BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS

)
(Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah Dalam Menggalakkan Kesihatan Di Sekolah) Nama Sekolah : SJK (C)xMak Mandin Daerah : Seberang Perai Utara Tarikh Penilaian : 5 Jun 2013 Kod Sekolah : Gred Sekolah: Markah Yang Diberi

Bil.

Butiran

Markah Penuh

Jumlah Markah

1 1.1

Pengurusan PBSS Penubuhan Jawatankuasa (6 markah) 1.1.1 Ada jawatankuasa 1.1.2 Keahlian yang mencukupi 1.1.3 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 1.1.4 Fail yang lengkap Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah) 1.2.1 Ada polisi 1.2.2 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian maklum balas komuniti, data kesihatan dan agensi yang berkaitan) 1.2.3 Ada bukti (contoh: minit mesyuarat, laporan dan lain-lain)

(26 markah) 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 0 0 0 0 0.5 0.5 0

0

1.2

1

Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah) 1.3.1 Mempamerkan polisi 1.3.2 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik 1.3.3 Ada pelan tindakan 1.3.4 Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang dijalankan 1.4 Pemantauan dan penilaian pelaksanaan aktiviti (3 markah) 1.4.1 Pengesahan oleh Pengetua atau Guru Besar 1.5 Pelaporan (3 markah) 1.5.1 Laporan lengkap PBSS 1 dalam Fail PBSS *2. Pelaksanaan PBSS yang Ditetapkan oleh Jawatankuasa PBSS 2.1 Rancangan Makanan Tambahan Sekolah Rendah 2.1.1 Ada jawatankuasa (4 markah) 2.1.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.1.3 Ada Jadual Kedatangan Murid 2.1.4 Ada laporan/dokumen 2.2 Program Susu Sekolah Rendah (4 markah) 2.2.1 Ada jawatankuasa 2.2.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.2.3 Jadual kedatangan murid 2.2.4 Ada laporan/dokumen 2.3 Perkhidmatan Kesihatan Sekolah (4 markah) 2.3.1 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Kesihatan Murid (RKM 1) 2.3.2 Guru telah melengkapkan ukuran tinggi, berat dan ujian penglihatan seperti dalam Buku RKM 1 2.3.3 Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan Sekolah 2.3.4 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan

1.3

2 2 2 2 3 3

1 0.5 0 0 1 0 (24 markah) 1 0.8 0.8 0.8 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

1.5

1 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.4

3.4

3.2

6.3 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4 Bilik Darjah (2 markah) 3.3 0.4.5 0.5 Pakaian pengendali kantin dan sijil pengesahan kesihatan pengendali kantin 3.2.Bil.4 2. pengelap tangan dan lainlain) 3.8 0.7 1.3.2.5 0.7 0.4 Ada dokumentasi Persekitaran Fizikal Sekolah 3.4 0.3 0.3 0.3.5 2.1 Ada jawatankuasa 2.8 0.2 Jadual tugasan berkala 3.7 Tempat membuang tuala wanita 3.4 0.4 Pelupusan sisa makanan 3.6 Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 2.5 0.2 Tempat memasak dan tempat membasuh 3.4 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 Hiasan luaran dan dalaman 3.6.3 Hiasan luaran dan dalaman 3.6 Tong sampah 3.3 Pengurusan stor 3.6.4 Penjagaan kebersihan (sabun. Butiran Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 2.2.4 0.5 0.1 Pejabat dan bilik guru 3.5 0.5 0.1.4.5 0.5 0.3 0.7 0.5 Program Keselamatan.5 0.5 0.3 Menyertai Program 3K 2.5.5 0.2 Telah menjalankan rawatan pergigian 2.9 0.2 0.4 0.2 Makmal dan bengkel 3.5 0.3 0.2 0.4.5 0.4.6.4 Ada dokumentasi 2.4 Laporan pemeriksaan pergigian dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2.1.3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.7 (14 markah) 0.1.5.5 2.8 3.4 3 Perkhidmatan Pergigian Sekolah (4 markah) 2.1 Kebersihan kantin 3.4.2 0.2.2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.3 Sistem kawalan 3.3 0.5 0.4 0.2 .3.1.5 0.8 Bahan jualan 3.3 0.1 Kantin (4 markah) 3.3 0.4.1 Kebersihan 3.2 Tandas (4 markah) 3.5 0.5 0.5 0.8 0.2. dan susun atur perabot yang kemas 3.5.1.1 Telah melengkapkan Buku RKM 1 2.1 Bersih.4 0.7 Kemudahan membasuh tangan 3.8 0.3.3 Pusat Sumber 3.2 Berfungsi 3.8 0.1 Ada papan tanda 2.1.3 1.4.2.4.1.8 0.5 0.3 0.5 Sistem Pelupusan Sisa Pepejal (2 markah) 1 1 1 1 0.6 Hiasan luaran dan dalaman 3.5 0.3 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2.5 0.5 0.1.5.4 Bilik-bilik lain 3.2.8 0. Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) (4 markah) 2.8 Jadual penyelenggaraan 3.2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 2.3 3.2.4 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 3.3 Bilik Khas (4 markah) 3.

1 Ada bilik/tempat yang sesuai untuk kaunseling 4.2 Rekod penggunaan Penglibatan Komuniti Dalam PBSS 5.5 3.2 Dalam aktiviti sekolah 5.5.2.2 Jumlah Kelab/Persatuan yang Menggalakkan Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.4 0.2.6 1 1 1 1.5 0.1.2.2.5 0.4.2 Landskap Dan Kegunaan Kawasan Alam Sekitar Sekolah (4 markah) 4.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.5 0.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.4.4 Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan (2 markah) 5.3.5 0 0.2 Menggunakan karung plastik sampah 3.2 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4.3 10 atau lebih 6.3 Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5.5 0.4 0.Bil.4 0.5 1.1.5.5 1. Butiran 3.5.5 .3 Tidak berbahaya 4.1 Kebersihan persekitaran luar sekolah 4.1 Penglibatan PIBG (2 markah) 5.1 Kreativiti dan inovasi 4.5 1 1 1 1 2 2 0 0.3 10 atau lebih 6.1 Ada (dengan bukti) Kemahiran Kesihatan Diri 6.5 4 0.1 1 Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 0.1 Ada (dengan bukti) 5.5.2  5 – 9 6.2  5 – 9 6.2.1.4 Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4.1  1 – 4 6.5 1 (10 markah) 0.5 0 (10 markah) 0 0.4 0.5 1.3 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal 4.1.5 0.2.2.5 1 6 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0.2.2.4 0.2 Berkonsepkan pendidikan 4.4 Kreativiti dan inovasi 4.3.4 0.1.3.1.1  1 – 4 6.2 Dalam aktiviti sekolah 5.1.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.3 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan sampah 3.5 0.5 0.5.1 Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.5 5 1 1 0.3 Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 6.5 1.3 1 1 1 1 1 1 1 0.2 Penglibatan Agensi Kerajaan Selain Daripada Kementerian Pendidikan Dan Kementerian Kesihatan Malaysia (2 markah) 5.4 (10 markah) 0.5 Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah (2 markah) 5.9 0.5 0.3.5 1 0.1 Tanggapan Awal (3 markah) 4.1 Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 3.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.2 Dalam aktiviti sekolah 5.5 0.4 Sistem pelupusan yang sempurna Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) 4.4.3 Penggunaan Kawasan (1 markah) 4.1.

2 Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7.1 Bersih 7.2 Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu 7.5 0.3. *Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi dalam Jadual 10.4.2 Lengkap 7. kaedah pengiraan markah adalah seperti berikut: (x/y) × 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan b.4 Ada kemudahan air 6.6 (6 markah) 0 0 0 0 0.4 Diselenggarakan dengan baik 7.3.2.5 0.2.Bil.2 Ada katil/tempat rehat 7.1 Kuiz Kesihatan 6.1.4 atas sebab-sebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT.1.5 0.4.1.9% = Anugerah Gangsa  batan Pelajaran Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS.9% = Anugerah Perak 50% – 69.3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 7.1 Bersih 7.1.5 0.3.2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan Kemudahan Kesihatan Di Sekolah 7.1 Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7.2.5 0.2.5 0.5 0. .5 100 0 2 0 45.6 Tandatangan Penilai : Nama : Jawatan : a. Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut: 90% – 100% = Anugerah Emas 70% – 89.3 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.5 0.3 Butiran Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 7 6.5 0. 6.5 0.3 Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian (2 markah) 7.4 Buku daftar 7.4 JUMLAH 1 1 1 0 0 0.3.6 0.5 0.5 0.5 0.2 2 atau lebih Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan (2 markah) 6.1 Berada di tempat yang strategik 7.3 Ada rekod 7.3.5 0.5 0 0 0 0 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful