Anda di halaman 1dari 16

OHP 12

Komponen Kajian Masa Depan

KOMPONEN PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN

KEMAHIRAN ASAS KAJIAN MASA DEPAN

KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASA DEPAN

OHP 13
Kemahiran Asas Kajian Masa Depan

1
Membuat ramalan

3
Mengawal dan mengendalikan perubahan

Menjangka akibatnya

KEMAHIRAN ASAS KAJIAN MASA DEPAN

Kemahiran Khusus
9 Pemahaman Dimensi Kemapanan
Apakah sebabnya yang diingini perlu dikekalkan? Saya terangkan mengapa membina senario yang diingini

1 Pemahaman Konsep Masa Depan


Apakah Masa Depan?

2
Pengumpulan Maklumat dan Analisis Trend
Apakah yang sedia ada ?

Penjelasan Nilai dan Masa Depan 8

Jika sudah tahu, saya boleh meramal

Ramalan dan Analisis

Bayangkan apa yang diingini

Pembinaan Senario 6

Apakah yang telah berubah?

Saya mengembangkan ramalan itu

Mungkin ada masalah atau kebimbangan

Proses Inovasi Sosial

Strategi Mengatasi Kebimbangan

Penggunaan Imaginasi dan Kreativiti

CONTOH PERINCIAN KEMAHIRAN KHUSUS


BIL

KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASA DEPAN

PENJELASAN

IDEA UNTUK APLIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGUMPULAN MAKLUMAT

Pengumpulan Maklumat dan analisa trend yang sedia ada membolehkan kita memahami data masa lalu dan masa kini untuk menentukan trend masa depan. Murid mencari data dan maklumat dengan tujuan menggunakan dan menyoalkannya untuk analisa trend dan membuat keputusan tentang sesuatu. Maklumat yang dikumpul ini perlu dipilih, ditapis dan dinilai untuk menghasilkan sesuatu yang relevan dan sesuai .

Menyimpan fail bertema masa depan Folio Kajian Masa Depan

Proses kilasan persekitaran

Penganalisis trend Penggunaan indikator untuk menilai kesejahtera sejagat.

Cara Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran Kajian Masa Depan:

Matriks KMD

(Matriks Memandang Ke Hadapan)

Jadual Perancangan

Perancangan Pelajaran

OHP 16
Matriks Pengajaran Kajian Masa Depan

MATRIKS PENGAJARAN KAJIAN MASA DEPAN


KAPASITI KONSEP KMD PERSEPSI

KEMAHIRAN KHUSUS

KAJIAN MASA DEPAN SEBAGAI SATU MATRIKS MEMANDANG KE HADAPAN

PROSES

ISU TEMA

APLIKASI

Kajian Masa Depan boleh diajarkan sebagai satu matriks memandang ke hadapan yang melibatkan pelbagai unsur Kajian Masa Depan yang penting untuk memahami konsep Kajian Masa Depan dalam pengajaran dan pembelajaran

OHP 18
Matriks Pengajaran Kajian Masa Depan
Penakulan Analisis Ekstrapolasi Pembelajaran Pandangan Jauh Berfikir Imaginasi Intuisi Kreativiti Alternatif & Pilihan Masa Lalu, Sekarang dan Masa Depan Kerosakan dan Pembaharuan Kemapanan, Nilai,, Pengupyayaan

CONTOH
Pemahaman Konsep Masa Depan, KAPASITI Pengumpulan Maklumat Dan Analisis Trend, Ramalan Dan Analisis, Penggunaan Imaginasi Dan Kreativiti, Strategi Mengatasi kebimbangan, Proses Inovasi Sosial, Pembinaan Senario, Penjelasan Nilai dan Masa Depan, Pemahaman Dimensi Kemapanan

KONSEP KMD

PERSEPSI

Takut & Bimbang Kerisauan Prihatin Harapan Perancangan Tujuan Nilai

KEMAHIRAN KHUSUS

KAJIAN MASA DEPAN SEBAGAI SATU MATRIKS MEMANDANG KE HADAPAN

PROSE S

Kesinambungan Pertimbangan Keseimbangan Pertumbuhan Perubahan Transformasi

Komunikasi Tenaga Kesihatan Maklumat Keamanan Sumber Jantina dan Budaya Alam Sekitar Kependudukan Sains dan teknologi Angkasa lepas Pengangkutan Perancangan Bandar Pekerjaan dan Waktu Senggang Pembangunan Ekonomi Jenayah dan Keadilan

ISU TEMA
Pemuliharaan Kemapanan Generasi Masa Depan Masa dan Budaya Impak Terhadap Manusia Budaya Berhikmah Had dan Batasan Masa Depan Dunia Optimisme & Pasimisme

APLIKASI
Stail Hidup Alternatif Kajian Masa Depan Secara Kritis Cara Memandang Jauh Masa Depan Pendidikan Politik & Kerajaan Proses Membina Citra Sosial Penulisan Spekulasi Perancangan Strategik

OHP 19
Matriks dengan Sains

Masa Lalu, sekarang dan masa depan Pemikiran, Kreativiti


KAPASITI KONSEP KMD

Prihatin
PERSEPSI

Garisan Masa
KEMAHIRAN KHUSUS

RANCANGAN MENGAJAR
SAINS RENDAH TAHUN 5 Bahan Makanan

Perubahan
PROSE S

ISU Sumber Makanan TEMA Impak Terhadap Manusia

APLIKASI

Gaya Hidup dan Alternatif

Nilai Menghargai Bahan Makanan Mengelakkan Pembaziran Bahan Makanan

CONTOH PELAJARAN YANG DIRANCANG MENGGUNAKAN MATRIKS KAJIAN MASA DEPAN MATA PELAJARAN SAINS TAHUN 5

JADUAL PERANCANGAN MATRIKS


PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN Jadual Perancangan disediakan bagi membantu guru merancang tajuk yang dipilih daripada Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran mata pelajaran serta memikirkan unsur-unsur pada Matriks Kajian Masa Depan yang boleh digunakan.
Mata Pelajaran
RUJUKAN/ SP/HSP KONSEP KAJIAN MASA DEPAN ISU BERKAITAN

Tahun/Tingkatan
TEMA APLIKASI TAJUK

CONTOH
Daripada Sukatan dan Huraian Sukatan Mata pelajaran yang diajar
Alternatif dan Pilihan Masa Lalu, Sekarang dan Masa Depan Kerosakan dan Pembaharuan Kemapanan, Nilai, Pengupayaan Komunikasi Kesihata Maklumat Keamanan Jantina dan Budaya Alam Sekitar Kependudukan Sains dan teknologi Angkasa lepas Pengangkutan Perancangan Bandar Pekerjaan dan Waktu Senggang Pembangunan Ekonomi Jenayah dan Keadilan Sumber Tenaga Pemuliharaan Generasi Masa Depan Impak Terhadap Manusia Had dan Batasan Masa Depan Dunia Optimisme & Pasimisme Kemapanan Masa dan Budaya Budaya Berhikmah Stail Hidup Alternatif Kajian Masa Depan Secara Kritis Cara Memandang Jauh Masa Depan Pendidikan Politik & Kerajaan Proses Membina Citra Sosial Penulisan Spekulasi Perancangan Strategik

Dikaitkan dengan tajuk pilihan SP/HSP

JADUAL PERANCANGAN MATRIKS PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN


Mata Pelajaran
Bi. RUJUKAN/ TAJUK SP/HSP KONSEP KAJIAN MASA DEPAN

Tahun/Tingkatan
ISU BERKAITAN TEMA APLIKASI TAJUK

1.

Jirim Dalam AlamKepelbagaian Sumber di Bumi

Kemapanan

Alam Sekitar

Generasi masa depan

Perancangan strategik

Memahami kepelbagaian sumber di bumi

2.

Jirim Dalam AlamUdara di Sekeliling Kita

Kemapanan

Alam Sekitar

Pemeliharaan dan Pemuliharaan

Perancangan strategik

Memahami peranan oksigen dalam respirasi

3.

Jirim Dalam AlamUdara di Sekeliling Kita Tenaga Dalam KehidupanSumber dan Bentuk Tenaga
Penyenggaraan dan Kesinambungan

Kemapanan

Alam Sekitar

Impak terhadap Manusia

Perancangan strategik

Menilai kepentingan mengekalkan komposisi gas dalam udara

4.

Kemapanan

Alam Sekitar

Pemeliharaan dan Pemuliharaan

Perancangan strategik

Mengaplikasikan pelbagai sumber tenaga

5. 6.

Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Kemapanan

Kesihatan

Impak Terhadap Manusia Had dan Batasan

Gaya Hidup Alternatif Perancangan Strategik

Menilai kepentingan gizi seimbang Menilai kesan penyelidikan genetik terhadap kehidupan manusia

Hidup-Nutrisi
Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup- Keturunan dan Variasi

Etika Gender dan Budaya

RANGKA PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2 3


Bagaimanakah saya boleh mengaplikasikannya dalam kelas?

1
Apakah yang anda ingin mengajar?

Dari manakah anda mencari bahan untuk mengajar tajuk?


Bagi mengembangkan tajuk gunakan unsur-unsur matriks Kajian Masa Depan : PILIH KONSEP, ISU, TEMA, APLIKASI DAN KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASA DEPAN

MATA PELAJARAN

PILIH IDEA DAN RANCANG AKTIVITI YANG SESUAI


KAITKAN DENGAN KANDUNGAN MATA PELAJARAN DAN PEMAHAMAN KAJIAN MASA DEPAN YANG DIBERI FOKUS

TAJUK DAN TEMA

HASIL PEMBELAJARAN

Cari BAHAN DAN RANGSANGAN yang sesuai

HASIL KERJA MURID

PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN


CONTOH PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PELAJARAN SAINS:

1
Apakah yang anda ingin mengajar?

2
Dari manakah anda mencari bahan untuk mengajar tajuk?

Bagaimana saya boleh aplikasikannya dalam kelas?

IDEA:
MEMBINA SENARIO GAYA HIDUP DAN AMALAN PEMAKANAN DUNIA MASA DEPAN Kumpulan-kumpulan mewakili golongan remaja, orang dewasa, dan warga tua

MATA PELAJARAN SAINS TINGKATAN 1 HSP SAINS TINGKATAN 1:


Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup - Nutrisi

UNSUR MATRIKS Pemakanan masa lalu, kini dan masa depan, Gaya Hidup, Kesan Terhadap Kesihatan
BAHAN:

AKTIVITI:

Data Amalan Pemakanan Masa Lalu Aras 1: Menerangkan maksud gizi seimbang Data Amalan Pemakanan Masa Kini Risalah tentang gaya hidup masa lalu Aras 2: dan kini Menerangkan nilai kalori makanan Jadual kalori makanan Menyatakan tenaga dalam makanan CADANGAN HASIL KERJA MURID: Aras 3: Buku Skrap tentang Nutrisi atau Perbandingan antara Amalan Merancangkan gizi seimbang Pemakanan Masa Lalu dan Kini Rancangan Gizi Seimbang yang sesuai untuk remaja masa kini dan Menyatakan kepentingan gizi seimbang
masa depan Melukis, menulis atau menerangkan tentang senario masa depan

Kumpulan mengumpul dan mentafsir data amalan pemakanan masa lalu dan kini Kumpulan mengaitkan amalan pemakanan dengan gaya hidup Ramalkan gaya hidup dan amalan pemakanan masa depan yang mungkin

OHP 20
Tiga Cara Pengajaran

TIGA CARA PENGAJARAN


1 Menggunakan matriks sepenuhnya

2 Menyisipkan Kajian Masa Depan dalam pengajaran 3 Menggunakan Unsur-Unsur Kajian Masa Depan sebagai induksi atau susulan pengajaran.

BERFIKIR TENTANG MASA DEPAN


Kenapakah tajuk ini penting bagi masa depan?
Bagaimanakah tajuk ini boleh dikaitkan dengan Kajian Masa Depan? Apakah yang diberi perhatian?

OHP 21
Tiga Cara Pengajaran

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN Perancangan Seorang Guru

Perancangan Yang Strategik

Isu dan Tema Yang Relevan

Berpusatkan Murid

Aplikasi Sebagai Projek, Kerja Kokrikulum atau Sepanjang Hayat

Peranan Guru Sebagai Fasilitator

Berilah pendidikan kepada


anak-anak kamu yang dilahirkan untuk zaman lain daripada zaman kamu
Umar Alkhatab