Buku Panduan Doa Majlis Rasmi

Sekolah

DOA MAJLIS PERHIMPUNAN (1)
ِ‫حمَنِ ال ّرحِ ْيم‬
ْ ‫سمِ الِ ال ّر‬
ْ ‫ِب‬
َ ْ‫جمَعِي‬
‫ن‬
ْ ‫حمّدٍ وَعَلَى آ ِلهِ َوأَصْحَا ِب ِه َأ‬
َ ‫لمُ عَلَى سَيّدِنَا ُم‬
َ ّ‫ َالصّلَة ُوَالس‬,َ‫حمْدُ لِّ رَبّ الْعَا َلمِيْن‬
َ ‫اَ ْل‬
‫غلّ لِلّذِيْنَ ءَامَ ُنوْا‬
ِ ‫ج َعلْ فِيْ قـُُلوْبِنَا‬
ْ ‫خوَانِنَا الّذِيْنَ سَبَ ُقوْنَا بِالِ ْيمَانِ َولَ َت‬
ْ ‫غفِرْلَنَا ذُ ُنوْبَنَا َو ِل‬
ْ ‫الّل ُهمّ ا‬
ٌ‫رَبّنَاإنّكَ رَ ُءوْفٌ َرحِ ْيم‬
‫يا ال يا رحمن يا رحيم‬
Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini, bagi melahirkan rasa
kesyukuran di atas kurniaanMu yang tidak ternilai.Jadikanlah kami
hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nia`mat yang
melimpah ruah kepada kami .
‫يا ال يا عليم‬
Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui bahawa kami di sini ingin
menimba ilmuMu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi
kami sebagai hambaMu yang Engkau redhai.
Justeru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah
kepada kami apa kiranya ilmuMu. Sinarilah hati-hati kami dengan
cahaya dan hidayahMu. Semoga dengannya kami mudah
menerima dan menghayati serta mengamalkannya.
‫يا ذا الجلل والكرام‬
Kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota,
kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga
dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan
mampu mengangkat martabat diri, keluarga,
masyarakat dan negara.
، ‫ص ْومًا‬
ُ ْ‫ وَ َتفَرّقَـَنَا ِمنْ َبعْدِهِ َتفَرّقاً َمع‬، ‫ح ْومًا‬
ُ ‫جمْعًا َم ْر‬
َ ‫ج ْمعَنَا هَذَا‬
َ ْ‫ج َعل‬
ْ ‫اَلّل ُهمّ ا‬
. ‫شقِيّا َولَ َمطْ ُروْدًا َولَ َمحْ ُر ْومًا‬
َ ‫َولَ َتجْ َعلِ الّل ُهمّ فِيْنَا َولَ َمعَنَا َولَ مَنْ يَتْ َبعُنَا‬
ِ ‫حسَنَة ًوَقِنَا عَذَابَ النّار‬
َ ِ‫حسَنَة ً َوفِي الخِرَة‬
َ ‫رَبّنَا ءَاتِنَا فِي الدّنْيَا‬
، َ‫صحْ ِبهِ َوسَّلم‬
َ َ‫حمّدٍ وَعَلَى ءَا ِلهِ و‬
َ ‫وَصَلّى الُ عَلَى ُم‬
َ‫ب العَا َلمِيْن‬
ّ َ‫حمْدُلِّ ر‬
َ ‫وَا ْل‬

Panitia PI.SKKD/06

1

Kekalkanlah keamanan dan kemakmuran sepanjang zaman. berikanlah kami kekuatan dan ketabahan menghadapi perjuangan bagi mencari dan menimba ilmu pengetahuan serta permudahkanlah kami untuk beramal dengan penuh keikhlasan ‫يا ذا الجلل والكرام‬ Tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. ‫شقِيّا َولَ َمطْ ُروْدًا َولَ َمحْ ُر ْومًا‬ َ ‫َولَ َتجْ َعلِ الّل ُهمّ فِيْنَا َولَ َمعَنَا َولَ مَنْ يَتْ َبعُنَا‬ ِ ‫حسَنَة ًوَقِنَا عَذَابَ النّار‬ َ ِ‫حسَنَة ً َوفِي الخِرَة‬ َ ‫رَبّنَا ءَاتِنَا فِي الدّنْيَا‬ ، َ‫صحْ ِبهِ َوسَّلم‬ َ َ‫حمّدٍ وَعَلَى ءَا ِلهِ و‬ َ ‫وَصَلّى الُ عَلَى ُم‬ َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْدُلِّ ر‬ َ ‫وَا ْل‬ DOA SEMPENA Panitia PI.َ‫حمْدُ لِّ رَبّ الْعَا َلمِيْن‬ َ ‫اَ ْل‬ ‫ج َعلْ فِيْ قـُُلوْبِنَا‬ ْ ‫خوَانِنَا الّذِيْنَ سَبَ ُقوْنَا بِالِ ْيمَانِ َولَ َت‬ ْ ‫غفِرْلَنَا ذُ ُنوْبَنَا َو ِل‬ ْ ‫الّل ُهمّ ا‬ ٌ‫غِلّ ِللّذِيْنَ ءَامَ ُنوْا رَبّنَاإنّكَ َر ُءوْفٌ َرحِ ْيم‬ Ya Allah Ya Tuhan kami.Buku Panduan Doa Majlis Rasmi Sekolah DOA MAJLIS PERHIMPUNAN (2) ِ‫حمَنِ ال ّرحِ ْيم‬ ْ ‫سمِ الِ ال ّر‬ ْ ‫ِب‬ َ‫جمَعِيْن‬ ْ ‫حمّدٍ وَعَلَى آ ِلهِ َوأَصْحَا ِب ِه َأ‬ َ ‫لمُ عَلَى سَيّدِنَا ُم‬ َ ّ‫ َالصّلَة ُوَالس‬.SKKD/06 2 . Hanya padaMu sahaja kami panjangkan kesyukuran di atas segala rahmat yang Engkau kurniakan. Jadikanlah kami. guru-guru kami dan pemimpin-pemimpin kami terus berkhidmat dengan istiqamah untuk menabur bakti membangunkan umat . Kami memohon dengan kudrat dan IradatMu. masyarakat. lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu dan pengetahuan serta bimbingan dari guru-guru yang kami kasihi. bangsa dan agama. Bukakanlah hati-hati kami. Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagian serta kesihatan jasmani dan rohani. Ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah negara kami sebuah negara yang mendapat limpahan rahmat dan nikmat. ، ‫ص ْومًا‬ ُ ْ‫ وَ َتفَرّقَـَنَا ِمنْ َبعْدِهِ َتفَرّقاً َمع‬، ‫ح ْومًا‬ ُ ‫جمْعًا َم ْر‬ َ ‫ج ْمعَنَا هَذَا‬ َ ْ‫ج َعل‬ ْ ‫اَلّل ُهمّ ا‬ . ‫يا ال يا رحمن يا رحيم‬ Bersempena dengan perhimpunan ini kami mohon inayah dan taufikMu.

Kurniakanlah kejayaan kepada kami dengan ketinggian dan kecemerlangan.SKKD/06 3 . ‫اللهم يارافع الدرجات وياقاضي الحاجات‬ Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui bahawa kami akan menduduki peperiksaan yang menentukan kejayaan dalam medan perjuangan kami.Buku Panduan Doa Majlis Rasmi Sekolah MENGHADAPI PEPERIKSAAN AWAM (1) ِ‫حمَنِ ال ّرحِ ْيم‬ ْ ‫سمِ الِ ال ّر‬ ْ ‫ِب‬ ُ‫لم‬ َ ّ‫ وَالعَاقِبَة لِ ْلمُ ّتقِيْنَ َالصّلَة ُوَالس‬. Lapangkanlah dada kami dan janganlah Engkau sempitkannya. ، ‫ص ْومًا‬ ُ ْ‫ وَ َتفَرّ َقـَنَا مِنْ َبعْدِهِ َتفَرّقاً َمع‬، ‫ح ْومًا‬ ُ ‫ج ْمعًا مَ ْر‬ َ ‫جمْعَنَا هَذَا‬ َ ْ‫اَلّل ُه ّم اجْ َعل‬ . ingin merafa’kan kesyukuran dan pujian terhadap Mu. Panjangkanlah usia kami dengan amalan ketaatan kepadaMu dan suka berbakti kepada agamaMu serta berjasa kepada bangsa dan negara. di atas kurniaan Mu yang tidak ternilai. Kuatkanlah ingatan dan janganlah Engkau biarkan kami terlupa. Permudahkanlah segala urusan kami dan janganlah Engkau persulitkan. Jadikanlah kami golongan hambaMu yang mendapat kemuliaanMu dunia dan akhirat. ‫يا ال يا رحمن يا رحيم‬ Hanya padaMu kami memohon. Justeru itu. kami memohon kepadaMu berikanlah taufik dan hidayahMu. ‫ح ُر ْومًا‬ ْ ‫شقِيّا َولَ َمطْ ُروْدًا َولَ َم‬ َ ‫َولَ َتجْ َعلِ الّل ُهمّ فِيْنَا َولَ َمعَنَا َولَ َمنْ يَتْ َبعُنَا‬ ِ ‫حسَنَة ًوَقِنَا عَذَابَ النّار‬ َ ِ‫حسَنَة ً َوفِي الخِرَة‬ َ ‫رَبّنَا ءَاتِنَا فِي الدّنْيَا‬ ، َ‫صحْ ِبهِ َوسَّلم‬ َ َ‫حمّدٍ وَعَلَى ءَا ِلهِ و‬ َ ‫وَصَلّى الُ عَلَى ُم‬ َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْدُلِّ ر‬ َ ‫وَا ْل‬ Panitia PI. Kami menyedari bahawa segala usaha yang kami lakukan adalah di bawah kekuasaan dan kehendakMu jua. َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْ ُد لِ ر‬ َ ‫اَ ْل‬ َ‫جمَعِيْن‬ ْ ‫حمّدٍ وَعَلَى آ ِلهِ َوأَصْحَا ِب ِه َأ‬ َ ‫علَى سَيّدِنَا ُم‬ َ ‫ج َعلْ ِفيْ قـُُلوْبِنَا‬ ْ ‫غفِرْلَنَا ذُ ُنوْبَنَا َو ِلخْوَانِنَا الّذِيْنَ سَ َب ُقوْنَا بِالِ ْيمَانِ َولَ َت‬ ْ ‫الّل ُهمّ ا‬ ٌ‫غلّ لِلّذِيْنَ ءَامَ ُنوْا رَبّنَاإنّكَ رَ ُءوْفٌ َرحِيْم‬ ِ ‫اللهم انت العزيز الجليل‬ Sesungguhnya kami pada pagi ini.

‫يا ال يا رحمن يا رحيم‬ Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami rahsiakan dan yang kami nyatakan. ‫يا ال يا غفار‬ Ampunkanlah dosa kami. Engkau mengetahui hajat kami semoga Engkau kabulkan permohonan kami Engkau mengetahui dosa yang ada dalam diri kami.justeru itu kami mohon keampunanMu Ya Ghaffar. maka kembalikanlah semula kepada kami ketika kami memerlukannya dan janganlah Engkau biarkan kami melupainya.َ‫حمْدُ لِّ رَبّ الْعَا َلمِيْن‬ َ ‫اَ ْل‬ ‫يا ال يا رحمن يا رحيم‬ Terangilah hati kami dengan cahaya pertunjukMu sebagaimana Engkau menerangi bumi dengan cahaya Matahari selama-lamanya ‫يا ال يا حكيم يا حليم‬ Kami pertaruhkan kepada-Mu apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. dosa kedua ibu bapa kami. Semoga Engkau terima keuzuran kami. dosa guruguru kami dan seluruh umat Islam.Buku Panduan Doa Majlis Rasmi Sekolah DOA SEMPENA MENGHADAPI PEPERIKSAAN AWAM (2) ِ‫حمَنِ ال ّرحِ ْيم‬ ْ ‫سمِ الِ ال ّر‬ ْ ‫ِب‬ َ‫جمَعِيْن‬ ْ ‫حمّدٍ وَعَلَى آ ِلهِ َوأَصْحَا ِب ِه َأ‬ َ ‫لمُ عَلَى سَيّدِنَا ُم‬ َ ّ‫ َالصّلَة ُوَالس‬. sempurnakanlah usaha kami. ً‫سهْل‬ َ َ‫ن إِنْ شِئْت‬ َ ْ‫ج َعلُ ا ْلحُز‬ ْ ‫سهْلً َوأَنْتَ َت‬ َ ُ‫جعَلْ َته‬ َ ‫س ْهلَ ِإلّ مَا‬ َ َ‫الّل ُهمّ ل‬ ِ‫حسَ َنةً وَقِنَا عَذَابَ النّار‬ َ ِ‫حسَ َنةً وَِفي الخِرَة‬ َ ‫رَبّنَا آتِنَا ِفي الدّنْيَا‬ ‫وصلى ال على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين‬ ‫حمْدُ ِلِ رَبّ ا ْلعَالَـمِيْن‬ َ ‫وَا ْل‬ Panitia PI. puaskanlah hati kami terhadap rezeki pemberianMu dan jangan biarkan hati kami terpedaya oleh apa yang Engkau hindarkan daripada kami. lengkapkanlah budi pekerti kami.SKKD/06 4 .

kesejahteraan yang sempurna .َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْ ُد لِ ر‬ َ ‫اَ ْل‬ َ‫جمَعِيْن‬ ْ ‫حمّدٍ وَعَلَى آ ِلهِ َوأَصْحَا ِب ِه َأ‬ َ ‫عَلَى سَيّدِنَا ُم‬ ِ‫خوَانِنَا الّذِيْنَ سَبَ ُقوْنَا بِالِ ْيمَان‬ ْ ‫غفِرْلَنَا ذُ ُنوْبَنَا َو ِل‬ ْ ‫الّل ُهمّ ا‬ ٌ‫َولَ َتجْ َعلْ فِيْ قـُُلوْبِنَا غِلّ لِلّذِيْنَ ءَامَ ُنوْا رَبّنَاإنّكَ رَ ُءوْفٌ َرحِيْم‬ ‫اللهم انت العزيز الجليل‬ Sesungguhnya kami pada pagi ini. pandangan-pandangan yang jelas dan keputusankeputusan yang waras. minda yang cergas.SKKD/06 5 . dari melanggari perintah Mu. komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat untuk membangun membina serta mendidik dan memartabatkan anak bangsa supaya berbudi dan berjasa kepada agama. Justeru itu berkatilah pertemuan kami. atas kurniaan Mu yang tidak ternilai. berkatilah jua usaha-usaha kami. Satukanlah hati-hati kami. ‫ح ُر ْومًا‬ ْ ‫شقِيّا َولَ َمطْ ُروْدًا َولَ َم‬ َ ‫َولَ َتجْ َعلِ الّل ُهمّ فِيْنَا َولَ َمعَنَا َولَ َمنْ يَتْ َبعُنَا‬ ِ‫حسَ َنةً وَقِنَا عَذَابَ النّار‬ َ ِ‫حسَ َنةً وَِفي الخِرَة‬ َ ‫رَبّنَا آتِنَا ِفي الدّنْيَا‬ ، َ‫صحْ ِبهِ َوسَّلم‬ َ َ‫حمّدٍ وَعَلَى ءَا ِلهِ و‬ َ ‫وَصَلّى الُ عَلَى ُم‬ َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْدُلِّ ر‬ َ ‫وَا ْل‬ Panitia PI. Padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memartabatkan pendidikan bangsa secara bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. bangsa dan negara. ‫اللهم يا عليم ياخبير‬ Jadikanlah kami Ya Allah. ، ‫ص ْومًا‬ ُ ْ‫ وَ َتفَرّ َقـَنَا مِنْ َبعْدِهِ َتفَرّقاً َمع‬، ‫ح ْومًا‬ ُ ‫ج ْمعًا مَ ْر‬ َ ‫جمْعَنَا هَذَا‬ َ ْ‫اَلّل ُه ّم اجْ َعل‬ . ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami. eratkanlah silatur rahim di kalangan kami. fikiran yang waras. idea-idea yang bernas. zuriat dan generasi yang beriman serta segala kebaikan di dunia dan di akhirat. dari kalangan hamba-hamba Mu yang taat dan bersyukur. rezeki yang halal.Buku Panduan Doa Majlis Rasmi Sekolah DOA SEMPENA MESYUARAT ِ‫حمَنِ ال ّرحِ ْيم‬ ْ ‫سمِ الِ ال ّر‬ ْ ‫ِب‬ ُ‫لم‬ َ ّ‫ وَالعَاقِبَة لِ ْلمُ ّتقِيْنَ َالصّلَة ُوَالس‬. Jauhilah kami Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. ingin merafa’kan kesyukuran dan pujian terhadap Mu. Kurniakanlah apa kiranya ya Allah kepada kami kesihatan yang berpanjangan . ‫اللهم يا حكيم ياعظيم‬ Sesungguhnya kami berhimpun di sini bagi menyatakan kesungguhan.

Kami berkumpul untuk bermusyawarah. َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْ ُد لِ ر‬ َ ‫اَ ْل‬ َ‫جمَعِيْن‬ ْ ‫صحَا ِب ِه َأ‬ ْ َ‫حمّدٍ وَعَلَى آلِه ِ َوأ‬ َ ‫علَى سَيّدِنَا ُم‬ َ ُ‫لم‬ َ ّ‫ُوَالس‬ ْ‫ج َعل‬ ْ ‫غفِرْلَنَا ذُ ُنوْبَنَا َو ِلخْوَانِنَا الّذِيْنَ سَ َب ُقوْنَا بِالِ ْيمَانِ َولَ َت‬ ْ ‫الّل ُهمّ ا‬ ٌ‫غلّ لِلّذِيْنَ ءَامَ ُنوْا رَبّنَاإنّكَ رَ ُءوْفٌ َرحِ ْيم‬ ِ ‫فِيْ قـُُلوْبِنَا‬ ‫يا ال ياكريم‬ Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul keranaMu Ya Allah. dan muliakanlah kami dengan ketaqwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan yang sempurna. bertukar-tukar pendapat dan menyumbangkan buah fikiran. tenaga dan sokongan ke arah memajukan lagi sekolah ini . ‫يا ال يا منزل البركة‬ Berkatilah usaha-usaha kami . ‫يا حي يا قيوم ياذا الجلل والكرام‬ Ya Allah kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah-lembut. Kami berkumpul untuk mengisi keredhaanMu dalam seluruh hidup kami. jinakkan dan lembutkanlah hati-hati kami dan tunjukkanlah kami jalan yang membawa keselamatan dan keharmonian dalam menyelesaikan masalah yang timbul di antara pihak pentadbir.SKKD/06 6 . jernihkanlah hubungan antara kami .Buku Panduan Doa Majlis Rasmi Sekolah DOA SEMPENA MESYUARAT PIBG ِ‫حمَنِ ال ّرحِ ْيم‬ ْ ‫سمِ الِ ال ّر‬ ْ ‫ِب‬ ‫ وَالعَاقِبَة لِ ْلمُ ّتقِيْنَ َالصّلَة‬. sekolah yang akan melahirkan pelajar-pelajar yang berjaya di dunia mahupun di akhirat. sekolah yang disegani dan dihormati. demi kebaikan anak-anak kami . ‫يا رحمن يا رحيم يا رب العلمين‬ Perbaikilah segala kesilapan kami . guru-guru dan juga ibu bapa atau penjaga pelajar di sekolah ini. ، ‫ص ْومًا‬ ُ ْ‫ وَ َتفَرّ َقـَنَا مِنْ َبعْدِهِ َتفَرّقاً َمع‬، ‫ح ْومًا‬ ُ ‫ج ْمعًا مَ ْر‬ َ ‫جمْعَنَا هَذَا‬ َ ْ‫اَلّل ُه ّم اجْ َعل‬ . terbilang . ‫ح ُر ْومًا‬ ْ ‫شقِيّا َولَ َمطْ ُروْدًا َولَ َم‬ َ ‫َولَ َتجْ َعلِ الّل ُهمّ فِيْنَا َولَ َمعَنَا َولَ َمنْ يَتْ َبعُنَا‬ ‫حسَ َنةً وَقِنَا عَذَابَ النّار‬ َ ِ‫حسَ َنةً وَِفي الخِرَة‬ َ ‫رَبّنَا آتِنَا ِفي الدّنْيَا‬ ، َ‫صحْ ِبهِ َوسَّلم‬ َ َ‫حمّدٍ وَعَلَى ءَا ِلهِ و‬ َ ‫وَصَلّى الُ عَلَى ُم‬ َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْدُلِّ ر‬ َ ‫وَا ْل‬ Panitia PI. mudah-mudahan (dengan usahausaha kami) sekolah ini akan menjadi sekolah yang cemerlang.

‫ح ُر ْومًا‬ ْ ‫شقِيّا َولَ َمطْ ُروْدًا َولَ َم‬ َ ‫َولَ َتجْ َعلِ الّل ُهمّ فِيْنَا َولَ َمعَنَا َولَ َمنْ يَتْ َبعُنَا‬ ِ ‫حسَنَة ًوَقِنَا عَذَابَ النّار‬ َ ِ‫حسَنَة ً َوفِي الخِرَة‬ َ ‫رَبّنَا ءَاتِنَا فِي الدّنْيَا‬ ، َ‫صحْ ِبهِ َوسَّلم‬ َ َ‫حمّدٍ وَعَلَى ءَا ِلهِ و‬ َ ‫وَصَلّى الُ عَلَى ُم‬ َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْدُلِّ ر‬ َ ‫وَا ْل‬ Panitia PI. justeru itu kurniakanlah kepada guru-guru kami hati yang ikhlas untuk menyempurnakan tanggungjawab yang berat ini dengan sebaiknya . kami sentiasa mengharapkan teguran dan bimbingan guru-guru . ketabahan . kami mohon kepada kebesaran dan kehebatanMu ya Allah kurniakan kepada kami sifat yang mulia dan akhlak yang luhur . semangat kerjasama yang tinggi dalam sebuah pasukan . memohon ihsan dan pimpinanMu agar Engkau anugerahkan rasa kasih sayang kepada barisan pendidik yang budiman terhadap anak-anak didik mereka . Kurniakanlah kepada mereka kesabaran . bangsa dan Negara yang tercinta .Buku Panduan Doa Majlis Rasmi Sekolah DOA SEMPENA HARI GURU ِ‫حمَنِ ال ّرحِ ْيم‬ ْ ‫سمِ الِ ال ّر‬ ْ ‫ِب‬ ُ‫لم‬ َ ّ‫ وَالعَاقِبَة لِ ْلمُ ّتقِيْنَ َالصّلَة ُوَالس‬. mendengar tunjuk ajar daripada guru-guru kami . mudahmudahan kami akan menjadi anak didik yang sentiasa menghormati guru-guru kami . idea dan kepakaran demi meningkatkan kualiti akademik dan ko-kurikulum pelajar-pelajar sekolah ini khasnya dan di arena pendidikan perdana amnya . sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi anak. Pada saat dan detik ini. َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْ ُد لِ ر‬ َ ‫اَ ْل‬ َ‫ج َمعِيْن‬ ْ ‫صحَا ِبهِ َأ‬ ْ َ‫علَى آ ِلهِ َوأ‬ َ َ‫حمّدٍ و‬ َ ‫عَلَى سَيّدِنَا ُم‬ Ya Allah . semangat permuafakatan dan semangat juang yang tidak mengenal erti putus asa dalam memikul tanggungjawab sebagai seorang pendidik dan berusaha menyumbang tenaga . semoga kami menjadi insan yang sempurna dan berguna kepada agama .SKKD/06 7 . kami hulurkan tangan pengharapan . ‫يا اال يا مكوراليل والنهار‬ Pada kesempatan ini . Lorongkanlah hati guru-guru kami agar menjadikan seluruh aktriviti dunia pendidikan sebagai ibadah mengharapkan rahmat dan keredhaanMu semata-mata . ، ‫ص ْومًا‬ ُ ْ‫ وَ َتفَرّ َقـَنَا مِنْ َبعْدِهِ َتفَرّقاً َمع‬، ‫ح ْومًا‬ ُ ‫ج ْمعًا مَ ْر‬ َ ‫جمْعَنَا هَذَا‬ َ ْ‫اَلّل ُه ّم اجْ َعل‬ .anak mereka sendiri . Tuhan Semesta Alam Kami merafakkan rasa bersyukuran kepadaMu kerana telah mengizinkan kami untuk meraikan Majlis sambutan Hari Guru (Tahun Semasa) peringkat Sekolah (Nama Sekolah) pada pagi yang berbahagia ini dengan tema : (Tema Hari Guru) ‫يا ال ياعزيز يا ستارفعال لما يريد‬ Sesungguhnya tugas sebagai guru adalah tugas yang mulia dan murni sepanjang zaman .

agar Engkau berkati majlis ini dengan limpahan kasih sayangMu.Buku Panduan Doa Majlis Rasmi Sekolah DOA SEMPENA HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN ِ‫حمَنِ ال ّرحِ ْيم‬ ْ ‫سمِ الِ ال ّر‬ ْ ‫ِب‬ ُ‫لم‬ َ ّ‫ وَالعَاقِبَة لِ ْلمُ ّتقِيْنَ َالصّلَة ُوَالس‬.SKKD/06 8 . supaya mereka sama-sama mengerah keringat dan menggembleng tenaga untuk mencapai kecemerlangan demi mengharumkan nama sekolah ini. Dalam erti kata lain. samada dalam bidang akademik mahupun dalam aspek pembinaan sahsiah insan. َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْ ُد لِ ر‬ َ ‫اَ ْل‬ َ‫ج َمعِيْن‬ ْ ‫صحَا ِبهِ َأ‬ ْ َ‫علَى آ ِلهِ َوأ‬ َ َ‫حمّدٍ و‬ َ ‫عَلَى سَيّدِنَا ُم‬ ‫ج َعلْ ِفيْ قـُُلوْبِنَا‬ ْ ‫غفِرْلَنَا ذُ ُنوْبَنَا َو ِلخْوَانِنَا الّذِيْنَ سَ َب ُقوْنَا بِالِ ْيمَانِ َولَ َت‬ ْ ‫الّل ُهمّ ا‬ ٌ‫غِلّ ِللّذِيْنَ ءَامَ ُنوْا رَبّنَاإنّكَ َر ُءوْفٌ َرحِ ْيم‬ ‫يا ال يا كريم يا ودود‬ Kami memanjatkan kesyukuran kepadaMu kerana mengizinkan kami untuk mengadakan dan turut serta dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan Sekolah (Nama Sekolah) ‫يا ال يا فعال لما يريد‬ Kami memohon kepadaMu . Malah kami memohon daripadaMu Ya Allah dengan penuh ketaakulan agar majlis anugerah ini akan menjadi dorongan dan galakkan kepada pelajar-pelajar lain. Disaat ini juga. ‫يا ال يا غنى يا حميد‬ Jadikanlah pelajar-pelajar yang menerima hadiah dan sijil penghargaan pada hari ini sebagai pelajar-pelajar yang bersyukur di atas pengiktirafan ini. ِ ‫حسَنَة ًوَقِنَا عَذَابَ النّار‬ َ ِ‫حسَنَة ً َوفِي الخِرَة‬ َ ‫رَبّنَا ءَاتِنَا فِي الدّنْيَا‬ ، َ‫صحْ ِبهِ َوسَّلم‬ َ َ‫حمّدٍ وَعَلَى ءَا ِلهِ و‬ َ ‫وَصَلّى الُ عَلَى ُم‬ َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْدُلِّ ر‬ َ ‫وَا ْل‬ Panitia PI. menabur bakti mereka di sekolah yang bertuah ini . dan seterusnya anugerahkanlah kepada kami kecemerlangan demi kecemerlangan yang lebih bermakna dalam pelbagai bidang pada masa-masa akan datang.Tidak lupa juga kepada para pendidik yang telah lama menyumbang khidmat . semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredhaan dan hidayahMu. jadikanlah mereka pelajar-pelajar yang akan sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam bidang akademik serta mempunyai peribadi yang luhur. kami menadah tangan kehambaan mengharapkan ihsanMu agar Engkau teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai.

، ‫ص ْومًا‬ ُ ْ‫ وَ َتفَرّقَـَنَا ِمنْ َبعْدِهِ َتفَرّقاً َمع‬، ‫ح ْومًا‬ ُ ‫جمْعًا َم ْر‬ َ ‫ج ْمعَنَا هَذَا‬ َ ْ‫ج َعل‬ ْ ‫اَلّل ُهمّ ا‬ . ‫يا ال انت الغنى ونحن الفقراء‬ Ya Allah kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah-lembut.Semoga Engkau kabulkan permohonan kami. dan kayakanlah kami dengan kurniaanMu sehingga kami merasai kenikmatan yang Engkau berikan. samada dalam aspek akademik mahupun keperibadian. dan muliakanlah kami dengan ketaqwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan dan kesejahteraan. mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini anak-anak remaja Islam akan menjadi remaja yang cemerlang. dan penolong sahabat kami terhadap musuh-musuh mereka . Sesungguhnya ketentuan dan takdirMu itu telah mengalahkan kami. remaja yang disegani dan dihormati.Engkau mengetahui dosa yang ada dalam diri kami. sehingga dapat melawan hawa nafsu kami.Semoga Engkau terima keuzuran kami.SKKD/06 9 . terbilang . dan ikatan nafsu syahwat telah menawan diri kami. ‫يا رحمن يا رحيم يا رب العلمين‬ Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami rahsiakan dan yang kami nyatakan. Engkau mengetahui hajat kami. maka jadilah Engkau ya Allah penolong kami. ‫شقِيّا َولَ َمطْ ُروْدًا َولَ َمحْ ُر ْومًا‬ َ ‫َولَ َتجْ َعلِ الّل ُهمّ فِيْنَا َولَ َمعَنَا َولَ مَنْ يَتْ َبعُنَا‬ ِ‫حسَ َنةً وَقِنَا عَذَابَ النّار‬ َ ِ‫حسَ َنةً وَِفي الخِرَة‬ َ ‫رَبّنَا آتِنَا ِفي الدّنْيَا‬ ، َ‫صحْ ِبهِ َوسَّلم‬ َ َ‫حمّدٍ وَعَلَى ءَا ِلهِ و‬ َ ‫وَصَلّى الُ عَلَى ُم‬ َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْدُلِّ ر‬ َ ‫وَا ْل‬ Panitia PI.Buku Panduan Doa Majlis Rasmi Sekolah DOA SEMPENA MAJLIS SOLAT HAJAT ِ‫حمَنِ ال ّرحِ ْيم‬ ْ ‫سمِ الِ ال ّر‬ ْ ‫ِب‬ ُ‫لم‬ َ ّ‫ َالصّلَة ُوَالس‬، ُ‫حمْدُ لِ ال ِذيْ بِ ِن ْعمَ ِتهِ تَ ِتمّ ُالصّالِـحَات‬ َ ‫الْـ‬ َ‫صحَابهِ أجْـ َمعِيْن‬ ْ ‫سوْلِنَا المِيْنَ وَعَلَى ءَأ ِلهِ وَأ‬ ُ ‫عَلَى َر‬ ْ‫ج َعل‬ ْ ‫خوَانِنَا الّذِيْنَ سَبَ ُقوْنَا بِالِ ْيمَانِ َولَ َت‬ ْ ‫غفِرْلَنَا ذُ ُنوْبَنَا َو ِل‬ ْ ‫الّل ُهمّ ا‬ ٌ‫غلّ لِلّذِيْنَ ءَامَ ُنوْا رَبّنَاإنّكَ رَ ُءوْفٌ َرحِيْم‬ ِ ‫فِيْ قـُُلوْبِنَا‬ Ya Allah Ya Tuhan Kami Sesungguhnya pada ketika ini kami berkumpul keranaMu Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup dengan keredhaanMu. ‫يا ال يا كريم يا ودود‬ Berkatilah usaha-usaha kami .justeru itu kami mohon keampunanMu Ya Ghaffar.

sejahterakanlah penglihatan kami agar kami dapat menjalankan aktiviti pada hari ini dengan lancar dan sempurna serta terpelihara daripada sebarang kecederaan dan bahaya. sekolah yang disegani dan dihormati. ‫يا ال يا حى يا قيوم‬ Ya Allah kurniakanlah Kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah-lembut. sejahterakanlah pendengaran kami . terbilang . dan muliakanlah kami dengan ketaqwaan dan sempurnakanlah keindahan diri kami dengan kesihatan yang baik. ، ‫ص ْومًا‬ ُ ْ‫ وَ َتفَرّ َقـَنَا مِنْ َبعْدِهِ َتفَرّقاً َمع‬، ‫ح ْومًا‬ ُ ‫ج ْمعًا مَ ْر‬ َ ‫جمْعَنَا هَذَا‬ َ ْ‫اَلّل ُه ّم اجْ َعل‬ . ‫ح ُر ْومًا‬ ْ ‫شقِيّا َولَ َمطْ ُروْدًا َولَ َم‬ َ ‫َولَ َتجْ َعلِ الّل ُهمّ فِيْنَا َولَ َمعَنَا َولَ َمنْ يَتْ َبعُنَا‬ ِ ‫حسَنَة ًوَقِنَا عَذَابَ النّار‬ َ ِ‫حسَنَة ً َوفِي الخِرَة‬ َ ‫رَبّنَا ءَاتِنَا فِي الدّنْيَا‬ ، َ‫صحْ ِبهِ َوسَّلم‬ َ َ‫حمّدٍ وَعَلَى ءَا ِلهِ و‬ َ ‫وَصَلّى الُ عَلَى ُم‬ َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْدُلِّ ر‬ َ ‫وَا ْل‬ Panitia PI. ibadahku . dan matiku semata-mata hanya untukMu ya Allah”. mudah-mudahan (dengan usaha-usaha kami) sekolah ini akan menjadi sekolah yang cemerlang. hidupku . ‫يا ال يا فارج الهم ويا كاشف الغم‬ Berkatilah usaha-usaha kami . َ‫ل رَبّ العَاَل ِميْن‬ ِ ِ ِ‫ل ِتيْ َو ُنسُكيِ َو َمحْيَايَ َو َممَاتي‬ َ َ‫ن ص‬ ّ ِ‫قُلْ إ‬ Yang mafhumnya “Sesungguhnya solatku . ‫يا ال يا مهيمن يا عزيز يا جبار‬ Sejahterakanlah tubuh badan kami .Buku Panduan Doa Majlis Rasmi Sekolah DOA SEMPENA HARI SUKAN ِ‫حمَنِ ال ّرحِ ْيم‬ ْ ‫سمِ الِ ال ّر‬ ْ ‫ِب‬ ُ‫لم‬ َ ّ‫ َالصّلَة ُوَالس‬، ُ‫حمْدُ لِ ال ِذيْ بِ ِن ْعمَ ِتهِ تَ ِتمّ ُالصّالِـحَات‬ َ ‫الْـ‬ َ‫صحَابهِ أجْـ َمعِيْن‬ ْ ‫سوْلِنَا المِيْنَ وَعَلَى ءَأ ِلهِ وَأ‬ ُ ‫عَلَى َر‬ ‫ج َعلْ ِفيْ قـُُلوْبِنَا‬ ْ ‫غفِرْلَنَا ذُ ُنوْبَنَا َو ِلخْوَانِنَا الّذِيْنَ سَ َب ُقوْنَا بِالِ ْيمَانِ َولَ َت‬ ْ ‫الّل ُهمّ ا‬ ٌ‫غِلّ لِلّذِيْنَ ءَامَ ُنوْا رَبّنَاإنّكَ رَ ُءوْفٌ َرحِ ْيم‬ ‫يا ال يا رحمن يا رحيم‬ Kami berhimpun pada pagi ini keranaMu untuk mengisi seluruh ruang hidup kami dengan ibadah kepadaMu sesuai dengan firmanMu yang mulia : .SKKD/06 10 . sekolah yang akan melahirkan pelajar-pelajar yang gemilang dalam aspek akademik mahupun kokurikulum serta berjaya di dunia dan di akhirat .

SKKD/06 11 . agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan dan kami pohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan .bermusyawarah. tenaga dan sokongan ke arah meningkatkan dana kewangan sekolah kami .Dan jadikanlah kami orang yang mendengar dan mengetahui keburukan lantas bersegera menghindari dari keburukan . bertukar-tukar pendapat dan menyumbangkan buah fikiran. dan muliakanlah kami dengan ketaqwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Kami merafakkan rasa kesyukuran kepadaMu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri Karnival Sekolah (Nama Sekolah) pada hari ini . Ya Allah Ya Tuhan Kami Sesungguhnya kami berkumpul pada hari ini keranaMu Ya Allah Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredhaanMu . supaya kami yang hadir pada hari ini. Jadikan ia sebagai titik permulaan untuk kami menjadi usahawan yang berjaya pada masa akan datang. Tuhan Penguasa Alam . ‫يا حي يا قيوم ياذا الجلل والكرام‬ Kami memohon kekuatan dari hadhratMu Ya Allah. ‫يا رحمن يا رحيم يا رب العلمين‬ Jadikanlah kami orang-orang yang mendengar kebaikan lantas bersegera melakukan kebaikan.Buku Panduan Doa Majlis Rasmi Sekolah DOA SEMPENA HARI KARNIVAL / KANTIN ِ‫حمَنِ ال ّرحِ ْيم‬ ْ ‫سمِ الِ ال ّر‬ ْ ‫ِب‬ َ‫سوْلِنَا المِيْن‬ ُ ‫لمُ عَلَى َر‬ َ ّ‫ َالصّلَة ُوَالس‬، ُ‫حمْدُ لِ ال ِذيْ بِ ِن ْعمَ ِتهِ تَ ِتمّ ُالصّالِـحَات‬ َ ‫الْـ‬ َ‫صحَابهِ أجْـ َمعِيْن‬ ْ ‫وَعَلَى ءَأ ِلهِ وَأ‬ Ya Allah .kami berkumpul untuk menghubungkan silaturahim. ِ ‫حسَنَة ًوَقِنَا عَذَابَ النّار‬ َ ِ‫حسَنَة ً َوفِي الخِرَة‬ َ ‫رَبّنَا ءَاتِنَا فِي الدّنْيَا‬ ، َ‫صحْ ِبهِ َوسَّلم‬ َ َ‫حمّدٍ وَعَلَى ءَا ِلهِ و‬ َ ‫وَصَلّى الُ عَلَى ُم‬ َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْدُلِّ ر‬ َ ‫وَا ْل‬ Panitia PI. ‫يا ال يا وهب يا رزاق‬ Ya Allah Tuhan yang memberikan rezeki kurniakan kepada kami rezeki yang halal lagi berkat hasil dari usaha – usaha kami. ‫يا ال ياعزيز يا ستارفعال لمايريد‬ Ya Allah kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah-lembut.

‫يا حي يا قيوم ياذا الجلل والكرام‬ Jadikanlah kami orang-orang yang mendengar kebaikan lantas bersegera melakukan kebaikan . ‫يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين‬ Engkau perbaikilah akhlak kami dan akhlak anak-anak didik kami . mental dan rohani agar kami dapat menempuh ujian yang mendatang daripadaMu Ya Allah .SKKD/06 12 . sekolah yang disegani dan dihormati samada dalam bidang akademik mahupun dalam semua bidang . mudah-mudahan (dengan usaha-usaha kami) sekolah ini akan menjadi sekolah yang cemerlang. ‫يا ال يا فارج الهم ويا كاشف الغم‬ Kurniakanlah kepada kami kekuatan fizikal . ‫ح ُر ْومًا‬ ْ ‫شقِيّا َولَ َمطْ ُروْدًا َولَ َم‬ َ ‫َولَ َتجْ َعلِ الّل ُهمّ فِيْنَا َولَ َمعَنَا َولَ َمنْ يَتْ َبعُنَا‬ ِ ‫حسَنَة ًوَقِنَا عَذَابَ النّار‬ َ ِ‫حسَنَة ً َوفِي الخِرَة‬ َ ‫رَبّنَا ءَاتِنَا فِي الدّنْيَا‬ ، َ‫صحْ ِبهِ َوسَّلم‬ َ َ‫حمّدٍ وَعَلَى ءَا ِلهِ و‬ َ ‫وَصَلّى الُ عَلَى ُم‬ َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْدُلِّ ر‬ َ ‫وَا ْل‬ Panitia PI. Berkatilah usaha ini Ya Allah. ، ‫ص ْومًا‬ ُ ْ‫ وَ َتفَرّ َقـَنَا مِنْ َبعْدِهِ َتفَرّقاً َمع‬، ‫ح ْومًا‬ ُ ‫ج ْمعًا مَ ْر‬ َ ‫جمْعَنَا هَذَا‬ َ ْ‫اَلّل ُه ّم اجْ َعل‬ . Berkatilah usahausaha kami . bertukar-tukar pendapat di samping menyumbangkan buah fikiran dalam membentuk generasi yang berguna pada masa hadapan . terbilang . Engkau hiasi kami dengan akhlak-akhlak yang baik dan terpuji juga hindarilah kami dari sifat-sifat keji . Hindarilah kami dari sifat lalai yang merugikan dan bimbinglah kami ke jalan kebenaran .Dan jadikanlah kami orang yang mendengar dan mengetahui keburukan lantas bersegera menghindarkan dari keburukan . ‫يا ال يا رؤف يا ودود‬ Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul bagi menghubungkan silaturrahim .Buku Panduan Doa Majlis Rasmi Sekolah DOA SEMPENA PERKHEMAHAN/AKTIVITI LUAR ِ‫حمَنِ ال ّرحِ ْيم‬ ْ ‫سمِ الِ ال ّر‬ ْ ‫ِب‬ ‫َالصّلَة ُوَالسّلَمُ عَلَى‬، ُ‫حمْ ُد لِ ال ِذيْ بِ ِن ْعمَ ِتهِ تَ ِتمّ ُالصّالِـحَات‬ َ ‫الْـ‬ َ‫صحَابهِ أجْـ َمعِيْن‬ ْ ‫سوْلِنَا المِيْنَ وَعَلَى ءَأ ِلهِ وَأ‬ ُ ‫َر‬ ‫ج َعلْ ِفيْ قـُُلوْبِنَا‬ ْ ‫غفِرْلَنَا ذُ ُنوْبَنَا َو ِلخْوَانِنَا الّذِيْنَ سَ َب ُقوْنَا بِالِ ْيمَانِ َولَ َت‬ ْ ‫الّل ُهمّ ا‬ ٌ‫غلّ لِلّذِيْنَ ءَامَ ُنوْا رَبّنَاإنّكَ رَ ُءوْفٌ َرحِيْم‬ ِ Ya Allah Ya Tuhan Kami Kami merafakkan rasa kesyukuran kepadaMu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri perkhemahan pada kali ini .

Dan jadikanlah anak didik kami pelajar-pelajar yang sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi pelajaran . anak didik kami akan menjadi pelajar yang cemerlang dan terbilang . Ya Tuhan Kami Sesungguhnya pada hari ini kami berhimpun demi keranaMu Ya Allah. ِ ‫حسَنَة ًوَقِنَا عَذَابَ النّار‬ َ ِ‫حسَنَة ً َوفِي الخِرَة‬ َ ‫رَبّنَا ءَاتِنَا فِي الدّنْيَا‬ ، َ‫صحْ ِبهِ َوسَّلم‬ َ َ‫حمّدٍ وَعَلَى ءَا ِلهِ و‬ َ ‫وَصَلّى الُ عَلَى ُم‬ َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْدُلِّ ر‬ َ ‫وَا ْل‬ Panitia PI.Buku Panduan Doa Majlis Rasmi Sekolah DOA SEMPENA MINGGU ORIENTASI PELAJAR BARU ِ‫حمَنِ ال ّرحِ ْيم‬ ْ ‫سمِ الِ ال ّر‬ ْ ‫ِب‬ ‫ َالصّلَة ُوَالسّلَمُ عَلَى‬، ُ‫حمْ ُد لِ ال ِذيْ بِ ِن ْعمَ ِتهِ تَ ِتمّ ُالصّالِـحَات‬ َ ‫الْـ‬ َ‫سوْلِنَا المِيْنَ وَعَلَى ءَأ ِلهِ وَأصْحَابهِ أجْـ َمعِيْن‬ ُ ‫َر‬ ‫ج َعلْ ِفيْ قـُُلوْبِنَا‬ ْ ‫غفِرْلَنَا ذُ ُنوْبَنَا َو ِلخْوَانِنَا الّذِيْنَ سَ َب ُقوْنَا بِالِ ْيمَانِ َولَ َت‬ ْ ‫الّل ُهمّ ا‬ ٌ‫غِلّ لِلّذِيْنَ ءَامَ ُنوْا رَبّنَاإنّكَ رَ ُءوْفٌ َرحِ ْيم‬ ‫يا ال يا رؤف الرحيم‬ Kami merafakkan rasa kesyukuran kepadaMu kerana dengan izinnya kami berada dan menghadiri Program Orientasi pelajar-pelajar (NyatakanTingkatan) sesi (Tahun Semasa) pada hari ini . Tuhan Yang Maha Mengetahui . ‫ياال يا رحمن يا رحيم يا رب العلمين‬ Mudah-mudahan maklumat yang diberikan diminggu orientasi ini dapat memandu kami kearah kecemerlangan diri yang lebih gemilangan . pelajar yang disegani dan dihormati. Janganlah Engkau jadikan pelajar kami yang hanya berpuas hati dengan apa yang kami diperolehi dalam peperiksaan yang lalu . Berkatilah usaha-usaha kami . samada dalam aspek akademik mahupun kokurikulum seterusnya mampu melahirkan generasi pelajar yang berjaya di dunia mahupun di akhirat. mudah-mudahan (dengan usaha-usaha kami ini) .SKKD/06 13 . Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan KeredhaanMu Ya Allah . Ya Allah . Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah merupakan fardhu ain yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah . ‫يا منزل البركة وياكاشف الغم‬ Ya Allah kurniakanlah Kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah-lembut. dan muliakanlah kami dengan ketaqwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan.

‫يا عزيز يا لطيف‬ Ya Allah kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah-lembut. samada dalam aspek kepimpinan dan pengurusan organisasi seterusnya mampu melahirkan barisan pegawas yang berketrampilan dan berwibawa . ‫يا ال يا حفيظ يا شافع‬ Jadikanlah Badan Pengawas Sekolah ini sebagai wahana untuk membentuk perpaduan nasional . barisan pengawas kami akan menjadi pengawas yang bertanggungjawab . pengawas yang disegani dan dihormati. mempunyai keyakinan diri yang tinggi . bermusyawarah. dan muliakanlah kami dengan ketaqwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. ‫شقِيّا َولَ َمطْ ُروْدًا َولَ َمحْ ُر ْومًا‬ َ ‫َولَ َتجْ َعلِ الّل ُهمّ فِيْنَا َولَ َمعَنَا َولَ مَنْ يَتْ َبعُنَا‬ ِ ‫حسَنَة ًوَقِنَا عَذَابَ النّار‬ َ ِ‫حسَنَة ً َوفِي الخِرَة‬ َ ‫رَبّنَا ءَاتِنَا فِي الدّنْيَا‬ ، َ‫صحْ ِبهِ َوسَّلم‬ َ َ‫حمّدٍ وَعَلَى ءَا ِلهِ و‬ َ ‫وَصَلّى الُ عَلَى ُم‬ َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْدُلِّ ر‬ َ ‫وَا ْل‬ Panitia PI.Buku Panduan Doa Majlis Rasmi Sekolah DOA SEMPENA PERLANTIKAN PENGAWAS ِ‫حمَنِ ال ّرحِ ْيم‬ ْ ‫سمِ الِ ال ّر‬ ْ ‫ِب‬ ‫لمُ عَلَى‬ َ ّ‫ َالصّلَة ُوَالس‬، ُ‫حمْدُ لِ ال ِذيْ بِ ِن ْعمَ ِتهِ تَ ِتمّ ُالصّالِـحَات‬ َ ‫الْـ‬ َ‫صحَابهِ أجْـ َمعِيْن‬ ْ ‫سوْلِنَا المِيْنَ وَعَلَى ءَأ ِلهِ وَأ‬ ُ ‫َر‬ ‫ج َعلْ ِفيْ قـُُلوْبِنَا‬ ْ ‫غفِرْلَنَا ذُ ُنوْبَنَا َو ِلخْوَانِنَا الّذِيْنَ سَ َب ُقوْنَا بِالِ ْيمَانِ َولَ َت‬ ْ ‫الّل ُهمّ ا‬ ٌ‫غلّ لِلّذِيْنَ ءَامَ ُنوْا رَبّنَاإنّكَ رَ ُءوْفٌ َرحِيْم‬ ِ Kami merafakkan rasa kesyukuran kepadaMu Ya Allah kerana telah mengizinkan kami untuk menghadiri dan berada dalam Majlis Penghargaan Pengawas Sesi (Tahun Lalu) dan Majlis Perlantikan Rasmi Pengawas Sesi (Tahun Semasa) pada hari ini. bertukar-tukar pendapat dan menyumbangkan buah fikiran dan tenaga sebagai sokongan ke arah membantu meningkatkan kelancaran pengurusan dan disiplin di sekolah ini . dan bersedia mencurahkan bakti kepada sekolah yang tercinta ini . ‫يا ال يا فالق الحب والنوى‬ Berkatilah usaha-usaha kami . terbilang . ketabahan yang padu. Sekaligus menjadi pegawas yang cemerlang.SKKD/06 14 . ، ‫ص ْومًا‬ ُ ْ‫ وَ َتفَرّقَـَنَا ِمنْ َبعْدِهِ َتفَرّقاً َمع‬، ‫ح ْومًا‬ ُ ‫جمْعًا َم ْر‬ َ ‫ج ْمعَنَا هَذَا‬ َ ْ‫ج َعل‬ ْ ‫اَلّل ُهمّ ا‬ . mudah-mudahan (dengan usaha-usaha kami ini) .

sahabat-sahabat seperjuangan dalam bidang pendidikan . Kami juga bersyukur kerana Engkau mengizinkan kami menghadirkan diri sehingga dapat menyempurnakan kursus/bengkel ini dengan jayanya .untuk sentiasa menyebut namaMu . maka kuatkanlah kami dengan Islam dalam amal jamai’e dan kolektif. keluarga dan anak-anak kami .Sesungguhnya kami amat cenderung untuk mengutamakan diri kami . maka ampunkanlah dosadosa kami .Sesungguhnya hati kami juga sentiasa berbolak balik dan bercerai berai . maka didiklah hati kami untuk mengutamakan keperluan saudara-saudara seagama kami sebagaimana Kekasih-Mu mendidik para sahabat baginda berbuat demikian .Sesungguhnya kami lemah dalam sendirian . ‫يا منزل الرحمة ويافاتح البركة‬ Kembangkanlah lembayung dan gelombang rahmatMu kepada kami .agar kami terus mengingati dan mensyukuri nikmatMu serta badan yang sihat untuk menunaikan perintahMu.SKKD/06 15 . Sesungguhnya kesabaran kami punya batasnya . maka kurniakanlah kami nikmat kesabaran seumpama sabarnya Nabi-nabi Ulul’azmi . ‫ح ُر ْومًا‬ ْ ‫شقِيّا َولَ َمطْ ُروْدًا َولَ َم‬ َ ‫َولَ َتجْ َعلِ الّل ُهمّ فِيْنَا َولَ َمعَنَا َولَ َمنْ يَتْ َبعُنَا‬ ِ ‫حسَنَة ًوَقِنَا عَذَابَ النّار‬ َ ِ‫حسَنَة ً َوفِي الخِرَة‬ َ ‫رَبّنَا ءَاتِنَا فِي الدّنْيَا‬ ، َ‫صحْ ِبهِ َوسَّلم‬ َ َ‫حمّدٍ وَعَلَى ءَا ِلهِ و‬ َ ‫وَصَلّى الُ عَلَى ُم‬ َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْدُلِّ ر‬ َ ‫وَا ْل‬ Panitia PI. ibu bapa kami . Kurniakanlah kami lisan yang lembut dan basah . guru-guru kami . ‫يا ال يا قاضى الحاجة‬ Pada ketika dan saat ini kami hulurkan tangan kehambaan yang penuh dengan noda dan dosa serta menadah tangan penuh dengan pengharapan .Sesungguhnya kami berlumuran dengan dosa . maka satukanlah hati-hati kami dan berikanlah kami ruang dan masa untuk bantu-membantu dalam menegakkan amal makruf dan nahi mungkar .Buku Panduan Doa Majlis Rasmi Sekolah DOA SEMPENA MAJLIS PENUTUP KURSUS/SEMINAR/BENGKEL ِ‫حمَنِ ال ّرحِ ْيم‬ ْ ‫سمِ الِ ال ّر‬ ْ ‫ِب‬ ‫لمُ عَلَى‬ َ ّ‫ َالصّلَة ُوَالس‬، ُ‫حمْدُ لِ ال ِذيْ بِ ِن ْعمَ ِتهِ تَ ِتمّ ُالصّالِـحَات‬ َ ‫الْـ‬ َ‫صحَابهِ أجْـ َمعِيْن‬ ْ ‫سوْلِنَا المِيْنَ وَعَلَى ءَأ ِلهِ وَأ‬ ُ ‫َر‬ Ya Allah Engkaulah Penguasa langit dan bumi Ya Allah \kami merafakkan kesyukuran di atas keizinan-Mu untuk kami berkampung selama ( Nyatakan bilangan hari ) dalam (Nyatakan Nama Kursus) . anak-anak didik kami di sekolah . ، ‫ص ْومًا‬ ُ ْ‫ وَ َتفَرّ َقـَنَا مِنْ َبعْدِهِ َتفَرّقاً َمع‬، ‫ح ْومًا‬ ُ ‫ج ْمعًا مَ ْر‬ َ ‫جمْعَنَا هَذَا‬ َ ْ‫اَلّل ُه ّم اجْ َعل‬ . Ya Allah Bagi-Mu segala puji pujian.