A. Berilah tanda silang pada huruf a, b, c pada pilihan jawaban yang benar!

1. Ana papan sing jero lan cethek. Tegese papan yaiku .....
a. Piranti
b. Kayu
c. Panggonan
2. Sing kalebu tumindak njaga karesikan yaiku .....
a. Mbuwang plastik sembarangan
b. Gawe rereged ing kamar
c. Nyaponi latar
3. Pakulinan resikan bisa nyegah .....
a. Penyakit b. Waras c. Rejeki
4. Sawise sarapan becike .....
a. Ngemil camilan
b. Nggosok untu
c. Olahraga
5. Sinten numpak sepur bayare setalen. Wong niki sepur dhur terus dhateng .....
Candhake tembang dolanan ing dhuwur yaiku .....
a. Klaten
b. Surabaya c. Pandaan
6. Aja wedi ngombe ...... supaya waras.
a. Obat
b. Wedang c. Bubur
7. Listrike mati, mula bengi iki peteng ......
a. Branang b. Ndhedhet c. Semburat
8. Sing kalebu aksara swara yaiku ......
a. b lan k
b. b lan i c. a lan i
9. Marang wong tuwo kudu andhap .....
a. Asor
b. Bakuh c. Pekerti
10. Sing ijo royo-royo kae ....
a. Sapi
b. Tanduran c. Lapangan
11. Man, kowe mrene karo .......?
a. Apa
b. Sapa
c. Kepriye
12. Roni : “ ...... kowe menyang omahku?”
Toni : “Dina Senen ngarep.”
Titik-titik ing pacelathon diiseni tembung pitakon .....
a. Ing ngendi b. Sapa
c. Kapan
13. Barang sing diperlokake nalika gawe layangan antarane ......
a. Pring
b. Kawat c. Neker
14. Kowe tuku buku iki .......?
a. Ing ngendi
c. Geneya
b. Kena apa
15. Kasenangan sing mawa aksara o jejeg yaiku .....
a. Olah panganan c. Maca buku
b. Mancing iwak

... 10............B........................o di arani aksara ........... Aksara a..................... 9.......................... Apa hobimu mir? Hobi tegese ............................ 6......................................................... Yen bal-balan becike ing ...................... Iki mono bumbune rujak cingur............................ 4... 5.............................................. i... sing didukani buguru? 7..................................... 3............ Basa krama aluse seneng yaiku ......... u....................................................................................... Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! Ukara pitakon dipugkasi nganggo tandha ...................................................... .............. 1............ Lir ilir lir tandure wis ........................................ Mancing ana paedahe..... Bumbune pedhes amarga nganggo ................... Sapinggire kali gedhe akeh wong padha .................... ................................................ 2.......... e........................... 8......... yaiku nglatih ........................

Anto lagi adus. tuti lan tati lagi sinau bareng. ditindakake nalika …. Yen takon karo sapa bae kudu …. Gareng. 10. lan Bagong iku diarani Adhine Gareng yaiku …. Irah-irahan wacan ing nduwur yaiku …._________________________ buku. ibu saweg masak sop ayam. ._________________________ Ibu saweg maos koran._________________________ II. bapak saweg …._________________________ Wacan ing ngisor iki kangggo nggarap nomer 8 – 11. 6..asmane bapakmu ? Toni rangking siji ing kelas 2 amarga Toni …. 4. 12. 11. Ani lagi . 3. Petruk._________________________ Nalika ing kahyangan Semar awujud Bathara …. Wangsulana pitakon ing ngisor iki ! 1. Asmane bapake Semar yaiku …. Semar 8._________________________ Ing pewayangan. 15. 14. Manawa mlaku ing ndalan kudune ana sisih …. ……. b. 2. 13. Semar iku anake Sanghyang Tunggal Ibune Dewi Winarti Sadulure Semar yaiku Togog lan Manikmaya Ing kahyangan semar nduweni garwa arane Dewi Kanastri Nalika ing kahyangan Semar bagus rupane Wujude Bathara Ismaya Bareng ana ngarcapada sebutane Semar._________________________ 9. sinau._________________________ Simbah saweg ngunjuk kopi. aku lagi …. 5._________________________ Nglempiti slimut.Isinana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk ! 1._________________________ Garwane Semar ing kahyangan arane …. Tulisen nganggo aksara sambung! a. 7. Semar.._________________________ Pakanane sapi yaiku ….

2. Apa bae kang koktindakakke sawise tangi turu ? Wangsulan : _______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Wacanen kang patitis! Ajar Nglangi Dina Minggu Bintang prei ora sekolah. Cah loro seneng banget. Kapan ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ . Ing kana Bintang lan Fajri ajar nglangi nganggo ban. Sapa bae sing lagi blajar nglangi? Wangsulan : _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Kapan Bintang lan Fajri ajar nglangi? Wangsulan : _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Gawea tembung pitakon nganggo ukara ing ngisor iki ! a. Bintang lan Fajri lunga ing kolam renang Gading. 3. Sapa ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ b. 5. 4.

Tembung sing kalebu tuladha aksara o jejeg yoiku.. Ukoro iku nggunakake basa....numpak c. Bocah sing sregep sinau bakale dadi bocah sing. 2.Nitih tegese..titik b.gendhong 2.nggonceng 7. Gundhul – gundhul pacul. Bapak tindak kantor nitih sepedha motor.jaja II. 6.. Menthok – menthok iku kalebu tembang.pitakon c.. .pakon c..Isenana ceceg – ceceg ing ngisor iki nganggo tembung bener ! 1.melayu 4. . a.Simbah tuku sapi.nggoko b.. Sing kalebu tembang dolanan yoiku.. 5. Basa sing tembunge kabeh nganggo tembung ngoko diarani basa. Sopo seng duwe buku gambar Tandha wacan seng bener ukoro ing nduwur yoiku tandha. Bapak . ..tuku b. Tembung adus benere.. a. a.. a.. 2.. jenengmu ? 4..suwe ora jamu diarani tembang. ... III. a.Owahana ing ngisor iku dadi ukoro krama andap/ lugu ! 1. .. a.... .sare c.. 3.Ibu lara untu.. Simbah gerah wojo. Ibu adus adik meneng wae..kromo alus / inggil 10...rikma b.Bu Guru wes teka.mustaka c. a.dolanan b. 10..kutut manggung 5. a. 7. .. Tandha sing digunakake kanggo ukoro durung rampung utowo kanggo mrinci yoiku.siram b.. Jamuran....pakon b...tuku b. Tembung kramane untu yaiku.krama lugu c.Ukara pitakon iku mbutuhake..titik 3. 9.koma 6. Sarung..dhahar 8.dhondhong c. . a..nduwe 9.. sangumu yen sekolah ? 3.. Basa sing tembunge kabeh nganggo tembung krama diarani basa.jamuran c. 8.dandang gulo b.guyonan c.nganggo c... wedang kopi. Tembung sarung iku tuladha aksara swara U.. Pak Agus ngagem sepatu ..Basa kramane rambut yaiko. a...1. Pak Jaya lara tangane...toko b.Tembung ngagem tegese....

. Pak guru mangan roti 5.4. Bude ngombe wedang kopi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful