Anda di halaman 1dari 32

SUMBANGAN TOKOH MATEMATIK

NEGERI CHINA

Zhou Gong (1100 TM)


Pada masa yang lebih awal dari catatan paling awal

di Mesir, Zhou Gong sudah tahu untuk menggunakan nisbah 3: 4: 5 untuk membentuk sebuah segitiga dalam perang melawan banjir. Dari sini, kita melihat bahawa Zhou Gong pada waktu itu sudah tahu teorem Kou-ku (yang merupakan cara China memanggil Teorem Pythagoras).

Liu Xin (100 TM)


Liu mencipta sistem astronomi baru, yang disebut

"Triple Concordance". Selama berabad-abad sebelum kerajaan Wang Mang (r. 23/09) orang Cina telah menggunakan nilai 3 untuk perhitungan mereka pi. Sewaktu tahun 1 dan 5, dia bekerja sebagai ketua negara de facto Wang Mang , Liu Xin merupakan orang yang pertama untuk memberikan perhitungan yang lebih tepat dari pi di 3,154, walaupun kaedah yang tepat ia digunakan untuk mencapai angka ini tidak diketahui.

Liu Hui (263 TM)


Liu Hui paling terkenal dengan menyunting dan menerbitkan

sebuah buku yang dikenali sebagai Jiuzhang Suanshu (The Nine Chapters on the Mathematical Art), yang muncul pada Dinasti Han Timur (25-220). Liu Hui adalah orang pertama yang mengedepankan konsep nombor perpuluhan di dunia. Dia juga mengangkat dan mendefinisikan sejumlah konsep matematik, termasuk keluasan, kekuasaan dan persamaan. Selain itu, ia mendekati lingkaran approximatedpiby poligon, menggandakan beberapa pihak untuk mendapatkan anggaran yang lebih baik. Dari 96 dan 192 poligon sisi, ia approximatespias 3,141014 dan menyarankan 3,14 sebagai kurang praktikal. Ini adalah anggaran yang paling tepat matematik kuno. Dia juga mengkompilasi the Haidao Suanjing yang terdiri dari 9 masalah pengukuran.

Cheng Dawei (1592 TM)


Cheng Dawei adalah seorang ahli matematik

China yang menerbitkan Suanfa tong zong (Umum sumber pengkomputeran kaedah). Buku ini bukan sebuah karya akademik pada matematik, tetapi sebuah buku praktikal yang bertujuan untuk membantu mereka yang memerlukan untuk mengira.

YUNANI

Hipocrates (440 TM)


Mengkaji masalah mengkuadratkan lingkaran dan

duplikasi kubus.
Menghasilkan jadual trigometri yang pertama.

Plato (427-347 TM)


Pembentuk ahli matematik. Memberi bukti terawal perkaitan antara empat

unsur dengan pepejal sekata. Memberi sumbangan kepada perkembangan awal teori magnitud tak selaras. Sistem logik, penalaran abstrak. Rumus untuk ganda tiga Pythagoras.

Euclid (300 TM)


Menghasilkan buku Elemen Euklides sebagai

bapak geometri dan mengemukakan teori bilangan dan geometri. Mengemukakan akar kuadrat dari dua adalah irasional dan terdapat tak-hingga banyaknya bilangan prima. Masalah teorem. Postulat. Aksiom.

Archimedes (287-212 TM)


Menggunakan metoda kelelahan untuk

menghitung luas di bawah busur parabpla dengan penjumlahan barisan tak hingga . Memberikan hampiran yang cukup akurat terhadap . Menemui cara mengira luas dan isipadu bentukbentuk seperti sfera, silinder dan kon. Pengasas prinsip pengapungan.

EROPAH

Napier(1550-1617 TM)
Rod Napier atau :tulang aialh kayu yang diukir

dengan butir-butir sifir pendaratan dalam bentuk yang mudah digunakan untuk pendaraban kekisi; analogi Napier dan petua bahagian membulat Napier ialah peranti bagi membantu ingatan berhubung dengan trigonometri sfera. Mengembangkan rekaan perpuluhan. Menggunakan perpuluhan dan idea yang menjangka konsep had. Mengkaji pemalar baru yang Leonhard Euler (1707 1783) menamakan e. Penciptaan logaritma.

Rene Descartes (1596-1650 TM)


"Bapa Matematik Moden.

Mengasaskan geometri analisis, satu penghubung

antara algebra dan geometri yang amat penting dalam rekaan kalkulus dan analisis. Mengembangkan Geometri analisis yang membenarkan orbit-orbit ini diplot pada suatu graf. Menemui rumus polyhedron yang biasanya dinamakan untuk Euler: dengan v, f dan e masing-masing ialah bilangan buku,muka dan tepi polyhedron ringkas.

Memecahkan tradisi Yunani,sebagai contoh beliau

telah mengambil kira dan sebagai luas dan isi padu,tetapi mentakrifkannya juga sebagai gairs. Mengantikan kehomogenan dalam memikirkan kehomogenan bagi bentuk, membuat algebra geometri lebih fleksibel. Pengelasan lengkung. Perlurusan lengkung Pengenalpastian keratan kon. Normal dan tangen.

Blaise Pascal (1623-1727 TM)


Menyediakan persediaan asas untuk

penyelidikan teori kebarangkalian dan hukumhukum kombinatorik. Menggunakan teori kebarangkalian yang baru dikembangkan ini untuk memperdebatkan pengabdian hidup pada agama, berdasarkan alasan bahawa walaupun jika kebarangkalian kejayaan adalah kecil, ganjarannya tidak terbatas. Dari satu segi, ini membayangkan perkembangan yang kemudian terhadap teori utiliti pada abad ke-18 dan ke-19.

Sir Issac Newton (1642-1727 TM)


Pengasas kalkulus pembezaan.

Principia.
Koordinat kutub dan koordinat lain.

Liebniz (1646-1716 TM)


Mengembangkan kalkulus dan banyak notasi

kalkulus yang masih digunakan pada hari ini. Algebra mantik. Hukum kuasa dua songsang.

TIMUR TENGAH DAN INDIA

ARYABHATTA(476-550 TM)
Sangat terkenal dalam bidang astronomi sehingga

diberikan gelaran sebagai Bapa Astronomi India.


Memperkenalkan teori Heliocentric yang

kemudiannya dikembangkan oleh Copernicus lebih seribu tahun kemudian.

Pada tahun 499, Aryabhata memperkenalkan

fungsi versinus dan menghasilkan jadual sinus trigonometri yang pertama, mengembangkan teknik dan algoritma algebra, infinitesimal, persamaan pembezaan, dan memperolehi penyelesaian nombor bulat untuk persamaan linear dengan suatu cara yang serupa dengan cara moden, bersamaan dengan perkiraan astronomi tepat berasaskan sebuah sistem kegravitian heliosentrik. Mengira nilai hingga empat tempat perpuluhan sebagai 3.1416.

AL-KHAWARIZMI (825 TM)


Dalam bidang trigonometri, beliau mengetengahkan

konsep sinus (sine) yang kemudiannya diperkembangkan kepada tangen. Mengasaskan Konsep algoritma yang dinamakan mengikut namanya. Pengasas kepada beberapa cabang dan konsep asas matematik. Hasil kerjanya dalam algebra begitu cemerlang dan beliau tidak hanya mempunyai inisiatif terhadap subjek dalam pembentukan sistematik tetapi juga bertanggungjawab membangunkan penyelesaian analitikal dalam pengembangan garis lurus serta persamaan kuadratik.

Persamaan kuadratik ialah satu persamaan di

mana kuasa kedua tanpa kuasa lebih tinggi digunakan bagi yang tidak diketahui (x2 + 2x - 8 = 0). Kejayaan itu akhirnya menjadikannya pengasas Algebra. Nama Algebra diperoleh daripada bukunya yang terkenal iaitu Al-Jabrwa-alMuqabilah. Menjelaskan dengan teliti kegunaan sifar - iaitu sistem angka yang dibangunkan oleh orang Arab.

Membangunkan sistem perpuluhan dan dengan

itu, keseluruhan sistem nombor angka, algorithm atau algorizm memperoleh nama selepas dibangunkan oleh orang Arab.
Dalam usahanya memperkenalkan sistem angka

India (kini dikenali angka Arab), beliau telah membangunkan beberapa prosedur kira-kira termasuk operasi dan pecahan.

Beberapa cabang ilmu dalam Matematik yang

diperkenalkan oleh al-Khawarizmi seperti: geometri, aljabar, aritmatika dan lain-lain.


Mencipta pemakaian secans dan tangens dalam

penyelidikan trigonometri dan astronomi. Beliau telah mengajukan contoh-contoh persoalan matematik dan mengemukakan 800 buah masalah yang sebagian besar merupakan persoalan yang dikemukakan oleh Neo.

Babylian dalam bentuk dugaan yang telah

dibuktikan kebenarannya oleh al-Khawarizmi. Dalam Sistem Nombor, beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan ia penting dalam sistem Nombor pada zaman sekarang. Karyanya yang satu ini memuat Cos, Sin dan Tan dalam penyelesaian persamaan trigonometri , teorema segitiga sama kaki dan perhitungan luas segitiga, segi empat dan lingkaran dalam geometri. Tokoh yang pertama kali memperkenalkan aljabar dan hisab.

IBN-SINA (980-1037 TM)


Lebih dikenali sebagai Avicenna di kalangan

masyarakat Eropah merupakan pakar perubatan, sains, falsafah, muzik, matematik, puisi dan kaji bintang pada masa tersebut. Dianggap sebagi 'Bapa Perubatan' oleh penulis-penulis Barat kerana beliau telah menyatupadukan teori perubatan Yunani Hippocrates dan Galen, pengalaman ahli-ahli perubatan India dan Parsi serta hasil pengalaman beliau sendiri untuk diamalkan. Berpendapat bahawa matematik boleh digunakan untuk mengenal Tuhan.

OMAR KHAYYAM (1100 TM)


Memajukan lagi pengetahuan penemuan al-

Khawarizmi dalam memuatkan pecahan-pecahan, persamaan geometrik dan algebra serta klasifikasi tentang persamaan.
Proses mengkaitkan aljabar dengan Geometri

telah pun dapat dilihat dengan jelasnya dalam penulisan al-Khawarizmi.

Geometri analisis memerlukan tiga peringkat

perkembangan iaitu penemuan sistem koordinat, mencantumkan perhubungan antara satu sama lain dalam kaedah aljabar dengan geometri, dan akhirnya menyatakan hubungan dalam bentuk geraf.
Mengkelaskan banyak persamaan algebra

berdasarkan kerumitan masing-masing dan mengenal pasti 13 bentuk persamaan kubus yang berbeza.

Membangunkan pendekatan geometri untuk

menyelesaikan persamaan, yang membabitkan satu pilihan pintar kon-kon yang sesuai. Menyelesaikan persamaan-persamaan kubus dengan menyilangkan parabola dengan bulatan. Orang pertama yang membangunkan teorem binomial dan menentukan pekali binomial.

Memajukan pengembangan binomial bagi kes

apabila eksponen adalah integer positif.


Menokok nambah hasil kerja Euclid sambil

memberi definisi baru bagi nisbah-nisbah dan memasukkan pendaraban nisbah-nisbah. Beliau menyumbang kepada teori garis selari.

BHASKARA (1114-1185 TM)


Tokoh pertama untuk memikirkan kalkulus

pembezaan, bersamaan dengan konsep-konsep terbitan, pekali pembezaan dan pembezaan. Membuktikan teorem Rolle (kes khas untuk teorem nilai min), mengkaji persamaan Pell, dan menyiasat terbitan fungsi sinus.

Anda mungkin juga menyukai