Anda di halaman 1dari 5

BORANG SENARAI SEMAK STANDARD PRESTASI PBS SAINS TINGKATAN 2 2013

NAMA MURID : .. Band 1 B1D1E1 B1D2E1 B1D3E1 B1D4E1 Band 2 B2D1E1 B2D2E1 B2D3E1 B2D4E1 B2D5E1 B2D6E1 Band 3 B3D1E1 B3D2E1 B3D3E1 B3D4E1 B3D5E1 B3D6E1 B3D7E1 B3D7E2 B3D7E3 B3D8E1 B3D8E2 B3D8E3 B3D9E1 B3D10E1 B3D10E2 B3D11E1 B3D12E1 B3D13E1 B3D14E1 B3D15E1 B3D16E1 B3D16E2 B3D16E3 B3D17E1 B3D18E1 B3D19E1 B3D20E1 B3D21E1 B3D22E1

TINGKATAN :

1 2 3 4

8.7 12.6 14.2 17.1

Memahami cahaya & penglihatan Menganalisa kaedah pembersihan air Memahami pengukuran daya Menganalisa tuas

1 2 3 4 5 6

9.2 9.3 11.1 11.3 12.3 12.4

Menilai kepentingan gizi seimbang Memahami sistem pencernaan manusia Menganalisa saling bersandaran antara organism hidup Memahami siratan makanan Menganalisa proses penyejatan air Menganalisa larutan & ketelarutan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

8.2 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.1 9.2 9.2 9.3 9.3 9.4 10.1 11.2 11.3 11.3 11.4 11.5 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 13.2 14.3 14.4 15.1 16.1 17.1

Memahami deria sentuhan Memahami deria pendengaran Memahami deria penglihatan Memahami cahaya & penglihatan Memahami bunyi & pendengaran Memahami rangsangan & gerak balas tumbuhan Menganalisa kelas makanan Menilai kepentingan gizi seimbang Menilai kepentingan gizi seimbang Memahami sistem pencernaan manusia Memahami sistem pencernaan manusia Memahami proses penyerapan makanan tercerna Memahami kepelbagaian organism hidup & pengelasannya Menilai interaksi antara organism hidup Memahami siratan makanan Memahami siratan makanan Menganalisa fotosintesis Menilai kepentingan pemuliharaan & pemeliharaan organism hidup Menganalisa proses penyejatan air Menganalisa larutan & ketelarutan Menganalisa asid & alkali Menganalisa kaedah pembersihan air Menganalisa sistem bekalan air Memeliharaan kualiti air Mengaplikasi prinsip tekanan udara dlm kehidupan seharian Mengaplikasi daya geseran Mengaplikasi kerja. Memahami sistem sokongan dalam haiwan Memahami bahawa pusat gravity mempengaruhi kestabilan Menganalisa tuas

Band 4 1 B4D1E1 2 B4D2E1 3 B4D3E1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B4D4E1 B4D5E1 B4D6E1 B4D6E2 B4D7E1 B4D8E1 B4D9E1 B4D10E1 B4D11E1 B4D12E1 B4D13E1 B4D14E1 B4D15E1 B4D16E1 B4D17E1 B4D18E1 B4D19E1 Band 5 B5D1E1 B5D2E1 B5D3E1 B5D4E1 B5D5E1 B5D6E1

8.1 8.2 8.3 8.4 8.7 8.7 8.8 8.8 9.1 11.1 12.1 12.2 12.4 12.5 12.6 13.1 14.1 14.5 15.2 16.1 17.1

Memahami organ deria & fungsinya Memahami deria sentuhan Memahami deria bau Memahami deria rasa Memahami cahaya & penglihatan Memahami cahaya & penglihatan Memahami bunyi & pendengaran Memahami bunyi & pendengaran Menganalisa kelas makanan Menganalisa saling bersandaran antara organism hidup Menganalisa ciri fizikal air Menganalisa komposisi air Menganalisa larutan & ketelarutan Menganalisa asid & alkali Menganalisa kaedah pembersihan air Memahami tekanan udara Memahami daya Mengaplikasikan kuasa Memahami sistem sokongan dlm tumbuhan Memahami bahawa pusat gravity mempengaruhi kestabilan Menganalisa tuas

1 2 3 4 5 6

8.9 9.4 11.4 12.3 12.4 14.3

Memahami rangsangan & gerak balas tumbuhan Memahami proses penyerapan makanan tercerna Menganalisa fotosintesis Menganalisa proses penyejatan air Menganalisa larutan & ketelarutan Mengaplikasi daya geseran

Band 6 1 B6D1E1 2 B6D2E1 3 B6D3E1

4 B6D4E1

5 B6D5E1 6 B6D6E1

8.7 8.8 9.6 11.2 11.5 11.6 12.6 12.7 12.8 16.2 17.2

Memahami cahaya & penglihatan Memahami bunyi & pendengaran Mempraktikkan amalan pemakanan yang sihat Menilai interaksi antara organism hidup Menilai kepentingan pemuliharaan & pemeliharaan organism hidup Menilai peranan manusiadlm mengekalkan keseimbangan semulajadi Menganalisa kaedah pembersihan air Menganalisa sistem bekalan air Memeliharaan kualiti air Menghargai kepentingan kestabilan Menghargai usaha inovatif dlm mereka bentuk mesin utk memudahkan kerja.

BORANG SENARAI SEMAK STANDARD PRESTASI PBS SAINS TINGKATAN 2 2013

NAMA MURID : .. Band 1 B1D1E1 B1D2E1 B1D3E1 B1D4E1 Band 2 B2D1E1 B2D2E1 B2D3E1 B2D4E1 B2D5E1 B2D6E1 Band 3 B3D1E1 B3D2E1 B3D3E1 B3D4E1 B3D5E1 B3D6E1 B3D7E1 B3D7E2 B3D7E3 B3D8E1 B3D8E2 B3D8E3 B3D9E1 B3D10E1 B3D10E2 B3D11E1 B3D12E1 B3D13E1 B3D14E1 B3D15E1 B3D16E1 B3D16E2 B3D16E3 B3D17E1 B3D18E1 B3D19E1 B3D20E1 B3D21E1 B3D22E1 Band 4 B4D1E1 B4D2E1 B4D3E1 B4D4E1 B4D5E1 B4D6E1 B4D7E1 B4D8E1 B4D9E1 B4D10E1 B4D11E1 B4D12E1 B4D13E1 B4D14E1 B4D15E1 B4D16E1 B4D17E1 B4D18E1 B4D19E1

TINGKATAN : Band 5 B5D1E1 B5D2E1 B5D3E1 B5D4E1 B5D5E1 B5D6E1 Band 6 B6D1E1 B6D2E1 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 B6D6E1

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Bab 1 /8 BAB 2/9 BAB 3/10 1. B1D1E1 2. B3D1E1 1. B2D1E1 1. B3D6E1 3. B3D2E1 2. B2D2E1 4. B3D3E1 3. B3D7E2 5. B3D4E1 4. B3D7E3 6. B3D5E1 5. B3D8E1 7. B3D6E1 6. B3D8E2 8. B4D2E1 7. B3D8E3 9. B4D3E1 8. B3D7E1 10. B4D4E1 9. B4D7E1 11. B4D1E1 10. B5D6E1 12. B4D5E1 11. B6D2E1 13. B4D6E1 14. B5D1E1 15. B6D1E1 16. B6D6E1

BAB 4/11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. B2D3E1 B2D4E1 B3D10E1 B3D10E2 B3D11E1 B3D12E1 B4D8E1 B5D3E1 B6D3E1

BAB 6/13

BAB 7/14

BAB 8/15

BAB 9/16

1. B3D17E1 1. B1D3E1 2. B4D14E1 2. B3D18E1 3. B3D19E1 4. B4D15E1 5. B4D16E1 6. B5D6E1

1. B3D20E1 1. B3D21E1 2. B4D17E1 2. B4D18E1 3. B6D5E1

BAB 5/12 1. B1D2E1 2. B2D5E1 3. B2D6E1 4. B3D13E1 5. B3D14E1 6. B3D15E1 7. B3D16E1 8. B3D16E2 9. B3D16E3 10. B4D9E1 11. B4D10E1 12. B4D11E1 13. B4D12E1 14. B4D13E1 15. B5D4E1 16. B5D5E1 17. B6D4E1 BAB 10/17 1. 2. 3. 4. B1D4E1 B3D22E1 B4D19E1 B6D6E1