Anda di halaman 1dari 9

PENGUMPULAN DATA / MAKLUMAT SEKOLAH RENDAH KE UNIT PEND.

ISLAM PPD KINTA SELATAN 2013


BIL PERKARA TARIKH PENYERAHAN CATATAN

1 Maklumat Bil.Murid dan Guru Pend.Islam &Guru J QAF 2 Analisa Jadual waktu 3 Profil Guru(Bertaip dan disertakan gambar) 3 e Pelaporan setengah tahun pertama 4 e Pelaporan setengah tahun kedua 5 Pelaporan Kem Literasi Al Quran(KLAQ) Fasa 1 Fasa 2 6 Maklumat murid Khatam Al Quran Tahap 2 7 Perancangan Dakwah / Kurikulum 8 Pelaporan Dakwah/Kurikulum Setahun 9 POTENSI MURID 9 Status Head Count(TOV dan Target) Pend.Islam dan Jawi 10 Analisa PPT Thn 5 & 6 Pend.Islam dan Jawi 11 Analisa PAT Thn 5 & 6 Pend.Islam dan Jawi

Feb & Mei, & Nov. sda Feb. Julai Nov.

SEBELUM 15 HB. Secara online

semua guru

Mei Okt. 15 okt. Feb. Nov. UNTUK REKOD SEKOLAH SAHAJA Feb. Jun Nov.

* TERTAKLUK KEPADA PINDAAN

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA SELATAN MAKLUMAT BILANGAN MURID DAN GURU PENDIDIKAN ISLAM (SEKOLAH RENDAH)
Nama Sekolah: SK /SJKC /SJKT_____________________________ Kod Sekolah: ___________________

1.

Bilangan Murid dan Jumlah Kelas Pendidikan Islam


Kelas L P Jumlah Murid *Jumlah Kelas Pendidikan Islam

Pra Sekolah 2011 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Pendidikan Khas Anggaran Pra 2012 Anggaran Tahun 1 2012 Jumlah *Jika kelas bergabung, nyatakan jumlah kelas setelah digabungkan. 2.

Bilangan Guru Terkini :


Guru GPA (Guru Pend. Islam) GJQ (Guru J Qaf) GTPI / AGT GSTT Pagi Petang Jumlah Catatn

DGA 29 L P L

DG 32 P L

DG 41 P L

GDL P

DG 41 (G JQAF) L P L

DG 44 P

3
BIL

Guru Berjawatan/Guru Cemerlang ( Lampiran jika perlu)


NAMA JAWATAN GRED

4. Guru
GPA G jQAF

Keperluan Guru : Bilangan Berhak Bilangan Kurang Bilangan Lebih

**Untuk simpanan panitia pendidikan Islam

PROFIL GURU PEND. ISLAM SEKOLAH RENDAH/MENENGAH PPD KINTA SELATAN


Nama Sekolah : Kod Sekolah : GAMBAR TERKINI 1.Nama :. 2.NO KP:. 3.NO. FP : . 4. Tarikh Lahir : .. 5. Tarikh Bersara : .. 6. Status Perkahwinan : Bujang / Kahwin / Duda / Janda 7. Jawatan : .. 8. Gred Jawatan : ....... 9. Tarikh Lantikan Rasmi : 10. Tarikh Sah Jawatan :... 11. Alamat Rumah / Tetap : .... . 12. No Telefon : ....... 13. Jarak Antara Sekolah Dengan Rumah : .. (KM) 14. Alamat Tempat Tinggal Sekarang : ...... ... 15. No Telefon : ...... 16. Kelayakan Akademik Tertinggi : SPM / STPM /Diploma /Sarjana Muda/Sarjana/Doktor Falsafah 17. Kelayakan Ikhtisas : ..... 18. Opsyen : . 19. Waktu Mengajar : Pend Islam ........minit - B. Arab ........minit - Lain-Lain ......minit 20. Guru Beredar Ke Sekolah : . 21. Tauliah Mengajar Dari Jabatan Agama Islam : Ada / Tiada 22. Nama Suami / Isteri : ... 23. No KP : .. 24. Pekerjaan Suami / Isteri : .... 25. Nama & Alamat Majikan : ....
(Suami/Isteri)

..... 26. No Telefon : ... 27. Sejarah Tempat Berkhidmat (termasuk sekolah semasa) Bil 1 2 3
(Sila buat lampiran jika ruangan ini tidak mencukupi)

Nama Sekolah

Tarikh Mula

Tarikh Tamat

28. Kursus Yang Berkaitan Dengan Tugas Guru Pendidikan Islam dan Kursus Komputer Yang Pernah Dihadiri Bil 1 2
(Sila buat lampiran jika ruangan ini tidak mencukupi)

Nama Kursus

Anjuran & Tempat

Tarikh Mula

Tarikh Tamat

29. Tahap Literasi Komputer : Lemah / Sederhana / Baik / Amat Baik 30. Perisian Komputer Yang Mahir Digunakan : I)..... II) .. 31. Kemampuan / Kebolehan Berceramah : Boleh / Tidak 32. Sebagai Hakim :MTQ / MKI / Ihtifal j QAF . .Bidang:(Cth.Tajwid) : Tandatangan : . Nama : .... Tarikh: ...

BUTIRAN MENGAJAR GURU PENDIDIKAN ISLAM SR PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA SELATAN Nama Sekolah :.. Kod Sekolah :

Analisa Jadual Waktu Mengajar GPA dan G JQ:

Bil

Nama Guru

GPA / GJQ/ GTPI

Jumlah Jumlah Jumlah Waktu Waktu Waktu Pra Pend.Islam Bahasa Arab

Jumlah Waktu Tasmik

Jumlah Waktu Akademik

Jumlah Waktu Seminggu

Tahun mendapat APC

Catatan

Jumlah mengikut bilangan berapa kali

STATUS POTENSI PENCAPAIAN MURID BERDASARKAN PEPERIKSAAN PPD KINTA SELATAN

TAHUN 2012

TAHUN

BIL.MURID

PEP GRED

CEMERLANG BIL %

P.CEMERLANG BIL %

LULUS BIL %

POTENSI LULUS BIL %

KRITIKAL BIL %

TOV PPT PAT ETR Arahan: Tov berdasarkan akhir tahun 5 2012 Hantar tov tahun 6 sahaja Perbanyakan / copy mengikut kelas

PENGHANTARAN DATA PANITIA SR PPD KINTA SELATAN 2013

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

KOD ABA 2017 ABA 2018 ABA 2019 ABA 2020 ABA 2021 ABA 2022 ABA 2023 ABA 2024 ABA 2025 ABA 2026 ABA 2027 ABA 2028 ABA 2029 ABA 2030 ABA 2031 ABA 2032 ABA 2033 ABA 2034 ABA 2035 ABA 2036 ABA 2037 ABA 2038 ABA 2040 ABA 2048 ABA 2054 ABA 2067 ABB 2090 ABB 2091 ABB 2093 ABB 2095 ABB 2096 ABB 2094 ABB 2097 ABB 2098 ABC 2132 ABC 2133 ABC 2134 ABC 2135 ABC 2136 ABC 2137 ABC 2138 ABC 2139 ABC 2140 ABC 2141 ABC 2144 ABC 2145 ABC 2146 ABC 2148

NAMA SEKOLAH SK PENGKALAN BAHARU SK GOPENG TAMAN GOPENG BARU SK GUNUNG PANJANG SK CHANGKAT TUALANG SK KOTA BAHARU SK TUALANG SEKAH SK MALIM NAWAR SK KUALA DIPANG SK SAHOM SK KAMPAR SK BUKIT PEKAN SK AIR HITAM LABU SK SUNGAI ITEK SK TOH INDERA WANGSA AHMAD SK SIPUTEH SK TRONOH SK KAMPUNG SERI RAHMAT SK TANJONG TUALANG SK AYER PAPAN SK CHANGKAT TIN SK ULU GERUNTUM SK BAKAP SK AYER DENAK SK POS DIPANG SK SENTOSA SK SERI JAYA SK SULTAN YUSSUF SK ST. BERNADETTE'S CONVENT SK SERI TRONOH SK METHODIST (ACS) SK DE LA SALLE SK GOPENG JALAN ILMU SK METHODIST MALIM NAWAR SK ST PAUL SJKC SIPUTEH SJKC CHUNG SUN TRONOH SJKC KG BALI SJKC KG NALLA SJKC YUK KWAN SJKC BEMBAN SJKC THUNG HON BT GAJAH SJKC THUNG HON TG TUALANG SJKC SUNGAI DURIAN SJKC KAMPONG TIMAH SJKC NEW KOPISAN SJKC MAN MING SJKC LAWAN KUDA BARU SJKC JERAM

PROFIL GURU

JADUAL / / / / / / / / / / /

TOV THN 6

/ / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

49 50 51 52 53 54 55 56

ABC 2149 ABC 2150 ABC 2151 ABC 2152 ABC 2153 ABC 2155 ABC 2156 ABC 2157

SJKC YING SING MALIM NAWAR SJKC SIN MIN SG SIPUT SELATAN SJKC PEI YUAN SJKC KAMPAR GIRLS SJKC CHUNG HUAH SJKC MAMBANG DI AWAN SJKC YU YING SJKC SIN MIN TRONOH MINES

JUMLAH GURU PENDIDIKAN ISLAM KINTA SELATAN 2013 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 KOD ABA 2017 ABA 2018 ABA 2019 ABA 2020 ABA 2021 ABA 2022 ABA 2023 ABA 2024 ABA 2025 ABA 2026 ABA 2027 ABA 2028 ABA 2029 ABA 2030 ABA 2031 ABA 2032 ABA 2033 ABA 2034 ABA 2035 ABA 2036 ABA 2037 ABA 2038 ABA 2040 ABA 2048 ABA 2054 ABA 2067 ABB 2090 ABB 2091 ABB 2093 ABB 2095 ABB 2096 ABB 2094 ABB 2097 ABB 2098 ABC 2132 ABC 2133 ABC 2134 ABC 2135 ABC 2136 ABC 2137 ABC 2138 ABC 2139 ABC 2140 ABC 2141 ABC 2144 ABC 2145 ABC 2146 ABC 2148 ABC 2149 ABC 2150 ABC 2151 ABC 2152 NAMA SEKOLAH SK PENGKALAN BAHARU SK GOPENG TAMAN GOPENG BARU SK GUNUNG PANJANG SK CHANGKAT TUALANG SK KOTA BAHARU SK TUALANG SEKAH SK MALIM NAWAR SK KUALA DIPANG SK SAHOM SK KAMPAR SK BUKIT PEKAN SK AIR HITAM LABU SK SUNGAI ITEK SK TOH INDERA WANGSA AHMAD SK SIPUTEH SK TRONOH SK KAMPUNG SERI RAHMAT SK TANJONG TUALANG SK AYER PAPAN SK CHANGKAT TIN SK ULU GERUNTUM SK BAKAP SK AYER DENAK SK POS DIPANG SK SENTOSA SK SERI JAYA SK SULTAN YUSSUF SK ST. BERNADETTE'S CONVENT SK SERI TRONOH SK METHODIST (ACS) SK DE LA SALLE SK GOPENG JALAN ILMU SK METHODIST MALIM NAWAR SK ST PAUL SJKC SIPUTEH SJKC CHUNG SUN TRONOH SJKC KG BALI SJKC KG NALLA SJKC YUK KWAN SJKC BEMBAN SJKC THUNG HON BT GAJAH SJKC THUNG HON TG TUALANG SJKC SUNGAI DURIAN SJKC KAMPONG TIMAH SJKC NEW KOPISAN SJKC MAN MING SJKC LAWAN KUDA BARU SJKC JERAM SJKC YING SING MALIM NAWAR SJKC SIN MIN SG SIPUT SELATAN SJKC PEI YUAN SJKC KAMPAR GIRLS GPI jQAF JUMLAH

53 54 55 56

ABC 2153 ABC 2155 ABC 2156 ABC 2157

SJKC CHUNG HUAH SJKC MAMBANG DI AWAN SJKC YU YING SJKC SIN MIN TRONOH MINES