Anda di halaman 1dari 2

LEMBAR PENGESAHAN KURIKULUM MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) AL-FALAHIYAH TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014

Atas berkat Rahmat Allah SWT, setelah mempertimbangkan masukan dari ketua Komite, maka kurikulum MTs. Bina Insan disahkan dan mulai diberlakukan pada tahun pelajaran 2013/2014. Pada akhir tahun pelajaran akan dievaluasi dan atau ditinjau ulang yang hasilnya akan digunakan untuk bahan penyusunan KTSP pada tahun pelajaran berikutnya.
Ditetapkan :Bogor, Pada Tanggal : 17 Juni 2013

Komite Madrasah Ketua, Menetapkan

Kepala MTs. Al-Falahiyah

Encep Sugandi

Kuswandi, S. Pd

Mengetahui a.n. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor Kepala Seksi Pendidikan Madrasah,

Drs.H.Mat Nur. MM.,M.Si NIP. 196507192000031001

LEMBAR PENGESAHAN RENCANA TRATEGIS MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) AL-FALAHIYAH TAHUN PELAJARAN 2013/2014 S.D 2017/2018 Atas Berkat Rahmat Alloh SWT setelah mempertimbangkan masukan dari Komite Madrasah Tsanawiyah Bina Insan Renstra MTs Bina Insan di sahkan untuk kurun waktu tahun pelajaran 2013/2014 s.d 2017/2018. Pada setiap akhir periode renstra tersebut akan dievaluasi pada periode berikutnya. atau di tinjau ulang yang hasilnya akan digunakan untuk penyusunan renstra

Ditetapkan :Bogor, Pada Tanggal : 17 Juni 2013

Komite Madrasah Ketua, Menetapkan

Kepala MTs. Al-Falahiyah

Encep Sugandi

Kuswandi, S. Pd

Mengetahui a.n. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor Kepala Seksi Pendidikan Madrasah,

Drs.H.Mat Nur. MM.,M.Si NIP. 196507192000031001