Anda di halaman 1dari 2

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Bismil Assalamu'alaikum wr.wb.bapa-bapa ,ibu dan para hadirin sekalian marilah kita tundukkan kepala sejenak bermunajat
kepada Allah semoga acara kita pada hari ini diridhoi olehNya dan memberi manfaat yang
sebesar-besarnya bagi kita semua..lahirrahmaanirrahim. AllahMDULILL ,, AJMAIN

WAASOLAA,WAALIHI WSOHBIHI

Yaa Allah Yaa Rohmaan Yaa Rohiim, Wahai Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
, KEPADA-MU JUALAH KAMI BERTAWAKKAL, DAN KEPADA-MU KAMI MOHON
PERTOLONGAN.PADA PAGI HARI INI , kami senantiasa haturkan puji dan syukur kami ke
hadirat-Mu, hanya pada-Mu kami menyembah dan hanya pada-Mu kami mohon pertolongan.
Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir di tempat inI

Ya Allah Ya Ghafur. Engkau yang maha pengampun atas segala dosa,
ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami,dosa guru-guru kami, dosa para
pemimpin kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan
rahmat dan ampunanmu.

Ya Allah Ya Rahmat, pada hari ini, kami hendak menyelenggarakan acara
donor darah ,dengan memohon ridha dan izinmu. Berkahilah acara donor
darah ini dan Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal sholeh dan
ibadah kepada-Mu.

Ya Allah ya rohman ,jadikanlah kami agar dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi orang
Ya allah Ya alim. Engkau yang maha kaya atas segala ilmu dan
pengetahuan. Jadikanlah kampus tempat kami menuntut ilmu ini tumbuh
dan berkembang sehingga mampu menjadi perguruan tinggi yang lebih
berkualitas, maju dan menjadi sumber ilmu-Mu. Jagalah kami yang menuntut
ilmu disini untuk senantiasa istiqamah beramal di jalan-Mu sebagaimana
yang engkau perintahkan.
Ya allah ya Mujib. Engkau yang maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa
dan permohonan kami
robbana
hablana min azwa
. Subhaana robbika izzati amma yasifuun
wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi robbil 'alamin.
Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.