Anda di halaman 1dari 1

BORANG SENARAI SEMAK STANDARD PRESTASI PBS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN SATU

2013

NAMA SEKOLAH

SMK SUNGAI BURONG

NAMA PELAJAR

MUHAMMAD HAFIS BIN MOHD SHAMSOL RIDZA

TINGKATAN

1 CEKAL

*GURU DIKEHENDAKI MERUJUK “DOKUMAN STANDARD PRESTASI” - (DSP)

BAND

 

PENYATAAN

 

DESKRIPTOR

 

EVIDEN

KLIK

STANDARD

   

1

BAND 1

B1D1

Unsur Seni (US)

B1D1E1

garisan

 

(B1)

 

B1D1E1

rupa

 

TAHU

Kenal & tahu

B1D1E1

bentuk

 
 

B1D1E1

jalinan

 

B1D1E1

ruang

 

B1D1E1

warna

 

B1D2

Prinsip Rekaan (PR)

B1D2E1

kontra

 
 

B1D2E1

harmoni

 

B1D2E1

penegasan

 

B1D2E1

imbangan

 

B1D2E1

irama & pergerakan

 

B1D2E1

kepelbagaian

 

B1D2E1

kesatuan

 

2

BAND 2

B2D1

B2D1E1

unsur seni pada sumber alam

 

(B2)

US pada sumber alam, buatan manusia & hasil seni

B2D1E2

unsur seni pada objek buatan manusia

 
 

B2D1E3

unsur seni pada hasil seni visual

 

TAHU DAN

Pengamatan & pemerhatian

B2D2

B2D2E1

prinsip rekaan pada sumber alam

 

FAHAM

PR pada sumber alam, buatan manusia & hasil seni

B2D2E2

prinsip rekaan pada buatan manusia

 
 

B2D2E3

prinsip rekaan pada hasil seni visual

 

3

BAND 3

B3D1

B3D1E1

lukisan

 

(B3)

*Tahu, faham dan membuat aplikasi ASR

B3D1E2

catan

 
 

B3D1E3

arca

 

TAHU,FAHAM

Penerokaan media dan teknik dalam penghasilan.

*Penerokaan pelbagai media & teknik

B3D1E4

cetakan

 

DAN BOLEH

B3D1E5

poster / seni reka tanda

 

BUAT

B3D1E6

tembikar

 

B3D1E7

anyaman

 
 

B3D2

B3D2E1

lukisan

 

*Tahu, faham dan boleh menghasilkan *Menerusi proses, alat , media dan bahan

B3D2E2

catan

 

B3D2E3

arca

 

B3D2E4

cetakan

 
 

B3D2E5

poster / seni reka tanda

 

B3D2E6

tembikar

 

B3D2E7

anyaman

 

4

BAND 4

B4D1

B4D1E1

lukisan

 

(B4)

Mengaplikasi ASR dlm penghasilan

B4D1E2

catan

 
 

B4D1E3

arca

 

TAHU,

Mengaplikasikan ASR guna media & teknik betul.

 

B4D1E4

cetakan

 

FAHAM DAN

B4D1E5

poster / seni reka tanda

 

BOLEH BUAT

B4D1E6

tembikar

 

DENGAN

Terangkan hasil kerja sendiri.

Amal nilai baik.

   

BERADAB

B4D1E7

anyaman

 

B4D2

B4D2E1

lukisan

 
     
 

Memilih & mengguna media & teknik yg betul

B4D2E2

catan

 

B4D2E3

arca

 
 

B4D2E4

cetakan

 

B4D2E5

poster / seni reka tanda

 

B4D2E6

tembikar

 

B4D2E7

anyaman

 

B4D3

B4D3E1 pamerkan hasil karya

 

Apreasiasi

B4D4

B4D4E1 nilai kendiri semasa penghasilan

 

Nilai kendiri