BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS

)
(Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah Dalam Menggalakkan Kesihatan Di Sekolah) Nama Sekolah : SJK (C)xMak Mandin Daerah : Seberang Perai Utara Tarikh Penilaian : 5 Jun 2013 Kod Sekolah : Gred Sekolah: Markah Yang Diberi

Bil.

Butiran

Markah Penuh

Jumlah Markah

1 1.1

Pengurusan PBSS Penubuhan Jawatankuasa (6 markah) 1.1.1 Ada jawatankuasa 1.1.2 Keahlian yang mencukupi 1.1.3 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 1.1.4 Fail yang lengkap Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah) 1.2.1 Ada polisi 1.2.2 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian maklum balas komuniti, data kesihatan dan agensi yang berkaitan) 1.2.3 Ada bukti (contoh: minit mesyuarat, laporan dan lain-lain)

(26 markah) 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 0 0 0 0 0.5 0.5 0

0

1.2

1

Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah) 1.3.1 Mempamerkan polisi 1.3.2 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik 1.3.3 Ada pelan tindakan 1.3.4 Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang dijalankan 1.4 Pemantauan dan penilaian pelaksanaan aktiviti (3 markah) 1.4.1 Pengesahan oleh Pengetua atau Guru Besar 1.5 Pelaporan (3 markah) 1.5.1 Laporan lengkap PBSS 1 dalam Fail PBSS *2. Pelaksanaan PBSS yang Ditetapkan oleh Jawatankuasa PBSS 2.1 Rancangan Makanan Tambahan Sekolah Rendah 2.1.1 Ada jawatankuasa (4 markah) 2.1.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.1.3 Ada Jadual Kedatangan Murid 2.1.4 Ada laporan/dokumen 2.2 Program Susu Sekolah Rendah (4 markah) 2.2.1 Ada jawatankuasa 2.2.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.2.3 Jadual kedatangan murid 2.2.4 Ada laporan/dokumen 2.3 Perkhidmatan Kesihatan Sekolah (4 markah) 2.3.1 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Kesihatan Murid (RKM 1) 2.3.2 Guru telah melengkapkan ukuran tinggi, berat dan ujian penglihatan seperti dalam Buku RKM 1 2.3.3 Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan Sekolah 2.3.4 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan

1.3

2 2 2 2 3 3

1 0.5 0 0 1 0 (24 markah) 1 0.8 0.8 0.8 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

1.5

1 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.4

3.4

3.2

2 Tandas (4 markah) 3.2 Telah menjalankan rawatan pergigian 2.5 0.3 0.5 0.8 0.5 0.3.3 0.2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 2.5 0.5 Program Keselamatan.6.5 0.3.8 0.7 Kemudahan membasuh tangan 3.6.3 0.5 Sistem Pelupusan Sisa Pepejal (2 markah) 1 1 1 1 0.4 0.3 3.3 Hiasan luaran dan dalaman 3.5 0.1.5 0.2.7 (14 markah) 0.2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.9 0.4.4.6 Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 2.2 Makmal dan bengkel 3.2.5 0.7 Tempat membuang tuala wanita 3.2.5.8 Jadual penyelenggaraan 3.8 0.1 Kebersihan kantin 3.3 0.2.5 Hiasan luaran dan dalaman 3. pengelap tangan dan lainlain) 3.4 0.5.1.3 0.3 0.2 0.3 Bilik Khas (4 markah) 3.5 0.2.8 0.1.3.4.4.6.7 0.8 0.8 Bahan jualan 3.5 0.5 0.5 0.4 Pelupusan sisa makanan 3.1 Pejabat dan bilik guru 3.1.1 Kantin (4 markah) 3.5 0.5 Pakaian pengendali kantin dan sijil pengesahan kesihatan pengendali kantin 3.2 Berfungsi 3.5 0.Bil.1 Telah melengkapkan Buku RKM 1 2.3 0.1 Ada papan tanda 2.4 Bilik-bilik lain 3.2.4 0.4 0.2.2 .5 0.3 0.3.5 2.4 Laporan pemeriksaan pergigian dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2.5 0.1.6 Tong sampah 3.2 Jadual tugasan berkala 3.5.8 3.3 0.1.4 2.4 0.8 0.2 Tempat memasak dan tempat membasuh 3. Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) (4 markah) 2.5 0.4.2 0.4 Penjagaan kebersihan (sabun.3 0.7 1.4 Ada dokumentasi 2.5 0.3 Pengurusan stor 3.5 0.6 Hiasan luaran dan dalaman 3.5.4 3 Perkhidmatan Pergigian Sekolah (4 markah) 2.1.3 0.3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.3 Pusat Sumber 3.1 Ada jawatankuasa 2.5 2.1.1 Bersih.4 0.3 1.5 0.5 0.2 0.4.4 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 3.3 Sistem kawalan 3. Butiran Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 2. dan susun atur perabot yang kemas 3.4 Bilik Darjah (2 markah) 3.4 Ada dokumentasi Persekitaran Fizikal Sekolah 3.3 Menyertai Program 3K 2.1 Kebersihan 3.2.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.7 0.4.3 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2.4 0.5 0.8 0.6.4 0.5 0.4.3 0.

5 0.1.2.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.4 0.1 Ada (dengan bukti) 5.2 Dalam aktiviti sekolah 5.2.2 Landskap Dan Kegunaan Kawasan Alam Sekitar Sekolah (4 markah) 4.2.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.5 0.2 Penglibatan Agensi Kerajaan Selain Daripada Kementerian Pendidikan Dan Kementerian Kesihatan Malaysia (2 markah) 5.2.2 Berkonsepkan pendidikan 4.1  1 – 4 6.5 0.1 Kreativiti dan inovasi 4.5 1.Bil.4.2.1 Kebersihan persekitaran luar sekolah 4.5 3.4 0.3 Tidak berbahaya 4.2 Menggunakan karung plastik sampah 3.3.2. Butiran 3.5 1.1.2  5 – 9 6.2 Jumlah Kelab/Persatuan yang Menggalakkan Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.5 1 0.3.3 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan sampah 3.5 1 (10 markah) 0.2 Dalam aktiviti sekolah 5.5 .3 1 1 1 1 1 1 1 0.1 Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.1.4 Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan (2 markah) 5.1 1 Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 0.5 0.5 1 1 1 1 2 2 0 0.5 0.1.5 0 0.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.2.1.1.4 (10 markah) 0.5.3 Penggunaan Kawasan (1 markah) 4.4.3 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal 4.2.4 0.4 Kreativiti dan inovasi 4.1  1 – 4 6.5.2  5 – 9 6.6 1 1 1 1.5.5 0.5 5 1 1 0.5 4 0.3.2.4 0.4.3.3 Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5.1 Ada bilik/tempat yang sesuai untuk kaunseling 4.2 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4.1 Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 3.3 10 atau lebih 6.2 Dalam aktiviti sekolah 5.5 0.5 1 6 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0.5.9 0.5 1.3 Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 6.4 0.5 0.5 Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah (2 markah) 5.1 Ada (dengan bukti) Kemahiran Kesihatan Diri 6.5.4 Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4.4 0.3 10 atau lebih 6.1 Penglibatan PIBG (2 markah) 5.1.5 1.5 0.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.4 Sistem pelupusan yang sempurna Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) 4.1 Tanggapan Awal (3 markah) 4.5 0 (10 markah) 0 0.2 Rekod penggunaan Penglibatan Komuniti Dalam PBSS 5.1.

3.Bil.1 Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7. *Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi dalam Jadual 10.5 0.3 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.3. Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut: 90% – 100% = Anugerah Emas 70% – 89.4.2 2 atau lebih Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan (2 markah) 6.4.5 0.2.2.4 atas sebab-sebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT. .4 JUMLAH 1 1 1 0 0 0.4 Diselenggarakan dengan baik 7.1 Bersih 7.2.6 0.6 (6 markah) 0 0 0 0 0.1 Berada di tempat yang strategik 7.3 Butiran Markah Penuh Markah Yang Diberi Jumlah Markah 7 6.5 0.2 Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu 7.1 Bersih 7.4 Ada kemudahan air 6.3 Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian (2 markah) 7.1.1.5 0.5 0.5 0.3.5 0.2 Ada katil/tempat rehat 7.1.2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan Kemudahan Kesihatan Di Sekolah 7.5 0.5 0. kaedah pengiraan markah adalah seperti berikut: (x/y) × 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan b.6 Tandatangan Penilai : Nama : Jawatan : a.3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 7.1.2 Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7.5 0.2.5 0.5 0.5 100 0 2 0 45.3.9% = Anugerah Gangsa  batan Pelajaran Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS.9% = Anugerah Perak 50% – 69.2 Lengkap 7.1 Kuiz Kesihatan 6.4 Buku daftar 7. 6.5 0.3.3 Ada rekod 7.5 0 0 0 0 0.5 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful