Anda di halaman 1dari 9

BORANG PENDAFTARAN

KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN 2013


SEKOLAH KEBANGSAAN SAYED OTHMAN, MIRI

:........................................
(

4 x 200
meter

:________________________
:________________________

4 x 100
meter

Lontar
Peluru

Lompat
Jauh

200
meter

Nama Peserta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Guru Penasihat

Kategori
Tahun

100
meter

Bil

: __________________________
: __________________________
: __________________________
60 meter

Rumah Sukan
Guru Penasihat
Ketua Rumah

Catatan

BORANG PERTANDINGAN LOMPAT JAUH

TAHUN
KATEGORI

:3/4/5/6
:L/P

NO. ACARA

: _________________

Jarak
Bil

Nama Peserta

Rumah Sukan

Jarak Terbaik

Kedudukan

1
2
3
4
5
6

Pencatat :

......................................
(

Hakim
)

:.............................................
(
)

BORANG PERTANDINGAN LONTAR PELURU

TAHUN
KATEGORI

:3/4/5/6
:L/P

NO. ACARA

: _________________

Jarak
Bil

Nama Peserta

Rumah Sukan

Jarak Terbaik

Kedudukan

1
2
3
4
5
6

Pencatat :

......................................
(

Hakim
)

:.............................................
(
)

BORANG PENDAFTARAN PESERTA / KEPUTUSAN HAKIM


KATEGORI
TAHUN
Bil

: (L / P )
:3/4/5/6

ACARA
: 60m / 100m / 200m
PERINGKAT : AKHIR
Nama Peserta

Rumah

Catatan / Lorong

Keputusan

1
2
3
4
5
6
PENYELIA PESERTA : ........................................................
(
)

PENCATAT MARKAH : ........................................................


(
)

HAKIM : ...............................................
(

BORANG PENDAFTARAN PESERTA / KEPUTUSAN HAKIM


KATEGORI
TAHUN

Bil

: (L / P )
:3/4/5/6

Nama Peserta

ACARA
: 60m / 100m / 200m
PERINGKAT : AKHIR

Rumah

Lorong

Keputusan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PENYELIA PESERTA : ........................................................


(
)

PENCATAT MARKAH : ........................................................


(
)

HAKIM : ...............................................
(

Hakim 1 / 2 / 3
KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN
SK SAYED OTHMAN, MIRI
BORANG PEMARKAHAN LINTAS HORMAT
Bil

Kriteria Pemarkahan

Markah %

Disiplin / Tertib Kawad

25

Kreativiti Pakaian

25

Kekemasan Peserta

25

Kerjasama Kumpulan

25

Jumlah

Keseluruhan

100

Hijau

Kuning

Merah

Tandatangan Hakim : ....................................


(

KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN


SK SAYED OTHMAN, MIRI
BORANG PEMARKAHAN LINTAS HORMAT
Bil

Hakim

Hakim 1

Hakim 2

Hakim 3

Hijau

Kuning

Merah

Jumah Keseluruhan
Kedudukan

Tandatangan : ....................................
(
)

BORANG STATISTIK KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN 2013


Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Bil
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ACARA

HIJAU
E P G

KUNING
E P G

MERAH
E P G

HIJAU
P G

KUNING
E P G

MERAH
E P G

Lompat Jauh Tahun 3 (L)


Lompat Jauh Tahun 3 (P)
Lompat Jauh Tahun 4 (L)
Lompat Jauh Tahun 4 (P)
Lompat Jauh Tahun 5 (L)
Lompat Jauh Tahun 5 (P)
Lompat Jauh Tahun 6 (L)
Lompat Jauh Tahun 6 (P)
Lontar Paluru Tahun 3 (L)
Lontar Peluru Tahun 3 (P)
Lontar Peluru Tahun 4 (L)
Lontar Peluru Tahun 4 (P)
Lontar Peluru Tahun 5 (L)
Lontar Peluru Tahun 5 (P)
Lontar Peluru Tahun 6 (L)
Lontar Peluru Tahun 6 (P)
JUMLAH

ACARA
60 Meter Tahun 3 (L)
60 Meter Tahun 3 (P)
100 Meter Tahun 4 (L)
100 Meter Tahun 4 (P)
100 Meter Tahun 5 (L)
100 Meter Tahun 5 (P)
100 Meter Tahun 6 (L)
100 Meter Tahun 6 (P)
200 Meter Tahun 4 (L)
200 Meter Tahun 4 (P)
200 Meter Tahun 5 (L)
200 Meter Tahun 5 (P)
200 Meter Tahun 6 (L)
200 Meter Tahun 6 (P)
JUMLAH

BORANG STATISTIK KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN 2013

Bil

ACARA

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

4 x 100 Meter Tahun 4 (L)


4 x 100 Meter Tahun 4 (P)
4 x 100 Meter Tahun 5 (L)
4 x 100 Meter Tahun 5 (P)
4 x 100 Meter Tahun 6 (L)
4 x 100 Meter Tahun 6 (P)
4 x 200 Meter Tahun 4 (L)
4 x 200 Meter Tahun 4 (P)
4 x 200 Meter Tahun 5 (L)
4 x 200 Meter Tahun 5 (P)
4 x 200 Meter Tahun 6 (L)
4 x 200 Meter Tahun 6 (P)
JUMLAH

JUMLAH KESELURUHAN

KEDUDUKAN

HIJAU
P G

KUNING
E P G

MERAH
E P G

Anda mungkin juga menyukai