Anda di halaman 1dari 30

ANATOMI PANGGUL (PELVIS)

HUBUNGAN PELVIS DENGAN PERMUKAAN TUBUH

HUBUNGAN PELVIS DENGAN PERMUKAAN TUBUH

Pelvis tda 4 buah tulang :


ossa coxae mbtk dinding anterior & lateral 1 os sacrum mbtk dinding posterior 1 os coccygis
2

OS COXAE

Os coxae (os innominata) tda :


Os

ilium Os ischium Os pubis

berhubungan pd acetabulum

Os ilium :
Bagian

terbesar os coxae Struktur2 penting :


Crista

iliaca Linea innominata / terminalis / arkuata SIAS & SIPS SIAI & SIPI Incisura ischiadica mayor

Os ischium :
Struktur2
Spina

penting :

ischiadica Incisura ischiadica minor Tuber ischiadica

Os pubis :
Struktur2

penting :

Foramen

obturatorium Ramus superior ossis pubis Ramus inferior ossis pubis Arcus pubis Tuberculum pubicum Pecten pubis

Os sacrum :
Tda

5 vertebra yg bersatu Berbentuk baji, cekung ke arah anterior Terletak antara ossa ilium, di inferior vertebrae L-5 Struktur2 penting :
Promontorium Foramen

sacralis anterior Foramen sacralis posterior Crista sacralis : media, intermedia, lateralis Cornu sacralis Canalis sacralis Hiatus sacralis

Os coccygis :
Tda

4 vertebra yg rudimenter Berbentuk segitiga Terletak di inferior os sacrum Struktur2 penting :


Cornu

coccygealis

Jaringan pendukung :
Sendi
Art.

sacroiliaca Art. sacrococcygea Sympisis pubis


Ligamen
Lig.

:
mbtk foramen ischiadica mayor & minor

sacrotuberosum Lig. sacrospinosum

Pelvis dibagi 2 bagian o/ apertura pelvis superior menjadi :


Pelvis

spuria (pelvis mayor) Pelvis vera (pelvis minor)

Apertura pelvis superior (pintu atas panggul) dibatasi o/ promontorium, linea iliopectinea, & sympisis pubis Apertura pelvis inferior (pintu bawah panggul) dibatasi o/ os coccygis, tuber ischiadica, arcus pubis

Perbedaan pelvis wanita & pria :


Pelvis

spuria Bentuk p.a.p Bentuk rongga pelvis Bentuk p.b.p Bentuk sacrum Bentuk arcus pubis

PERBEDAAN PELVIS WANITA & PRIA

PELVIS WANITA

PELVIS PRIA