BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS

)
(Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah Dalam Menggalakkan Kesihatan Di Sekolah) Nama Sekolah : SJK (C)xMak Mandin Daerah : Seberang Perai Utara Tarikh Penilaian : 5 Jun 2013 Kod Sekolah : Gred Sekolah: Markah Yang Diberi

Bil.

Butiran

Markah Penuh

Jumlah Markah

1 1.1

Pengurusan PBSS Penubuhan Jawatankuasa (6 markah) 1.1.1 Ada jawatankuasa 1.1.2 Keahlian yang mencukupi 1.1.3 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 1.1.4 Fail yang lengkap Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah) 1.2.1 Ada polisi 1.2.2 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian maklum balas komuniti, data kesihatan dan agensi yang berkaitan) 1.2.3 Ada bukti (contoh: minit mesyuarat, laporan dan lain-lain)

(26 markah) 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 0 0 0 0 0.5 0.5 0

0

1.2

1

Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah) 1.3.1 Mempamerkan polisi 1.3.2 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik 1.3.3 Ada pelan tindakan 1.3.4 Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang dijalankan 1.4 Pemantauan dan penilaian pelaksanaan aktiviti (3 markah) 1.4.1 Pengesahan oleh Pengetua atau Guru Besar 1.5 Pelaporan (3 markah) 1.5.1 Laporan lengkap PBSS 1 dalam Fail PBSS *2. Pelaksanaan PBSS yang Ditetapkan oleh Jawatankuasa PBSS 2.1 Rancangan Makanan Tambahan Sekolah Rendah 2.1.1 Ada jawatankuasa (4 markah) 2.1.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.1.3 Ada Jadual Kedatangan Murid 2.1.4 Ada laporan/dokumen 2.2 Program Susu Sekolah Rendah (4 markah) 2.2.1 Ada jawatankuasa 2.2.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.2.3 Jadual kedatangan murid 2.2.4 Ada laporan/dokumen 2.3 Perkhidmatan Kesihatan Sekolah (4 markah) 2.3.1 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Kesihatan Murid (RKM 1) 2.3.2 Guru telah melengkapkan ukuran tinggi, berat dan ujian penglihatan seperti dalam Buku RKM 1 2.3.3 Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan Sekolah 2.3.4 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan

1.3

2 2 2 2 3 3

1 0.5 0 0 1 0 (24 markah) 1 0.8 0.8 0.8 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

1.5

1 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.4

3.4

3.2

5 0.4 Laporan pemeriksaan pergigian dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2.5 0.2 Jadual tugasan berkala 3.5.4 0.4 2.4 0.5 0.4.8 3.4.1.3 Sistem kawalan 3.4 Bilik Darjah (2 markah) 3.3 Menyertai Program 3K 2.1.5.1.5 0.8 0.3 Pengurusan stor 3.5 0.4.5.1.3 0.4.3 0.5.3.3.5 0.4.2.3 0. Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) (4 markah) 2.1 Ada jawatankuasa 2.5 0.3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.4 Ada dokumentasi 2.6.5 0.4 3 Perkhidmatan Pergigian Sekolah (4 markah) 2.6 Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 2.5 0.4 0.3 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2.1 Bersih.4 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 3.2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.1 Kantin (4 markah) 3.3 0. Butiran Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 2.5 Program Keselamatan.3 0.5 0.7 Kemudahan membasuh tangan 3.5 0.2.5 0.4 Penjagaan kebersihan (sabun.2 0.2 Berfungsi 3.2.3 0.3 0.2.3 0.5 0.5 0.5 0.Bil.2.3 3.6.9 0.1 Telah melengkapkan Buku RKM 1 2. pengelap tangan dan lainlain) 3.4 0.6.8 0.3 0.8 0.2 0.2 Tandas (4 markah) 3.4 0.1.3 0.8 0.2.4 0.7 Tempat membuang tuala wanita 3. dan susun atur perabot yang kemas 3.3.3 Bilik Khas (4 markah) 3.4 Ada dokumentasi Persekitaran Fizikal Sekolah 3.5 0.2 Tempat memasak dan tempat membasuh 3.4.5 2.4 Pelupusan sisa makanan 3.1.2.5 0.3 0.1 Kebersihan 3.7 1.1 Pejabat dan bilik guru 3.3 Hiasan luaran dan dalaman 3.1 Kebersihan kantin 3.8 0.3 1.2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 2.3 Pusat Sumber 3.2.3 0.8 0.5 0.8 Jadual penyelenggaraan 3.8 Bahan jualan 3.6.4 Bilik-bilik lain 3.2 Telah menjalankan rawatan pergigian 2.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 Hiasan luaran dan dalaman 3.5 0.5 0.4 0.6 Hiasan luaran dan dalaman 3.5 Pakaian pengendali kantin dan sijil pengesahan kesihatan pengendali kantin 3.1.1.4 0.2 0.7 0.5 Sistem Pelupusan Sisa Pepejal (2 markah) 1 1 1 1 0.2 .4.8 0.7 (14 markah) 0.4.3.5 0.5 0.2 Makmal dan bengkel 3.1 Ada papan tanda 2.5 2.5 0.6 Tong sampah 3.7 0.

1 Kebersihan persekitaran luar sekolah 4.3 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan sampah 3.3.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.5 3.1.2 Jumlah Kelab/Persatuan yang Menggalakkan Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.5.1.5 0.Bil.5 0 (10 markah) 0 0.2 Penglibatan Agensi Kerajaan Selain Daripada Kementerian Pendidikan Dan Kementerian Kesihatan Malaysia (2 markah) 5.4 Kreativiti dan inovasi 4.5 1.2.2 Menggunakan karung plastik sampah 3.2 Dalam aktiviti sekolah 5. Butiran 3.5 1 6 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0.5.2  5 – 9 6.5 1.2 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4.5.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.5 0.5 0.4 Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4.5 0.1 1 Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 0.5 1 (10 markah) 0.1 Ada (dengan bukti) 5.1 Kreativiti dan inovasi 4.5 4 0.4.3.2 Berkonsepkan pendidikan 4.2  5 – 9 6.1  1 – 4 6.2.4 0.3 Tidak berbahaya 4.4 Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan (2 markah) 5.5.4 Sistem pelupusan yang sempurna Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) 4.5 0.1 Ada bilik/tempat yang sesuai untuk kaunseling 4.5 0.3.1.1 Tanggapan Awal (3 markah) 4.5 0 0.2.4.4 0.5 .3 1 1 1 1 1 1 1 0.4 0.4 0.5.5 1.5 0.6 1 1 1 1.2.1 Penglibatan PIBG (2 markah) 5.3 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal 4.3 10 atau lebih 6.2 Rekod penggunaan Penglibatan Komuniti Dalam PBSS 5.2 Dalam aktiviti sekolah 5.5 1 1 1 1 2 2 0 0.1.9 0.2.1.3 Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 6.1  1 – 4 6.5 0.2 Dalam aktiviti sekolah 5.4 0.4 (10 markah) 0.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.1.4.2.2.2.1 Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.2 Landskap Dan Kegunaan Kawasan Alam Sekitar Sekolah (4 markah) 4.5 0.5 5 1 1 0.5 1 0.3 Penggunaan Kawasan (1 markah) 4.1.3.1.2.4 0.5 Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah (2 markah) 5.5 1.1 Ada (dengan bukti) Kemahiran Kesihatan Diri 6.3 10 atau lebih 6.3 Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5.1 Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 3.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.

2 Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7.3 Butiran Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 7 6.4 Buku daftar 7.3 Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian (2 markah) 7.5 0. kaedah pengiraan markah adalah seperti berikut: (x/y) × 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan b.1 Bersih 7.1 Berada di tempat yang strategik 7.5 0.2 Lengkap 7.4 Diselenggarakan dengan baik 7.Bil.1.3.5 0.1 Bersih 7. *Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi dalam Jadual 10.2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan Kemudahan Kesihatan Di Sekolah 7. 6.5 0.2.1.1 Kuiz Kesihatan 6.5 0.2 Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu 7. .3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 7.5 0.2.5 0 0 0 0 0.5 0.6 Tandatangan Penilai : Nama : Jawatan : a.6 0.4 Ada kemudahan air 6.2.4.9% = Anugerah Perak 50% – 69.5 0. Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut: 90% – 100% = Anugerah Emas 70% – 89.5 0.3.9% = Anugerah Gangsa  batan Pelajaran Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS.5 100 0 2 0 45.4 atas sebab-sebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT.2.5 0.5 0.2 Ada katil/tempat rehat 7.5 0.3 Ada rekod 7.2 2 atau lebih Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan (2 markah) 6.3 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.1.1 Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7.4.3.3.4 JUMLAH 1 1 1 0 0 0.5 0.1.5 0.6 (6 markah) 0 0 0 0 0.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful