BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS

)
(Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah Dalam Menggalakkan Kesihatan Di Sekolah) Nama Sekolah : SJK (C)xMak Mandin Daerah : Seberang Perai Utara Tarikh Penilaian : 5 Jun 2013 Kod Sekolah : Gred Sekolah: Markah Yang Diberi

Bil.

Butiran

Markah Penuh

Jumlah Markah

1 1.1

Pengurusan PBSS Penubuhan Jawatankuasa (6 markah) 1.1.1 Ada jawatankuasa 1.1.2 Keahlian yang mencukupi 1.1.3 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 1.1.4 Fail yang lengkap Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah) 1.2.1 Ada polisi 1.2.2 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian maklum balas komuniti, data kesihatan dan agensi yang berkaitan) 1.2.3 Ada bukti (contoh: minit mesyuarat, laporan dan lain-lain)

(26 markah) 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 0 0 0 0 0.5 0.5 0

0

1.2

1

Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah) 1.3.1 Mempamerkan polisi 1.3.2 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik 1.3.3 Ada pelan tindakan 1.3.4 Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang dijalankan 1.4 Pemantauan dan penilaian pelaksanaan aktiviti (3 markah) 1.4.1 Pengesahan oleh Pengetua atau Guru Besar 1.5 Pelaporan (3 markah) 1.5.1 Laporan lengkap PBSS 1 dalam Fail PBSS *2. Pelaksanaan PBSS yang Ditetapkan oleh Jawatankuasa PBSS 2.1 Rancangan Makanan Tambahan Sekolah Rendah 2.1.1 Ada jawatankuasa (4 markah) 2.1.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.1.3 Ada Jadual Kedatangan Murid 2.1.4 Ada laporan/dokumen 2.2 Program Susu Sekolah Rendah (4 markah) 2.2.1 Ada jawatankuasa 2.2.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.2.3 Jadual kedatangan murid 2.2.4 Ada laporan/dokumen 2.3 Perkhidmatan Kesihatan Sekolah (4 markah) 2.3.1 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Kesihatan Murid (RKM 1) 2.3.2 Guru telah melengkapkan ukuran tinggi, berat dan ujian penglihatan seperti dalam Buku RKM 1 2.3.3 Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan Sekolah 2.3.4 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan

1.3

2 2 2 2 3 3

1 0.5 0 0 1 0 (24 markah) 1 0.8 0.8 0.8 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

1.5

1 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.4

3.4

3.2

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.8 Jadual penyelenggaraan 3.7 0.6 Tong sampah 3.8 3. pengelap tangan dan lainlain) 3. dan susun atur perabot yang kemas 3.3 3.3 0.4 Bilik Darjah (2 markah) 3.2 0.2 Makmal dan bengkel 3.8 Bahan jualan 3.4.8 0.4 Ada dokumentasi Persekitaran Fizikal Sekolah 3.2 Tempat memasak dan tempat membasuh 3.2. Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) (4 markah) 2.1.5 Sistem Pelupusan Sisa Pepejal (2 markah) 1 1 1 1 0.3 Hiasan luaran dan dalaman 3.3 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2.2.2.5 2.5 0.4 0.9 0.4 0.3 Menyertai Program 3K 2.4 0.2 Tandas (4 markah) 3.7 (14 markah) 0.3 0.1.4 0.5 Pakaian pengendali kantin dan sijil pengesahan kesihatan pengendali kantin 3.3 0.3.4 Penjagaan kebersihan (sabun.2. Butiran Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 2.2 0.4 Pelupusan sisa makanan 3.4 0.5 0.6 Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 2.5 0.7 Kemudahan membasuh tangan 3.6.1 Pejabat dan bilik guru 3.3 0.3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.7 Tempat membuang tuala wanita 3.6 Hiasan luaran dan dalaman 3.3.4 3 Perkhidmatan Pergigian Sekolah (4 markah) 2.8 0.4 0.1.5 0.3 Pengurusan stor 3.2 Jadual tugasan berkala 3.1.3 Bilik Khas (4 markah) 3.5 0.4 Ada dokumentasi 2.5 0.4.3 0.4.1 Kebersihan 3.2 .Bil.5.3 0.2 Berfungsi 3.5 0.5 0.2.5 0.3 0.3 0.3 Pusat Sumber 3.5 Hiasan luaran dan dalaman 3.1 Kantin (4 markah) 3.3.1.6.5.3 0.5 0.5.3 0.4.5 0.5 0.1 Kebersihan kantin 3.5 0.1 Bersih.4 2.5 0.8 0.5 2.1.4.3 0.4 0.3.7 1.3 Sistem kawalan 3.5 0.8 0.3 1.2.1 Ada jawatankuasa 2.4.1 Ada papan tanda 2.8 0.5 0.4.5 0.4 0.5 0.2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 2.1.5 0.2 Telah menjalankan rawatan pergigian 2.5.5 0.5 Program Keselamatan.4 Laporan pemeriksaan pergigian dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2.2 0.4.2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.3 0.5 0.5 0.6.1 Telah melengkapkan Buku RKM 1 2.1.2.4 Bilik-bilik lain 3.8 0.4 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 3.5 0.6.7 0.8 0.2.

3 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan sampah 3.2 Dalam aktiviti sekolah 5.4 (10 markah) 0.1 Ada bilik/tempat yang sesuai untuk kaunseling 4. Butiran 3.2.3 10 atau lebih 6.1.2  5 – 9 6.5 3.5 .3.Bil.2.5 5 1 1 0.3 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1.2 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4.1 Penglibatan PIBG (2 markah) 5.5 1.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.1 Kreativiti dan inovasi 4.4.1 Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 3.2.5 0.9 0.4 0.1.1.6 1 1 1 1.3.4.3 Tidak berbahaya 4.4 Sistem pelupusan yang sempurna Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) 4.5 1.3 Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5.1 Ada (dengan bukti) 5.1.4.5 Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah (2 markah) 5.4 0.2 Penglibatan Agensi Kerajaan Selain Daripada Kementerian Pendidikan Dan Kementerian Kesihatan Malaysia (2 markah) 5.2.1 Kebersihan persekitaran luar sekolah 4.3 Penggunaan Kawasan (1 markah) 4.5 1.1  1 – 4 6.3.4 0.5 0.5 0.4 Kreativiti dan inovasi 4.2 Berkonsepkan pendidikan 4.2 Landskap Dan Kegunaan Kawasan Alam Sekitar Sekolah (4 markah) 4.2 Dalam aktiviti sekolah 5.1.2.2 Menggunakan karung plastik sampah 3.4 Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4.1.2 Dalam aktiviti sekolah 5.2  5 – 9 6.5.5 4 0.1.1  1 – 4 6.5 0 (10 markah) 0 0.3 Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 6.5 0.1 Tanggapan Awal (3 markah) 4.5 1 6 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0.3 10 atau lebih 6.3.3 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal 4.2 Rekod penggunaan Penglibatan Komuniti Dalam PBSS 5.2.2.1 1 Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 0.5.5.5 0.1 Ada (dengan bukti) Kemahiran Kesihatan Diri 6.4 0.4 0.5 0.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.2.5 0.1.5 0.5.5 1 0.2 Jumlah Kelab/Persatuan yang Menggalakkan Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.4 0.5.4 Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan (2 markah) 5.5 0.5 0 0.1 Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.5 1 (10 markah) 0.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.5 1 1 1 1 2 2 0 0.2.

1.2.3 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 7.3 Ada rekod 7.2 Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu 7.5 0.1.5 0 0 0 0 0.6 (6 markah) 0 0 0 0 0.1 Kuiz Kesihatan 6. .5 0.5 0.1 Bersih 7.4 JUMLAH 1 1 1 0 0 0.2.5 0.1.1 Bersih 7.2.9% = Anugerah Gangsa  batan Pelajaran Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS.3.5 0.5 0.Bil.5 0.6 0.6 Tandatangan Penilai : Nama : Jawatan : a.3. Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut: 90% – 100% = Anugerah Emas 70% – 89.9% = Anugerah Perak 50% – 69.5 0.2 Lengkap 7.3.4 Ada kemudahan air 6.5 100 0 2 0 45. *Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi dalam Jadual 10.3.4 Buku daftar 7.5 0.5 0.5 0.3.1.4.1 Berada di tempat yang strategik 7.3 Butiran Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 7 6.2 Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7.5 0.3 Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian (2 markah) 7. 6.5 0.2 Ada katil/tempat rehat 7.4 atas sebab-sebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT.2. kaedah pengiraan markah adalah seperti berikut: (x/y) × 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan b.2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan Kemudahan Kesihatan Di Sekolah 7.4 Diselenggarakan dengan baik 7.5 0.4.2 2 atau lebih Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan (2 markah) 6.1 Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful