JADUAL PEMBAYARAN GAJI BULANAN BAGI TAHUN 2013

Bulan

Jenis Gaji

Tarikh
Akhir
Terima
SG20

DAILY RATED DIS 2012
Januari REGULAR CYCLE

17.12.2012

REGULAR CYCLE

April

REGULAR CYCLE

Mei

REGULAR CYCLE

Jun

REGULAR CYCLE

01.04.2013 02.04.2013

02.05.2013 02.05.2013

03.06.2013 03.06.2013

SEPARATE CYCLE OKT 2013

01.07.2013 02.07.2013
TIADA

SEPARATE CYCLE DIS 2013
DAILY RATED DIS 2013

22.08.2013
02.09.2013 03.09.2013

07.08.2013

10.09.2013
25.09.2013

01.10.2013 02.10.2013

09.10.2013

11.09.2013

10.10.2013

08.10.2013

24.10.2013
TIADA

04.10.2013

DAILY RATED
Disember REGULAR CYCLE

09.07.2013
25.07.2013

10.07.2013

DAILY RATED
November REGULAR CYCLE

10.06.2013
25.06.2013

11.06.2013

DAILY RATED
Oktober REGULAR CYCLE

09.05.2013
23.05.2013

08.05.2013

DAILY RATED
September REGULAR CYCLE

09.04.2013
25.04.2013

09.04.2013

DAILY RATED
REGULAR CYCLE

08.03.2013
25.03.2013

07.03.2013

DAILY RATED

Ogos

08.02.2013
25.02.2013

07.02.2013

DAILY RATED

REGULAR CYCLE

10.01.2013

01.03.2013 01.03.2013

DAILY RATED

DR

23.01.2013

08.01.2013

DAILY RATED

Julai

Regular /
Separate

01.02.2013 01.02.2013

DAILY RATED
Mac

Tarikh Bayar Gaji

02.01.2013 03.01.2013

DAILY RATED
Februari REGULAR CYCLE

Tarikh
Tarikh Mula
Key In
Akhir Key
SG20 DR In SG20 DR

25.11.2013
02.012.2013 03.12.2013

10.12.2013

08.11.2013

19.12.2013

10.12.2013

23.12.2013
02.01.2014 03.01.2014

10.01.2014

Nota:
1
2

Tarikh pembayaran gaji Regular Cycle adalah seperti SPANM Bil 4 Tahun 2012. Lain-lain tarikh
adalah tertakluk kepada pindaan Pejabat Perakaunan dari semasa ke semasa.
Sila patuhi tarikh akhir penghantaran SG20. SG20 yang diterima lewat dari tarikh yang ditetapkan,
tidak akan diproses dan akan dipulangkan semula ke PTJ/Pusat Pembayar.

Disedia oleh:
Unit Gaji
JANM Negeri Perak