Anda di halaman 1dari 7

ISU DAN MATLAMAT STRATEGIK

(PROGRAM INDUK)
BIDANG UNIT : KO-KURIKULUM : PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK

ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK 2013

OBJEKTIF

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)

INDIKATOR PENCAPAIAN

STRATEGIK DAN PELAN TINDAKAN 2013

1. Keputusan pancapaian subjek Sains dan Matematik tidak memberangsang kan

Meningkatkan peratus murid yang lulus.

Memastikan ada murid yang mendapat A dan mengurangkan pencapaian gagal dalam sains dan matematik

% murid yang lulus dalam sains dan matematik.

1. Peratus murid yang lulus semakin bertambah dari tahun ketahun. 2. Peratus murid yang memperolehi gred A semakin meningkat.

Menjadikan usaha meningkatkan kualiti dan kuantiti pencapaian murid adalah tanggungjawab semua guru sains dan matematik. 1.1 Gemilang Sains dan Matematik. 1.2 Cemerlang Sains dan Matematik

PELAN TINDAKAN (PROGRAM INDUK)

BIDANG OBJEKTIF STRATEGI

: : :

KO-KURIKULUM (1) Meningkatkan peratus murid lulus dalam Sains dan Matematik (1) Meningkatkan Kualiti Pencapaian Murid.

BIL

AKTIVITI

1.

Gemilang Sains dan Matematik

PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB Pn. Salmiah binti Yusof Pn. Zalina binti Muhammad En. Roslan bin Mawardi En. Norhadi Sham bin Hamzah Pn. Salmiah binti Yusof Pn. Zalina binti Muhammad En. Roslan bin Mawardi En. Norhadi Sham bin Hamzah

KOS DAN SUMBER

TEMPOH MASA TARIKH TARIKH JANGKA LAKSANA

KPI

OUTPUT

CATATAN

RM200.00

Sepanjang Tahun

Februari

Bilangan murid yang mendapat A dalam Sains dan Matematik

Meningkatkan kualiti murid lulus dalam Sains dan Matematik

2.

Cemerlang Sains dan Matematik

RM200.00

Sepanjang Tahun

Ogos

Bilangan murid yang lulus dalam Sains dan Matematik

Menambahkan jumlah murid yang lulus dalam Sains dan Matematik

PELAN OPERASI (PROGRAM INDUK)

BIDANG UNIT STRATEGI Pelan tindakan / aktiviti

: : : :

KO-KURIKULUM PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK (1) Meningkatkan Kualiti Pencapaian Murid. (1.1) Gemilang Sains dan Matematik

BIL 1. 2. 3. 4. 5.

HURAIAN AKTIVITI Mengadakan mesyuarat Menyediakan bahan berkaitan Melaksanakan program Penilaian Post Mortem

TARIKH DAN TEMPOH PERLAKSANAN Januari dan Jun Februari Mac dan Ogos April dan September Mei dan Oktober

KOS PERLAKSANAAN

PENILAIAN AKTIVITI

TINDAKAN SUSULAN Ketua Unit

LAMPIRAN BERKENAAN (Carta Gantt, Data)

RM100.00 RM100.00 Ketua Unit

Semua AJK Semua AJK Latihan Intensif Cadangan menambah baik program

PELAN OPERASI (PROGRAM INDUK) BIDANG UNIT STRATEGI Pelan tindakan / aktiviti : : : : KO-KURIKULUM PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK (1) Meningkatkan Kualiti Pencapaian Murid. (1.2)Cemerlang Sains dan Matematik

BIL 1. 2. 3. 4.

HURAIAN AKTIVITI Mengadakan mesyuarat agihan tugas Menyediakan bahan berkaitan Melaksanakan program Penilaian

TARIKH DAN TEMPOH PERLAKSANAN Januari dan Julai Februari dan Julai Mac dan akhir Ogos Mei dan September

KOS PERLAKSANAAN

PENILAIAN AKTIVITI

TINDAKAN SUSULAN Ketua Unit

LAMPIRAN BERKENAAN (Carta Gantt, Data)

RM200.00

Semua AJK Semua AJK Ketua Panitia Sains dan Matematik Cadangan menambah baik program

Pertandingan Kuiz Sains dan Matematik

5.

Post Mortem

Akhir Mei dan Oktober

Program : Gemilang Sains


CARTA GANTT

BIL 1 2 3 4 5

STRATEGI PERLAKSANAAN Mesyuarat unit Menyediakan bahan-bahan bengkel Melaksanakan bengkel Memantau,menilai dan menambah baik Membuat laporan

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGOS

SEPT

OKT

Program : Cemerlang Sains Dan Matematik CARTA GANTT

BIL 1 2 3 4 5

STRATEGI PERLAKSANAAN Mesyuarat unit Menyediakan bahan-bahan bengkel Melaksanakan bengkel Memantau,menilai dan menambah baik Membuat laporan

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGOS

SEPT

OKT