Anda di halaman 1dari 3

Panduan PEKA Membina yang dinilai dalam PEKA Sains Tingkatan 4 dan 5.

* Membina I, III dan IV dinilai berdasarkan bukti-bukti laporan makmal. ** Membina II dan V dinilai berdasarkan pemerhatian yang dibuat oleh guru semasa menjalankan eksperimen PEKA dan juga dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

* Bina I - Perancangan eksperimen C1P1 - Negeri tujuan penyiasatan atau eksperimen dengan tepat. C1P2 - Negeri hipotesis tepat. C1P3 - Negeri semua pembolehubah yang terlibat. C1P4 - Senaraikan semua bahan-bahan atau peralatan. C1P5 - Tulis prosedur yang lengkap atau teknik.

** Bina II - Menjalankan eksperimen (berdasarkan perancangan, dan penggunaan dan pengendalian bahan-bahan / peralatan) C2P1 - Keupayaan untuk menggunakan dan mengendalikan bahan-bahan atau alat-alat dengan teliti. C2P2 - Keupayaan untuk membersihkan bahan-bahan atau alat-alat dengan cara yang betul. C2P3 - Keupayaan untuk menyimpan atau meletakkan kembali bahan-bahan atau alat-alat dengan betul dan selamat. C2P4 - Keupayaan untuk lakaran atau menarik apa-apa spesimen atau perkiraan peralatan sains dengan betul dan tepat.

* Bina III - Mengumpul dan merekodkan data / pemerhatian C3P1 - Dapat membina jadual dengan betul dimanipulasi dan bertindak balas pembolehubah. C3P2-Boleh menyelesaikan dimanipulasikan data berubah dalam jadual dengan betul.

C3P3 - Boleh merakam data / pemerhatian pembolehubah bergerak balas diperoleh daripada satu eksperimen dengan betul.

* Bina IV - Mentafsir data dan membuat kesimpulan C4P1 - Dapat mentafsir data atau berbincang atau plot graf dengan betul: (I) Tajuk graf. (Ii) Paksi yang dilabel dengan unit yang betul. (Iii) skala seragam. (Iv) graf yang betul bagi eksperimen. C4P2 - Dapat menyatakan sama ada hipotesis diterima atau ditolak. C4P3 - Dapat membuat kesimpulan / ringkasan eksperimen yang betul.

** Bina V - sikap saintifik dan nilai murni C5P1 - Show ingin tahu dan kepentingan. (I) yang kerap bertanya soalan-soalan guru atau rakan-rakan yang berkaitan dengan tugas. (Ii) Sentiasa bersedia untuk menerima idea-idea dan pendapat orang lain. (Iii) Keen dalam semua tugas yang diberikan.

C5P2 - sikap sistematik. (I) yang kerap menjalankan penyiasatan atau eksperimen sistematik. (Ii) Melaporkan data tepat atau pemerhatian dari eksperimen tersebut.

C5P3 - Kerjasama. (I) Sentiasa menunjukkan kerjasama ketika menjalankan aktiviti kumpulan.

C5P4 - Tanggungjawab. (I) Sentiasa menunjukkan keyakinan diri semasa menjalankan siasatan dan yang berani untuk mempertahankan idea-idea seseorang. (II) Sentiasa memastikan keselamatan diri sendiri, rakan-rakan dan sekitarnya.