Anda di halaman 1dari 24

P1 BAHASA MELAYU Ujian Saringan ( P 1 ) BAHASA MELAYU ( Pendidikan Khas ) Vokal Nama :___________________________________ Tahun :_______________ 1.

Pengamatan Penglihatan : (a) Memilih huruf vokal yang sama Arahan Guru : Pilih huruf vokal yang sama Aktiviti Murid : Menunjukkan huruf vokal yang sama. Tarikh : _____________

a e i

a u e

i o i e u

P1 BAHASA MELAYU Ujian Saringan ( P 1 ) BAHASA MELAYU ( Pendidikan Khas ) Nama :___________________________________ Tahun :_______________ 1. Pengamatan Penglihatan : (b) Mewarnakan huruf vokal yang berbeza Arahan Guru : Pilih huruf vokal yang berbeza dan mewarnakannya Aktiviti Murid : Mewarnakan huruf vokal yang berbeza Tarikh : _____________

u i a

u u a

u i e

o i a

Ujian Saringan ( P 1 )

P1 BAHASA MELAYU BAHASA MELAYU ( Pendidikan Khas ) Nama :___________________________________ Tahun :_______________ 1. Pengamatan Penglihatan : (c) Memilih huruf-huruf vokal Arahan Guru : Memilih huruf vokal daripada senarai abjad yang diberi Aktiviti Murid : Memilih huruf dan mewarnakan huruf vokal daripada senarai abjad yang diberi Tarikh : _____________

b g k

u j a

h e b

k m p

Ujian Saringan ( P 1 ) BAHASA MELAYU ( Pendidikan Khas )

P1 BAHASA MELAYU

Nama :___________________________________ Tahun :_______________

Tarikh : _____________

1. Pengamatan Pendengaran : (a) Mengecam bunyi huruf vokal Arahan Guru : Memperdengarkan bunyi huruf vokal Aktiviti Murid : Mendengar suku kata yang diperdengarkan oleh guru dan mengulangnya mengikut turutan

P1 BAHASA MELAYU

Ujian Saringan ( P 1 ) BAHASA MELAYU ( Pendidikan Khas ) Nama :___________________________________ Tahun :_______________ 1. Pengamatan Pendengaran : (b) Mengenalpasti perbezaan bunyi sebutan antara sesuatu huruf vokal Arahan Guru : Memperdengarkan huruf vokal Aktiviti Murid : Membezakan suku kata yang diperdengarkan oleh guru dan menjawab soalan yang disoal guru tentang bunyi huruf vokal Tarikh : _____________

A O

E U

P1 BAHASA MELAYU

I U

A E

Ujian Saringan ( P 1 ) BAHASA MELAYU ( Pendidikan Khas ) Nama :___________________________________ Tahun :_______________ 1. Pengamatan Pendengaran : (c) Menyebut semula huruf vokal yang didengar Arahan Guru : Memperdengarkan huruf vokal Tarikh : _____________

P1 BAHASA MELAYU Aktiviti Murid : Menyebut huruf vokal yang didengar dan mengulang mengikut turutan.

A O

I A

E U

Ujian Saringan ( P 1 ) BAHASA MELAYU ( Pendidikan Khas ) Nama :___________________________________ Tahun :_______________ 1. Pengamatan sentuh : (a) Membezakan bentuk-bentuk huruf vokal Arahan Guru : Memberi pelajar beberapa huruf vokal Aktiviti Murid : Menyentuh dan memberitahu huruf apa yang dirasa Tarikh : _____________

P1 BAHASA MELAYU

Ujian Saringan ( P 1 ) BAHASA MELAYU ( Pendidikan Khas ) Nama :___________________________________ Tahun :_______________ 1. Pengamatan sentuh : (b) Merasa bentuk-bentuk huruf vokal Arahan Guru : Memberi pelajar beberapa huruf vokal Aktiviti Murid : Memegang dan memberitahu jenis huruf vokal itu Tarikh : _____________

P1 BAHASA MELAYU

Ujian Saringan ( P 1 ) BAHASA MELAYU ( Pendidikan Khas ) Nama :___________________________________ Tahun :_______________ 1. Pengamatan kinestetik : (a)Melengkapkan corak garisan dengan menyambung titik-titik. Arahan Guru : Memberi pelajar corak garisan titik-titik. Aktiviti Murid : menyambung corak garisan titik-titik. Tarikh : _____________

P1 BAHASA MELAYU

Ujian Saringan ( P 1 ) BAHASA MELAYU ( Pendidikan Khas ) Nama :___________________________________ Tahun :_______________
1. Pengamatan kinestetik : (b) Mewarnakan huruf vokal.

Tarikh : _____________

Arahan Guru : Memberi pelajar corak garisan titik-titik. Aktiviti Murid : menyambung corak garisan titik-titik.

P1 BAHASA MELAYU

Ujian Saringan ( P 1 ) BAHASA MELAYU ( Pendidikan Khas ) Nama :___________________________________ Tahun :_______________
1.0 Kemahiran Mendengar: (a) Menyebut semula huruf vokal yang didengar

Tarikh : _____________

Arahan Guru : Memperdengarkan huruf vokal Aktiviti Murid : Mendengar huruf vokal dan menyebutnya semula mengikut turutan

P1 BAHASA MELAYU

Ujian Saringan ( P 1 ) BAHASA MELAYU ( Pendidikan Khas ) Nama :___________________________________ Tahun :_______________
1.0 Kemahiran Mendengar: (b) Mendengar huruf vokal Arahan Guru : Memperdengarkan bunyi huruf vokal Aktiviti Murid : memberi perhatian kepada bunyi huruf vokal dan menyebutnya semula

Tarikh : _____________

P1 BAHASA MELAYU

a e

e i

I U

o a

Ujian Saringan ( P 1 ) BAHASA MELAYU ( Pendidikan Khas ) Nama :___________________________________ Tahun :_______________
2.0 Kemahiran Bertutur: (a) Pelajar menggerakkan mulut mengikut bunyi huruf

Tarikh : _____________

vokal Arahan Guru : Memberi kad huruf vokal kepada pelajar. Aktiviti Murid : menyebut atau mengajuk semula huruf vokal

A A

E E

I I

U U

P1 BAHASA MELAYU

Ujian Saringan ( P 1 ) BAHASA MELAYU ( Pendidikan Khas ) Nama :___________________________________ Tahun :_______________ 2.0 Kemahiran Bertutur: (b) Membunyikan huruf-huruf vokal Arahan Guru : Memberi kad huruf vokal kepada pelajar. Aktiviti Murid : Menyebut huruf vokal yang diberikan mengikut turutan yang betul. Tarikh : _____________

P1 BAHASA MELAYU

i a

a i

e u

Ujian Saringan ( P 1 ) BAHASA MELAYU ( Pendidikan Khas ) Nama :___________________________________ Tahun :_______________ 3.0 Pra Bacaan: (a) Menyebut huruf vokal yang terdapat di papan hitam Arahan Guru : Menulis huruf vokal di papan hitam Aktiviti Murid : Menyebut huruf-huruf vokal yang terdapat di papan hitam Tarikh : _____________

P1 BAHASA MELAYU

Ujian Saringan ( P 1 ) BAHASA MELAYU ( Pendidikan Khas ) Nama :___________________________________ Tahun :_______________ 3.0 Pra Bacaan: (b) Membuat pemadanan antara bunyi huruf vokal dengan kad huruf Arahan Guru : Memperdengarkan bunyi huruf dan memberikan kad gambar Aktiviti Murid : Mendengar bunyi huruf dan dan membuat pemadanan dengan kad huruf Tarikh : _____________

P1 BAHASA MELAYU

o i

Ujian Saringan ( P 1 ) BAHASA MELAYU ( Pendidikan Khas ) Nama :___________________________________ Tahun :_______________ 4.0 Membaca: (a) membaca huruf vokal di papan hitam Arahan Guru : Menyuruh pelajar membaca huruf vokal di papan hitam Aktiviti Murid : Membaca huruf vokal di papan hitam Tarikh : _____________

P1 BAHASA MELAYU

Ujian Saringan ( P 1 ) BAHASA MELAYU ( Pendidikan Khas ) Nama :___________________________________ Tahun :_______________ 4.0 Membaca: (b) membunyikan huruf-huruf vokal
.

Tarikh : _____________

Arahan Guru : Memberi kad huruf vokal kepada pelajar dan meminta pelajar membacanya Aktiviti Murid : Membaca huruf vokal berdasarkan kad huruf vokal yang diberikan

P1 BAHASA MELAYU

Ujian Saringan ( P 1 ) BAHASA MELAYU ( Pendidikan Khas ) Nama :___________________________________ Tahun :_______________ 5.0 Pra Tulisan: (a) Membuat lakaran huruf vokal di atas pasir Arahan Guru : Memberi satu bekas berisi pasir dan memberikan arahan huruf vokal Yang perlu dilakarkan pelajar Aktiviti Murid : Melakarkan huruf vokal diatas pasir di dalam bekas itu berdasarkan arahan guru Tarikh : _____________

P1 BAHASA MELAYU

Ujian Saringan ( P 1 ) BAHASA MELAYU ( Pendidikan Khas ) Nama :___________________________________ Tahun :_______________ 5.0 Pra Tulisan: (b) Melakar abjad huruf vokal Arahan Guru : Memberi contoh abjad huruf vokal untuk pelajar lakar.. Aktiviti Murid : Melakar abjad huruf vokal Tarikh : _____________

P1 BAHASA MELAYU

A O U

Ujian Saringan ( P 1 ) BAHASA MELAYU ( Pendidikan Khas ) Nama :___________________________________ Tahun :_______________ 6.0 Kemahiran Menulis: (a) Menekap huruf vokal di atas kertas Arahan Guru : Memberi contoh huruf vokal untuk pelajar tekap. Aktiviti Murid : Menekap huruf vokal Tarikh : _____________

P1 BAHASA MELAYU

Ujian Saringan ( P 1 ) BAHASA MELAYU ( Pendidikan Khas ) Nama :___________________________________ Tahun :_______________ 6.0 Kemahiran Menulis: (b) Menulis dan menyalin huruf vokal tanpa titik. Arahan Guru : Memberi contoh huruf vokal untuk pelajar salin. Aktiviti Murid : menyalin semula huruf vokal Tarikh : _____________

e u

P1 BAHASA MELAYU

Ujian Saringan ( P 1 ) BAHASA MELAYU ( Pendidikan Khas ) Nama :___________________________________ Tahun :_______________ 7.0 Komunikasi : (a) Membunyikan huruf-huruf vokal dengan betul Arahan Guru : Memberi kad yang mengandungi huruf vokal Aktiviti Murid : Membunyikan huruf vokal yang terdapat pada kad itu Tarikh : _____________

P1 BAHASA MELAYU

Siti Nor Jannah bt Muhd Khairi A113085