A. Berilah tanda silang pada huruf a, b, c pada pilihan jawaban yang benar!

1. Ana papan sing jero lan cethek. Tegese papan yaiku .....
a. Piranti
b. Kayu
c. Panggonan
2. Sing kalebu tumindak njaga karesikan yaiku .....
a. Mbuwang plastik sembarangan
b. Gawe rereged ing kamar
c. Nyaponi latar
3. Pakulinan resikan bisa nyegah .....
a. Penyakit b. Waras c. Rejeki
4. Sawise sarapan becike .....
a. Ngemil camilan
b. Nggosok untu
c. Olahraga
5. Sinten numpak sepur bayare setalen. Wong niki sepur dhur terus dhateng .....
Candhake tembang dolanan ing dhuwur yaiku .....
a. Klaten
b. Surabaya c. Pandaan
6. Aja wedi ngombe ...... supaya waras.
a. Obat
b. Wedang c. Bubur
7. Listrike mati, mula bengi iki peteng ......
a. Branang b. Ndhedhet c. Semburat
8. Sing kalebu aksara swara yaiku ......
a. b lan k
b. b lan i c. a lan i
9. Marang wong tuwo kudu andhap .....
a. Asor
b. Bakuh c. Pekerti
10. Sing ijo royo-royo kae ....
a. Sapi
b. Tanduran c. Lapangan
11. Man, kowe mrene karo .......?
a. Apa
b. Sapa
c. Kepriye
12. Roni : “ ...... kowe menyang omahku?”
Toni : “Dina Senen ngarep.”
Titik-titik ing pacelathon diiseni tembung pitakon .....
a. Ing ngendi b. Sapa
c. Kapan
13. Barang sing diperlokake nalika gawe layangan antarane ......
a. Pring
b. Kawat c. Neker
14. Kowe tuku buku iki .......?
a. Ing ngendi
c. Geneya
b. Kena apa
15. Kasenangan sing mawa aksara o jejeg yaiku .....
a. Olah panganan c. Maca buku
b. Mancing iwak

.................................................................. .......................... 10............. Apa hobimu mir? Hobi tegese ..................................... Aksara a...................................... Yen bal-balan becike ing ..... Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! Ukara pitakon dipugkasi nganggo tandha .................................................................. 6...................... Sapinggire kali gedhe akeh wong padha ............... 2........ .... Lir ilir lir tandure wis ....... i.......B.................. u.......... yaiku nglatih .......................... 3................................... 8. e.............. Iki mono bumbune rujak cingur.......................................o di arani aksara .......... 1...................... 9........................................................................................ 5....... 4........... Mancing ana paedahe..... sing didukani buguru? 7................................... Bumbune pedhes amarga nganggo ...................................................................... Basa krama aluse seneng yaiku ......

2._________________________ buku._________________________ Nalika ing kahyangan Semar awujud Bathara …. bapak saweg …._________________________ Garwane Semar ing kahyangan arane …. ……._________________________ Wacan ing ngisor iki kangggo nggarap nomer 8 – 11._________________________ Ing pewayangan. Tulisen nganggo aksara sambung! a. 5. ibu saweg masak sop ayam._________________________ Simbah saweg ngunjuk kopi. . Asmane bapake Semar yaiku …. 4. 13.asmane bapakmu ? Toni rangking siji ing kelas 2 amarga Toni ….Isinana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk ! 1. b. Yen takon karo sapa bae kudu …. tuti lan tati lagi sinau bareng. 7. aku lagi …. Gareng. 11. 10. 12. ditindakake nalika …. sinau. lan Bagong iku diarani Adhine Gareng yaiku …. 3. Petruk. Semar 8._________________________ II. Ani lagi ._________________________ Nglempiti slimut. Irah-irahan wacan ing nduwur yaiku …. Anto lagi adus... 6._________________________ Pakanane sapi yaiku …. Semar iku anake Sanghyang Tunggal Ibune Dewi Winarti Sadulure Semar yaiku Togog lan Manikmaya Ing kahyangan semar nduweni garwa arane Dewi Kanastri Nalika ing kahyangan Semar bagus rupane Wujude Bathara Ismaya Bareng ana ngarcapada sebutane Semar. 14. Semar. 15._________________________ 9. Wangsulana pitakon ing ngisor iki ! 1._________________________ Ibu saweg maos koran. Manawa mlaku ing ndalan kudune ana sisih ….

Cah loro seneng banget. Ing kana Bintang lan Fajri ajar nglangi nganggo ban.2. Sapa ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ b. 5. 3. Kapan ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ . Apa bae kang koktindakakke sawise tangi turu ? Wangsulan : _______________________________________________________________ ______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Wacanen kang patitis! Ajar Nglangi Dina Minggu Bintang prei ora sekolah. Bintang lan Fajri lunga ing kolam renang Gading. 4. Sapa bae sing lagi blajar nglangi? Wangsulan : _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Kapan Bintang lan Fajri ajar nglangi? Wangsulan : _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Gawea tembung pitakon nganggo ukara ing ngisor iki ! a.

....krama lugu c.sare c. . a. Sarung.dandang gulo b. Tembung sarung iku tuladha aksara swara U.. Jamuran..mustaka c.Nitih tegese. a.. Tembung kramane untu yaiku. 3. ..dolanan b. 6.. Tembung adus benere. .nggonceng 7. Menthok – menthok iku kalebu tembang..Ibu lara untu.. sangumu yen sekolah ? 3... Bapak tindak kantor nitih sepedha motor..guyonan c.kutut manggung 5.rikma b.. Tembung sing kalebu tuladha aksara o jejeg yoiku. 2.pitakon c.dhahar 8. 8. .. 2.. Ukoro iku nggunakake basa. Sopo seng duwe buku gambar Tandha wacan seng bener ukoro ing nduwur yoiku tandha.suwe ora jamu diarani tembang. . ... a.melayu 4. Bapak .Ukara pitakon iku mbutuhake.1.. a. Pak Agus ngagem sepatu .tuku b.kromo alus / inggil 10.dhondhong c.pakon c. . a...koma 6. 7..siram b. III.pakon b.Owahana ing ngisor iku dadi ukoro krama andap/ lugu ! 1. a.. Ibu adus adik meneng wae.jaja II.. Basa sing tembunge kabeh nganggo tembung ngoko diarani basa..titik 3.nganggo c. 9.. a... . 10... Sing kalebu tembang dolanan yoiku.. a.nduwe 9. wedang kopi..numpak c...Basa kramane rambut yaiko. Gundhul – gundhul pacul.jamuran c....Simbah tuku sapi. Basa sing tembunge kabeh nganggo tembung krama diarani basa..Tembung ngagem tegese. Tandha sing digunakake kanggo ukoro durung rampung utowo kanggo mrinci yoiku. Simbah gerah wojo.. a. Bocah sing sregep sinau bakale dadi bocah sing.... jenengmu ? 4..nggoko b..toko b.tuku b..gendhong 2.Isenana ceceg – ceceg ing ngisor iki nganggo tembung bener ! 1.. 5....Bu Guru wes teka. a. Pak Jaya lara tangane.titik b..

Pak guru mangan roti 5. Bude ngombe wedang kopi. .4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful