untuk mengelakkan diri dari perkara yang boleh menjatuhkan maruah orang lain ketika berpidato. 4. Nasihat-menasihati dan mengamalkan sifat sopan santun. PENGETAHUAN SEDIAADA LANGKAH-LANGKAH P&P 1. Pelajar telah melihat pertandingan berpidato peringkat maktab

Set Induksi

1. Guru menayangkan rakaman VCD johan pidato peringkat kebangsaan.

Perkembangan P & P

Aras 1 1. Guru meminta pelajar secara rawak menyatakan pengertian pidato. 2. Guru meminta pelajar menerangkan format berpidato. 3. Guru mnerangkan adab-adab berpidato. Aras 2 1. Guru membahagikan pelajar kepada 3 kumpulan . 2. Guru memberi tajuk mengikut kumpulan. - Tujuan Islam menganjurkan beradab ketika berpidato. - Ciri-ciri pidato yang baik. - Ciri-ciri pidato yang tidak baik. 4. Guru meminta pelajar mempersembahkan pidato mengikut kumpulan. 5. Guru memberi komen terhadap persembahan pelajar. Aras 3 1. Guru menjelaskan keberkesanan pidato yang baik. 2. Guru menghuraikan akibat buruk jika tidak beradab semasa berpidato. 3. Guru menghuraikan cara-cara untuk mengelakkan diri dari perkara yang boleh menjatuhkan maruah orang lain ketika berpidato. 6. Guru menyatakan bahawa pelajar perlu mengamalkan sifat nasihat menasihati dan mengamalkan sikap sopan santun.

1. Guru memastikan setiap pelajar menjadi pemidato yang baik dengan melatih sifat berani menyatakan kebenmaran. 2. Guru menyarankan pelajar mengamalkan sifat yang bersopan dan tidak membanggakan diri dab berakhlak yang mulia yang harus dimiliki oleh seorang pemidato.

Rumusan

Pengayaan

Pendalaman

1.

Pelajar membaca dan menghayati kisah pemidato nusantara iaitu Hamka. Pelajar membaca dan menghayati tafsir daripada surah An-Nahlu ayat 125. LAMPIRAN 1

Pelebaran

1.

Kaedah dan ABM 1. 2. 3. 4. 5. VCD. TV. Kertas. Gambar. Colour Magic.

Kaedah 1. Penerangan daripada guru. 2. Perbincangan dan soal jawab. 3. Sumbang saran. 4. Sumbang saran. 5. Demontrasi.

LAMPIRAN II Soalan mengikut aras. Aras 1 1. 2. 3. Aras 2 1. 2. Berikan pengertian pidato. Nyatakan Format sesebuah pidato. Jelaskan adab-adab berpidato. Jelaskan 3 ciri pemidato yang baik mengikut perspektif Islam. Nyatakan 3 ciri-ciri pidato yang tidak baik.

Aras 3 1. Nyatakan 3 akibat seseorang itu mengabaikan adab-adab ketika berpidato. 2. Berikan cadangan anda cara-cara menjadi pemidato yang baik,

LAMPIRAN III Lembaran Kerja. Aras 1

ADAB BERPIDATO

PENGERTIAN

ADAB-ADAB

Aras 2 1. Ciri-ciri pidato yang baik ialah: a) b) c) d) Aras 3 Isikan tempat kosong dengan kesan pidato yang baik terhadap masyarakat:

Kesan pidato yang baik terhadap masyarakat