JANUARI

MINGGU/TARIKH MINGGU 1 2.1.13 _ 4.1.13 MINGGU 2 07.1.13 – 11.1.13

TEMA/UNIT&TAJUK MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN TEMA 1: SAYANG DIRI UNIT 1A: TAJUK : MENGENAL DIRI

HASIL PEMBELAJARAN

TEMA 1 : SAYANGI DIRI UNIT 1B : TAJUK :USAHA MEMBAWA KEJAYAAN

MINGGU 3 14.1.13 - 18.1.13

TEMA 1: SAYANGI DIRI UNIT 1C: TAJUK : BINA KEKUATAN DIRI

TEMA1 : SAYANGI DIRI UNIT 1D : TAJUK : PORTFOLIO DIRIKU MINGGU 4 21.1.13 - 25.1.13 TEMA : SAYANGI DIRI UNIT 1E : TAJUK : SAYA YAKIN BOLEH

Pada akhir aktiviti ini,murid dapat : 1. Menjelaskan kekuatan dan kelemahan diri. 2. Mengukuhkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan diri. 3. Menunjukkan keyakinan terhadap kebolehan diri. Pada akhir aktiviti ini,murid dapat: 1. Menjelaskan cara untuk mencapai kejayaan dalam pelajaran. 2. Mengamalkan cara belajar yang betul untuk mencapai kejayaan. 3. Meningkatkan usaha untuk mencapai kejayaan diri. Pada akhir aktiviti ini,murid dapat : 1. Menerangkan tingkah laku yang dapat membina perwatakan mulia. 2. Membezakan tingkah laku baik dan tidak baik. 3. Menghargai kebolehan. Pada akhir aktiviti ini,murid dapat : 1. Mengenal diri sendiri. 2. Menghasilkan portfolio diri sendiri. 3. Menghargai keunikan diri melalui portfolio diri. Pada akhir aktiviti ini,murid dapat : 1. Menjelaskan kata-kata pendorong yang boleh meningkatkan keyakinan diri. 2. Mengamalkan kata-kata pendorong untuk

2.Meningkatkan keyakinan diri. Menghargai diri dengan menjaga kebersihan diri FEB MINGGU 5 28.ubat dan racun 3. Menyatakan perbezaan antara dadah. 3.13 -01. Menunjukkan perasaan dan bangga terhadap diri sendiri.2. Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri.murid dapat: 1.08. Menyenaraikan contoh dadah.2. Mengenal pasti maksud dadah. Menunjukkan keyakinan terhadap kebolehan. Menjaga kebersihan diri. 2. Menyenaraikan makanan seimbang.ubat dan racun Pada akhir aktiviti ini.murid dapat: 1. Menyayanyi diri dengan menjaga kebersihan diri. 2. 3.ubat dan Racun MINGGU 6 04. Menguruskan diri dengan bertanggungjawab. TEMA 1 : SAYANGI DIRI UNIT 2 : PENGURUSAN DIRI TAJUK: Pengurusan diri Pada akhir aktiviti ini. Menjaga kesihatan diri dengan mengamalkan pamakanan sihat. Pda akhir aktiviti ini.. 3.2.murid dapat : 1. 3.1 Perbezaan Dadah.13 TEMA 1: SAYANGI DIRI UNIT 2 : MAKANAN SEIMBANG 2.13 .murid dapat: 1. Mengenal pasti cara menguruskan diri.13 TEMA 1: SAYANGI DIRI UNIT 2 : JAGA KEBERSIHAN . Pada akhir aktiviti ini.1.ubat dan racun 2.

Inhalan Dan Air Ketum MINGGU 7 11. Menunjukkan penampilan diri yang positif 3.13 TEMA 1 : SAYANGI DIRI UNIT 2E : SAYA BERTUTUR SOPAN .2.keluarga dan masyarakat 3. Menghargai diri melalui penampilan diri yang positif.inhalan dan air daun ketum Pada akhir aktiviti.murid dapat : 1. Menunjukkan penampilan diri yang positif 3.22.2. Menerangkan cirri penampilan diri 2.Inhalan dan air daun Ketum 2. 2. Menyenaraikan kesan-kesan penggunaan dadah daripada aspek diri. Mengenal pasti cara beriadah dengan betul. Menyatakan kesan penggunaan dadah kepada diri.murid dapat: 1.2. Menerangkan kepentingan bersopan semasa bertutur. Pada akhir aktiviti ini.1 Jenis-jenis Dadah.murid dapat : 1.15. Pada akhir aktiviti. Menyatakan rasa takut dan benci akan dadah.murid dapat: 1.13 .keluarga dan masyarakat 2. Menyenaraikan jenis-jenis dadah. Mengamalkan pertuturan yang sopan dalam kehidupan. Pada akhir aktiviti ini. Menghargai diri melaui penampilan diri yang positif. Bersopan dalam pertuturan.13 . 2.2. 2.1 Kesan Dan Akibat Penagihan Dadah MINGGU 8 18. Mengenal pasti jenis-jenis dadah. 3.murid dapat : 1.13 UNIT 2D : PENAMPILAN DIRI YANG POSITIF Pada akhit aktiviti ini.TEMA 1 : SAYANGI DIRI UNIT 2C : BERIADAH MENJAMIN KESIHATAN 2.

13 UJIAN SELARAS 1 Pda akhir aktiviti. Menunjukkan kasih saying dan menghargai anggota keluarga. Pada akhir aktiviti.murid dapat : 1.murid dapat. Menghasilkan kata-kata untuk menunjukkan kasih saying terhadap keluarga 3.13 -01. Memahami anggota keluarga 2.3.13 .3. 1.3. Menunjukkan keyakinan menguruskan diri.3. Menceritakan salasiah kelurga 2. 3. Menyayangi dan berbangga dengan anggota keluarga . 2.murid dapat: 1. Menguruskan diri dengan baik dan bertanggungjawab.13 TEMA 2 : SAYANGI KELUARGA UNIT 3A : KENALI KELURGA TEMA 2: SAYANGI KELUARGA UNIT 3B : KELUARGAKU KEBANGGANKU TEMA 2 : SAYANGI KELUARGA UNIT 3C : KELUARGA BAHAGIA MINGGU 11 11. Menyayangi dan berbangga dengan anggota keluarga. Menghargai anggota kelurga Pada akhir aktiviti. Menyatakan kasih syang dan penghargaan terhadap anggota keluarga 2.murid dapat” 1. Pada akhir aktiviti. Mengenali dan memahami anggota keluarga 2.TEMA 1 : SAYANGI DIRI UNIT 2F : BIJAK MENGURUSKAN DIRI MAC MINGGU 9 25.15.13 – 08. Mengenal pasti cara-cara menguruskan diri.13 TEMA 2: SAYANGI KELUARGA UNIT 3: MENGENALI KELUARGA SENDIRI MINGGU 10 04. Mengamalkan tingkah laku sopan terhadap keluarga 3. Pada akhir aktiviti. Membina salasiah kelurga 3.murid dapat: 1. Bercerita tentang anggota keluarga 3.3.2.

Mengenal pasti latar belakang anggota keluarga 2. Menghargai anggota keluarga UNIT 3E : SEHARI DALAM KEHIDUPAN KELUARGAKU Pada akhir aktiviti.22.4. Pada akhir aktiviti ini. Berinteraksi dengan rakan pelbagai kaum di Malaysia 3.13 .murid dapat : 1.3.13 . Menyatakan kepentingan hidup bersama secara harmoni di sekolah 2.13 UNIT 3D: PROFIL KELUARGA Pada akhir aktiviti ini. 2. Menghasilkan peraturan kelas 3.3. Menyatakan latar belakang anggota keluarga.13 TEMA 3 : HIDUP BERSAMA DISEKOLAH DAN MASYARAKAT UNIT 4A : PATUHI PERATURAN SEKOLAH Pada akhir aktiviti.4.murid dapat : 1.murid dapat: 1. 3. Mengumpulkan maklumat tentang anggota keluarga.MINGGU 12 18. Menghormati komuniti di sekolah APRIL MINGGU 13 01. Berinteraksi secara bersopan dengan anggota keluarga 3. Menghormati dan menghargai sumbangan anggota keluarga. Mematuhi dan menghargai peraturan sekolah . Menyenaraikan kepentingan peraturan sekolah 2.05.murid dapat : 1.

Menyatakan cara berinteraksi dengan pelawat sekolah 2. murid dapat: 1. Menyatakan cara berinteraksi dengan komuniti sekolah 2. 2.13 UNIT 4B : WARGA SE KOLAH BERSOPAN Pada akhir aktiviti. 3.murid dapat: 1.19.murid dapat: 1. UNIT 4C : HORMATI PELAWAT SEKOLAH Pada akhir aktiviti ini.13.3. Menghargai warga sekolah.13 UNIT 4D : SAYA WARGA SEKOLAH BERTANGGUNGJAWAB Pada akhir aktiviti ini.murid dapat. Mengucapkan kata-kata bersopan.4. Berinteraksi secara sopan dengan pekerja sekolah 3. Berperanan sebagai warga sekolah yang bertanggungjawab 3. Menyenaraikan perkataan yang menun jukkan sikap sopan.MINGGU 14 08.4. Menghormati dan bersedia membantu pelawat sekolah MINGGU 15 15.4. Menghormati komuniti sekolah Pada akhir aktiviti ini.13.12. Berinteraksi secara sopan dengan pelawat sekolah 3. Menghargai sumbangan pekerja sekolah UNIT 4E: HARGAI KHIDMAT PEKERJA SEKOLAH . 1. Menyatakan tugas dan tanggungjawab pekerja sekolah 2.

4.13 TEMA 4 : KENALI BUDAYA MALAYSIA UNIT 5 5.13 UNIT 5 : TAJUK : KENALI DAN APRESIASI WARISAN BUDAYA MALAYSIA Pada akhir aktiviti.13 . 3.10. 2.murid dapat : 1.13. Berbangga dengan keunikan warisan budaya makanan tradisional pelbagai kaum.murid dapat: 1. Menghasilkan buku resepi makanan tradisional 3.5. MINGGU 18 06. Membandingkan keunikan pakaian tridisi pelbagai kaum. Berbangga dengan warisan budaya pakaian tradisional pelbagai kaum Pada akhir aktivit.13 TEMA 4 : KENALI BUDAYA MALAYSIA UNIT 5 5B : Pakaian Tridisional Kebanggaan Kita Pada akhir aktiviti. Pada akhir aktiviti.13 .MINGGU 16 22. Mengenal pasti pelbagai warisan budaya Malaysia. Mengenal pasti jenis-jenis pakaian tradisional pelbagai kaum. Mengenal pasti jenis-jenis makanan tradisional kaum. Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia.03.26. 2.4.murid dapat: 1. 2. 3. UNIT 5 5A : Keunikan pakaian yang kita warisi MEI MINGGU17 29. 3. Melukis pakaian pelbagai kaum.5. 2. Mengekalkan warisan budaya Malaysia.murid dapat: 1.5.3 RESEPI MAKANAN TRADISIONAL KITA . Mereka pakaian berasaskan pakaian tridisional pelbagai kaum.4. Menghormati warisan budaya pakaian Tradisonal pelbagai kaum.

06.5. Menghormati adab sosial pelbagai kaum.13 – 17. Menhormati adab social pelbagai kaum MINGGU 20 20. 3. Mengamalkan adab semasa makan 3.murid dapat : 1. Menghasilkan adab social yang diwarisi keluarga. Menjelaskan asal-usul makanan tradisional.13 25.5.MINGGU 19 13. TEMA 4 : KENALI BUDAYA MALAYSIA UNIT 6 : TAJUK : Kenali dan Apresiasi Adab Sosial Budaya Malaysia PKSR 1 Pada akhir aktiviti .murid dapat: 1. 2.13 – 14.6.13 TEMA 4 : KENALI BUDAYA MALAYSIA 5.13 CUTI PERTENGAHAN TAHUN TEMA 4: KENALI BUDAYA MALAYSIA 6A : Kenali Adab Makan Masyarakat Malaysia Pada akhir aktiviti. Menghormati adab makan pelbagai kaum di Malaysia. 2.09.5.6. Menceritakan adab makan pelbagai kaum di Malaysia 2. .13 – 24.13 . Menghuraikan adab social budaya Malaysia. Mengamalkan adab social yang diwarisi keluarga 3.6.murid dapat : 1.5.4 ASAL USUL MAKANAN KITA Pada akhir aktiviti.13 JUN MINGGU 21 10.5.

6.6.. Menunjukkan sikap sopan semasa perbualan telefon. Menyenaraikan kata ucapan yang sopan 2. Berbangga dengan amalan adab dalam kehidupan harian.murid dapat 1. Beradab dalam perlakuan dan pertuturan. Menjelaskan kebaikan perlakuan bersopan 2. 2. Mengamalkan adab semasa bertutur.13 – 21.6.13 6C : Bertutur dengan sopan 6D : Adab Perbualan Telefon MINGGU 23 24.murid dapat : 1.6.28. 3. Mengamalkan adab dalam perlakuan bersopan 3. Berbangga dengan adab makan yangdiamalkan Pada akhir akviti. Mengenal pasti adab semasa makan 2. 3. Mengamalkan kata ucapan yang sopan 3. Pada akhir aktiviti ini. Mengenal pasti adab pertuturan semasa perbualan telefon. Menunjukkan sikap sopan dalam pertuturan Pada akhir aktiviti.TEMA 4: KENALI BUDAYA MALAYSIA 6B : Adab Makan Amalan Kita Pada akhir aktiviti.murid dapat: 1. Berbangga dengan perlakuan bersopan Pada akhir aktivi ini.murid dapat : 1. MINGGU 22 17.murid dapat : 1.13 .13 6E: Perlakuan Bersopan 6F: Beradab Budaya Kita . Mengenal pasti adab social yang diamalkan oleh masyarakat. 2. Mengamalkan adab semasa makan 3.

Menjelaskan keistimewaan Negara sendiri 2.murid dapat : 1. 2. Berbangga dan cintakan akan negara MINGGU 25 08. Menyatakan identity negeri-negeri di Malaysia 2. Menamakan ibu negeri bagi negeri-negeri di Malaysia. MencAri maklumat tentang negeri-negeri di Malaysia 3. Bersyukur kerana dapat hidup dalam Negara yang aman dan makmur.13 TEMA 5 : MALAYSIA NEGARAKU UNIT 7 TAJUK : KENALIMALAYSIA Pada akhir aktiviti ini.murid dapat 1.05.13 – 12. Berbangga terhadap negara .JULAI MINGGU 24 01.7. Hidup bersama-sama dengan aman dalam masyarakat pelbagai kaum 3.murid dapat: 1.13 TEMA 5 : MALAYSIA NEGARAKU 7B: Benderaku Pada akhir aktiviti ini.7-13 .7. TEMA 5 : MALAYSIA NEGARAKU 7A: Malaysiaku Tercinta Pada akhir aktiviti ini.7. Melukis dan mewarnakan bendera negerinegeri di Malaysia 3.

13 TEMA 5 : MALAYSIA NEGARAKU 7E: Malaysiaku yang permai Pada akhir aktiviti ini.13 – 2.7.13 .murid dapat : 1. 2.7.murid dapat: 1. Menghasilkan broser bertemakan “Negaraku Malaysia” 3. Menceritakan keunukan Malaysia 2. Menghasilkan dan bersyukur kerana dapat hidup dalam Negara yang aman dan makmur OGOS MINGGU 28 29.13 UJIAN SELARAS 2 . Menyenaraikan tempat menarik di Malaysia 2. Mengumpulkan maklumat tentang tempat yang menarik di Malaysia 3. Berbangga dengan negara TEMA 5 : MALAYSIA NEGARAKU 7D : Negaraku Malaysia MINGGU 27 22.7.MINGGU 26 15.7. Menghasilkan buku skrap berkaitan Malaysia 3. Mengenal pasti keunikan Malaysia. Menghargai tempat-tempat menarik di dalam Negara Pada akhir aktiviti ini.19.8.murid dapat: 1.7.13 – 26.13 TEMA 5 : MALAYSIA NEGARAKU 7C : Malaysia Bumi Bertuah Pada akhir aktiviti ini.

8-13 – 06.23.murid dapat : 1. Bersyukur kerana hidup dalam Negara yang aman dan makmur Pada akhir aktiviti ini. Menyatakan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia 2.8. Menyenaraikan langkah yang diambil untuk mengharumkan nama Negara 2.13 07 .8.murid dapat : 1.8.murid dapat : 1. Mengenal pasti identity Negara 2. Menghasilkan peta minda tentang cara mengharumkan Negara 3.MINGGU 29 05. Mendellamasikan sajak patriotic 3.13.8.13 . Menyatakan rasa bangga terhadap Negara 2.13 Pada akhir aktiviti ini. Menghargai dan mencintai negara Pada akhir aktivitiini. Berbangga dengan identity negara MINGGU 30 19.murid dapat : 1. Melafazkan kata-kata yang menunjukkan semangat patriotic 3.8. Berbangga sebagai warganegara Malaysia 8B : Istimewanya Malaysia MINGGU 31 26.13 TEMA 5 : MALAYSIA NEGARAKU 8C : Keranamu Malaysia .8.8.30. Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara 3.13 – 18.2013 TEMA 5 : MALAYSIA NEGARAKU UNIT 8 : TAJUK : BERBANGGA DENGAN IDENTITI NEGARA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE 2 TEMA 5 : MALAYSIA NEGARAKU 8A: Malaysia Negaraku Tercinta Pada akhir aktiviti ini.

9.13 – 06. Mengenal pasti identity Negara 2.13 TEMA6 : SEDIA HADAPI CABARAN UNIT 9: TAJUK : Membina Budaya Cemerlang Untuk Masa Depan TEMA 6 : SEDIA HADAPI CABARAN 9A : Amalkan Tingkahlaku Terpuji Pada akhir aktiviti ini.murid dapat : 1. Cinta akan negara Pada akhir aktiviti ini. Menyenaraikan tingkahlaku yang terpuji 2.9. Mengamalkan tingkahlaku yang terpuji dalam kehidupan 3.9. Berusaha untuk mencapai kejayaan Pada akhir aktiviti ini.murid dapat: 2.9.13 TEMA 5 : MALAYSIA NEGARAKU 8D: Setia Negara MINGGU 33 09.13 .murid dapat : 1.SEPT.13.13 8E: Pameran Bulan patriotisme MINGGU 35 23.13 TEMA 5 : MALAYSIA NEGARAKU 8E : Identiti negara MINGGU 34 16.27. Pada akhir aktiviti ini. Berasa bangga dan cinta negara Pada akhir aktiviti ini. Mengamalkan budaya cemerlang untuk kemajuan diri 3.9. Bekerjasama dengan rakan 3.9.13 – 20.9.9. Menyatakan kepentingan mengamalkan budaya cemerlang untuk kemajuan diri 2. Menghuraikan rasa bangga dan cinta akan negara 3.murid dapat : 1. Menghasilkan akujanji taat setia terhadap Negara 3. Berbangga dengan identiti negara 1. Menyatakan taat setia terhadap Negara 2.murid dapat : 1. Mengadakan pameran bulan patriotism 4. 13 . Menyayangi dan menghargai diri . MINGGU 32 02.

murid dapat : 2.13 – 04. Mengamalkan budaya cemerlang dalam kehidupan 3. Menyenaraikan kemudahan pembelajaran untuk masa depan 2.13 9D : Komputer Sumber Maklumat 9E : Kreatif untuk masa depan MINGGU 38 14. Berusaha untuk berjaya Pada akhir aktiviti ini.10.9. Menyatakan pentingnya berdaya saing 2.13 .13 AKTIVITI PEMBELAJARAN BILIK DARJAH . Berfikir secara kreatif 9C : Berdaya saing MINGGU 37 07.13 – 11. Mengamalkan daya saing yang positif 3.murid dapat 1.OKTOBER MINGGU 36 30.murid dapat: 1.13 TEMA 6 : SEDIA HADAPI CABARAN 9B : Usaha Untuk Berjaya Pada akhir aktiviti ini.10. Berbangga dengan kemajuan teknologi Pada akhir aktiviti ini. Menghargai daya saing yang positif 1. Pada akhir aktiviti ini.10. Menyatakan kepentingan computer dalam kehidupan 3. Menyenaraikan cabaran dan langkah mengatasi cabaran dalam pelajaran 2.murid dapat 1.10.10. Menggunakan computer untuk pembelajaran 4.18. Membuat persembahan berkaitan kehidupan pada masa depan 3.

11.01.13 .13 -15.10.11.10.08.13 MINGGU 41 04.13 .13 MINGGU 42 11.11.13 MINGGU 40 28.11.10.13 .25.13 PKSR 2 AKTIVITI PEMBELAJARAN BILIK DARJAH AKTIVITI PEMBELAJARAN BILIK DARJAH AKTIVITI PEMBELAJARAN BILIK DARJAH .11.NOVEMBER MINGGU 39 21.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.