P. 1
BORANG_PENGESAHAN_PENDAPATAN

BORANG_PENGESAHAN_PENDAPATAN

|Views: 16|Likes:
Dipublikasikan oleh Dzulnazwa Awony
BORANG_PENGESAHAN_PENDAPATAN
BORANG_PENGESAHAN_PENDAPATAN

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Dzulnazwa Awony on Jun 13, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2015

pdf

text

original

JPA(I)176/22/43-11 Klt.

18 (3)
BORANG PENGESAHAN PENDAPATAN BUANAN
SKI! PINJA!AN "URAN PENGAJIAN UAR NEGARA
(BAGI "ANG BEKERJA SENDIRI/ BERNIAGA SAHAJA)
1.MAKLUMAT CALON
(i) Nama Penuh :
________________________________________________________
(ii) No. Kad Pengenalan :
________________________________________________________
2. MAKLUMAT BAPA/ PENJAGA*
(i) Nama Penuh :
________________________________________________________
(ii) No. Kad Pengenalan :
________________________________________________________
(iii) Pekerjaaan : ________________________________________________________
(iv) Nama Syarikat :
________________________________________________________
(v) Pendapatan Bulanan : ________________________________________________________
3. MAKLUMAT IBU/ PENJAGA*
(vi) Nama Penuh :
________________________________________________________
(vii) No. Kad Pengenalan :
________________________________________________________
(viii) Pekerjaaan : ________________________________________________________
(ix) Nama Syarikat :
________________________________________________________
(x) Pendapatan Bulanan : ________________________________________________________
4. MAKLUMAT TANGGUNGAN KELUARGA
(Anak-anak yang telah bekerja atau berumahtangga dan berumur 21 tahun ke atas tidak termasuk di bawah tanggungan
ibubapa/penjaga, walau bagaimanapun pengecualian diberikan kepada anak kurang upaya atau masih menuntut di
Institusi Pengajian Tinggi di peringkat Ijaah Pertama!
Bil. Nama Umur Peru!u"#a"
Nama I"$%i%u$i
&'e()la/ K)le*/
IPTA/ IPT'/ +ll,
Nilai Bia$i$-a /
Ba"%ua" $e%au"
&*i(a a+a,
RM
ARAHAN#
1. Sila isi borang dengan jelas dan lengkap
2. Sila sertakan salinan dokumen sokongan yang disahkan untuk menyokong maklumat pendapatan
cthnya: Borang B (LHD!
( Sila gunakan Lampiran ekiranya ruang di ata tidak men!ukupi)
.. PERAKUAN IBUBAPA/ PENJAGA
Saya mengaku "aha#a egala maklumat yang di"erikan adalah "etul dan "enar. Saya eterunya
mem"enarkan pihak Kerajaan mem"uat emakan dengan ageni yang "erkaitan mengenai pengakuan
ke#angan aya ini. Saya juga $aham jika keterangan yang di"erikan di ata didapati palu% &a"atan
Perkhidmatan '#am "erhak untuk menolak permohonan aya.
(andatangan )"uBapa* Penjaga :
(arikh :
/. PENGE'A0AN
&+endaklah diahkan oleh Pengetua Sekolah ,enengah* pega#ai kerajaan dalam kumpulan Penguruan dan
Pro$eional)
Saya mengeahkan maklumat !alon .....................................................................................................................
No. K*P ....................................................... dalam Borang Pengeahan Pendapatan Keluarga "agi
permohonan Skim Pinjaman -uran Pengajian di Luar Negara adalah "etul dan "enar "elaka.
(andatangan
Nama :
'lamat :
Pekerjaan :
No Kad Pengenalan :
.op /ami :
(arikh :
0 p"t"ng mana yang tiada kaitan

............ PERAKUAN IBUBAPA/ PENJAGA Saya mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan adalah betul dan benar........................................ Saya seterusnya membenarkan pihak Kerajaan membuat semakan dengan agensi yang berkaitan mengenai pengakuan kewangan saya ini. No... Tandatangan IbuBapa/ Penjaga Tarikh : : 6................... dalam Borang Pengesahan Pendapatan Keluarga bagi permohonan Skim Pinjaman Yuran Pengajian di Luar Negara adalah betul dan benar belaka.............. Tandatangan Nama Alamat Pekerjaan No Kad Pengenalan Cop Rasmi Tarikh : : : : : : * potong mana yang tiada kaitan .....( Sila gunakan Lampiran sekiranya ruang di atas tidak mencukupi) 5...................... K/P .................. Saya juga faham jika keterangan yang diberikan di atas didapati palsu........ PENGESAHAN (Hendaklah disahkan oleh Pengetua Sekolah Menengah/ pegawai kerajaan dalam kumpulan Pengurusan dan Professional) Saya mengesahkan maklumat calon ....................... Jabatan Perkhidmatan Awam berhak untuk menolak permohonan saya................

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->