OHP 12

Komponen Kajian Masa Depan

KOMPONEN PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN

KEMAHIRAN ASAS KAJIAN MASA DEPAN

KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASA DEPAN

OHP 13 Kemahiran Asas Kajian Masa Depan 1 Membuat ramalan 3 Mengawal dan mengendalikan perubahan 2 Menjangka akibatnya KEMAHIRAN ASAS KAJIAN MASA DEPAN .

Kemahiran Khusus 9 Pemahaman Dimensi Kemapanan Apakah sebabnya yang diingini perlu dikekalkan? Saya terangkan mengapa membina senario yang diingini 1 Pemahaman Konsep Masa Depan Apakah Masa Depan? 2 Pengumpulan Maklumat dan Analisis Trend Apakah yang sedia ada ? Penjelasan Nilai dan Masa Depan 8 Jika sudah tahu. saya boleh meramal 3 Ramalan dan Analisis 7 Bayangkan apa yang diingini Pembinaan Senario 6 Apakah yang telah berubah? Saya mengembangkan ramalan itu 4 Mungkin ada masalah atau kebimbangan Proses Inovasi Sosial 5 Strategi Mengatasi Kebimbangan Penggunaan Imaginasi dan Kreativiti .

CONTOH PERINCIAN KEMAHIRAN KHUSUS BIL KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASA DEPAN PENJELASAN IDEA UNTUK APLIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2 PENGUMPULAN MAKLUMAT Pengumpulan Maklumat dan analisa trend yang sedia ada membolehkan kita memahami data masa lalu dan masa kini untuk menentukan trend masa depan. . Maklumat yang dikumpul ini perlu dipilih. ditapis dan dinilai untuk menghasilkan sesuatu yang relevan dan sesuai . Murid mencari data dan maklumat dengan tujuan menggunakan dan menyoalkannya untuk analisa trend dan membuat keputusan tentang sesuatu. Menyimpan fail bertema masa depan Folio Kajian Masa Depan Proses kilasan persekitaran Penganalisis trend Penggunaan indikator untuk menilai kesejahtera sejagat.

Cara Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran Kajian Masa Depan: Matriks KMD (Matriks Memandang Ke Hadapan) Jadual Perancangan Perancangan Pelajaran .

OHP 16 Matriks Pengajaran Kajian Masa Depan MATRIKS PENGAJARAN KAJIAN MASA DEPAN KAPASITI KONSEP KMD PERSEPSI KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASA DEPAN SEBAGAI SATU MATRIKS MEMANDANG KE HADAPAN PROSES ISU TEMA APLIKASI Kajian Masa Depan boleh diajarkan sebagai satu matriks memandang ke hadapan yang melibatkan pelbagai unsur Kajian Masa Depan yang penting untuk memahami konsep Kajian Masa Depan dalam pengajaran dan pembelajaran .

Nilai. Ramalan Dan Analisis. KAPASITI Pengumpulan Maklumat Dan Analisis Trend. Pembinaan Senario.OHP 18 Matriks Pengajaran Kajian Masa Depan Penakulan Analisis Ekstrapolasi Pembelajaran Pandangan Jauh Berfikir Imaginasi Intuisi Kreativiti Alternatif & Pilihan Masa Lalu.. Penggunaan Imaginasi Dan Kreativiti. Sekarang dan Masa Depan Kerosakan dan Pembaharuan Kemapanan. Pengupyayaan CONTOH Pemahaman Konsep Masa Depan. Strategi Mengatasi kebimbangan. Pemahaman Dimensi Kemapanan KONSEP KMD PERSEPSI Takut & Bimbang Kerisauan Prihatin Harapan Perancangan Tujuan Nilai KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASA DEPAN SEBAGAI SATU MATRIKS MEMANDANG KE HADAPAN PROSE S Kesinambungan Pertimbangan Keseimbangan Pertumbuhan Perubahan Transformasi Komunikasi Tenaga Kesihatan Maklumat Keamanan Sumber Jantina dan Budaya Alam Sekitar Kependudukan Sains dan teknologi Angkasa lepas Pengangkutan Perancangan Bandar Pekerjaan dan Waktu Senggang Pembangunan Ekonomi Jenayah dan Keadilan ISU TEMA Pemuliharaan Kemapanan Generasi Masa Depan Masa dan Budaya Impak Terhadap Manusia Budaya Berhikmah Had dan Batasan Masa Depan Dunia Optimisme & Pasimisme APLIKASI Stail Hidup Alternatif Kajian Masa Depan Secara Kritis Cara Memandang Jauh Masa Depan Pendidikan Politik & Kerajaan Proses Membina Citra Sosial Penulisan Spekulasi Perancangan Strategik . Proses Inovasi Sosial. Penjelasan Nilai dan Masa Depan.

Kreativiti KAPASITI KONSEP KMD Prihatin PERSEPSI Garisan Masa KEMAHIRAN KHUSUS RANCANGAN MENGAJAR SAINS RENDAH TAHUN 5 Bahan Makanan Perubahan PROSE S ISU Sumber Makanan TEMA Impak Terhadap Manusia APLIKASI Gaya Hidup dan Alternatif Nilai •Menghargai Bahan Makanan •Mengelakkan Pembaziran Bahan Makanan CONTOH PELAJARAN YANG DIRANCANG MENGGUNAKAN MATRIKS KAJIAN MASA DEPAN MATA PELAJARAN SAINS TAHUN 5 . sekarang dan masa depan Pemikiran.OHP 19 Matriks dengan Sains Masa Lalu.

Mata Pelajaran RUJUKAN/ SP/HSP KONSEP KAJIAN MASA DEPAN ISU BERKAITAN Tahun/Tingkatan TEMA APLIKASI TAJUK CONTOH Daripada Sukatan dan Huraian Sukatan Mata pelajaran yang diajar Alternatif dan Pilihan Masa Lalu.JADUAL PERANCANGAN MATRIKS PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN Jadual Perancangan disediakan bagi membantu guru merancang tajuk yang dipilih daripada Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran mata pelajaran serta memikirkan unsur-unsur pada Matriks Kajian Masa Depan yang boleh digunakan. Sekarang dan Masa Depan Kerosakan dan Pembaharuan Kemapanan. Pengupayaan Komunikasi Kesihata Maklumat Keamanan Jantina dan Budaya Alam Sekitar Kependudukan Sains dan teknologi Angkasa lepas Pengangkutan Perancangan Bandar Pekerjaan dan Waktu Senggang Pembangunan Ekonomi Jenayah dan Keadilan Sumber Tenaga Pemuliharaan Generasi Masa Depan Impak Terhadap Manusia Had dan Batasan Masa Depan Dunia Optimisme & Pasimisme Kemapanan Masa dan Budaya Budaya Berhikmah Stail Hidup Alternatif Kajian Masa Depan Secara Kritis Cara Memandang Jauh Masa Depan Pendidikan Politik & Kerajaan Proses Membina Citra Sosial Penulisan Spekulasi Perancangan Strategik Dikaitkan dengan tajuk pilihan SP/HSP . Nilai.

Masa Kini dan Masa Depan Kemapanan Kesihatan Impak Terhadap Manusia Had dan Batasan Gaya Hidup Alternatif Perancangan Strategik Menilai kepentingan gizi seimbang Menilai kesan penyelidikan genetik terhadap kehidupan manusia Hidup-Nutrisi Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup.JADUAL PERANCANGAN MATRIKS PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN Mata Pelajaran Bi. Jirim Dalam AlamUdara di Sekeliling Kita Tenaga Dalam KehidupanSumber dan Bentuk Tenaga Penyenggaraan dan Kesinambungan Kemapanan Alam Sekitar Impak terhadap Manusia Perancangan strategik Menilai kepentingan mengekalkan komposisi gas dalam udara 4. RUJUKAN/ TAJUK SP/HSP KONSEP KAJIAN MASA DEPAN Tahun/Tingkatan ISU BERKAITAN TEMA APLIKASI TAJUK 1. Kemapanan Alam Sekitar Pemeliharaan dan Pemuliharaan Perancangan strategik Mengaplikasikan pelbagai sumber tenaga 5.Keturunan dan Variasi Etika Gender dan Budaya . Masa Lalu. Jirim Dalam AlamUdara di Sekeliling Kita Kemapanan Alam Sekitar Pemeliharaan dan Pemuliharaan Perancangan strategik Memahami peranan oksigen dalam respirasi 3. 6. Jirim Dalam AlamKepelbagaian Sumber di Bumi Kemapanan Alam Sekitar Generasi masa depan Perancangan strategik Memahami kepelbagaian sumber di bumi 2.

ISU.RANGKA PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2 3 Bagaimanakah saya boleh mengaplikasikannya dalam kelas? 1 Apakah yang anda ingin mengajar? Dari manakah anda mencari bahan untuk mengajar tajuk? Bagi mengembangkan tajuk gunakan unsur-unsur matriks Kajian Masa Depan : PILIH KONSEP. TEMA. APLIKASI DAN KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASA DEPAN MATA PELAJARAN PILIH IDEA DAN RANCANG AKTIVITI YANG SESUAI KAITKAN DENGAN KANDUNGAN MATA PELAJARAN DAN PEMAHAMAN KAJIAN MASA DEPAN YANG DIBERI FOKUS TAJUK DAN TEMA HASIL PEMBELAJARAN Cari BAHAN DAN RANGSANGAN yang sesuai HASIL KERJA MURID .

kini dan masa depan. Kesan Terhadap Kesihatan BAHAN: AKTIVITI: Data Amalan Pemakanan Masa Lalu Aras 1: Menerangkan maksud gizi seimbang Data Amalan Pemakanan Masa Kini Risalah tentang gaya hidup masa lalu Aras 2: dan kini Menerangkan nilai kalori makanan  Jadual kalori makanan Menyatakan tenaga dalam makanan CADANGAN HASIL KERJA MURID: Aras 3: Buku Skrap tentang Nutrisi atau Perbandingan antara Amalan Merancangkan gizi seimbang Pemakanan Masa Lalu dan Kini Rancangan Gizi Seimbang yang sesuai untuk remaja masa kini dan Menyatakan kepentingan gizi seimbang masa depan Melukis.Nutrisi UNSUR MATRIKS Pemakanan masa lalu. orang dewasa. Gaya Hidup. menulis atau menerangkan tentang senario masa depan Kumpulan mengumpul dan mentafsir data amalan pemakanan masa lalu dan kini Kumpulan mengaitkan amalan pemakanan dengan gaya hidup Ramalkan gaya hidup dan amalan pemakanan masa depan yang mungkin . dan warga tua MATA PELAJARAN SAINS TINGKATAN 1 HSP SAINS TINGKATAN 1: Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup .PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN CONTOH PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PELAJARAN SAINS: 1 Apakah yang anda ingin mengajar? 3 2 Dari manakah anda mencari bahan untuk mengajar tajuk? Bagaimana saya boleh aplikasikannya dalam kelas? IDEA: MEMBINA SENARIO GAYA HIDUP DAN AMALAN PEMAKANAN DUNIA MASA DEPAN Kumpulan-kumpulan mewakili golongan remaja.

OHP 20 Tiga Cara Pengajaran TIGA CARA PENGAJARAN 1 Menggunakan matriks sepenuhnya 2 Menyisipkan Kajian Masa Depan dalam pengajaran 3 Menggunakan Unsur-Unsur Kajian Masa Depan sebagai induksi atau susulan pengajaran. .

BERFIKIR TENTANG MASA DEPAN Kenapakah tajuk ini penting bagi masa depan? Bagaimanakah tajuk ini boleh dikaitkan dengan Kajian Masa Depan? Apakah yang diberi perhatian? .

OHP 21 Tiga Cara Pengajaran PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN Perancangan Seorang Guru Perancangan Yang Strategik Isu dan Tema Yang Relevan Berpusatkan Murid Aplikasi Sebagai Projek. Kerja Kokrikulum atau Sepanjang Hayat Peranan Guru Sebagai Fasilitator .

“Berilah pendidikan kepada anak-anak kamu yang dilahirkan untuk zaman lain daripada zaman kamu” Umar Alkhatab .