Kacrita wenten keluarga ring desa tengah alase.

Ring keluarga puniki wenten petang diri inggih punika, I Wayan Soblo pinaka anak tiri, men nyempeng. Men yempeng madue pianak 2 diri inggih punika Luh Nyempeng sareng Luh Ratni, kurenan Men Nyempeng sampun padem 3 warsa sane sampun liwat. Geginan keluarga Puniki Serahina tuah memacul ring alase. Sedek dina anu semengan siape mamunyi kukuruyuuukkkkk….. Men Nyempeng uyut….. Men Nyempeng : Yan….yan…yan Soblo bangun iban cine be semengan ne……sing dingeh cai siape be mamunyi (sambil marah-marah) Yan Soblo : Nah..nah me…netiang sampun mentangi (sambil merapikan temapat tidur) Men Nyempeng : Enggaling bangun meblanja kapeken pang ada darang nasi adin-adin cine (sambil melemparkan tas belanjaan) Yan Soblo : Nah me jani tiang mejalan kapeken (sambil mengambil tas belajaan yang dilemparkan oleh ibunya) Luh Ratni Luh Nyempeng : Me basang tiange seduk me (teriak-teriak dari kamarnya) : Tiang masih me….

Men Daging : (sambil menuding Men Nyempeng). mekelo sajan di peken ? ( mata melotot) Luh ratni : Ae…ngujang kaden dipeken mekelo sajan.nah.. Yan Soblo Men Nyempeng : Me niki. Pisage ento sai nyepukin Men Nyempeng nitig pianak tirine. Men daging nyautin munyinne Men Nyempeng. sing tawang basang seduk (nada sinis) Luh Nyempeng Yan Soblo : Enggal je cie nyakan (sambil mendorong yang soblo) : Nah.. Men Nyempeng lantas masaut. be orin meme kepeken.urus iban nyi ne kedidian nah. Men Nyempeng : masalah buat loe (sambil nunjuk dirinya sendiri).nah (dengan nada memelas) Disamping uamha Men Nyempenge.sai. kene ngelah panak tiri rajin tigtig nyai sai-sai (nada marah) .. blanjan tiange (sambil menyerahkan barang belanjaan) : (Sambil menunjuk ke arah Soblo) Apa gen beli cai ne. iiiii……Nyempeng mule kasar ajak panak. to panak nyie ane luh-luh tuah malesne dadi sayang nyai. ada pisaga madan Men Kalem ajak Men Daging. Men Kalem : We…de ketiang panak peng….Men Nyempeng : Nah antosin malu nah cening (sambil mengusap kepala sang anak) …to I Soblo totonen. de yang atur-aturne..Nyai sing ngelah pengerase sajan dadi manusa telah tigtig nyai panake sai.

. Luh Nyempeng : Ae. Sedeng demene ngorte Men Kalem ajak Men Daging. to iii…soblo mare adanne males (raut muka sinis) Soblo : Suud-suud de uyut. : Ae.. . lan mandi busa.Luh Ratni : Eee…. meluluran pedi meni.kene rajin-rajin yange orange males. Nyak be saje bikas nyempeng cara lagu ane sai-sai gending ajak cenik-cenik jani (langsung menyanyikan lagu Ibu Tiri) Men Kalem Men Daging : Aje ye. keto rajin Soblo sing masih i Nyempeng sadar. Men Nyempeng lantas ngorin Yang Soblo nyampat di natahe… Men Nyempeng Yan Soblo : Jani cai nyampat malu pang kedas natahe !!!! : Nah me ….melang mamunyi nah (nada sinis) kene rajin yang bangun pagi. lantas I Yan Soblo teke… Men Daging Yan Soblo Men Kalem Yan Soblo : Yee…yan Soblo… Apa kel alih mai yan ???? : Ne. Men Kalem Men Daging : Dadi ati sajan ii nyempeng ngeteang I soblo.me yang ngalih yeh… : Anggon ape ngalih yeh ??? : Anggo nyakan me…. : Ae yang masih. (nada lesu) Men Kalem ajak Men Daging di Tukade ngomongan Men Nyempeng sambilange manting. yang ngelah panak care I Soblo be sayangin yang sajan.Mare I Soblo panak tiri..

Men Nyempeng nyadar teken bikas ye ane jele ajak I Yan Soblo. Luh Nyempeng Yan Soblo Men Nyempeng : Nitip jagung bakar sik nah… : Nah… (langsung pergi) : De mulih yen gaen cai ne konden pragat… Bejang sorene Men Nyempeng ajak pianakne makedue manjus ketukade. mani semeng adep kepeken.Men Kalem Soblo : Yan sing pedih jak meme yanne sai yan tigtige? : Sing me. Luh Ratni : Mimih…yan. yang nak sayang jak meme yange. Sedeng demendemenne manjus. suud nyakan kemu enggal ketegale ebet ubine malu. Pang ade beliang yang lulur. Men Nyempeng : Tulung-tulung panak yang anyud (sambil menangis) Sing kene sing keto Yan Soblo mejebur nulungin I Luh Nyempeng. Ye benyak ngurus yang apek jani yang gede (sambil tersenyum manis ke arah Men Kalem) Men Dgaing Neked I Soblo jumah..yan… (terharu) : Eh…yan soblo. nolih bikas I Sobloe nulungin pianakne. . saget I Luh Ratni ayudange ajak yeh Tukade.