Anda di halaman 1dari 2

RAJAH BLOK KAWALAN BERKADARAN (P)

kp
+ eeG kpee
-
ein eout

er e=
error
H kp =
constant pemberat
bagi
garisan tegak
eout= kpe
CIRI-CIRI KAWALAN BERKADARAN (P)

- Kawalan ini hanya terdapat dalam


pengawal berkadaran yang keluarannya
sentiasa berkadar terus dengan isyarat
ralat.
- Bertindak apabila pengawal mengesan
ralat.
- Jika ralat kecil, aksi kawalan akan kecil dan
sekiranya ralat besar, aksi kawalan juga
besar.
- Magnitud keluaran adalah bergantung