Anda di halaman 1dari 41

Jurnal minggu 1 1.

Isu/ masalah

Tarikh: 7- 11 feb 2011

Pada 7 februari 2011 saya akan menjalani praktikum selama tiga bulandi SK Seri Gading. Ini adalah kali pertama saya melakukan praktikum dan masuk ke kelas mengajar murid-murid mengikut sukatan pelajaran yang ditetapkan. Semasa saya masuk ke kelas mengajar, satu masalah telah timbul apabila saya berkomunikasi dengan murid saya. Saya mengalami masalah memberi arahan yang tepat dan mudah difahami oleh murid pada peringkat sekolah rendah. 2. Analisis Punca bagi masalah ini adalah disebabkan bahasa dan perkataan yang digunakan tidak sesuai dan sukar difahami oleh murid sekolah rendah. Arahan yang diberikan juga adalah terlalu panjang mungkin disebabkan ini adalah pertama kali saya memasuki kelas dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Jika perkara ini tidak dapat diatasi mungkin akan menyukarkan objektif pembelajaran sukar dicapai kerana murid kurang memahami penyampaian guru semasa di dalam kelas. 3. Cadangan untuk memperbaiki

Saya telah mengenalpasti cara untuk mengatasi masalah komunikasi ini. Antara jalan penyelesaian yang dirasakan releven untuk diselesaikan adalah seperti menyediakan soalan yang akan ditanyakan kepada murid di dalam RPH, memastikan murid memberi perhatian sebelum memberi arahan, berlatih memberi arahan dengan ringkas dan tepat berpandukan kepada rujukan artikal berkaitan dengan memberi arahan dan meminta pandangan dari guru pembimbing untuk menyelesaikan masalah ini.

4. Tempoh masa

Saya akan cuba mengatasi masalah ini secepat yang mungkin kerana kemahiran memberi arahan sangat penting untuk memastikan

kelangsungan dan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran seterusnya objektif pembelajaran dapat dicapai sepenuhnya dengan mudah. 5. Penilaian kejayaan Kejayaan ini dapat dinilai apabila murid mudah memahami isi pelajaran yang saya sampaikan. Secara tidak langsung objektif pembelajaran akan tercapai.

6. Tindakan susulan Semasa membuat rancangan persediaan mengajar saya akan pastikan ayat soalan yang hendak disampaikan mudah dan senag difahami murid. Saya juga akan bertanyakan kepada murid sama ada mereka memahami apa yang saya ajar kepada mereka dari masa ke semasa.

Jurnal minggu 2

Tarikh: 14 -18 feb 2011

1. Isu/ masalah

Pada 14 feb saya memulakan praktikum minggu ke dua saya di SK Simpang Renggam. Masalah yang timbul pada minggu kedua ini adalah saya mengalami masalah untuk mengingati nama anak murid saya. Ini menyukarkan saya untuk memangil nama meraka semasa ingin bertanyakan soalan.

2. Analisis Berdasarkan pemerhatian saya, masalah ini disebabkan bilangan murid kelas yang terlalu ramai dalam satu bilik darjah. Secara puratanya, satu bilik darjah mempunyai 35 orang murid. Sebab kedua mungkin disebabkan guru jarang memanggil nama pelajar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Bilangan kelas yang saya ajar adalah 4 kelas. Agak sukar untuk saya mengingati nama kesemua pelajar dalam masa yang singkat.

3. Cadangan untuk memperbaiki

Selepas

berbincang

bersama

dengan

guru

pembimbing

terdapat

beberapa cara yang difikirkan releven untuk menyelesaikan masalah ini antaranya dengan bertanyakan nama manja murid tersebut supaya lebih mesra dan santai dan merapati pelajar yang mungkin saya telah abaikan semasa di dalam kelas. Menyapa mereka semasa bertemu juga merupakan salah satu jalan penyelesaiannya.

4. Tempoh masa Sama berharap masalah ini dapat diatasi secepat mungkin karana. Mengenal nama murid adalah sangat penting kerana ia merupakan komunikasi yang lebih berkesan dalam menarik minat murid mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran. Mengingati nama murid dalam masa yang singkat adalah sesuatu yang sukar tetapi tidak mustahil dilakukan

5. Penilaian kejayaan Saya akan menilai kejayaan saya berdasarkan ketepatan dalam memangil nama murid saya. Apabila saya Berjaya mengingat nama sebahagian daripada murid dalam kelas dalam masa yang singkat merupakan satu kejayaan kepada saya dan akan berusaha untuk mengingat nama murid yang lain.

6. Tindakan susulan Saya akan membuat senarai nama murid mengikut tempat duduk mereka di dalam kelas supaya memudahkan saya mengingat nama mereka bedasarkan tempat duduk mereka.

Jurnal minggu 3

Tarikh: 21-25 Feb 2011

1. Isu/ masalah

Pada minggu ke-3 praktikum, masalah utama yang timbul semasa saya mengajar adalah pembahagian dan pengurusan masa. Setiap mata pelajaran Kemahiran Hidup dan Bahasa Melayu diperuntukkan satu jam bagi satu-satu masa. Mengikut panduan membuat rancangan pengajaran harian, set induksi yang dicadangkan adalah 5 minit, langkah satu 15 minit, langkah dua 15 minit, langkah tiga 15 minit dan penutup 10 minit. Masa yang diperuntukkan ini berlainan dengan tahap penguasaan pelajar

2. Analisis Berdasarkan kepada pemerhatian saya masalah ini timbul apabila pelajar lewat masuk ke kelas yang menyebabkan sesi pengajaran dan pembelajaran terpaksa di singkatkan. Masalah ini bertambah teruk apabila guru ingin melakukan projek kemahiran hidup. Masa untuk melakukan projek sekurang-kurangnya adalah sejam. Dengan kelewatan murid hadir ke kelas akan menyebabkan projek murid tidak dapat disiapkan mengikut waktu yang diperuntukkan.

3. Cadangan untuk memperbaiki Selepas berjumpa dengan guru pembimbing Cikgu Yusof bin Abd. Rahim, saya telah menemui beberapa jalan pemyelesaian yang relevan yang boleh menyelesaikan masalah ini. Jalan penyelesaian yang pertama adalah dengan mengarahkan murid terus ke bengkel selepas tamat

pelajaran tanpa menungu arahan dari guru. Dengan ini masa murid untuk ke bengkel akan dapat disingkatkan. Cadangan kedua adalah dengan membuat alat bantu mengajar yang dapat memudahkan murid memahami langkah untuk membuat projek. 4. Tempoh masa

Saya memperuntukan masa untuk menyelesaikan masalah ini adalah selama satu mimggu dari sekarang kerana masa untuk murid mendapat input berguna dari guru dalam masa satu minggu sangat terhad. Setiap kelas diperuntukan masa dua waktu iaitu satu jam bagi matapelajaran kemahiran hidup.

5. Penilaian kejayaan

Bagi menilai sejauh mana keberkesanan jalan penyelesaian yang telah saya cadangkan adalah dengan mengambil masa selama mana murid mengambil masa untuk sampai ke bengkel. Jika murid mengambil masa yang singkat bermakna cadangan saya adalah releven dengan murid. Bagi menilai masalah kedua pula iaitu pembahagian masa bagi tahap murid, saya akan menyoal beberapa murid untuk mengetahui adakah pembelajaran yang saya sampaikan pada hari tersebut dapat mereka fahami dengan jelas dan menyeronokkan.

6. Tindakan susulan Tindakan susulan yang saya boleh lakukan adalah dengan sentiasa bertanyakan jalan penyelesaian bagi mencapai pengurusan masa yang baik bersama dengan guru pembimbing. Dengan cara ini segala masalah yang dihadapi akan dapat diselesaikan dengan mudah kerana masa itu adalah emas.

Jurnal minggu 4

Tarikh: 12-16 April 2010

1. Isu/ masalah Masalah yang saya hadapi pada minggu terakhir di sekolah ini adalah tumpuan murid semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Terdapat seorang murid perempuan di kelas terakhir yang tidak menumpukan perhatian semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Murid ini sering membuat keje sendiri dan kadangkala berhayal semasa guru sedang mengajar

2. Analisis Bedasarkan pemerhatian saya terhadap murid ini saya mendapati murid ini tidak minat untuk belajar. pelajar ini diletakkan berseorangan di hadapan kelas. Murid- murid lain di kelas tersebut sering mengusik murid perempuan ini. Apabila guru bertanyakan soalan kepada murid ini, murid lain akan memberi jawapan yang salah kepada murid ini. Murid lain sering melabelkan murid ini pemalas.

3. Cadangan untuk memperbaiki Selepas berbincang bersama dengan guru pembimbing mengenai masalah ini, antara jalan penyelesaian untuk mengatasi masalah ini adalah dengan meletakkan murid perempuan yang rajin di sebelah meja murid ini bagi mengalakkan murid ini belajar. guru juga harus menasihati murid lain supaya tidak merendah-rendahkan murid ini dan menegur murid yang sering memberi jawapan yang salah kepada murid ini walaupun murid itu tahu

jawapan sebenar. Guru harus memberi tumpuan yang lebih kepada murid ini berbanding dengan murid lain

4. Tempoh masa saya berharap masalah ini dapat diselesaikan sebelum saya

menghabiskan minggu terakhir praktikum ini kerana masalah murid ini merupakan masalah serius yang perlu ditangani dengan segera bagi mengelakkan murid ini keciciran pelajaran yang akan merugikan masa depan murid ini.

5. Penilaian kejayaan Saya akan menilai kejayaan saya apabila murid ini beransur-ansur menunjukkan perubahan dalam dirinya dan berminat untuk belajar.

6. Tindakan susulan Tindakan susulan jika masalah ini tidak dapat diatasi adalah dengan membawa murid ini berjumpa dengan kaunseler sekolah. Dengan cara ini akan menyedarkan dan memberi semangat tambahan kepada murid ini untuk minat belajar.

PENULISAN JURNAL PENULISAN JURNAL MINGGU PERTAMA (21 JUN 2 5 JUN 2009)

MASALAH Sepanjang seminggu saya menjalani praktikum di Sekolah Kebangsaan Sultan Ahmad Tajuddin (SKSAT), saya mendapati guru-guru yang bertugas di sekolah tersebut agak kurang mesra khususnya guru-guru perempuan. Ini dapat dilihat sewaktu melaporkan diri di pejabat, beberapa orang guru memandang sinis pada semua guru pelatih praktikum yang melapor diri pada waktu itu. Sewaktu perhimpunan pula, saya dan guru pelatih praktikum lain bagaikan terasing dalam majlis tersebut. Sepanjang seminggu praktikum juga saya, berada di bilik guru untuk menunjukkan kehadiran saya sebagai guru praktikum di sekolah tersebut dan ingin mengenali guruguru di SKSAT dengan lebih dekat. Namun, masing-masing suka membuat hal sendiri dan dan tidak bertegur sapa dengan saya dan rakan-rakan guru praktikum yang lain. Mereka tidak cukup mesra untuk bertegur dengan kami dan hanya berbicara sepatah dua kata sahaja untuk beberapa persoalan tertentu sahaja. Malahan, mereka hanya berbicara dengan rakan sejawatan sahaja

ANALISIS MASALAH Dari pemerhatian saya, dapati punca-punca guru-guru di SKSAT bersikap dingin terhadap saya ialah kerana istilah guru KPLI. Ini kerana seringkali guru-guru lama kurang mesra dengan guru baru khususnya guru dari lepasan KPLI. Istilah KPLI ini membezakan kelulusan antara guru-guru tersebut dengan guru lepasan KPLI iaitu KPLI

bertaraf ijazah dengan gred DG41 manakala mereka tidak semuanya berkelulusan demikian malah lebih rendah dari DG41. Di SKSAT, hanya 17 orang guru sahaja yang berkelulusan ijazah dengan gred DG41 manakala selebihnya adalah DG 32 DAN DG38. Mereka mungkin berasa rendah diri dengan saya dan rakan-rakan praktikum yang lain berdasarkan kelulusan tersebut. Di samping itu juga, mereka tidak cukup mesra kerana kelihatan guru-guru sibuk dengan jadual pengajaran kelas dan perlu melengkapkan rancangan pengajaran serta membuat refleksi hasil dari pengajaran untuk hari tersebut. Selain dari penulisan tersebut, mereka juga tidak terkecuali dengan aktiviti-aktiviti sekolah di bawah pengendalian masing-masing. Jadi, peruntukan masa untuk mereka adalah sangat terhad kerana kesibukan dengan pelbagai aktiviti yang perlu dilakukan menyebabkan mereka tidak ada masa untuk berbicara dengan saya sebagai guru praktikum di sekolah tersebut.

CADANGAN Untuk menyelesaikan permasalahan ini, beberapa alternatif perlu saya ambil agar sikap dingin dan tidak mesra ini dapat diatasi. Pertamanya, apabila berjumpa guru-guru sama ada lelaki mahu pun perempuan, saya akan sentiasa senyum dan memberi salam kepada mereka. Ini sebagai permulaan kepada perkenalan untuk membina hubungan yang seterusnya sebagai rakan sejawatan. Senyuman juga dapat menimbulkan rasa senang apabila berjumpa dengan saya yang di anggap guru baru di sekolah tersebut. Dan, ini mungkin dapat merubah persepsi mereka sebelum ini yang menganggap guru praktikum KPLI adalah sombong. Di samping itu, segala apa yang berlaku pada minggu pertama saya tidak akan mengambil hati dan membiarkan keadaan tersebut makin berlarutan. Keadaan tersebut saya anggap sebagai satu cabaran sebagai guru baru yang memulakan perkhidmatan di tempat baru. Saya berpegang kepada pepatah alah bisa tegal biasa iaitu apabila sudah lama ia akan menjadi satu rutin yang biasa. Saya akan bertindak dengan mengenalpasti waktu lapang guru-guru tersebut untuk memberi ruang kepada kami berbicara dan berkongsi pengalaman dan cara mengajar di antara guru baru dengan guru lama dan dalam masa yang sama saya mendapatkan maklumat pelajar yang di

kenalpasti bermasalah untuk di beri bimbingan. Selain itu, saya akan mendekati guru-guru yang kelihatan mesra untuk mengenalinya dengan lebih rapat dan sekaligus mengenali guru-guru yang lain melalui guru tersebut. Ini adalah dapat melihat gambaran kasar personaliti guru-guru lain sebelum mengenali dengan lebih dekat. Dan, guru-guru yang mesra biasanya akan memperkenalkan guru baru yang mendekatinya kepada guru-guru lain. Mungkin juga dia akan bercakap dengan guru lain pada waktu tertentu tentang guru-guru baru yang datang bertegur dengannya. Bahkan, saya akan cuba menyibukkan diri dengan aktiviti sekolah. Mislanya, SKSAT memerlukan tenaga pengajar untuk aktiviti tarian Caklempong pada waktu petang. Sekali pun tarian tidak berada di bawah bidang kaunseling, tetapi saya menawarkan diri kepada guru yang mengendalikan tarian tersebut sebagai pembantu kepada untuk membuat pemntaun sewaktu pelajar membuat latihan. Saya juga akan sentiasa memerhati jika ada guru yang ingin melaksanakan sesuatu aktiviti, saya akan tawarkan diri sebagai pembantunya untuk mengendalikan sesuatu aktiviti.

TEMPOH PENYELESAIAN 28/8/2009 hingga 2/8/2009 iaitu selama 1 minggu

TINDAKAN SUSULAN Saya melihat jadual keseluruhan sekolah di mana tertera nama guru dan kelas yang diajar. Dan, peringkat permulaan saya juga membuat pemantauan dalam bilik guru di mana saya melihat nama-nama yang dilekatkan di meja masing-masing dan kemudian melihat guru yang akan duduk di meja tersebut. Bahkan, jika saya melihat ada guru yang tidak sibuk saya akan mendekatinya dan bertanya perihal kelas yang diajar dan mengajaknya untuk makan bersama di kantin. Manakala semasa perhimpunan atau jika ada majlis tertentu, saya akan berada dalam kalangan guru-guru SKSAT dan mencadangkan guru-guru pelatih praktkum yang lain agar bertindak perihal yang sama agar kami tidak dilihat berada dalam kelompok guru-guru praktikum sahaja, sebaliknya mesra di mana-mana sahaja berada.

CATATAN Melalui beberapa altenatif yang diambil, senyuman memberi kesan penerimaan guruguru terhadap guru baru. Sebagai guru baru, perkara pertama sewaktu menghadirkan diri di sesebuah sekolah ialah sentiasa memberikan senyuman sebagai tanda menghormati guru lama. Ini akan memberi persepsi positif dari guru lama tentang sikap guru baru. Bahkan, sentiasa bertanya dan ingin belajar sesuatu dari guru yang sememangnya sudah berpengalaman kerana pengalaman mereka jauh lebih banyak dan dapat dijadikan panduan sebelum pengajaran. Kelebihan yang di perolehi dijadikan sebagai panduan manakala kelemahan dijadikan iktibar agar dapat mendidik generasi di masa akan datang denga mendidiki ilmu yang betul. Guru praktikum perlu menunjukkan sikap yang mesra dan tidak sombong. Memandangkan ini kali pertama menjalani praktikum di sekolah, jadi sebagai guru pelatih praktikum, saya perlu menunjukkan sikap mesra dan tidak sombong. Ini adalah sikap profesional yang perlu di amalkan dalam menjalankan tugas seharian dan permulaan kepada cara untuk berinteraksi dengan rakan sejawatan.

PENULISAN JURNAL MINGGU KEDUA (28 JUN 2 JULAI 2009)

MASALAH Pada minggu pertama pengajaran dan pembelajaran saya tidak dapat dijalankan sepenuhnya disebabkan oleh aktiviti pengurusan dan pentadbiran dan beberapa perkara yang lain. Pada minggu kedua ini, saya mula menghadapi masalah untuk memulakan pengajaran dan pembelajaran kerana jadual kelas dari Tahun 1 hingga

Tahun 6 yang diperolehi dari sumber guru data sekolah SKSAT tidak sama dengan jadual sebenar yang terkini. Justeru, saya mengalami kesukaran untuk merancang Rancangan Pengajaran Harian saya.

ANALISIS MASALAH Pada pendapat saya, punca kepada permasalahan yang saya hadapi ialah kerana saya tidak menyemak jadual tersebut terlebih dahulu dengan setiap guru kelas. Saya menerima segala maklumat dan beranggapan tiada sebarang kesilapan yang berlaku. Saya juga tidak bertanya kepada guru data SKSAT tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada jadual tersebut.

CADANGAN Untuk mengatasi masalah ini, saya mengambil langkah yang sepatut saya lakukan iaitu berjumpa dengan guru data SKSAT iaitu En Zahir untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang jadual kelas yang terkini dan jadual kelas yang telah diubah. Ini kerana beliau merupakan guru yang menyediakan segala maklumat yang berkaitan dengan SKSAT khususnya dalam penyusunan jadual setiap kelas dari Tahun 1 hingga Tahun 6 dan sebarang perubahan jadual dalam jadual kelas dan jadual guru diubahsuai oleh beliau. Selain dari mendapatkan maklumat dari guru data SKSAT, saya juga boleh berjumpa dengan mana-mana guru kelas yang terlibat iaitu guru kelas di mana saya akan membuat bimbingan kelas di kelas tersebut. Guru kelas sememangnya mempunyai buku rekod kehadiran yang khusus beserta bilangan murid mengikut jantina, bangsa dan beberapa maklumat penting yang lain. Jadi, sudah pasti maklumat yang diperolehi adalah tepat. Di samping itu, saya boleh mengambil inisiatif lain seperti berkunjung ke kelas yang terlibat dengan bimbingan kelas yang akan saya kendalikan dan bertanya kepada murid-murid di dalam kelas tersebut. Dan, maklumat akan diperolehi secara lisan melalui pertanyaan dengan murid dan secara bertulis sepertimana tercatat di dalam jadual kelas yang biasanya di tampal di papan kenyataan di baris hadapan dinding kelas.

TEMPOH PENYELESAIAN 28 Jun 2009 hingga 2 Julai 2009 iaitu selama seminggu.

TINDAKAN SUSULAN Saya berbincang dengan guru pembimbing yang akan membimbing saya sepanjang 3 bulan menjalani praktikum ini dan berbincang tentang pemasalahan yang di hadapi. Rasional daripada beliau ialah berjumpa dengan guru data di SKSAT. Ini kerana guru data yang mengendalikan semua maklumat berkenaan susunan jadual kelas mengikut Tahap 1 dan Tahap 2 dan jadual setiap guru. Bahkan, sebarang perubahan beliau akan terima terlebih dahulu sama ada daripada guru terlibat dengan mana-mana kelas yang mengalami perubahan tersebut atau pun dari pihak pentadbiran iaitu PK Pentadbiran tentang perubahan sebarang jadual kelas. Saya juga perlu sentiasa berhubung dengan guru-guru kelas yang terlibat dengan kelas bimbingan yang saya kendalikan pada masa itu dan mendapatkan terus salinan jadual kelas dari guru-guru tersebut dan membuat salinan fotostat. Maklumat tentang jadual kelas yang tepat dapat diperolehi terus dan cepat. Dan, sekaligus saya dapat menyusun perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang akan saya kendalikan.

CATATAN Dalam melaksanakan sesuatu tugasan seseorang guru pelatih praktikum perlu ada kesungguhan dan kepercayaan serta berani mengambil risiko. Hal ini berkait rapat dengan saya khususnya untuk mendapatkan maklumat pada dua minggu pertama menjalani praktikum. Ini kerana segala maklumat yang diperlukan perlu disegerakan pada minggu pertama dan penambahbaikan boleh dilakukan pada minggu kedua praktikum. Cara yang paling berkesan untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang jadual kelas yang sebenar ialah mendapatkan maklumat dari guru kelas kerana guru kelas sememangnya ada jadual kelas sendiri untuk kelasnya dan jadual tersebut telah ditetapkan di awal tahun sesi persekolahan lagi. Jadual tersebut akan ditampal di papan kenyataan setiap kelas di sudut hadapan dinding kelas. Dan, semua murid akan

mengikuti sesi pembelajaran berdasarkan jadual tersebut sepanjang sesi persekolahan. Manakala beberapa cadangan lagi seperti berjumpa guru data atau bertanya dengan murid-murid yang berada dalam kelas terlibat adalah turut berkesan. Cuma, cara pendekatan yang berbeza dan hasil yang akan diterima juga berbeza mengikut jangkamasa yang lambat sedikit berbanding dengan cara mendapatkan terus maklumat dari guru kelas. Dan, maklumat juga akan ralat dengan maklumat sebenar sekiranya tidak di semak balik dengan individu yang terlibat dalam penyusunan jadual tersebut.

PENULISAN JURNAL MINGGU KETIGA (5 JULAI 9 JULAI 2009)

MASALAH Masalah yang saya hadapi ialah hilang kawalan murid semasa mengendalikan kelas. Saya mengendalikan kelas bagi kumpulan Tahap 1 iaitu Tahun 2 bagi aktiviti bimbingan kelas. Tahun 2 mengandungi 5 kelas dengan peringkat pandai,sederhana dan lemah. Semasa mengendalikan kelima-lima kelas ini,saya hilang kawalan untuk mengawal kelas. Murid-murid menjadi bising dan sukar mengikut arahan.

ANALISIS MASALAH Faktor pertama berlakunya masalah ini penerimaan murid-murid Tahun 2 adalah berbeza dengan murid-murid dari Tahap 2. Konsep belajar sambil bermain adalah menjadi rutin dalam pengajaran dan pembelajaran bagi murid Tahap 1 khususnya Tahun 2. Jadi, mereka lebih banyak bermain dalam setiap aktiviti berbanding kemahiran mendengar dan melihat. Keduanya,saya tiada pengalaman mengurus kelas, khususnya murid-murid sekolah rendah. Pendekatan mengurus kelas pelajar sekolah rendah amat berbeza dengan mengurus pelajar sekolah menengah. Saya tidak mengetahui pendekatan yang perlu digunapakai sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran sehingga kelas menjadi bising dan tidak terkawal.

Selain itu penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) yang tidak pelbagai. Penggunaan BBM yang saya gunakan kurang menarik minat pelajar dan hasil yang diperolehi tidak memberi nilai yang diinginkan seperti mana hasil pembelajaran yang dirancang. Penggunaan BBM saya juga kurang pelbagai dan terhad kepada satu warna sahaja. Dr Rajbir Kaur (2005), terdapat gangguan komunikasi berlaku dalam bilik darjah kerana aktiviti pembelajaran yang kurang menarik jika guru mengelolakan aktiviti pembelajaran yang kurang menarik, minat murid-murid untuk belajar akan berkurangan dan mereka akan cenderung untuk membuat bising dalam bilik darjah. Bahkan,suara yang kurang jelas juga membuatkan pelajar hilang tumpuan. Suara saya yang perlahan tidak dapat menampung jumlah pelajar yang berjumlah 35 hingga 40 orang. Kawalan kelas terganggu kerana murid tidak dapat mendengar arahan guru dengan jelas. Istilah guru baru juga membuat murid mengambil kesempatan terhadap guru baru. Mereka sudah biasa dengan guru mereka yang bersuara lantang dan tegas. Jadi,mereka lebih menghormati guru dan mendengar arahan guru mereka.

CADANGAN Untuk mencari penyelesaian kepada masalah ini iaitu mencari pendekatan yang sesuai untuk p&p bagi murid Tahun 2 iaitu berjumpa dengan guru kelas Tahun 2 dan bertanya cara mereka mengajar dan membuat kawalan kelas sewaktu mengendalikan kelas masing-masing. Saya juga boleh berkongsi pengalaman dengan guru-guru terlibat bagi mempraktifkan p&p dan kawalan yang berkesan. Ini kerana guru-guru terlibat sudah berpengalaman lebih kurang 3 hingga 4 tahun di sekolah tersebut. Saya juga perlu kreatif dan mencari kesesuaian khususnya dari segi penggunaan BBM. BBM yang digunakan mesti sesuai dengan tahap penerimaan murid Tahun 2, menarik minat untuk melakukan aktiviti dan dapat memberi nilai selepas pembelajaran. Saya akan menggunakan BBM lain untuk setiap kelas agar murid-murid tidak mempelajari perkara yang sama.

TEMPOH PENYELESAIAN Tempoh penyelesaian yang diambil selama 3 minggu kerana saya akan memasuki

kelas Tahap 1 iaitu Tahun 2 pada 3 minggu akan datang sepertimana yang dijadualkan. Jadi,dalam tempoh ini, saya akan mempraktikkan sebaik mungkin langkah-langkah penyelesaian kepada masalah ini.

TINDAKAN SUSULAN Saya berjumpa dengan guru pembimbing dan cara pendekatan yang sesuai semasa pengajaran bagi pelajar Tahun 2. Guru pembimbing memberi beberapa penekanan untuk proses pengajaran dan pembelajaran murid Tahap 1 khususnya Tahun 2 iaitu menggunakan suara yang lantang dan tegas sewaktu kali pertama memasuki kelas. Ini kerana.pandangan pertama murid terhadap memberi kesan untuk proses p&p yang seterusnya. Ini akan menimbulkan rasa hormat mereka kepada guru. Selain itu, perlulah perbincangan dengan murid-murid sebelum memulakan aktiviti. Murid bukan sekadar mendengar sahaja, tetapi melihat dan mengaplikasikam apa yang diajari. Ini membolehkan nilai yang diinginkan di sampaikan dengan oleh guru diperolehi selepas p&p. Disamping itu,saya sentiasa membuat peneguhan positif misalnya memberi pujian kepada murid yang sentiasa menjawab soalan.

CATATAN Penggunaan BBM yang pelbagai dapat menarik minat pelajar sewaktu proses p&p. Selepas memasuki kelas yang terakhir tahun 2, saya menerima respon yang kurang memuaskan. Selepas itu untuk kelas yang seterusnya,saya mempelbagaikan BBM untuk p&p dan lebih banyak berinteraksi dengan murid. Hasilnya amat memberangsangkan dan murid mendapat nilai-nilai murni hasil pembelajarannya.

PENULISAN JURNAL MINGGU KEEMPAT (12 JULAI 16 JULAI 2009)

MASALAH Pada minggu ini saya berasa lebih selesa dan bersedia untuk mengajar. Hubungan saya dan pelajar mula rapat dan saya juga dapat mengingati nama mereka walaupun bukan secara keseluruhannya. Antara masalah yang saya hadapi ialah ada sesetengah murid tidak memberi perhatian semasa saya mengajar dan membuat bising dalam kelas. Ini dapat dilihat khususnya dalam kalangan kelas yang terakhir. Mereka tidak memberi tumpuan terhadap apa yang diajar oleh guru, tidak memahami apa yang disampaikan oleh guru, tidak menunjukkan minat untuk belajar, kurang komitmen terhadap pelajaran dan ada yang tidak pandai membaca. Blair, Jones & Simpson, 1991 menyatakan: Apabila guru-guru menjejakkan kakinya ke dalam kelas pertama kali akan menyedari terlalu banyak perbezaan di kalangan pelajar-pelajarnya. Guru harus berusaha menyelidik dengan mendalam bentuk-bentuk perbezaan yang wujud. Sejauh mana kesan perbezaan individu mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran juga perlu diketahui.

ANALISIS Daripada masalah di atas saya telah membuat beberapa pemerhatian, siasatan dan temubual dengan guru pembimbing saya dan juga rakan-rakan mereka. Selain itu saya juga banyak mendapat maklum balas daripada guru-guru lain yang juga mengajar mata pelajaran lain di kelas tersebut. Antara dapatan yang saya dapat ialah mereka tidak begitu cekap dalam penguasaan 3M (membaca, menulis dan mengira) terutamanya murid kelas 3 Firus. Dunn dan Dunn (1978, 1992) mendefinisikan gaya pembelajaran sebagai kecenderungan seseorang individu menumpukan perhatian, memproses dan mengekalkan maklumat-maklumat yang diterima. Kecenderungan seseorang individu ini dipengaruhi oleh lima faktor utama iaitu persekitaran, fisiologi, sosiologi, fizikal dan psikologi.

CADANGAN

Untuk mengatasi masalah di atas saya telah membuat beberapa tindakan dan cadangan. Antaranya adalah bagi mengatasi masalah murid-murid membuat bising dan tidak memberi perhatian semasa P&P iaitu menggunakan strategi pengajaran yang efektif iaitu membuat (hands-on) aktiviti yang sentiasa melibatkan penglibatan murid setiap kali P&P dijalankan. Mok Soon Sang (2008), strategi dan kaedah mengajar yang digunakan adalah sesuai dan yang cerdas diberikan aktiviti pengayaan manakala murid-murid yang belajar lambat dibimbing dengan aktiviti pemulihan. Saya juga akan memanggil nama mereka yang selalu membuat bising dan saya akan pandang tepat ke mukanya sebagai amaran tegas dan sekiranya mengulangi kesalahan saya menyuruhnya duduk di meja yang diletakkan khas berdekatan dengan meja guru dan di hadapan kelas. Cara ini juga adalah sebagai peringatan kepada murid-murid lain jika mereka melakukan perbuatan sama, maka mereka juga akan dihukum sedemikian. Dan, saya telah menetapkan beberapa peraturan kelas sebelum memulakan sesi pengajaran yang perlu dipatuhi semasa saya sedang mengajar iaitu sebarang bentuk perbualan bukan berkaitan dengan P&P adalah dilarang. Mereka hanya dibenarkan bertanya soalan berkaitan dengan pelajaran dan perlu mengangkat tangan terlebih dahulu untuk bertanya. Jika ada dalam kalangan mereka melanggar peraturan tersebut saya akan memanggil mereka dan diarahkan berdiri selama 5 minit di hadapan kelas sehingga meraka kembali diam dan tidak akan mengulangi kesilapan tersebut.

TEMPOH MASA PENYELESAIAN 19 Julai 2009 23 Julai 2009 (1 minggu)

TINDAKAN SUSULAN Saya akan menggunakan aktiviti sampingan menyanyi dengan melakukan pergerakan seperti lagu pentenaga iaitu Pizza Hut, McDonald dan Kentucky Fried Chicken yang mampu menarik minat murid-murid untuk memberi perhatian semasa saya mengajar. Ini kerana murid-murid Tahap 1 lebih suka belajar sambil bermain. Jadi, nyanyian dapat membantu mereka memberi tumpuan kepada guru dan dalam masa yang sama guru dapat menyelitkan isi p&p. Dr Rajbir Kaur (2005), di dalam peringkat permulaan guru

berjaya memotivasikan murid-murid dan menarik perhatian mereka supaya bersedia mengikuti pengajaran guru dengan penuh minat. Saya juga perlu menetapkan peraturan awal sebelum mengajar iaitu akan mengambil nama mana-mana murid yang tidak mahu membuat kerja dan membuat bising untuk dihantar kepada guru disiplin. Peraturan sebegini perlu sebelum P&P kerana mereka akan memberi tumpuan terhadap apa yang diajar oleh guru. Hal ini juga kerana guru disiplin SKSAT iaitu En Muzaffar ditakuti oleh murid-murid kerana jika mereka melakukan kesalahan mereka akan dihantar kepada guru disiplin dan akan dirotan oleh guru tersebut . Menerapkan disiplin kepada murid-murid sebelum pengajaran agar aktiviti pengajaran tiada sebarang gangguan dan dapat dilaksanakan dengan lancar dan bertindak lebih tegas tetapi bukannya kekerasan iaitu guru tidak menghukum tetapi menunjukkan ketegasan seseorang guru sewaktu pada awal pengajaran agar murid dapat memberi tumpuan terhadap pengajaran guru. Mok Soon Sang (2008), disiplin arahan diri dan disiplin arahan kerja dalam kalangan murid dapat diperhatikan dalam segala proses pengajaran dan pembelajaran. Murid-murid dapat mendisiplinkan diri dan bekerja bersama-sama dengan rakan sedarjah tanpa kawalan daripada guru.

CATATAN Iklim sokongan yang positif hanya dapat dibawa oleh guru yang asertif. Kunci kawalan disiplin pelajar adalah konsisten penguatkuasaan peraturan dengan berkesan. Menurut Canter (2002), seseorang guru tidak boleh berkompromi dengan penguasaan peraturan dalam apa jua keadaan. Walaupun setiap pelanggaran peraturan perlu diambil tindakan, tetapi tidak semua situasi pelanggaran peraturan adalah sama. Oleh yang demikian, situasi yang berlainan memerlukan kaedah penguatkuasaan yang berlainan.

PENULISAN JURNAL MINGGU KELIMA (19 JULAI 23 JULAI 2009)

MASALAH Pada minggu ini, saya semakin selesa dengan persekitaran sekolah dan kelas. Walaupun bagaimanapun, saya mula menghadapi masalah baru. Minggu ini saya mula menjalankan aktiviti bimbingan kelas bagi murid-murid Tahap 2 iaitu Tahun 4. Aktiviti yang dirancang adalah melibatkan aktiviti kumpulan. Namun, apabila saya menjalankan aktiviti ini, kebanyakan tidak bersesuaian dengan kelas kerana beberapa faktor misalnya bilangan murid antara lelaki dan perempuan. Murid perempuan lebih ramai berbanding murid lelaki. Jadi, apabila pembahagian kumpulan yang melibatkan mengikut jantina, kumpulan murid lelaki menghadapi masalah ahli yang tidak mengcukupi dan tidak seimbang dengan murid perempuan. P&P oleh guru terganggu dan kelas menjadi bising kerana murid lelaki bersuara bahawa aktiviti ini tidak adil bagi kumpulan mereka.

ANALISIS Pada pandangan saya, berlakunya masalah ini sewaktu menjalankan aktiviti bimbingan adalah kerana pemilihan modul yang tidak bersesuaian dan tidak mengambil kira bilangan murid dalam kelas. Hal ini kerana aktiviti yang ingin dilaksanakan memerlukan

murid-murid membentuk dua kumpulan iaitu kumpulan lelaki dan kumpulan perempuan yang sama banyak. Manakala bilangan sebenar murid lelaki dan murid perempuan dalam kelas pula tidak seimbang dari segi bilangannya. Dan, guru tidak mendapatkan maklumat awal tentang bilangan murid mengikut jantina sebelum menetapkan aktiviti yang ingin dilaksanakan. Jadi, apabila jumlah bilangan murid antara lelaki dan perempuan tidak diketahui maka ia tidak selari dengan apa yang rancang oleh guru untuk pengajaran dan pembelajaran. CADANGAN Pemilihan modul yang bersesuaian dengan bilangan murid dengan mengambil kira jantina murid adalah sangat penting. Guru perlu membuat penilaian terlebih dahulu sebelum melaksanakan sesuatu aktiviti bimbingan. Ini dapat membantu guru dalam kelancaran P&P. Mok Soon Sang (2008), Aktiviti merancang pengajaran juga meliputi usaha memilih dan menyediakan bahan-bahan pelajaran untuk digunakan oleh guru atau murid-muridnya. Dengan adanya bahan-bahan pelajaran yang tersusun ini, aktiviti pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik, lebih bermakna dan lebih berkesan. Saya perlu berjumpa dengan guru kelas sebelum memulakan aktiviti. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bilangan murid yang sebenar antara murid lelaki dan murid perempuan. Ini kerana, guru kelas mempunyai rekod kedatangan murid yang tepat dan dicatat setiap hari. Dan, temubual dengan guru kelas juga adalah perlu untuk mengetahui tentang situasi murid-murid dalam kelas tersebut.

TEMPOH MASA PENYELESAIAN 12 Julai 2009 16 Julai 2009 (1 minggu)

TINDAKAN SUSULAN Saya akan membuat rujukan dan pembacaan tentang kemahiran merancang pengajaran yang bersesuaian dengan murid-murid. Perancangan yang teliti amat perlu sebelum memulakan pengajaran dengan mengambilkira beberapa perkara. Ia mestilah melibatkan aktiviti menentukan objektif pelajaran, memilih strategi dan kaedah pengajaran, merancang aktiviti pengajaran-pembelajaran, memilih dan menyediakan

bahan-bahan pelajaran serta menyedia dan menguruskan kemudahan-kemudahan untuk menjalankan aktiviti pembelajaran.

CATATAN Menurut Mok Soon Sang (2008), kemahiran merancang boleh di kenal pasti daripada ciri-ciri perancangan seperti berikut: a) Pengajaran efektif mempunyai objektif pelajaran eksplisit yang ditentukan berdasarkan sukatan pelajaan serta kebolehan murid-murid. b) Isi pelajaran dalam rancangan mengajar telah disusun daripada mudah kepada kompleks, bermakna, relevan serta menarik. c) Rancangan mengajar meliputi pengunaan pelbagai alat bantu mengajar. d) Pendekatan pengajaran berpusat kepada murid adalah diutamakan. Ini bermakna rancangan mengajar menekankan aktiviti pembelajaran murid. e) Rancangan mengajar mempunyai langkah-langkah mengajar yang lengkap, iaitu mempunyai langkah permulaan, perkembangan dan penutup yang lengkap. f) Strategi dan kaedah mengajar yang dipilih boleh meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

PENULISAN JURNAL MINGGU KEENAM (26 JULAI 30JULAI 2009)

MASALAH Pada minggu ini, sewaktu mengendalikan P&P Pendidikan Jasmani bagi tajuk Keselamatan bertempat di Dewan (A) SKSAT, saya mengalami masalah iaitu dua orang murid lelaki ponteng kelas. Kedua-dua murid ini menghilangkan diri sewaktu perlaksanaan aktiviti kumpulan tanpa saya sedari sehingga diberitahu oleh murid-murid lain akan ketiadaan mereka. Mereka cuba berselindung di sebalik tiang berhampiran dengan kawasan P&P dan cuba lari dari melakukan aktiviti berkumpulan. P&P terganggu seketika kerana saya perlu mencari kedua-dua murid tersebut manakala murid-murid lain turut mengambil kesempatan di atas peristiwa tersebut dengan berbuat bising dan keluar dari kumpulan serta berkeliaran di kawasan dewan tersebut.

ANALISIS Daripada masalah di atas saya telah membuat beberapa pemerhatian dan temubual dengan guru pembimbing saya dan juga rakan-rakan mereka. Selain itu saya juga mendapat maklum balas daripada guru Pendidikan Jasmani mereka sebelum diambil alih oleh saya. Antara dapatan yang saya dapat ialah mereka berdua cuba mengambil kesempatan terhadap guru baru khususnya guru pelatih praktikum seperti saya. Ini kerana guru Pendidikan Jasmani sebelum saya mengambil alih kelas tersebut adalah guru disiplin dan sememangnya mereka takut untuk membuat kesalahan. Pendapat kedua saya iaitu memandangkan saya hanya seminggu sekali bertemu mereka untuk subjek Pendidikan Jasmani, jadi mereka kurang mengenali saya dan hubungan antara guru dan murid tidak terlalu mesra. Hal ini menunjukkan guru tidak dapat memberi perhatian sepenuhnya terhadap murid dan tidak dapat mengenali sikap murid yang sebenar. Seterusnya, mungkin pembelajaran bagi tajuk keselamatan membosankan. Mereka banyak mendengar, mencatat nota, gerak kerja kumpulan dan membuat lembaran kerja dan kesemua aktiviti bertumpu di dewan sahaja. Ini berlawanan kerana kebiasaannya mereka akan melakukan aktiviti dan bermain sesuatu permainan setiap kali subjek Pendidikan Jasmani.

CADANGAN Menerapkan disiplin kepada murid-murid sebelum pengajaran bagi mewujudkan rasa hormat murid terhadap guru. Ia juga membolehkan aktiviti pengajaran tiada sebarang gangguan dan dapat dilaksanakan dengan lancar dan bertindak lebih tegas tetapi bukannya kekerasan iaitu guru tidak menghukum tetapi menunjukkan ketegasan seseorang guru sewaktu pada awal pengajaran agar murid dapat memberi tumpuan terhadap pengajaran guru. Mok Soon Sang (2008), disiplin arahan diri dan disiplin arahan kerja dalam kalangan murid dapat diperhatikan dalam segala proses pengajaran dan pembelajaran. Murid-murid dapat mendisiplinkan diri dan bekerja bersama-sama dengan rakan sedarjah tanpa kawalan daripada guru. Walaupun hanya seminggu sekali saya akan mengajar kelas 5MM bagi subjek Pendidikan Jasmani, saya akan mengambil kelas tersebut bagi Bimbingan Kelas. Aktiviti bimbingan kelas membolehkan saya mendekati murid-murid 5MM dengan lebih dekat dan mewujudkan hubungan yang mesra dengan murid dan memberi fokus kepada dua orang murid yang ponteng kelas tersebut. Menteri Pelajaran Datuk Hishammuddin Tun Hussein berpendapat, golongan guru perlu lebih kreatif dalam kaedah pengajaran mereka agar dapat `menangkap' dan mengukuhkan minat para pelajar. Dengan pembangunan dan perubahan kini yang melahirkan anak-anak yang lebih moden, guru-guru dituntut mempunyai kemahiran lebih daripada hanya kemahiran mengajar. Mereka tidak harus menumpukan kepada aspek akademik semata-mata tetapi mengambil pendekatan yang lebih menyeluruh. Timbalan Menteri Pelajaran, Datuk Mahadzir Md. Khir berkata, segelintir guru yang tidak kreatif dalam pengajaran sehingga menyebabkan sesi pengajaran membosankan, akan mendorong pelajar ponteng kelas. Justeru bagi pengajaran akan datang khususnya bagi tajuk keselamatan, saya akan merangka aktiviti pengajaran yang melibatkan pergerakan dan tidak hanya bertumpu kepada satu tempat sahaja iaitu turut membawa murid-murid ke padang dan mengaitkan bahan dengan isi pelajaran. Saya juga akan memastikan aktiviti yang dirancang akan mengalakkan interaksi antara murid dan interaksi murid dengan guru iaitu sentiasa bertanya soalan dan membuat kawalan kelas dengan teliti.

TEMPOH MASA PENYELESAIAN Bagi minggu ini saya tidak dapat membuat penyelesaian masalah ini kerana minggu ini murid Tahun 5 mengikuti Ujian 3 peringkat Daerah dan murid tiada sebarang kelas. Perlaksanaan penyelesaian akan dibuat pada minggu kelapan iaitu pada 13 Ogos 2009 (1 minggu) kerana pada minggu ketujuh semua guru dan murid terlibat dengan hari Anugerah Kecemerlangan dan diberi cuti peristiwa selama sehari.

TINDAKAN SUSULAN Saya akan memanggil kedua-dua murid tersebut untuk mengenalpasti sebab mereka ponteng kelas. Memandangkan saya adalah guru pelatih praktikum bimbingan, saya akan memanggil kedua-dua murid tersebut bagi sesi kaunseling individu. Saya akan menggunakan fasa pertama dalam kaunseling iaitu membina hubungan terlebih dahulu. Selepas itu, baru saya akan membuat penerokaan punca kepada mereka ponteng kelas semasa pengajaran Pendidikan Jasmani yang saya laksanakan. Saya juga akan melantik mereka sebagai ketua kumpulan dan memberi tugasan kepada mereka untuk membuat pembentangan. Apabila diberi tanggungjawab sedemikian, mereka akan menumpukan perhatian kerana mereka akan keluar untuk menyatakan apa yang dilaksanakan dalam kumpulan mereka. Semasa aktiviti dalam kumpulan, saya akan membuat pemerhatian kepada kedua-dua murid tersebut untuk memastikan bahawa mereka membuat kerja dan mengambil bahagian dalam aktiviti kumpulan. CATATAN Perhatian dan minat ada kaitannya dengan pemahaman, penghayatan serta strategi belajar yang menjadi tanggungjawab semua pihak. Apa yang ingin saya perkatakan di sini ialah setiap kelemahan yang berlaku pada diri seseorang itu mempunyai rangkaian yang berkaitan antara satu sama lain. Masalah tidak akan selesai jika kita hanya memberi tumpuan pada perlakuan itu sahaja tetapi perhatian dan pemulihan harus dibuat pada setiap rangkaian yang berkaitan yang menjadi punca berlakunya kelemahan tersebut.

PENULISAN JURNAL MINGGU KETUJUH (2 OGOS 6 OGOS 2009)

MASALAH Pada minggu ini saya di beri tugasan untuk membuat kawalan kelas bagi ujian bulanan subjek Bahasa Inggeris di kelas 4 Seroja. Masalah yang timbul iaitu pengurusan kelas yang tidak terkawal semasa ujian bulanan sedang berlangsung di mana murid-murid di dalam kelas berjalan dan membuat bunyi bising semasa ujian bulanan tersebut. Apabila ditegur mereka hanya senyap sekejap dan berbual lagi selepas itu. Keadaan ini menyebabkan murid yang nakal mengganggu kawan mereka yang masih menjawab soalan peperiksaan. Saya perlu berusaha menyelesaikan masalah ini kerana apabila dibiarkan murid mengambil sikap sambil lewa apabila menghadapi peperiksaan dan tidak mematuhi peraturan semasa peperiksaan dijalankan.

ANALISIS MASALAH Masalah ini berlaku kerana pelajar bersikap sambil lewa semasa menghadapi

peperiksaan. Suasana peperiksaan tidak wujud di dalam kelas ini malah seolah-olah seperti kelas pembelajaran harian.Walaupun masa yang diberikan untuk menjawab soalan masih ada tetapi mereka tidak menggunakannya untuk menyemak balik jawapan mereka sebaliknya ada yang menonteng soalan peperiksaan dengan pelbagai lukisan yang dilukis. Pelajar lebih suka berbual, mengusik kawan dan bermain sementara menunggu kertas dikumpul. Walaupun guru berkali-kali memberi amaran, namun amaran yang diberi tidak dihiraukan sebaliknya pelajar seolah-olah menganggap larangan guru sebagai gurauan. CADANGAN Bagi mengatasi masalah ini, antara langkah yang saya ambil adalah seperti di bawah:1. Saya akan mendapatkan nasihat dan pendapat daripada guru pembimbing, guruguru lain dan rakan-rakan untuk menangani masalah ini.

2. Saya perlu bersikap lebih tegas dalam memastikan pelajar mematuhi peraturan semasa peperiksaan dijalankan terutama tidak berbuat bising, tidak berbual dan berjalan tanpa sebab semasa peperiksaan dijalankan.

3. Saya mencadangkan supaya soalan peperiksaan perlu diperbanyakkan lagi sesuai dengan masa yang diberikan. Hal ini untuk mengelakkan murid siap terlalu awal daripada masa yang ditetapkan. Lagipun sekiranya soalan ditambah, ianya tidak merugikan pelajar malah mendedahkan pelajar kepada pelbagai jenis soalan dalam menghadapi ujian penggal yang akan datang.

TEMPOH PENYELESAIAN 2/08/2009- 6/08/2009 ( 5 Hari)

TINDAKAN SUSULAN Guru akan memberi tindakan tegas kepada murid- murid yang tidak mematuhi arahan semasa pemeriksaan dengan mengenakan tindakan disiplin seperti amaran, denda dan

sebagainya.

CATATAN Penerapan nilai murni seperti mematuhi arahan, hormat menghormati adalah amat penting dalam membentuk sikap dan disiplin murid- murid semasa proses P & P dan peperiksaan. Hal ini kerana, murid- murid tidak mempunyai kesedaran moral yang baik yang mana ianya boleh mengganggu suasana peperiksaan dan rakan- rakan lain. Kesedaran tentang pentingnya menumpukan perhatian di dalam peperiksaan adalah perlu ditekankan dan dititikberatkan kepada murid- murid.

PENULISAN JURNAL MINGGU KELAPAN (9 OGOS 13 OGOS 2009)

MASALAH Pada minggu ini, masalah timbul semasa pengendalian sesi kaunseling Kelompok iaitu seorang ahli kelompok yang tidak hadir semasa sesi kaunseling di dalam kelompoknya. Ahli kelompok tersebut hanya menghadirkan diri pada sesi pertama sahaja manakala pada sesi kedua dan ketiga beliau tidak hadir untuk mengikuti sesi kaunseling bagi kelompoknya. Ketidakhadiran ahli kelompok ini mengganggu ahli kelompoknya untuk melaksanakan sesi keran tiba sahaja masa untuk menjalankan sesi kaunseling, ahli tersebut akan tidah hadir ke sekolah atau mengelak dengan alasan menyrtai aktivti lain di sekolah. Menurut Zuraidah Abdul Rahman (1996), menyertai Kaunseling Kelompok adalah suatu keputusan yang melibatkan komitmen di kalangan ahli-ahli. Kesepaduan kelompok tergugat jika terdapat ahli-ahli yang kerap ponteng walaupun kadang-kadang mereka tidak hadir atas sebab-sebab yang munasabah seperti sakit atau halangan lain yang benar.

ANALISIS MASALAH Antara punca kepada berlakunya hal ini adalah kerana pada sesi pertama ahli kelompok telah mengaitkan isu mengejek yang dibincangkan dalam kelompok dengan ahli berkenaan di mana beliau bersikap suka mengejek orang lain di dalam kelas. Jadi, ahli kelompok tersebut tidak menghadirkan diri kerana takut kepada perkara yang akan mengancam dirinya. Faktor kedua adalah kerana tertubuhnya kelompok kecil dalam kalangan ahli-ahli juga menjadi faktor mendorong ahli berkenaan ponteng kerana merasakan dia tidak diterima oleh ahli kelompoknya kerana sikapnya yang juga suka mengejek orang. Ahli tersebut seakan merasakan dia diketepikan dalam kelompoknya. Jadi, satu cara mudah untuk mengelakkan rasa terasing ini ialah dengan tidak hadir sesi dan menarik diri.

CADANGAN Satu strategi yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini ialah berbincang dengan ahli-ahli kelompok lain secara terus-terang tentang kelakuan ahli kelompok berkenaan yang tidak hadir sesi ini. Saya juga akan meminta pendapat ahli kelompok

ini tentang isu ketidakhadiran ahli kelompoknya ini. Hulse (1950) menulis tentag dinamik terapi dalam kumpulan sebagai: Ketegangan adalah alat yang menolak kumpulan untuk terus berfungsi. Kebimbangan adalah alat pembakar yang menggerakkan enjin. Kaunselor bertanggungjawab sebagai pemandu kenderaan ini. Satu strategi lain yang boleh digunakan ialah berhubung dengan ahli yang ponteng tanpa menunjukkan perasaan marah atau bimbang. Saya akan melakukan dengan cara memberi pesanan kepada ahli kelompoknya agar ahli tersebut datang berjumpa dengan saya di bilik kaunseling. Saya akan menimbulkan isu tanggungjawab individu tersebut dan hubungan dengan ahli kelompok serta hubungannya dengan dirinya sendiri. Fiebert (1968) mengatakan ketua seolah-olah: Memegang cermin muka untuk ahli kumpulan melihat sendiri tingkah laku mereka, menegur ahli-ahli yang berpura-pura dan mendorong mereka mengikat jalinan hubungan yang lebih mesra.

TEMPOH PENYELESAIAN 1 minggu iaitu (16-20 Ogos 2009)

TINDAKAN SUSULAN Kaunselor akan memastikan sesi tersebut tidak akan digunakan ahli kelompok untuk mengeji ahli yang tidak hadir atau digunakan sebagai dalih untuk mengelak dari menghadapi masalah mereka. Bahkan, kaunselor akan memastikan ketidakhadiran ahli juga tidak dijadikan peluang bagi ahli-ahli lain untuk menjelajah, memeriksa dan menyatakan reaksi-reaksi mereka terhadap individu yang tidak hadir tadi.Kaunselor akan menggalakkan ahli tersebut untuk menghadirkan diri dan memastikan dia mendengar perbincangan yang dibuat mengenai dirinya.

KESIMPULAN Suasana kelompok yang positif, damai dan selamat akan mengurangkan masalah tidak

hadir ini. Tetapi, jika dengan cara tidak hadir menjadi satu helah bagi ahli untuk mengelakkan diri dari memikul tanggungjawab, kaunselor haruslah menggunakan teknik konfrantasi.

PENULISAN JURNAL MINGGU KESEMBILAN (16 OGOS 20 OGOS 2009)

MASALAH Masalah yang ingin dikongsi pada minggu ini ialah berkenaan masalah yang ditimbulkan oleh murid-murid. Setiap kali kelas Pendidikan Jasmani dijalankan, saya menghadapi beberapa masalah yang telah ditimbulkan oleh murid-murid. Antaranya ialah tiada kerjasama yang diberikan dalam mematuhi arahan guru dan membentuk kumpulan. Murid-murid juga lebih cenderung kepada bermain bola sepak bagi lelaki dan bermain tali bagi murid perempuan.

ANALISIS MASALAH Pada pendapat saya punca utama masalah ini timbul ialah kerana sifat dan kebiasaan murid-murid tersebut untuk bermain ketika waktu Pendidikan Jasmani diadakan. Saya juga dapati ada di kalangan murid-murid ini mempunyai kumpulan-kumpulan kecil yang sukar untuk bekerjasama dan lebih cenderung memilih ahlinya sahaja apabila

melakukan aktiviti. Disamping itu mereka juga berebut-rebut untuk berada dihadapan apabila saya meminta untuk membuat barisan.

CADANGAN PENYELESAIAN 1. Mendapat nasihat daripada guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakanrakan sepelatih langkah-langkah menangani masalah ini. 2. Memberikan nasihat dan bimbingan kepada murid-murid yang terlibat. 3. Membuat helah supaya murid berminat mengikuti aktiviti Pendidikan Jasmani dengan memberi amaran kepada semua murid bahawa tiada aktiviti Pendidikan Jasmani akan diadakan jika murid-murid masih berkelakuan begitu. 4. Dari segi membahagikan kumpulan pula, guru perlu lebih tegas dengan cara membahagikan semua murid mengikut kumpulan yang di pilih oleh guru sendiri. 5. Menanam sifat-sifat atau nilai-nilai murni dalam diri murid-murid. Ini adalah supaya wujud kesepaduan dan persefahaman di antara mereka supaya mereka dapat bekerjasama apabila melakukan aktiviti secara berkumpulan

TEMPOH PENYELESAIAN 30 Ogos hingga 3 September iaitu selama 1 minggu

TINDAKAN SUSULAN Saya akan membawa perkara ini ke pengetahuan guru pembimbing serta meminta pandangan daripada beliau bagi mengatasi masalah ini. Saya akan membuat perjumpaan dengan pensyarah pembimbing bagi mendapatkan nasihat dan tunjuk ajar dalam memastikan masalah ini dapat diatasi.

PENULISAN JURNAL MINGGU KESEPULUH (30 OGOS 3 SEPTEMBER 2009)

MASALAH Saya mengendalikan sesi kaunseling kelompok mengikut jadual yang telah dirancang dan telah ditetapkan. Namun, pada minggu ini saya mengalami masalah sewaktu mengendalikan sesi kaunseling kelompok nombor rujukan (SKSAT/UBK/KK/11/02/09) di mana ahli kelompok ini pasif dan kurang bersuara. Ahli kelompok adalah datang secara sukarela dan bersama isu yang ingin dibincangkan. Pada pertemuan sesi kaunseling kelompok yang pertama, ahli kelompok bersuara dengan baik. Setiap ahli memainkan peranan masing-masing semasa berbincang tentang isu yang dikemukakan. Namun, pada pertemuan sesi kaunseling yang kedua, ahli kelompok seolah-olah tidak bersedia, terancam dan tidak mahu besuara menyebabkan sesi kaunseling kelompok dengan kelompok ini tidak berjalan lancar dan tidak ada isu yang ingin difokuskan. Menurut Zuraidah Abdul Rahman, kesan ahli yang mendiamkan diri adalah kurang merosakkan kelompok tetapi dia menjadi cabaran kepada ketua dan kaunselor. Kelakuan ini boleh menimbulkan rasa tidak senang dan rasa tegang kepada ahli-ahli lain. Jadi perlu bagi kaunselor membezakan kesenyapan yang membina dengan kesenyapan yang menunjukkan penentangan. Jadi, hal ini perlu saya titikberatkan dan mengkaji penyebab sebenar berlakunya tingkahlaku ini oleh ahli kelompok. Ini kerana ahli kelompok tiba-tiba berubah sikap dan tidak mahu mengambil bahagian walaupun guru bimbingan telah memberitahu kepada hali kelompok tidak perlu bimbang dengan kerahsiaan terhadap isu yang dibincangkan walaupun ada guru pembimbing (major) saya untuk membuat penyeliaan pengendalian sesi kaunseling kelompok ini.

ANALISIS MASALAH Antara penyebab kepada tingkah laku ahli kelompok sedemikian adalah kerana pada

sesi penyeliaan guru pembimbing untuk melihat saya mengendalikan sesi kaunseling kelompok bersama ahli kelompok ini. Saya memilih kelompok ini adalah berdasarkan isu menarik yang dibawa pada sesi pertama iaitu ketidakpuasan hati mereka terhadap guru yang mengajar mereka. Namun, apabila kehadiran guru pembimbing semasa sesi kedua ini, ahli kelompok dengan sendirinya menjadi kurang bercakap, kurang selesa dan kelihatan terancam dengan kehadiran guru pembimbing saya. Faktor kedua mungkin kerana saya tidak memberitahu bahawa sesi kaunseling bersama kelompok ini akan diselia oleh guru pembimbing (major) saya semasa membuat temujanji. Saya memberitahu kepada ahli kelompok sewaktu ahli kelompok hadir pada masa yang telah ditetapkan. Ahli kelompok sedikit terkejut dan seakan tidak bersedia untuk menerima kehadiran guru pembimbing saya tersebut.

CADANGAN PENYELESAIAN Dalam mengendalikan kesenyapan dan tingkah laku ahli kelompok yang mendiamkan ini, saya perlu lah peka dan berusaha untuk mengukur taraf tolenransi ahli-ahli kelompok. Oleh sebab kesenyapan ini menyekat pergerakan pergerakan dan perkembangan kelompok, saya telah campur tangan dengan tujuan untuk menghalang kesenyapan itu dari berterusan. Saya telah menggunakan cara dengan mengadakan aktiviti kelompok bagi kaunselor berkongsi perasaan, pandangan dan persepsi terhadap kelompok atau pun memberi soalan-soalan memimpin dan menggalakkan ahli berfikir dan berbincang. Ahli-ahli tertentu yang kerap mendiamkan diri mestilah digalakkan mengambil bahagian dalam perbincangan tetapi tidak mendesaknya hingga ahli berasa tergugat dan terancam. Saya akan membenarkan kesenyapan tetapi dari masa ke semasa untuk menarik perhatian ahli dengan memberi komen tentang tingkahlaku bukan lisan semasa mereka menunjukkan tanda-tanda bosan, marah, terdesak atau reaksi lain. Saya berjumpa dengan guru pembimbing dan cara pendekatan yang sesuai bagi pengendalian sesi kaunseling kelompok yang mengalami masalah ahli kelompok yang berdiam diri. Hal ini kerana, selepas sesi kaunseling bersama ahli kelompok ini, guru pembimbing memberi beberapa panduan untuk mengendalikan sesi kaunseling tersebut.

Saya juga akan memberitahu terlebih dahulu kepada ahli kelompok jika ada penyeliaan dari pensyarah pembimbing atau pun guru pembimbing. saya akan mendapatkan persetujuan ahli kelompok tentang hal ini. Saya juga akan bertanya pendapat ahli kelompok sama ada bersedia atau tidak dengan kehadiran kedua-dua pihak tersebut. Perbincangan awal ini dapat mengelakkan daripada ketidaksediaan ahli kelompok terhadap kehadiran oang luar sewaktu sesi dikendalikan bersama ahli kelompok mereka.

TEMPOH PENYELESAIAN Pada 6 hingga 10 September iaitu selama 1 minggu. Saya juga akan menggunakan cara penyelesaian yang sama jika ada ahli kelompok lain yang bertingkahlaku sedemikian.

TINDAKAN SUSULAN Komen yang terlalu berhati-hati atau yang terlalu memerintah akan menambahkan perasaan marah ahli berkenaan. Ahli yang senyap haruslah diberi peluang untuk memilih berbuat demikian dan janganlah dipaksa. Kemahiran dan memerhati dan memahami tanda-tanda gerak-geri bukan lisan adalah penting untuk menolong ahli-ahli yang suka mendiamkan diri.

CATATAN Menurut Zuraidah Abdul Rahman, Jika didapati beberapa usaha telah dilakukan, ahli yang mendiamkan diri enggan juga bersuara, ini akan menjejaskan keyakinan dan pandangan positif ahli-ahli lain. Lebih baik ahli tersebut dikeluarkan dari ahli kelompok dan diberi kaunseling secara individu.

SUMBER Zuraidah Abdul Rahman (1996), Pengenalan Kaunseling Kelompok,IBS Buku Sdn Bhd

PENULISAN JURNAL MINGGU KESEBELAS (6 10 SEPTEMBER 2009)

MASALAH Saya menjalankan sesi kaunseling kelompok dengan ahli kelompok nombor rujukan SKSAT/UBK/O7/02/09. Isu yang dibawa oleh ahli kelompok iaitu tingkahlaku seorang murid lelaki di dalam kelas mereka yang melakukan aksi lucah dan menyebut perkataan tidak senonoh. Ahli kelompok ini juga kerap diganggu dengan aksi lucah murid lelaki tersebut iaitu seperti meraba anggota badan, menyentuh pipi, menunjukkan alat sulitnya dan menyebut perkataan yang tidak senonoh. Saya pernah mengendalikan Bimbingan Kelas di dalam kelas murid-murid ini iaitu Tahun 4 Seroja. Keadaan kelas ini sangat bising dan kurang mendengar arahan dan tidak menghormati guru. Pada masa ini juga, murid lelaki ini tidak memberi tumpuan semasa saya mengajar tetapi berkeliaran di dalam kelas dan mengacau murid-murid dengan menyentuh, menyebut dan melakukan aksi lucah kepada murid perempuan di hadapan saya. Jadi, p&p saya pada waktu itu terganggu. Saya juga turut mendengar secara tidak langsung dari ahli kelompok lain yang menceritakan tingkah laku murid tersebut di luar sekolah iaitu menunjukkan video lucah

di dalam telefon bimbitnya kepada murid-murid lain di padang permainan. Perkara yang tidak senonoh ini sebarkan secara terbuka di padang permainan tersebut dan telah mempengaruhi murid lain untuk menonton video tersebut. Kini, saya di datangi ahli kelompok yang terganggu dengan tingkahlaku murid tersebut yang semakin menjadi-jadi dan di luar kawalan. Ahli kelompok ini benar-benar terganggu dengan tingkahlaku murid lelaki tersebut dan memerlukan bantuan guru untuk mengambil tindakan terhadap murid tersebut.

ANALISIS MASALAH Berdasarkan maklumat yang diperolehi dari ahli kelompok saya, murid tersebut adalah dari keluarga yang bercerai. Dia hanya tinggal bersama ayahnya yang juga bekas penagih dadah yang tegar dan seringkali keluar masuk penjara. Murid ini berdikari dengan kehidupannya dan membawa haluan hidup sendiri tanpa mendapat bimbingan dan kasih sayang dari keluarga. Justeru, murid ini membuat apa sahaja mengikut apa yang ada di hadapannya tanpa mengetahui baik dan buruknya tingkah laku tersebut kerana tidak ada sesiapa yang membimbingnya khususnya tingkahlaku yang tidak senonoh tersebut. Murid ini terpengaruh dan terikut-ikut sikap negatif kawannya yang sering menonton video lucah yang tidak diketahui di mana sumber tersebut diperolehi. Menurut Mok Soon Sang (2008), Pelajar-pelajar yang menimbulkan masalah sosial yang tidak bermoral biasanya terdiri daripada golongan pelajar yang mempunyai konsep kendiri negatif, sikap negatif dan tingkah laku tidak bermoral yang dipelajari daripada keluarga, rakan sebaya, alam sekitar dan media massa. Pengaruh negatif seperti berjudi, bergaduh, bercakap kasar, membaca buku lucah dan sebagainya merupakan unsurunsur negatif yang cepat digemari dan mudah dipelajari oleh sesetengah pelajar. Aktiviti yang kurang sihat ini adalah dibawa oleh mereka ke sekolah dan menimbulkan masalah disiplin semasa mereka belajar. Manakala menurut sumber yang boleh dipercayai dari beberapa orang guru yang terlibat dalam p&p kelas tersebut, murid lelaki ini di kenal pasti murid yang ada ciri-ciri murid istimewa. Murid ini tidak pandai membaca, tidak berminat terhadap pelajaran dan tidak dapat menunjukkan sahsiah seorang murid yang baik sebaliknya seringkali

mengganggu rakan rakan sekelasnya yang melibatkan aksi lucah dan menyebut perkataan yang berbaur lucah. Tetapi, apa guru memberitahu kepada bapanya, bapanya tidak percaya bahawa anaknya tidak normal dan tidak membenarkan anaknya ditukarkan ke kelas istimewa.

CADANGAN PENYELESAIAN Beberapa cadangan dan tindakan yang telah saya ambil misalnya membuat perbincangan dengan guru pembimbing tentang langkah-langkah untuk menangani masalah tersebutl. Guru pembimbing (major) saya juga merupakan guru Bahasa Inggeris kelas murid lelaki tersebut. Jadi, beliau juga tahu tentang tingkahlaku murid lelaki tersebut. Justeru, saya telah berbincang dan mendedahkan rahsia perbincangan sesi kelompok saya dengan beliau tentang hal ini, juga berpegang kepada prinsip rakan sejawatan.beliau menggalakkan saya memanggil murid tersebut sebagai klien bagi sesi kaunseling individu dan memberi bimbingan kepada murid tersebut. Perkara kedua yang akan saya lakukan ialah memberitahu guru kelas murid berkenaan tentang tingkah laku yang tidak senonoh murid lelaki tersebut. Ini kerana guru kelas berkenaan perlu mengetahui tentang hal ini. Hal ini kerana kerana, jika ia dibiarkan berterusan ia seolah-olah menggalakkan murid berkenaan untuk terus-menerus melakukan perkara yang tidak senonoh tersebut. Tambahan, guru kelas sememangnya diberi tanggungjawab terhadap kebajikan murid-murid di bawah jagaannya. Sebaik sahaja saya menerima isu dari sesi perbincangan dalam sesi kaunseling kelompok, saya menghubungi pensyarah pembimbing (major) untuk meminta pandangan beliau tentang pengendalian yang melibatkan kes seperti ini. Beliau memberi pandangan agar murid lelaki tersebut dipanggil sebagai klien bagi sesi kaunseling individu. Jika murid tersebut tiada perubahan dan masih meneruskan tingkah laku tersebut, saya perlu merujuk kepada yang pakar iaitu guru pembimbing saya selaku guru bimbingan di sekolah SKSAT yang lebih berpengalaman dan tahu mengendalikan sesi kaunseling tersebut atau pun saya terus membuat rujukan kepada guru disiplin SKSAT untuk di ambil tindakan disiplin. Selain daripada cadangan di atas, saya juga boleh mengambil tindakan dengan cara

memanggil murid lelaki tersebut sebagai klien dalam sesi kaunseling individu. Ini dapat mengenalpasti masalah sebenar murid lelaki tersebut dan saya akan membuat penerokaan punca-punca keterlibatan murid lelaki tersebut dengan perbuatan yang tidak senonoh tersebut.

TEMPOH PENYELESAIAN 1 minggu iaitu bermula 6 hingga 10 Ogos 2009

TINDAKAN SUSULAN Saya perlu memberitahu guru disiplin jika tingkah laku murid lelaki tersebut masih berterusan mengganggu murid perempuan di dalam sesi kaunseling kelompok saya ini. Malahan, turut mengganggu murid perempuan lain di dalam kelasnya.Hal ini tidak boleh dibiarkan berlarutan kerana tingkah laku murid ini melibatkan kesalahan disiplin di sekolah dan menganggu murid lain, juga mempengaruhi murid lain untuk mengikut perbuatannya yang negatif tersebut jika dibiarkan dan tidak di ambil tindakan disiplin. Saya juga akan berbincang dengan guru pembimbing (major) dan guru kelas murid lelaki berkenaan untuk mencadangkan kepada pihak sekolah untuk memanggil waris murid tersebut melalui penghantaran surat dan menyatakan kesalahan anaknya semasa berada di sekolah. Hal ini penting untuk diberitahu kepada waris murid tersebut tentang tingkah laku anaknya di sekolah. Mungkin perhatian daripada ibu bapa akan merubah sikap murid tersebut sebelum terlambat. Selain itu, saya boleh bekerjasama dengan guru kelas murid tersebut untuk membuat pemerhatian terhadap murid tersebut sepanjang berada di sekolah. Hal ini kerana, murid sedemikian perlu di beri perhatian yang serius kerana bukan sahaja dirinya yang telah terganggu dengan perbuatan tidak senonoh tersebut, tetapi turut mengganggu murid lain dan bersangkut-paut dengan maruah seseorang individu. Dan, segala laporan yang dilaporkan tentang murid tersebut perlu di ambil tindakan segera.

CATATAN Para guru harus sedar bahawa pelajar yang ada sekarang berbeza dengan pelajar pada zaman 60-an dan 70-an dulu. Pelajar dulu takut dan hormat kepada guru,

mempunyai hala tuju yang jelas dalam belajar, tidak mudah dipengaruhi oleh manamana pihak, bercita-cita tinggi selain daripada dibesarkan dalam suasana keluarga yang penuh dengan kasih sayang, hormat menghormati di samping tidak terlibat dalam arus mengejar kebendaan semata-mata. Pelajar dulu kaya dengan nilai-nilai budaya Timur yang mengutamakan nilai menghormati mereka yang lebih tua. Kata-kata guru dianggap keramat, teguran guru ibarat nasihat. Paling penting, pada waktu dulu para pelajar tidak terdedah dengan pelbagai bentuk budaya asing dan popular yang bisa menghakis nilai-nilai ketimuran yang mulia. Dulu, rotan adalah senjata yang paling berkesan untuk merawat salah laku pelajar. Apa yang berlaku sekarang sudah amat jauh bezanya. Sekolah dan golongan guru mesti menerima hakikat bahawa pelajar sekarang lebih lantang dan sedar akan hak yang melindunginya sebagai pelajar. Mereka adakalanya berani mencabar kewibawaan sekolah. Oleh itu, kaedah-kaedah tradisional seperti dengan memarahi, merotan, menggantung dan membuang sekolah sudah tidak sesuai lagi dengan kemelut disiplin sekarang. Sekolah perlu mewujudkan iklim yang cukup selesa untuk para pelajar menimba ilmu sehingga tidak ada ruang langsung pun untuk pelajar berasa tidak puas hati dan mendorongnya untuk memberontak. Percayalah, masalah disiplin yang berlaku di kalangan pelajar sekarang banyak berpunca daripada masalah keluarga serta kegagalan guru mempersembahkan yang terbaik untuk para pelanggannya iaitu para pelajar.

Anda mungkin juga menyukai