P. 1
Drama Bahasa Bali

Drama Bahasa Bali

|Views: 762|Likes:
Dipublikasikan oleh Khrisna Ableh
Drama
Drama

More info:

Published by: Khrisna Ableh on Jun 12, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2015

pdf

text

original

Kacrita wenten keluarga ring desa tengah alase.

Ring keluarga puniki wenten petang diri inggih punika, I Wayan Soblo pinaka anak tiri, men nyempeng. Men yempeng madue pianak 2 diri inggih punika Luh Nyempeng sareng Luh Ratni, kurenan Men Nyempeng sampun padem 3 warsa sane sampun liwat. Geginan keluarga Puniki Serahina tuah memacul ring alase. Sedek dina anu semengan siape mamunyi kukuruyuuukkkkk….. Men Nyempeng uyut….. Men Nyempeng : Yan….yan…yan Soblo bangun iban cine be semengan ne……sing dingeh cai siape be mamunyi (sambil marah-marah) Yan Soblo : Nah..nah me…netiang sampun mentangi (sambil merapikan temapat tidur) Men Nyempeng : Enggaling bangun meblanja kapeken pang ada darang nasi adin-adin cine (sambil melemparkan tas belanjaan) Yan Soblo : Nah me jani tiang mejalan kapeken (sambil mengambil tas belajaan yang dilemparkan oleh ibunya) Luh Ratni Luh Nyempeng : Me basang tiange seduk me (teriak-teriak dari kamarnya) : Tiang masih me….

nah. de yang atur-aturne. Men Kalem : We…de ketiang panak peng….Men Nyempeng : Nah antosin malu nah cening (sambil mengusap kepala sang anak) …to I Soblo totonen. Yan Soblo Men Nyempeng : Me niki. to panak nyie ane luh-luh tuah malesne dadi sayang nyai. Pisage ento sai nyepukin Men Nyempeng nitig pianak tirine. Men Nyempeng lantas masaut.sai. Men Daging : (sambil menuding Men Nyempeng). kene ngelah panak tiri rajin tigtig nyai sai-sai (nada marah) .. iiiii……Nyempeng mule kasar ajak panak.. be orin meme kepeken.. sing tawang basang seduk (nada sinis) Luh Nyempeng Yan Soblo : Enggal je cie nyakan (sambil mendorong yang soblo) : Nah. mekelo sajan di peken ? ( mata melotot) Luh ratni : Ae…ngujang kaden dipeken mekelo sajan.urus iban nyi ne kedidian nah.Nyai sing ngelah pengerase sajan dadi manusa telah tigtig nyai panake sai.. ada pisaga madan Men Kalem ajak Men Daging.nah (dengan nada memelas) Disamping uamha Men Nyempenge. Men Nyempeng : masalah buat loe (sambil nunjuk dirinya sendiri). blanjan tiange (sambil menyerahkan barang belanjaan) : (Sambil menunjuk ke arah Soblo) Apa gen beli cai ne. Men daging nyautin munyinne Men Nyempeng.

Mare I Soblo panak tiri. yang ngelah panak care I Soblo be sayangin yang sajan. Men Kalem Men Daging : Dadi ati sajan ii nyempeng ngeteang I soblo. : Ae yang masih. : Ae. . Luh Nyempeng : Ae.. keto rajin Soblo sing masih i Nyempeng sadar.melang mamunyi nah (nada sinis) kene rajin yang bangun pagi. Nyak be saje bikas nyempeng cara lagu ane sai-sai gending ajak cenik-cenik jani (langsung menyanyikan lagu Ibu Tiri) Men Kalem Men Daging : Aje ye.Luh Ratni : Eee….kene rajin-rajin yange orange males. (nada lesu) Men Kalem ajak Men Daging di Tukade ngomongan Men Nyempeng sambilange manting.me yang ngalih yeh… : Anggon ape ngalih yeh ??? : Anggo nyakan me…. lan mandi busa. to iii…soblo mare adanne males (raut muka sinis) Soblo : Suud-suud de uyut. Sedeng demene ngorte Men Kalem ajak Men Daging. lantas I Yan Soblo teke… Men Daging Yan Soblo Men Kalem Yan Soblo : Yee…yan Soblo… Apa kel alih mai yan ???? : Ne... meluluran pedi meni. Men Nyempeng lantas ngorin Yang Soblo nyampat di natahe… Men Nyempeng Yan Soblo : Jani cai nyampat malu pang kedas natahe !!!! : Nah me ….

mani semeng adep kepeken. Men Nyempeng nyadar teken bikas ye ane jele ajak I Yan Soblo. Men Nyempeng : Tulung-tulung panak yang anyud (sambil menangis) Sing kene sing keto Yan Soblo mejebur nulungin I Luh Nyempeng. .Men Kalem Soblo : Yan sing pedih jak meme yanne sai yan tigtige? : Sing me. Ye benyak ngurus yang apek jani yang gede (sambil tersenyum manis ke arah Men Kalem) Men Dgaing Neked I Soblo jumah. Luh Nyempeng Yan Soblo Men Nyempeng : Nitip jagung bakar sik nah… : Nah… (langsung pergi) : De mulih yen gaen cai ne konden pragat… Bejang sorene Men Nyempeng ajak pianakne makedue manjus ketukade. saget I Luh Ratni ayudange ajak yeh Tukade. Sedeng demendemenne manjus. nolih bikas I Sobloe nulungin pianakne. Pang ade beliang yang lulur.yan… (terharu) : Eh…yan soblo. yang nak sayang jak meme yange. Luh Ratni : Mimih…yan.. suud nyakan kemu enggal ketegale ebet ubine malu.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->