Anda di halaman 1dari 16

TUTORIAL 5 : PERANCANGAN, PELAKSANAAN & KESAN KIA2M

MUNIRAH AHMAD SABRI NABILLA YUSOF NUR AMIRAH HAMZAH NUR IZZAH ATHIRA ROSLI

LATAR BELAKANG KIA2M


Pada 22/11/2005, mesyuarat memperkasakan sekolah kebangsaan telah diadakan bagi mengatasi masalah kegagalan murid dalam menguasai kemahiran asas membaca dan menulis. Pusat Perkembangan Kurikulum, KPM diberi mandat untuk melaksanakan program ini. Program ini dijalankan oleh guru BM selama 3 @ 6 bulan

MATLAMAT KIA2M
Supaya 100% murid tahun 1 menguasai 2M Memberi peluang kepada murid mengikuti proses P&P selaras dengan tahap kebolehan masing-masing Meningkatkan keyakinan diri murid Menyemai semangat minat untuk belajar

KUMPULAN SASARAN KIA2M


Murid-murid tahun 1 : 1.perlukan pemulihan dalam kelas 2.perlukan pemulihan khas 3.lambat dan masih belum menguasai kemahiran asas 2M

Program ini wajib dilaksanakan di SK tetapi SJK diberi pilihan bergantung kepada budi bicara pihak pentadbiran sekolah.

TENAGA PENGAJAR KIA2M

Dikategorikan kepada 3 jenis : 1. guru BM tahun 1 2.guru pemulihan khas sebagai pembantu 3.guru PJK, pend muzik & PSV

LANGKAH KIA2M
Pencalona n Ujian penapisan Perancang an

Tindakan susulan

Penilaian

Pengajara n

UJIAN PENAPISAN

Pengkelasan murid berdasarkan skor berikut : 1. 0-9 dirujuk kepada pengamal perubatan 2. 10-44 menjalani program KIA2M 3. 45-60 meneruskan P&P kelas biasa

PERANCANGAN
Guru rancang P&P sesuai dengan modul pengajaran yang dibekalkan. Guru bebas untuk sesuaikan aktiviti dan latihan dalam modul tersebut agar relevan dan selaras dengan tahap kebolehan murid. Strategi P&P yang dicadangkan 1. Berpusatkan guru 2. Berpusatkan murid 3. Berpusatkan bahan Pendekatan P&P 4. Individu 5. Kumpulan 6. Kelas

PENGAJARAN
Teknik P&P 1. Bercerita 2. Latih tubi 3. Tunjuk ajar 4. Soal jawab 5. Main peranan 6. Menyanyi 7. Lakonan 8. Kuiz

TINDAKAN SUSULAN

1.

2. 3. 4. 5.

Murid dibenarkan mengikuti kelas biasa setelah mereka lulus ujian pelepasan 1 dan 2 Pemantauan akan dilakukan oleh beberapa pihak: Pusat Perkembangan Kurikulum dan bahagian lain dalam KPM Jemaah Nazir Sekolah JPN PPD GB

TINDAKAN SUSULAN

Setelah murid KIA2M selesai ujian pelepasan mereka, satu laporan keberkesanan hendaklah disediakan kemudian dihantar kepada pihak JPN dan PPD

MASALAH YANG DIHADAPI


Kehadiran murid yang tidak menentu Murid kurang bermotivasi dan kurang tumpuan terhadap pelajaran Murid bersikap pasif dan takut

KESAN
Murid mula menunjukkan minat untuk menguasai kemahiran membaca dan menulis Penguasaan murid menguasai kemahiran membaca dan menulis meningkat Murid menunjukkan sikap positif dan mula berani untuk bertanya dan berinteraksi dengan guru.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN KIA 2M


Jawatankuasa KIA 2M perlu berkesan. Kos perbelanjaan sediakan peruntukan yang mencukupi Sokongan pengurusan- amat perlu Cadangan dan teguran dari pelbagai pihak Kurangkan kerenah birokrasi

BIBLIOGRAFI
1.

3.

3. 4.

Laporan Program Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA 2M)Sekolah Angkat Pendidikan Orang Asli 2008 Unit Latihan Perkhidmatan Insitut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Darulaman Program Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA 2 M ) Selembut Lidah Selentur Tangan 2006 Institut Perguruan Sarawak Pendidikan Literasi Bahasa Melayu:Strategi Perancangan Dan Pelaksanaan,Mahzan Arshad,2008,Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd Penilaian Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa MelayuZulkifley Hamid 2005,Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur.