P. 1
b Jawa Kelas 2

b Jawa Kelas 2

|Views: 16|Likes:
Dipublikasikan oleh Narwati Soetarno

More info:

Published by: Narwati Soetarno on Jun 12, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2014

pdf

text

original

A. Berilah tanda silang pada huruf a, b, c pada pilihan jawaban yang benar!

1. Ana papan sing jero lan cethek. Tegese papan yaiku .....
a. Piranti b. Kayu c. Panggonan
2. Sing kalebu tumindak njaga karesikan yaiku .....
a. Mbuwang plastik sembarangan
b. Gawe rereged ing kamar
c. Nyaponi latar
3. Pakulinan resikan bisa nyegah .....
a. Penyakit b. Waras c. Rejeki
4. Sawise sarapan becike .....
a. Ngemil camilan
b. Nggosok untu
c. Olahraga
5. Sinten numpak sepur bayare setalen. Wong niki sepur dhur terus dhateng .....
Candhake tembang dolanan ing dhuwur yaiku .....
a. Klaten b. Surabaya c. Pandaan
6. Aja wedi ngombe ...... supaya waras.
a. Obat b. Wedang c. Bubur
7. Listrike mati, mula bengi iki peteng ......
a. Branang b. Ndhedhet c. Semburat
8. Sing kalebu aksara swara yaiku ......
a. b lan k b. b lan i c. a lan i
9. Marang wong tuwo kudu andhap .....
a. Asor b. Bakuh c. Pekerti
10. Sing ijo royo-royo kae ....
a. Sapi b. Tanduran c. Lapangan
11. Man, kowe mrene karo .......?
a. Apa b. Sapa c. Kepriye
12. Roni : “ ...... kowe menyang omahku?”
Toni : “Dina Senen ngarep.”
Titik-titik ing pacelathon diiseni tembung pitakon .....
a. Ing ngendi b. Sapa c. Kapan
13. Barang sing diperlokake nalika gawe layangan antarane ......
a. Pring b. Kawat c. Neker
14. Kowe tuku buku iki .......?
a. Ing ngendi c. Geneya
b. Kena apa
15. Kasenangan sing mawa aksara o jejeg yaiku .....
a. Olah panganan c. Maca buku
b. Mancing iwakB. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!
1. Ukara pitakon dipugkasi nganggo tandha ............................................................................
2. Aksara a, i, u, e,o di arani aksara ...........................................................................
3. Lir ilir lir tandure wis ............................................................................
4. Sapinggire kali gedhe akeh wong padha ............................................................................
5. Iki mono bumbune rujak cingur.
Bumbune pedhes amarga nganggo ............................................................................
6. ................................. sing didukani buguru?
7. Apa hobimu mir?
Hobi tegese .......................................................
8. Basa krama aluse seneng yaiku ............................................................................
9. Yen bal-balan becike ing ..........................................................................
10. Mancing ana paedahe, yaiku nglatih ............................................................................

Isinana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk !
1. Anto lagi adus, bapak saweg …._________________________
2. Simbah saweg ngunjuk kopi, aku lagi …._________________________
3. Ibu saweg maos koran, Ani lagi ..._________________________ buku.
4. Manawa mlaku ing ndalan kudune ana sisih …._________________________
5. Pakanane sapi yaiku …._________________________
6. Ing pewayangan, Semar, Gareng, Petruk, lan Bagong iku diarani
7. Adhine Gareng yaiku …._________________________
Wacan ing ngisor iki kangggo nggarap nomer 8 – 11.
Semar
Semar iku anake Sanghyang Tunggal
Ibune Dewi Winarti
Sadulure Semar yaiku Togog lan Manikmaya
Ing kahyangan semar nduweni garwa arane Dewi Kanastri
Nalika ing kahyangan
Semar bagus rupane
Wujude Bathara Ismaya
Bareng ana ngarcapada sebutane Semar.
8. Irah-irahan wacan ing nduwur yaiku …._________________________
9. Asmane bapake Semar yaiku …._________________________
10. Garwane Semar ing kahyangan arane …._________________________
11. Nalika ing kahyangan Semar awujud Bathara ….
12. …….asmane bapakmu ?
13. Toni rangking siji ing kelas 2 amarga Toni …. sinau.
14. Yen takon karo sapa bae kudu …._________________________
15. Nglempiti slimut, ditindakake nalika …._________________________
II. Wangsulana pitakon ing ngisor iki !
1. Tulisen nganggo aksara sambung!
a. tuti lan tati lagi sinau bareng.b. ibu saweg masak sop ayam.2. Apa bae kang koktindakakke sawise tangi turu ?
Wangsulan :
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Wacanen kang patitis!
Ajar Nglangi
Dina Minggu Bintang prei ora sekolah.
Bintang lan Fajri lunga ing kolam renang Gading.
Cah loro seneng banget.
Ing kana Bintang lan Fajri ajar nglangi nganggo ban.

3. Sapa bae sing lagi blajar nglangi?
Wangsulan :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Kapan Bintang lan Fajri ajar nglangi?
Wangsulan :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Gawea tembung pitakon nganggo ukara ing ngisor iki !
a. Sapa
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
b. Kapan
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________1. Tembung sing kalebu tuladha aksara o jejeg yoiku....
a.toko b.dhondhong c.gendhong
2. Sopo seng duwe buku gambar
Tandha wacan seng bener ukoro ing nduwur yoiku tandha....
a.pakon b.pitakon c.titik
3. Menthok – menthok iku kalebu tembang....
a.dolanan b.guyonan c.melayu
4. Sing kalebu tembang dolanan yoiku....
a.dandang gulo b.jamuran c.kutut manggung
5. Tandha sing digunakake kanggo ukoro durung rampung utowo kanggo mrinci yoiku...
a.titik b.pakon c.koma
6. Bapak tindak kantor nitih sepedha motor.Nitih tegese....
a.tuku b.numpak c.nggonceng
7. Ibu adus adik meneng wae. Tembung adus benere....
a.siram b.sare c.dhahar
8. Pak Agus ngagem sepatu .Tembung ngagem tegese....
a.tuku b.nganggo c.nduwe
9. Simbah gerah wojo. Ukoro iku nggunakake basa....
a.nggoko b.krama lugu c.kromo alus / inggil
10.Basa kramane rambut yaiko....
a.rikma b.mustaka c.jaja


II.Isenana ceceg – ceceg ing ngisor iki nganggo tembung bener !

1.Ukara pitakon iku mbutuhake....
2. . . . sangumu yen sekolah ?
3.. . . jenengmu ?
4. Jamuran, Gundhul – gundhul pacul,suwe ora jamu diarani tembang....
5. Sarung, Tembung sarung iku tuladha aksara swara U....
6. Bapak . . . wedang kopi.
7. Basa sing tembunge kabeh nganggo tembung ngoko diarani basa....
8. Basa sing tembunge kabeh nganggo tembung krama diarani basa....
9. Bocah sing sregep sinau bakale dadi bocah sing....
10.Ibu lara untu. Tembung kramane untu yaiku....

III.Owahana ing ngisor iku dadi ukoro krama andap/ lugu !

1.Bu Guru wes teka.
2. Pak Jaya lara tangane.
3.Simbah tuku sapi.
4. Pak guru mangan roti
5. Bude ngombe wedang kopi.

........................................................................... Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! Ukara pitakon dipugkasi nganggo tandha .. 8...................................... 2........................................o di arani aksara ................ Basa krama aluse seneng yaiku ........... .... sing didukani buguru? 7.................................. 1. e........................................ 10..................... 5. Aksara a..... yaiku nglatih ................................................................. Lir ilir lir tandure wis .................................................................................. Iki mono bumbune rujak cingur....... u................. Bumbune pedhes amarga nganggo .......................... 3........................................... 4......................................................................... Yen bal-balan becike ing ... 9...... 6.... Mancing ana paedahe......... Apa hobimu mir? Hobi tegese .......................................................B.... i............ ................ Sapinggire kali gedhe akeh wong padha .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->