Anda di halaman 1dari 1

PERTANDINGAN PERGERAKAN KREATIF KAWASAN PENDIDIKAN KUALA PERLIS 2013 BORANG PEMARKAHAN

SEKOLAH / MARKAH JURI BIL KRITERIA PEMARKAHAN MARKAH MAKSIMA SEKOLAH 1 2 Markah SEKOLAH 2 2 Markah SEKOLAH 3 2 Markah SEKOLAH 4 2 Markah SEKOLAH 5 2 Markah SEKOLAH 6 2 Markah SEKOLAH 7 2 Markah SEKOLAH 8 2 Markah SEKOLAH 9 2 Markah SEKOLAH 10 2 Markah

KREATIVITI PERGERAKAN Kesesuaian formasi pergerakan (8 markah) Ketrampilan (4 markah) Teknik dan persembahan ( 8 markah) KESERAGAMAN PERGERAKAN Tempo antara pergerakan (10markah) keserasian antara alatan dan anggota badan (6 markah) Keyakinan Peserta (4 markah) PENGGUNAAN RUANG Ruang (6 markah) 3 Masa (6 markah) Kegunaan pentas (8 markah) PERKEMBANGAN FIZIKAL 4 Penggunaan Anggota Badan (10 markah) Pemeringkatan formasi pergerakan (10 markah) PAKAIAN DAN PROPS Kesesuaian dan rekaan pakaian (7 markah) Aksesori / Perhiasan Diri (7 markah) Props yang digunakan(6 markah) JUMLAH CATATAN 100 20 20 20 20

20

TANDATANGAN NAMA KETUA JURI

: :

_____________________________ _____________________________