Anda di halaman 1dari 102

Laporan Program Sandaran NPQEL Ambilan 1/2012

Tajuk Projek:

Intervensi 2M (Menulis dan Membaca)

Oleh: Norizah binti Abdul Hamid 660913015068 SM 4

Nama Pensyarah Penyelia: Pn Nor Asiah binti Ibrahim

Laporan Program Penandaarasan Diserahkan kepada Institut Aminuddin Baki sebagai memenuhi keperluan Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan

Biodata Peserta

NAMA NO K/P JANTINA UMUR TEMPAT BERTUGAS

: NORIZAH BINTI ABDUL HAMID : 660913015068 :PEREMPUAN : 46 TAHUN : SMK PUNCAK ALAM,

ALAMAT TEMPAT BERTUGAS : Jln Mahkota Impian 2/1 Bandar Puncak Alam 43200 Kuala Selangor. NO TELEFON KUMPULAN NPQEL TARIKH PENANDAARASAN :03-33928216 : SM4 : 7 Mei 2012- 30 Jun 2012

ii

PENGHARGAAN Syukur Alhamdulillah ke hadrat Ilahi dengan izin dan limpah kurniaNya maka Laporan Sandaran ini dapat disempurnakan mengikut jadual. Laporan Sandaran ini adalah tugasan wajib bagi memenuhi syarat kelayakan mendapat sijil Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan (NPQEL) anjuran Institut Aminuddin Baki, Kementerian Pelajaran Malaysia. Dengan melaksanakan program sandaran ini, dapat memberi peluang kepada saya mempelajari bagaimana untuk membuat penambahbaikan terhadap sesuatu situasi secara sistematik dan terancang. Semoga dengan adanya program ini maka anak didik di sekolah ini akan lebih berjaya dengan cemerlang di masa akan datang. Ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada Pn Nor Asiah binti Ibrahim, Pensyarah Pembimbing IAB Induk yang telah banyak memberi nasihat, panduan, tunjuk ajar,dan teguran kepada saya dalam menyempurnakan program ini. Ucapan terima yang tidak terhingga juga saya tujukan kepada En Rasul Maideen binn Haja Maideen, Pengetua cemerlang SMK Puncak Alam, yang telah banyak memberi bimbingan dalam menjayakan program ini. Ucapan penghargaan dan terima kasih ini juga saya tujukan kepada Pn Zainab binti Jamil, Penyelaras Program yang telah banyak membantu dan memastikan program ini berjalan lancar. Begitu juga kepada guru-guru SMK Puncak Alam yang telah mejayakan program ini. Akhir sekali, ucapan terima kasih juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang telah memberi semangat, sokongan dan galakan dari semasa ke semasa.
iii

KANDUNGAN Tajuk Biodata Diri Penghargaan Kandungan Bab 1 Profil Sekolah 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 Sejarah Sekolah Visi dan Misi Sekolah Matlamat Sekolah Objektif Sekolah Tema Sekolah Budaya kerja Sekolah Piagam Pelanggan Carta Organisasi Lencana Sekolah Bendera Sekolah Lagu Sekolah Ikrar Sekolah Pelan Lokasi Sekolah Kemudahan Fizikal Enrolmen Pelajar Statistik Staf Persatuan Ibubapa dan Guru Pencapaian Sekolah 1.18.1 Pencapaian Bidang Kurikulum 1.18.2 Pencapaian Bidang Kokurikulum ...15-16 ...17-21 ...1 ...2 ...3 ...3 ...4 ...4 .. 5 ...7 ...8 ...9 ...10 ...11 ...12 ...12 ...13 ...13 ...14 Muka surat ...ii ...iii ...iv-vi

iv

Tajuk

Muka surat

Bab 2 Kajian Keperluan Bab 3 Kajian Literatur Bab 4 Perancangan Strategik 4.1 Analisis SWOC 4.2 COWS Matriks 4.3 Matriks Ranking 4.4 Pelan Strategik 4.5 Pelan Taktikal 4.6 Pelan Operasi 4.7 Carta Aliran Kerja 4.8 Carta Gantt Bab 5 Penilaian Program Bab 6 Refleksi Bibliografi Lampiran 1. Lampiran 1 Kertas Cadangan Program Intervensi 2M/ Anggaran Belanjawan 2. Lampiran 2 Senarai Semak Perlaksanaan Program 3. Lampiran 3 4. Lampiran 4 5. Lampiran 5 6. Lampiran 6 7. Lampiran 7 Jawatankuasa Program Intervensi 2M Senarai guru Intervensi 2M

...22-28 ...29-36

...37 ...38 ...39-40 ...41 ...41 ...42 ...43 ...44 ...45 ...46-48 ...49

50-53 54-57 58 59 60 61 62-63


v

Jadual Waktu Guru Makluman kepada Ibubapa Senarai Nama Pelajar/Rekod Pencapaian Surat Makluman Kepada Ibubapa

8. Lampiran 8

Surat panggilan Mesyuarat

..64 65-70 71-73 74-81 83 84 85-90 91-93 94-95

9. Lampiran 9 - Minit Mesyuarat Program Intervensi 2M 10. Lampiran 10- Rancangan Mengajar Bulanan 11. Lampiran 11 Rancangan Mengajar Mingguan 12. Lampiran 12 Tatacara Pengurusan Kelas Intervensi 13. Lampiran 13- Jadual Kehadiran Pelajar 14. Lampiran 14 Kertas Ujian Pra-program 15. Lampiran 15 - Kertas Ujian Post Program 16. Lampiran 16 -Gambar

vi

BAB 1 PROFIL SEKOLAH

1.1 SEJARAH SEKOLAH Bandar Puncak Alam merupakan sebuah penempatan baru yang mula diduduki pada tahun 2000. Ianya terletak di sempadan daerah Kuala Selangor dan Shah Alam. Kawasan perumahan ini dimajukan oleh Puncak Alam Sdn Bhd anak syarikat kepada Puncak Niaga Sdn Bhd. Kawasan ini mempunyai 4 fasa pembangunan yang terdiri dari rumah teres, apartment dan banglo dan ianya terus membangun. Rata-rata penduduk di kawasan ini berkerja di sekitar Shah Alam, Petaling Jaya dan Kuala Lumpur. SMK Puncak Alam memulakan operasinya pada 1 Mei 2004. Penubuhan sekolah ini memang sangat dinanti-nanti oleh penduduk setempat kerana inilah satu-satunya sekolah menengah yang terdapat di kawasan perumahan yang baru dibuka. Ibubapa merasa lega kerana tidak payah lagi menghantar anak mereka ke sekolah menengah di kawasan lain seperti SMK Saujana Utama atau SMK Meru. Sekolah ini menerima pelajar dari 3 buah sekolah rendah iaitu SK Puncak Alam 1, SK Puncak Alam 2 dan Puncak Alam 3. Pada awal pembukaannya En. Bibit Bin Hj. Marzuki dilantik sebagai Penolong Kanan Akademik, Che Wan Rohaini bt Ramly sebagai Penolong Kanan HEM dan Pn. Normaizatul Azura Bt. Husin sebagai Penolong Kanan Kokurikulum yang bertindak sebagai caretaker yang dilantik oleh Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor.

Pelajar-pelajar memulakan sesi persekolahan pada 1 Julai 2004 dengan enrolmen pelajar pada tahun 2004 ialah 318 orang pelajar dan 21 orang guru sahaja. Namun, bilangan pelajar meningkat dengan begitu pesat. Pada tahun 2005, pelajar SMK Puncak Alam berjumlah 828 orang dan 1072 orang pada tahun 2006. Diikuti pada 2007, bilangannya bertambah kepada 1347 orang. Jumlah pelajar mencecah kepada 1,688 orang pada tahun 2008. Pada 2012, pelajar SMK Puncak Alam berjumlah 2,555 orang dan merupakan sekolah yang paling padat di daerah Kuala Selangor. Bermula pada 28 Jun 2004 sehingga 13 Mac 2006 Pn. Rozanun Binti Mohd Nordin menjadi Pengetua pertama SMK Puncak Alam. Selepas persaraan beliau, SMKPA diterajui oleh Tuan Haji Abdul Khalid Bin Hj. Jaafar mulai 15 Mei 2006 sehingga 22 Mac 2010. Kini SMK Puncak Alam diterajui oleh Pengetua Cemerlang, En. Rasul Maideen Bin Haja Maideen mulai 23 Ogos 2010 sehingga sekarang. Sejak penubuhannya sehingga hari ini, SMKPA telah banyak melakar sejarah cemerlang dalam aspek kurikulum, hal ehwal murid dan kokurikulum.

1.2 VISI DAN MISI VISI SEKOLAH Sekolah Unggul Penjana Generasi Cemerlang

MISI SEKOLAH Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

1.3 MATLAMAT Menjelang tahun 2015, SMK Puncak Alam akan berada dalam kelompok 3 sekolah terbaik dalam kategori sekolah menengah harian luar bandar negeri Selangor. 1.4 OBJEKTIF SEKOLAH 1. Menyediakan kemudahan-kemudahan asas dan peralatan pendidikan yang mencukupi supaya pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan berkesan. 2. Menyediakan satu sistem pengurusan yang cekap dan efektif berlandaskan ciri-ciri kepimpinan yang dinamik, moden, progresif, penyayang dan bertonggakkan ketuhanan. 3. Melaksanakan kaedah pengajaran dan pembelajaran berbantukan ICT. 4. Memastikan pengurusan kewangan yang sistematik berlandaskan peraturanperaturan yang telah ditetapkan. 5. Menyediakan warga sekolah yang sentiasa beriltizam dan sedia berkorban untuk menghasilkan kerja-kerja yang berkualiti tinggi dan mengambil berat tentang kualiti masa.

1.5 TEMA SEKOLAH BERILMU, BERAMAL, BERILTIZAM 1.6 BUDAYA KERJA SEKOLAH 1. Sentiasa mengambilkira pencapaian visi dan misi sekolah sebagai titik tolak dalam pelaksanaan tugas. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sentiasa memelihara dan mempertingkatkan imej dan maruah sekolah. Mengamalkan budaya kerja secara sepasukan, kolaboratif dan cekap. Sentiasa memimpin diri sebelum memimpin yang lain. Ketulusan, ketelusan, dan keterbukaan menjadi amalan dalam perkhidmatan. Sentiasa menuju ke arah penambahbaikan ilmu dan kemahiran yang berterusan. Kepatuhan, kesungguhan, dan ketelitian tinggi dalam memastikan kejayaan organisasi. 8. 9. Mengamalkan perkhidmatan penyayang. Mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan diri sendiri. kerja adalah sebahagian daripada ibadah dan seterusnya

10. Menganggap

bertanggungjawab sepenuhnya kepada ALLAH SWT.

1.7 PIAGAM PELANGGAN Kami dengan penuh tekad dan iltizam berjanji menawarkan perkhidmatan pendidikan cemerlang kepada:Pelajar Menyediakan kaedah pengajaran dan pembelajaran terbaik dan optimum berdasarkan kurikulum dan kokurikulum kebangsaan untuk memenuhi keperluan pelajar secara holistik. Menyediakan suasana dan peralatan yang lengkap untuk menggalakkan pembelajaran dijalankan dalam kaedah yang selesa dan kondusif. Staf Sentiasa mengutamakan kebajikan semua staf. Memastikan sumber dan kemudahan yang secukupnya serta memenuhi peluang peningkatan profesionalisme kerjaya.

Stake Holder Memenuhi semua arahan dan pekeliling dari PPD, JPN dan KPM dengan tepat dan segera.

Menyediakan segala data dan maklumat terkini seperti yang diperlukan sebelum tarikh yang ditetapkan.

Ibu Bapa dan Komuniti Mewujudkan kerjasama dengan ibu bapa melalui perjumpaan rasmi dua kali setahun. Mengadakan permuafakatan antara sekolah, ibu bapa, masyarakat dan agensi luar.

1.8 CARTA ORGANISASI

En Rasul Maiden bin Haja Maideen Pengetua Cemerlang

Norizah bt Abdul Hamid Penolong Kanan

Pn Che Wan Rohaini bt Ramly Penolong Kanan HEM

Pn Salina bt Ahmad Tajari Penolong Kanan Kokurikulum

Pn Hjh Fahriah bt Sulaiman Penolong Kanan Petang

Pn Hajariah bt Isa Penolong Kanan Tg 6

Pn Fauziah bt Mohd Ketua Bidang Teknik & Vok

Pn Noraishah bt Harun Ketua Bidang Bahasa

Pn Paridah bt Wahab Ketua Bidang Sains & Matematik

Pn Kalthom bt Marjan Ketua Bidang Kemanusiaan

1.9 LENCANA SEKOLAH

HURAIAN LOGO Bentuk Segi Lima Bentuk Mata Pena Mewakili lima Rukun Islam / Rukun Negara Sekolah merupakan sebuah institusi untuk menuntut ilmu Penerapan teknologi dalam P&P Mewakili bilangan negeri di Malaysia Menggambarkan komitmen kepada globalisasi dan langit terbuka Menggambarkisahkan asal usul tapak sekolah adalah felda kelapa sawit Mewakili Agama Islam sebagai agama rasmi negara Tahun sekolah dibuka

Gear Gergaji Bilangan Gigi Gergaji 14 Sfera dengan Burung

Helaian Daun

Bulan Sabit 2004

HURAIAN WARNA Merah Biru Kuning Putih Melambangkan warna semangat waja SMKPA Melambangkan keharmonian kaum yang ingin dicapai Lambang pemerintahan beraja dan berdaulat Lambang kesucian diri SMKPA

1.10 BENDERA SEKOLAH

HURAIAN LOGO

Saiz Lima Jalur

3 x 5 Melambangkan Lima Rukun Negara.

HURAIAN WARNA Merah Biru Kuning Hijau (Huruf) Lambang Semangat Waja warga SMKPA Lambang Perpaduan Kaum di SMKPA Lambang Pemerintahan Beraja dan Berdaulat Sebagai simbol SMK Puncak Alam dikelilingi kehijauan tumbuhtumbuhan.

1.11 LAGU RASMI SEKOLAH Tajuk Lagu : SMK Puncak Alam Melangkah ke alam maju jaya Bersatu belajar berusaha Menuju wawasan puncak jaya

Pelajar SMK Puncak Alam Bersatu belajar Bersatu berusaha Menuju puncak jaya

Berikrar dengan penuh semangat Bertekad agar terus cemerlang Beriltizam dengan kesungguhan Membentuk jati diri mulia Bersatu bertekad Bersatu berilmu SMK Puncak Alam SMK Puncak Alam Pencipta Lagu /Penuls Lirik : Pn. Latifah Bt. Ideris

10

1.12 IKRAR PELAJAR

Bahawa kami putera puteri SMK Puncak Alam berjanji dan berikrar untuk menjadi insan mithali berlandaskan prinsip-prinsip berikut :-

1. Mencapai keputusan cemerlang dalam semua peperiksaan dan kegiatan kokurikulum untuk menjamin masa depan yang cerah. 2. Mendisiplinkan diri dengan mematuhi peraturan sekolah, masyarakat dan negara demi kesejahteraan bersama. 3. Mengamalkan sahsiah yang mulia berteraskan ajaran agama dan nilai-nilai murni dalam semua aspek kehidupan. 4. Menguasai ilmu dan kemahiran yang dipelajari agar menjadi warga negara Malaysia yang berguna. 5. Menjaga nama baik diri, keluarga dan sekolah demi meningkatkan martabat bangsa, agama dan negara. 1.13 PELAN LOKASI

SMK

Puncak Alam

TOL SG BULOH

11

1.14 KEMUDAHAN FIZIKAL Bil 1 2 3 4 Bilik Darjah Makmal Sains Dewan Terbuka Dewan Tertutup Bengkel kemahiran Hidup 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Makmal ICT Bilik Pendidikan Seni Visual Tandas Guru Tandas Pelajar Kantin Surau Bilik Kesihatan Bilik Guru Bilik Mesyuarat Bilik Gerakan Pusat Sumber Gelanggang Serbaguna Pavillion Padang Sukan Utama 36 6 1 1 7 2 2 1 9 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

12

1.15 ENROLMEN PELAJAR

Jumlah pelajar mengikut Kaum Bil Tingkatan Melayu L 1 2 3 4 5 6 7 8 6 Atas 6 Bawah 5 4 3 2 1 Pend Khas Bilangan 11 30 197 190 260 294 259 30 P 23 12 167 217 257 285 267 12 Cina L 0 0 0 0 0 3 0 0 P 0 0 2 0 0 1 1 0 4 India L 0 0 7 10 8 5 6 0 P 0 1 6 4 8 7 7 1 Lain-lain L 0 0 0 1 0 1 0 0 P 0 0 0 0 1 3 0 0 4

Jumlah Pelajar

34 43 379 422 534 599 540 43 2594

1271 1240 3

36 34 2

1.16 STATISTIK STAF

Kategori Guru Bukan guru Jumlah

Lelaki 12 3 15

Perempuan 148 12 160

Jumlah 160 15 175

13

1.17 PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU Senarai nama AJK PIBG bagi tahun 2012.

Bil 1 2

Nama Ahli Tn Hj Salim bin Takin En Saifuddin bin Abu Bakar

Jawatan Yang DiPertua N Yang Dipertua AJK Ibubapa AJK Ibubapa AJK Ibubapa

Pekerjaan Jurutera Berniaga

Nama Anak Nur Farhana(3Mz) Mas Haziqah (4Mz)

3 4 5

En Mohd Yunus bin Ariffin En Mohd Halim bin Samian Pn Noralisa bt Ileis

Kontarktor Jurutera Akauntan

Mohd Khairuzn (4E) Nurul `Arifah (1H) Nurizzati Tikah bt Azha(4M) R. Mithonraj

Pn S. Nagalecthumy A/P Subramaniam En Ahmad Zaidi bin Abd Rahman Pn Norazimah bt Bahrin

AJK Ibubapa

Surirumah

Ajk Ibubapa

Juruaudit

Ahmad Syazwan (4H) Ahmad Ilyas Zaki(2H)

AJK Ibubapa

Surirumah

9 10 11 12 13 14 15

Pn Harfanizah bt Harun Pn Rozita bt Mohd Yusoff Pn Nor Aishah bt Harun Pn Roslina bt Shuib

Setiausaha Bendahari AJK Guru AJK Guru

Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru

Pn Vithiyayini A/P Subramaniam AJK Guru Pn Azidah bt Abdullah En Mohd Zainurin bin Sukaimi AJK Guru AJK Guru

14

1.18 PENCAPAIAN SEKOLAH 1.18.1 PENCAPAIAN BIDANG KURIKULUM Keputusan PMR Mulai 2005 hingga 2011 Bilangan calon yang mendapat semua A dan 7A Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Bilangan Semua A 7 16 29 38 39 45(9A-1,8A-44) 7A 1 7 12 8A1B-1, 7A-17 30 8A1B/1C-1, 7A30 8A1B-1,7A-18

2011

53(9A-1, 8A-51,7A-1)

Bilangan Peratus Lulus & GPS

Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bil Calon 170 200 296 330 391 466 482

Calon Lulus 115 155 237 265 281 373 387

%Lulus 67.65% 77.50% 80.07% 80.30% 71.87% 80.04% 82.37%

GPS 2.80 2.70 2.43 2.42 2.42 2.45 2.44

15

Keputusan SPM Mulai 2005 hingga 2011

Tahun

Bil Calon

Calon Lulus 85 111 147 162 221 261 324

% Lulus

GPS

Bil Semua A

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

88 113 152 165 223 266 337

96.59% 98.23% 96.71% 98.18% 99.10% 98.12% 96.14%

6.05 5.79 5.73 5.71 5.08 4.78 4.98

0 1(10A) 0 0 1(12A), 2(11A), 1(10A) 1(10A), 6(9A) 4 (9A)

Keputusan STPM Mulai 2007 hingga 2011

Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Bil Calon 16 4 27 9 36

Calon Lulus 12 4 24 8 31

% Lulus 75% 100% 88.89% 88.89% 86.11%

GPS 1.97 2.7 2.53 2.53 1.97

16

1.18.2 PENCAPAIAN BIDANG KOKURIKULUM Bidang Sukan dan Permainan Peringkat Daerah Bil 1 2 3 4 2007 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2009 2008 Badminton Sofbol (L15) Badminton Bola Baling (B15) Ten Pin Boling Sofbal( P18) Bola Baling (L18 & P18) Sepak Takraw (L18) Catur Johan Keseluruhan Johan Johan Johan Johan Ke-3 Ke-3 Ke-3 Ke-3 (L18) Johan (P18) 14 2011 15 16 Tenis Bola Sepak Badminton Johan (L18) Naib Johan Bergu(L18) Johan Keseluruhan Johan (B15) Ke-3 (B18) 17 18 Ten Pin Boling Olahraga Johan (P15) Ke-3 Keseluruhan Olahragawati P (Kelas
17

Tahun

Acara Lompat Tinggi

Pencapaian Johan Johan Naib Johan Johan

2005

Badminton (P) Catur Ten Pin Boling

1) Olahragawan L (Kelas 3) Johan( Pecah Rekod) 19 20 21 2012 Bola Sepak Boling Ten-Pin Tenis Johan (B15) Johan (B15) Johan (B15)

4 X 100m

Pencapaian Unit Uniform Peringkat Daerah Bil 1 Tahun 2012 Acara Kawad Kaki (KAPA) Pencapaian Johan

Pencapaian Kelab/Persatuan Bil 1 2 2011 Tahun Acara Pertandingan Pesta Pantun Majlis Tadarus Al-Quran(MTQ) Pencapaian Naib Johan Johan Keseluruhan Naib Johan

Pertandingan Syarahan Bahasa Melayu Pertandingan Tilawah Al-Quran Lelaki Bicara Berirama Choral Speaking

Naib Johan

5 6 2012 7 8

Ketiga Johan Johan Johan

Hafazan, Syarahan & Drama Kuiz Pengguna

18

Pencapaian Kelas Pendidikan Khas Bil 1 2011 2 Pertandingan Mewarna Johan dan Naib Johan Tahun Boling Acara Pencapaian Naib Johan

Pencapaian Peringkat Negeri Bil 1 2006 2 Catur Gambit Publication Star Open Klang National Robot Games Festival Robofest Anjuran : SIRIM Pesta Seni Rama 2011 Tokoh Nilam Daerah Kejohanan Bola Sepak MSS 2012 Kuiz Ilmu Wahyu, Perbualan Bahasa Arab Johan (B15) Ketiga Naib Johan Tahun Acara Solar Cooking Competition (Karnival Sains) Pencapaian Johan

3 2007 4 5 6 7

Johan(Moon Explorer) Naib Johan (Triathlon) Anugerah Emas

19

Pencapaian Peringkat Kebangsaan Bil 1 2 3 Tahun 2008 2010 Acara Orienteering (Pandu Puteri) Spell It Right: Anjuran RHB & NSTP Pertandingan Buku Skrap: Gerakan Membaca 2011 Kejohanan Badminton Sirkit Kebangsaan Kejohanan Badminton Terbuka Melayu Zon Utara 2012 Wakil Kejohanan Bola Sepak MSSM Pencapaian Naib Johan Ketiga Johan

4 5

Naib Johan Naib Johan (L18)

Johan(Negeri Selangor)

Penyertaan Peringkat Antarabangsa Bil 1 2 3 2006 Tahun 2005 Acara Best School Newspaper Award: Star-Nie & Pizza Hut Award Forum Antarabangsa SEED di Houston Texas, USA I-LAN International Children Folklore & Folkgame Festival di Taiwan

2006 & International competitions & Assesments: University of New South 2007 Wales, Australia 2007 2008 2009 Pameran Energy Efficiency di Brunei Jambori Sempadan Pengakap Thailand-Malaysia Perkhemahan Pasific Jota (Jamboree On The Air) Jambori Thailand Rover Moot Scouts Thailand 2010 Jambori Singapore Jambori Antarabangsa Oreland Thailand
20

5 6 7 8 9 10 11

12

Jambori Budaya, Pagar Ruyung, Tanah Datar, Sumatera Barat, Indonesia. International Belum Rainforest Challenge Scouts 2011 Jambori Sempadan Malaysia-Thailand

13 14

21

BAB 2 KAJIAN KEPERLUAN PENDAHULUAN Intervensi menurut Kamus Dewan bermaksud campur tangan atau gangguan. Ini bermaksud program ini mengganggu pembelajaran pelajaran tersebut semata-mata untuk memberi laluan kepada kemahiran 2M: iaitu membaca dan menulis. Ujian pengesanan Intervensi 2M diberikan kepada semua pelajar Tingkatan Satu yang terdiri 6 kelas terakhir dari 197 orang pelajar. Ujian ini mengandungi 5 bahagian yang terdiri dari: (rujuk Lampiran 1) A. Lengkapkan perkataan perpandukan gambar. B. Tulis suku kata yang tertinggal C. Tulis suku kata berpandukan gambar D. Mengisi tempat kosong E. Menulis perkataan berdasarkan gambar Masa yang diberikan untuk menjawab soalan ini ialah 45 minit. Dari seluruh jumlah pelajar yang menjawab soalan tersebut, hanya 22 orang pelajar yang tidak menguasai kelima-lima item yang diberikan dengan sepenuhnya. Ini merupakan satu indikator

bahawa sebilangan pelajar sekolah belum menguasai 2M iaitu membaca dan menulis dengan sepenuhnya.

22

LATAR BELAKANG Dalam bidang pendidikan, NKRA Pendidikan telah diperkenalkan kerana perkaraperkara berikut: 1. Selepas lebih 50 tahun merdeka, Malaysia telah mencapai banyak kemajuan dalam bidang pendidikan. Kita telah mencapai kadar penyertaan pendidikan rendah yang universal dan peningkatan

penyertaan pendidikan menengah yang menggalakkan. 2. Pencapaian pendidikan di Malaysia menunjukkan penurunan berbanding Singapura 3. dan Hong Kong semenjak beberapa tahun kebelakangan ini.

Perkara yang amat membimbangkan jurang pencapaian pelajar semakin lebar. Contohnya lebih kurang 20% pelajar di Malaysia tidak mencapai tahap penanda aras yang minimum untuk Sains dan Matematik pada

tahun 2007 berbanding dengan penanda aras minimum pada tahun 2003 adalah lebih kurang 5-7%. 4. Akses kepada pendidikan yang berkualiti lebih bergantung kepada pendapatan keluarga. 5. Penurunan dalam kualiti pendidikan secara keseluruhan memerlukan perhatian kerana perkara ini akan menyumbang kepada pembangunan

modal insan.

23

Penguasaan 3M melalui Program Literasi dan Numerasi Sub NKRA LINUS yang diperkenalkan pada tahun 2008, masih terdapat lebih kurang 13% (54,000) murid Tahun 1 yang tidak menguasai 2M iaitu Membaca dan Menulis. Perkara ini dianggap amat serius kerana apabila melangkah ke Tahap II, masih terdapat murid-murid yang tidak menguasai 3M Membaca, Menulis dan Mengira. Dapatan kajian juga menunjukkan murid-murid yang tidak menguasai 3M akan menyumbang kepada peningkatan kadar keciciran di sekolah, selain meingkatkan masalah disiplin. Selain itu, murid-murid yang tidak menguasai 3M dari peringkat awal akan menyebabkan berlakunya kegagalan akademik secara kumulatif dan perkara ini amat sukar diperbaiki apabila mereka berada di peringkat yang lebih tinggi. Menyedari perkara ini, maka penekanan diberikan kepada penguasaan 3M untuk murid Tahun 1 sehingga Tahun 3. Program LINUS diperkenalkan supaya masalah murid yang tidak menguasai 3M akan dapat diatasi dan saringan yang dijalankan

dalam program ini adalah mengenalpasti masalah sebenar yang dihadapi oleh seseorang kanak-kanak samada mempunyai masalah pembelajaran atau murid keperluan khas. Ini memberi gambaran bahawa mereka tidak diberi pendedahan ilmu asas membaca dan menulis di rumah oleh keluarga mereka. Antara faktor fenomena ini adalah keluarga miskin, tidak mementingkan pelajaran, keluaraga terumbang-ambing dan keluarga itu sendiri juga buta huruf. Terdapat beberapa tahap kategori kelemahan penguasaan 2M di antaranya ialah: (Rahmalizah Ali, Pengarah Program 2M i-Sina)

24

1. Kenal huruf tetapi belum boleh membaca. Ramai kanak-kanak kenal A hingga Z, sama ada melalui cara menghafal huruf tersebut (biasanya melalui nyanyian) atau mengenal bunyi huruf-hur uf tersebut. Ini bermaksud mengenali huruf tidak bermakna mereka boleh membaca. Malah, ribuan murid di sekolah-sekolah mampu mengenal huruf tetapi mereka masih tidak boleh membaca dengan baik. 2. Hanya boleh membaca perkataan dengan dua suku kata. Sistem pembelajaran membaca di negara ini kebanyakannya berdasrakan binaan dan gabungan bunyi suku kata serta bermula dengan perkataan dua suku kata terlebih dahulu. Malangnya, kategori murid yang hanya mampu membaca dua suku kata merupakan majority di kalangan kanak-kanak yang maju ke peringkat seterusnya di sekolah. Mereka mampu membaca perkataan-perkataan dua suku ini dengn lancar dan yakin tetapi hanya terbatas serta belum menguasai kemahiran membaca dengan sempurna. 3. Kelihatan seakan-akan boleh membaca. Kanak-kanak tertarik kepada gambar berwarna-warni yang menghiasi buku. Ini penting untuk menarik minat tetapi pada peringkat awal pembelajaran sahaja. Buku seumpama itu mengakibatkan segelintir murid menghafal cerita tersebut. Ini seolaholah, anak tersebut boleh membaca dengan lancar sebaliknya ia hanya menghafal ayat-ayat di dalam buku tersebut. Ibubapa sukar mengesan tabiat ini dan boleh

25

mengakibatkan murid itu tidak mampu membaca perkataan yang ditulis pada kertas lain. 4. Membaca dengan mengeja terlalu lambat. Adakalanya kanak-kanak terlalu bergantung kepada kaedah membaca sambil mengeja dalam kepala. Cara ini mengakibatkan pembacaan yang terlalu lambat dan jika keadaan ini berterusan dia akan merasai bebanan pembelajaran apabila tahun 3 ke atas. Ada di antara kanak-kanak ini mengambil masa beberapa minit untuk membaca satu ayat pendek manakala rakan sebaya habis membaca satu perenggan. Tabiat mengeja harus dibuang kerana boleh mendatangkan masalah lain seperti sukar membaca perkataan dalam Bahasa Inggeris. 5. Membaca dengan laju tetapi salah. Apabila disuruh membaca, ramai kanak-kanak yang belum boleh membaca dengan sempurna mengambil jalan mudah dan meneka perkataan yang cuba dibaca. Perkataan seperti selekoh dibaca sebagai sekolah, belalang sebagai belang dan sebagainya. Ada di kalangan murid sebigini yang mampu membaca dengan betul apabila perlahan tetapi menjadi gopoh bila disuruh membaca laju. Tabiat meneka perkataan mesti dihapuskan kerana menyebabkan kanak-kanak tersebut tidak faham apa yang dibacanya.

26

6. Tidak boleh membaca perkataan yang sukar seperti e sklusif, instruktur atau penyelesaian. Ini adalah perkara biasa dikalangan murid yang belum mampu membaca dengan sempurna. Oleh kerana mereka membaca secara mengeja dan memecahkan perkataan kepada suku kata mudah, maka perkataan yang panjang yang sukar dieja adalah sukar juga untuk dibaca. Masalah ini menyumbang kepada faktor mengapa murid-murid di Malaysia menghadapi masalah membaca perkataan panjang dalam Bahasa Inggeris. Perkataan dalam Bahasa Inggeris tidak boleh baca mengikut suku kata mahupun dengan mengeja, kerana huruf yang digunakan dalam perkataan tersebut lazimnya tidak konsisten. 7. Tidak boleh membaca perkataan yang tidak dikenali. Terdapat segelintir kanak-kanak yang terjerumus dalam dunia hafalan. Ini

mengakibatkan kanak-kanak itu kelihatan seperti boleh membaca tetapi sebenarnya hanya mampu menyebut perkataan mudah yang dihafal sahaja. Kebiasanya ibu bapa hanya menyedari anak mereka gagal menguasai pembacaan dengan betul selepas menjangkau usia 9 tahun. Masalah berkenaan menyebabkan kanak-kanak yang tergolong dalam kelompok itu menjadi murung dan tidak bersemangat untuk belajar apabila melangkah ke alam persekolahan yang lebih mencabar.

27

KEPUTUSAN MELAKSANAKAN PROGRAM 1. Memandangkan perkara ini amat serius, maka pihak sekolah mengambil inisiatif untuk mengadakan kelas Intervensi 2M. Pelajar yang tidak mendapat markah penuh dalam Ujian Pengesanan Intervensi 2M diasingkan dari kelas asal. Sukatan Pelajaran disusun dengan rapi bagi memudahkan guru-guru mengajar. Jadual guru yang juga disusun berdasar guru yang mempunyai kelapangan di waktu tersebut. Bahan-bahan bantu mengajar disediakan oleh guru penyelaras program dan diletakkan di dalam kelas supaya senang guru-guru mengambilnya. 2. Idea pelaksanaan projek rintis Program Pemulihan Intervensi 2M murid-murid sekolah ini dicetuskan dalam mesyuarat pengurusan sesi 2012 bagi membantu murid-murid tingkatan 1 yang belum penguasaan 2M. Projek ini melibatkan 28 orang guru dan mensasarkan 0.05 % murid-murid tingkatan 1 supaya dapat menguasai kemahiran 2M dalam masa yang ditetapkan. Projek yang mendapat kerjasama positif daripada ibubapa ini dan telah dilaksanakan secara terancang dan sistematik mulai pertengahan bulan Mei sehingga Jun.

28

BAB 3 KAJIAN LITERATUR Program Kelas Intervensi Asas Membaca dan Menulis (KIA2M) merupakan satu program yang dirancang khusus untuk membantu murid tahun satu menguasai kemahiran asas iaitu membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu. Pada masa yang sama program ini adalah bertujuan yang satu iaitu untuk membantu murid yang belum menguasai kemahiran membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu pada tahun satu. Kumpulan murid ini adalah terdiri daripada mereka yang lambat atau belum menguasai kemahiran asas membaca dan menulis. Mereka ini bukan hanya terdiri daripada murid pemulihan khas tetapi juga dari kalangan murid yang hanya perlukan pemulihan dalam kelas. Fokus KIA2M adalah untuk membolehkan murid menguasai kemahiran asas Bahasa Melayu secara intensif. KIA2M ini akan dijalankan sepenuh masa oleh guru Bahasa Melayu tahun satu. Bagi sekolah menengah pula, konsep pengajaran Bahasa Melayu merentas kurikulum mestilah dijalankan sepenuhnya dengan menggunakan strategi

penggabungjalinan. . Secara keseluruhannya program ini dijalankan selama 3 atau 6 bulan. Masa yang dijalankan merupakan pilihan yang dibuat oleh sekolah. Selain itu juga semua murid tingkatan satu akan mengikuti ujian penapisan. Ujian ini merupakan ujian yang terpenting bagi mengetahui murid-murid yang tidak menguasai kemahiran asas iaitu kemahiran membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu. Murid yang lulus akan meneruskan kelas biasa manakala murid yang gagal, mereka akan ditempatkan dalam program ini. Oleh itu, strategi pengajaran dan pembelajaran yang hendak
29

digunakan perlulah sesuai dengan keperluan untuk membantu murid ini menguasai kemahiran asas ini dengan seberapa segera yang boleh. Model Sekolah Berkesan adalah berteraskan Teori Sistem. Teori ini menyatakan bahawa sesuatu organisasi seperti sekolah yang wujud dalam suatu persekitaran terdiri daripada pelbagai elemen yang memiliki ciri-ciri unik dan mempunyai hubungan antara satu sama lain. Elemen yang berinteraksi antara satu sama lain secara berterusan menghasilkan impak. Dalam konteks sekolah menengah, impak dilihat dalam kemenjadian murid. Faktor penyumbang kepada proses pembelajaran yang

menentukan corak kemenjadian murid ialah: kepimpinan dan pengurusan institusi pendidikan profesional keguruan pengurusan kurikulum dan kokurikulum prasarana dan sumber pendidikan pembangunan sahsiah dan kebajikan partipasi komuniti dalm pendidikan; dan pembelajaran dan pengajaran serta penilaian

Statistik mengenainya bilangan penduduk yang buta huruf masih dalam kajian dan belum dapat ditentukan dengan tepat. Walau bagaimanapun, masih terdapat ramai di kalangan penduduk bandar mahupun pendalaman yang masih tidak boleh membaca samada di dalam negara mahupun di luar negara. Ini akan menimbulkan masalah

apabila mereka melangkah ke alam pekerjaan dalam dunia penuh cabaran dan masalah globalisasi.

30

Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Celik Huruf Dunia, Andrew Kay (1998), menyatakan bahawa pelajar yang buta huruf lebih terdedah kepada masalah penggangguran, kemiskinan bahkan kurang sihat. Pelajar yang tidak boleh membaca dan menulis selalu berpendapatan rendah, ini turut menjejaskan tahap produktiviti dan ekonomi negara. Maka, pembasmian buta huruf amat penting bagi pembangunan

Negara pada masa depan. Menurut Andrew Kay (1998) lagi, masalah buta huruf menjejaskan ekonomi

dunia. Jumlah penduduk yang buta huruf dijangka melebihhi 800 juta orang di dunia sekarang, manakala 1 bilion orang hanya mapu membaca sedikit. Tambahan pula, 100 juta orang kanak-kanak tidak dapat bersekolah. Ini bermakna tegas membasmi buta huruf di seleruh dunia amat berat. Selain itu, fakta berkaitan memperlihatkan hubungan rapat antara kemiskinan dengan buta huruf. Jika hendak menyelesaikan masalah kemiskinan di seluruh dunia, kita perlu membasmi buta huruf. Kita perlu membantu mereka meningkatkan kemampuan membaca dan menulis supaya mereka berpeluang meningkatkan taraf hidup mereka sendiri dan mempunyai masa depan yang cerah. Menteri Pertahanan Datuk Ahmad Zahid Hamidi menyatakan lapan peratus dari 6,667 pelatih PLKN buta huruf (Berita Harian, bertarikh 22 Mac 2012). Pengasas Solidariti Anak Muda Malaysia (SAMM), Badrul Hisham Shaharin mendesak agar

Menteri Pelajaran Tan Sri Muhyiddin Yassin agar menjelaskan kadar buta huruf yang tinggi. Seterusnya beliau ingin menarik perhatian umum untuk meneliti fakta mengenai berapa ramai lagi pelajar yang masih ketinggalan.

31

Statistik

menunjukkan bahawa seramai 559 orang dari 468,808 calon SPM

mendapat gred cemerlang tertinggi (A+) tetapi kita tidak harus lupa mengenai fakta menyatakan lapan peratus dari 6,667 pelatih PLKN buta huruf (Berita Harian, 11 Januari 2012). Memandangkan PLKN menumpukan pengambilan di kalangan bekas calon SPM dan jika statistic angka lapan peratus ini dijadikan petunjuk maka dari

468,808 orang calon SPM, kira-kira 37,504 orang pelajar dijangkakan buta huruf. Ini satu angka yang amat besar dan jika kelompok ini terus ketinggalan dan dipinggirkan ia pasti akan memberikan impak besar dalam struktur sosio masyarakat negara ini, (Badrul Hisham) .

32

Perlaksanaan Pengajaran Dalam Intervensi 2M Guru-guru yang mengajar kelas Intervensi ini terdiri dari guru yang berbagai opsyen. Gaya pendekatan mereka adalah berbeza-beza antara satu sama lain. Namun begitu, pengajaran Intervensi 2M dilaksanakan mengikut keupayaan pelajar menguasai sesuatu tajuk. Kaedah Di antaranya kaedah-kaedah yang digunakan oleh guru-guru tersebut adalah: 1. Penglibatan Secara Aktif Oleh Pelajar (Active Involvement) Pelajar digalakkan supaya melibatkan diri secara aktif semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Ini adalah teknik yang membabitkan pelajar supaya mengeja, menulis, member sumbangsaran scara lisan serta pergerakan yang melibatkan anggota badan (DAugustie, 1973). 2. Perbincangan Dan Penemuan (Discussion and Discovery) Perbincangan merupakan satu interaksi yang sihat di kalangan pelajar yang dapat menyediakan dan mengukuhkan input dalam sesuatu proses pembelajaran. Terdapat banyak nilai murni yang dapat ditetapkan melalui perbincangan di samping dapat mengasah bakat dan kreativiti. Manakala penemuan pula adalah di mana pelajar dapat menganalpasti perkataan-perkataan baru yang belum pernah ditemui; seperti perkataan yang mempunyai lebih dari tiga suku kata. Mereka dikehendaki menyebut perkataan dan mengeja perkataan dengan betul.
33

Strategi Di antara strategi yang digunakan dalam Program Intervensi 2M ialah: a. Berpusatkan Guru Guru merancang dan menjalankan tugas secara individu dan murid akan belajar berdasarkan apa yang disampaikan dan diarahkan oleh guru sahaja. b. Berpusatkan Murid Murid diberi galakan untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti yang dirancangkan sama ada secara individu, kumpulan kecil ataupun kelas. c. Berpusatkan Bahan Bahan-bahan pembelajaran yang diperlukan telah disusun, sesuai dengan perancangan yang dibuat. Murid diberi penerangan yang jelas tentang keperluan aktiviti yang akan dijalankan.

Pendekatan Dalam pelaksanaan Program Intervensi 2M (Membaca dan Menulis), pendekatan secara kelas, kumpulan dan juga individu perlu digunakan mengikut kesesuaian dari segi kebolehan murid, aktiviti yang dirancang dan juga kemahiran yang hendak diajar.

34

Di antara pendekatan yang boleh digunakan dalam program ini ialah: 1. Pendekatan secara kelas Pendekatan secara kelas perlu juga dijalankan supaya murid dapat melibatkan diri dan meningkatkan keyakinan diri dalam aktiviti berkumpulan yang lebih besar. Aktiviti ini lebih sesuai dijalankan di awal dan di akhir waktu belajar. 2. Pendekatan secara berkumpulan Konsep pengajaran dan pembelajaran berkumpulan berasaskan kepada perubahan strategi pengajaran yang berpusatkan guru kepada strategi yang berpusatkan murid Kumpulan kecil yang ahlinya terdiri daripada murid yang menghadapi masalah yang sama atau hampir sama dibentuk. Guru menjalankan pengajaran dengan menggunakan modul pengajaran yang disediakan. 3. Pendekatan secara individu Guru menumpukan perhatian kepada murid secara individu bagi membantu membimbing untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Selain itu bantuan daripada rakan sebaya juga boleh digunakan jika perlu.

Teknik Pengendalian suatu perancangan untuk menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk mencapai sesuatu objektif. Tujuan menggunakan pelbagai teknik adalah untuk menarik minat, mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu murid untuk mencapai objektif pengajaran guru.

35

Di antara teknik pengajaran bahasa yang dicadangkan ialah: 1. teknik bercerita 2. teknik latih tubi 3. teknik tunjuk cara 4. teknik bersoal jawab 5. teknik main peranan 6. teknik menyanyi 7. teknik lakonan 8. teknik kuiz 9. Rancangan Pengajaran Secara Kumpulan

36

Bab 4 Perancangan Strategik 4.1 Analisis SWOC Setelah membuat perbincangan dengan pihak pentadbir dan guru-guru Bahasa Melayu yang berpengalaman mengajar di sekolah ini, peserta mendapati bahawa analisis persekitaran yang dapat dibina melalui kaedah SWOC bagi bidang pengurusan adalah seperti dalam jadual 2 berikut: Strength(Kekuatan ) S1. Pengetua Cemerlang S2. Stail kepimpinan yang mantap S3. 90 % guru yang berdedikasi dan komited S4. 90 % guru mempunyai pengalaman yang luas S5. 90 % guru yang sedia memberi kerja sama Opportunity (Peluang) O1. Kerjasama yang erat dengan PIBG O2. Hubungan baik dengan PPD &JPN O3. Sumbangan daripada PIBG Challenge (Cabaran) C1. Suasana pembelajaran yang tidak kondusif (kelas yang padat) C2. Ibubapa yang tidak prihatin terhadap pelajaran anak-anak. C3. Sekolah berdekatan dengan ladang kelapa sawit: tempat pelajar melepak. C4. Jarak rumah ke sekolah yang agak jauh. Weakness (Kelemahan) W1. 10% pelajar yang lemah W2. Ibubapa sibuk bekerja W4. Sumber kewangan yang terhad W5. 5 % pelajar tidak berminat untuk membaca W6. 10% pelajar gemar ponteng sekolah W7. 20% pelajar kurang bermotivasi

37

4.2 COWS Matriks Strength(Kekuatan) S1. Pengetua Cemerlang S2. Stail kepimpinan yang mantap S3. Guru yang berdedikasi dan komited S4. Guru mempunyai pengalaman yang luas S5. Guru yang sedia memberi kerja sama Weakness (Kelemahan) W1. Pelajar yang lemah W2. Ibubapa sibuk bekerja W3. Beban tugas guru bertambah W4. sumber kewangan yang terhad W5. Pelajar tidak berminat untuk membaca W6. Pelajar gemar ponteng sekolah W7. Pelajar kurang bermotivasi W2 + O1 Mengadakan Program Pendekatan dan Kenali Anak Anda Utk Menangani Gejala Masa Kini Dr Harlina Siraj

DALAMAN

LUARAN

Opportunity (Peluang) O1. Kerjasama yang erat dengan PIBG O2. Hubungan baik dengan PPD &JPN O3. Sumbangan dari PIBG Challenge (Cabaran) C1. Suasana pembelajaran yang tidak kondusif (kelas yang padat) C2. Ibubapa yang tidak prihatin terhadap pelajaran anak-anak. C3. Sekolah berdekatan dengan ladang kelapa sawit: tempat pelajar melepak. C4. Jarak rumah ke sekolah yang agak jauh.

S3 + S4 + S5 +W1 + W5 + O3 Menjalankan Program Intervensi 2M.

C2 + S5 Mengadakan Program 1Mentor 5 Mentee

W6 + C3 1. Mengadakan Program sayangi diri. 2. Menggunkan Kad Saman demerit 3. menggunakan Buku Tatatertib setiap guru akan member ulasan tentang kelakuan pelajar semasa P&P

38

4.3 Matriks Ranking Matriks Ranking dilakukan untuk mengenalpasti strategi yang menjadi keutamaan untuk mencapai objektif yang ditentukan. Melalui kaedah ini peserta akan membuat pemilihan strategi berdasarkan kepada pemberatan. Jenis SWO WO CS WC Strategi Yang Telah Dijana S1. Menjalankan Program Intervensi 2M. S2. Mengadakan Program Pendekatan dan Kenali Anak Anda Utk Menangani Gejala Masa Kini Dr Harlina Siraj S3. Mengadakan Program Mentor Mentee 1 Guru 4 orang Murid S4. Mengadakan Program sayangi diri. S5. Menggunakan Kad Saman demerit S6. menggunakan Buku tatatertib setiap guru akan memberi ulasan tentang kelakuan pelajar semasa P&P Analisis pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan Skala: 1 : Sangat kurang perlu 2: Kurang perlu 3: Sederhana perlu 4: Perlu 5: Sangat perlu KRITERIA PEMILIHAN Tahap kesukaran proses kerja Kompentasi staf yang bertanggungjawab Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat Kemudahan infrastuktur dan peralatan Andaian keupayaan mengatasi halangan Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah Skor Keputusan Ulasan S1 5 5 4 5 4 5 28 1 S2 2 3 4 2 5 1 17 5 S3 4 4 3 3 4 2 20 2 S4 3 2 2 3 1 2 13 6 S5 4 4 3 3 2 2 18 4 S6 4 4 3 3 3 2 19 3

S1 menjadi keutamaan untuk perlaksanaan terlebih dahulu


39

kerana darjah peluang yang ada amat tinggi untuk mencapai objektif

Jadual di bawah menujukkan strategi mengikut keutamaan yang diperolehi daripada analisis pemilihan strategi berdasarkan pemberatan. Bil 1 2 3 4 5 6 Strategi S1. Menjalankan Program Intervensi 2M S3. Mengadakan Program Mentor Mentee 1 Guru 4 orang Murid S6. menggunakan Buku tatatertib setiap guru akan memberi ulasan tentang kelakuan pelajar semasa P&P . S5. Menggunakan Kad Saman demerit S2. Mengadakan Program Pendekatan dan Kenali Anak Anda Utk Menangani Gejala Masa Kini Dr Harlina Siraj S4. Mengadakan Program sayangi diri

40

4.4 Pelan Strategik Strategi yang telah dipadankan dengan isu, matlamat, objektif, KPI dan sasaran yang telah ditetapkan sebelum ini dapat dilihat seperti jadual di bawah. TOV Pra Program 22 orang pelajar Post Program 0 orang pelajar

Isu Strategik Masih ada dikalangan pelajar tingkatan satu yang tidak tahu membaca dan menulis

Matlamat Meningkatkan keupayaan membaca dan menulis

Objektif Menguasai kemahiran asas 2M dalam tempoh 2 bulan

KPI Bilangan pelajar Tingkatan satu yang buta huruf berkurangan

22 orang pelajar

4.5 Pelan Taktikal Strategi 1: Menjalankan Program Intervensi 2M Aktiviti Program Intervensi 2M Tanggungjawab Tempoh Penolong Kanan Akademik 14 Mei 2012 hingga 29 Jun 2012 Kos/sumber Output Kos RM498.00 Sumber ; PIBG 100% pelajar Tingkatan Satu boleh membaca dan menulis KPI % pelajar Tingkatan satu yang boleh membaca dan menulis Pelan Kontigensi Jika objektif tidak dapat dicapai dalam tempoh yang ditetapkan maka tempoh masa perlaksanaannya akan dilanjutkan lagi selama 4minggu.

41

4.6 Pelan Operasi Nama Program Program Intervensi 2M Diakhir pengajaran murid diharapkan mendapat kemahiran berikut: 1. menguasai kemahiran asas 2M dalam tempoh 5 minggu. 2. meningkatkan keupayaan menggunakan dan memahami pertuturan dalam Bahasa Melayu dan penulisan. 3. menguasai kemahiran membaca serta meneruskan pembelajaran di kelas dengan keyakinan diri dan positif terhadap pelajaran. Bermula pada pertengahan bulan Mei (14 Mei) hingga hujung bulan Jun (29 Jun) iaitu 5 minggu. 22 orang murid Tingkatan Satu yang tidak mendapat markah penuh dalam Ujian Diagnostik ( Instrumen Pengesanan Intervensi 2M) Semua guru mata pelajaran 1. Memberi PanduanPelaksanaan Program Intervensi Sek Men Oleh Pen Kanan 2. Menyediakan : Jawatankuasa program Intervensi 2M Jadual waktu kelas Intervensi Ujian Diagnostik Senarai nama pelajar Surat makluman kepada ibubapa pelajar Buku Kawalan Kelas Buku kedatangan pelajar Rancangan Pengajaran Buku tulis Bahan P&P Buku Modul P&P Pengkaedahan P&P Borang Pemantauan Aktiviti harian Murid Pelajar sasaran tidak hadir ke sekolah Menambah beban guru Pemantauan yang berterusan oleh pihak pentadbir dan PPD Dijalankan sebanyak dua kali iaitu sebelum dan selepas program. Soalan akan disediakan oleh Penyelaras program. Guru Bahasa Melayu bertanggungjawab melihat perkembangan murid setelah mereka masuk ke kelas aliran perdana semula.
42

Objektif

Tempoh Sasaran

Guru terlibat

Proses Kerja

Kekangan Pemantauan Penilaian

Penambahbaikan

4.7 Carta Aliran Proses Kerja Program Intervensi 2M

Jawatankuasa Program Intervensi 2M

Surat makluman kepada ibubapa pelajar

Buku Tulis

Jadual waktu kelas Intervensi

Buku kawalan kelas

Bahan Pengajaran & Pembelajaran

Buku kedatangan pelajar Ujian Diognostik

Buku Modul Pengajaran & Pembelajaran

Senarai nama pelajar

Rancangan Pengajaran

Pengkaedahan Pengajaran & Pembelajaran

Borang Pemantauan Aktiviti harian Murid

43

4.8 Carta Gantt Program Sandaran Program Intervensi 2M Minggu 1 (7-11 Mei) Minggu 2 (14-18 Mei) Minggu 3 (21-25 Mei) Tempoh perlaksanaan Minggu 4 Minggu Minggu 6 (28 Mei- 1 5 (1115Jun Jun) (4 ) 8Jun) Minggu 7 (18- 22Jun ) Minggu8 (25-29 Jun)

Bil

Pelan Tindakan

1 2 3

Mengenal pasti keperluan Mengadakan mesyuarat Maklumat sekolah Literatur Perancangan Strategik Pelan Tindakan Perlaksanaan program Penilaian Projek Refleksi Pelaporan

4 5 6 7 8 9 10

44

Bab 5 Penilaian Program Program Intervensi 2M dilaksanakan dengan mengasing pelajar dari kelas asal ke satu kelas lain. Melalui program ini pelajar diajar membaca dan menulis dengan cara yang betul. Program ini dijalankan secara intensif selama lima minggu waktu persekolahan. Bagi menilai keberkesanan program ini dua kaedah Instrumen penilaian digunakan iaitu: 5.1 Pemerhatian Melalui Program Intervensi 2M, pelajar-pelajar didapati boleh menulis dengan cara yang betul dan pantas. Tulisan mereka lebih kemas dan mudah dibaca berbanding dengan sebelum ini. Mereka juga mengeja dengan tepat perkataan yang mempunyai tiga suku kata berdasarkan kepada gambar yang diberikan. Pelajar juga dapat membina ayat mudah bagi membina karangan ringkas. 5.2 Keputusan Ujian Beberapa siri ujian yang dijalankan bagi menentukan pencapaian pelajar. Keputusan ujian-ujian tersebut didapati semakin meningkat. Selain itu, pelajar juga diuji dengan ujian lisan dan bacaan. Ujian ini dijalankan pada setiap hari Jumaat setiap minggu. (rujuk Lampiran 11 )

45

Bab 6 REFLEKSI

Pelbagai program telah dirancang oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi merealisasikan KPI YAB Tan Sri Muhyiddin bin Yassin iaitu Tahun 2012 , murid murid yang telah menamatkan pelajaran di Tahap satu dapat menguasai 3M iaitu Menulis, Membaca dan Mengira. Di antara program yang dirancang ialah memperkasakan Pra- sekolah dan Program Literasi dan Numerasi (Linus) bagi muridmurid tahun satu mulai tahun 2010. Persoalannya, mengapakah masih terdapat pelajar tingkatan satu yang masih belum dapat menguasai 2M iaitu membaca dan menulis.. Oleh yang demikian pihak pentadbiran sekolah mengambil pendekatan untuk

mengadakan kelas Intervensi 2M bagi meningkatkan penguasaan kemahiran membaca dan menulis sebelum mereka pergi lebih jauh. Memandangkan bilik darjah yang terhad disamping jadual guru yang padat maka kelas Intervensi 2M ini ditumpukan kepada tingkatan satu dahulu. Bagi pelajar tingkatan dua yang belum menguasai 2M, program seumpama ini akan dijalankan selepas program Intervensi tingkatan satu selesai. Bukan sahaja ibubapa, malah guru-guru juga berharap agar pelajar dapat menguasai 2M dengan segera supaya dapat meneruskan dengan pengajaran yang lain. Sekiranya pelajar-pelajar ini tidak didedahkan dengan Intervensi 2M maka sukar bagi guru-guru untuk meneruskan pengajaran bagi subjek lain yang lebih mencabar. Tindakan serta-merta ini diharap dapat memudahkan semua pihak disamping dapat meningkatkan prestasi pelajar itu sendiri.
46

Pentingnya Intervensi Awal Hasil daripada kajian-kajian di dalam dan di luar negara, telah menunjukkan bahawa dengan mengadakan intervensi awal diperingkat sekolah rendah atau menengah akan membawa kesan positif kepada kanak-kanak terutama melalui

program intervensi atau program pemulihan. Kanak-kanak kurang upaya dan yang berisiko tinggi dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang akan mendapat perhatian dan masalah ini akan mengurangkan masalah masa depan kepada negara. Di Amerika Syarikat sebagai contoh, telah memperkenalkan perkhidmatan intervensi awal (3 tahun ke bawah) dan diwajibkan untuk kanak-kanak yang mengalami

perkembangan lewat dan kanak-kanak berisiko tinggi. Program intervensi awal sekolah ini adalah diharapkan akan dapat memainkan peranan penting dalam memperlengkapkan pelajar yang terlibat dalam program

pemulihan dengan kemahiran asas sebelum mereka melangkah ke alam pekerjaan. Menurut Lerner (2003), Program intervensi awal yang komprehensif dan intensif

adalah berfaedah kepada keluarga pelajar dan masyarakat setempat khususnya dan Malaysia amnya. Intervensi awal mempunyai impak yang positif kepada persekitaran terdekat kanak-kanak berkeperluan khas. Atas sebab ini juga, setiap individu dalam sesebuah komuniti perlu sedar akan tanggungjawab masing-masing ke atas kanakkanak berkeperluan khas.

47

Perlaksanaan Intervensi Awal boleh dilaksanakan sama ada memilih intervensi awal secara individu, secara kumpulan kecil atau seluruh kelas bergantung kepada tahap ketidakupayaan pelajar tersebut. Bagi sekolah ini, program intervensi awal diserahkan kepada pihak pentadbiran, seperti mana guru telah menentukan sama ada untuk melaksanakan strategi intervensi berpusatkan guru atau berpusatkan pelajar, guru juga harus menentukan kesesuaian strategi-strategi tersebut ke atas seluruh kelas, sekumpulan kecil atau orang perseorangan. Pemilihan ini

bergantung kepada kebijaksanaan guru untuk menilai strategi intervensi yang terbaik mengikut jumlah pelajar dan jenis ketidakupayaan mereka . Golongan pendidik seharusnya sedar tentang peranan mereka yang tidak

hanya terbatas untuk memberi ilmu pengetahuan, tetapi mencegah sesuatu ketidakupayaan itu menjadi lebih kronik apabila kanak-kanak tersebut sudah dewasa. Intervensi berpusatkan guru sepenuhnya memerlukan guru memainkan peranan utama dalam sesi pengajaran dan pemulihan. Guru yang menentukan jenis strategi yang perlu digunakan, model dan demonstrasi, memberi arahan kepada pelajar-pelajar dan memantau kemajuan mereka. Intervensi berpusatkan guru

sepenuhnya sesuai digunakan pada tahap pemerolehan pengetahuan dan kemahiran.

48

Bibliografi

Atan Long, Ghazali Toman, Mohd. Yunus Mohd Nor, Zainal Abidin Ahmad, Mohd Noor Abdullah & Yoong Suan. (1984). A Survey of Reading Habit & Interest Of Malaysia People. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka Rahmahlizah Ali, (2007). Program 2M i-Sina. Kuala Lumpur. PTS Andrew Kay (1998). Kos Ekonomi dan Sosial bagi Buta Huruf. Oxford, Britain Zefry Dahalan (22 Mac 2012.) Lapan Peratus Pelatih PLKN Buta Huruf .Kuala Lumpur.Berita Harian Mohd Amin Adam(2011). Literasi Bahasa. Kuching, Sarawak Glossary, The Economist, capaian 2007-11-14 The World Factbook, Central Intelligence Agency, 2007-11-14, capaian 2007-11-14

49

Lampiran 1

SMK PUNCAK ALAM, JALAN MAHKOTA IMPIAN 2/1, 42300 BANDAR PUNCAK ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN

DISEDIAKAN OLEH: PN ZAINAB BT ABDUL JAMIL

50

KERTAS CADANGAN PROGRAM INTERVENSI 2M (KELAS INTERVENSI 2012)

1.0 Pendahuluan Program ini merupakan program yang bertujuan untuk pelajar yang dikenal pasti belum mencapai kemahiran asas 2M (membaca dan menulis). 2.0 Matlamat Program diadakan untuk membantu murid yang mempunyai masalah kesukaran pembelajaran akibat tidak menguasai kemahiran asas membaca dan susah memahami isi pelajaran. Program ini juga berperanan untuk membasmi masalah buta huruf. 3.0 Objektif 3.1 Murid dapat menguasai kemahiran asas 2M dalam tempoh 5 minggu 3.2 Meningkatkan keupayaan menggunakan dan memahami pertuturan dan penulisan Bahasa Melayu. 3.3 Murid dapat menguasai kemahiran membaca serta meneruskan

pembelajaran di kelas dengan keyakinan diri dan sikap positif terhadap pelajaran . 4.0 Sasaran 22 orang murid Tingkatan 1 yang telah diuji dalam Ujian Diagnostik. Pelajar yang tidak mendapat markah penuh dalam ujian tersebut adalah sasaran program ini.

51

5.0 Tarikh, Tempat dan Masa Tarikh Tempat Masa 6.0 Kewangan Anggaran Perbelanjaan BIL 1. 2. BAHAN /BUKU/ ALAT Buku Rampaian Manila kad JUMLAH 50 buah x 0.70 sen seunit 20 keping x RM 1.00 seunit 3. 4. Fail Poket Alat tulis - white board marker pensil warna 5. Bahan fotostat Modul 50 buah x 0.60 sen seunit 5 set x RM 3.00 seunit 5 set x RM 5.00 seunit Program 45 set x RM7.00 seunit 30.00 15.00 25.00 315.00 RM 35.00 20.00 : : : Bermula 14 Mei 2012 hingga 29 Jun 2012 Kelas Bilik Tayang Pusat Sumber Sekolah 1.10 petang hingga 6.40 petang

Intervensi 2M 6. Kertas A4 warna 4 set x RM 4.00 sen seunit JUMLAH 16.00 456.00

7.0 Penutup Menerusi program ini adalah diharapkan murid akan dapat menguasai kemahiran asas 2M seterusnya dapat mengikuti sesi pembelajaran seperti murid lain dalam

aliran perdana dengan penuh keyakinan diri.


52

Disediakan oleh,

.......................................... (ZAINAB ABD JAMIL) Penyelaras Program Intervensi 2M

Disemak oleh,

.......................................... (PN NORIZAH BINTI ABDUL HAMID) Penolong Kanan

Disokong oleh,

............................................ (EN RASUL MAIDEEN B. HAJA MAIDEEN) Pengetua Cemerlang SMK Puncak Alam

53

Lampiran 2 SENARAI SEMAK PELAKSANAAN PROGRAM INTERVENSI 2M CATATAN/ PERKARA BIL Panduan Pelaksanaan Diberi penerangan oleh PK 1/ Program Intervensi PK Petang / Penyelaras Sekolah Menengah Senarai Jawatankuasa Rujuk Lampiran 3 Program Intervensi 2M Guru Intervensi 3 Rujuk Lampiran 4 Semua guru Intervensi Jadual Waktu Intervensi 4 Kelas Rujuk Lampiran 5 Sila maklumkan kepada Pn Rohazeliza jika ada sebarang pertindihan jadual - Telah dijalankan oleh semua guru Bahasa Melayu yang mengajar kelas 1Iltizam, 1 Jujur, 1 Kreatif, 1 Luhur, 1 Murni dan 1 Prihatin menggunakan IPI 2M - Jika ada murid yang dikenal pasti tercicir daripada pengesanan, sila maklumkan kepada penyelaras Intervensi Senarai nama murid Rujuk Lampiran 6 Program Intervensi (1) -Jumlah murid: (Ting.1), ialah guru HURAIAN TINDAKAN

Ujian Diagnostik

5.

22

orang

6.

54

7.

Surat makluman kepada Akan diberikan kepada murid ibu/ bapa/ penjaga murid berkenaan. (Lampiran 7) Kelas Intervensi Bilik Tayang PSS Pembelian 3 unit kipas berkaki sedang dalam proses

Buku Kawalan Kelas 9.

-Sila isi setiap kali waktu P&P (Lampiran 13) -Pastikan kehadiran murid baik, beri dorongan moral

Buku Kedatangan Murid

-Bagi kehadiran, guru masa pertama yang mengajar kelas intervensi akan menanda kehadiran murid pada buku kedatangan yang telah disediakan.

10

guru tingkatan boleh menyemak kehadiran murid mereka yang -Guru waktu terakhir diminta terlibat di meletakkan jadual kedatangan di kelas rak jadual di pejabat pemulihan.

11

Penyediaan Rancangan Rujuk Lampiran 5 PengajaranContoh Penulisan -Rancangan harian ditulis oleh Rancangan Harian guru setiap kali guru memasuki kelas tersebut pada buku yang telah disediakan. Guru-guru juga perlu berpandukan kemahiran yang ingin dicapai berdasarkan rancangan mingguan yang telah disediakan

Guru berikutnya menyambung atau mengulang untuk membuat pengukuhan kemahiran yang diajarkan oleh guru
55

sebelumnya Buku tulis -Murid dibekalkan 2 buah buku bergaris merah biru . - Bimbing murid teknik penulisan yang betul. -Semua latihan yang sesuai dicatat pada buku tersebut. -Semak latihan yang dibuat Bahan P&P 13 - Bahan P&P akan disediakan dan akan dimasukkan ke dalam kotak/bakul - Ada di sediakan bersama bahan P&P - Bahan fotostat modul untuk murid telah disediakan. -Semak latihan yang dibuat, masukkan dalam fail setiap murid Borang Pemantauan Rujuk Lampiran 6 Aktiviti Harian Murid - Ada disediakan di dalam fail setiap murid - Sila isi setiap kali waktu P&P Pengkaedahan P&P - Penekanan kepada aspek aktiviti pembelajaran murid (gunakan bahan bantu yang disediakan atau bahan lain yang sesuai) - Penggunaan pengukuhan dan peneguhan positif

12

Buku Modul P&P

14

15

16

56

Pemantauan dan -Pemantauan penglibatan semua pihak Pentadbir 17 - PPD juga memantau

berterusan

oleh

akan

datang

Penilaian 18

- Dijalankan sebanyak 2 kali -Soalan akan disediakan oleh Penyelaras untuk dijalankan oleh guru

19

Tindakan susulan -Guru BM bertanggungjawab (pemantauan dan melihat perkembangan murid bimbingan oleh guru BM) setelah mereka masuk ke kelas aliran perdana semula

57

Lampiran 3 SMK PUNCAK ALAM 42300 BANDAR PUNCAK ALAM, SELANGOR

Jawatankuasa Program Intervensi 2M 2012

Pengerusi EN RASUL MAIDEEN BIN HAJA MAIDEEN (Pengetua Cemerlang ) Timbalan Pengerusi PN NORIZAH BINTI ABDUL HAMID (Penolong Kanan Akademik)

Naib Pengerusi PN HAJAH FAHRIAH BINTI SULAIMAN (Penolong Kanan Petang)

Setiausaha 1 PN ZAINAB BINTI ABDUL JAMIL (Penyelaras Tingkatan 1/ Guru Bahasa Melayu) Setiausaha 11 PN NURA BINTI AROP (Guru Bahasa Melayu) Ahli Jawatankuasa: PN NOR AISHAH BINTI HARUN ( Ketua Bidang Bahasa) PN ROHAZELIZA BINTI ABD AZIZ (Guru Jadual Waktu) PN HAZALINA BINTI SURATMAN (Penyelaras PSS) PN NORNAIMAH BINTI MOHD YUNOS (Kaunselor)

58

Lampiran 4 Senarai Nama Guru Yang Kelas Intervensi 2M

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Nama Cik Norezereen bt Harun Cik Nurlina bt Khairi En Henry Boy A/L Ammara Dass Pn Adibah bt Saprani Pn Arbain bt Ghulam Dastagir Pn Aziyati bt Ahmad Khalil Pn Fadila bt Mahat Pn Fairos bt Zairan Pn Faridah bt Abdullah Pn Faridah bt Hussein Pn Fauziah bt Abu Bakar Pn Hindon bt Mohd Asfar Pn Masfawati bt Abdullah Pn Masrida bt Ahmad Kadri Pn Mastura bt Mohamed Pn Norazah bt Baharudin Pn Norizah bt Abdul Hamid Pn Nura bt Mohd Arop Pn Nurul Syuhada bt Samsuddin Pn Rahimah bt Ariffin Pn Raja Zaidatul Balkis bt Raja Azman Shah Pn Rohazeliza bt Abdul Aziz Pn Rusmah bt Mahmud Pn Saadiah bt Ahmad Pn Salmiah bt Kaspani Pn Siti Azura bt Hashim Pn Siti Hamizah bt Mat Pn Siti Rugayah bt Wahidin

59

Lampiran 5 Jadual waktu Guru Program Intervensi 2M

Masa Hari ISNIN

1 1.10-1.45

2 1.45-2.20

3 2.202.55 Mastura M

4 2.55-3.30

5 3.303.50 R

6 3.50-4.25

7 4.25-5.00

8 5.00-5.35

9 5.35-6.10

10 6.10-6.40

Perhimpunan

Norezreen

Fairos

Aziyati

Zahariza

Vithyiyayini

Nura

Arbain

SELASA

Siti Rugayah

Masrida

Rahimah

Rusmah

Zuliza

Saadiah

Henry/Syuhadah

RABU

Siti Hamizah

Norizah

Rohazeliza

Tg Liza

Balkis

Siti Azura

Salmiah

KHAMIS

Nurlina

Hasanul

Norazah

Faridah H

Hindon

Fadila

Asmawati

JUMAAT

Adibah

Zatyusnita

Zalilah

Fauziah

Siti Azura

Masfawati

Norazah

60

Lampiran 6 Senarai Nama Pelajar Program Intervensi 2M & Rekod Pencapaian Pelajar Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nama Ahmad Ikhwan Syafiq b Ahmad Nazrul Danial b Kamaruzaman Diviyah A/P Palaniayandy Ikhmal Hakim bin Muhammad Mathiwanan A/L Sanggar Mohamad Hazarul Azwad bin Mohd Azlita Mohamad Rafiezy b Rosli Mohd Hafiz b Muhamad Radzuan Mohd Nur Idham b Yusof Muhamad Alif Haikal b Razak Muhammad Amin Ilyasa b Mohd Zulkefli Muhamad Amirul Aiman b Muhamad Najib Muhamad Azril b Amlan Muhamad Hanafi b Nazir Muhamad Iman Fais b Ismail Muhamad Zulhilmi b Mohd Khairi Muhd Farhan b Badrul Hisham Naielul Ammar b Iskandar Meeza Nur Ashikin bt Mohd Yusof Pavithra A/P Chandran Razif b Redzuan Wan Muhamad Shazwan bin Wan Anuar Jan L L P L L L L L L L L L L L L L L L P P L L Ting 1K 1I 1M 1I 1M 1I 1I 1I 1I 1I 1I 1I 1K 1I 1I 1L 1I 1I 1J 1M 1I 1I PraUjian Ujian(%) 1 (%) 80 100 80 100 50 100 83 100 40 90 50 86 66 100 73 100 86 100 86 100 80 95 83 100 70 90 76 90 76 100 86 100 86 100 53 100 80 100 86 100 63 100 86 TH Ujian 2(%) 96 96 TH 100 84 75 96 84 93 96 100 91 73 93 96 100 91 97 97 TH 93 82 Ujian 3(%) 97 95 76 96 86 85 95 86 95 96 94 93 80 95 97 98 92 97 96 93 95 85 Ujian Post Ujian 4(%) Ujian(%) Membaca(%) 97 100 100 98 99 100 80 92 96 97 100 97 90 96 97 90 92 97 97 100 96 88 94 100 97 99 96 98 100 100 96 98 100 95 97 100 84 92 93 97 99 100 97 100 100 98 100 100 95 97 96 98 99 97 98 100 96 94 97 96 97 98 96 90 93 TH

61

Lampiran 7

SEK MEN KEB PUNCAK ALAM 42300 BANDAR PUNCAK ALAM SELANGOR DARUL EHSAN TEL: 03-33928216 FAX:03-33928246 BEA3085 Ruj Tuan: Ruj Kami: SMKPA/06/01/002( ) Tarikh: 9 Mei 2012 Kepada; Pn Siti Rugayah bin Wahidan SMK Puncak Alam, 42300 Bandar Puncak Alam, Selangor Darul Ehsan. Tuan, MESYUARAT PROGRAM INTERVENSI 2M Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Adalah dengan segala hormatnya tuan/puan dijemput hadir ke mesyuarat Program Intervensi 2M pada ketetapan berikut: Tarikh : 10 Mei 2012 (Khamis) Masa : 11.30 pagi Tempat : Makmal Bahasa 3. Kerjasama dari pihak tuan/puan didahului dengan ribuan terima kasih. Sekian. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, ... (RASUL MAIDEEN BIN HAJA MAIDEEN) Pengetua Cemerlang SMK Puncak Alam, 42300 Bandar Puncak Alam, Selangor Darul Ehsan.

62

Lampiran 8 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUNCAK ALAM JALAN MAHKOTA IMPIAN 2/1, SEKSYEN 2 2300 BANDAR PUNCAK ALAM SELANGOR DARUL EHSAN NO.TEL : 03 33928216 NO. FAKS : 03 33928246

Rujukan Kami: SMKPA/01/02/025 ( ) Tarikh : 7 Mei 2012

Ibu bapa/ Penjaga Murid Intervensi 2M SMK Puncak Alam

Tuan/Puan, MAKLUMAN PROGRAM INTERVENSI 2M (MEMBACA, MENULIS) TAHUN 2012 SMK PUNCAK ALAM Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa SMK Puncak Alam telah mengadakan Ujian Diagnostik . 3. Untuk pengetahuan pihak tuan/puan objektif program ini adalah seperti berikut: i. Murid dapat menguasai kemahiran 2M dalam tempoh 2 bulan ii. Murid dapat meningkatkan keupayaan menggunakan dan

memahami pertuturan Bahasa Melayu dan Penulisan iii. Murid dapat menguasai kemahiran membaca serta meneruskan pembelajaran di kelas dengan keyakinan diri dan sikap positif terhadap pelajaran.

63

4.

Sehubungan

itu,

setelah

didakan

ujian

tersebut

anak

tuan/puan

........................................................................................................................................... dari Tingkatan ............................. didapati gagal melepasi tahap pencapaian ujian tersebut. Oleh itu, anak tuan/puan akan mengikuti Program Intervensi 2M (Membaca, Menulis) yang akan bermula pada 14 Mei hingga 29 Jun 2012. 5. Dengan ini diharap agar pihak tuan/puan dapat memastikan kehadiran anak

tuan/puan seperti yang ditetapkan kerana prestasi mereka akan direkod.

Kerjasama daripada pihak tuan/puan amat kami hargai dan diucapkan ribuan terima kasih. Sekian harap maklum.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

............................................... (RASUL MAIDEEN BIN HAJA MAIDEEN) Pengetua Cemerlang SMK Puncak Alam 42300 Puncak Alam Selangor

64

Lampiran 9 SMK PUNCAK ALAM MINIT MESYUARAT KELAS INTERVENSI 2M KALI PERTAMA TAHUN 2012

TARIKH MASA TEMPAT

: 10 MEI 2012 : 11.30 PAGI : MAKMAL BAHASA, SMK PUNCAK ALAM

KEHADIRAN : 1. PN . NORIZAH BT ABDUL HAMID (PK Akademik / Timbalan Pengerusi) 2. PN. HJH FAHRIAH BT HJ SULAIMAN (Penolong kanan Petang / Naib Pengerusi) 3. PN. SALINA BT TAJARI (PK Kokurikulum) 4. CIK NURLINA BT HAIRI 5. EN. HENRY BOY A/L AMMARA 6. EN. MOHD HASANUL FATHI B ABU 7. PN. ADIBAH BT SAPRANI 8. PN. ARBA'IN BT GHULAM AGIR 9. PN. ASMAWATI BT ABDUL RAHIM 10.PN. AZIYATI BT AHMAD KHALIL 11.PN. FAIROS BT ZAIRAN 12.PN. FARIDAH BT ABDULLAH 13.PN. FARIDAH BT HUSSEIN 14 PN. FAUZIAH BT ABU BAKAR 15 PN. HINDON BT MOHD ASFAR 16 PN. MASFAWATI BT ABDULLAH 17 PN. MASTURA BT MOHAMED 18 PN. NORAZAH BT BAHARUDIN 19 PN. NORIZAH BT ABDUL HAMID 20 PN. NURA BT MOHD AROP 21 PN. NURUL SYUHADA BT SAMSUDDIN 22 PN. RAHIMAH BT ARIFFIN 23 PN. RAJA ZAIDATUL BALKIS BT RAJA AZMAN SHAH 24 PN. ROHAZELIZA BT ABD AZIZ 25 PN. RUSMAH BT MAHMOOD 26 PN. SAADIAH BT AMAT 27 PN. SALMIAH BT KASPANI 28 PN. SITI AZURA BT HASHIM 29 PN. SITI HAMIZAH BT MAT 30 PN. SITI RUGAYAH BT WAHIDIN 31 PN. TG NORAZRIELIZA BT TG AZMI 32 PN. VITHIYAYINI A/P SUBRAMANIAM 33 PN. WAN ZAHARIZAN BT WAN YUSOFF 34 PN. WAN ZAYUSNITA BT WAN YUSOFF
65

35 PN. ZAINAB BT ABDUL JAMIL 36 PN. ZALILAH BT MAHMOOD 37 PN. ZULIZA BT ABU BAKAR

TIDAK HADIR : 1. CIK NOREZREEN BT RUSLAN - Kursus Induksi di Pulau Pangkor 2. PN. MASRIDA BT AHMAD KARDR1 3. PN. PN. FADILA BT MAHAT

AGENDA MESYUARAT

1.0 Ucapan Penolong Kanan Akademik Penolong Kanan Akademik mengucapkan terima kasih kepada semua guru kerana dapat hadir dalam mesyuarat kelas pemulihan untuk kali pertama dan beliau menyampaikan ucapan alu-aluan dan pengenalan tentang Program Intervensi

2.0 Ucapan Penolong Kanan Petang Penolong Kanan Petang mengucapkan terima kasih atas kehadiran guru-guru pada mesyuarat dan Taklimat Kelas Intervensi buat kali pertama. Menurut beliau guruguru yang menjadi tenaga pengajar kelas Intervensi 2M ini perlulah menggunakan kemahiran mengajar yang ada dengan sepenuhnya demi memastikan murid-murid kelas Intervensi ini dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis .

66

3.0 Pengurusan Kelas Pemulihan Taklimat disampaikan oleh Pn. Zainab Abdul Jamil.Kelas akan dimulakan pada 14 Mei 2012.Seramai 22 orang pelajar Tingkatan 1 akan mengikuti kelas tersebut.

Jadual Waktu sudah disediakan oleh Pn.Rohazeliza. Bagi waktu PJK, murid Kelas Intervensi akan mengikuti mata pelajaran tersebut pada hari Selasa di bawah

kelolaan Pn. Nurul Syuhada dan En. Henry

3.1 Rancangan Harian dan Sukatan Pelajaran Sukatan dan Rancangan Mingguan mencakupi kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam tempoh pembelajaran 3 bulan telah disediakan. Rancangan harian ditulis oleh guru setiap kali guru memasuki kelas tersebut didalam buku yang telah disediakan. Guru-guru juga perlu berpandukan kemahiran yang ingin dicapai berdasarkan rancangan mingguan yang telah disediakan.

3.2 Buku Kedatangan Murid Bagi kehadiran murid, guru masa pertama akan mengambil kehadiran muris pada setiap hari dan diletakkan pada rak jadual kedatangan murid di pejabat sekolah . Oleh itu, guru tingkatan

boleh menyemak kehadiran murid mereka yang terlibat untuk kelas pemulihan pada jadual kedatangan tersebut.

67

3.3 Buku Kawalan Kelas. Buku kawalan kelas disediakan dan jika terdapat pelajar yang melakukan

kesalahan disiplin, guru diminta untuk merekodkan kesalahan pelajar di dalam buku tersebut.

3.4 Buku Latihan. Pelajar dibekalkan 2 buah buku tulis . Oleh itu, semua latihan dimasukkan dan dicatat pada buku tersebut.

3.5 Bahan P&P Bahan P&P dalam bentuk modul dan bahan bantu mengajar akan disediakan dan akan dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan. Selain itu bahan bantu mengajar dalam bentuk kad imbasan gambar dan perkataan juga telah disediakan.

3.6 Tempat Murid Kelas Intervensi akan mengikuti pengajaran dan pembelajar di BilikTayang,Pusat Sumber Sekolah. Memandangkan kelas tersebut agak panas maka permohonan untuk mendapatkan kipas sebanyak 3 unit telah dikemukakan kepada Tuan Pengetua Cemerlang, En. Rasul Maideen b. Haja Maideen

68

3.7 Surat Makluman kepada ibu bapa atau penjaga Surat makluman kepada ibubapa atau penjaga murid yang terlibat akan diberikan melalui murid pada minggu hadapan.

3.8 Borang Pemantauan Aktiviti Borang Pemantauan Aktiviti perlu diisi oleh guru dengan membuat tandaan pada ruang pencapaian murid pada setiap kali selesai pengajaran sesuatu kemahiran.

3.9 Penilaian Penilaian akan dijalankan pada setiap hari Jumaat setiap minggu semasa program berjalan.

4.0 Hal-hal lain 4.1 Pn Fairos mengemukakan persoalan tentang bagaimana Pentaksiran PBS dapat dijalankan terhadap murid Intervensi. Pn Hajah Fahriah menyatakan murid-

murid tersebut masih boleh menjalani PBS selepas selesai mengikuti kelas Intervensi pada bulan Ogos.

69

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 12.45 tengah hari

Disediakan oleh, .. (PN. ZAINAB BT ABDUL JAMIL) Penyelaras Kelas Intervensi

Disahkan oleh, (PN. NORIZAH BINTI ABDUL HAMID) Penolong Kanan

70

Lampiran 10
RANCANGAN PELAJARAN BULANAN

BIL

BULAN

KEMAHIRAN

RUJUKAN

1. Mengecam huruf vokal 2. Menyebut huruf vokal a,e,e,i, o,u 3. Mengecam huruf konsonan 4. Mengenal bentuk dan bunyi huruf kecil 5. Mengenal bentuk dan bunyi huruf besar 6. Membaca suku kata terbuka contoh: bu, si, da, ba, zo, pe) 7. Membaca perkataan dengan dua suku kata MEI 1. 8. Menulis suku kata kv. contoh: bu, cu, du 9. Menyebut, mengeja dan membaca terbuka : (kv + kv-contoh: (kv BUKU MODUL PROGRAM INTERVENSI JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

buku,suka,kayu)

berdasarkan gambar 10. Membaca ayat mudah 11. Menyusun suku kata kvkv kvmenjadi perkataan 12. Menyusun perkataan menjadi ayat 13. Menyusun suku kata kvkvkv menjadi perkataan 14. Membina ayat mudah

71

15. Membaca perkataan suku kata tertutup: ( kvk contoh: beg,cap,bil ,cat,cop,) 16. Membina dan menulis perkataan kvk. contoh: ba n, me s 17. Membaca perkataan vkvk. contoh: a yam, u bat 18. Membaca perkataan kvkvk.contoh: ke ris, ga jah 19. Membaca perkataan yang mengandungi kvkkv contoh: cam ca, bon da 20.Membaca perkataan kvkkvk Contoh: gam bar, cin cin 21 Membaca perkataan kvkvkk. Contoh: benang, jagung 2. JUN 22 Membaca perkataan vokal berganding (diftong ): kv + k v v-contoh : boroi,tapai, sepai,radio) 23 Membaca dua suku kata kvkk + kvkk ( konsonan digraf ) . Contoh:bang, yang, bung, tong ,gang, king, kung, kang

BUKU MODUL PROGRAM INTERVENSI JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

tunggang,kangkung,lenggang,pinggang 24 Membaca perkataan dengan konsonan bergabung(digraf ): ( kkv + kkv- contoh:

72

nyanyi,nganga,nyonya) contoh: khatam, khatib, isyarat contoh : telinga,belanga,pelangi,kenanga 25. Melengkapkan suku kata 26. Melengkapkan perkataan. 27. Menulis perkataan berdasarkan gambar 28. Membaca petikan mudah

73

Lampiran 11

RANCANGAN PELAJARAN MINGGUAN

BIL

MINGGU

TARIKH

TAJUK/AKTIVITI 1. Mengecam huruf vokal a,e,i,o,u 2. Menyebut huruf vokal 3. Mengecam huruf konsonan 4. Mengenal bentuk dan bunyi huruf kecil latihan: mengisi tempat kosong dengan huruf kecil (m/s10) 5. Mengenal bentuk dan bunyi huruf besar latihan: mengisi tempat kosong dengan huruf besar (m.s 12) 6. Membaca suku kata terbuka kv

RUJUKAN/Bahan Bantu Mengajar (BBM)

1.

14 -18 Mei

contoh: ba, ca, da ... latihan: menulis suku kata kv (m/s 13,14,15,16,17) 7..Menamakan gambar dua suku kata terbuka, eja dan baca 8. Menyebut, mengeja dan membaca perkataan (m/s 21-30) 9. Memadankan suku kata kvkv dengan gambar latihan;( m/s 31) latih tubi dengan menggunakan BBM ( kad imbasan) 10.Penilaian 1 ( Kemahiran Mingguan)

74

11. Menyusun perkataan menjadi ayat yang betul latihan : (m/s 32) latih tubi dengan perkataan lain 12. Membina ayat berdasarkan gambar latihan : (m/S 33) latih tubi berdasarkan gambar lain 13. Menyusun kata kvkvkv menjadi perkataan -sebut gambar, eja dan baca (m/s 34-36) - tulis perkataan berdasarkan gambar (m/s 37-38) 14. Membina ayat mudah berdasarkan gambar (m/s 41) 15. Latihan ( m/s 42-46) 16. Penilaian 2 ( Kemahiran Mingguan) 17. KVK Membaca perkataan suku kata KVK - Latihan m/s 48 18. Membina dan menulis perkataan KVK - Latihan m/s 49 19. Membina dan menulis perkataan KVK - Latihan m/s 50 - Latih tubi dengan perkataan lain 20. Membina dan menulis perkataan KVK - Latihan m/s 51 - Pengukuhan dengan perkataan lain 2. Kaedah Pembelajaran RMB ( kad huruf, kad gambar) (m/s 8-31) 1.Buku Modul Program Intervensi

75

21. Membina dan menulis perkataan KVK - Latihan m/s 52 - Latih tubi dengan perkataan lain 22. Membina dan menulis perkataan KVK - Latihan membina ayat mudah m/s 53

1. Membaca dan membunyikan suku kata tertutup KVK - Latihan m/s 55 - Latih tubi dengan pelbagai huruf konsonan 2. Membaca dan membunyikan suku kata tertutup KVK - Latihan m/s 56 - Latihan membaca individu, pasangan atau kumpulan 3. Membina dan menulis suku kata tertutup KVK 21- 25 2 - Latihan m/s 57 - Latih tubi dengan suku kata konsonan lain. Contoh: ka ... m 4. Membina dan menulis perkataan KVK - Latihan m/s 58 - Guru sebut suku kata KV K dan murid tulis. 5. Membaca perkataan VKVK - Latihan m/s 59 - Latih tubi dengan perkataan lain (Guna BBM yang disediakan) 6. Latih tubi sebutan dan ejaan - Latihan m/s 60

Mei

76

7. Membaca ayat mudah - Latihan m/s 61 - Latih tubi dengan ayat lain 8. Membina dan menulis perkataan VKVK - Latihan m/s 62 - Latih tubi dengan gambar lain ( Guna BBM yang disediakan) 9. Membina dan menulis perkataan VKVK - Latihan m/s 63 - Latihan pengukuhan : guna gambar BBM

3& 4

3& 4

26 Mei 10 Jun

Cuti Pertengahan Tahun -

1. Menyusun huruf berpandukan gambar - Latihan m/s 64 - Guna gambar BBM untuk latihan pengukuhan menyusun huruf

2. Membina dan menulis perkataan VKVK

77

- Latihan m/s 65 - Tambah latihan dengan gambar lain 3. Membina dan menulis perkataan VKVK ( membina ayat mudah) - Latihan m/s 66 - Tambah latihan dengan perkataan VKVK yang lain 4. Membaca perkataan KVKVK - Sebut gambar, eja dan sebut suku kata - Latihan m/s 67 - Latih tubi dengan gambar lain ( guna BBM ) 5. Membaca perkataan KVKVK - Latihan muka surat 68 2. Kaedah Pembelajaran RMB ( kad huruf, kad gambar) yang (m/s 32-46)

1.Buku Modul Program Intervensi

- Baca individu, berpasangan atau berkumpulan - Latih tubi dengan perkataan lain 6.Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata KVKVk - Latihan m/s 69 - Latih tubi dengan gambar lain 11 15 Jun 7. Mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul - Latihan m/s 70 - Latihan pengukuhan perkataan lain 8. Melengkapkan perkataan - Latihan m/s 71 - Latihan pengukuhan dengan gambar lain dengan gambar dan

78

9. Melengkapkan tempat kosong - Latihan m/s 72 - Latihan pengukuhan dengan gambar lain 10. Membuat padanan suku kata - Latihan m/s 73 - Latih tubi dengan padanan suku kata lain 11. Membina ayat mudah - Latihan m/s 74 - Latih tubi dengan gambar lain 12. Membaca ayat mudah - Latihan m/s 75 - Latih tubi dengan ayat mudah yang lain

1. Menyebut, mengeja dan membaca - Latihan m/s 76 2. Membaca perkataan - Latihan m/s 77 3. Membuat padanan perkataan dengan gambar - Latihan m/s 78 4. Mengisi tempat kosong - Latihan m/s 79

5. Menyusun perkataan menjadi ayat yang betul - Latihan m/s 80

1.Buku Modul Program Intervensi 79

6. Membaca perkataan - Latihan m/s 81 (m/s 32-46) yang 2. Kaedah Pembelajaran RMB ( kad huruf, kad gambar)

7.Membina dan menulis perkataan mengandungi suiku kata KVKKVK - Latihan m/s 82 8. Menyusun perkataan menjadi ayat yang betul

18 22 Jun

- Latihan m/s 83 9. Membaca perkataan - Latihan m/s 84 10. Membaca perkataan KVKVKK - Latihan m/s 86, 87 11. Membuat padanan gambar dengan perkataan - Latihan m/s 88 12. Melengkapkan suku kata berdasarkan gambar - Latihan m/s 89 - Latihan m/s 90 13. Melengkapkan tempat kosong dengan perkataan yang betul - Latihan m/s 91 14. Melengkapkan petikan - Latihan m/s 92 - Latihan m/s 93

1. Membina ayat berdasarkan perkataan - Latihan m/s 94 2. Membina cerita pendek 80

- Contoh : M/s 95 - Guna gambar lain 3. Perkataan Diftong dan Vokal Berganding - Menamakan gambar m/s 97 4. Menyebut dan membaca perkataan - Latihan m/s 98 5. Membaca perkataan dan ayat - Latihan m/s 99 6. Melengkapkan suku kata berdasarkan gambar - Latihan m/s 100 7. Melengkapkan ayat berdasarkan gambar 1.Buku Modul Program Intervensi

7
25 29 Julai 7

- Latihan m/s 101 8. Menamakan gambar - Latihan m/s 102 9. Menyebut dan membaca perkataan - Latihan m/s 103 2. Kaedah Pembelajaran RMB ( kad huruf, kad gambar) (m/s 32-46)

10. Mengeja dan menyebut perkataan - Latihan m/s 131 11. Membaca petikan - Latihan m/s 131 12. Mengeja dan menyebut perkataan - Latihan m/s 132

13. Membaca petikan - Latihan m/s 132, 133

81

14. Latihan Ulang kaji m/s 134, 135, 136

15. Latihan Ulang kaji m/s 137, 138, 139

16. Latihan Ulang kaji m/s 140, 141, 142

17. Latihan Ulang kaji m/s 143, 144, 145

82

Lampiran 12

SMK PUNCAK ALAM 42300 BANDAR PUNCAK ALAM, SELANGOR.

TATACARA PENGURUSAN KELAS INTERVENSI

PANDUAN GURU
Guru masa pertama - ambil kedatangan murid dan hantar ke pejabat setelah selesai masa pertama Setiap guru - catat buku Sistem Pemantauan Kehadiran Catat Rancangan Pengajaran Harian (Rujuk Fail Rancangan Pelajaran) -sambung P&P guru sebelumnya jika kemahiran tidak selesai Memulakan P&P Buat catatan pada borang pemantauan aktiviti ( dalam fail murid) Masukkan semua latihan murid ke dalam fail setiap murid Guru masa terakhir pastikan semua suis elektrik dipadamkan dan kelas dalam keadaan teratur - hantar kunci pusat sumber ke bilik PK Petang Terima kasih atas kerjasama yang diberikan

83

Lampiran 13 Program Intervensi 2M Jadual Kehadiran Pelajar Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nama Ahmad Ikhwan Syafiq b Ahmad Nazrul Danial b Kamaruzaman Diviyah A/P Palaniayandy Ikhmal Hakim bin Muhammad Mathiwanan A/L Sanggar Mohamad Hazarul Azwad bin Mohd Azlita Mohamad Rafiezy b Rosli Mohd Hafiz b Muhamad Radzuan Mohd Nur Idham b Yusof Muhamad Alif Haikal b Razak Muhammad Amin Ilyasa b Mohd Zulkefli Muhamad Amirul Aiman b Muhamad Najib Muhamad Azril b Amlan Muhamad Hanafi b Nazir Muhamad Iman Fais b Ismail Muhamad Zulhilmi b Mohd Khairi Muhd Farhan b Badrul Hisham Naielul Ammar b Iskandar Meeza Nur Ashikin bt Mohd Yusof Pavithra A/P Chandran Razif b Redzuan Wan Muhamad Shazwan bin Wan Anuar Jan L L P L L L L L L L L L L L L L L L P P L L Ting 1K 1I 1M 1I 1M 1I 1I 1I 1I 1I 1I 1I 1K 1I 1I 1L 1I 1I 1J 1M 1I 1I Minggu 1 16/5 17/5 / / / / / / / / / / / / / / / 0 / / / / / / / 0 / / / / / / / / / / / / / / 0 / / / / / Minggu 2 23/5 24/5 / / / / / 0 / / / / / / / / 0 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

14/5 15/5 / / / / 0 / / / / / 0 / / / 0 0 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 0 / / / / 0

18/5 21/5 22/5 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 0 0 / 0 / / / / / 0 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 0 / /

26/5 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

84

Ujian Pra -Program

Lampiran 14

85

86

87

88

89

90

Lampiran 15

Ujian Post Program

91

92

93

Lampiran 16

Pelajar pelajar Kelas Intervensi 2M.

94

Kemudahan-kemudahan Sekolah

Mini Stadium

Dewan Gemilang

Koperasi sekolah

95

96