A. Berilah tanda silang pada huruf a, b, c pada pilihan jawaban yang benar!

1. Ana papan sing jero lan cethek. Tegese papan yaiku .....
a. Piranti
b. Kayu
c. Panggonan
2. Sing kalebu tumindak njaga karesikan yaiku .....
a. Mbuwang plastik sembarangan
b. Gawe rereged ing kamar
c. Nyaponi latar
3. Pakulinan resikan bisa nyegah .....
a. Penyakit b. Waras c. Rejeki
4. Sawise sarapan becike .....
a. Ngemil camilan
b. Nggosok untu
c. Olahraga
5. Sinten numpak sepur bayare setalen. Wong niki sepur dhur terus dhateng .....
Candhake tembang dolanan ing dhuwur yaiku .....
a. Klaten
b. Surabaya c. Pandaan
6. Aja wedi ngombe ...... supaya waras.
a. Obat
b. Wedang c. Bubur
7. Listrike mati, mula bengi iki peteng ......
a. Branang b. Ndhedhet c. Semburat
8. Sing kalebu aksara swara yaiku ......
a. b lan k
b. b lan i c. a lan i
9. Marang wong tuwo kudu andhap .....
a. Asor
b. Bakuh c. Pekerti
10. Sing ijo royo-royo kae ....
a. Sapi
b. Tanduran c. Lapangan
11. Man, kowe mrene karo .......?
a. Apa
b. Sapa
c. Kepriye
12. Roni : “ ...... kowe menyang omahku?”
Toni : “Dina Senen ngarep.”
Titik-titik ing pacelathon diiseni tembung pitakon .....
a. Ing ngendi b. Sapa
c. Kapan
13. Barang sing diperlokake nalika gawe layangan antarane ......
a. Pring
b. Kawat c. Neker
14. Kowe tuku buku iki .......?
a. Ing ngendi
c. Geneya
b. Kena apa
15. Kasenangan sing mawa aksara o jejeg yaiku .....
a. Olah panganan c. Maca buku
b. Mancing iwak

............ yaiku nglatih .............................................................................. Bumbune pedhes amarga nganggo ............................................ ...................... i.. 8...................................... 9............... Basa krama aluse seneng yaiku ....... 5....................... e......................................... 6......B.o di arani aksara ..................................... Apa hobimu mir? Hobi tegese ............................ Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! Ukara pitakon dipugkasi nganggo tandha ......................... 4........................ Mancing ana paedahe....................................... Lir ilir lir tandure wis ..................... u.............. ......... Sapinggire kali gedhe akeh wong padha ......... Yen bal-balan becike ing . 1................................ 2........................................................ 3................ 10....................................... sing didukani buguru? 7........................................................ Aksara a......... Iki mono bumbune rujak cingur.......

_________________________ II. 4. Irah-irahan wacan ing nduwur yaiku …._________________________ Nglempiti slimut. 2._________________________ Garwane Semar ing kahyangan arane …. ibu saweg masak sop ayam. ……. 15. Semar iku anake Sanghyang Tunggal Ibune Dewi Winarti Sadulure Semar yaiku Togog lan Manikmaya Ing kahyangan semar nduweni garwa arane Dewi Kanastri Nalika ing kahyangan Semar bagus rupane Wujude Bathara Ismaya Bareng ana ngarcapada sebutane Semar. 3. . Semar. 13._________________________ Pakanane sapi yaiku …._________________________ Wacan ing ngisor iki kangggo nggarap nomer 8 – 11. Semar 8. Ani lagi .. Anto lagi adus. 11. Gareng. 14. Asmane bapake Semar yaiku …. lan Bagong iku diarani Adhine Gareng yaiku …. Tulisen nganggo aksara sambung! a. sinau. 6._________________________ Ibu saweg maos koran._________________________ Nalika ing kahyangan Semar awujud Bathara ….asmane bapakmu ? Toni rangking siji ing kelas 2 amarga Toni …. ditindakake nalika …. Wangsulana pitakon ing ngisor iki ! 1. aku lagi …. Manawa mlaku ing ndalan kudune ana sisih …. 7._________________________ buku._________________________ Ing pewayangan. 5. bapak saweg ….Isinana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk ! 1._________________________ 9. Petruk. tuti lan tati lagi sinau bareng. b. Yen takon karo sapa bae kudu …._________________________ Simbah saweg ngunjuk kopi. 10. 12..

Sapa ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ b. 3. 4. 5. Ing kana Bintang lan Fajri ajar nglangi nganggo ban. Apa bae kang koktindakakke sawise tangi turu ? Wangsulan : _______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Wacanen kang patitis! Ajar Nglangi Dina Minggu Bintang prei ora sekolah. Bintang lan Fajri lunga ing kolam renang Gading. Sapa bae sing lagi blajar nglangi? Wangsulan : _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Kapan Bintang lan Fajri ajar nglangi? Wangsulan : _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Gawea tembung pitakon nganggo ukara ing ngisor iki ! a.2. Kapan ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ . Cah loro seneng banget.

. 9... a. Bapak tindak kantor nitih sepedha motor..nggonceng 7. Menthok – menthok iku kalebu tembang.pakon c..Ukara pitakon iku mbutuhake.tuku b.. a.jamuran c....pakon b.. .nganggo c.melayu 4.titik 3. 3. 8. . 10..1..krama lugu c.. Bapak ...Bu Guru wes teka..koma 6. sangumu yen sekolah ? 3... a. ..guyonan c. 2.nduwe 9..mustaka c... Basa sing tembunge kabeh nganggo tembung ngoko diarani basa. Ibu adus adik meneng wae... a..titik b. a..kromo alus / inggil 10...jaja II.. Ukoro iku nggunakake basa.dolanan b.nggoko b. Sopo seng duwe buku gambar Tandha wacan seng bener ukoro ing nduwur yoiku tandha.dandang gulo b. a...Owahana ing ngisor iku dadi ukoro krama andap/ lugu ! 1. a. 6. . Tembung kramane untu yaiku... Jamuran. Tandha sing digunakake kanggo ukoro durung rampung utowo kanggo mrinci yoiku. . a.sare c...Isenana ceceg – ceceg ing ngisor iki nganggo tembung bener ! 1. Pak Agus ngagem sepatu ..kutut manggung 5.Basa kramane rambut yaiko. . wedang kopi. Pak Jaya lara tangane.dhahar 8.Ibu lara untu. Basa sing tembunge kabeh nganggo tembung krama diarani basa. 2..pitakon c. .rikma b. Simbah gerah wojo.suwe ora jamu diarani tembang. Sing kalebu tembang dolanan yoiku.... a.siram b.dhondhong c...toko b..tuku b. Tembung adus benere.... Tembung sing kalebu tuladha aksara o jejeg yoiku.Tembung ngagem tegese.Simbah tuku sapi. a.gendhong 2. Gundhul – gundhul pacul.. III. Bocah sing sregep sinau bakale dadi bocah sing.numpak c. jenengmu ? 4. 5. . Tembung sarung iku tuladha aksara swara U.. Sarung....Nitih tegese. 7.

4. . Pak guru mangan roti 5. Bude ngombe wedang kopi.