A. Berilah tanda silang pada huruf a, b, c pada pilihan jawaban yang benar!

1. Ana papan sing jero lan cethek. Tegese papan yaiku .....
a. Piranti
b. Kayu
c. Panggonan
2. Sing kalebu tumindak njaga karesikan yaiku .....
a. Mbuwang plastik sembarangan
b. Gawe rereged ing kamar
c. Nyaponi latar
3. Pakulinan resikan bisa nyegah .....
a. Penyakit b. Waras c. Rejeki
4. Sawise sarapan becike .....
a. Ngemil camilan
b. Nggosok untu
c. Olahraga
5. Sinten numpak sepur bayare setalen. Wong niki sepur dhur terus dhateng .....
Candhake tembang dolanan ing dhuwur yaiku .....
a. Klaten
b. Surabaya c. Pandaan
6. Aja wedi ngombe ...... supaya waras.
a. Obat
b. Wedang c. Bubur
7. Listrike mati, mula bengi iki peteng ......
a. Branang b. Ndhedhet c. Semburat
8. Sing kalebu aksara swara yaiku ......
a. b lan k
b. b lan i c. a lan i
9. Marang wong tuwo kudu andhap .....
a. Asor
b. Bakuh c. Pekerti
10. Sing ijo royo-royo kae ....
a. Sapi
b. Tanduran c. Lapangan
11. Man, kowe mrene karo .......?
a. Apa
b. Sapa
c. Kepriye
12. Roni : “ ...... kowe menyang omahku?”
Toni : “Dina Senen ngarep.”
Titik-titik ing pacelathon diiseni tembung pitakon .....
a. Ing ngendi b. Sapa
c. Kapan
13. Barang sing diperlokake nalika gawe layangan antarane ......
a. Pring
b. Kawat c. Neker
14. Kowe tuku buku iki .......?
a. Ing ngendi
c. Geneya
b. Kena apa
15. Kasenangan sing mawa aksara o jejeg yaiku .....
a. Olah panganan c. Maca buku
b. Mancing iwak

.............................. 6....................................... Iki mono bumbune rujak cingur..................... yaiku nglatih .......................................... Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! Ukara pitakon dipugkasi nganggo tandha ........................ Sapinggire kali gedhe akeh wong padha .... Basa krama aluse seneng yaiku ....................................................... 9........................................................ Apa hobimu mir? Hobi tegese .......................................................... e. 8.................................. 3..................... ........................................... Yen bal-balan becike ing ......................B............... 10.... u..... sing didukani buguru? 7...............................o di arani aksara ......................................................................... 2.... 4........................... 5.. i.................................................. Mancing ana paedahe...... Aksara a... Bumbune pedhes amarga nganggo ....... 1.............. Lir ilir lir tandure wis . ...................

13._________________________ Garwane Semar ing kahyangan arane …. bapak saweg …. 4. Manawa mlaku ing ndalan kudune ana sisih …. ibu saweg masak sop ayam. tuti lan tati lagi sinau bareng. Wangsulana pitakon ing ngisor iki ! 1. Yen takon karo sapa bae kudu …. 2._________________________ Ing pewayangan. sinau. 15._________________________ Simbah saweg ngunjuk kopi._________________________ Ibu saweg maos koran. Tulisen nganggo aksara sambung! a. 7. Gareng. Petruk. 5._________________________ Pakanane sapi yaiku …. lan Bagong iku diarani Adhine Gareng yaiku …. ditindakake nalika …. aku lagi …._________________________ Nalika ing kahyangan Semar awujud Bathara …._________________________ 9._________________________ buku. Semar 8._________________________ Wacan ing ngisor iki kangggo nggarap nomer 8 – 11._________________________ II. b. 3._________________________ Nglempiti slimut.. Semar iku anake Sanghyang Tunggal Ibune Dewi Winarti Sadulure Semar yaiku Togog lan Manikmaya Ing kahyangan semar nduweni garwa arane Dewi Kanastri Nalika ing kahyangan Semar bagus rupane Wujude Bathara Ismaya Bareng ana ngarcapada sebutane Semar. 14..asmane bapakmu ? Toni rangking siji ing kelas 2 amarga Toni …. 11. . Irah-irahan wacan ing nduwur yaiku …. Asmane bapake Semar yaiku …. 12. 6.Isinana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk ! 1. 10. Ani lagi . Anto lagi adus. ……. Semar.

Kapan ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ . Apa bae kang koktindakakke sawise tangi turu ? Wangsulan : _______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Wacanen kang patitis! Ajar Nglangi Dina Minggu Bintang prei ora sekolah. 3. Cah loro seneng banget.2. Ing kana Bintang lan Fajri ajar nglangi nganggo ban. 5. Sapa ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ b. 4. Bintang lan Fajri lunga ing kolam renang Gading. Sapa bae sing lagi blajar nglangi? Wangsulan : _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Kapan Bintang lan Fajri ajar nglangi? Wangsulan : _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Gawea tembung pitakon nganggo ukara ing ngisor iki ! a.

.. Basa sing tembunge kabeh nganggo tembung krama diarani basa...tuku b.. jenengmu ? 4.numpak c.. wedang kopi..melayu 4.. Gundhul – gundhul pacul.suwe ora jamu diarani tembang...guyonan c....Nitih tegese.titik 3. 5. . Tembung adus benere.. a. 8.. a. Jamuran. a.Bu Guru wes teka.. Bocah sing sregep sinau bakale dadi bocah sing.. Simbah gerah wojo.nggonceng 7.. . Tembung kramane untu yaiku.Tembung ngagem tegese.pitakon c.dhahar 8. .kutut manggung 5..nduwe 9.siram b.toko b....Isenana ceceg – ceceg ing ngisor iki nganggo tembung bener ! 1.krama lugu c.. a... 3...Ukara pitakon iku mbutuhake.. a.. a.jamuran c. 2. . a..pakon c. Ibu adus adik meneng wae.Ibu lara untu. 7.Owahana ing ngisor iku dadi ukoro krama andap/ lugu ! 1. a..1.rikma b. Menthok – menthok iku kalebu tembang.koma 6. a.gendhong 2.. Ukoro iku nggunakake basa... Bapak tindak kantor nitih sepedha motor.. 9. 10. sangumu yen sekolah ? 3.. Bapak .jaja II. Sarung.. Pak Jaya lara tangane.Basa kramane rambut yaiko.Simbah tuku sapi. 2. Pak Agus ngagem sepatu .dandang gulo b.nganggo c. Basa sing tembunge kabeh nganggo tembung ngoko diarani basa.sare c. . Tembung sing kalebu tuladha aksara o jejeg yoiku.kromo alus / inggil 10.. .. III.. Sopo seng duwe buku gambar Tandha wacan seng bener ukoro ing nduwur yoiku tandha. a.pakon b......titik b.nggoko b. Sing kalebu tembang dolanan yoiku. Tandha sing digunakake kanggo ukoro durung rampung utowo kanggo mrinci yoiku. .dhondhong c......tuku b.dolanan b. 6. Tembung sarung iku tuladha aksara swara U.mustaka c.. .

Pak guru mangan roti 5. . Bude ngombe wedang kopi.4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful