A. Berilah tanda silang pada huruf a, b, c pada pilihan jawaban yang benar!

1. Ana papan sing jero lan cethek. Tegese papan yaiku .....
a. Piranti
b. Kayu
c. Panggonan
2. Sing kalebu tumindak njaga karesikan yaiku .....
a. Mbuwang plastik sembarangan
b. Gawe rereged ing kamar
c. Nyaponi latar
3. Pakulinan resikan bisa nyegah .....
a. Penyakit b. Waras c. Rejeki
4. Sawise sarapan becike .....
a. Ngemil camilan
b. Nggosok untu
c. Olahraga
5. Sinten numpak sepur bayare setalen. Wong niki sepur dhur terus dhateng .....
Candhake tembang dolanan ing dhuwur yaiku .....
a. Klaten
b. Surabaya c. Pandaan
6. Aja wedi ngombe ...... supaya waras.
a. Obat
b. Wedang c. Bubur
7. Listrike mati, mula bengi iki peteng ......
a. Branang b. Ndhedhet c. Semburat
8. Sing kalebu aksara swara yaiku ......
a. b lan k
b. b lan i c. a lan i
9. Marang wong tuwo kudu andhap .....
a. Asor
b. Bakuh c. Pekerti
10. Sing ijo royo-royo kae ....
a. Sapi
b. Tanduran c. Lapangan
11. Man, kowe mrene karo .......?
a. Apa
b. Sapa
c. Kepriye
12. Roni : “ ...... kowe menyang omahku?”
Toni : “Dina Senen ngarep.”
Titik-titik ing pacelathon diiseni tembung pitakon .....
a. Ing ngendi b. Sapa
c. Kapan
13. Barang sing diperlokake nalika gawe layangan antarane ......
a. Pring
b. Kawat c. Neker
14. Kowe tuku buku iki .......?
a. Ing ngendi
c. Geneya
b. Kena apa
15. Kasenangan sing mawa aksara o jejeg yaiku .....
a. Olah panganan c. Maca buku
b. Mancing iwak

.... 5............... 6..................... .............................................................. 8.................B...... i.......................................................... Basa krama aluse seneng yaiku .................................... Bumbune pedhes amarga nganggo ............................................ Lir ilir lir tandure wis ...... 2.......... yaiku nglatih ........... 4..... 10................ 3......... Aksara a............... 9.................... Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! Ukara pitakon dipugkasi nganggo tandha ................... Mancing ana paedahe................................. .......... u............................................... e....................... Iki mono bumbune rujak cingur......................o di arani aksara ............. Sapinggire kali gedhe akeh wong padha ...................... Apa hobimu mir? Hobi tegese ............................................. Yen bal-balan becike ing ...... sing didukani buguru? 7................................................................................................................ 1....

2._________________________ Ing pewayangan. Anto lagi adus. 10. Ani lagi ._________________________ Nglempiti slimut.asmane bapakmu ? Toni rangking siji ing kelas 2 amarga Toni …. . aku lagi …. 3. Irah-irahan wacan ing nduwur yaiku …. Asmane bapake Semar yaiku …._________________________ Pakanane sapi yaiku …. 11. Yen takon karo sapa bae kudu …. sinau. Semar. 4._________________________ buku. b._________________________ Nalika ing kahyangan Semar awujud Bathara …. bapak saweg …. Manawa mlaku ing ndalan kudune ana sisih …._________________________ II. Wangsulana pitakon ing ngisor iki ! 1. 7. lan Bagong iku diarani Adhine Gareng yaiku …. ibu saweg masak sop ayam. Semar iku anake Sanghyang Tunggal Ibune Dewi Winarti Sadulure Semar yaiku Togog lan Manikmaya Ing kahyangan semar nduweni garwa arane Dewi Kanastri Nalika ing kahyangan Semar bagus rupane Wujude Bathara Ismaya Bareng ana ngarcapada sebutane Semar. 12. Petruk._________________________ Wacan ing ngisor iki kangggo nggarap nomer 8 – 11. 15. 14.._________________________ Simbah saweg ngunjuk kopi._________________________ 9.. 13. Tulisen nganggo aksara sambung! a._________________________ Garwane Semar ing kahyangan arane …. ditindakake nalika …._________________________ Ibu saweg maos koran. tuti lan tati lagi sinau bareng. …….Isinana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk ! 1. Semar 8. 5. Gareng. 6.

Bintang lan Fajri lunga ing kolam renang Gading. 4.2. Apa bae kang koktindakakke sawise tangi turu ? Wangsulan : _______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Wacanen kang patitis! Ajar Nglangi Dina Minggu Bintang prei ora sekolah. Cah loro seneng banget. Sapa bae sing lagi blajar nglangi? Wangsulan : _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Kapan Bintang lan Fajri ajar nglangi? Wangsulan : _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Gawea tembung pitakon nganggo ukara ing ngisor iki ! a. Sapa ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ b. Ing kana Bintang lan Fajri ajar nglangi nganggo ban. Kapan ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ . 5. 3.

9. 6..jamuran c. sangumu yen sekolah ? 3.dhondhong c.koma 6.Owahana ing ngisor iku dadi ukoro krama andap/ lugu ! 1.. 5.. Tembung sarung iku tuladha aksara swara U.. Sarung..Bu Guru wes teka.kromo alus / inggil 10.kutut manggung 5.. Tandha sing digunakake kanggo ukoro durung rampung utowo kanggo mrinci yoiku.krama lugu c..tuku b. Tembung sing kalebu tuladha aksara o jejeg yoiku...Simbah tuku sapi. 2. . a...tuku b. Basa sing tembunge kabeh nganggo tembung krama diarani basa. 7.Nitih tegese.mustaka c.....nganggo c.Basa kramane rambut yaiko.Isenana ceceg – ceceg ing ngisor iki nganggo tembung bener ! 1. a.dandang gulo b. Bapak tindak kantor nitih sepedha motor.Ibu lara untu... . Ibu adus adik meneng wae.titik b.. a.Tembung ngagem tegese.pitakon c...guyonan c.. Sing kalebu tembang dolanan yoiku. Ukoro iku nggunakake basa. Basa sing tembunge kabeh nganggo tembung ngoko diarani basa. ....dolanan b...1.. a.nggoko b..gendhong 2. Bocah sing sregep sinau bakale dadi bocah sing.rikma b. a. III.toko b. Pak Agus ngagem sepatu .. Tembung adus benere. Gundhul – gundhul pacul.. a. a.nggonceng 7. a.. ....pakon c. Simbah gerah wojo.melayu 4.dhahar 8.. Bapak .siram b.. ... Jamuran. .pakon b. a.suwe ora jamu diarani tembang..sare c. Pak Jaya lara tangane. 3. 8... 10.nduwe 9..numpak c... Tembung kramane untu yaiku.jaja II.Ukara pitakon iku mbutuhake. wedang kopi.. a. Sopo seng duwe buku gambar Tandha wacan seng bener ukoro ing nduwur yoiku tandha. . .. jenengmu ? 4.titik 3.. Menthok – menthok iku kalebu tembang... 2...

Pak guru mangan roti 5. Bude ngombe wedang kopi. .4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful