Anda di halaman 1dari 14

Instrumen Menulis Ujian PraProTiM Tahun 4/2013

BAHAGIAN B: KEMAHIRAN MENULIS 1.(a)Tulis huruf kecil yang disebut oleh guru.
T1 T2 T3 T4 T5

1.(b)Tulis huruf besar yang disebut oleh guru.


T6 T7 T8 T9 T10

2. Tulis suku kata KV yang disebut oleh guru.


T11 T12 T13 T14 T15

T16

T17

T18

T19

T20

10

SULIT

Instrumen Menulis Ujian PraProTiM Tahun 4/2013

3. Isikan suku kata pada tempat kosong agar menjadi perkataan yang betul berpandukan gambar.

la pa me
T21

gu hi

ro pe to
T22

l
T23

i
T24

d
T25

a
T26

l
T27

k
T28

m a
8

SULIT

Instrumen Menulis Ujian PraProTiM Tahun 4/2013

4. Tulis suku kata KVK yang disebut oleh guru.


T29 T30

T31

T32

T33

T34

T35

T36

SULIT

Instrumen Menulis Ujian PraProTiM Tahun 4/2013

5. Pilih dan tulis perkataan yang betul pada gambar yang diberi.

biskut pen kunci

epal ayam dakwat cendawan

gelas telefon sikat

T37

T38

T39

T40

T41

T42

T43

T44

T45

T46

10

SULIT

Instrumen Menulis Ujian PraProTiM Tahun 4/2013

6. Pilih dan tulis perkataan yang betul pada gambar yang diberi.

pisang sangkar

bintang pepatung

nangka belimbing

T47

T48

T49

T50

T51

T52

SULIT

Instrumen Menulis Ujian PraProTiM Tahun 4/2013

7. Susun dan tulis huruf menjadi perkataan yang betul berdasarkan gambar.
T53

lekiad gabanu apiet uabrek alebali irahuam

T54

T55

T56

T57

T58

6 8 SULIT

Instrumen Menulis Ujian PraProTiM Tahun 4/2013

8. Susun huruf dan tulis perkataan yang betul pada gambar yang diberi.
T59

usis hiuk ibola auyba iapon ulaki

T60

T61

T62

T63

T64

6 9 SULIT

Instrumen Menulis Ujian PraProTiM Tahun 4/2013

9. Pilih perkataan yang betul pada petak yang disediakan berdasarkan gambar.

nyamuk singa
T65

skuter straw
T66

khemah trofi

T67

T68

T69

T70

10

SULIT

Instrumen Menulis Ujian PraProTiM Tahun 4/2013

10.(a) Isikan tempat kosong dalam ayat berdasarkan gambar dengan perkataan yang betul.

menendang melayari
T71

tarian larian

membakar

Azizah menolong ibunya ______________ lemang untuk dijual.


T72

Mazlan mewakili rumah pasukannya dalam acara______________ 100 meter.


T73

Mereka menyertai pertandingan _____________ sempena Bulan Kemerdekaan.

T74

Rahman ___________ bola ke arah pintu gol.

T75

Murid Tahun 4 Wawasan ____________ Internet untuk mencari maklumat bagi menyiapkan buku skrapnya.
5

11

SULIT

Instrumen Menulis Ujian PraProTiM Tahun 4/2013

10. (b) Tulis ayat yang sesuai berdasarkan gambar. Pesakit itu diperiksa oleh Doktor Amir. Setem-setem lama boleh dijual untuk mendapatkan wang. Steven menghantar e-mel kepada rakan sibernya melalui Internet. Azlan mengambil upah mencuci kereta untuk membeli buku. Ramu dan Halim bermain badminton di gelanggang.
T76

_________________________________________ _________________________________________

T77

_________________________________________ _________________________________________

T78

_________________________________________ _________________________________________

T79

_________________________________________ _________________________________________

T80

_________________________________________ _________________________________________

12

SULIT

Instrumen Menulis Ujian PraProTiM Tahun 4/2013

11. (a) Susun dan tulis perkataan semula agar menjadi ayat yang lengkap.
T81

dan alas

kain Sandra

mencantumkan cantik perca

yang Alisa

menjadi kaki

T82

dalam reka cipta

sekolah

pertandingan n Kim Leong Raju

Aiman, mewakili

dan

T83

syarikatnya. ringan

keluaran

produk Sarah

melancarkan

makanan

T84

mematuhi Guru besar

murid peraturan

sekolah. memberi

amaran

supaya

T85

Sekolah memenangi

pertama dalam

tempat

kawad kaki.

saya

pertandingan

5 13 SULIT

Instrumen Menulis Ujian PraProTiM Tahun 4/2013

11. (b) Bina dan tulis ayat berdasarkan perkataan yang diberi.
T86

menangkap ________________________________ ________________________________

T87

menanam ________________________________ ________________________________

T88

memandu ________________________________ ________________________________

T89

menangis ________________________________ ________________________________

T90

berkhemah ________________________________ ________________________________

5 14 SULIT

Instrumen Menulis Ujian PraProTiM Tahun 4/2013

12. Baca petikan dan jawab soalan-soalan berikutnya.

Di Malaysia terdapat pelbagai jenis permainan. Antaranya bola sepak, badminton dan sepak takraw. Bola sepak merupakan permainan yang paling digemari. Bola sepak dimainkan di padang. Permainan ini memerlukan sebelas orang pemain dalam satu pasukan. Seorang pengadil dan dua orang penjaga garisan ditugaskan untuk mengadili permainan ini. Pasukan yang menjaringkan gol terbanyak dikira sebagai pemenang.

Jawab soalan-soalan berikut. Apakah permainan yang paling digemari di Malaysia?


T91

Permainan yang paling digemari di Malaysia ialah __________ .

T92

Di manakah permainan bola sepak dimainkan? Permainan bola sepak dimainkan __________________________

15

SULIT

Instrumen Menulis Ujian PraProTiM Tahun 4/2013

T93

Berapakah bilangan pemain bola sepak dalam satu pasukan? Bilangan pemain bola sepak dalam satu pasukan ialah ___________ .

T94

Siapakah yang mengadili permainan bola sepak? _____________________________________________________________


______________________________________________________________________

T95

Pasukan manakah yang ditentukan sebagai pemenang? _____________________________________________________________


______________________________________________________________________

10

Kertas Soalan Ujian PraProTiM Tamat

16

SULIT