A. Berilah tanda silang pada huruf a, b, c pada pilihan jawaban yang benar!

1. Ana papan sing jero lan cethek. Tegese papan yaiku .....
a. Piranti
b. Kayu
c. Panggonan
2. Sing kalebu tumindak njaga karesikan yaiku .....
a. Mbuwang plastik sembarangan
b. Gawe rereged ing kamar
c. Nyaponi latar
3. Pakulinan resikan bisa nyegah .....
a. Penyakit b. Waras c. Rejeki
4. Sawise sarapan becike .....
a. Ngemil camilan
b. Nggosok untu
c. Olahraga
5. Sinten numpak sepur bayare setalen. Wong niki sepur dhur terus dhateng .....
Candhake tembang dolanan ing dhuwur yaiku .....
a. Klaten
b. Surabaya c. Pandaan
6. Aja wedi ngombe ...... supaya waras.
a. Obat
b. Wedang c. Bubur
7. Listrike mati, mula bengi iki peteng ......
a. Branang b. Ndhedhet c. Semburat
8. Sing kalebu aksara swara yaiku ......
a. b lan k
b. b lan i c. a lan i
9. Marang wong tuwo kudu andhap .....
a. Asor
b. Bakuh c. Pekerti
10. Sing ijo royo-royo kae ....
a. Sapi
b. Tanduran c. Lapangan
11. Man, kowe mrene karo .......?
a. Apa
b. Sapa
c. Kepriye
12. Roni : “ ...... kowe menyang omahku?”
Toni : “Dina Senen ngarep.”
Titik-titik ing pacelathon diiseni tembung pitakon .....
a. Ing ngendi b. Sapa
c. Kapan
13. Barang sing diperlokake nalika gawe layangan antarane ......
a. Pring
b. Kawat c. Neker
14. Kowe tuku buku iki .......?
a. Ing ngendi
c. Geneya
b. Kena apa
15. Kasenangan sing mawa aksara o jejeg yaiku .....
a. Olah panganan c. Maca buku
b. Mancing iwak

.................................. Sapinggire kali gedhe akeh wong padha .......................................................... 4.............. Basa krama aluse seneng yaiku ............ 9....................... 8........................ 10..................................................................................... u...... 5.............. 1................... yaiku nglatih .... 6...................... e............................ Yen bal-balan becike ing ................ Aksara a.............................. Bumbune pedhes amarga nganggo ....... Mancing ana paedahe...... Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! Ukara pitakon dipugkasi nganggo tandha ................................ ...............................................................................o di arani aksara ..............B....................................... Lir ilir lir tandure wis ..... i.... Apa hobimu mir? Hobi tegese ............................... Iki mono bumbune rujak cingur........................................................................ sing didukani buguru? 7... 3......... 2.......... ...........

Semar iku anake Sanghyang Tunggal Ibune Dewi Winarti Sadulure Semar yaiku Togog lan Manikmaya Ing kahyangan semar nduweni garwa arane Dewi Kanastri Nalika ing kahyangan Semar bagus rupane Wujude Bathara Ismaya Bareng ana ngarcapada sebutane Semar. Gareng. sinau. ditindakake nalika …._________________________ 9. 3._________________________ Ibu saweg maos koran._________________________ II._________________________ Ing pewayangan. 10. 15. ibu saweg masak sop ayam. lan Bagong iku diarani Adhine Gareng yaiku …._________________________ Nalika ing kahyangan Semar awujud Bathara …. Asmane bapake Semar yaiku …. 11._________________________ Garwane Semar ing kahyangan arane …. aku lagi …. b. 12.. Yen takon karo sapa bae kudu …. 2. 14. ._________________________ Wacan ing ngisor iki kangggo nggarap nomer 8 – 11.asmane bapakmu ? Toni rangking siji ing kelas 2 amarga Toni …. Anto lagi adus. bapak saweg …. Ani lagi . Manawa mlaku ing ndalan kudune ana sisih …._________________________ Nglempiti slimut. 4. tuti lan tati lagi sinau bareng. Irah-irahan wacan ing nduwur yaiku …. 13. Tulisen nganggo aksara sambung! a._________________________ buku. Semar 8.Isinana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk ! 1. Petruk. ……._________________________ Simbah saweg ngunjuk kopi. 6.. 5. Wangsulana pitakon ing ngisor iki ! 1._________________________ Pakanane sapi yaiku …. Semar. 7.

Apa bae kang koktindakakke sawise tangi turu ? Wangsulan : _______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Wacanen kang patitis! Ajar Nglangi Dina Minggu Bintang prei ora sekolah. Cah loro seneng banget. 5. Ing kana Bintang lan Fajri ajar nglangi nganggo ban. Bintang lan Fajri lunga ing kolam renang Gading. Kapan ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ . Sapa ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ b. Sapa bae sing lagi blajar nglangi? Wangsulan : _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Kapan Bintang lan Fajri ajar nglangi? Wangsulan : _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Gawea tembung pitakon nganggo ukara ing ngisor iki ! a. 3. 4.2.

.rikma b. Sarung. Pak Jaya lara tangane. a. Bapak tindak kantor nitih sepedha motor. a. wedang kopi. ..... Tembung adus benere. a..Simbah tuku sapi. a. 3. Tembung sarung iku tuladha aksara swara U.nganggo c..melayu 4.nggonceng 7.sare c...Ukara pitakon iku mbutuhake. a.. Basa sing tembunge kabeh nganggo tembung ngoko diarani basa.Bu Guru wes teka. Sopo seng duwe buku gambar Tandha wacan seng bener ukoro ing nduwur yoiku tandha. . a..krama lugu c. Tandha sing digunakake kanggo ukoro durung rampung utowo kanggo mrinci yoiku. . Sing kalebu tembang dolanan yoiku.. jenengmu ? 4... Tembung kramane untu yaiku. Simbah gerah wojo.numpak c. Pak Agus ngagem sepatu .siram b... a. .pitakon c. a.. sangumu yen sekolah ? 3.pakon c. 2. 2.titik b..titik 3..jaja II. Bapak ..guyonan c...1. 6.. III..nduwe 9. Ukoro iku nggunakake basa. Ibu adus adik meneng wae.mustaka c.. Basa sing tembunge kabeh nganggo tembung krama diarani basa. 5. a..kromo alus / inggil 10......jamuran c..Nitih tegese.dhondhong c.Isenana ceceg – ceceg ing ngisor iki nganggo tembung bener ! 1... . 8.Ibu lara untu..nggoko b. 9. .tuku b.koma 6... Tembung sing kalebu tuladha aksara o jejeg yoiku..pakon b..Tembung ngagem tegese.suwe ora jamu diarani tembang. .dandang gulo b.tuku b.dhahar 8. 10.dolanan b. Bocah sing sregep sinau bakale dadi bocah sing.toko b..gendhong 2.. 7.Owahana ing ngisor iku dadi ukoro krama andap/ lugu ! 1..kutut manggung 5... Menthok – menthok iku kalebu tembang. .. a...Basa kramane rambut yaiko.. Jamuran.. Gundhul – gundhul pacul...

Pak guru mangan roti 5. .4. Bude ngombe wedang kopi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful