Anda di halaman 1dari 3

SOAL SELIDIK PENGGUNAAN MASA NAMA: KELAS: ARAHAN : Sila jawab dengan JUJUR pernyataan berikut dalam masa

15 minit dan tandakan (v) pada ruang yang disediakan Bil 1. Pernyataan Saya tuliskan aktiviti harian saya Saya membuat keutamaan aktiviti harian saya Saya menyelesaikan semua aktiviti harian saya yang sudah saya rancangkan Saya kemaskini matlamat tugasan dan matlamat peribadi saya secara bertulis Bilik / meja / beg saya sentiasa kemas dan teratur Barang-barang kepunyaan saya diletakkan pada tempat yang sama dan teratur Saya cepat menghindarkan diri daripada gangguan Saya mudah mendapatkan kembali barang daripada beg saya Saya berkeyakinan dalam banyak keadaan Saya mempunyai masa dan ruang yang cukup bagi membuat kerja tanpa gangguan Perbualan telefon saya pendek dan padat Saya lebih suka mengelak masalah supaya kurang menyelesaikan masalah Saya menggunakan masa dengan baik semasa melayari internet(FB,TWIT) Kerja saya sentiasa beres Saya sentiasa menepati masa Saya membuat penjelasan dengan cepat dan tepat Rakan-rakan sentiasa memberikan kerjasama kepada saya Apabila berlaku gangguan, saya dapat meneruskan kerja-kerja saya dengan cepat Selalu Sekali-Sekala Tiada

2. 3.

4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.

11. 12.

13

14. 15. 16. 17.

18.

Unit Bimbingan Dan Kaunseling Sek.Keb Segamat Baru 2013

19. Aktiviti harian saya sentiasa mengarah kepada cita-cita saya 20. Masa rehat, saya lupakan kerja saya dan terus bermain 21. Rakan-rakan tahu masa yang paling sesuai berjumpa dengan saya begitu juga saya 22. Saya laksanakan kerja-kerja penting semasa tenaga saya berada di kemuncaknya 23. Saya mula dan tamatkan setiap tugasan mengikut masa 24. Saya buat kerja bertulis sekali sekala 25. Saya menulis cita-cita di buku peribadi dan saya sentiasa yakin pada diri sendiri.

INTERPRETASI SKOR: Bilangan Selalu_____________ X 4 =______ Bilangan Kadang-kadang_____ X 2 =______ Bilangan Tidak Pernah_______ X 0 =______ Jumlah skor Anda? =_________

Kategori saya adalah______________________________

Unit Bimbingan Dan Kaunseling Sek.Keb Segamat Baru 2013

KATEGORI SKOR 81-100 61-80 41-60 21-40 0-21 Anda menggunakan masa dengan bijaksana Anda menggunakan masa dengan baik Anda banyak ketinggalan masa Anda tidak dapat mengawal masa Anda sedang mengahadapi masalah yang serius dengan masa!!!

SEKIRANYA ANDA DALAM KATEGORI SKOR 0-60 CUBALAH BERTINDAK DARI SEKARANG UNTUK MEMBUAT JADUAL WAKTU BELAJAR DAN MENGIMBAS KEMBALI IKRAR ANDA PADA SETIAP PAGI DI PERHIMPUNAN!!!

Unit Bimbingan Dan Kaunseling Sek.Keb Segamat Baru 2013