NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 NO 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Judul Pokok Bahasan Keutamaan Berkumpul Mempelajari Al-Qur'an Salman Al-Farisi Memburu Hidayah Urgensi Halaqah Ahammiyatusy Syahadatain Madlulusy Syahadah Maknal Ilah dan Larangan Berhubungan dengan Jin Marahilut Tafa’ul bisy Syahadatain Ath-Thariq ila Ma’rifatillah Al-Mawani‘ min Ma’rifatillah Tauhidullah Ma’iyyatullah Al-Ihsan Hajatul Insan ilar Rasul Ta’rifur Rasul Khashaishu Risalati Muhammad SAW Wajibatuna nahwar Rasul Ma’nal Islam Syumuliyyatul Islam Thabi’atul Islam Amal Islam Haqiqatul Insan Nafsul Insan Syumuliyyatul Ibadah Birrul Walidain dan Sillaturahim Ghazwul Fikri Hizbusy Syaithan: Menjadikan Setan Sebagai Musuh Zionisme Internasional Ahwalul Musliminal Yaum Berpartisipasi dalam Kerja-Kerja Jama'i Menutup Aurat Peran dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah Penaklukan Khaibar Penaklukan Ubullah (Selat Hindia) Penaklukan Persia Penaklukan Konstantinopel Judul Pokok Bahasan Hafal Al Qur'an Juz 30 Tilawah Yaumiyah Beriman kepada Nikmat dan Siksa Kubur Keutamaan Berpuasa Sehari Setiap Bulan Dzikir & Keutamaannya Taubat Tidak Ima'ah Khusyu‘ dalam shalat Tabarruj & Ikhttilath Mukadimah Sirah

Bidang Studi Al-Qur'an Kisah Sahabat Fikrul Islami Aqidah Aqidah Aqidah Aqidah Aqidah Aqidah Aqidah Aqidah Aqidah Aqidah Aqidah Aqidah Aqidah Aqidah Aqidah Aqidah Aqidah Aqidah Aqidah Aqidah Hadits Fikrul Islami Fikrul Islami Fikrul Islami Fikrul Islami Fikrul Islami Keakhwatan Keakhwatan Futuhat Islam Futuhat Islam Futuhat Islam Futuhat Islam Bidang Studi Al-Qur'an Al-Qur'an Tazkiyah Tazkiyah Tazkiyah Tazkiyah Tazkiyah Tazkiyah Tazkiyah Sirah

Sudah

Perlu diulang √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Pemeliharaan di Bani Sa'd (Umur 0 .4 Tahun) dan Ibu.46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 NO 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Kelahiran.39 Tahun) Ghirah Agama Akhlak Terpuji Hukum Air Hukum Shalat Urgensi Fiqh Nisa Dakwah Ammah Harakah Zhahirah Wazhifah Thullab Sejarah Politik Islam di Indonesia Perspektif Islam tentang Perubahan Sosial (Fiqh Taghyir) Mukaddimah Fiqih Urgensi Fiqih Bagi Da'i Metode Belajar Fiqh Beberapa Prinsip Fiqh Mengenal 10 Sahabat yang Dijamin Masuk Sorga Syukur Keutamaan Haji Mabrur Keutamaan Salam Menjauhi Tempat-Tempat yg Haram Keutamaan Adzan Keutamaan Shalat Berjamaah Keutamaan Shalat Sunnah Keutamaan Tilawah dan Mengkhatamkan Al Qur'an 15 Kisah Taubat Jalan Panjang Pengedar Narkoba Menemukan Tarbiyah Judul Pokok Bahasan Ta'riful Qur'an An Nas Al-Falaq Al-Ikhlas Al Kafirun Al Maa'un Al 'Ashr Al Qur'an Mendahului Kemajuan Ilmu Pengetahuan Fashahah dan Balaghah Qur'an Sikap Terhadap Kitab-kitab dan Kepalsuan Kitab Selain Al Qur'an Tafakkur Tentang Makanan dan Awan Tafakkur Tentang Laut Tafakkur Tentang Kecukupan Udara √ Sirah Aqidah Fiqih Fiqih Fiqih Keakhwatan Dakwah Kampus Dakwah Kampus Dakwah Kampus Dakwah Kampus Fiqih Fiqih Fiqih Fiqih Kisah Sahabat Tazkiyah Tazkiyah Tazkiyah Tazkiyah Tazkiyah Tazkiyah Tazkiyah Tazkiyah Kaifa Ihtadaitu Kaifa Ihtadaitu Bidang Studi Al-Qur'an Al-Qur'an Al-Qur'an Al-Qur'an Al-Qur'an Al-Qur'an Al-Qur'an Al-Qur'an Al-Qur'an Aqidah Aqidah Aqidah Aqidah √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ .12 Tahun) serta Aksi Sosial Muhammad SAW (13 . Kakek dan Abu Tholib (6 .

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Nikmat Perabot Rumah Tangga dan Rumah Sebagai Tempat Ketenangan Jumlah Semua Nabi dan Rasul yang Disebutkan Al-Quran Menundukkan Pandangan Menjaga Harta Tetap Halal Menjaga Rahasia Menutupi Aib Sesama Muslim Menjauhi Dosa Besar Menjauhi yang Haram Wanita-Wanita Pengukir Sejarah Urgensi Tarbiyah Wanita Muslimah Aqidah Aqidah Tazkiyah Tazkiyah Tazkiyah Tazkiyah Tazkiyah Tazkiyah Keakhwatan Keakhwatan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ .