Buku Panduan Doa Majlis Rasmi

Sekolah

DOA MAJLIS PERHIMPUNAN (1)
ِ‫حمَنِ ال ّرحِ ْيم‬
ْ ‫سمِ الِ ال ّر‬
ْ ‫ِب‬
َ ْ‫جمَعِي‬
‫ن‬
ْ ‫حمّدٍ وَعَلَى آ ِلهِ َوأَصْحَا ِب ِه َأ‬
َ ‫لمُ عَلَى سَيّدِنَا ُم‬
َ ّ‫ َالصّلَة ُوَالس‬,َ‫حمْدُ لِّ رَبّ الْعَا َلمِيْن‬
َ ‫اَ ْل‬
‫غلّ لِلّذِيْنَ ءَامَ ُنوْا‬
ِ ‫ج َعلْ فِيْ قـُُلوْبِنَا‬
ْ ‫خوَانِنَا الّذِيْنَ سَبَ ُقوْنَا بِالِ ْيمَانِ َولَ َت‬
ْ ‫غفِرْلَنَا ذُ ُنوْبَنَا َو ِل‬
ْ ‫الّل ُهمّ ا‬
ٌ‫رَبّنَاإنّكَ رَ ُءوْفٌ َرحِ ْيم‬
‫يا ال يا رحمن يا رحيم‬
Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini, bagi melahirkan rasa
kesyukuran di atas kurniaanMu yang tidak ternilai.Jadikanlah kami
hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nia`mat yang
melimpah ruah kepada kami .
‫يا ال يا عليم‬
Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui bahawa kami di sini ingin
menimba ilmuMu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi
kami sebagai hambaMu yang Engkau redhai.
Justeru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah
kepada kami apa kiranya ilmuMu. Sinarilah hati-hati kami dengan
cahaya dan hidayahMu. Semoga dengannya kami mudah
menerima dan menghayati serta mengamalkannya.
‫يا ذا الجلل والكرام‬
Kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota,
kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga
dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan
mampu mengangkat martabat diri, keluarga,
masyarakat dan negara.
، ‫ص ْومًا‬
ُ ْ‫ وَ َتفَرّقَـَنَا ِمنْ َبعْدِهِ َتفَرّقاً َمع‬، ‫ح ْومًا‬
ُ ‫جمْعًا َم ْر‬
َ ‫ج ْمعَنَا هَذَا‬
َ ْ‫ج َعل‬
ْ ‫اَلّل ُهمّ ا‬
. ‫شقِيّا َولَ َمطْ ُروْدًا َولَ َمحْ ُر ْومًا‬
َ ‫َولَ َتجْ َعلِ الّل ُهمّ فِيْنَا َولَ َمعَنَا َولَ مَنْ يَتْ َبعُنَا‬
ِ ‫حسَنَة ًوَقِنَا عَذَابَ النّار‬
َ ِ‫حسَنَة ً َوفِي الخِرَة‬
َ ‫رَبّنَا ءَاتِنَا فِي الدّنْيَا‬
، َ‫صحْ ِبهِ َوسَّلم‬
َ َ‫حمّدٍ وَعَلَى ءَا ِلهِ و‬
َ ‫وَصَلّى الُ عَلَى ُم‬
َ‫ب العَا َلمِيْن‬
ّ َ‫حمْدُلِّ ر‬
َ ‫وَا ْل‬

Panitia PI.SKKD/06

1

Ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah negara kami sebuah negara yang mendapat limpahan rahmat dan nikmat. ، ‫ص ْومًا‬ ُ ْ‫ وَ َتفَرّقَـَنَا ِمنْ َبعْدِهِ َتفَرّقاً َمع‬، ‫ح ْومًا‬ ُ ‫جمْعًا َم ْر‬ َ ‫ج ْمعَنَا هَذَا‬ َ ْ‫ج َعل‬ ْ ‫اَلّل ُهمّ ا‬ . Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagian serta kesihatan jasmani dan rohani.SKKD/06 2 . Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Hanya padaMu sahaja kami panjangkan kesyukuran di atas segala rahmat yang Engkau kurniakan. Bukakanlah hati-hati kami. Kami memohon dengan kudrat dan IradatMu.َ‫حمْدُ لِّ رَبّ الْعَا َلمِيْن‬ َ ‫اَ ْل‬ ‫ج َعلْ فِيْ قـُُلوْبِنَا‬ ْ ‫خوَانِنَا الّذِيْنَ سَبَ ُقوْنَا بِالِ ْيمَانِ َولَ َت‬ ْ ‫غفِرْلَنَا ذُ ُنوْبَنَا َو ِل‬ ْ ‫الّل ُهمّ ا‬ ٌ‫غِلّ ِللّذِيْنَ ءَامَ ُنوْا رَبّنَاإنّكَ َر ُءوْفٌ َرحِ ْيم‬ Ya Allah Ya Tuhan kami. Kekalkanlah keamanan dan kemakmuran sepanjang zaman. lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu dan pengetahuan serta bimbingan dari guru-guru yang kami kasihi. masyarakat.Buku Panduan Doa Majlis Rasmi Sekolah DOA MAJLIS PERHIMPUNAN (2) ِ‫حمَنِ ال ّرحِ ْيم‬ ْ ‫سمِ الِ ال ّر‬ ْ ‫ِب‬ َ‫جمَعِيْن‬ ْ ‫حمّدٍ وَعَلَى آ ِلهِ َوأَصْحَا ِب ِه َأ‬ َ ‫لمُ عَلَى سَيّدِنَا ُم‬ َ ّ‫ َالصّلَة ُوَالس‬. guru-guru kami dan pemimpin-pemimpin kami terus berkhidmat dengan istiqamah untuk menabur bakti membangunkan umat . bangsa dan agama. berikanlah kami kekuatan dan ketabahan menghadapi perjuangan bagi mencari dan menimba ilmu pengetahuan serta permudahkanlah kami untuk beramal dengan penuh keikhlasan ‫يا ذا الجلل والكرام‬ Tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. ‫شقِيّا َولَ َمطْ ُروْدًا َولَ َمحْ ُر ْومًا‬ َ ‫َولَ َتجْ َعلِ الّل ُهمّ فِيْنَا َولَ َمعَنَا َولَ مَنْ يَتْ َبعُنَا‬ ِ ‫حسَنَة ًوَقِنَا عَذَابَ النّار‬ َ ِ‫حسَنَة ً َوفِي الخِرَة‬ َ ‫رَبّنَا ءَاتِنَا فِي الدّنْيَا‬ ، َ‫صحْ ِبهِ َوسَّلم‬ َ َ‫حمّدٍ وَعَلَى ءَا ِلهِ و‬ َ ‫وَصَلّى الُ عَلَى ُم‬ َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْدُلِّ ر‬ َ ‫وَا ْل‬ DOA SEMPENA Panitia PI. Jadikanlah kami. ‫يا ال يا رحمن يا رحيم‬ Bersempena dengan perhimpunan ini kami mohon inayah dan taufikMu.

kami memohon kepadaMu berikanlah taufik dan hidayahMu. Justeru itu. ، ‫ص ْومًا‬ ُ ْ‫ وَ َتفَرّ َقـَنَا مِنْ َبعْدِهِ َتفَرّقاً َمع‬، ‫ح ْومًا‬ ُ ‫ج ْمعًا مَ ْر‬ َ ‫جمْعَنَا هَذَا‬ َ ْ‫اَلّل ُه ّم اجْ َعل‬ . Lapangkanlah dada kami dan janganlah Engkau sempitkannya. Kurniakanlah kejayaan kepada kami dengan ketinggian dan kecemerlangan.Buku Panduan Doa Majlis Rasmi Sekolah MENGHADAPI PEPERIKSAAN AWAM (1) ِ‫حمَنِ ال ّرحِ ْيم‬ ْ ‫سمِ الِ ال ّر‬ ْ ‫ِب‬ ُ‫لم‬ َ ّ‫ وَالعَاقِبَة لِ ْلمُ ّتقِيْنَ َالصّلَة ُوَالس‬. َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْ ُد لِ ر‬ َ ‫اَ ْل‬ َ‫جمَعِيْن‬ ْ ‫حمّدٍ وَعَلَى آ ِلهِ َوأَصْحَا ِب ِه َأ‬ َ ‫علَى سَيّدِنَا ُم‬ َ ‫ج َعلْ ِفيْ قـُُلوْبِنَا‬ ْ ‫غفِرْلَنَا ذُ ُنوْبَنَا َو ِلخْوَانِنَا الّذِيْنَ سَ َب ُقوْنَا بِالِ ْيمَانِ َولَ َت‬ ْ ‫الّل ُهمّ ا‬ ٌ‫غلّ لِلّذِيْنَ ءَامَ ُنوْا رَبّنَاإنّكَ رَ ُءوْفٌ َرحِيْم‬ ِ ‫اللهم انت العزيز الجليل‬ Sesungguhnya kami pada pagi ini. ‫اللهم يارافع الدرجات وياقاضي الحاجات‬ Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui bahawa kami akan menduduki peperiksaan yang menentukan kejayaan dalam medan perjuangan kami. Jadikanlah kami golongan hambaMu yang mendapat kemuliaanMu dunia dan akhirat. Kami menyedari bahawa segala usaha yang kami lakukan adalah di bawah kekuasaan dan kehendakMu jua. ingin merafa’kan kesyukuran dan pujian terhadap Mu. ‫يا ال يا رحمن يا رحيم‬ Hanya padaMu kami memohon. Panjangkanlah usia kami dengan amalan ketaatan kepadaMu dan suka berbakti kepada agamaMu serta berjasa kepada bangsa dan negara. Kuatkanlah ingatan dan janganlah Engkau biarkan kami terlupa.SKKD/06 3 . ‫ح ُر ْومًا‬ ْ ‫شقِيّا َولَ َمطْ ُروْدًا َولَ َم‬ َ ‫َولَ َتجْ َعلِ الّل ُهمّ فِيْنَا َولَ َمعَنَا َولَ َمنْ يَتْ َبعُنَا‬ ِ ‫حسَنَة ًوَقِنَا عَذَابَ النّار‬ َ ِ‫حسَنَة ً َوفِي الخِرَة‬ َ ‫رَبّنَا ءَاتِنَا فِي الدّنْيَا‬ ، َ‫صحْ ِبهِ َوسَّلم‬ َ َ‫حمّدٍ وَعَلَى ءَا ِلهِ و‬ َ ‫وَصَلّى الُ عَلَى ُم‬ َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْدُلِّ ر‬ َ ‫وَا ْل‬ Panitia PI. Permudahkanlah segala urusan kami dan janganlah Engkau persulitkan. di atas kurniaan Mu yang tidak ternilai.

dosa guruguru kami dan seluruh umat Islam. ‫يا ال يا غفار‬ Ampunkanlah dosa kami.Buku Panduan Doa Majlis Rasmi Sekolah DOA SEMPENA MENGHADAPI PEPERIKSAAN AWAM (2) ِ‫حمَنِ ال ّرحِ ْيم‬ ْ ‫سمِ الِ ال ّر‬ ْ ‫ِب‬ َ‫جمَعِيْن‬ ْ ‫حمّدٍ وَعَلَى آ ِلهِ َوأَصْحَا ِب ِه َأ‬ َ ‫لمُ عَلَى سَيّدِنَا ُم‬ َ ّ‫ َالصّلَة ُوَالس‬.SKKD/06 4 . Semoga Engkau terima keuzuran kami. puaskanlah hati kami terhadap rezeki pemberianMu dan jangan biarkan hati kami terpedaya oleh apa yang Engkau hindarkan daripada kami. ‫يا ال يا رحمن يا رحيم‬ Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami rahsiakan dan yang kami nyatakan.justeru itu kami mohon keampunanMu Ya Ghaffar. maka kembalikanlah semula kepada kami ketika kami memerlukannya dan janganlah Engkau biarkan kami melupainya. sempurnakanlah usaha kami. dosa kedua ibu bapa kami.َ‫حمْدُ لِّ رَبّ الْعَا َلمِيْن‬ َ ‫اَ ْل‬ ‫يا ال يا رحمن يا رحيم‬ Terangilah hati kami dengan cahaya pertunjukMu sebagaimana Engkau menerangi bumi dengan cahaya Matahari selama-lamanya ‫يا ال يا حكيم يا حليم‬ Kami pertaruhkan kepada-Mu apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Engkau mengetahui hajat kami semoga Engkau kabulkan permohonan kami Engkau mengetahui dosa yang ada dalam diri kami. ً‫سهْل‬ َ َ‫ن إِنْ شِئْت‬ َ ْ‫ج َعلُ ا ْلحُز‬ ْ ‫سهْلً َوأَنْتَ َت‬ َ ُ‫جعَلْ َته‬ َ ‫س ْهلَ ِإلّ مَا‬ َ َ‫الّل ُهمّ ل‬ ِ‫حسَ َنةً وَقِنَا عَذَابَ النّار‬ َ ِ‫حسَ َنةً وَِفي الخِرَة‬ َ ‫رَبّنَا آتِنَا ِفي الدّنْيَا‬ ‫وصلى ال على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين‬ ‫حمْدُ ِلِ رَبّ ا ْلعَالَـمِيْن‬ َ ‫وَا ْل‬ Panitia PI. lengkapkanlah budi pekerti kami.

eratkanlah silatur rahim di kalangan kami. komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat untuk membangun membina serta mendidik dan memartabatkan anak bangsa supaya berbudi dan berjasa kepada agama. ‫اللهم يا حكيم ياعظيم‬ Sesungguhnya kami berhimpun di sini bagi menyatakan kesungguhan. kesejahteraan yang sempurna . rezeki yang halal. Kurniakanlah apa kiranya ya Allah kepada kami kesihatan yang berpanjangan . ‫ح ُر ْومًا‬ ْ ‫شقِيّا َولَ َمطْ ُروْدًا َولَ َم‬ َ ‫َولَ َتجْ َعلِ الّل ُهمّ فِيْنَا َولَ َمعَنَا َولَ َمنْ يَتْ َبعُنَا‬ ِ‫حسَ َنةً وَقِنَا عَذَابَ النّار‬ َ ِ‫حسَ َنةً وَِفي الخِرَة‬ َ ‫رَبّنَا آتِنَا ِفي الدّنْيَا‬ ، َ‫صحْ ِبهِ َوسَّلم‬ َ َ‫حمّدٍ وَعَلَى ءَا ِلهِ و‬ َ ‫وَصَلّى الُ عَلَى ُم‬ َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْدُلِّ ر‬ َ ‫وَا ْل‬ Panitia PI. Jauhilah kami Ya Allah. zuriat dan generasi yang beriman serta segala kebaikan di dunia dan di akhirat. pandangan-pandangan yang jelas dan keputusankeputusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami. atas kurniaan Mu yang tidak ternilai. dari kalangan hamba-hamba Mu yang taat dan bersyukur.َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْ ُد لِ ر‬ َ ‫اَ ْل‬ َ‫جمَعِيْن‬ ْ ‫حمّدٍ وَعَلَى آ ِلهِ َوأَصْحَا ِب ِه َأ‬ َ ‫عَلَى سَيّدِنَا ُم‬ ِ‫خوَانِنَا الّذِيْنَ سَبَ ُقوْنَا بِالِ ْيمَان‬ ْ ‫غفِرْلَنَا ذُ ُنوْبَنَا َو ِل‬ ْ ‫الّل ُهمّ ا‬ ٌ‫َولَ َتجْ َعلْ فِيْ قـُُلوْبِنَا غِلّ لِلّذِيْنَ ءَامَ ُنوْا رَبّنَاإنّكَ رَ ُءوْفٌ َرحِيْم‬ ‫اللهم انت العزيز الجليل‬ Sesungguhnya kami pada pagi ini. Justeru itu berkatilah pertemuan kami. Satukanlah hati-hati kami. ingin merafa’kan kesyukuran dan pujian terhadap Mu. fikiran yang waras. berkatilah jua usaha-usaha kami. minda yang cergas. ‫اللهم يا عليم ياخبير‬ Jadikanlah kami Ya Allah. Padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memartabatkan pendidikan bangsa secara bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. ، ‫ص ْومًا‬ ُ ْ‫ وَ َتفَرّ َقـَنَا مِنْ َبعْدِهِ َتفَرّقاً َمع‬، ‫ح ْومًا‬ ُ ‫ج ْمعًا مَ ْر‬ َ ‫جمْعَنَا هَذَا‬ َ ْ‫اَلّل ُه ّم اجْ َعل‬ . dari melanggari perintah Mu. bangsa dan negara.SKKD/06 5 .Buku Panduan Doa Majlis Rasmi Sekolah DOA SEMPENA MESYUARAT ِ‫حمَنِ ال ّرحِ ْيم‬ ْ ‫سمِ الِ ال ّر‬ ْ ‫ِب‬ ُ‫لم‬ َ ّ‫ وَالعَاقِبَة لِ ْلمُ ّتقِيْنَ َالصّلَة ُوَالس‬. idea-idea yang bernas.

terbilang . ‫يا حي يا قيوم ياذا الجلل والكرام‬ Ya Allah kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah-lembut. ‫ح ُر ْومًا‬ ْ ‫شقِيّا َولَ َمطْ ُروْدًا َولَ َم‬ َ ‫َولَ َتجْ َعلِ الّل ُهمّ فِيْنَا َولَ َمعَنَا َولَ َمنْ يَتْ َبعُنَا‬ ‫حسَ َنةً وَقِنَا عَذَابَ النّار‬ َ ِ‫حسَ َنةً وَِفي الخِرَة‬ َ ‫رَبّنَا آتِنَا ِفي الدّنْيَا‬ ، َ‫صحْ ِبهِ َوسَّلم‬ َ َ‫حمّدٍ وَعَلَى ءَا ِلهِ و‬ َ ‫وَصَلّى الُ عَلَى ُم‬ َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْدُلِّ ر‬ َ ‫وَا ْل‬ Panitia PI. demi kebaikan anak-anak kami . Kami berkumpul untuk mengisi keredhaanMu dalam seluruh hidup kami. bertukar-tukar pendapat dan menyumbangkan buah fikiran. Kami berkumpul untuk bermusyawarah. sekolah yang disegani dan dihormati. tenaga dan sokongan ke arah memajukan lagi sekolah ini . َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْ ُد لِ ر‬ َ ‫اَ ْل‬ َ‫جمَعِيْن‬ ْ ‫صحَا ِب ِه َأ‬ ْ َ‫حمّدٍ وَعَلَى آلِه ِ َوأ‬ َ ‫علَى سَيّدِنَا ُم‬ َ ُ‫لم‬ َ ّ‫ُوَالس‬ ْ‫ج َعل‬ ْ ‫غفِرْلَنَا ذُ ُنوْبَنَا َو ِلخْوَانِنَا الّذِيْنَ سَ َب ُقوْنَا بِالِ ْيمَانِ َولَ َت‬ ْ ‫الّل ُهمّ ا‬ ٌ‫غلّ لِلّذِيْنَ ءَامَ ُنوْا رَبّنَاإنّكَ رَ ُءوْفٌ َرحِ ْيم‬ ِ ‫فِيْ قـُُلوْبِنَا‬ ‫يا ال ياكريم‬ Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul keranaMu Ya Allah. dan muliakanlah kami dengan ketaqwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan yang sempurna. ‫يا ال يا منزل البركة‬ Berkatilah usaha-usaha kami . jernihkanlah hubungan antara kami . ، ‫ص ْومًا‬ ُ ْ‫ وَ َتفَرّ َقـَنَا مِنْ َبعْدِهِ َتفَرّقاً َمع‬، ‫ح ْومًا‬ ُ ‫ج ْمعًا مَ ْر‬ َ ‫جمْعَنَا هَذَا‬ َ ْ‫اَلّل ُه ّم اجْ َعل‬ .SKKD/06 6 . jinakkan dan lembutkanlah hati-hati kami dan tunjukkanlah kami jalan yang membawa keselamatan dan keharmonian dalam menyelesaikan masalah yang timbul di antara pihak pentadbir. mudah-mudahan (dengan usahausaha kami) sekolah ini akan menjadi sekolah yang cemerlang.Buku Panduan Doa Majlis Rasmi Sekolah DOA SEMPENA MESYUARAT PIBG ِ‫حمَنِ ال ّرحِ ْيم‬ ْ ‫سمِ الِ ال ّر‬ ْ ‫ِب‬ ‫ وَالعَاقِبَة لِ ْلمُ ّتقِيْنَ َالصّلَة‬. ‫يا رحمن يا رحيم يا رب العلمين‬ Perbaikilah segala kesilapan kami . sekolah yang akan melahirkan pelajar-pelajar yang berjaya di dunia mahupun di akhirat. guru-guru dan juga ibu bapa atau penjaga pelajar di sekolah ini.

mendengar tunjuk ajar daripada guru-guru kami . ، ‫ص ْومًا‬ ُ ْ‫ وَ َتفَرّ َقـَنَا مِنْ َبعْدِهِ َتفَرّقاً َمع‬، ‫ح ْومًا‬ ُ ‫ج ْمعًا مَ ْر‬ َ ‫جمْعَنَا هَذَا‬ َ ْ‫اَلّل ُه ّم اجْ َعل‬ .anak mereka sendiri . mudahmudahan kami akan menjadi anak didik yang sentiasa menghormati guru-guru kami .Buku Panduan Doa Majlis Rasmi Sekolah DOA SEMPENA HARI GURU ِ‫حمَنِ ال ّرحِ ْيم‬ ْ ‫سمِ الِ ال ّر‬ ْ ‫ِب‬ ُ‫لم‬ َ ّ‫ وَالعَاقِبَة لِ ْلمُ ّتقِيْنَ َالصّلَة ُوَالس‬. Tuhan Semesta Alam Kami merafakkan rasa bersyukuran kepadaMu kerana telah mengizinkan kami untuk meraikan Majlis sambutan Hari Guru (Tahun Semasa) peringkat Sekolah (Nama Sekolah) pada pagi yang berbahagia ini dengan tema : (Tema Hari Guru) ‫يا ال ياعزيز يا ستارفعال لما يريد‬ Sesungguhnya tugas sebagai guru adalah tugas yang mulia dan murni sepanjang zaman . semoga kami menjadi insan yang sempurna dan berguna kepada agama . ketabahan .SKKD/06 7 . Pada saat dan detik ini. memohon ihsan dan pimpinanMu agar Engkau anugerahkan rasa kasih sayang kepada barisan pendidik yang budiman terhadap anak-anak didik mereka . ‫يا اال يا مكوراليل والنهار‬ Pada kesempatan ini . bangsa dan Negara yang tercinta . semangat kerjasama yang tinggi dalam sebuah pasukan . kami mohon kepada kebesaran dan kehebatanMu ya Allah kurniakan kepada kami sifat yang mulia dan akhlak yang luhur . kami sentiasa mengharapkan teguran dan bimbingan guru-guru . Kurniakanlah kepada mereka kesabaran . justeru itu kurniakanlah kepada guru-guru kami hati yang ikhlas untuk menyempurnakan tanggungjawab yang berat ini dengan sebaiknya . ‫ح ُر ْومًا‬ ْ ‫شقِيّا َولَ َمطْ ُروْدًا َولَ َم‬ َ ‫َولَ َتجْ َعلِ الّل ُهمّ فِيْنَا َولَ َمعَنَا َولَ َمنْ يَتْ َبعُنَا‬ ِ ‫حسَنَة ًوَقِنَا عَذَابَ النّار‬ َ ِ‫حسَنَة ً َوفِي الخِرَة‬ َ ‫رَبّنَا ءَاتِنَا فِي الدّنْيَا‬ ، َ‫صحْ ِبهِ َوسَّلم‬ َ َ‫حمّدٍ وَعَلَى ءَا ِلهِ و‬ َ ‫وَصَلّى الُ عَلَى ُم‬ َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْدُلِّ ر‬ َ ‫وَا ْل‬ Panitia PI. semangat permuafakatan dan semangat juang yang tidak mengenal erti putus asa dalam memikul tanggungjawab sebagai seorang pendidik dan berusaha menyumbang tenaga . sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi anak. Lorongkanlah hati guru-guru kami agar menjadikan seluruh aktriviti dunia pendidikan sebagai ibadah mengharapkan rahmat dan keredhaanMu semata-mata . َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْ ُد لِ ر‬ َ ‫اَ ْل‬ َ‫ج َمعِيْن‬ ْ ‫صحَا ِبهِ َأ‬ ْ َ‫علَى آ ِلهِ َوأ‬ َ َ‫حمّدٍ و‬ َ ‫عَلَى سَيّدِنَا ُم‬ Ya Allah . kami hulurkan tangan pengharapan . idea dan kepakaran demi meningkatkan kualiti akademik dan ko-kurikulum pelajar-pelajar sekolah ini khasnya dan di arena pendidikan perdana amnya .

Dalam erti kata lain. kami menadah tangan kehambaan mengharapkan ihsanMu agar Engkau teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai.SKKD/06 8 . dan seterusnya anugerahkanlah kepada kami kecemerlangan demi kecemerlangan yang lebih bermakna dalam pelbagai bidang pada masa-masa akan datang. supaya mereka sama-sama mengerah keringat dan menggembleng tenaga untuk mencapai kecemerlangan demi mengharumkan nama sekolah ini.Buku Panduan Doa Majlis Rasmi Sekolah DOA SEMPENA HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN ِ‫حمَنِ ال ّرحِ ْيم‬ ْ ‫سمِ الِ ال ّر‬ ْ ‫ِب‬ ُ‫لم‬ َ ّ‫ وَالعَاقِبَة لِ ْلمُ ّتقِيْنَ َالصّلَة ُوَالس‬. samada dalam bidang akademik mahupun dalam aspek pembinaan sahsiah insan. َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْ ُد لِ ر‬ َ ‫اَ ْل‬ َ‫ج َمعِيْن‬ ْ ‫صحَا ِبهِ َأ‬ ْ َ‫علَى آ ِلهِ َوأ‬ َ َ‫حمّدٍ و‬ َ ‫عَلَى سَيّدِنَا ُم‬ ‫ج َعلْ ِفيْ قـُُلوْبِنَا‬ ْ ‫غفِرْلَنَا ذُ ُنوْبَنَا َو ِلخْوَانِنَا الّذِيْنَ سَ َب ُقوْنَا بِالِ ْيمَانِ َولَ َت‬ ْ ‫الّل ُهمّ ا‬ ٌ‫غِلّ ِللّذِيْنَ ءَامَ ُنوْا رَبّنَاإنّكَ َر ُءوْفٌ َرحِ ْيم‬ ‫يا ال يا كريم يا ودود‬ Kami memanjatkan kesyukuran kepadaMu kerana mengizinkan kami untuk mengadakan dan turut serta dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan Sekolah (Nama Sekolah) ‫يا ال يا فعال لما يريد‬ Kami memohon kepadaMu . agar Engkau berkati majlis ini dengan limpahan kasih sayangMu.Tidak lupa juga kepada para pendidik yang telah lama menyumbang khidmat . menabur bakti mereka di sekolah yang bertuah ini . ِ ‫حسَنَة ًوَقِنَا عَذَابَ النّار‬ َ ِ‫حسَنَة ً َوفِي الخِرَة‬ َ ‫رَبّنَا ءَاتِنَا فِي الدّنْيَا‬ ، َ‫صحْ ِبهِ َوسَّلم‬ َ َ‫حمّدٍ وَعَلَى ءَا ِلهِ و‬ َ ‫وَصَلّى الُ عَلَى ُم‬ َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْدُلِّ ر‬ َ ‫وَا ْل‬ Panitia PI. Disaat ini juga. ‫يا ال يا غنى يا حميد‬ Jadikanlah pelajar-pelajar yang menerima hadiah dan sijil penghargaan pada hari ini sebagai pelajar-pelajar yang bersyukur di atas pengiktirafan ini. semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredhaan dan hidayahMu. jadikanlah mereka pelajar-pelajar yang akan sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam bidang akademik serta mempunyai peribadi yang luhur. Malah kami memohon daripadaMu Ya Allah dengan penuh ketaakulan agar majlis anugerah ini akan menjadi dorongan dan galakkan kepada pelajar-pelajar lain.

dan penolong sahabat kami terhadap musuh-musuh mereka . terbilang . ، ‫ص ْومًا‬ ُ ْ‫ وَ َتفَرّقَـَنَا ِمنْ َبعْدِهِ َتفَرّقاً َمع‬، ‫ح ْومًا‬ ُ ‫جمْعًا َم ْر‬ َ ‫ج ْمعَنَا هَذَا‬ َ ْ‫ج َعل‬ ْ ‫اَلّل ُهمّ ا‬ . ‫يا ال انت الغنى ونحن الفقراء‬ Ya Allah kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah-lembut.Semoga Engkau terima keuzuran kami. dan muliakanlah kami dengan ketaqwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan dan kesejahteraan. remaja yang disegani dan dihormati.Semoga Engkau kabulkan permohonan kami.SKKD/06 9 .Buku Panduan Doa Majlis Rasmi Sekolah DOA SEMPENA MAJLIS SOLAT HAJAT ِ‫حمَنِ ال ّرحِ ْيم‬ ْ ‫سمِ الِ ال ّر‬ ْ ‫ِب‬ ُ‫لم‬ َ ّ‫ َالصّلَة ُوَالس‬، ُ‫حمْدُ لِ ال ِذيْ بِ ِن ْعمَ ِتهِ تَ ِتمّ ُالصّالِـحَات‬ َ ‫الْـ‬ َ‫صحَابهِ أجْـ َمعِيْن‬ ْ ‫سوْلِنَا المِيْنَ وَعَلَى ءَأ ِلهِ وَأ‬ ُ ‫عَلَى َر‬ ْ‫ج َعل‬ ْ ‫خوَانِنَا الّذِيْنَ سَبَ ُقوْنَا بِالِ ْيمَانِ َولَ َت‬ ْ ‫غفِرْلَنَا ذُ ُنوْبَنَا َو ِل‬ ْ ‫الّل ُهمّ ا‬ ٌ‫غلّ لِلّذِيْنَ ءَامَ ُنوْا رَبّنَاإنّكَ رَ ُءوْفٌ َرحِيْم‬ ِ ‫فِيْ قـُُلوْبِنَا‬ Ya Allah Ya Tuhan Kami Sesungguhnya pada ketika ini kami berkumpul keranaMu Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup dengan keredhaanMu. sehingga dapat melawan hawa nafsu kami. ‫يا رحمن يا رحيم يا رب العلمين‬ Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami rahsiakan dan yang kami nyatakan. Sesungguhnya ketentuan dan takdirMu itu telah mengalahkan kami.Engkau mengetahui dosa yang ada dalam diri kami. Engkau mengetahui hajat kami. ‫يا ال يا كريم يا ودود‬ Berkatilah usaha-usaha kami . dan ikatan nafsu syahwat telah menawan diri kami. mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini anak-anak remaja Islam akan menjadi remaja yang cemerlang. ‫شقِيّا َولَ َمطْ ُروْدًا َولَ َمحْ ُر ْومًا‬ َ ‫َولَ َتجْ َعلِ الّل ُهمّ فِيْنَا َولَ َمعَنَا َولَ مَنْ يَتْ َبعُنَا‬ ِ‫حسَ َنةً وَقِنَا عَذَابَ النّار‬ َ ِ‫حسَ َنةً وَِفي الخِرَة‬ َ ‫رَبّنَا آتِنَا ِفي الدّنْيَا‬ ، َ‫صحْ ِبهِ َوسَّلم‬ َ َ‫حمّدٍ وَعَلَى ءَا ِلهِ و‬ َ ‫وَصَلّى الُ عَلَى ُم‬ َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْدُلِّ ر‬ َ ‫وَا ْل‬ Panitia PI. maka jadilah Engkau ya Allah penolong kami.justeru itu kami mohon keampunanMu Ya Ghaffar. dan kayakanlah kami dengan kurniaanMu sehingga kami merasai kenikmatan yang Engkau berikan. samada dalam aspek akademik mahupun keperibadian.

sejahterakanlah penglihatan kami agar kami dapat menjalankan aktiviti pada hari ini dengan lancar dan sempurna serta terpelihara daripada sebarang kecederaan dan bahaya. dan matiku semata-mata hanya untukMu ya Allah”. mudah-mudahan (dengan usaha-usaha kami) sekolah ini akan menjadi sekolah yang cemerlang. ، ‫ص ْومًا‬ ُ ْ‫ وَ َتفَرّ َقـَنَا مِنْ َبعْدِهِ َتفَرّقاً َمع‬، ‫ح ْومًا‬ ُ ‫ج ْمعًا مَ ْر‬ َ ‫جمْعَنَا هَذَا‬ َ ْ‫اَلّل ُه ّم اجْ َعل‬ . hidupku . ‫يا ال يا حى يا قيوم‬ Ya Allah kurniakanlah Kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah-lembut.SKKD/06 10 . ibadahku . ‫يا ال يا فارج الهم ويا كاشف الغم‬ Berkatilah usaha-usaha kami .Buku Panduan Doa Majlis Rasmi Sekolah DOA SEMPENA HARI SUKAN ِ‫حمَنِ ال ّرحِ ْيم‬ ْ ‫سمِ الِ ال ّر‬ ْ ‫ِب‬ ُ‫لم‬ َ ّ‫ َالصّلَة ُوَالس‬، ُ‫حمْدُ لِ ال ِذيْ بِ ِن ْعمَ ِتهِ تَ ِتمّ ُالصّالِـحَات‬ َ ‫الْـ‬ َ‫صحَابهِ أجْـ َمعِيْن‬ ْ ‫سوْلِنَا المِيْنَ وَعَلَى ءَأ ِلهِ وَأ‬ ُ ‫عَلَى َر‬ ‫ج َعلْ ِفيْ قـُُلوْبِنَا‬ ْ ‫غفِرْلَنَا ذُ ُنوْبَنَا َو ِلخْوَانِنَا الّذِيْنَ سَ َب ُقوْنَا بِالِ ْيمَانِ َولَ َت‬ ْ ‫الّل ُهمّ ا‬ ٌ‫غِلّ لِلّذِيْنَ ءَامَ ُنوْا رَبّنَاإنّكَ رَ ُءوْفٌ َرحِ ْيم‬ ‫يا ال يا رحمن يا رحيم‬ Kami berhimpun pada pagi ini keranaMu untuk mengisi seluruh ruang hidup kami dengan ibadah kepadaMu sesuai dengan firmanMu yang mulia : . dan muliakanlah kami dengan ketaqwaan dan sempurnakanlah keindahan diri kami dengan kesihatan yang baik. terbilang . َ‫ل رَبّ العَاَل ِميْن‬ ِ ِ ِ‫ل ِتيْ َو ُنسُكيِ َو َمحْيَايَ َو َممَاتي‬ َ َ‫ن ص‬ ّ ِ‫قُلْ إ‬ Yang mafhumnya “Sesungguhnya solatku . sekolah yang akan melahirkan pelajar-pelajar yang gemilang dalam aspek akademik mahupun kokurikulum serta berjaya di dunia dan di akhirat . sejahterakanlah pendengaran kami . ‫ح ُر ْومًا‬ ْ ‫شقِيّا َولَ َمطْ ُروْدًا َولَ َم‬ َ ‫َولَ َتجْ َعلِ الّل ُهمّ فِيْنَا َولَ َمعَنَا َولَ َمنْ يَتْ َبعُنَا‬ ِ ‫حسَنَة ًوَقِنَا عَذَابَ النّار‬ َ ِ‫حسَنَة ً َوفِي الخِرَة‬ َ ‫رَبّنَا ءَاتِنَا فِي الدّنْيَا‬ ، َ‫صحْ ِبهِ َوسَّلم‬ َ َ‫حمّدٍ وَعَلَى ءَا ِلهِ و‬ َ ‫وَصَلّى الُ عَلَى ُم‬ َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْدُلِّ ر‬ َ ‫وَا ْل‬ Panitia PI. ‫يا ال يا مهيمن يا عزيز يا جبار‬ Sejahterakanlah tubuh badan kami . sekolah yang disegani dan dihormati.

SKKD/06 11 . Tuhan Penguasa Alam .Dan jadikanlah kami orang yang mendengar dan mengetahui keburukan lantas bersegera menghindari dari keburukan . bertukar-tukar pendapat dan menyumbangkan buah fikiran. Ya Allah Ya Tuhan Kami Sesungguhnya kami berkumpul pada hari ini keranaMu Ya Allah Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredhaanMu . agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan dan kami pohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan .kami berkumpul untuk menghubungkan silaturahim. dan muliakanlah kami dengan ketaqwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. supaya kami yang hadir pada hari ini. Jadikan ia sebagai titik permulaan untuk kami menjadi usahawan yang berjaya pada masa akan datang.Buku Panduan Doa Majlis Rasmi Sekolah DOA SEMPENA HARI KARNIVAL / KANTIN ِ‫حمَنِ ال ّرحِ ْيم‬ ْ ‫سمِ الِ ال ّر‬ ْ ‫ِب‬ َ‫سوْلِنَا المِيْن‬ ُ ‫لمُ عَلَى َر‬ َ ّ‫ َالصّلَة ُوَالس‬، ُ‫حمْدُ لِ ال ِذيْ بِ ِن ْعمَ ِتهِ تَ ِتمّ ُالصّالِـحَات‬ َ ‫الْـ‬ َ‫صحَابهِ أجْـ َمعِيْن‬ ْ ‫وَعَلَى ءَأ ِلهِ وَأ‬ Ya Allah . Kami merafakkan rasa kesyukuran kepadaMu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri Karnival Sekolah (Nama Sekolah) pada hari ini . tenaga dan sokongan ke arah meningkatkan dana kewangan sekolah kami . ‫يا ال يا وهب يا رزاق‬ Ya Allah Tuhan yang memberikan rezeki kurniakan kepada kami rezeki yang halal lagi berkat hasil dari usaha – usaha kami. ِ ‫حسَنَة ًوَقِنَا عَذَابَ النّار‬ َ ِ‫حسَنَة ً َوفِي الخِرَة‬ َ ‫رَبّنَا ءَاتِنَا فِي الدّنْيَا‬ ، َ‫صحْ ِبهِ َوسَّلم‬ َ َ‫حمّدٍ وَعَلَى ءَا ِلهِ و‬ َ ‫وَصَلّى الُ عَلَى ُم‬ َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْدُلِّ ر‬ َ ‫وَا ْل‬ Panitia PI. ‫يا ال ياعزيز يا ستارفعال لمايريد‬ Ya Allah kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah-lembut.bermusyawarah. ‫يا حي يا قيوم ياذا الجلل والكرام‬ Kami memohon kekuatan dari hadhratMu Ya Allah. ‫يا رحمن يا رحيم يا رب العلمين‬ Jadikanlah kami orang-orang yang mendengar kebaikan lantas bersegera melakukan kebaikan.

mudah-mudahan (dengan usaha-usaha kami) sekolah ini akan menjadi sekolah yang cemerlang. ‫يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين‬ Engkau perbaikilah akhlak kami dan akhlak anak-anak didik kami . Berkatilah usaha ini Ya Allah.Buku Panduan Doa Majlis Rasmi Sekolah DOA SEMPENA PERKHEMAHAN/AKTIVITI LUAR ِ‫حمَنِ ال ّرحِ ْيم‬ ْ ‫سمِ الِ ال ّر‬ ْ ‫ِب‬ ‫َالصّلَة ُوَالسّلَمُ عَلَى‬، ُ‫حمْ ُد لِ ال ِذيْ بِ ِن ْعمَ ِتهِ تَ ِتمّ ُالصّالِـحَات‬ َ ‫الْـ‬ َ‫صحَابهِ أجْـ َمعِيْن‬ ْ ‫سوْلِنَا المِيْنَ وَعَلَى ءَأ ِلهِ وَأ‬ ُ ‫َر‬ ‫ج َعلْ ِفيْ قـُُلوْبِنَا‬ ْ ‫غفِرْلَنَا ذُ ُنوْبَنَا َو ِلخْوَانِنَا الّذِيْنَ سَ َب ُقوْنَا بِالِ ْيمَانِ َولَ َت‬ ْ ‫الّل ُهمّ ا‬ ٌ‫غلّ لِلّذِيْنَ ءَامَ ُنوْا رَبّنَاإنّكَ رَ ُءوْفٌ َرحِيْم‬ ِ Ya Allah Ya Tuhan Kami Kami merafakkan rasa kesyukuran kepadaMu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri perkhemahan pada kali ini . Berkatilah usahausaha kami . sekolah yang disegani dan dihormati samada dalam bidang akademik mahupun dalam semua bidang . ‫ح ُر ْومًا‬ ْ ‫شقِيّا َولَ َمطْ ُروْدًا َولَ َم‬ َ ‫َولَ َتجْ َعلِ الّل ُهمّ فِيْنَا َولَ َمعَنَا َولَ َمنْ يَتْ َبعُنَا‬ ِ ‫حسَنَة ًوَقِنَا عَذَابَ النّار‬ َ ِ‫حسَنَة ً َوفِي الخِرَة‬ َ ‫رَبّنَا ءَاتِنَا فِي الدّنْيَا‬ ، َ‫صحْ ِبهِ َوسَّلم‬ َ َ‫حمّدٍ وَعَلَى ءَا ِلهِ و‬ َ ‫وَصَلّى الُ عَلَى ُم‬ َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْدُلِّ ر‬ َ ‫وَا ْل‬ Panitia PI. terbilang . ، ‫ص ْومًا‬ ُ ْ‫ وَ َتفَرّ َقـَنَا مِنْ َبعْدِهِ َتفَرّقاً َمع‬، ‫ح ْومًا‬ ُ ‫ج ْمعًا مَ ْر‬ َ ‫جمْعَنَا هَذَا‬ َ ْ‫اَلّل ُه ّم اجْ َعل‬ . ‫يا ال يا رؤف يا ودود‬ Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul bagi menghubungkan silaturrahim . ‫يا ال يا فارج الهم ويا كاشف الغم‬ Kurniakanlah kepada kami kekuatan fizikal .SKKD/06 12 .Dan jadikanlah kami orang yang mendengar dan mengetahui keburukan lantas bersegera menghindarkan dari keburukan . mental dan rohani agar kami dapat menempuh ujian yang mendatang daripadaMu Ya Allah . Engkau hiasi kami dengan akhlak-akhlak yang baik dan terpuji juga hindarilah kami dari sifat-sifat keji . ‫يا حي يا قيوم ياذا الجلل والكرام‬ Jadikanlah kami orang-orang yang mendengar kebaikan lantas bersegera melakukan kebaikan . Hindarilah kami dari sifat lalai yang merugikan dan bimbinglah kami ke jalan kebenaran . bertukar-tukar pendapat di samping menyumbangkan buah fikiran dalam membentuk generasi yang berguna pada masa hadapan .

ِ ‫حسَنَة ًوَقِنَا عَذَابَ النّار‬ َ ِ‫حسَنَة ً َوفِي الخِرَة‬ َ ‫رَبّنَا ءَاتِنَا فِي الدّنْيَا‬ ، َ‫صحْ ِبهِ َوسَّلم‬ َ َ‫حمّدٍ وَعَلَى ءَا ِلهِ و‬ َ ‫وَصَلّى الُ عَلَى ُم‬ َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْدُلِّ ر‬ َ ‫وَا ْل‬ Panitia PI. Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan KeredhaanMu Ya Allah . Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah merupakan fardhu ain yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah . ‫يا منزل البركة وياكاشف الغم‬ Ya Allah kurniakanlah Kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah-lembut. Ya Tuhan Kami Sesungguhnya pada hari ini kami berhimpun demi keranaMu Ya Allah. pelajar yang disegani dan dihormati. Dan jadikanlah anak didik kami pelajar-pelajar yang sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi pelajaran . Ya Allah . dan muliakanlah kami dengan ketaqwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Janganlah Engkau jadikan pelajar kami yang hanya berpuas hati dengan apa yang kami diperolehi dalam peperiksaan yang lalu . anak didik kami akan menjadi pelajar yang cemerlang dan terbilang . mudah-mudahan (dengan usaha-usaha kami ini) . Tuhan Yang Maha Mengetahui . ‫ياال يا رحمن يا رحيم يا رب العلمين‬ Mudah-mudahan maklumat yang diberikan diminggu orientasi ini dapat memandu kami kearah kecemerlangan diri yang lebih gemilangan . Berkatilah usaha-usaha kami . samada dalam aspek akademik mahupun kokurikulum seterusnya mampu melahirkan generasi pelajar yang berjaya di dunia mahupun di akhirat.Buku Panduan Doa Majlis Rasmi Sekolah DOA SEMPENA MINGGU ORIENTASI PELAJAR BARU ِ‫حمَنِ ال ّرحِ ْيم‬ ْ ‫سمِ الِ ال ّر‬ ْ ‫ِب‬ ‫ َالصّلَة ُوَالسّلَمُ عَلَى‬، ُ‫حمْ ُد لِ ال ِذيْ بِ ِن ْعمَ ِتهِ تَ ِتمّ ُالصّالِـحَات‬ َ ‫الْـ‬ َ‫سوْلِنَا المِيْنَ وَعَلَى ءَأ ِلهِ وَأصْحَابهِ أجْـ َمعِيْن‬ ُ ‫َر‬ ‫ج َعلْ ِفيْ قـُُلوْبِنَا‬ ْ ‫غفِرْلَنَا ذُ ُنوْبَنَا َو ِلخْوَانِنَا الّذِيْنَ سَ َب ُقوْنَا بِالِ ْيمَانِ َولَ َت‬ ْ ‫الّل ُهمّ ا‬ ٌ‫غِلّ لِلّذِيْنَ ءَامَ ُنوْا رَبّنَاإنّكَ رَ ُءوْفٌ َرحِ ْيم‬ ‫يا ال يا رؤف الرحيم‬ Kami merafakkan rasa kesyukuran kepadaMu kerana dengan izinnya kami berada dan menghadiri Program Orientasi pelajar-pelajar (NyatakanTingkatan) sesi (Tahun Semasa) pada hari ini .SKKD/06 13 .

mempunyai keyakinan diri yang tinggi . ‫يا ال يا حفيظ يا شافع‬ Jadikanlah Badan Pengawas Sekolah ini sebagai wahana untuk membentuk perpaduan nasional . samada dalam aspek kepimpinan dan pengurusan organisasi seterusnya mampu melahirkan barisan pegawas yang berketrampilan dan berwibawa . terbilang . ketabahan yang padu. ‫شقِيّا َولَ َمطْ ُروْدًا َولَ َمحْ ُر ْومًا‬ َ ‫َولَ َتجْ َعلِ الّل ُهمّ فِيْنَا َولَ َمعَنَا َولَ مَنْ يَتْ َبعُنَا‬ ِ ‫حسَنَة ًوَقِنَا عَذَابَ النّار‬ َ ِ‫حسَنَة ً َوفِي الخِرَة‬ َ ‫رَبّنَا ءَاتِنَا فِي الدّنْيَا‬ ، َ‫صحْ ِبهِ َوسَّلم‬ َ َ‫حمّدٍ وَعَلَى ءَا ِلهِ و‬ َ ‫وَصَلّى الُ عَلَى ُم‬ َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْدُلِّ ر‬ َ ‫وَا ْل‬ Panitia PI. ‫يا عزيز يا لطيف‬ Ya Allah kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah-lembut. dan muliakanlah kami dengan ketaqwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. mudah-mudahan (dengan usaha-usaha kami ini) . bermusyawarah. pengawas yang disegani dan dihormati.Buku Panduan Doa Majlis Rasmi Sekolah DOA SEMPENA PERLANTIKAN PENGAWAS ِ‫حمَنِ ال ّرحِ ْيم‬ ْ ‫سمِ الِ ال ّر‬ ْ ‫ِب‬ ‫لمُ عَلَى‬ َ ّ‫ َالصّلَة ُوَالس‬، ُ‫حمْدُ لِ ال ِذيْ بِ ِن ْعمَ ِتهِ تَ ِتمّ ُالصّالِـحَات‬ َ ‫الْـ‬ َ‫صحَابهِ أجْـ َمعِيْن‬ ْ ‫سوْلِنَا المِيْنَ وَعَلَى ءَأ ِلهِ وَأ‬ ُ ‫َر‬ ‫ج َعلْ ِفيْ قـُُلوْبِنَا‬ ْ ‫غفِرْلَنَا ذُ ُنوْبَنَا َو ِلخْوَانِنَا الّذِيْنَ سَ َب ُقوْنَا بِالِ ْيمَانِ َولَ َت‬ ْ ‫الّل ُهمّ ا‬ ٌ‫غلّ لِلّذِيْنَ ءَامَ ُنوْا رَبّنَاإنّكَ رَ ُءوْفٌ َرحِيْم‬ ِ Kami merafakkan rasa kesyukuran kepadaMu Ya Allah kerana telah mengizinkan kami untuk menghadiri dan berada dalam Majlis Penghargaan Pengawas Sesi (Tahun Lalu) dan Majlis Perlantikan Rasmi Pengawas Sesi (Tahun Semasa) pada hari ini. ، ‫ص ْومًا‬ ُ ْ‫ وَ َتفَرّقَـَنَا ِمنْ َبعْدِهِ َتفَرّقاً َمع‬، ‫ح ْومًا‬ ُ ‫جمْعًا َم ْر‬ َ ‫ج ْمعَنَا هَذَا‬ َ ْ‫ج َعل‬ ْ ‫اَلّل ُهمّ ا‬ . ‫يا ال يا فالق الحب والنوى‬ Berkatilah usaha-usaha kami .SKKD/06 14 . bertukar-tukar pendapat dan menyumbangkan buah fikiran dan tenaga sebagai sokongan ke arah membantu meningkatkan kelancaran pengurusan dan disiplin di sekolah ini . barisan pengawas kami akan menjadi pengawas yang bertanggungjawab . Sekaligus menjadi pegawas yang cemerlang. dan bersedia mencurahkan bakti kepada sekolah yang tercinta ini .

Kurniakanlah kami lisan yang lembut dan basah . ‫ح ُر ْومًا‬ ْ ‫شقِيّا َولَ َمطْ ُروْدًا َولَ َم‬ َ ‫َولَ َتجْ َعلِ الّل ُهمّ فِيْنَا َولَ َمعَنَا َولَ َمنْ يَتْ َبعُنَا‬ ِ ‫حسَنَة ًوَقِنَا عَذَابَ النّار‬ َ ِ‫حسَنَة ً َوفِي الخِرَة‬ َ ‫رَبّنَا ءَاتِنَا فِي الدّنْيَا‬ ، َ‫صحْ ِبهِ َوسَّلم‬ َ َ‫حمّدٍ وَعَلَى ءَا ِلهِ و‬ َ ‫وَصَلّى الُ عَلَى ُم‬ َ‫ب العَا َلمِيْن‬ ّ َ‫حمْدُلِّ ر‬ َ ‫وَا ْل‬ Panitia PI.SKKD/06 15 . anak-anak didik kami di sekolah . guru-guru kami .Sesungguhnya kami amat cenderung untuk mengutamakan diri kami .Sesungguhnya kami berlumuran dengan dosa .agar kami terus mengingati dan mensyukuri nikmatMu serta badan yang sihat untuk menunaikan perintahMu. Kami juga bersyukur kerana Engkau mengizinkan kami menghadirkan diri sehingga dapat menyempurnakan kursus/bengkel ini dengan jayanya . maka ampunkanlah dosadosa kami .Sesungguhnya kami lemah dalam sendirian . ‫يا منزل الرحمة ويافاتح البركة‬ Kembangkanlah lembayung dan gelombang rahmatMu kepada kami .Buku Panduan Doa Majlis Rasmi Sekolah DOA SEMPENA MAJLIS PENUTUP KURSUS/SEMINAR/BENGKEL ِ‫حمَنِ ال ّرحِ ْيم‬ ْ ‫سمِ الِ ال ّر‬ ْ ‫ِب‬ ‫لمُ عَلَى‬ َ ّ‫ َالصّلَة ُوَالس‬، ُ‫حمْدُ لِ ال ِذيْ بِ ِن ْعمَ ِتهِ تَ ِتمّ ُالصّالِـحَات‬ َ ‫الْـ‬ َ‫صحَابهِ أجْـ َمعِيْن‬ ْ ‫سوْلِنَا المِيْنَ وَعَلَى ءَأ ِلهِ وَأ‬ ُ ‫َر‬ Ya Allah Engkaulah Penguasa langit dan bumi Ya Allah \kami merafakkan kesyukuran di atas keizinan-Mu untuk kami berkampung selama ( Nyatakan bilangan hari ) dalam (Nyatakan Nama Kursus) . ‫يا ال يا قاضى الحاجة‬ Pada ketika dan saat ini kami hulurkan tangan kehambaan yang penuh dengan noda dan dosa serta menadah tangan penuh dengan pengharapan . maka satukanlah hati-hati kami dan berikanlah kami ruang dan masa untuk bantu-membantu dalam menegakkan amal makruf dan nahi mungkar . maka kuatkanlah kami dengan Islam dalam amal jamai’e dan kolektif. sahabat-sahabat seperjuangan dalam bidang pendidikan . Sesungguhnya kesabaran kami punya batasnya .untuk sentiasa menyebut namaMu . ibu bapa kami .Sesungguhnya hati kami juga sentiasa berbolak balik dan bercerai berai . maka didiklah hati kami untuk mengutamakan keperluan saudara-saudara seagama kami sebagaimana Kekasih-Mu mendidik para sahabat baginda berbuat demikian . maka kurniakanlah kami nikmat kesabaran seumpama sabarnya Nabi-nabi Ulul’azmi . ، ‫ص ْومًا‬ ُ ْ‫ وَ َتفَرّ َقـَنَا مِنْ َبعْدِهِ َتفَرّقاً َمع‬، ‫ح ْومًا‬ ُ ‫ج ْمعًا مَ ْر‬ َ ‫جمْعَنَا هَذَا‬ َ ْ‫اَلّل ُه ّم اجْ َعل‬ . Ya Allah Bagi-Mu segala puji pujian. keluarga dan anak-anak kami .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful