Anda di halaman 1dari 5

Tajuk empat : kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah di Malaysia Pengenalan kurikulum KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR)

27 Jan 1999- Jemaah Menteri menyarankan KPM menyemak semula kurikulum PI dgn mberi penekanan kpd kndgn teks dan kaedah pelaksanaan kurikulum yg lbh bkesan kpd murid2. Mulai 2000- Kurikulum PI disemak semula dgn beberapa penambahbaikan. 8 Mac 2001- YAB tlh menerima bberpa saranan dr J/Kuasa Semakan Sukatan Pelajaran. -PI sek ren wajib dipelajari murid thn 1-6. -PI sek ren memenuhi tuntutan f.ain, menekankan kemahiran2 asas yg prlu dikuasai oleh individu2 Muslim. -Selaras proses perkmbngn JERI -Merangkumi aspek keimanan,kemanusiaan,kemasyarakatan dan kenegaraan. Tumpuan m/p PI; i. Pend asas Tilawah al-Quran ii. Pmbntukan aqidah dan Bimbingan Asas F.ain iii. Pembentukan amln f.ain&f.kifayah iv. Penerapan adab basaskan akhlak islamiah Guru prlu smpaikan dgn bksn -menanam asas keimanan & mbntuk murid2 agr mpnyai cita2 tnggi,daya thn,smgt juang,ggih busaha & mmpu mubh diri yg mnyumbang kpd asas tmadun msyrkt,bgsa&Negara. -Pmbntkn Muslim Mukmin bilmu, biman,badab,bakhlak mulia, bktrmpilan,btggjwb,bamal soleh & btkwa slras dgn FPK & FPI. Matlamat PI sek ren: Matlamat PI adalah utk mhasilkan Muslim yg bilmu, biman, bktrmpilan, bamal soleh dan bakhlak mulia bdsrkn Q&S spya mjd hmba dan khalifah Allah yg btqwa dan mnyumbng kea rah mptgkt tamadun bgsa&ngra. Objektif PI: Setelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah, murid dapat : 1. Mbaca surah2 terpilih daripada juzu amma dengan betul dan fasih, untuk memupuk minat KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) 2011: KSSR dilaksanakan scara bperingkat bmula thn 1. Kurikulum Transformasi Sek Ren digubal basaskn standard kandgn & stndrd pbljrn. Standard Kandungan: penyataan spesifik mengenai perkara murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran: Penetapan Kriteria atau Petunjuk Kualiti Pembelajaran dan Pencapaian yang boleh diukur bagi setiap Standard Kandungan. Matlamat : Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu, beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia dengan menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan seharian supaya menjadi hamba Allah yangberjaya di dunia dan di akhirat. Objektif: i. membaca al-Quran dengan betul,fasih dan bertajwid; ii. menghafaz surah-surah terpilih dari juzu amma untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian; iii. memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya; iv. mengamalkan pembacaan al-Quran dalam kehidupan; v. memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan; vi. mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam fardu ain serta memahami fardu kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam; vii. memahami dan mengambil iktibar dengan sirah Rasulullah s.a.w. sebagai asas perkembangan tamadun manusia viii. mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian dan ix. membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa.

membaca al-Quran dan menjadi amalan. 2. Mhafaz ayat-ayat lazim yang tpilih untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian. 3. Memahami maksud bbrapa surah yg dipelajari dan menghayati pengajarannya ke arah meyakini alQuran sebagai rujukan petunjuk Allah. 4. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan. 5. Mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam F.Ain serta memahami F.Kifayah sbg tuntutan kewajipan umat Islam. 6. Memahami dan mengambil iktibar dengan sirah Rasulullah s.a.w sebagai asas perkembangan tamadun manusia. Kandungan Kurikulum: 1. Bidang Asuhan Tilawah al-Quran. Objektif : (1,2,3) Tumpuan: -Mbaca ayat-ayat al-Quran dgn betul dan fasih. -Mhfz ayat2 al-Q ttentu dengan betul dan fasih. -Memahami pengertian surah-surah tertentu drpd juzu Amma dan mhayati pengajarannya. 2. Bidang Asas Ulum Syariyah. Objektif: (4,5,6) Tumpuan: -Penanaman akidah, pembentukan sikap dan tanggungjawab terhadap Allah s.w.t. -Pengetahuan mengenai peraturan ibadat yang ditentukan oleh Allah s.w.t. dan melaksanakannya. -contoh dan pambilan iktibar drpd sirah Rasulullah s.a.w. 3. Bidang Asas Akhlak Islamiah. Objektif : mengamal adab dan mhayati nilai2 akhlak dlm khidupn seharian. Tumpuan: -Kepatuhan terhadap peraturan dan cara hidup Muslim dalam hubungannya dengan Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w. - Kepatuhan terhadap peraturan dan tatacara perhubungan manusia dengan diri sendiri, keluarga, alam sekitar, masyarakat dan negara. 1. Bidang Pelajaran Jawi. Objektif: Mbaca&menulis jawi srta mcntainya sbg warisan budaya bgsa. Tumpuan: -Menulis tulisan Jawi dengan baik. -Membaca tulisan Jawi dengan lancar. -Mempelajari asas seni tulisan Jawi.

Fokus: Kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah memberi penekanan kepada kemahiran membaca al-Quran, pemantapan asasasas akidah, ibadah dan akhlak serta menjadikan sirah Rasulullah s.a.w. sebagai iktibar dalam kehidupan harian. Pada akhir pembelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah murid mampu memahami, mengamal dan menghayati tuntutan fardu ain dan fardu kifayah. Organisasi Kandungan: Kurikulum Pendidikan Islam sekolah rendah dibangunkan dengan memberi penekanan pada standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu diketahui dan boleh dilakukan oleh murid. Std kndungan PI Sek Ren dibahagikan kepada tujuh bidang iaitu: Bidang al Quran memberi tumpuan kepada membaca al-Quran dengan betul, fasih dan bertajwid, menghafaz dan memahami surah alFatihah dan surah tertentu daripada juzu Amma srta mhayati pengajarannya. Bidang Hadis Bidang ini memberi tumpuan kepada memahami pertian scra umum srta mhayati pengajarannya. Bidang Akidah Bidang ini memberi tumpuan kepada pbentukan akidah, sikap dan tanggungjawab terhadap Allah s.w.t, pemahaman akidah yg sahih, pengaplikasian tuntutan akidah dalam kehidupan harian . Bidang Ibadah Bidang ini memberi tumpuan kepada pemahaman dan penghayatan peraturan ibadah yang ditentukan oleh Allah s.w.t. dan melaksanakannya dalam kehidupan harian. Bidang Sirah Bidang ini memberi tumpuan kepada pemahaman dan sirah Rasulullah s.a.w, mambil iktibar daripadanya serta maplikasikan tuntutan sirah dalam kehidupan harian. Bidang Adab Bidang ini memberi tumpuan kepada penghayatan peraturan dan tatacara perhubungan manusia dengan Allah, manusia sesama manusia dan manusia dengan alam sekitar. Bidang Jawi Bidang ini mberi tumpuan kepadapembacaan dan penulisan jawi serta mempelajari asas seni khat Elemen Merentas Kurikulum (EMK) & kemahiran menaakul: TMK,Kreativiti&inovasi, keusahawanan, buku pnduan kemahiran menaakul.

PENGENALAN MODEL-MODEL j-QAF Mukadimah Pada 24 Disember 2003, semasa YAB Perdana Menteri menyampaikan ucapan pada perjumpaan dengan ulama dan pegawai-pegawai agama sempena Majlis Tilawah al Quran Peringkat antarabangsa Kali ke 45 di Kuala Lumpur, antara lain ada menyebut tentang khatam al Quran, mewajibkan pembelajaran bahasa Arab dan menghayati amalan fardhu ain. Hasrat itu diulangi sekali lagi semasa lawatan beliau ke Kementerian Pendidikan Malaysia pada 30 Disember 2003. Beliau mencadangkan supaya perkara tersebut dapat dilaksanakan dengan seberapa segera yang boleh. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengambil tindakan dengan mengadakan beberapa mesyuarat dan bengkel, dan akhirnya mengadakan Seminar Jawi, al Quran, Bahasa Arab dan Fardhu Ain (j-QAF) pada 3 hingga 5 Mac 2004. Seminar ini telah bersetuju menerima beberapa model untuk dilaksanakan sebagai projek rintis pada bulan April 2004 sebelum pelaksanaan sebenar pada tahun 2005 secara berperingkat-peringkat. Konsep j-Qaf: Program j-QAF adalah suatu usaha memperkasakan Pendidikan Islam melalui penekanan khusus dalam pengajaran jawi, AlQuran, Bahasa Arab dan Fardhu Ain yang telah dilkasanakan diperingkat persekolahan rendah. Objektif j-Qaf: Setelah program ini dilaksanakan dengan baik dan berkesan semua murid Islam sekolah rendah akan dapat : Menguasai bacaan dan tulisan Jawi Khatam Al-Quran Menguasai Bahasa Arab dan Memantapkan & mhayati amalan F.Ain

Kepentingan j-Qaf Program j-QAF menjadi lebih penting sebagai suatu usaha ke arah memperkasakan PI yang sedia ada supaya semua bidang dalam PI iaitu bidang Tilawah al-Quran, bidang Aqidah, Ibadah, Sirah Nabawi Akhlak dan Jawi lebih berkesan dan dapat dihayati dan diamalkan dalam kehidupan. Pemulihan Jawi Laporan mendapati penguasaan bacaan dan tulisan Jawi perlu dibaiki lagi. Oleh itu pemulihan Jawi dalam jQAF mjadi keutamaan khasnya kepada murid tercicir supaya semua murid boleh menguasai Jawi setelah diberi bimbingan secara berterusan. Khatam al-Quran al-Quran diajar sebagai sebahagian P I dlm bidang Asuhan Tilawah alQ pada masa ini. Namun tidak mnekankn pmbelajaran sehingga khatam. PI pada masa ini hanya menjurus kepada kebolehan membaca sahaja, bukan aspek khatam. Bahasa Arab Status Bahasa Arab Sekolah Rendah pada masa ini sebagai mata pelajaran bahasa tambahan. Ia diajar di sekolah-sekolah rendah secara berpilih dan terhad. Tidak semua murid berpeluang mempelajarinya. Fardhu Ain ibu bapa masih belum berpuas hati dengan tahap pencapaian dan anak-anak terhadap amalan Fardu Ain terutama dalam hal ibadah mendirikan solat. PAFA perlu dikaji dan disemak semula supaya dapat dilaksanakan dgn lbh bkesan.

Kepentingan program j-Qaf secara keseluruhan Masa pengajaran Sek Ren 6 waktu, SJKT 5 wktu dan SJKC 4 wktu tidak mbolehkn aktiviti2 khatam Q, pemulihan & pengukuhan jawi dan latihan amali f.ain dijlnkn dgn mcukupi di sek2. Manakala BA diajr oleh GPI sedia ada.ini mnykrkn pelaksanaan BA di smua sek skiranya guru BA hakiki x diwjudkn. MODEL PEMULIHAN JAWI Objektif Murid yang keciciran dalam jawi akan dipulihkan dengan sekurang-kurangnya dapat mengenal, menyebut, dan menulis huruf-huruf tunggal, suku kata terbuka, suku kata tertutup dan perkataanperkatan mudah yang dibina daripada suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Strategi Pelaksanaan -menubuhkan j/kuasa pelaksana peringkat sek yg dipengerusikan olh GB. -J/K Pelaksana msyuarat bg mmutuskn per brikut: *kenalpsti murid2 kciciran mlalui ujian Guru Besar khas/mklmt dr guru yg majr. Jmlh mrid bg 1 kls Tubuh Jawatankuasa Pelaksana pmulihn hndklh diantara 6-10 org. *penyediaan tmpt bg plksanaan kls pmulihan. Adakan mesyuarat penyelarasan *pnyediaan BBM. Pstikan Kls P.Jawi dilksnkn dgn smprna. -Laksana Kelas Pemulihan Jawi ikut agihan Pantau plaksanaan Kelas Pemulihan Jawi. kemahiran dan kaedah P & P yang telah ditentukan. Ketua Panitia Pendidikan Islam -P & P guna kaedah permainan dan nyanyian yang S/U j/kuasa pelaksana peringkat sekolah. menyeronokkan. Bekerjasama dengan guru pemulihan dan -Buat penilaian dan rekod pencapaian murid setiap guru2 PI menyediakan kprluan pelaksanaan kali kelas dilaksanakan. Kelas Pemulihan Jawi. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Semak laporan yang dibuat oleh guru mata Menggunakan pelbagai strategi pengajaran dan pelajaran dan guru pemulihan. pembelajaran spt permainan dan nyanyian. Guru Mata Pelajaran -Permainan bagi kemahiran huruf tunggal: Buat ujian khas untuk memilih pelajar yang *Bowling,Tenteng,Main kad,Keretapi akan mengikuti Kelas Pemulihan Jawi. - Permainan bagi kemahiran suku kata : Teruskan pengajaran mengikut jadual * Sahibba,Pancing Ikan persekolahan biasa. - Nyanyian: Guru Pemulihan Jawi *Rasa Sayang Jawi,Eja &Baca,Vokal&Suku kata. Laksana Kelas Pemulihan Jawi mengikut Penilaian agihan kemahiran dan kaedah pengajaran Guru hendaklah melaksanakan penilaian setiap kali dan pembelajaran yang telah ditetapkan. kelas dijalankan. Penilaian hendaklah menguji Rekod hasil penilaian yang dilakukan kemahiran membaca dan menulis huruf-huruf dan selepas proses pengajaran dan suku katasuku kata yang dipelajari. Hasil penilaian pembelajaran. hendaklah direkod ke dalam Borang Penilaian Laporkan perjalanan kelas dan hasil Kelas Pemulihan Jawi. penilaian kepada Ketua Panitia dan Guru Besar. Takrif Kelas Pemulihan Jawi ialah pengajaran yang dilaksanakan oleh guru pemulihan untuk memulihkan murid yang keciciran dalam jawi. Kelas ini dijalankan serentak dengan jadual waktu persekolahan sedia ada. Kumpulan Sasar Kumpulan sasar kelas ini ialah murid-murid yang tidak dapat melepasi ujian khas iaitu tidak mengenal huruf tunggal atau suku kata terbuka. Agihan Tugas

Anda mungkin juga menyukai