Anda di halaman 1dari 9

INSTRUMEN PEMERIKSAAN PERSEDIAAN SEKOLAH AKHIR TAHUN 2012

Objektif Pemantauan: i. Mengenalpasti status persediaan sekolah dari aspek pengurusan fizikal, prasarana, pentadbiran, keselamatan, dan kebersihan sebelum sesi persekolahan tahun 2013 bermula. ii. Mengenapasti isu dan maslah untuk tindakan segera sebelum sesi persekolahan bermula.

BAHAGIAN A PROFIL SEKOLAH


1. 2. Nama Sekolah : ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ 3. 4. Kod Sekolah : __________________ _____ (Pagi) _____ (Petang) 5. 6. 7. 8. 9. Bilangan Murid : No. Tel. No. Faks. Alamat Emel : : : __________________ (pada hari pemeriksaan) __________________ __________________ __________________

Alamat Sekolah :

Bilangan kelas :

Laman Web Sekolah : __________________

BPSH/DISEMBER/2012

Arahan: Tuliskan KOD yang sesuai bagi setiap pembolehubah dalam ruangan yang disediakan PEMBOLEHUBAH 10 Negeri 1 = Perlis 2 = Kedah 3 = Pulau Pinang 4 = Perak 5 = Selangor 6 = WP Kuala Lumpur 11 Jenis Sekolah 1 = SK 2 = SJKC 3 = SJKT 4 = SK (Pend. Khas) 5 = SMK (Pend. Khas) 6 = SMK 7 = SMK Agama 8 = SM Teknik 9 = Sekolah Berasrama Penuh 10 = Sekolah Agama Bantuan Kerajaan 11 = Sekolah Sukan 12 = Sekolah Seni 12 13 14 15 Lokasi Sekolah Gred Sekolah Kategori Sekolah Status Premis 1 = Bandar 1 = Gred A 1 = Sekolah Kerajaan 1= Premis Sendiri 2 = Luar Bandar 2 = Gred B 2 = Sekolah Bantuan Kerajaan 2 = Sekolah Menumpang (beroperasi sementara menunggu premis sendiri siap) 2 = Dua Sesi 2 = 2012 3 = Sebelum 2012 3 = Lain-lain Nyatakan: ________ ________ 3 = Pedalaman 3 = Sekolah Kurang Murid 7 = WP Putrajaya 8 = Negeri Sembilan 9 = Melaka 10 = Johor 11 = Pahang 12 = Terengganu 13 = Kelantan 14 = Sabah 15 = Sarawak 16 = WP Labuan KOD

16 17

Sesi Persekolahan Tahun Sekolah Mula Beroperasi

1 = Satu Sesi 1 = 2013

BPSH/DISEMBER/2012

BAHAGIAN B PENGURUSAN SUMBER FIZIKAL


Arahan: Bagi setiap PERNYATAAN, tandakan atau X di dalam ruang yang disediakan. PERNYATAAN A. PENGURUSAN SUMBER FIZIKAL Bilik Guru (Tandakan : X = Tidak; (Sila tandakan 18 19 20 = Ya) KOD

jika sekurang-kurangnya 90% guru mempunyai kerusi / meja)

Kerusi guru mencukupi Meja guru mencukupi = Ya)

Bilik Darjah (Tandakan : X = Tidak; i. Kerusi murid mencukupi

ii. Jika Tidak, nyatakan bilangan kerusi tidak mencukupi : ___________ 21 i. Meja murid mencukupi ii. Jika Tidak, nyatakan bilangan meja tidak mencukupi : ____________ 22 i. Bilangan kelas mencukupi ii. Jika Tidak, nyatakan bilangan kelas tidak mencukupi : ____________ 23 Papan tulis ada di setiap kelas

Premis/Bilik Berikut Dalam Keadaan Sedia Untuk Digunakan (Jika terdapat lebih dari satu premis/bilik, tandakan jika sekurang-kurangnya 75% dalam keadaan sedia untuk digunakan) Tandakan: T = Tiada = Ada dan dalam keadaan sedia untuk digunakan X = Ada tetapi tidak dalam keadaan sedia untuk digunakan 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Makmal / Bilik Sains Makmal / Bilik Komputer Bengkel Kemahiran Hidup Pusat Sumber Sekolah Pusat Operasi Bilik SPBT (BOSS) Padang / Kawasan Untuk Pendidikan Jasmani Tandas Kantin / ruang makan Setor Sukan

BPSH/DISEMBER/2012

PERNYATAAN

KOD

Tandakan : T = Tiada (bagi sekolah yang perlu mewujudkan premis /bilik berkaitan tetapi tidak berbuat demikian) = Ada dan dalam keadaan sedia untuk digunakan X = Ada tetapi tidak dalam keadaan sedia untuk digunakan TB = Tidak berkenaan ( sekolah yang tidak perlu mewujudkan premis /bilik berkaitan) 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Bengkel Mata Pelajaran Vokasional (MPV) Bengkel Mata Pelajaran Kejuruteraan Bengkel Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) Kelas Prasekolah Kelas Pendidikan Khas Bilik Ekonomi Rumah Tangga (ERT) Bilik Pendidikan Seni Visual (PSV) Bilik Muzik Bilik Pemulihan Bilik Kaunseling Bilik Rawatan Surau/Bilik Sembahyang Pusat Akses Sekolah Asrama Dewan Sekolah Gelanggang Permainan

B. SUMBER MANUSIA Pengisian Jawatan Pengurusan Sekolah Tandakan : X = Belum diisi 1 = Sudah diisi (secara hakiki) 2 = Sudah diisi (lantikan sekolah) TB = Tidak Berkenaan 49 50 51 52 Pengetua/Guru Besar (Tandakan kod 0 atau 1 sahaja) Penolong Kanan Pentadbiran (GPK Kurikulum) Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (GPK HEM) Penolong Kanan Kokurikulum (GPK Kokurikulum)

BPSH/DISEMBER/2012

PERNYATAAN 53 54 55 56 57 Penolong Kanan Tingkatan 6 Penolong Kanan Petang Penolong Kanan Pendidikan Khas Penolong Kanan Sukan Penolong Kanan Seni

KOD

Bilangan Guru (Nyatakan dalam nombor bulat) 58 59 Bilangan guru berhak (berdasarkan ABM perjawatan sekolah) Bilangan guru yang ada sekarang PERNYATAAN KOD

C. PENGURUSAN PENTADBIRAN Pengurusan Am (Kod: X = Tidak; = Ya) 60 61 62 Mesyuarat Guru Bil 1/2012 (Tarikh Mesyuarat: __________________)

Takwim Sekolah 2013 disediakan (Tarikh Serahan : ____________________) Jadual Waktu 2013 (Tarikh Serahan : ____________________)

Pengurusan PIBG (Kod: X = Tidak; = Ya) Perkara-perkara berikut disediakan: 63 64 65 i. Pendaftaran PIBG (No danTarikh Pendaftaran : ______________)

ii. Adakah Jumlah Sumbangan PIBG tahun 2012 diputuskan dalam Mesyuarat Agung dan diterima oleh semua ahli PIBG? (Tarikh Mesyuarat: _______________) iii. Jumlah Sumbangan dan Kutipan PIBG Tahun 2013? (RM ________________)

Pengurusan Keselamatan Sekolah (Kod: X = Tidak; = Ya) 66 67 68 69 70 Pengawal Keselamatan Bertugas Kebersihan Tandas Kebersihan Kantin Kebersihan Padang Kebersihan Kawasan Persekitaran Sekolah

BPSH/DISEMBER/2012

71 72

Pagar Sekolah berkeadaan baik Pendawaian elektrik berkeadaan baik, jika TIDAK nyatakan lokasi berkenaan : __________________________________

73 74 75 76 77

Pelan laluan kebakaran dan kecemasan dipamerkan di tempat strategik Alat Pemadam Api / Salur Bantu Mula Berfungsi Bekalan Air sedia digunakan Bekalan Elektrik sedia digunakan 1BestariNet sedia digunakan

Pengurusan Asrama (Kod: X = Tidak; = Ya) 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Pengawal Keselamatan Bertugas di Asrama Kebersihan Tandas Asrama Kebersihan Bilik Makan Asrama Kebersihan Padang Asrama Kebersihan Kawasan Persekitaran Asrama Pagar Asrama berkeadaan baik Pendawaian elektrik berkeadaan baik, jika TIDAK nyatakan lokasi berkenaan : __________________________________ Pelan laluan kebakaran dan kecemasan dipamerkan di tempat strategik Alat Pemadam Api / Salur Bantu Mula Berfungsi Bekalan Air sedia digunakan Bekalan Elektrik sedia digunakan Perabot mencukupi (Katil, Almari dan Meja Belajar) PERNYATAAN 90 91 Buku Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) telah diagihkan kepada murid i. Buku SPBT mencukupi KOD

BPSH/DISEMBER/2012

ii. Jika Tidak, nyatakan bilangan murid yang belum mendapat sepenuhnya buku SPBT Tahun / Tingkatan a. b. c. d. e. f. g. Peralihan Tahun 1 / Ting. 1 Tahun 2 / Ting. 2 Tahun 3 / Ting. 3 Tahun 4 / Ting. 4 Tahun 5 / Ting. 5 Tahun 6 Jumlah Murid Bilangan murid belum dapat sepenuhnya

iii. Jika Tidak mencukupi, nyatakan alasan mengapa buku belum diagihkan sepenuhnya kepada murid Alasan a. b. c. d. Belum menerima bekalan Bekalan tidak cukup Bekalan belum diagihkan kepada murid Tahun 1 kerana menunggu perlaksanaan Program Transisi Bekalan belum diagihkan kepada murid Tingkatan 1 / Tingkatan 4 kerana menunggu perlaksanaan Minggu Orientasi Murid tidak hadir semasa pengagihan buku teks Berlaku kerosakan/kehilangan buku jika diedar pada minggu akhir persekolahan tahun 2012 Bencana alam Lain-lain (sila nyatakan): i ...................................................................... ii ..................................................................... Tandakan pada yang berkaitan (boleh ditanda lebih daripada satu)

e. f. g. h.

BPSH/DISEMBER/2012

BAHAGIAN D. LAIN-LAIN Tandakan : (Kod: X =Tidak; =Ya; TB = Tidak Berkenaan) 92 Bangunan sekolah dalam keadaan selamat, Jika tidak sila nyatakan : ___________________________________________ 93 Penstrukturan tanah kawasan sekolah dan asrama adalah selamat, Jika tidak sila nyatakan : ___________________________________________

BAHAGIAN E ISU / MASALAH UNTUK TINDAKAN SEGERA (DAPATAN PEMANTAUAN) Arahan: Sila isi Borang PK 03-1 : Borang Maklumbalas dan Cadangan Penambahbaikan yang dilampirkan.

BPSH/DISEMBER/2012

PK03-1 BORANG MAKLUMBALAS DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PEMANTAUAN (Dikemukakan oleh lokasi dalam tempoh 14 hari bekerja) Bidang Pemantauan Nama Lokasi / Program dan Aktiviti Alamat Lokasi Tarikh Pemantauan: Nama Pemantau : : : Pemantauan Akhir Tahun :

Bil

Dapatan (Diisi oleh Pemantau)

Maklumbalas / Cadangan Penambahbaikan (Diisi oleh Lokasi) a) Tindakan pembetulan: i. Punca masalah

ii.

Pembetulan yang dilaksanakan

b) Penilaian pembetulan

keberkesanan

tindakan

Sila gunakan lampiran tambahan, jika perlu. Maklumat ini adalah benar dan tepat: ______________________________ Pemantau Cop _______________________________ Pengetua / Guru Besar / PPD / JPN (Lokasi / Penganjur Program dan Aktiviti) Cop

BPSH/DISEMBER/2012