Anda di halaman 1dari 57

EDU 3108

ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

Nordin Tahir JIP, IPG Kampus Ipoh

TAJUK 8
PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU: PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT

9/5/2011

Nordin Tahir

Budaya Menyelidik
Satu usaha ke arah menggalakkan para pendidik mengamalkan budaya ilmu melalui aktiviti penyelidikan. Apabila amalan ini dapat dilaksanakan, maka para pendidik dapat menjadikan penyelidikan sebagai satu cara bagi tujuan mempertingkatkan profesionalisme mereka. Pendidik adalah individu yang sentiasa peka kepada isu-isu pendidikan dan menggunakan sebaiknya peluang yang ada untuk membaiki keupayaannya dalam menjalankan tugas dengan berkesan dan seterusnya mengatasi isu-isu yang dihadapi secara profesional.

9/5/2011

Nordin Tahir

Budaya Menyelidik
Ilmu boleh diperolehi melalui pengalaman, melalui punca-punca yang berwibawa dengan penakulan induktif dan deduktif, melalui intuitif, melalui pendekatan saintifik dan wahyu. Sebagai manusia biasa kita boleh memperolehi ilmu yang bersifat sahih melalui penyelidikan.

9/5/2011

Nordin Tahir

Budaya Menyelidik
Secara umum dapatan kajian berkaitan dengan pengajaran guru dapat; Mempertingkatkan pencapaian dan prestasi pendidikan. Meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Meningkatkan tahap profesionalisme guru. Membantu guru menghadapi cabaran dan masalah berhubung dengan amalan pengajaran pembelajaran Memperkembangkan kemahiran professional guru khususnya mengenal pasti teknik atau kaedah pembelajaran yang berkesan. Memberi peluang utk mengukuhkan asas pengetahuan profesyen perguruan. Menyelesaikan masalah-masalah professional tanpa arahan luar.

9/5/2011

Nordin Tahir

Budaya Menyelidik
Mengeluarkan guru dari kongkongan amalan-amalan rutin Meningkatkan amalan-amalan professional. Dengan itu mempunyai hakmilik (ownership) dalam memperkenalkan amalan-amalan yang berkesan. Diberikan kuasa utk membuat keputusan (empowerment) Membawa pembaharuan dan kemajuan melalui refleksi kendiri dan usaha sendiri Meningkatkan daya keyakinan diri melalui usaha berkongsi pengalaman. Boleh perbaiki prestasi dan kepuasan kerja Memberi peluang kepada guru utk menjadi agen perubahan dengan membuat refleksi dan menganalisis kekuatan dan kelemahan diri.

9/5/2011

Nordin Tahir

Budaya Menyelidik
Mendapat sumber maklumat penting untuk memahami amalan pengajaran guru, amalan pembelajaran murid, keadaan murid, suasana dalam bilik darjah dan sebagainya; Dapat merancang huraiian mata pelajaran dengan lebih berkesan; Dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran memudahkan pencapaian objektif mereka dan dapat pula memahami, mengubah dan memperbaiki amalan sendiri; Meningkatkan penggunaan bahan dan membentuk jalinan kerja yang aktif dan efektif; Dapat menyediakan guru, sebagai penyelidik yang kritikal, kaya dengan idea baru, sanggup menerima perubahan dan berupaya membuat penilaian terhadap kurikulum dan kokurikulum; Membentukkan budaya penyelidiakn sebagai asas dalam membuat sebarang perancangan untuk tindakan ; dan Merapatkan tali silatulrahim di kalangan guru yang terbabit melalui kerjasama secara kolaboratif.
9/5/2011 Nordin Tahir 7

Budaya Berfikir/Reflektif

9/5/2011

Nordin Tahir

Budaya Berfikir/Reflektif
Struktur interlek/logik

Rational Brain Lymbic Brain

Struktur fungsional emotional Structure


Spiritual/Metaforical heart

Reptilian Brain
Id/nafsu/need/libido
Fitrah fizikal

Metaforical heart Dataran hati/jiwa/ruh 10-15% -manusia menggunakan struktur emosional untuk merenung dan berfikir

Hanipah (2001), Herman (1983)

Ke organ sexual

9/5/2011

Nordin Tahir

Budaya Berfikir/Reflektif
Refleksi merujuk kepada gambar atau bayangan dalam cermin, pembalikan, renungan, kenangan atau pernyataan fikiran dalam bentuk tulisan atau percakapan. John Dewey (1933) - Cara khas penyelesaian masalah. Proses cognitive aktif dan sedar untuk menyelesaikan masalah praktik.

9/5/2011

Nordin Tahir

10

Budaya Berfikir/Reflektif
What is reflection in the teaching context? Knowles, J.G, Cole, A.L dan Presswood, C.S (1994) state that : Reflection in the teaching context refers to the process of inquiring any habit / behavoiur critically and continuously refining it. Hanipah (1999)- Proses

merenung
menganalisis mencari alasan

membuat cadangan dan tindakan


untuk memperbaiki diri yang dilakukan secara berterusan.
9/5/2011 Nordin Tahir 11

Budaya Berfikir/Reflektif
Refleksi merupakan usaha penuh sedar seseorang individu memeknakan pengalamannya ke arah membantu meningkatkan celik akal mengenai kepercayaan, sikap, pengetahuan dan amalan sendiri yang melibatkan proses merenung, menganalisis, membuat justifikasi serta mengemukakan cadangan dan tindakan untuk membaiki diri. Shulman (1987) - Dalam konteks perguruan, kebolehan membuat transformasi dan refleksi membolehkan guru sentiasa mempelajari dan memahami

sesuatu yang baru hasil daripada apa yang telah dilaluinya.

9/5/2011

Nordin Tahir

12

Proses Pemikiran Reflektif (Richard, J.C.)


Mengimbas kembali pengalaman / peristiwa dan bertindak balas kpd pengalaman Perspektif Baru :Perubahan - sikap - perlakuan - kesedian berubah

(Pengajaran & pembelajaran) Perlakuan Idea

Perasaan

9/5/2011

Nordin Tahir

13

Jenis Refleksi (Schon, 1983)


Reflective Practitioner yang dikemukakan oleh schon (1983) membezakan proses pemikiran yg bertujuan kepada :

Reflection in-action Semasa perlakuan Online Berfikir secara sedar semasa menghadapi permasalahan. Lebih berkesan.

Reflection on-action Selepas perlakuan Offline Merenung kembali tindaka / proses pemikirannya. Membuat analisis tentang peristiwa lepas dan merancang tindakan susulan.

9/5/2011

Nordin Tahir

14

Jenis-jenis Penulisan Reflektif (Hatton & Smith, 1995)


Penulisan Deskriptif Penulisan yang menerangkan keadaan atau peristiwa dengan hanya menulis tarikh, tempat tanpa sebarang penerangan mengenai sebab, aktibat dan kaitan peristiwa serta kesannya terhadap sikap dan kepercayaan diri penulis Tidak bersifat reflektif. Hanya laporan peristiwa tanpa memberi sebab, akibat dan kesan. Tidak ada alasan atau justifikasi. Refleksi Deskriptif - Ada penerangan sebab dan akibat peristiwa atau pengalaman secara jelas. Terdapat ciri-ciri penaakulan, renungan terhadap peristiwa dan memberi alasan terhadap perkara yg berlaku. Ciri-ciri penerokaan terhadap kemungkinan sudah lepas & akan datang. Membuat justifikasi dan jangkaan.

9/5/2011

Nordin Tahir

15

Jenis-jenis Penulisan Reflektif (Hatton & Smith, 1995)


Refleksi Dialog - Terdapat kata-kata bisikan hati, seakan berbincang sendiri (monolog). Membantu penerokaan lebih luas (di luar dirinya) . Membawa kesedaran diri dan pengetahuan baru. Bersifat lebih terbuka. Refleksi Kritikal - Mengaitkan peristiwa / pengalaman bilik darjah dengan perkara di luar bilik rutin bilik darjah spt falsafah diri, isu-isu masyarakat dan moral. Penulis memberi makna terhadap peristiwa yang telah berlaku kepada dirinya dan peranannya sebagai insan guru. Penulisan jenis ini perlu dilatih kerana ia boleh menjadi alat yang berkesan dalam pendidikan guru untuk menjadikan guru permulaan lebih terbuka kepada nilai-nilai masyarakat tempat ia bertugas.

9/5/2011

Nordin Tahir

16

Budaya Berfikir/Reflektif

9/5/2011

Nordin Tahir

17

Hubungan Pemikiran Refleksi dengan Konseptual Pendidikan Guru Malaysia.


Allah/SQ

Ilmu

Meminta manusia berfikir, mencari kebenaran

Nilai

Kemahiran

Insan guru/IQ

Masyarakat/EQ

cadangan untuk
Pelajar Mendapat Kefahaman Baru
9/5/2011 Nordin Tahir

memperbaiki diri dan amalan


18

Penulisan Jurnal Reflektif


REFLEKSI ?

Proses berfikir secara serious tentang pendidikan


Cara khas penyelesaian masalah proses kognitif merenung Menganalisis Membuat cadangan dan tindakan

Bertafakur: ..itu lebih utama dari sejumlah amal-perbuatan dan bertafakur sesaat itu lebih baik dari ibadah setahun. Muhasabah diri
Ihya Ulumuddin Jilid 8

9/5/2011

Nordin Tahir

19

Hubungan Pemikiran Reflektif

Pengalaman
Content Knowledge (CK) Sedia Ada Pedagogical Content Knowledge (PCK)

METAKOGNISI Berfikir bagaimana kita berfikir


(Costa 1985)

9/5/2011

Salhah 2003

Nordin Tahir

20

Penulisan Jurnal Reflektif


Bey (1987) mencadangkan soalan-soalan berikut bagi memupuk Pemikiran Reflektif dan Metakognitif). What am I doing ? ( Apa yang saya lakukan ?) Why am I doing it ?( Mengapa saya lakukannya?) What do I feel ? (Apa yang saya rasa ?) What did I learn ? (Apa yang saya pelajari ?) What other way can I do it ? (Apakah ada cara lain boleh saya lakukan ? What will I do ? (Apa yang akan saya lakukan)

(Format ini sesuai untuk dijadikan catatan jurnal refleksi selepas setiap P&P)

9/5/2011

Nordin Tahir

21

Penulisan Jurnal Reflektif


Konsep: Satu bentuk catatan berterusan mengenai sesuatu peristiwa, masalah, pencapaian atau bidang yg perlu diberi penekanan. Aktiviti ini memberi peluang kepada guru pelatih untuk memahami tentang sebab sesuatu tindakan/pilihan dibuat. Ia merangkumi semua aspek yg berkaitan dgn profesion ini. Melalui catatan jurnal guru pelatih dapat mengkaji dgn lebih terperinci pengalaman yg dialami supaya lebih peka kpd keperluan diri,murid dan persekitaran sekolah.Catatan ini boleh membantu memperolehi celik akal dan menaksir nilai kendiri terhadap proses pendidikan.

9/5/2011

Nordin Tahir

22

1 Tulis satu isu/perkara yang menarik perhatian saya terhadap P&P atau bimbingan yang dijalankan.

2 Mengapakah perkara ini menarik perhatian saya?


3 Bagaimanakah bisikan hati saya terhadap perkara itu? 4 Jelaskan pegangan, kepercayaan dan falsafah diri ke atas isu itu? 5 Kefahaman baru/ kesedaran yang saya perolehi dari bahan dan perbincangan

6 Tuliskan cadangan dan langkah bertindak yang anda akan ambil dengan jelas (rujukan, masa)
9/5/2011 Nordin Tahir 23

Penulisan Jurnal Reflektif


Cara Penulisan Jurnal: Tarikh: Tempat: Masa: Aspek: A. Catatan peristiwa atau kejadian atau masalah B. Perasaan atau pandangan tentang catatan C. Analisis terhadap sebab berlaku peristiwa D. Cadangan tindakan untuk mengatasi E. Tempoh masa penyelesaian F. Cara memenuhi kejayaan

9/5/2011

Nordin Tahir

24

Pengurusan Portfolio

9/5/2011

Nordin Tahir

25

Apa Itu Portfolio ?:


(Teacher Education Division, Ministry of Education Msia, March 1997 (PETEP); Profiling Portfolios For The Teaching Prackticum, K.L) 1. Portfolio atau profil profesional merupakan satu koleksi dokumen yg memberi gambaran ttg seorang profesional dari segi pengetahuan, kemahiran, pengalaman, kelayakan, matlamat dan pencapaian. 2. Portfolio merupakan satu bentuk sejarah pencapaian pelajar yg didokumentasi dan diperkukuhkan dgn bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui penulisan reflektif. Portfolio bukan sekadar rekod perkhidmatan (Shulman, 1992).

9/5/2011

Nordin Tahir

26

Apa Itu Portfolio ?:


2. Portfolio merupakan satu bentuk sejarah pencapaian pelajar yg didokumentasi dan diperkukuhkan dgn bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui penulisan reflektif (Shulman, 1992). 3. Portfolio merupakan koleksi hasil kerja pelajar yang memberi gambaran tentang sejarah usaha pelajar dan pencapaiannya dalam bidang tertentu. 4. Koleksi termasuk penglibatan pelajar dlm pemilihan bahan kandungan, garis panduan pemilihan, kriteria dan bukti refleksi kendiri pelajar (Arter & Paulson, 1990).

9/5/2011

Nordin Tahir

27

Tujuan Portfolio
Memberi peluang guru pelatih mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan yang diperolehi melalui pengalaman sewaktu menyempurnakan tugasan. Menyediakan landasan komunikasi di antara pelajar, pensyarah dan pihak yang berminat tentang prestasi guru pelatih yang dinilai. Menggalakkan pelajar menyemak dan menganalisis secara sistematik tentang strategi pembelajaran mereka. Memberi peluang guru pelatih menganalisis dan menilai perkembangan dan arah pemikiran mereka.

9/5/2011

Nordin Tahir

28

Tujuan Portfolio
Menyediakan ruang utk guru pelatih membuat refleksi dan menentukan matlamat peribadi. Memberi maklum balas tentang keberkesanan pelaksanaan kurikulum. Menjadi asas untuk mengubal semula kurikulum. Sebagai asas utk membuat keputusan dan menetapkan matlamat P & P. Sumber maklumat tentang keberkesanan program pendidikan. Alternatif kpd penilaian berbentuk pengujian dan peperiksaan. Meningkatkan daya kreativiti dalam menyediakan tugasan.

9/5/2011

Nordin Tahir

29

Ciri-ciri Portfolio
Hasil akhir - pelajar terlibat dengan refleksi kendiri. Hasil yang dibuat sendiri oleh pelajar. Portfolio berbeza dengan folder. Aktiviti pelajar dari sudut rasional, matlamat, pengalaman, halatuju dan harapan. Matlamat yang berbeza dari masa ke semasa. mesti dikemaskini setiap masa. Boleh mempunyai beberapa tujuan pada satu masa tetapi tidak bercanggah. Mengandungi maklumat yang menggambarkan berlakunya kemajuan dan perkembangan dalam sesuatu perkara.

9/5/2011

Nordin Tahir

30

Jenis Portfolio
1. Portfolio Kerja - Koleksi hasil kerja harian pelajar sendiri. - Catatan, lakaran, draf awal, hasil akhir yg tlh dibuat pelajar. - Milik pelajar sendiri. - Penilaian formatif dan bersifat diagnostik. 2. Portfolio Dokumentari - Koleksi hasil kerja khusus untuk penilaian. - Bukti-bukti proses yang dijalankan bagi menghasilkan sesuatu tugas/perkara. - Bahan yang menggambarkan pencapaian pelajar.

9/5/2011

Nordin Tahir

31

Jenis Portfolio
3. Portfolio Hasil Koleksi dipilih khas - menggambarkan hasil terbaik pelajar. Mengandungi hasil akhir sahaja. Menggambarkan pencapaian objektif pembelajaran sesuatu matapelajaran/perkara. Bahan bukti mencerminkan pencapaian pelajar. Penilaian sumatif untuk menentukan sijil, gred, penempatan dll.

9/5/2011

Nordin Tahir

32

Mengapa Portfolio Dimestikan Kepada Pelajar ?

Memberi gambaran menyeluruh tentang tahap professionalisme seseorang pelajar. Koleksi pencapaian pelajar. Kekuatan yang ada dapat dikenal pasti dan diperkembangkan. Harapan dan aspirasi pelajar diterjemahkan melalui portfolio. Strategi dan tindakan yang dijalankan dalam melakukan sesuatu tugas/perkara. Alat untuk melihat semula kemajuan dan menentukan sasaran baru yang perlu diusahakan setiap kali portfolio dikemaskini.

9/5/2011

Nordin Tahir

33

Struktur Kandungan Portfolio


Ditentukan oleh pensyarah dan pelajar atau pelajar sendiri. Memberi gambaran yang tepat tentang pencapaian, prestasi dan perkembangan pelajar

9/5/2011

Nordin Tahir

34

Pemilihan Bahan
Dibuat mengikut kronologi masa. Dibuat mengikut kategori-kategori yang ditetapkan Susunan aktiviti dari mudah kepada yang susah. Kepentingan bahan-bahan dari kurang penting kepada yang lebih penting.

9/5/2011

Nordin Tahir

35

Portfolio Berkualiti
Berstruktur dan tersusun Menunjukkan peningkatan perkembangan Bukti yang pelajar telah menerima bimbingan Ada bukti kolaborasi Mengandungi banyak penulisan, catatan dan komen reflektif Menunjukkan bukti kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif Mengandungi bukti pencapaian prestasi pelajar Mengandungi bahan yang terpilih dan releven Mengandungi bahan yang autentik

9/5/2011

Nordin Tahir

36

Amalan Yang Berlaku ?


Lebih Kepada Folder Bukan Portfolio Himpunan Bahan-bahan Yang Difotostat Sejarah Sekolah Carta Organisasi Takwim Sekolah Lain-lain Yang Berkaitan Sekolah Dihias Dalam Bentuk Yang Menarik

9/5/2011

Nordin Tahir

37

Apa Yang Dinilai ?


Ketebalan Banyak Bahan Yang Dikumpulkan. Menarik Kemas dan Teratur Susunan Dihiasi Dengan Gambar-gambar Bewarna

9/5/2011

Nordin Tahir

38

Budaya Musyawarah/Berbincang
Musyawarah/berbincang/muafakat adalah proses pembahasan sesuatu persoalan dengan maksud mencapai keputusan bersama. Musyawarah adalah kesepakatan yang dihasilkan setelah melakukan proses pembahasan dan perundingan bersama. Jadi musyawarah merupakan proses membahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah dilakukan sebagai cara untuk menghindari pemungutan suara yang menghasilkan kelompok minoriti dan majoriti. Dengan musyawarah, diharapkan dua atau beberapa pihak yang berbeza pendapat tidak terus bertikai dan seterusnya mendapat jalan tengah. Oleh itu, dalam proses musyawarah, diperlukan kerendahan hati dan keikhlasan diri.
9/5/2011 Nordin Tahir 39

Budaya Musyawarah/Berbincang
Manfaat/Faedah: Dalam kehidupan kemasyarakatan, musyawarah mempunyai beberapa manfaat langsung, iaitu seperti berikut : a. Musyawarah merupakan cara yang tepat untuk mengatasi berbagai silang pendapat. b. Musyawarah berpeluang mengurangi penggunaan kekerasan dalam memperjuangkan kepentingan. c. Musyawarah berpotensi menghindari dan mengatasi kemungkinan terjadinya konflik.

9/5/2011

Nordin Tahir

40

Budaya Musyawarah/Berbincang
Prinsip yang harus dipegang teguh dalam membuat keputusan bersama secara musyawarah, iaitu seperti berikut : a. Pendapat disampaikan secara sopan. b. Menghormati pendapat orang lain yang bertentangan pendapat. c. Mencari titik pertemuan di antara pendapat-pendapat yang ada secara bijaksana. d. Menerima keputusan bersama secara besar hati, meskipun tidak sesuai dengan keinginan. e. Melaksanakan keputusan bersama dengan sepenuh hati.

9/5/2011

Nordin Tahir

41

Budaya Kolaborasi & Koperatif


Budaya Kerja Secara Kolaborasi & Koperatif

9/5/2011

Nordin Tahir

42

Budaya Kerja Secara Kolaborasi & Koperatif


Semua guru mengamalkan kepemimpinan secara kreatif dan bertanggungjawab untuk membantu pembelajaran murid secara bersama-sama ( Kohm & Nance, 2009). Semua guru merasakan mereka bertanggungjawab sepenuhnya dalam membangunkan pembelajaran dan sahsiah murid. Guru tidak akan merasa mereka bekerja secara sendirian. Sebarang permasalahan yang timbul dalam menangani masalah pembelajaran murid akan dibantu dan dibimbing oleh rakan guru yang lain. Aplikasi ini amat membantu guru-guru baru yang masih mencari formula bagaimana untuk menangani masalah mengawal disiplin murid di dalam bilik darjah dan memastikan murid memahami apa yang diajar. Bimbingan dari guru-guru yang lebih senior secara kolaboratif akan membantu guru-guru baru untuk menjadi lebih profesional.
9/5/2011 Nordin Tahir 43

Budaya Kolaborasi & Koperatif


Budaya kerja secara kolaboratif juga akan membantu membuat keputusan yang lebih baik yang berasaskan datadata yang ada berkaitan dengan pencapaian murid. Semasa proses membuat keputusan setiap ahli panitia atau unit akan mengeluarkan pandangan masing-masing dan memilih cadangan yang paling baik secara bersama. Ini menjadikan keputusan yang dibuat adalah merupakan keputusan bersama. Keputusan yang dihasilkan secara bersama akan meningkatkan tanggungjawab yang lebih tinggi dalam kalangan guru.

9/5/2011

Nordin Tahir

44

Latihan Dalam Perkhidmatan


OBJEKTIF: 1. Meningkatkan profesional guru 2. Inovasi terkini dalam pendidikan 3. Meningkatkan pengetahuan & kemahiran profesionalisme keguruan secara berterusan 4. Mewujudkan & memantapkan nilai dan amalan profesional keguruan 5. Memartabatkan profesion keguruan

9/5/2011

Nordin Tahir

45

Latihan Dalam Perkhidmatan


Tugas JK LDP Sekolah: Merancang, mengurus & Melaksana: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9
9/5/2011

Kajian keperluan kursus dikalangan PPP peringkat sekolah. Maklumat Unit LDP JPN & Penyelaras LDP PPD & menyebarluaskan maklumat kepada PPP di sekolah. Mencadangkan kursus berasaskan keperluan sekolah kepada JPN Pelaporan prestasi perbelanjaan kepada PPD setiap hujung bulan Penyediaan maklumat kursus /latihan/bengkel diperingkat sekolah Fail LDP dikemaskini dari semasa ke semasa Kad pelaporan Latihan dikemaskini Pengemaskinian maklumat / data guru berkaitan LDP di sekolah, dalam pengkalan data dan setiap kali kursus dijalankan dan dihantar ke PPD apabila diminta Mengadakan mesyuarat JK LDP di peringkat sekolah
Nordin Tahir 46

Latihan Dalam Perkhidmatan


Tugas JK LDP Sekolah: Merancang, mengurus & Melaksana:

11. Menghadiri mesy. JK LDP peringkat PPD sekiranya dipanggil 12. Mencadangkan keperluan & Kepentingan kursus utk guru di sekolah 13. Merancang dan melaksanakan kursus dalaman di peringkat sekolah 14. Melaksanakan hari profesional peringkat sekolah 15. Menyimpan borang permohonan berkaitan dengan kursus dan latihan dari BPG KPM dan bahagian-bahagian lain. 16. Memberikan kerjasama kepada unit LDP JPN

9/5/2011

Nordin Tahir

47

Fokus Bidang Latihan Dan Kandungan Kursus


Meningkatkan kualiti pendidikan melalui program Peningkatan profesionallisme guru dalam bidang : A.Pengetahuan Profesional (60%) B.Kemahiran Profesional (20%) C.Nilai & Amalan Profesional Keguruan (20%)

9/5/2011

Nordin Tahir

48

Fokus Bidang Latihan Dan Kandungan Kursus


A.Pengetahuan Profesional (60%) -Mempertingkat program-program peningkat an profesionalisme jangka pendek & panjang. B.Kemahiran Profesional (20%) -Memperluaskan pengintegrasian ICT dalam P&P -Memantapkan pelaksanaan program penga jaran Sains & Matematik dalam B. Inggeris -Peningkatan Kemahiran Kejurulatihan bagi kokurikulum -Meningkatkan amalan pengajaran & pembelajaran

9/5/2011

Nordin Tahir

49

Fokus Bidang Latihan Dan Kandungan Kursus


- Mempertingkatkan komunikasi berkesan dalam B. Malaysia & B. Inggeris - Mempertingkat kemahiran penggunaan media dalam P&P - Mempertingkatkan kreativiti melalui inovasi dalam P&P - Kemahiran mengendalikan pelajar bermasalah dalam pembelajaran

9/5/2011

Nordin Tahir

50

Fokus Bidang Latihan Dan Kandungan Kursus

C. Nilai & Amalan Profesional Keguruan (20%) - Mempertingkatkan program-program yang berkaitan dengan jati diri , ESQ,Soft skill dan Patriotisme. - Memantapkan sasiah dan amalan2 profesional Keguruan - Memantapkan amalan Pendidikan Penyayang

9/5/2011

Nordin Tahir

51

SU LDP:
Sediakan Kad Pelaporan Latihan Peserta Profil Peserta/Responden Penceramah/Fasilatator/jurulatih Premis/Pusat Kursus & Kemudahan Kursus

9/5/2011

Nordin Tahir

52

Langkah Pelaksanaan Pemantauan & Penilaian


Sediakan carta/pelan Mengenalpasti maklumat/aspek hendak dinilai Menentukan teknik pemantauan/penilaian Memilih & menyediakan instrumen yg membekalkan maklumat Melaksanakanpemantauan/penilaian program Menganalisis data Menyediakan Laporan Mengambil tindakan penambahbaikan/ubahsuai program.

9/5/2011

Nordin Tahir

53

Tutorial
Membentang penulisan jurnal reflektif individu untuk dikongsi dengan rakan sekelas. Simpan penulisan jurnal reflektif individu di dalam portfolio pelajar. Senaraikan aktiviti-aktiviti yang menekankan konsep musyawarah dan kolaborasi yang telah dianjurkan di IPG anda.

9/5/2011

Nordin Tahir

54

Tutorial
Senaraikan kebaikan budaya musyawarah dan kolaborasi kepada seorang guru. Membentang pelan pembelajaran peribadi untuk dikongsi dengan rakan sekelas. Sediakan pelan pembelajaran peribadi. Simpan pelan pembelajaran peribadi di dalam portfolio pelajar

9/5/2011

Nordin Tahir

55

Rujukan
Cunningham,W.G. & Cordeiro,P.A.(2005). Educational leadership:A problem-based approach.(3rd ed.).London: Allyn & Bacon. Hurst,B. & Reding,G. (2006).Professionalism in teaching.(2nd ed). Ohio: Pearson Merrill Prentice Hall. Juzzar,M. & Algozzine,R.(2005).Critical issues in educational leadership.London: Allyn & Bacon. Day, C. (1999). Developing teachers: The challenges of lifelong learning. London: Falmer Press. Fullan,M.(2000).Educational leadership.San Francisco:John Wiley & Sons,Inc.

9/5/2011

Nordin Tahir

56

Rujukan
Johns,C.(2004).Becoming a reflective practioner.(2nd ed.).Oxford: Blackwell Publishing Ltd. Kendall-Seatler,S.(2005).Reflective readers:Primary professional studies.Exeter,U.K.:Learning Matters. Universiti Kebangsaan Malaysia.(2002). Profesion perguruan: Cabaran pendidikan masa kini. Bangi:Universiti Kebangsaan Malaysia Schon,D.A.(1983).The reflective practitioner:How professionals think in action. London:Basics Books. Schon,D.A.(1987).Educating the reflective practitioner: Toward a new design for teaching and learning in the professions, San Francisco: Jossey Bass Ltd.

9/5/2011

Nordin Tahir

57

Anda mungkin juga menyukai