P. 1
UTS B Sunda Smster II 2009-2010

UTS B Sunda Smster II 2009-2010

|Views: 6|Likes:
Dipublikasikan oleh Bayu Jatmiko

More info:

Published by: Bayu Jatmiko on Jun 12, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2015

pdf

text

original

ULANGAN TENGAH SEMESTER II SD NEGERI SAMUDRAJAYA

TAUN AJARAN 2009 / 2010 Pangajaran : Basa Sunda
Nami : Peunteun Tawisan Guru Sepuh murid

Yati Handarajati, S.Pd.

Kelas

: VI (Genep)

Dinten / Kaping : Rebo, 24 Maret 2010 Waktos :-

I . Cakraan (X) aksara A, B, C atawa D dihareupeun jawaban anu bener ! 1. Beja nu katarima tina koran, radio atawa televisi disebutna . . . . A. informasi B. warta C. amanat D. piwuruk 2. Istilah sejen pikeun peta nyaeta . . . . A. koran B. jangkar C. piwuruk D. kar 3. Nu lain babagean dina biantara nyaeta . . . . A. udur B. gering C. teu walakaya D. teu damang 4. Nyarita di hareupeun balarea atawa umum, disebutna . . . . A. ngadongeng B. pangumuman C. bewara D. biantara 5. Alusna mah teks biantara teh ku urang kudu . . . . A. ditalar B. dibaca C. diapalkeun D. diinget-inget 6. Si Ibro mah beurat birit, beurat birit hartina . . . . A. hese dititah B. babari dititah C. eraan D. sieunan 7. Dupi Gani teh (terap) panyawat naon ? A. di B. ka C. ti D. na 8. Papatah tinu jadi kolot teh urang kudu . . . . A. diregepkeun B. ngaregepkeun C. ragepan D. karegepkeun 9. Nu kaasup kecap rajekan dwipurwa, contona . . . . A. sumpang – simpang C. sesepak B. cas – ces – cos D. guna – guna 10. Aya jalan komo meuntas, hartina . . . . A. mupuas kanu keur cilaka B. aya kahayang, tambah aya nu ngajak C. tenang taya kasieun. D. jauh – jauh teu beubeunangan 11. Gaganti kolot urang di sakola teh . . . . A. ketua murid B. guru C. penjaga sakola D. babaturan sakola 12. Kuring teh . . . amanat ku Ema keur ka Santi. A. katitipan B. katitipkeun C. titipan D. titipkeun 13. Awakna leuleus teu aya tanaga ibarat . . . kaibunan. A. bantal B. kasur C. kapas D. keretas 14. Conto kalimah nu eusina nasehat . . . . A. “Cing Ujang pangmeulikeun cengek ka warung” ! B. “Budak et amah musuhna meuni loba” C. “Angga mah budak akur jeung batur” D. “Urang hirup di dunya teh kudu akur jeung batur” 15. Cing atuh jeung dulur teh sing akur ulah kawas . . . . A. monyet jeung kuya C. ucing jeung anjing B. peucang jeung buhaya D. sendok jeung garpu

Prak jawab luyu jeung parentahna ! 26. 20. Para siswa kudu baris heula samemeh asup ka sakola. . 17. Dipapatahan teh kalah renyah – renyoh kawas . 24. Anak anjing kirik. III. . Cing kumaha pipokeunana merenahkeun kecap nu hartina sarua jeung kecap “meuli”. . keur ka sorangan. Kalimah diluhur lamun disalin kana basa lemes jadi . . . . 25. sabab teu sopan. 19. . . . . . . . Nu kaasup babagean dina biantara nyaeta . Abus sakola teh jam 07. 22. tukang moro sasatoan disebut . . Lamun nampanan kudu ku leungeun katuhu ulah ku . 21.II. . . pangisina. . . ari anak buhaya nyaeta . 18. Jieun kalimah make gaya basa ngumpamakeun di handap ieu! 29. Eusian titik – titik di handap ieu ku jawaban nu merenah ! 16. . . Tulis 3 (tilu) rupa jenis grafik ! 28. . . Sinonimna gede hulu nyaeta . .15 jadi datangna kudu isuk keneh. jeung ka batur saluhureun. Tulis 3 (tilu) kecap istilah kaagamaan jeung hartina ! . . Dina ngaran patukangan. Awakna jangkung badag siga . tuluy jieun kalimahna ! 27. Salah sahiji wangun ibing sunda nu asalna ti Jawa Barat nyaeta . para siswa = . 23. . Tulis 2 (dua) kecap make rarangken hareup para. . . ngagunakeun basa hormat ! 30. .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->