BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS

)
(Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah Dalam Menggalakkan Kesihatan Di Sekolah) Nama Sekolah : SJK (C)xMak Mandin Daerah : Seberang Perai Utara Tarikh Penilaian : 5 Jun 2013 Kod Sekolah : Gred Sekolah: Markah Yang Diberi

Bil.

Butiran

Markah Penuh

Jumlah Markah

1 1.1

Pengurusan PBSS Penubuhan Jawatankuasa (6 markah) 1.1.1 Ada jawatankuasa 1.1.2 Keahlian yang mencukupi 1.1.3 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 1.1.4 Fail yang lengkap Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah) 1.2.1 Ada polisi 1.2.2 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian maklum balas komuniti, data kesihatan dan agensi yang berkaitan) 1.2.3 Ada bukti (contoh: minit mesyuarat, laporan dan lain-lain)

(26 markah) 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 0 0 0 0 0.5 0.5 0

0

1.2

1

Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah) 1.3.1 Mempamerkan polisi 1.3.2 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik 1.3.3 Ada pelan tindakan 1.3.4 Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang dijalankan 1.4 Pemantauan dan penilaian pelaksanaan aktiviti (3 markah) 1.4.1 Pengesahan oleh Pengetua atau Guru Besar 1.5 Pelaporan (3 markah) 1.5.1 Laporan lengkap PBSS 1 dalam Fail PBSS *2. Pelaksanaan PBSS yang Ditetapkan oleh Jawatankuasa PBSS 2.1 Rancangan Makanan Tambahan Sekolah Rendah 2.1.1 Ada jawatankuasa (4 markah) 2.1.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.1.3 Ada Jadual Kedatangan Murid 2.1.4 Ada laporan/dokumen 2.2 Program Susu Sekolah Rendah (4 markah) 2.2.1 Ada jawatankuasa 2.2.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.2.3 Jadual kedatangan murid 2.2.4 Ada laporan/dokumen 2.3 Perkhidmatan Kesihatan Sekolah (4 markah) 2.3.1 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Kesihatan Murid (RKM 1) 2.3.2 Guru telah melengkapkan ukuran tinggi, berat dan ujian penglihatan seperti dalam Buku RKM 1 2.3.3 Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan Sekolah 2.3.4 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan

1.3

2 2 2 2 3 3

1 0.5 0 0 1 0 (24 markah) 1 0.8 0.8 0.8 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

1.5

1 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.4

3.4

3.2

Butiran Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 2.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.8 0.5 0.8 0.6.5 0. Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) (4 markah) 2.3 3.5 0.1 Kantin (4 markah) 3.4 0.4 Ada dokumentasi 2.4.4 Laporan pemeriksaan pergigian dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2.4 Ada dokumentasi Persekitaran Fizikal Sekolah 3.5 0.2 Makmal dan bengkel 3.5 0.5 Program Keselamatan.6.4.4 2.6.3 1.2 Berfungsi 3.3 Pengurusan stor 3.8 3.2.5 0. pengelap tangan dan lainlain) 3.2.5 2.4 0.6.7 0.6 Tong sampah 3.3 Hiasan luaran dan dalaman 3.5 Hiasan luaran dan dalaman 3.5.2.1 Bersih.3.1.5 0.5 Pakaian pengendali kantin dan sijil pengesahan kesihatan pengendali kantin 3.2 0.1 Kebersihan 3.3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.2.5 0.5.2 .5.3.5 0.5.5 0.3 Sistem kawalan 3.2.1 Telah melengkapkan Buku RKM 1 2.9 0.5 0.7 0.5 0.2 Jadual tugasan berkala 3.3 0.7 Kemudahan membasuh tangan 3.3 0.5 0.4 0.1.1 Kebersihan kantin 3.3 Pusat Sumber 3.2.4.2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.8 0. dan susun atur perabot yang kemas 3.4.3 0.1.8 Jadual penyelenggaraan 3.4 Bilik Darjah (2 markah) 3.1.2 0.2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 2.4 Penjagaan kebersihan (sabun.2 0.3 0.4 0.2 Telah menjalankan rawatan pergigian 2.1.3 0.2 Tandas (4 markah) 3.1 Ada jawatankuasa 2.5 0.4 0.3 0.2 Tempat memasak dan tempat membasuh 3.3 0.5 0.2.1 Ada papan tanda 2.8 0.6 Hiasan luaran dan dalaman 3.6 Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 2.5 0.4 Pelupusan sisa makanan 3.8 Bahan jualan 3.3 0.1.4 0.2.3.3 Bilik Khas (4 markah) 3.4 3 Perkhidmatan Pergigian Sekolah (4 markah) 2.7 (14 markah) 0.3 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2.5 0.Bil.8 0.8 0.5 2.5 0.1.4 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 3.4 0.5 0.3 0.7 1.4.5 Sistem Pelupusan Sisa Pepejal (2 markah) 1 1 1 1 0.5 0.3 0.3.1.4 Bilik-bilik lain 3.4 0.3 0.4.7 Tempat membuang tuala wanita 3.1 Pejabat dan bilik guru 3.5 0.8 0.3 0.4.4.5 0.3 Menyertai Program 3K 2.5 0.

5 1 6 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0.2 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4.4 0. Butiran 3.5 4 0.1.2 Menggunakan karung plastik sampah 3.3 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan sampah 3.2 Penglibatan Agensi Kerajaan Selain Daripada Kementerian Pendidikan Dan Kementerian Kesihatan Malaysia (2 markah) 5.5 0 0.2  5 – 9 6.5 1.4.3 Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 6.4.5.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.3.1 Kebersihan persekitaran luar sekolah 4.5 0.3 Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5.4 Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4.3 Penggunaan Kawasan (1 markah) 4.2.3 Tidak berbahaya 4.5 5 1 1 0.2 Dalam aktiviti sekolah 5.3 10 atau lebih 6.3.3.2.4 0.2.3.3 10 atau lebih 6.5 0.4 Kreativiti dan inovasi 4.4 0.1 Kreativiti dan inovasi 4.1  1 – 4 6.5 1 1 1 1 2 2 0 0.2 Jumlah Kelab/Persatuan yang Menggalakkan Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.2  5 – 9 6.4 0.5 0.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.1 Ada (dengan bukti) 5.2 Rekod penggunaan Penglibatan Komuniti Dalam PBSS 5.5 1.5 0.1 Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.2 Landskap Dan Kegunaan Kawasan Alam Sekitar Sekolah (4 markah) 4.1.5 0.Bil.1 Penglibatan PIBG (2 markah) 5.5.5.1 Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 3.5 1 0.1.5.2.2 Berkonsepkan pendidikan 4.5 Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah (2 markah) 5.4 Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan (2 markah) 5.5 1 (10 markah) 0.2.5 0 (10 markah) 0 0.1.1  1 – 4 6.1 Tanggapan Awal (3 markah) 4.1.2.5 0.4 (10 markah) 0.1 Ada (dengan bukti) Kemahiran Kesihatan Diri 6.5.5 .4 0.4 Sistem pelupusan yang sempurna Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) 4.5 1.2.5 0.5 0.2 Dalam aktiviti sekolah 5.5 3.5 0.4 0.1 Ada bilik/tempat yang sesuai untuk kaunseling 4.4.5 1.2.3 1 1 1 1 1 1 1 0.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.2 Dalam aktiviti sekolah 5.1.3 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal 4.9 0.6 1 1 1 1.1.1.1 1 Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 0.2.

2 Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu 7.6 Tandatangan Penilai : Nama : Jawatan : a.5 0. .3.3 Butiran Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 7 6. *Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi dalam Jadual 10.2.1 Kuiz Kesihatan 6.5 0.5 0.2 Ada katil/tempat rehat 7.4 JUMLAH 1 1 1 0 0 0.5 0.3.2 2 atau lebih Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan (2 markah) 6.1.1.4 Buku daftar 7.1.4.5 0.3.5 0.3.9% = Anugerah Perak 50% – 69.5 0.1 Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7.2 Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7.3 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.3 Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian (2 markah) 7.Bil.1 Bersih 7.5 100 0 2 0 45. kaedah pengiraan markah adalah seperti berikut: (x/y) × 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan b.4 Ada kemudahan air 6.5 0.4 atas sebab-sebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT.6 0.3 Ada rekod 7.5 0 0 0 0 0.5 0.6 (6 markah) 0 0 0 0 0.1 Bersih 7.2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan Kemudahan Kesihatan Di Sekolah 7.4.5 0.1 Berada di tempat yang strategik 7.2 Lengkap 7. 6.2.3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 7.1.9% = Anugerah Gangsa  batan Pelajaran Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS.4 Diselenggarakan dengan baik 7. Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut: 90% – 100% = Anugerah Emas 70% – 89.5 0.3.5 0.2.5 0.5 0.2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful