BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS

)
(Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah Dalam Menggalakkan Kesihatan Di Sekolah) Nama Sekolah : SJK (C)xMak Mandin Daerah : Seberang Perai Utara Tarikh Penilaian : 5 Jun 2013 Kod Sekolah : Gred Sekolah: Markah Yang Diberi

Bil.

Butiran

Markah Penuh

Jumlah Markah

1 1.1

Pengurusan PBSS Penubuhan Jawatankuasa (6 markah) 1.1.1 Ada jawatankuasa 1.1.2 Keahlian yang mencukupi 1.1.3 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 1.1.4 Fail yang lengkap Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah) 1.2.1 Ada polisi 1.2.2 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian maklum balas komuniti, data kesihatan dan agensi yang berkaitan) 1.2.3 Ada bukti (contoh: minit mesyuarat, laporan dan lain-lain)

(26 markah) 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 0 0 0 0 0.5 0.5 0

0

1.2

1

Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah) 1.3.1 Mempamerkan polisi 1.3.2 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik 1.3.3 Ada pelan tindakan 1.3.4 Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang dijalankan 1.4 Pemantauan dan penilaian pelaksanaan aktiviti (3 markah) 1.4.1 Pengesahan oleh Pengetua atau Guru Besar 1.5 Pelaporan (3 markah) 1.5.1 Laporan lengkap PBSS 1 dalam Fail PBSS *2. Pelaksanaan PBSS yang Ditetapkan oleh Jawatankuasa PBSS 2.1 Rancangan Makanan Tambahan Sekolah Rendah 2.1.1 Ada jawatankuasa (4 markah) 2.1.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.1.3 Ada Jadual Kedatangan Murid 2.1.4 Ada laporan/dokumen 2.2 Program Susu Sekolah Rendah (4 markah) 2.2.1 Ada jawatankuasa 2.2.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.2.3 Jadual kedatangan murid 2.2.4 Ada laporan/dokumen 2.3 Perkhidmatan Kesihatan Sekolah (4 markah) 2.3.1 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Kesihatan Murid (RKM 1) 2.3.2 Guru telah melengkapkan ukuran tinggi, berat dan ujian penglihatan seperti dalam Buku RKM 1 2.3.3 Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan Sekolah 2.3.4 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan

1.3

2 2 2 2 3 3

1 0.5 0 0 1 0 (24 markah) 1 0.8 0.8 0.8 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

1.5

1 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.4

3.4

3.2

4.8 0.1 Pejabat dan bilik guru 3.3 0.4 Pelupusan sisa makanan 3.3 0.5 0. Butiran Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 2.4 Bilik Darjah (2 markah) 3.3 Menyertai Program 3K 2.5 0.2 Berfungsi 3.3 1. pengelap tangan dan lainlain) 3.8 3.7 0.7 0.5 0.5 0.2 . dan susun atur perabot yang kemas 3.3.5 0.4 0.4 Bilik-bilik lain 3.4 Penjagaan kebersihan (sabun.2 Telah menjalankan rawatan pergigian 2.9 0.8 Jadual penyelenggaraan 3.5 Sistem Pelupusan Sisa Pepejal (2 markah) 1 1 1 1 0.5 0.4 0.1 Ada papan tanda 2.7 (14 markah) 0.4 0.5 0.3 0.8 Bahan jualan 3.3 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2.5 0.3 0.3 3.5 Pakaian pengendali kantin dan sijil pengesahan kesihatan pengendali kantin 3.5 0.4 0.5 0.3.6 Hiasan luaran dan dalaman 3.4 Ada dokumentasi 2.5 Program Keselamatan.5 0.2 Tempat memasak dan tempat membasuh 3.4 3 Perkhidmatan Pergigian Sekolah (4 markah) 2.2.1.5 0.4 0.5 0.1 Kebersihan kantin 3.4.3 Sistem kawalan 3.1 Bersih.2 Makmal dan bengkel 3.4.1 Kantin (4 markah) 3.7 Tempat membuang tuala wanita 3.4 0.4.5.5 0.3 0.2.6. Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) (4 markah) 2.4 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 3.2.2.1.1.4.2 0.2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.5 0.6 Tong sampah 3.3 0.4 0.4 Ada dokumentasi Persekitaran Fizikal Sekolah 3.8 0.6.7 Kemudahan membasuh tangan 3.3 Bilik Khas (4 markah) 3.8 0.6 Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 2.5 0.8 0.5.5 0.8 0.5 2.4.5.5 0.1.1.3 Pusat Sumber 3.3.3.3 0.Bil.2.4.2 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.1.5.2.5 0.5 2.3 0.5 0.1.6.1.2 Tandas (4 markah) 3.1 Telah melengkapkan Buku RKM 1 2.1 Ada jawatankuasa 2.5 0.4.4 0.4 2.3 Pengurusan stor 3.2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 2.3 0.4 Laporan pemeriksaan pergigian dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2.5 0.7 1.3 0.2.2 0.3 Hiasan luaran dan dalaman 3.3 0.2 Jadual tugasan berkala 3.6.5 0.5 Hiasan luaran dan dalaman 3.8 0.1 Kebersihan 3.3 0.8 0.3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.2.

2.1 Ada (dengan bukti) 5.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.4 0.5 1 1 1 1 2 2 0 0.3 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan sampah 3.5 0.5 0.5 1 (10 markah) 0.5 4 0.5.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.4 0.5 0.1 Ada (dengan bukti) Kemahiran Kesihatan Diri 6.1.3 Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 6.5 Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah (2 markah) 5.2.1 1 Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 0.4.2 Dalam aktiviti sekolah 5.6 1 1 1 1.2.4 Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4.5 0.4 0.3 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal 4.5 1 0.5 1.2.3 Penggunaan Kawasan (1 markah) 4.1 Kreativiti dan inovasi 4.5 3.3.3.5 0.2 Menggunakan karung plastik sampah 3.4. Butiran 3.1 Penglibatan PIBG (2 markah) 5.3.2.1.5 0.2 Dalam aktiviti sekolah 5.2 Penglibatan Agensi Kerajaan Selain Daripada Kementerian Pendidikan Dan Kementerian Kesihatan Malaysia (2 markah) 5.1 Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.4 0.3 10 atau lebih 6.3 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.2.3 Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5.5 .1  1 – 4 6.2.2 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4.4 0.5 1.1 Ada bilik/tempat yang sesuai untuk kaunseling 4.3 Tidak berbahaya 4.4.2 Jumlah Kelab/Persatuan yang Menggalakkan Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.1.2 Dalam aktiviti sekolah 5.5 1 6 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0.4 0.1.1  1 – 4 6.1.5 0.1.5 0 (10 markah) 0 0.5 1.1 Kebersihan persekitaran luar sekolah 4.1 Tanggapan Awal (3 markah) 4.4 Kreativiti dan inovasi 4.4 Sistem pelupusan yang sempurna Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) 4.2 Rekod penggunaan Penglibatan Komuniti Dalam PBSS 5.3.5 0 0.3 10 atau lebih 6.4 Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan (2 markah) 5.1.5.5.4 (10 markah) 0.2.5 1.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.2  5 – 9 6.Bil.5 5 1 1 0.2 Berkonsepkan pendidikan 4.1 Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 3.5 0.9 0.1.5.5.2  5 – 9 6.2.2 Landskap Dan Kegunaan Kawasan Alam Sekitar Sekolah (4 markah) 4.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.

.5 0.3 Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian (2 markah) 7. *Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi dalam Jadual 10.2. Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut: 90% – 100% = Anugerah Emas 70% – 89.1 Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7.4.2 Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7. kaedah pengiraan markah adalah seperti berikut: (x/y) × 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan b.4.5 0.5 0.5 0.2 2 atau lebih Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan (2 markah) 6.2 Lengkap 7. 6.3 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.3.2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan Kemudahan Kesihatan Di Sekolah 7.5 0.5 0 0 0 0 0.3.4 atas sebab-sebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT.9% = Anugerah Perak 50% – 69.3 Butiran Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 7 6.3 Ada rekod 7.2.4 Ada kemudahan air 6.5 0.1 Berada di tempat yang strategik 7.1 Bersih 7.1.4 Buku daftar 7.2 Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu 7.1.2 Ada katil/tempat rehat 7.2.6 0.5 0.3.5 100 0 2 0 45.9% = Anugerah Gangsa  batan Pelajaran Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS.6 (6 markah) 0 0 0 0 0.3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 7.5 0.Bil.3.1 Bersih 7.5 0.4 Diselenggarakan dengan baik 7.5 0.1.5 0.1.5 0.2.5 0.3.6 Tandatangan Penilai : Nama : Jawatan : a.1 Kuiz Kesihatan 6.5 0.4 JUMLAH 1 1 1 0 0 0.