Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu

Hari Tarikh Masa Tahun Bil. Murid

: Selasa : 26 Februari 2013. : 9.45 10.45 pagi. : 4 Cempaka : 21 orang.

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tema Tajuk Objektif : Sentiasa Berhemah Kita Selamat : Selamatkah rumah anda? : Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat:

1) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami, dilihat atau dibaca menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan tepat.. 2) Menjawab 5 soalan pemahaman dengan betul dan tepat. 3) Membina 5 daripada 6 ayat kata hubung yang telah disenaraikan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Fokus Utama : 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau dilihat atau dibaca. Fokus Sampingan: 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. Aras 2 (i) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Kemahiran Bahasa : Kemahiran membaca dan menulis. Sistem Bahasa : kata hubung Ilmu Nilai : Pendidikan seni. : keberanian, kerajinan, kesungguhan

Kemahiran Bernilai Tambah : kbkk dan verbal linguistik Kemahiran Berfikir : mengingat kembali

Bahan Bantu Mengajar

: Lembaran kerja, kotak beracun, papan hitam, kertas mahjong, marker pen

LANGKAH/ MASA SET INDUKSI ( 5 minit )

ISI KANDUNGAN Rumahku rumah selamat.

AKTIVITI P&P 1. Guru akan melukis sebuah rumah di papan hitam.

CATATAN Ilmu: Pendidikan Seni KBT : kecerdasan pelbagai - kenestatik

LANGKAH 1 ( 20 minit )

Soalan: Bagaimana 2. Murid akan ditanya oleh kamu hendak guru. pastikan rumah ini selamat? 3. Wakil murid akan datang ke depan dan melukis. Selamatkah rumah 1. Murid akan diedarkan teks anda? lembaran kerja. 2. Salah seorang murid akan membaca teks mengikut intonasi dan sebutan yang betul. 3. Guru akan bertanya kepada murid tentang teks tersebut. 4. Murid akan memberikan komen tentang teks tersebut dan mengaitkan dengan pengalaman sedia ada. 5. Murid akan menjawab soalan pemahaman yang diedarkan oleh guru. 1. Guru akan memberikan penerangan tentang kata hubung. 2. Guru akan memberikan perkataan yang berbeza setiap kumpulan. 3. Murid akan membina ayat majmuk dalam kumpulan berdasarkan perkataan tersebut. 4. Murid akan membuat ayat majmuk dengan menggunakan tulisan berangkai

Nilai : keberanian KBT : verbal linguistic BBM : lembaran teks

LANGKAH 2 ( 20 minit )

Tatabahasa : Kata hubung

Nilai : keberanian KBT :verbal linguistic Strategi : Pemusatan murid BBM: kertas mahjong, marker pen

4. Murid akan membentangkan ayat mereka dalam kumpulan.

LANGKAH 3 ( 10 minit )

Kotak hubung dan bina ayat.

1. Murid akan membentuk bulatan yang besar. 2. Guru akan memberi penerangan kepada murid tentang aktiviti ini. 3. Muzik akan dibunyikan dan kotak akan mengedarkan kepada rakan sebelah. 4. Apabila muzik berhenti, murid terakhir memegang kotak akan mencabut kata hubung dan membina ayat. 5. Permainan diteruskan selepas murid tersebut berjaya membina ayat. 6. Murid yang tidak dapat jawab akan dikenakan denda.

Nilai : kerajinan BBM : Kotak , muzik Strategi : Pemusatan aktiviti

PENUTUP (5 minit)

Penutup kognitif

1. Wakil murid merumuskan pembelajaran pada hari ini. 2. Guru memberi pujian dan motivasi kepada murid

KB : mengingat kembali

Penutup sosial