P. 1
Drama Bahasa Bali

Drama Bahasa Bali

|Views: 764|Likes:
Dipublikasikan oleh Khrisna Ableh
Drama
Drama

More info:

Published by: Khrisna Ableh on Jun 12, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2015

pdf

text

original

Kacrita wenten keluarga ring desa tengah alase.

Ring keluarga puniki wenten petang diri inggih punika, I Wayan Soblo pinaka anak tiri, men nyempeng. Men yempeng madue pianak 2 diri inggih punika Luh Nyempeng sareng Luh Ratni, kurenan Men Nyempeng sampun padem 3 warsa sane sampun liwat. Geginan keluarga Puniki Serahina tuah memacul ring alase. Sedek dina anu semengan siape mamunyi kukuruyuuukkkkk….. Men Nyempeng uyut….. Men Nyempeng : Yan….yan…yan Soblo bangun iban cine be semengan ne……sing dingeh cai siape be mamunyi (sambil marah-marah) Yan Soblo : Nah..nah me…netiang sampun mentangi (sambil merapikan temapat tidur) Men Nyempeng : Enggaling bangun meblanja kapeken pang ada darang nasi adin-adin cine (sambil melemparkan tas belanjaan) Yan Soblo : Nah me jani tiang mejalan kapeken (sambil mengambil tas belajaan yang dilemparkan oleh ibunya) Luh Ratni Luh Nyempeng : Me basang tiange seduk me (teriak-teriak dari kamarnya) : Tiang masih me….

Yan Soblo Men Nyempeng : Me niki. Pisage ento sai nyepukin Men Nyempeng nitig pianak tirine.. Men Kalem : We…de ketiang panak peng….Men Nyempeng : Nah antosin malu nah cening (sambil mengusap kepala sang anak) …to I Soblo totonen.sai. to panak nyie ane luh-luh tuah malesne dadi sayang nyai. ada pisaga madan Men Kalem ajak Men Daging. de yang atur-aturne. blanjan tiange (sambil menyerahkan barang belanjaan) : (Sambil menunjuk ke arah Soblo) Apa gen beli cai ne. Men Daging : (sambil menuding Men Nyempeng).urus iban nyi ne kedidian nah.. Men Nyempeng lantas masaut. kene ngelah panak tiri rajin tigtig nyai sai-sai (nada marah) . iiiii……Nyempeng mule kasar ajak panak.Nyai sing ngelah pengerase sajan dadi manusa telah tigtig nyai panake sai.nah.nah (dengan nada memelas) Disamping uamha Men Nyempenge. Men daging nyautin munyinne Men Nyempeng. mekelo sajan di peken ? ( mata melotot) Luh ratni : Ae…ngujang kaden dipeken mekelo sajan. Men Nyempeng : masalah buat loe (sambil nunjuk dirinya sendiri). be orin meme kepeken.. sing tawang basang seduk (nada sinis) Luh Nyempeng Yan Soblo : Enggal je cie nyakan (sambil mendorong yang soblo) : Nah..

Sedeng demene ngorte Men Kalem ajak Men Daging. Men Nyempeng lantas ngorin Yang Soblo nyampat di natahe… Men Nyempeng Yan Soblo : Jani cai nyampat malu pang kedas natahe !!!! : Nah me …. yang ngelah panak care I Soblo be sayangin yang sajan.Mare I Soblo panak tiri. (nada lesu) Men Kalem ajak Men Daging di Tukade ngomongan Men Nyempeng sambilange manting.melang mamunyi nah (nada sinis) kene rajin yang bangun pagi.me yang ngalih yeh… : Anggon ape ngalih yeh ??? : Anggo nyakan me…. keto rajin Soblo sing masih i Nyempeng sadar. to iii…soblo mare adanne males (raut muka sinis) Soblo : Suud-suud de uyut.kene rajin-rajin yange orange males. lan mandi busa.Luh Ratni : Eee…. : Ae. .. Men Kalem Men Daging : Dadi ati sajan ii nyempeng ngeteang I soblo... meluluran pedi meni. : Ae yang masih. lantas I Yan Soblo teke… Men Daging Yan Soblo Men Kalem Yan Soblo : Yee…yan Soblo… Apa kel alih mai yan ???? : Ne. Luh Nyempeng : Ae. Nyak be saje bikas nyempeng cara lagu ane sai-sai gending ajak cenik-cenik jani (langsung menyanyikan lagu Ibu Tiri) Men Kalem Men Daging : Aje ye.

Men Nyempeng nyadar teken bikas ye ane jele ajak I Yan Soblo. Ye benyak ngurus yang apek jani yang gede (sambil tersenyum manis ke arah Men Kalem) Men Dgaing Neked I Soblo jumah. Men Nyempeng : Tulung-tulung panak yang anyud (sambil menangis) Sing kene sing keto Yan Soblo mejebur nulungin I Luh Nyempeng.Men Kalem Soblo : Yan sing pedih jak meme yanne sai yan tigtige? : Sing me. Pang ade beliang yang lulur. Luh Ratni : Mimih…yan.yan… (terharu) : Eh…yan soblo. nolih bikas I Sobloe nulungin pianakne. Luh Nyempeng Yan Soblo Men Nyempeng : Nitip jagung bakar sik nah… : Nah… (langsung pergi) : De mulih yen gaen cai ne konden pragat… Bejang sorene Men Nyempeng ajak pianakne makedue manjus ketukade.. mani semeng adep kepeken. saget I Luh Ratni ayudange ajak yeh Tukade. . yang nak sayang jak meme yange. suud nyakan kemu enggal ketegale ebet ubine malu. Sedeng demendemenne manjus.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->