Anda di halaman 1dari 6

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN Dunia Seni Visual (Tahun 3)

Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Amanah Bidang : Membentuk Dan Membuat Binaan Masa : 60 Minit Tema : Objek Buatan Manusia (Beg Kertas) Tajuk : Topeng Serkup(Kartun)
3.2 Aplikasi Seni 3.2.1 Media 3.2.1.1, 3.2.1.2 3.1.2 Teknik 3.3 Ekspresi Kreatif 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 3.4 Apresiasi Seni 3.4.1 3.4.2

Standard Pembelajaran

3.1 Persepsi Estetik 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3 3.1.2 Prinsip Rekaan 3.1.2.1

Objektif Pembelajaran

Aktiviti P&P

EMK

Bahan Bantu Belajar


Penilaian P&P

:
:

. Pada Akhir Pembelajaran Murid Dapat: i. Menghasilkan Topeng Serkup dengan menekankan bahasa seni visual ii. Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif iii. Membuat apresiasi terhadap karya i. Guru menunjukan contoh topeng serkup dan bersoal jawab dengan murid. ii. Guru menunjukan cara menghasilkan topeng serkup dengan betul iii. Murid menghasilkan topeng serkup .(EK1,EK2,EK3) iv. Murid mempamer dan menceritakan karya yang dihasilkan. (EK5) Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3,EK4EK5) TMK dan Nilai Murni. 1.Contoh : Contoh Topeng Serkup. 2.Media : Beg Kertas,kertas warna,gam,gunting,kotak terpakai. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Topeng Serkup berdasarkan empat Standard Kandungan Pada akhir pembelajaran: 25 Orang murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas .

Refleksi

Aktiviti P&P
Aktiviti 1 Guru menunjukan contoh Topeng Serkup dan bersoal Jawab dengan murid. EK1

EMK

Indikator Yang Boleh Diukur


Murid : Murid berkomunikasi dengan baik Mesra dengan semua orang. Boleh mengekalkan hubungan yang baik,

Boleh membina jaringan sosial. EK1 Nilai murni ( Berdisiplin)

Komputer ,Projektor.(TMK )
Aktiviti 2 Guru menunjukan cara menghasilkan topeng serkup dengan betul. EK4 Aktiviti 3 Murid menghasilkan topeng serkup dengan bimbingan guru. EK1,EK2,EK3 Murid: Boleh mencadangkan sumber altenatif/bahan kitar semula Murid: Menepati masa yang ditetapkan Mengubahsuai/menambahbaik idea. Berupaya menjalankan tugas mengikut perancangan

Menggunakan sumber yang pelbagai / sumber altenatif .EK4 Sikap keusahawanan bertanggungjawab terhadap keputusan.EK1 Menilai idea secara kritis dalam konteks.EK2 Melaksana projek mengikut langkah yang telah disediakan.EK3 Kreativiti dan Inovasi

Aktiviti 4 Murid mempamer dan menceritakan karya yang dihasilkan. EK5

Prinsip ketelusan EK5 Nilai Murni (berani,jujur)

Murid : Menyatakan/menyampaikan maklumat dengan betul dan jelas Tidak berselindung

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN Dunia Seni Visual (Tahun 3)


Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Amanah Bidang : Membentuk Dan Membuat Binaan Masa : 60 Minit (2 minggu) Tema : Objek Buatan Manusia (Beg Kertas) Tajuk : Topeng Serkup(Kartun)
3.2 Aplikasi Seni 3.2.1Media 3.2.1.1, 3.2.1.2 3.1.2 Teknik

Standard Pembelajaran

3.1 Persepsi Estetik 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3 3.1.2 Prinsip Rekaan 3.1.2.1

Objektif Pembelajaran Aktiviti P&P

: :

EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi

: : : :

. Pada Akhir Pembelajaran Murid Dapat: i. Memahami proses menghasilkan Topeng Serkup. ii. Mengetahui bahan-bahan dan cara penghasilan Topeng Serkup. i. Guru menunjukan contoh topeng serkup dan bersoal jawab dengan murid. ii. Guru menunjukan cara menghasilkan topeng serkup dengan betul. iii. Memulakan proses untuk menghasilkan topeng dengan melakar, mencari dan menyediakan bahan Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan EK1,EK2 TMK dan Nilai Murni. 1.Contoh : Contoh topeng serkup 2.Media : Beg Kertas,kertas warna,gam,Gunting,Kotak terpakai. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Topeng Serkup berdasarkan empat Standard Kandungan Pada akhir pembelajaran: 30 orang murid dapat mengetahui cara penghasilan dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat topeng serkup yang akan dihasilkan pada minggu seterusnya.

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN Dunia Seni Visual (Tahun 3)


Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Amanah Bidang : Membentuk Dan Membuat Binaan Masa : 60 Minit (sambungan) Tema : Objek Buatan Manusia (Beg Kertas) Tajuk : Topeng Serkup(Kartun)
3.3 Ekspresi Kreatif 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 3.4 Apresiasi Seni 3.4.1 3.4.2

Standard Pembelajaran

Objektif Pembelajaran

Aktiviti P&P
EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P

:
: : :

. Pada Akhir Pembelajaran Murid Dapat: i. Menghasilkan topeng serkup dengan menekankan bahasa seni visual ii. Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif iii. Membuat apresiasi terhadap karya iiii. Murid menghasilkan topeng serkup .EK1,EK2,EK3 iv. Murid mempamer dan menceritakan karya yang dihasilkan. EK5 Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan EK1,EK2,EK3,EK5 TMK dan Nilai Murni. 1.Contoh : Contoh topeng serkup 2.Media : Paper beg,kertas warna,gam,gunting
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Topeng Serkup berdasarkan empat Standard Kandungan

Refleksi

Pada akhir pembelajaran: 25 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas pada waktu terluang.