Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Matapelajaran Kelas Masa Tema Topik Subtopik Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran Kemahiran Proses Sains Aktiviti P & P Sains Tahun 5 11.40 pagi 12.40 t/hari (ISNIN) MENYIASAT DAYA DAN TENAGA TENAGA HEBATNYA TENAGA 1.1 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 Berkomunikasi 1. Murid berbincang dan membuat kesimpulan tentang keperluan tenaga: a) Benda hidup perlu tenaga untuk menjalani proses kehidupan b) Untuk bergerak, mendidihkan air, proses pencairan, melantunkan benda bukan hidup dll. 2. Murid mengumpulkan maklumat dan memberikan contoh kegunaan tenaga;-bila tenaga digunakan? 3. Murid mengumpulkan maklumat tentang sumber-sumber tenaga: a) Sun b) Food c) wind d) fuel e) dry cell ***murid merujuk buku teks halaman 35-37.

Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Matapelajaran Kelas Masa Tema Topik Subtopik Objektif Pengajaran Hasil Pembelajaran Kemahiran Proses Sains Aktiviti P & P Sains Tahun 5 10.40 pagi 12.10 t/hari (RABU) MENYIASAT DAYA DAN TENAGA TENAGA PERUBAHAN TENAGA 1.2 Memahami bahawa tenaga berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, Berkomunikasi 1. Murid memerhatikan beberapa aktiviti dan mengenalpasti bentuk tenaga yang terlibat pada aktiviti tersebut: a) Kereta kawalan jauh- bateri b) Gelang getah- regangan c) Deringan telefon- bunyi 2. Murid menjalankan beberapa aktiviti dan berbincang tentang transformasi tenaga: a) Menyalakan suis lampu Tenaga elektrik tenaga cahaya b) Menyalakan lilin Tenaga kimia tenaga haba+tenaga cahaya c) Menggunakan kalkulator solar Tenaga solartenaga elektrik + tenaga cahaya 3. Murid menyimpulkan bahawa tenaga boleh ditransformasikan 4. Murid menyenaraikan peralatan-peralatan dan menyatakan perubahan tenaga yang berlaku pada peralatan tersebut: a) Sterika b) Radio c) Kipas siling d) Alat memasak(stove) e) Television 5. Murid membuat tugasan didalam buku latihan 2.

Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Matapelajaran Kelas Masa Tema Topik Subtopik Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran Kemahiran Proses Sains Aktiviti P & P Sains Tahun 5 11.40 pagi 12.40 t/hari (ISNIN) MENYIASAT DAYA DAN TENAGA TENAGA TENAGA BOLEH DIPERBAHARUI ATAU TIDAK? 1.3 Memahami tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7 Berkomuniasi 1. Murid memerhatikan gambar-gambar dalam Buku Teks halaman 40 dan meneka jenis tenaga yang boleh diperbaharui d an tidak boleh diperbaharui. 2. Murid mendefinisikan tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. 3. Murid menyenaraikan jenis-jenis tenaga: a) Boleh diperbaharui b) Tidak boleh diperbaharui 4. Murid membincangkan keperluan untuk menjimatkan penggunaan tenaga: a) Sesetengah jenis tenaga tidak boleh diperbaharui apabila sumber telah habis b) Menjimatkan wang c) Mengelakkan pembaziran d) Mengurangkan pencemaran 5. Murid membanding beza tenaga dan menyimpulkan bahawa tenaga yang boleh diperbaharui adalah lebih baik berbanding tenaga yang tidak boleh diperbaharui. 6. Murid membuat sumbangsaran tentang cara-cara menjimatkan tenaga. 7. Murid diberikan kerja rumah-: a) Senarai perkara yang perlu dilakukan untuk menjimatkan tenaga dan dijadikan panduan dalam aktiviti harian mereka.

Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Matapelajaran Kelas Masa Tema Topik Subtopik Objektif Pengajaran Hasil Pembelajaran Kemahiran Proses Sains Aktiviti P & P Sains Tahun 5 10.40 pagi 12.10 t/hari (RABU) MENYIASAT DAYA DAN TENAGA ELEKTIK SUMBER TENAGA ELEKTRIK 2.1 Mengetahui sumber-sumber tenaga elektrik 2.2 Memahami Litar Siri dan Litar Selari 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 Memerhati/ Berkomunikasi 1. Murid menjalankan aktiviti seperti menyalakan mentol atau membunyikan deringan telefon bimbit untuk mengesahkan bahawa aktiviti tersebut memerlukan tenaga elektrik. - Murid memerhatikan beberapa objek seperti bateri, akumulator, rechargeable battery, solar - Murid menyenaraikan sumber-sumber tenaga elektrik 2. Murid diminta melakarkan sekurang-kurangnya 3 jenis lukisan litar yang mereka ketahui/ bayangi. 3. Murid diperkenalkan dengan symbol-simbol komponen elektrik. 4. Murid melukiskan simbol-simbol komponen elektrik. 5. Guru menunjukkan demonstrasi penyambungan litar elektrik. - Guru menunjukkan sambungan litar selari - Guru menunjukkan sambungan litar siri 6. Murid melakarkan sambungan litar selari dan selari menggunakan symbol 7. Murid membezakan sambungan dalam litar siri dan litar selari. Litar Siri Nyalaan mentol lebih cerah Litar Selari Nyalaan mentol lebih malap

Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Matapelajaran Kelas Masa Tema Topik Subtopik Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran KMS Aktiviti P & P Sains Tahun 5 11.40 pagi 12.40 t/hari (ISNIN) MENYIASAT DAYA DAN TENAGA ELEKTRIK LITAR ELEKTRIK 2.2 Memahami Litar Siri dan Litar Selari 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 Mengendalikan Bahan 1. Murid diberikan bateri, mentol, suis dan sambungan wayar. 2. Murid membina litar selari dan litar siri menggunakan bahan yang diberikan. 3. Murid memerhati dan membandingkan kecerahan mentol pada: a) Litar siri b) Litar selari c) Antara Litar selari dan litar siri 4. Murid membezakan apakah yang akan berlaku pada mentol dalam litar siri dan litar selari apabila beberapa suis dipadamkan. 5. Murid melengkapkan lapporan eksperimen dalam buku PEKA GP.

Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Matapelajaran Kelas Masa Tema Topik Subtopik Objektif Pengajaran Hasil Pembelajaran Kemahiran Proses Sains Aktiviti P & P Sains Tahun 5 10.40 pagi 12.10 t/hari (RABU) MENYIASAT DAYA DAN TENAGA ELEKTIK SUMBER TENAGA ELEKTRIK 2.3 MEMAHAMI LANGKAH KESELAMATAN SEMASA MENBENDALIKAN PERALATAN ELEKTRIK. 2.3.1, 2.3.2 Berkomunikasi 1. Murid membincangkan bahaya dan risiko semasa pengendalian peralatan elektrik: a) Kejutan elektrik b) Renjatan elektrik c) Kulit melecur d) Kebakaran 2. Murid mencari maklumat dan menyenaraikan langkah-langkah keselamatan apabila mengendalikan peralatan elektirk. 3. Murid merujuk BT di halaman 53 dan 54.

Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Matapelajaran Kelas Masa Tema Topik Subtopik Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran KMS Aktiviti P & P Sains Tahun 5 11.40 pagi 12.40 t/hari (ISNIN) MENYIASAT DAYA DAN TENAGA CAHAYA PERGERAKAN CAHAYA 3.1 Memahami bahawa cahaya bergerak lurus 3.1.1 , 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 Mengendalikan bahan, eksperimen 1. Murid menjalankan aktiviti untuk memerhatikan bahawa cahaya bergerak lurus. 2. Murid kumpulkam maklumat berkaitan dengan fenomena yang menunjukkan bahawa cahaya bergerak lurus. (Rujuk BT halaman 58-60. 3. Murid menerangkan pembentukan bayang-bayang dengan memanipulasikan bahan legap pada cahaya lampu suluh. 4. Murid menjalankan ujukaji untuk menyiasat faktor yang menyebabkan perubahan bentuk dan saiz bayang-bayang. 5. Murid mengenalpasti pembolehubah-pembolehubah. 6. Faktor yang dipertimbangkan: a) Jarak antara objek dan sumber cahaya kurang maka saiz bayang-bayang bertambah @ sebaliknya b) Bentuk bayang-bayang berubah apabila kedudukan objek dan sumber cahaya diubah. 7. Murid membuat laporan PEKA.

Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Matapelajaran Kelas Masa Tema Topik Subtopik Objektif Pengajaran Hasil Pembelajaran Kemahiran Proses Sains Aktiviti P & P Sains Tahun 5 10.40 pagi 12.10 t/hari (RABU) MENYIASAT DAYA DAN TENAGA CAHAYA PANTULAN CAHAYA 3.2 Memahami bahawa cahaya boleh dipantulkan 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 Berkomunikasi/ memerhati 1. Murid menjalankan beberapa cermin pantulan cahaya menggunakan: a) Cermin b) Kepingan aluminium 2. Murid melakarkan diagram sinaran pantulan cahaya. 3. Murid menyenaraikan tentang keperluan pantulan cahaya dalam kehidupan harian: a) Cermin sisi kereta/ motorsikal b) Cermin pandang belakang c) Periscope d) Cermin di kedai-kedai 4. Murid memahami prinsip pantulan cahaya pada alat seperti periskop dan kaleidoscope. 5. Murid menjawab lembaran kerja di dalam buku aktiviti GPA+(Buku A).

Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Matapelajaran Kelas Masa Tema Topik Subtopik Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran KMS Aktiviti P & P Refleksi Sains Tahun 5 11.40 pagi 12.40 t/hari (ISNIN) MENYIASAT DAYA DAN TENAGA

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Matapelajaran Kelas Masa Tema Topik Subtopik Objektif Pengajaran Hasil Pembelajaran Kemahiran Proses Sains Aktiviti P & P Refleksi Sains Tahun 5 10.40 pagi 12.10 t/hari (RABU) MENYIASAT DAYA DAN TENAGA CAHAYA