P. 1
Brg Penilaian PBSS

Brg Penilaian PBSS

|Views: 40|Likes:
Dipublikasikan oleh Tan Eng Fong
Borang PBSS
Borang PBSS

More info:

Published by: Tan Eng Fong on Jun 11, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLSX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2013

pdf

text

original

BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS

)
(Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah Dalam Menggalakkan Kesihatan Di Sekolah) Nama Sekolah : SJK (C)xMak Mandin Daerah : Seberang Perai Utara Tarikh Penilaian : 5 Jun 2013 Kod Sekolah : Gred Sekolah: Markah Yang Diberi

Bil.

Butiran

Markah Penuh

Jumlah Markah

1 1.1

Pengurusan PBSS Penubuhan Jawatankuasa (6 markah) 1.1.1 Ada jawatankuasa 1.1.2 Keahlian yang mencukupi 1.1.3 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 1.1.4 Fail yang lengkap Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah) 1.2.1 Ada polisi 1.2.2 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian maklum balas komuniti, data kesihatan dan agensi yang berkaitan) 1.2.3 Ada bukti (contoh: minit mesyuarat, laporan dan lain-lain)

(26 markah) 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 0 0 0 0 0.5 0.5 0

0

1.2

1

Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah) 1.3.1 Mempamerkan polisi 1.3.2 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik 1.3.3 Ada pelan tindakan 1.3.4 Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang dijalankan 1.4 Pemantauan dan penilaian pelaksanaan aktiviti (3 markah) 1.4.1 Pengesahan oleh Pengetua atau Guru Besar 1.5 Pelaporan (3 markah) 1.5.1 Laporan lengkap PBSS 1 dalam Fail PBSS *2. Pelaksanaan PBSS yang Ditetapkan oleh Jawatankuasa PBSS 2.1 Rancangan Makanan Tambahan Sekolah Rendah 2.1.1 Ada jawatankuasa (4 markah) 2.1.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.1.3 Ada Jadual Kedatangan Murid 2.1.4 Ada laporan/dokumen 2.2 Program Susu Sekolah Rendah (4 markah) 2.2.1 Ada jawatankuasa 2.2.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.2.3 Jadual kedatangan murid 2.2.4 Ada laporan/dokumen 2.3 Perkhidmatan Kesihatan Sekolah (4 markah) 2.3.1 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Kesihatan Murid (RKM 1) 2.3.2 Guru telah melengkapkan ukuran tinggi, berat dan ujian penglihatan seperti dalam Buku RKM 1 2.3.3 Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan Sekolah 2.3.4 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan

1.3

2 2 2 2 3 3

1 0.5 0 0 1 0 (24 markah) 1 0.8 0.8 0.8 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

1.5

1 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.4

3.4

3.2

8 0.4 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 3.4.4 Penjagaan kebersihan (sabun.4 Laporan pemeriksaan pergigian dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2.2.2 Makmal dan bengkel 3.5 0.4.3.6 Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 2.5.5 0.2.4. Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) (4 markah) 2.1.5 0.3 0.5 0.3.6 Hiasan luaran dan dalaman 3.4 0. Butiran Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 2.3 3.2 Jadual tugasan berkala 3.8 0.4.2.3 0.6.5 0.4 Ada dokumentasi 2.7 Tempat membuang tuala wanita 3.1 Ada jawatankuasa 2.5 0.2.3 0.3 Sistem kawalan 3.4.5 0.2.2 Berfungsi 3.4 0.3 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2.2 Tempat memasak dan tempat membasuh 3.8 0.8 0.5.3 Pusat Sumber 3.1.4 0.3 Bilik Khas (4 markah) 3.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.4 3 Perkhidmatan Pergigian Sekolah (4 markah) 2.5 0.4 0. dan susun atur perabot yang kemas 3.3 0.4.2.3 0.7 (14 markah) 0.4 Bilik-bilik lain 3.1 Ada papan tanda 2.8 0.4.8 0.2 0.3 0.7 0.1.3 0.3 0.4 Pelupusan sisa makanan 3.5 2.1 Pejabat dan bilik guru 3.5 0.5 0.1 Kebersihan 3.5 2.5 0.3 Pengurusan stor 3.5.3 0.1.1.5 0.5 0.3.1 Kebersihan kantin 3.9 0.2 Tandas (4 markah) 3.3.2 0.5 Pakaian pengendali kantin dan sijil pengesahan kesihatan pengendali kantin 3.4 Bilik Darjah (2 markah) 3.2 .5 0.8 0.3 0.5 0.8 3.6. pengelap tangan dan lainlain) 3.3 0.4 0.5 Sistem Pelupusan Sisa Pepejal (2 markah) 1 1 1 1 0.2.4 Ada dokumentasi Persekitaran Fizikal Sekolah 3.5 Program Keselamatan.5 0.1 Bersih.1 Kantin (4 markah) 3.5 0.6.4 2.2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 2.5.1.2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.3 Menyertai Program 3K 2.5 0.Bil.8 Jadual penyelenggaraan 3.7 1.7 Kemudahan membasuh tangan 3.2 0.4.6.1.8 Bahan jualan 3.3 1.4 0.5 0.2 Telah menjalankan rawatan pergigian 2.3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.5 0.4 0.1 Telah melengkapkan Buku RKM 1 2.3 0.3 Hiasan luaran dan dalaman 3.5 0.5 Hiasan luaran dan dalaman 3.5 0.5 0.4 0.6 Tong sampah 3.2.1.7 0.

5 0.5 5 1 1 0.1 Ada (dengan bukti) Kemahiran Kesihatan Diri 6.2 Jumlah Kelab/Persatuan yang Menggalakkan Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.1.2.5 0.5 0.5 1.6 1 1 1 1.1 1 Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 0.4 0.1 Ada (dengan bukti) 5.5 1.1.5 0.3.1  1 – 4 6.3 Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5.3 1 1 1 1 1 1 1 0.2  5 – 9 6.4.2 Menggunakan karung plastik sampah 3.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.2.5 1 6 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0.4.2.3 10 atau lebih 6. Butiran 3.1.3 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan sampah 3.2.1 Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 3.2 Rekod penggunaan Penglibatan Komuniti Dalam PBSS 5.5.5 1.5 0 (10 markah) 0 0.5 0.2 Dalam aktiviti sekolah 5.5 1 (10 markah) 0.2 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4.2 Landskap Dan Kegunaan Kawasan Alam Sekitar Sekolah (4 markah) 4.4 Sistem pelupusan yang sempurna Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) 4.5 .2.5.Bil.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.4 Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan (2 markah) 5.5 1.1.1 Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.2.5.1.1  1 – 4 6.9 0.5 0.1.5 Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah (2 markah) 5.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.3.4 0.3 Tidak berbahaya 4.5 4 0.2 Penglibatan Agensi Kerajaan Selain Daripada Kementerian Pendidikan Dan Kementerian Kesihatan Malaysia (2 markah) 5.4 0.1 Kreativiti dan inovasi 4.2 Dalam aktiviti sekolah 5.4 Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4.5 0.2.5 1 1 1 1 2 2 0 0.5 0.5 0.1 Kebersihan persekitaran luar sekolah 4.2 Berkonsepkan pendidikan 4.2 Dalam aktiviti sekolah 5.4 Kreativiti dan inovasi 4.1.5 1 0.3.4 0.1 Tanggapan Awal (3 markah) 4.4 0.3 Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 6.5 0 0.2.4 0.3 10 atau lebih 6.3.1 Ada bilik/tempat yang sesuai untuk kaunseling 4.3 Penggunaan Kawasan (1 markah) 4.4 (10 markah) 0.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.1 Penglibatan PIBG (2 markah) 5.3 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal 4.5.2.5.1.4.5 3.2  5 – 9 6.

1 Bersih 7. kaedah pengiraan markah adalah seperti berikut: (x/y) × 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan b.3 Butiran Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 7 6.6 (6 markah) 0 0 0 0 0.6 Tandatangan Penilai : Nama : Jawatan : a.5 0. Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut: 90% – 100% = Anugerah Emas 70% – 89.4 atas sebab-sebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT.2 Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu 7.5 0.1 Bersih 7.5 0.5 0.3 Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian (2 markah) 7.2. .5 0.1.5 0 0 0 0 0.1 Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7.3.4 Diselenggarakan dengan baik 7.6 0.4.5 0.1 Berada di tempat yang strategik 7.4.5 0.4 Buku daftar 7.9% = Anugerah Perak 50% – 69.5 0.3 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.5 0. *Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi dalam Jadual 10.3.3 Ada rekod 7.2.1.3. 6.1.2.2.9% = Anugerah Gangsa  batan Pelajaran Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS.2 Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7.Bil.5 0.2 2 atau lebih Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan (2 markah) 6.1.5 0.2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan Kemudahan Kesihatan Di Sekolah 7.4 Ada kemudahan air 6.3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 7.4 JUMLAH 1 1 1 0 0 0.1 Kuiz Kesihatan 6.2 Lengkap 7.5 100 0 2 0 45.3.5 0.5 0.5 0.2 Ada katil/tempat rehat 7.3.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->