Kacrita wenten keluarga ring desa tengah alase.

Ring keluarga puniki wenten petang diri inggih punika, I Wayan Soblo pinaka anak tiri, men nyempeng. Men yempeng madue pianak 2 diri inggih punika Luh Nyempeng sareng Luh Ratni, kurenan Men Nyempeng sampun padem 3 warsa sane sampun liwat. Geginan keluarga Puniki Serahina tuah memacul ring alase. Sedek dina anu semengan siape mamunyi kukuruyuuukkkkk….. Men Nyempeng uyut….. Men Nyempeng : Yan….yan…yan Soblo bangun iban cine be semengan ne……sing dingeh cai siape be mamunyi (sambil marah-marah) Yan Soblo : Nah..nah me…netiang sampun mentangi (sambil merapikan temapat tidur) Men Nyempeng : Enggaling bangun meblanja kapeken pang ada darang nasi adin-adin cine (sambil melemparkan tas belanjaan) Yan Soblo : Nah me jani tiang mejalan kapeken (sambil mengambil tas belajaan yang dilemparkan oleh ibunya) Luh Ratni Luh Nyempeng : Me basang tiange seduk me (teriak-teriak dari kamarnya) : Tiang masih me….

Men Kalem : We…de ketiang panak peng…. sing tawang basang seduk (nada sinis) Luh Nyempeng Yan Soblo : Enggal je cie nyakan (sambil mendorong yang soblo) : Nah. Yan Soblo Men Nyempeng : Me niki.Nyai sing ngelah pengerase sajan dadi manusa telah tigtig nyai panake sai. Pisage ento sai nyepukin Men Nyempeng nitig pianak tirine. to panak nyie ane luh-luh tuah malesne dadi sayang nyai. iiiii……Nyempeng mule kasar ajak panak. ada pisaga madan Men Kalem ajak Men Daging. mekelo sajan di peken ? ( mata melotot) Luh ratni : Ae…ngujang kaden dipeken mekelo sajan.nah. be orin meme kepeken. Men daging nyautin munyinne Men Nyempeng. de yang atur-aturne. Men Nyempeng lantas masaut. kene ngelah panak tiri rajin tigtig nyai sai-sai (nada marah) .nah (dengan nada memelas) Disamping uamha Men Nyempenge..sai... Men Nyempeng : masalah buat loe (sambil nunjuk dirinya sendiri).. blanjan tiange (sambil menyerahkan barang belanjaan) : (Sambil menunjuk ke arah Soblo) Apa gen beli cai ne.Men Nyempeng : Nah antosin malu nah cening (sambil mengusap kepala sang anak) …to I Soblo totonen. Men Daging : (sambil menuding Men Nyempeng).urus iban nyi ne kedidian nah.

: Ae yang masih.melang mamunyi nah (nada sinis) kene rajin yang bangun pagi. (nada lesu) Men Kalem ajak Men Daging di Tukade ngomongan Men Nyempeng sambilange manting.. Men Nyempeng lantas ngorin Yang Soblo nyampat di natahe… Men Nyempeng Yan Soblo : Jani cai nyampat malu pang kedas natahe !!!! : Nah me …. Men Kalem Men Daging : Dadi ati sajan ii nyempeng ngeteang I soblo. to iii…soblo mare adanne males (raut muka sinis) Soblo : Suud-suud de uyut.kene rajin-rajin yange orange males.Luh Ratni : Eee…. meluluran pedi meni. . : Ae. Nyak be saje bikas nyempeng cara lagu ane sai-sai gending ajak cenik-cenik jani (langsung menyanyikan lagu Ibu Tiri) Men Kalem Men Daging : Aje ye. yang ngelah panak care I Soblo be sayangin yang sajan. lan mandi busa. keto rajin Soblo sing masih i Nyempeng sadar. lantas I Yan Soblo teke… Men Daging Yan Soblo Men Kalem Yan Soblo : Yee…yan Soblo… Apa kel alih mai yan ???? : Ne.Mare I Soblo panak tiri. Luh Nyempeng : Ae.. Sedeng demene ngorte Men Kalem ajak Men Daging..me yang ngalih yeh… : Anggon ape ngalih yeh ??? : Anggo nyakan me….

.yan… (terharu) : Eh…yan soblo. suud nyakan kemu enggal ketegale ebet ubine malu. Luh Ratni : Mimih…yan. Pang ade beliang yang lulur. Men Nyempeng nyadar teken bikas ye ane jele ajak I Yan Soblo. Men Nyempeng : Tulung-tulung panak yang anyud (sambil menangis) Sing kene sing keto Yan Soblo mejebur nulungin I Luh Nyempeng. . mani semeng adep kepeken. Luh Nyempeng Yan Soblo Men Nyempeng : Nitip jagung bakar sik nah… : Nah… (langsung pergi) : De mulih yen gaen cai ne konden pragat… Bejang sorene Men Nyempeng ajak pianakne makedue manjus ketukade. Sedeng demendemenne manjus. saget I Luh Ratni ayudange ajak yeh Tukade.Men Kalem Soblo : Yan sing pedih jak meme yanne sai yan tigtige? : Sing me. Ye benyak ngurus yang apek jani yang gede (sambil tersenyum manis ke arah Men Kalem) Men Dgaing Neked I Soblo jumah. nolih bikas I Sobloe nulungin pianakne. yang nak sayang jak meme yange.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful