P. 1
Brg Penilaian PBSS

Brg Penilaian PBSS

|Views: 40|Likes:
Dipublikasikan oleh Tan Eng Fong
Borang PBSS
Borang PBSS

More info:

Published by: Tan Eng Fong on Jun 11, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLSX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2013

pdf

text

original

BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS

)
(Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah Dalam Menggalakkan Kesihatan Di Sekolah) Nama Sekolah : SJK (C)xMak Mandin Daerah : Seberang Perai Utara Tarikh Penilaian : 5 Jun 2013 Kod Sekolah : Gred Sekolah: Markah Yang Diberi

Bil.

Butiran

Markah Penuh

Jumlah Markah

1 1.1

Pengurusan PBSS Penubuhan Jawatankuasa (6 markah) 1.1.1 Ada jawatankuasa 1.1.2 Keahlian yang mencukupi 1.1.3 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 1.1.4 Fail yang lengkap Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah) 1.2.1 Ada polisi 1.2.2 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian maklum balas komuniti, data kesihatan dan agensi yang berkaitan) 1.2.3 Ada bukti (contoh: minit mesyuarat, laporan dan lain-lain)

(26 markah) 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 0 0 0 0 0.5 0.5 0

0

1.2

1

Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah) 1.3.1 Mempamerkan polisi 1.3.2 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik 1.3.3 Ada pelan tindakan 1.3.4 Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang dijalankan 1.4 Pemantauan dan penilaian pelaksanaan aktiviti (3 markah) 1.4.1 Pengesahan oleh Pengetua atau Guru Besar 1.5 Pelaporan (3 markah) 1.5.1 Laporan lengkap PBSS 1 dalam Fail PBSS *2. Pelaksanaan PBSS yang Ditetapkan oleh Jawatankuasa PBSS 2.1 Rancangan Makanan Tambahan Sekolah Rendah 2.1.1 Ada jawatankuasa (4 markah) 2.1.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.1.3 Ada Jadual Kedatangan Murid 2.1.4 Ada laporan/dokumen 2.2 Program Susu Sekolah Rendah (4 markah) 2.2.1 Ada jawatankuasa 2.2.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.2.3 Jadual kedatangan murid 2.2.4 Ada laporan/dokumen 2.3 Perkhidmatan Kesihatan Sekolah (4 markah) 2.3.1 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Kesihatan Murid (RKM 1) 2.3.2 Guru telah melengkapkan ukuran tinggi, berat dan ujian penglihatan seperti dalam Buku RKM 1 2.3.3 Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan Sekolah 2.3.4 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan

1.3

2 2 2 2 3 3

1 0.5 0 0 1 0 (24 markah) 1 0.8 0.8 0.8 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

1.5

1 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.4

3.4

3.2

1.4 0.1.5 0.1 Ada jawatankuasa 2.5 0.6 Tong sampah 3.2 Jadual tugasan berkala 3.4.4.1 Kebersihan kantin 3.5 Program Keselamatan.6.5 0.4.4 Laporan pemeriksaan pergigian dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2.5 0.Bil.8 0.4 0.8 3.6.2 Berfungsi 3.5 0.5 0.5 Sistem Pelupusan Sisa Pepejal (2 markah) 1 1 1 1 0.1 Kantin (4 markah) 3.4 Bilik Darjah (2 markah) 3.8 0.5 0.4 Ada dokumentasi 2.3 0.3.3 Pusat Sumber 3.4 0.5 Hiasan luaran dan dalaman 3.4.2.4.4 0.5.3 Bilik Khas (4 markah) 3.7 (14 markah) 0.3 0.4 Penjagaan kebersihan (sabun.2. pengelap tangan dan lainlain) 3.3.8 Bahan jualan 3.5 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.6 Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 2. Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) (4 markah) 2.4 Pelupusan sisa makanan 3.2 Makmal dan bengkel 3.2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 2.5 0.5 0.1 Pejabat dan bilik guru 3.4 Ada dokumentasi Persekitaran Fizikal Sekolah 3.4 0.1.5 0.5 0.3 0.5 0.3 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2.4.7 1.4 0.2 .8 Jadual penyelenggaraan 3.2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.1 Kebersihan 3.6. Butiran Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 2.3 0.8 0.5 0.1.5.2 0.5 Pakaian pengendali kantin dan sijil pengesahan kesihatan pengendali kantin 3.4 0.4 3 Perkhidmatan Pergigian Sekolah (4 markah) 2.3 0.3 1.8 0.2.8 0.3.5 0.5.2.8 0.5 0.9 0.3 0.4 2.7 0.2.4 Bilik-bilik lain 3.1 Bersih.1.5 0.4.4. dan susun atur perabot yang kemas 3.1.7 Kemudahan membasuh tangan 3.4 0.5 0.7 0.2.3 0.2.6.5 0.3 Menyertai Program 3K 2.5 0.8 0.2 Telah menjalankan rawatan pergigian 2.3 Sistem kawalan 3.1 Ada papan tanda 2.3 0.5.5 0.2 Tandas (4 markah) 3.2 0.3 3.3 0.5 0.1 Telah melengkapkan Buku RKM 1 2.3.3 Hiasan luaran dan dalaman 3.7 Tempat membuang tuala wanita 3.5 2.2 0.1.5 2.1.4 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 3.3 0.3 Pengurusan stor 3.5 0.6 Hiasan luaran dan dalaman 3.2 Tempat memasak dan tempat membasuh 3.3 0.2.3 0.

2.5 0.1 Ada bilik/tempat yang sesuai untuk kaunseling 4.5 1.1 Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 3.4 0.5.5 1 1 1 1 2 2 0 0.5 Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah (2 markah) 5.4 0.3 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal 4.4 Sistem pelupusan yang sempurna Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) 4.1.1 Ada (dengan bukti) 5.1.5.1 Kreativiti dan inovasi 4.3.2 Dalam aktiviti sekolah 5.4 (10 markah) 0.4.5 0.2 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4.4 Kreativiti dan inovasi 4.2.2 Landskap Dan Kegunaan Kawasan Alam Sekitar Sekolah (4 markah) 4.3 Penggunaan Kawasan (1 markah) 4.5 0.5 0 0.1 Tanggapan Awal (3 markah) 4.3.3 10 atau lebih 6.3 Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 6.5.2 Dalam aktiviti sekolah 5.5 1 0.5 0.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.2.4 Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan (2 markah) 5.1.3 Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5.1.5 0 (10 markah) 0 0.1  1 – 4 6.5 0.6 1 1 1 1.5 1 (10 markah) 0.2.2 Menggunakan karung plastik sampah 3.5 0.5 0.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.3.2 Penglibatan Agensi Kerajaan Selain Daripada Kementerian Pendidikan Dan Kementerian Kesihatan Malaysia (2 markah) 5.3 1 1 1 1 1 1 1 0.2.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.5.1.5 1.5 5 1 1 0.Bil. Butiran 3.1  1 – 4 6.1.1 Penglibatan PIBG (2 markah) 5.3 Tidak berbahaya 4.3 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan sampah 3.5 0.2.1 Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.1.5 0.1 Ada (dengan bukti) Kemahiran Kesihatan Diri 6.2 Dalam aktiviti sekolah 5.4 Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4.4.5 .5 1.5.2.2.2 Rekod penggunaan Penglibatan Komuniti Dalam PBSS 5.4.4 0.1 Kebersihan persekitaran luar sekolah 4.2  5 – 9 6.4 0.3 10 atau lebih 6.2.2 Berkonsepkan pendidikan 4.5 3.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.2  5 – 9 6.5 1 6 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0.2 Jumlah Kelab/Persatuan yang Menggalakkan Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.5 1.1.3.1 1 Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 0.4 0.4 0.9 0.5 4 0.

5 0.3.4 Diselenggarakan dengan baik 7.5 0.5 0.5 0.6 (6 markah) 0 0 0 0 0.5 100 0 2 0 45. *Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi dalam Jadual 10.3.2.4.2.1 Bersih 7.5 0.5 0.1 Kuiz Kesihatan 6.4 atas sebab-sebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT.4 Buku daftar 7.5 0.3 Butiran Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 7 6.6 Tandatangan Penilai : Nama : Jawatan : a.2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan Kemudahan Kesihatan Di Sekolah 7.2.4.3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 7.4 JUMLAH 1 1 1 0 0 0.3 Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian (2 markah) 7.Bil. Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut: 90% – 100% = Anugerah Emas 70% – 89.2 Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu 7. 6.3.2 Ada katil/tempat rehat 7.3 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.1.1.9% = Anugerah Gangsa  batan Pelajaran Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS.5 0.5 0.2 2 atau lebih Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan (2 markah) 6.5 0. kaedah pengiraan markah adalah seperti berikut: (x/y) × 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan b.5 0.3.3 Ada rekod 7.2 Lengkap 7.1 Bersih 7.5 0.2.4 Ada kemudahan air 6.5 0.1.1 Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7.6 0.1 Berada di tempat yang strategik 7.1.2 Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7.5 0 0 0 0 0.9% = Anugerah Perak 50% – 69. .3.5 0.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->