Anda di halaman 1dari 2

BORANG SOAL SELIDIK MAKLUMAT RESPONDEN Nama: Umur: Kelas:

SKALA :

1: Sangat tidak setuju 4: Setuju

2.:Tidak setuju 5: Sangat Setuju

3: Kurang Setuju

TAHAP KEFAHAMAN PERBEZAAN JENIS-JENIS NAJIS BIL 1. 2. 3. PERNYATAAN Saya tahu ketiga-tiga jenis najis Saya faham mengenai perbezaan jenis-jenis najis Saya tahu membezakan jenis-jenis najis SKALA 3 4 3 3 4 4

1 1 1

2 2 2

5 5 5

KEBERKESANAN PERMAINAN AKRONIM BIL 1. PERNYATAAN Saya lebih mudah tahu ketiga-tiga jenis najis menggunakan permainan akronim Saya lebih mudah faham perbezaan jenis-jenis najis menggunakan permainan akronim Saya lebih mudah membezakan jenis-jenis najis menggunakan permainan akronim SKALA 2 3 4

2.

3.

PERUBAHAN TINGKAH LAKU BIL 1. PERNYATAAN Saya berasa seronok mempelajari Pendidikan Islam dengan kaedah permainan akronim yang digunakan oleh guru Saya tidak lagi bosan untuk belajar Pendidikan Islam Pengajaran dan pembelajaran kaedah permainan akronim ini telah menambahkan minat saya dalam mempelajari Pendidikan Islam SKALA 2 3 4

2. 3.

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Anda mungkin juga menyukai