Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH DASAR NEGERI PERCOBAAN 2

Alamat : Sekip, Catur tunggal, Depok, Sleman Yogyakarta.


Telepon: (0274) 566682

TUGAS BAHASA JAWA

NILAI

Kegiatan

: Aksara jawa

Kelas Hari, Tanggal

:5 : Rabu, 5 Juni 2013 : .

Nama / No. Absen : .................. ./ .

Paraf Ortu

I.

Salinen aksara jawa ing ngisor iki nganggo aksara latin!

mfe[gkuq[yogk/tfiwiwitiknQian[np}jnJenGiynTiai=t=gl;13;peb(wri;1755;si=f itnFtzni[komPeniwlnFykuwi[fni=gube/nu/ni[cAolsA/ti=amkiligube /nu/jenF`lJ[co[bMosSel, aisip}jnJenGiynTikuwimau:negrmtrmFi[pr=ffi[lo[ro:setezhaisih ffiakkjnSurk/t,setezhliy[nffiakPzernM=kubumi. [joni=p}jnJenKsebutHugpezernM=kubumifiy[koniffirjai=setezhd [arhpeflmnkjnJwknQigel/sulTnAm_kubu[wo[nose[noptiai=alegabF |lcaMnSyifinPntgmkAliptulLh.

II. Salinen aksara latin ing ngisor iki nganggo aksara jawa! Kutha Yogya dipimpin dning Sri Sultan Hamengkubuwono X lan Pangeran Pakualam, Yogyakarta dikenal minangka kutha pelajar. Bagan saka kutha Yogyakarta, yaiku Kotagedh, prenah dadi pusat Kasultanan Mataram wetara taun 1575-1640. Kraton Sultan sing isih duw fungsi jroning makna sing sakbener yakuwi kraton Kasultanan Yogyakarta, sing dadi pecahan saka Mataram.

Kunci

Madeg Kutha Yogyakarta diwiwiti kanthi anan Prejanjen Gianti ing tanggal 13 Februari 1755 sing ditandatangani Kompeni Walanda yakuwi dning Gubernur Nicholas Hartingh makili Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Prejanjen Gianti kuwi mau: Negara Mataram diprang dadi loro : Setengah isih dadi Hak Krajan Surakarta, setengah liyan dadi Hak Pangeran Mangkubumi. Jroning prejanjen kasebut uga Pengeran Mangkubumi diakoni dadi Raja ing setengah dharah Pedalaman krajan Jawa kanthi Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah. kuq[yog-fipimPi[nFni=sisulTnAm_kubu[wo[nokLnPzernPkuwlm,[yogk/tfikenlMin=kkuqpelj/.

b[ganSkkuq[yogk/t,yaiku[kotge[d,p}nhffipustKsulTnnMtrmWetrtaun;1575;-;1640;. k[tonSulTnSi=aisihfu[wpu=si[joni=mkNsi=skBene[rykuwik[tonKsulTn[n -og-k/t,si=ffipecanSkmtrm,