Anda di halaman 1dari 8

KUYUN

ELSA HONEY G. HT 2006-4647 SEKSYEN 2

KERTAS KERJA
BENGKEL KECEMERLANGAN DAN MOTIVASI TARIKH : 28 29 MAC 2008

TEMPAT : RUMAH ANAK-ANAK YATIM, TAMBUNAN

KUYUN

ELSA HONEY G. HT 2006-4647 SEKSYEN 2

1.0 PENDAHULUAN Bengkel Kecemerlangan dan Motivasi merupakan program yang akan dijalankan oleh Interaksi Institusi dan Masyarakat (INTERIM) sesi 2008/2009 Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar di rumah anak-anak yatim, Tambunan. Program seumpama ini mampu mengaktifkan minat pelajar dalam kegiatan kepimpinan, hubungan komuniti, bakti dan khidmat siswa bagi tujuan membangunkan daya kepimpinan dan potensi pelajar. Tambahan pula, program ini membolehkan mahasiswa/i memberikan sumbangan secara langsung kepada anak-anak yatim dalam bentuk khidmat masyarakat dan motivasi bagi membakar semangat mereka untuk terus maju terutamanya dalam pendidikan agar mereka tidak tersisih dan mampu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan masyarakat luar. Sejajar dengan misi Universiti Malaysia Sabah untuk mencapai kecemerlangan ilmiah dalam pelbagai bidang ilmu dan pengiktirafan antarabangsa menerusi pendidikan, penyelidikan, khidmat masyarakat dan keseimbangan pengkhususan ilmu serta keperibadian pelajarnya. Program ini mampu membantu merealisasikan hasrat Universiti dalam melahirkan mahasiswa/i yang serba boleh. Diharapkan, melalui program seumpama ini mampu memberikan keyakinan kepada mahasiswa/i untuk menghasilkan produktiviti dan kualiti yang tinggi dalam konteks persekitaran dan aspirasi pembangunan masyarakat dan negara.

KUYUN

ELSA HONEY G. HT 2006-4647 SEKSYEN 2

2.0 OBJEKTIF

1. Melonjakkan kecemerlangan ilmiah dalam pelbagai bidang ilmu berasakan kegiatan hubungan komuniti, bakti dan khidmat masyarkat. 2. Mencungkil bakat kepimpinan mahasiswa/i dalam menganjurkan sesebuah program.

3.0 MATLAMAT Bengkel Kecemerlangan dan Motivasi diadakan untuk membentuk dan membangunkan jati diri pelajar sebagai bangsa Malaysia yang mempunyai nilai-nilai ketahanan diri yang tinggi, berperibadi mulia dan bersahsiah tinggi serta mempunyai nilai-nilai kasih sayang sejagat. Selain itu, program ini diharapkan mampu membantu golongan yang memerlukan dalam bentuk khidmat masyarakat dan motivasi.

4.0 MAKLUMAT PROGRAM 4.1 Tarikh 27 29 Mac 2009 4.2 Tempat Rumah anak-anak yatim, Tambunan 4.3 Penganjur Interaksi Institusi dan Masyarakat (INTERIM) sesi 2008/2009 4.4 Tema WE GIVE IT AND YOU TAKE IT

KUYUN

ELSA HONEY G. HT 2006-4647 SEKSYEN 2

5.0 PENYERTAAN Semua mahasiswa/mahasiswi Interakasi Institusi dan Masyarakat (INTERIM) bukan komponen beruniform Universiti Malaysia Sabah dan anak-anak yatim, Tambunan.

6.0 JAWATANKUASA PELAKSANA Majlis Tertinggi Penaung Penasihat I : Y.Bhg Prof. Datuk Dr. Kamarulzaman Hj. Ampon Naib Canselor, Universiti Malaysia Sabah : Y.Bhg Prof. Madya Dr. Amran Ahmed TNC Hal Ehwal Pelajar & Alumni, Penasihat II Penasihat III Penyelaras Pengarah Setiausaha Bendahari Universiti Malaysia Sabah. : Encik Azmi Bin Jumat Jurulatih INTERIM sesi 2008/2009 : Encik Talib Bin Abdullah Jurulatih INTERIM sesi 2008/2009 : : : :

JAWATANKUASA PELAKSANAAN PROGRAM

KUYUN

ELSA HONEY G. HT 2006-4647 SEKSYEN 2

Pengarah Urusetia Pengarah Makanan Pengarah Teknikal Pengarah Protokol Pengarah LDK Pengarah Keselamatan Pengarah Kerohanian & Sahsiah 7.0 PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN 7.1 Pendapatan Peruntukan Universiti Malaysia Sabah

: : : : : :

RM 3202

7.2 Perbelanjaan Bil Perkara SUMBANGAN 1 Sumbangan kepada peserta (alat tulis) RM500 CENDERAHATI 1 Perasmi RM30 1 RM30 RM30 JAMUAN DAN MAKANAN 1 Jamuan (jemputan) 2 Makanan (AJK) Pagi Tengah hari 3 Malam Makanan (Peserta) Pagi Tengah hari Malam RM10 RM3 RM4 X 2 hari RM4 RM3 RM4 X 2 hari RM4 5 35 35 35 100 100 100 RM50 RM105 RM280 RM140 RM300 RM800 RM400 RM2075 PENTADBIRAN 1 Catridge hitam 2 Catridge warna 3 Kertas A4 (putih) 4 Kertas A4 (berwarna) Harga Seunit RM 5 Kuantiti 100 Jumlah RM500

RM10 RM15 RM10 RM35

2 2 2 1

RM20 RM 30 RM20 RM35

KUYUN

ELSA HONEY G. HT 2006-4647 SEKSYEN 2

5 6 7 8 9 10 11 12

Sijil AJK Sijil penyertaan Komunikasi Tag nama Common Seal Pensil Fail Fotostate

RM1 RM1 RM10 RM2 RM30 RM3 RM1 RM0.05

35 100 10 35 1 9 100 600

RM35 RM100 RM100 RM70 RM30 RM27 RM100 RM30 RM 597

JUMLAH KESELURUHAN

RM3202

8.0 PENUTUP Diharap, program seumpama ini dapat membantu mahasiswa/i dalam meningkatkan keyakinan diri. Selain itu, secara tidak langsung ia dapat memberi pendedahan dan pengalaman kepada mahasiswa/i dalam hubungan komuniti, khidmat masyarakat disamping membantu mereka yang memerlukan sokongan moral dan motivasi. Niat murni untuk menjayakan program ini tidak akan terlaksana tanpa sokongan daripada pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung. Sokongan berbentuk idea, tenaga dan kewangan yang mencukupi amat diperlukan.

Sekian dan terima kasih.

KUYUN

ELSA HONEY G. HT 2006-4647 SEKSYEN 2

Disediakan oleh:

Pengarah Bengkel Kecemerlangan dan Motivasi Interaksi Institusi dan Masyarakat (INTERIM) sesi 2008/2009 Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar Universiti Malaysia Sabah

Lampiran 1 28 Mac 2008 7.00 am : Bertolak dari Universiti Malaysia Sabah 9.30 am : Mahasiswa/i tiba di rumah anak-anak yatim, Tambunan 1.00 pm : Ketibaan para peserta dan pendaftaran. 2.30 pm : Ucapan alu-aluan oleh Pengarah Bengkel Kecemerlangan dan Motivasi 3.00 pm : Sesi berkenalan dengan fasilitator-fasilitator Bengkel Kecemerlangan dan Motivasi 3.30 pm : Pembahagian Kumpulan (LDK) 4.00 pm : LDK 1 Ice Breaking 7.00 pm : Makan malam 8.00 pm : LDK 2

KUYUN

ELSA HONEY G. HT 2006-4647 SEKSYEN 2

Matlamat Anda dalam Hidup (sesi perkongsiaan) 11.00 pm : Sesi LDK dijangka tamat

29 Mac 2009 5.00 am : Ketibaan para peserta. 5.15 am : Kuliah subuh 6.30 am : Senaman pagi 8.00 am : Makan pagi 8.30 am : Ceramah motivasi 10.30 am : Sesi pemberian sijil dan sumbangan kepada para peserta 11.00 am : Penutupan Bengkel Kecemerlangan dan Motivasi 12.00 pm : Makan tengah hari 1.00 pm : Bertolak ke Universiti Malaysia Sabah