Anda di halaman 1dari 19

KAUNSELING KELOMPOK KANAK-KANAK

ADLINA YUSKELANA NURFAIZATUL HUSNA AHMAD NURUL AFIQAH FATKHORRAHMAN FATIN NUR SYAFIQAH ABD MUTHALIB

KANDUNGAN
KONSEP KAUNSELING KELOMPOK
Definisi kaunseling kelompok Matlamat kaunseling kelompok Kebaikan & keburukan kaunseling kelompok Kaunseling kelompok VS kaunseling individu & kaunseling keluarga

PEMILIHAN AHLI KELOMPOK


Tempoh masa Komposisi Saiz Kekerapan perjumpaan Bilangan sesi Kelompok terbuka/ tertutup

APA ITU KAUNSELING KELOMPOK?


Kaunseling kelompok adalah satu proses antara individu (interpersonal process) yang melibatkan seorang kaunselor dengan beberapa orang ahli atau klien yang meneroka diri serta situasi yang di alami. Proses tersebut menekankan pemikiran yang sedar, perasaan dan kelakuan Corey (1990) Kaunseling Kelompok adalah suatu proses perhubungan antara individu secara berkelompok, yang melibatkan seorang kaunselor dengan beberapa orang ahli yang mencerminkan diri mereka serta situasi yang dialami. Tujuan perhubungan tersebut adalah untuk mengubah sikap dan kelakuan. Aminah Haji Hashim (1996)

Kaunseling kelompok adalah satu perbincangan antara seorang kaunselor yang terlatih dengan satu kelompok kecil yang memahami kekeliruan dan memerlukan bantuan bersama-sama memikirkan dan meneliti beberapa altenatif untuk mengatasi sesuatu kecelaruan dan seterusnya melaksanakan alternatif yang dipilih.
Zainal Abidin (2002)

MATLAMAT KAUNSELING KELOMPOK


untuk mendapatkan pengetahuan tentang diri sendiri dan memperkembangkan identiti diri

untuk belajar mempelajari diri dan orang lain

untuk menerima untuk meningkatkan bahawa orang lain penerimaan diri, mempunyai keperluan keyakinan diri, hormat dan masalah serupa, diri supaya dapat dengan itu berusaha melihat diri dari sudut mewujudkan yang baru ( a new view perasaansense of of one self ) universality
untuk mempelajari cara bersemuka (confrantation) dengan orang lain secara berhati-hati, mengambil berat, jujur dan berterus terang

untuk mencari alternatif dalam menangani isu perkembangan dalam hidup dan dalam mengatasi beberapa konflik.

untuk mempelajari kemahiran sosial yang berkesan

untuk lebih peka terhadap keperluan dan perasaan orang lain

KEBAIKAN DAN KEBURUKAN


KEBAIKAN
1. Mewujudkan satu persekitaran yang selamat

KEBURUKAN
1. Kurang sesuai bagi sesetengah klien

2. Boleh belajar antara satu sama lain 2. Klien akan berasa terancam 3. Menjimatkan masa 4. Berpeluang untuk membantu ahli yang lain 3. Masalah unsur kerahsiaan 4. Pendedahan diri yang kurang lengkap

5. Kemahiran menyelesaikan
masalah dapat ditingkatkan 6. Memupuk semangat dna motivasi

5. Perasaan rasa diserang akibat


konfrontasi 6. Emosi negatif akibat dijadikan mangsa

KAUNSELING KELOMPOK vs KAUNSELING INDIVIDU


KAUNSELING KELOMPOK vs KAUNSELING KELUARGA

PERBANDINGAN
KAUNSELING KELOMPOK VS INDIVIDU Pembelajaran secara tidak lansung

Keluwesan peranan (bebas untuk memilih)


Kesejagatan (melihat masalah dari perspektif yang berbeza) Altruisme (amalan membantu orang lain disamping membantu diri sendiri)

Pembelajaran interpersonal (interaksi ahli, kaunselor)


Lakonan semula sifat dan fungsi kekeluargaan (aplikasi prinsip kekeluargaan sebenar)

Persamaan dan perbezaan KAUNSELING KELOMPOK & KAUNSELING INDIVIDU


PERSAMAAN
1. Tujuan: self integration, self direction, responsibility. 2. Kaunselor menciptakan situasi penerimaan dan keterbukaan (permisif). 3. Klien dibantu peka terhadap perasaan & sikapnya. 4. Menjamin privasi & kerahsiaan klien.

PERBEZAAN
1. Anggota kaunseling kelompok tidak hanya menerima bantuan tapi juga membantu orang lain. 2. Kaunseling kelompok lebih berkesan apabila klien-klien lebih bersatu padu. 3. Tugas kaunselor dalam kaunseling kelompok di tahap awal lebih berat kerana harus memenuhi tuntutan & memuaskan banyak orang dalam satu waktu.

PERBANDINGAN
KAUNSELING KELOMPOK VS KELUARGA
Unsur inklusif
Struktur (kuasa) Ikatan persaudaraan Peranan pemudahcara Matlamat k.kelompok : mewujudkan perhubungan antara ahli , mempunyai mtlamat peribadi yang khusus. k. keluarga : menambah baik fungisi keluarga

FAKTOR PEMILIHAN AHLI KELOMPOK


pemilihan peserta Bilangan ahli / saiz

komposisi

Tempoh masa

Bilangan sesi

Kekerapan perjumpaan

Kelompok terbuka/ tertutup

Berlaku dalam dua hala : 1. Kaunselor memberi pilihan kepada

PEMILIHAN PESERTA

individu 2. Kaunselor menentukan jenis kelompok sejak awal Bergantung kepada beberapa faktor seperti umur, jenis masalah, pengalaman kaunselor, objektif yang hendak dicapai, masa dan tempat pertemuan. Sekiranya ahli kelompok itu terdiri daripada individu yang mempunyai masalah yang berat dan mendesak, maka bilangan yang kecil amat sesuai seperti 2 -4 orang.

BILANGAN AHLI/ SAIZ

KOMPOSISI Heterogen : Ahli yang mempunyai perbezaan


Homogen : Ahli yang mempunyai persamaan

KEKERAPAN PERJUMPAAN

Mengikut jadual yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama Biasanya, seminggu sekali Kelompok tertutup : kelompok tidak akan dibuka kepada ahli baru Kelompok terbuka : tarikh penamatan serta bilangan sesi tidak ditentukan. Ahli baru dibenarkan hadir pada bila-bila masa Bergantung kepada jenis kelompok dan keperluan ahli Biasanya, 6-10 sesi 50-60 minit Jika terlalu singkat, kanak-kanak tidak berpeluang untuk bercakap Jika terlalu lama, tajuk perbincangan mungkin terkeluar

KELOMPOK TERBUKA/ TERTUTUP

BILANGAN SESI

TEMPOH MASA

Antara berikut yang manakah kelebihan kaunseling kelompok ?


i. Ahli boleh belajar antara satu sama lain ii. Menjimatkan masa iii. Kemahiran menyelesaikan masalah dapat ditingkatkan iv. Berpeluang untuk membantu ahli lain A ) i dan ii B ) i, ii, dan iii C ) ii, iii dan iv D ) i, ii, iii dan iv

Antara berikut merupakan faktor yang membezakan antara kaunseling kelompok dan kaunseling individu kecuali

A ) Pembelajaran secara tidak langsung B ) Pembelajaran interpersonal

C ) Lakonan semula sifat dan fungsi kekeluargaan


D ) Peranan yang terhad

RUJUKAN
Buku : 1. Choong Lean Keow, (2010). Bimbingan dan kaunseling. Subang Jaya. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. 2. Lee Keok Cheong & Etal. (2012). Bimbingan dan Kaunseling. Shah Alam, Oxford Fajar Sdn. Bhd. Internet : http://wwwujangbatulintang.blogspot.com/2010/10/kaunselingkelompok.html http://kaunselingsmkas.blogspot.com/2011/03/kemudahan-bilikkaunseling.html http://tengokroda.blogspot.com/2012/01/kaunseling-kelompok.html http://www.ppdtimurlaut.edu.my/psikokaunseling/index.php?option=c om_content&view=article&id=47&Itemid=63 http://www.lppkn.gov.my/guest/index.php/component/content/article?i d=87