|i

MANUAL PELAKSANAAN BENGKEL mySPATA
(Modul Pendaftaran - Bangunan / Infrastruktur Lain)

Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JPAK)

JULAI 2010
Manual Bengkel mySPATA versi1/2010 

| ii

1.0 BAB

ISI KANDUNGAN PERKARA KATA - KATA ALUAN MUKA SURAT i ii 1 2 4 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 13 14 18 23 29 39 52 65 72 79 84 86 90

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

ISI KANDUNGAN PENGENALAN SENARAI SEMAK PERSEDIAAN BENGKEL ATURCARA BENGKEL PENJELASAN ATURCARA BENGKEL a) Sesi 01 b) Sesi 02 c) Sesi 03 d) Sesi 04 e) Sesi 05 f) Sesi 06 g) Sesi 07 h) Sesi 08 i) Sesi 09 j) Sesi 10 k) Sesi 11 l) Sesi 12

6.0

LAMPIRAN a) mySPATA-S01 b) mySPATA-S02 c) mySPATA-S03 d) mySPATA-S04 e) mySPATA-S05 f) mySPATA-S06 g) mySPATA-S07 h) mySPATA-S08 i) mySPATA-S09 j) Borang Pelantikan Pentadbir Sistem k) Borang Penilaian Kursus & Penceramah l) Borang Pemantauan Kehadiran

Manual Bengkel mySPATA versi1/2010

|1 2. Manual ini menjelaskan langkah-langkah persediaan yang perlu diambil kira oleh pihak penganjur program. sehinggalah senarai soalan-soalan lazim yang dikemukakan berdasarkan pengalaman Urus Setia JPAK. Ia bermula dari keperluan logistik. penjelasan silibus ceramah yang perlu ditekankan. slaid pembentangan. peralatan alat pandang dengar. Manual Bengkel mySPATA versi1/2010 .0 PENGENALAN Manual ini diwujudkan sebagai panduan kepada setiap agensi kerajaan bagi melaksanakan Bengkel Penggunaan Aplikasi mySPATA (Modul PendaftaranBangunan / Infrastruktur Lain) di peringkat agensi masing-masing. atur cara program.

PERKARA 1 2 3 4 Surat Pelantikan Penceramah / Fasilitator Surat Jemputan Peserta Bengkel Agenda Bengkel Borang Pemantauan Kehadiran Logistik 1.A 3 g) Borang D.|2 3.0 SENARAI SEMAK PERSEDIAAN BENGKEL BIL.A 4 h) Borang D.A 5 i) Borang D.A 7 j) Borang Penilaian Kursus & Penceramah k) Borang Pelantikan Pentadbir Sistem Manual Bengkel mySPATA versi1/2010 . Makanan & Minuman Hand-Out Peserta (Fail) a) Slaid Sesi 01 b) Slaid Sesi 02 c) Slaid Sesi 03 d) Slaid Sesi 04 e) Slaid Sesi 09 6 f) Borang D. Makmal Komputer a) LAN & Internet Connectivity b) Alat Pandang Dengar 5 Komputer Projektor Mikrofon Kamera Pencetak STATUS CATATAN Ada Tiada 2.

PERKARA Hand-Out Peserta (Sesi Tutorial) 7 a) Kit Tutorial 1 (Sesi 05) b) Kit Tutorial 2 (Sesi 07) Kompilasi Kit Latihan (CD) a) Slaid Sesi 01 (pdf) b) Slaid Sesi 02 (pdf) c) Slaid Sesi 03 (pdf) d) Slaid Sesi 04 (pdf) 8 e) Slaid Sesi 09 (pdf) f) Skema Jawapan Tutorial (pdf) g) Manual Pengguna Aplikasi mySPATA (pdf) h) Garis Panduan Pengumpulan Data (pdf) 9 Sijil Kehadiran Peserta STATUS Ada Tiada CATATAN Manual Bengkel mySPATA versi1/2010 .|3 BIL.

30 tengah hari 2. SESI 2: Pengenalan kepada Garis Panduan Sistem Kod Aset Tak Alih (SKATA) Rehat & Minum pagi SESI 3: Pengenalan Kepada Garis Panduan Pengumpulan Data (PeDATA) Rehat & Makan tengahari/Solat SESI 4: Taklimat Penggunaan Dokumen PeDATA & Pembahagian Kumpulan Tutorial Minum petang & tamat hari pertama PENCERAMAH: _________________________ 10.00 pagi PENCERAMAH: _________________________ 10.45 pagi 12.00 pagi Ucapan dan Perasmian Bengkel PEMBACA DOA: _________________________ PERASMI: _________________________ 9.30 petang PENCERAMAH: _________________________ PENCERAMAH: _________________________ .15 petang 4.AGENDA BENGKEL PENGGUNAAN mySPATA (Modul Pendaftaran Aset – Bangunan/Infrastruktur Lain) TEMPAT : _______________________________________ TARIKH : _____________________ MASA PERKARA PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB Hari 1 : _________________ 8.00 pagi Pendaftaran Peserta dan minum pagi Urus Setia PENGERUSI MAJLIS: _________________________ 9.30 pagi SESI 1: Pengenalan kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JPAK) dan Aktiviti-aktiviti Utama.30 pagi 10.

00 pagi 10.30 pagi 10.30 pagi 9.45 pagi Sarapan Pagi SESI 11: Hands on Modul Pendaftaran Aset Bangunan menggunakan Aplikasi mySPATA Rehat SESI 12: Taklimat Penggulungan Pendaftaran Aset Tak Alih Kerajaan (Bangunan) Penutup dan Penyampaian Sijil Makan tengah hari & bersurai PENCERAMAH: _________________________ PENGARAH _________________________ PENCERAMAH: _________________________ 11.00 tengah hari 12.45 pagi 11.00 pagi 10.00 pagi 10.Hari 2 : ___________________ 8.00 petang .30 pagi 10.30 tengah hari 12.15 pagi 12.30 tengah hari 2.30 petang Hari 3 : ___________________ 8.30 pagi 9.15 petang Sarapan Pagi SESI 5: Tutorial 1 Pendaftaran Aset Bangunan SESI 6: Pembentangan Tutorial 1 Rehat Sambungan Pembentangan SESI 7: Tutorial 2 Pendaftaran Aset Bangunan SESI 8: Pembentangan Tutorial 2 Rehat & Makan Tengah hari SESI 9: Taklimat Pengenalan mySPATA SESI 10: Modul Pendaftaran Pengguna Aplikasi mySPATA Minum petang & tamat hari kedua PENCERAMAH: _________________________ FASILITATOR: _________________________ FASILITATOR: _________________________ FASILITATOR: _________________________ FASILITATOR: _________________________ 3.15 petang 4.

fungsi.|7 5. Ini termasuk tanggungjawab yang perlu dimainkan oleh para peserta di agensi masingmasing sebaik menamatkan latihan pemahaman & penggunaan aplikasi mySPATA. Manual Bengkel mySPATA versi1/2010 .1 Sesi 01: a) b) Hala tuju Bengkel.2 Sesi 02: Pengenalan Kepada Garis Panduan Piawai Pengekodan Aset Tak Alih Kerajaan (PiPATA) a) b) Tempoh: Objektif : 30 minit Sesi taklimat ini bertujuan untuk menjelaskan kepada peserta tentang dokumen format piawai pengekodan sebagai panduan pembangunan aplikasi pengurusan Aset Tak Alih kerajaan persekutuan. Tempoh: Objektif : c) Keterangan: Peserta akan diberikan penerangan berkenaan output yang telah ditetapkan melalui bengkel ini. Pengenalan & Peranan JPAK 30 minit Sesi taklimat ini bertujuan untuk menjelaskan kepada peserta tentang matlamat akhir pelaksanaan bengkel dan penjelasan latar belakang Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JPAK). 5. struktur pengurusannya dan kronologi yang membawa kepada pembangunan aplikasi mySPATA.0 PENJELASAN ATURCARA BENGKEL 5. Peserta juga diterangkan latar belakang kewujudan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JPAK).

c) Keterangan: Peserta akan didedahkan mengenai objektif dan kepentingan pengumpulan data yang seragam dan sistematik dalam proses pendaftaran aset. 5. 5. Peserta juga akan diberikan pemahaman asas terhadap struktur kod dan kaitannya dengan pendaftaran aset yang diguna pakai dalam aplikasi mySPATA. Beberapa contoh penggunaan kod juga dijelaskan dalam sesi ini. Ini bagi menghasilkan data yang berkualiti dan berintegriti.4 Sesi 04: a) b) Taklimat Kaedah Penggunaan Dokumen PeDATA 2 jam 15 minit Sesi ini bertujuan menjelaskan kepada peserta tatacara penggunaan dokumen Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih Kerajaan (PeDATA).3 Sesi 03: Pengenalan Kepada Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih Kerajaan (PeDATA) a) b) Tempoh: Objektif : 45 minit Sesi ini bertujuan memberi pendedahan kepada peserta berkenaan dokumen Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih Kerajaan (PeDATA). Tempoh: Objektif : Manual Bengkel mySPATA versi1/2010 .|8 c) Keterangan: Peserta akan didedahkan mengenai kepentingan. skop dan penggunaan dokumen PiPATA dalam pengurusan aset Tak Alih kerajaan.

4.|9 c) Keterangan: Peserta akan didedahkan mengenai senarai borang-borang yang terdapat di dalam dokumen PeDATA berserta penjelasan penggunaannya. Saiz sesebuah kumpulan yang sesuai adalah di antara 5 – 6 ahli. Sebagai persediaan sesi tutorial. Tempoh: Objektif: c) Keterangan: Peserta akan didedahkan kepada kaedah pengumpulan data dan penggunaan borangborang yang berkaitan (Borang D. Kerumitan bentuk soalan tutorial yang diberikan ialah pada tahap pertengahan. 5.6 Sesi 06: a) b) Pembentangan Tutorial 1 1 jam Sesi ini bertujuan menilai tahap kefahaman para peserta terhadap proses pengumpulan data dan pendaftaran bangunan / infrastruktur lain.5 Sesi 05: a) b) Tutorial 1 1 jam Sesi ini bertujuan memberi pendedahan secara hands-on kepada kaedah pengumpulan data berpandukan dokumen PeDATA. Beberapa contoh dan isu-isu yang berbangkit berkaitan penentuan premis dan aset khusus juga dijelaskan.A 3. 5. 6. 8). Manual Bengkel mySPATA versi1/2010 Tempoh: Objektif : . 5. Struktur kod data. takrifan dan kaedah pengumpulannya juga dijelaskan dalam sesi ini. peserta akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan bergantung kepada jumlah kehadiran peserta.

A 3. 8). 5. 4. Kumpulan yang dikehendaki membuat pembentangan hanya akan dimaklumkan pada Manual Bengkel mySPATA versi1/2010 . 5.8 Sesi 08: a) b) Pembentangan Tutorial 2 30 minit Sesi ini bertujuan menilai tahap kefahaman para peserta terhadap proses pengumpulan data dan pendaftaran bangunan / infrastruktur lain.7 Sesi 07: a) b) Tutorial 2 45 minit Sesi ini bertujuan memberi pendedahan secara hands-on kepada kaedah pengumpulan data berpandukan dokumen PeDATA. Kerumitan bentuk soalan tutorial yang diberikan ialah pada tahap lanjutan. Pemilihan kumpulan tersebut dipilih berdasarkan kepada 4 kumpulan yang mendapat markah terendah dalam Sesi 06. Tempoh: Objektif : c) Keterangan: Hanya 4 kumpulan yang dipilih untuk membuat pembentangan pada sesi ini. 5. 6. Tempoh: Objektif : c) Keterangan: Peserta akan didedahkan kepada kaedah pengumpulan data dan penggunaan borangborang yang berkaitan (Borang D. Tempoh pembentangan bagi setiap kumpulan adalah dalam anggaran 5 minit.| 10 c) Keterangan: Wakil setiap kumpulan dikehendaki membuat pembentangan hasil kerja untuk diulas oleh panel penilai.

Peserta juga akan diberi penjelasan mengenai proses aliran kerja dalam modul pendaftaran pengguna dan pendaftaran premis. skop aset yang terlibat serta peringkat pengguna dalam aplikasi mySPATA.9 Sesi 09: a) b) Taklimat Pengenalan mySPATA 1 jam Sesi ini bertujuan memberi pendedahan kepada peserta berkenaan aplikasi Sistem Pengurusan Aset Tak Alih (mySPATA) termasuk ciri-ciri sistem. 5. Tempoh: Objektif : c) Keterangan: i) Peserta akan diterangkan berkenaan proses pendaftaran pengguna mengikut peringkatperingkat tertentu iaitu: Manual Bengkel mySPATA versi1/2010 . Tempoh pembentangan bagi setiap kumpulan adalah dalam anggaran 7 minit. 5. penggunaan emel sebagai medium interaksi dalam mySPATA serta peranan pengguna di setiap peringkat.10 Sesi 10: a) b) Modul Pendaftaran Pengguna Aplikasi mySPATA 1 jam 30 minit Sesi taklimat ini bertujuan untuk mendedahkan proses pendaftaran akaun pengguna baru bagi membolehkan mereka mengguna pakai aplikasi mySPATA. Tempoh: Objektif : c) Keterangan: Peserta akan didedahkan mengenai ciri-ciri sistem yang terdapat dalam aplikasi mySPATA.| 11 permulaan sesi ini.

| 12

   

Pentadbir Sistem Pengurusan Penyelaras Pengguna

ii) Pengguna juga didedahkan kepada proses login ke dalam sistem mySPATA dan proses mendapatkan kata laluan baru sekiranya terlupa kata laluan. iii) Pentadbir Sistem akan didedahkan kepada beberapa peranan yang perlu dilaksanakan iaitu :   Daftar dan aktifkan akaun pengguna yang baru. Reset kata laluan pengguna sekiranya pengguna tidak mendapat e-mel notifikasi pemberitahuan kata laluan.   Agihan modul yang sepatutnya dilihat oleh pengguna tertentu. Agihan aset (bangunan) yang sepatutnya di bawah jagaan atau tanggungjawab mendaftarkan aset tersebut.

5.11

Sesi 11: a) b)

Hands On Modul Pendaftaran Aset Bangunan/Binaan 1 jam 30 minit Sesi taklimat ini bertujuan untuk mendedahkan kaedah pendaftaran Aset Bangunan/Binaan ke dalam aplikasi mySPATA secara hands-on.

Tempoh: Objektif :

Manual Bengkel mySPATA versi1/2010

| 13

c)

Keterangan: Peserta akan diterangkan proses pendaftaran Aset Bangunan/Binaan berdasarkan borangborang yang terdapat dalam Garis Panduan PeDATA ke dalam aplikasi mySPATA. Borangborang tersebut adalah borang-borang (Borang DA3, DA4, DA5 & DA7) yang telah diisi oleh para peserta semasa sesi Tutorial 1 (Sesi 05).

5.12

Sesi 12:

Taklimat Penggulungan Pendaftaran Aset Tak Alih Kerajaan

a) b)

Tempoh: Objektif :

45 minit Sesi taklimat ini bertujuan untuk menggulung perkara-perkara penting yang disentuh dalam bengkel ini.

c)

Keterangan: Penceramah akan menerangkan semula isu-isu penting yang perlu diberi perhatian oleh para peserta. Antaranya : i. ii. Tanggungjawab dan peranan dalam pendaftaran aset tak alih. Pelan tindakan setiap agensi terhadap aktiviti pendaftaran aset tak alih milik agensi masing-masing. iii. Penyeragaman kod lokasi yang digunakan dalam kedua-dua aplikasi mySPATA dan SPA. (Rujuk Sesi 02). Penceramah juga akan membangkitkan kelemahan dan kesilapan-kesilapan yang dikenal pasti sepanjang bengkel berlangsung.

Manual Bengkel mySPATA versi1/2010

| 14

6.0

LAMPIRAN

LAMPIRAN A mySPATA - S01

Manual Bengkel mySPATA versi1/2010

JPAK Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S01 3 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S01 4 PENUBUHAN JPAK KUALA LUMPUR. 2. ekonomik dan selamat digunakan. Objektif Bengkel TOT Sejarah Penubuhan JPAK Objektif dan Fungsi JPAK Struktur Pengurusan JPAK Kronologi Mesy. OBJEKTIF PENUBUHAN Intisari ucapan antaranya: “mengarahkan YBhg KSN mempengerusikan satu Jawatankuasa khas bagi mewujud piawaian dan keperluan sebagai garis panduan utama untuk memastikan pengurusan aset diuruskan dengan baik selepas ini.” Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S01 5 Aset Kerajaan diuruskan dengan cekap. Melahirkan ‘Penceramah Bertauliah’ di setiap kementerian masing-masing. Mendapatkan maklum balas berkaitan isu-isu pengurusan dan pendaftaran aset tak alih. 4. 3. PENGENALAN & PERANAN JPAK KOD KURSUS: mySPATA-M1-S01 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S01 2 KANDUNGAN OBJEKTIF BENGKEL TOT 1.14 Ogos 2007 – Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi menyampaikan ucapan penutupan Persidangan Pengurusan Aset & Fasiliti Kebangsaan (NAFAM).Bengkel Intensif Training Of Trainers Modul Pendaftaran mySPATA Peringkat Kementerian Sesi 01 : mySPATA (S01) OBJEKTIF DI AKHIR TAKLIMAT INI: Memahami Objektif Bengkel TOT Mengenali JPAK & Peranannya Mengetahui Sejarah Kewujudan mySPATA HALATUJU BENGKEL. Pemahaman terhadap penggunaan kit latihan. Pemahaman terhadap proses mengumpul dan mendaftar maklumat aset tak alih Kerajaan (bangunan). profesional. Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S01 6 1 .

Pengerusi ii. Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya viii.JK Kerja Tatacara Pendaftaran Aset Tak Alih 4.FUNGSI JPAK 1 2 3 4 Menentukan hala tuju dalam pelaksanaan pengurusan aset kerajaan Menggubal dasar. Perbincangan definisi aset dan format borang daftar aset tak alih. Resolusi NAFAM 2007. 2. Peranan. Perbentangan Draf Rangka DPAK 5. 2 2/10/07 Mesyuarat JPAK Bil 2/2007 4 12/2/08 Mesyuarat JPAK Bil 1/2008 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S01 12 2 . Draf Terma Rujukan JPAK. keselamatan. Lantikan ahli-ahlinya dibuat melalui Urusetia JPAK pada 24 Ogos 2007. Menyemak & mengubah isi kandungan Terma Rujukan DPAK berdasarkan ulasan ahli JPAK. Tanggungjawab serta Tindakan awalan Pengurusan Aset. 4. 1. Ahli Jawatankuasa: i. 4. Pengarah Kanan Cawangan Kejuruteraan Senggara JKR . JPAK BIL TARIKH PERKARA 3 6/12/07 Mesyuarat JPAK Bil 3/2007 AKTIVITI / TINDAKAN / HASIL 1. 3. 3. Ketua Setiausaha Negara . Kerajaan Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S01 9 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S01 10 KRONOLOGI MESY. Ketua Audit Negara v. 2.JK Kerja Pendaftaran Inventori Aset Tak Alih Kerajaan 3. Status pengumpulan inventori aset tak alih dari semua Kementerian. JPAK BIL TARIKH 1 3/9/07 PERKARA Mesyuarat JPAK Bil 1/2007 AKTIVITI / TINDAKAN / HASIL 1. Akauntan Negara Malaysia vii. Pelan Tindakan Pengurusan Aset. 2. 4. Ketua Pengarah Kerja Raya vi. Perbincangan Pekeliling-pekeliling sediaada berkaitan aset tak alih Kerajaan. Kertas Intisari Ucapan Penutup NAFAM oleh PM. 1.JK Kerja DPAK 2. Ketua Setiausaha Perbendaharaan iv. Status Pendaftaran Inventori Aset Tak Alih Kerajaan 2. Pembangunan Sistem Pendaftaran Aset Tak Alih akan dilaksanakan secara Inhouse. JPAK akan melaporkan kemajuan pelaksanaan dan penambahbaikan pengurusan aset kerajaan kepada Jawatankuasa Keutuhan Jawatankuasa Tertinggi – JPAK Urusetia (JKR) Pasukan Petugas untuk menjalankan tugas-tugas khusus berkaitan fungsi JPAK Jawatankuasa Kerja Menyediakan laporan berkala kemajuan pelaksanaan dan cadangan penambahbaikan pengurusan aset kerajaan Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S01 7 Jawatankuasa di peringkat agensi akan ditubuhkan untuk melaksanakan tindakan susulan hasil daripada mesyuarat JPAK Jawatankuasa Peringkat Agensi Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S01 8 STRUKTUR PENGURUSAN 1. 3. strategi. Rangka Pelan Tindakan 5. Penyediaan Garispanduan Penyenggaraan Bangunan Berjadual 6.JK Kerja Tatacara Operasi & Senggara Aset Tak Alih 5. Maklumat Data Inventori Aset Tak Alih dalam bentuk CD. Cth: standard. perolehan & pembangunan sumber manusia Menyelaras pelaksanaan dasar pengurusan aset kerajaan di antara agensi-agensi kerajaan peringkat Persekutuan STRUKTUR PENGURUSAN Fokus perkara-perkara strategik berkaitan pengurusan aset. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam iii.Setiausaha STRUKTUR PENGURUSAN Antara Jawatankuasa Kerja sediada: 1. 5. Pembangunan Sistem Pendaftaran Aset Kerajaan .JK Kerja Garis Panduan Penyenggaraan Bgn.Ketua Pengarah Penilaian & Perkhidmatan Harta ix. Ketua Pengarah MAMPU x. 2. pelan tindakan & g/panduan bagi melaksanakan dasar pengurusan aset kerajaan. Draf Pekeliling Interim – Kesedaran Penyenggaraan Aset Kerajaan. Menyediakan deraf Pekeliling Interim untuk kesedaran & peringatan terhadap Pengurusan Aset mySPATA-S01 11 KRONOLOGI MESY.

Ulasan pada Draf DPAK. 3.KRONOLOGI MESY. mySPATA Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S01 13 BERSAMBUNG KE SESI SETERUSNYA Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S01 14 3 . Hanya satu Sistem Pendaftaran Aset akan digunapakai dan dibangunkan oleh MAMPU melalui Pasukan Teras. Penghargaan kepada Urusetia JPAK. SUBJEK:mySPATA(S01) SEKIAN. 2. JPAK BIL TARIKH 5 27/2/08 PERKARA Mesyuarat JPAK Bil 2/2008 AKTIVITI / TINDAKAN / HASIL 1. Ulasan pada Draf Manual PAM 4. 5. Nota Jemaah Menteri perlu disediakan dengan menyertakan dokumen berkaitan. TERIMA KASIH BEREHAT SEBENTAR…………….

S02 Manual Bengkel mySPATA versi1/2010 .| 18 15 LAMPIRAN B mySPATA .

Memudahkan integrasi antara sistem-sistem aplikasi aset yang diguna pakai di agensiagensi kerajaan. struktur kod aset tak alih. perkaitan daftar aset dan kepentingannya. Sebagai panduan untuk penyediaan format piawai bagi label / teg aset tak alih Kerajaan. Menyediakan kod piawai dan struktur bagi pembangunan sistem aplikasi aset di agensiagensi kerajaan.Bengkel Intensif Training Of Trainers Modul Pendaftaran mySPATA Peringkat Kementerian Sesi 02 : mySPATA (S02) OBJEKTIF DI AKHIR TAKLIMAT INI: Memahami keperluan penggunaan kod yang seragam bagi pengurusan aset tak alih kerajaan. Memahami konsep. ID PREMIS (DPA) Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S02 1 . KAD PENGENALAN NO. Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan 5 mySPATA-S02 6 JABATAN PENDAFTARAN NEGARA (JPN) APLIKASI SISTEM (mySPATA) NO. PENGENALAN KEPADA GARIS PANDUAN SISTEM KOD ASET TAK ALIH (SKATA) KOD KURSUS: mySPATA-M1-S02 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S02 2 KANDUNGAN Struktur Dokumentasi PAM Analogi Kepentingan SKATA Objektif SKATA Skop Penggunaan SKATA Struktur Kod & Contoh STRUKTUR DOKUMENTASI PAM Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S02 3 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S02 4 ANALOGI KEPENTINGAN SKATA OBJEKTIF SKATA Memastikan penggunaan kod aset tak alih kerajaan adalah seragam dan konsisten.

proses migrasi kod perlu dilakukan berdasarkan garis panduan ini Agensi yang telah ada sistem kod dan berkeupayaan untuk diubahsuai berdasarkan garis panduan ini.perlu rujuk garis panduan ini. PEMBETUNGAN SALIRAN Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S02 7 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S02 8 PENGGUNAAN SKATA PENGGUNAAN SKATA BILA ? BAGAIMANA? BILA ? BAGAIMANA? AKTIVITI 3 AKTIVITI 2 Agensi yang sedang dalam proses pembangunan sistem kod. Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S02 11 DPA ( (Daftar Premis Aset) ) (Daftar Aset Khusus) DAK Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S02 12 2 . boleh laksanakan kaedah ini iaitu: Mewujudkan pemetaan kod supaya agensi dapat menyalurkan maklumat yang dikehendaki oleh kerajaan. laksana pengubahsuaian secara berperingkat Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan 9 mySPATA-S02 10 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S02 PENGGUNAAN SKATA STRUKTUR KOD & CONTOH Tahap Pertama (9 Peringkat Kod) Tahap Kedua (7 hingga 9 Peringkat Kod) BILA ? BAGAIMANA? AKTIVITI 4 Agensi yang telah ada sistem kod tetapi sukar untuk diubah atau pengubahsuaian melibatkan kos tinggi.SKOP BANGUNAN PENGGUNAAN SKATA JALAN BILA ? BAGAIMANA? SKOP SKATA AKTIVITI 1 Agensi yang belum / tidak ada sistem kod .

E0306. Negeri : Negeri Sembilan (05) 6. M & T 5. Negeri : W. Kod Ruang / Bilik 4. Kod Negara 5. Kod Pemilik (Kump.) : Uni.06. Kod Kategori Premis Aset 9. Kod Subsistem 7.140100. Kod Pemilik (Kem) CONTOH DPA 1 1.010 (005) Sistem Pencahayaan Dalaman Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S02 17 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S02 18 3 . Negara : Malaysia (MYS) 5. Mukim : Tidak berkenaan (00) 8.BLOK CONTOH DAK 2 DAK . Bilangan 8. Bilangan KOD DPA : 1105101MYS. Kategori Premis Aset : Pendidikan (BE) 9. Kod Blok D P A 3. Kod Pemilik (Jab. Bilangan D P A 3. Kod Komponen 9. Kerja Raya Malaysia (101) 4.agensi) 2. Bilangan : Bilangan yang pertama (0001) D A K 2. Daerah : Nilai (09) 7.008.016.005. Kod Aras 3. Kategori Premis Aset : Pejabat Kerajaan (BD) 9.agensi ): K’jaan Persekutuan (1) 2.) : Jbtn.agensi ): K’jaan Persekutuan (1) 2.BLOK D A K KOD DAK : A. Kod Pemilik (Kem) : Kem. Kod Pemilik (Kem) : Kementerian Kerja Raya (105) STRUKTUR KOD DAFTAR ASET KHUSUS DAK . Kod Pemilik (Kump. E.002 (005) Air Conditioning & Mechanical Ventilation System D A K KOD DAK : A.STRUKTUR KOD DAFTAR PREMIS ASET 1. Sains Islam Malaysia (426) 4. Negara : Malaysia (MYS) 5. Kod Pemilik (Kump.050946. Kod Kategori Aset Khusus: A.) 4.BLOK 1. Pengajian Tinggi (136) D P A 3. Kod Mukim 8. Daerah : W. Persekutuan Kuala Lumpur (14) 6. Mukim : Bandar Baru Nilai (46) 8. Kod Negeri 6. Kod Sistem 6.M0105.01.BD0001 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S02 15 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S02 16 CONTOH DAK 1 DAK . Kod Daerah 7. Kod Pemilik (Jab.02. Kod Pemilik (Jab. Bilangan : Bilangan yang pertama (0001) KOD DPA : 1136426MYS.02. Persekutuan Kuala Lumpur (01) 7.005.BE0001 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S02 13 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S02 14 CONTOH DPA 2 1.

SUBJEK:mySPATA(S02) SEKIAN. TERIMA KASIH BEREHAT SEBENTAR……………. BERSAMBUNG KE SESI SETERUSNYA Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S02 19 4 .

S03 Manual Bengkel mySPATA versi1/2010 .| 23 16 LAMPIRAN C mySPATA .

sama ada berbentuk semasa atau bukan semasa.Bengkel Intensif Training Of Trainers Modul Pendaftaran mySPATA Peringkat Kementerian Sesi 03 : mySPATA (S03) OBJEKTIF SUBJEK DI AKHIR TAKLIMAT INI: Mengenali Garis Panduan PeDATA Bangunan Memahami Kepentingan Pengumpulan Data yang Seragam dan Sistematik Mengetahui Peranan dan Tanggungjawab dalam Pengumpulan Data Aset Tak Alih PENGENALAN KEPADA GARIS PANDUAN PENGUMPULAN DATA . JENIS & KLASIFIKASI ASET ASET ALIH ASET HIDUP ASET SEMASA HARTA MODAL INVENTORI TUNAI PELABURAN ASET BUKAN FIZIKAL (HARTA INTELEK) mySPATA-S03 5 TUMBUHAN ASET TANAH ASET INFRASTRUKTUR HAIWAN IKAN Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S03 6 1 .PeDATA (BANGUNAN) KOD KURSUS: mySPATA-M1-S03 Memahami kaitan PeDATA dan mySPATA Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S03 2 STRUKTUR DOKUMENTASI PENGURUSAN ASET HUBUNGAN PeDATA & mySPATA PeDATA • Rujukan proses kerja • Data dikumpul • Data hardcopy mySPATA • Tools .mudah • Data entry • Pangkalan Data SKATA Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S03 3 3 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S03 4 4 APAKAH ITU ASET? Harta benda atau apa-apa yang bernilai untuk dimiliki.

Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih (PeDATA) . satu garis panduan khusus perlu diwujudkan. Perlu Panduan dan Kaedah yang Sistematik dan Seragam – GP PeDATA Dokumen sokongan Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih (TPATA). Integriti data bergantung pada kualiti data yang dikumpul.tidak diurus dengan baik dan tidak teratur. Menyediakan data untuk digunakan dalam struktur piawaian pengekodan dan aplikasi Sistem. Ia merupakan proses yang kompleks dan memerlukan perancangan.penting di dalam PAM. saliran dan pembetungan. Tiada garis panduan khusus dalam mengumpul data aset-aset tak alih kerajaan.ISU PENGUMPULAN DATA ISU PENGUMPULAN DATA Pengumpulan data aset . Panduan dalam mengumpul data aset tak alih milik Kerajaan Persekutuan untuk tujuan pendaftaran. Oleh yang demikian. Pengurusan data aset semasa yang dipraktikkan oleh agensiagensi kerajaan .Bangunan *Kecuali Jalan. kawalan dan penyelarasan. Memastikan data aset lengkap dan berintegriti. SKOP PeDATA BANGUNAN SKOP Garis Panduan Pengumpulan Data memperjelaskan kaedah pengumpulan data untuk tujuan pendaftaran aset tak alih kerajaan bagi bangunan dan infrastruktur tidak termasuk jalan. Jalan Saliran Pembetungan JKR / KKLBW JPS JPP Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S03 9 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S03 10 PENGENALAN PeDATA OBJEKTIF PeDATA Panduan bagi mengumpul data untuk proses pendaftaran aset. Terdapat pelbagai kaedah pengumpulan data yang digunakan. Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S03 11 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S03 12 2 . Memudah dan melancarkan proses pengumpulan data. Menyediakan data untuk pengurusan penyenggaraan aset. Saliran dan Pembetungan Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S03 7 8 DEFINISI ASET TANAH Tanah yang diwartakan dan diselia untuk dibangunkan oleh sesebuah agensi sebagaimana takrif dalam Kanun Tanah Negara 1965 dan Akta 349 (Akta Pesuruhjaya tanah Persekutuan 1957) ASET INFRASTRUKTUR Sesuatu binaan kemudahan asas yang membentuk sistem rangkaian bagi memberi perkhidmatan kepada komuniti ASET BANGUNAN Sesuatu binaan bangunan dan semua komponen serta fasiliti berkaitan yang terdapat di dalam sesuatu premis.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PENERIMAAN ASET PEDATA PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB Pegawai Teknikal Fasiliti a) Melantik Ketua Pasukan Pengumpul Data b) Memastikan pendaftaran aset tak alih dilaksanakan c) Menyelaras laporan dan maklumat aset tak alih Ketua Pasukan Pengumpul Data a) Menubuh Pasukan Pengumpul Data b) Menyelaras aktiviti pengumpulan data c) Mengesahkan data yang di kumpul Pasukan Pengumpul Data a) Menyediakan pelan pengumpulan data b) Menjalankan pengumpulan data c) Merekod data aset tak alih Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S03 13 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S03 14 STRUKTUR PENDAFTARAN ASET Tahap Pertama (9 Peringkat ) DAFTAR PREMIS ASET DPA Bangunan DPA (Daftar Premis Aset) -‘Bird’s eye view’ -Strategik / Taktikal DAK (Daftar Aset Khusus) Tahap Kedua (7 hingga 9 Peringkat) -‘Microscope’s view’ .Operasi Kumpulan Agensi Kementerian Jabatan Negara Negeri Daerah Mukim Kategori Premis Aset Bilangan D P A Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S03 15 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S03 16 DAFTAR PREMIS ASET AUDITORIUM PENGAJIAN TINGGI DAFTAR PREMIS ASET USIM KeTTHA Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S03 17 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S03 18 3 .

Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S03 23 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S03 24 4 . iii. ii.DAFTAR ASET KHUSUS DAFTAR ASET KHUSUS DAK Bangunan DAK (Bangunan) Blok Binaan Luar Blok Aras Ruang Kategori Fasiliti Sistem SubSistem Bilangan Komponen Bilangan SKOP BENGKEL D A K Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S03 19 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S03 20 DAFTAR ASET KHUSUS DAK Binaan Luar SKOP BENGKEL DAFTAR ASET KHUSUS LANSKAP PARKIR DPA (KeTTHA) JALAN Binaan Luar Kategori Fasiliti Sistem SubSistem Bilangan Komponen Bilangan Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S03 D A K BANGUNAN UTAMA E4 BANGUNAN UTAMA E5 BANGUNAN LIF & TANGGA Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan 21 mySPATA-S03 22 DAFTAR ASET KHUSUS TEG ASET Pendaftaran Komponen mySPATA adalah dihadkan sehingga pendaftaran aset khusus peringkat ruang sahaja. Meletakkan Teg Pada Aset i. Jelas dan mudah dikesan. Tahan lasak dan berkualiti. Pendaftaran aset tak alih untuk peringkat sistem dan komponen akan dilaksanakan buat sementara waktu di dalam Sistem Pengurusan Aset Alih (SPA). Unik dalam premis tersebut.

TEG ASET
Contoh Teg Pada Premis Aset

TEG ASET

ID DPA : 113643MYS.010106.BA003

Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan
mySPATA-S03 25

Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan
mySPATA-S03 26

TEG ASET

TEG ASET

mySPATA-S03

27

mySPATA-S03

28

TEG ASET
Contoh Teg Pada Blok

TEG ASET

BLOK KENANGA

A
Contoh Teg Pada Aras

01
Aras Atas Tanah

B1
Aras Bawah Tanah

Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan
mySPATA-S03 29 mySPATA-S03 30

5

TEG RUANG

TEG RUANG (jika perlu)

C.01.002
Blok C Blok B Aras dua Bilik kedua dalam aras tersebut Aras satu Bilik kedua dalam aras tersebut

Bagi ruang/bilik, teg yang digunakan adalah perlu selaras dengan label yang digunakan dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih (TPA). Cetakan label adalah melalui Sistem Pengurusan Aset Alih (SPA).

Pemilik boleh membuat penambahan untuk meletakkan teg sebagaimana kod yang digunakan untuk pengekodan blok, aras dan ruang. Tema tertentu boleh digunakan selaras dengan tema ruang/bangunan.

31

32

DATA YANG DIPERLUKAN DALAM DAK (BINAAN LUAR)

SUBJEK:mySPATA(S03)

GELANGGANG
BG0020.1
TegBinaanLuar Teg Binaan Luar

SEKIAN, TERIMA KASIH

BEREHAT SEBENTAR……………. BERSAMBUNG KE SESI SETERUSNYA

Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan
mySPATA-S04 33 mySPATA-S03 34

6

|29 17

LAMPIRAN D mySPATA - S04

Manual Bengkel mySPATA versi1/2010

A 9 : D.A 1 : D. Pengenalan Borang-Borang PeDATA 2.A 10: Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 BORANG DPA & DAK (RUANG) BORANG DPA & DAK (RUANG) D.A 6 : D. peranan dan tanggungjawab dalam pengumpulan aset tak alih.A 4 : Borang Senarai Blok Bangunan Dalam Premis Merupakan perancangan tempoh pelaksanaan aktiviti pengumpulan data. D.A 2 : Borang Pelan Aktiviti Pengumpulan Data Borang Jadual Tempoh Pelaksanaan Pengumpulan Data Aset Tak Alih Borang Pengumpulan Data Daftar Premis Aset Borang Senarai Blok Bangunan Dalam Premis Borang Pengumpulan Data Daftar Aset Khusus Maklumat Blok Borang Pengumpulan Data Kategori Aset Khusus Untuk Sistem Bagi Blok Borang Senarai Binaan Luar Borang Pengumpulan Data Daftar Aset Khusus Binaan Luar Borang Pengumpulan Data Kategori Aset Khusus Untuk Sistem Bagi Binaan Luar Senarai Keseluruhan Premis Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan 3 mySPATA-S04 4 1. Memahami perincian Daftar Premis Aset (DPA) dan Daftar Aset Khusus (DAK). Proses Pengumpulan Data DPA 3.A 3 : D. Mengandungi keseluruhan senarai blok beserta kod blok yang terdapat di dalam premis aset Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 5 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 6 1 .A 4 : D. Soalan Lazim (FAQ) D.A 3 : Borang Pengumpulan Data Daftar Premis Aset Mengandungi maklumat mengenai aktiviti. TAKLIMAT PENGUMPULAN DATA ASET TAK ALIH – PeDATA (BANGUNAN) KOD KURSUS: mySPATA-M1-S04 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 2 KANDUNGAN BORANG DALAM PeDATA (BANGUNAN) D. Ahli pasukan telah dikenalpasti di peringkat ini.A 2 : Borang Jadual Tempoh Pelaksanaan Mengandungi maklumat-maklumat yang diperlukan dalam pendaftaran premis aset mengikut 9 peringkat pendaftaran Daftar Premis Aset D.A 5 : D. Memahami kaedah pengumpulan data termasuk penggunaan borang bagi DPA dan DAK (sehingga peringkat ruang).A 8 : D.A 7 : D.A 1 : Borang Pelan Aktiviti Pengumpulan Data D. tanggungjawab dan keperluan sumber serta pematuhan peraturan yang berkaitan. Proses Pengumpulan Data DAK 4.Bengkel Intensif Training Of Trainers Modul Pendaftaran mySPATA Peringkat Kementerian Sesi 04 : mySPATA (S04) OBJEKTIF DI AKHIR TAKLIMAT INI: Memahami proses.

DPA STRUKTUR PENDAFTARAN ASET Tahap Pertama (9 Peringkat ) DPA (Daftar Premis Aset) -‘Bird’s eye view’ -Strategik / Taktikal Tahap Kedua (7 hingga 9 Peringkat) -‘Microscope’s view’ .A 7 : Senarai Daftar Aset Khusus Binaan Luar Mengandungi maklumat-maklumat yang diperlukan dalam pendaftaran binaan luar mengikut 7 peringkat pendaftaran Daftar Aset Khusus untuk binaan luar. Mengandungi senarai binaan luar yang ada di dalam premis.BORANG DPA & DAK (RUANG) BORANG DPA & DAK (RUANG) D. D.A 8 : Borang Pengumpulan Data Daftar Aset Khusus Binaan Luar Mengandungi maklumat-maklumat yang diperlukan dalam pendaftaran blok mengikut 9 peringkat pendaftaran Daftar Aset Khusus untuk blok.Operasi DAK (Daftar Aset Khusus) Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 9 mySPATA-S04 10 DEFINISI DAFTAR PREMIS ASET (DPA) Merupakan satu struktur kod berperingkat (tahap pertama) dalam pendaftaran sesebuah premis DEFINISI PREMIS (BANGUNAN) DPA (Daftar Premis Aset) Premis Bangunan merupakan suatu kawasan milik satusatu agensi kerajaan mengikut lot tanah yang diwartakan Pesuruhjaya Tanah Persekutuan (PTP) termasuk kesemua binaan bangunan yang ada di dalam lingkungan sempadannya.A 5 : Borang Pengumpulan Data Daftar Aset Khusus Blok D. Premis dikategorikan mengikut fungsi utamanya sepertimana yang telah dikelaskan mengikut MS : 1759 DAK (Daftar Aset Khusus) Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 11 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 12 2 . Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 7 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 8 PROSES PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA .

Binaan Luar : 2 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 15 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 16 CONTOH PENGISIAN BORANG DA3 PELAN PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA .DAK Contoh Pengisian Borang D.A 3 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 17 mySPATA-S04 18 3 .KATEGORI PREMIS (MS:1759) BIL 1 2 3 4 5 6 7 KATEGORI PREMIS Residential (Kediaman) Commercial (Komersial) Industrial (Industri) Keinstitusian (Pejabat Kerajaan) Educational (Pendidikan) Religious ( Rumah Ibadah) Recreational (Rekreasi) KATEGORI DPA Bangunan Bangunan Bangunan Bangunan Bangunan Bangunan Bangunan KOD BA BB BC BD BE BF BG KATEGORI PREMIS (MS:1759) – samb… BIL 8 9 10 11 KATEGORI PREMIS Cemetery (Perkuburan) Built-Up (Infrastruktur) Kesihatan Keselamatan KATEGORI DPA Bangunan Bangunan Bangunan Bangunan KOD BH BJ BM BS Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 13 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 14 CONTOH PREMIS KAEDAH PENGUMPULAN DATA DPA L K J Landskap H F G I D E MAKLUMAT ASET • Kategori Premis : Pendidikan • Jenis Premis : Sekolah Menengah A B Jalan Dalam Premis C PEMILIK PREMIS • Kumpulan Agensi : Persekutuan • Kementerian : Kementerian Pelajaran Malaysia • Jabatan : Jabatan Sekolah • • • • LOKASI PREMIS Negara : Malaysia Negeri : Selangor Daerah : Petaling Mukim : Shah Alam Gelanggang Tenis MAKLUMAT TAMBAHAN • • • • Status Premis : Aktif Tahun Siap Bina : 2005 Kos Asal : Rm 1 Juta Blok : 12 .

............................... Pemilik : ............. (Pegawai Yang Diberi Kuasa) Tarikh: .....................PEMBENTUKAN PASUKAN DAK PELAN PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA .........................00 Catatan Perlu berhubung dengan JKR Lukisan Siap Bina sedia ada hilang Tandatangan & Cop ... Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 21 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 22 STRUKTUR DAFTAR ASET KHUSUS DEFINISI BLOK BANGUNAN BLOK BANGUNAN ARAS RUANG DPA Premis (Bangunan & Infrastruktur lain) DAFTAR ASET KHUSUS BINAAN LUAR DAK Blok Binaan Luar Bangunan atau suatu binaan yang mempunyai bumbung........................................................DAK AKTIVITI PENGUMPULAN DATA ID DPA : .................................................................................................................. dinding............... DEFINISI DAFTAR ASET KHUSUS (DAK) DA 2 Nama Premis : ...... Pemilik : . Pelan Pelaksanaan Pelan Pelaksanaan Pengumpulan Data hendaklah mengandungi tempoh pelaksanaan........................................................................ ...............000.......... Ahli Pasukan Ahli pasukan perlu dilantik dari kalangan kakitangan teknikal kumpulan sokongan paling minimum gred 14.................................... ................................... Bil 1 2 Aktiviti Mendapatkan Dokumen Kontrak Penyediaan semula Lukisan Siap Bina oleh Juruperunding Tanggungjawab Pegawai A Pegawai B Keperluan Sumber Tuntutan perjalanan biasa Peruntukan RM10............. (Pegawai Yang Diberi Kuasa) Tarikh: ............ Mekanikal dan Elektrik Nama Premis : .......... pintu masuk dan boleh diakses dengan sempurna dalam sesuatu premis Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 mySPATA-S03 23 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 24 4 ....................... Minimum komposisi ahli pasukan adalah perlu dari tiga bidang utama kejuruteraan iaitu Kejuruteraan Awam (Sivil).........................................................DAK AKTIVITI PENGUMPULAN DATA ID DPA : .................................. Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 19 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 20 PELAN PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA ............................................ Tempoh Pelaksanaan Kerja (Bulan/Minggu) Catatan 12 Bil Aktiviti DPA (Daftar Premis Aset) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Merupakan satu struktur kod berperingkat (tahap kedua) dalam pendaftaran aset sesebuah premis 1 Mendapatkan Dokumen Kontrak Penyediaan semula Lukisan Perunding telah dilantik Siap Bina oleh Juruperunding 2 DAK (Daftar Aset Khusus) Tandatangan & Cop ........... aktiviti-aktiviti dan pihak yang terlibat 2............................................................... 1..........................

Pelan Tapak (Site Plan) ii. Pelan Lantai (Floor Plan) Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 25 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 26 CONTOH PENENTUAN BLOK Contoh Pelan Tapak CONTOH PENENTUAN BLOK Contoh Pelan Tapak Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 27 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 28 CONTOH PENENTUAN BLOK b) Penentuan mengikut arah jam P O N K J I M L H A B C CONTOH PENENTUAN BLOK b) Penentuan mengikut arah jam G D E F Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 29 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 30 5 . Penentuan mengikut arah jam + ikut zon ii. Mengikut keperluan pengurusan + ikut zon KAEDAH PENENTUAN BLOK a. Lukisan yang digunakan ialah: i. Berpandukan Lukisan Siap Bina.KAEDAH PENENTUAN BLOK Terdapat 3 jenis pendekatan dalam penentuan blok dalam premis a) Berpandukan kepada Lukisan Siap Bina (telah dikodkan) b) Penentuan oleh pemilik premis itu sendiri i.

CONTOH PENENTUAN BLOK b) Penentuan mengikut arah jam + ikut zon Zon 1 H G F Zon 4 AJ AI AH AG AF AE AC AD AB AA DEFINISI DAFTAR ASET KHUSUS (ARAS) A B Zon 2 E Y Z M N U S Q R O P Zon 3 D C K L J I BLOK BANGUNAN DAFTAR ASET KHUSUS BINAAN LUAR ARAS RUANG W T X V Aras lantai bagi setiap tingkat bangunan termasuk aras paling atas (bumbung) Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan 31 mySPATA-S04 32 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 KAEDAH PENENTUAN ARAS Terdapat 2 jenis aras a) Aras Atas Tanah Kiraan bermula daripada aras pertama yang menyentuh tanah dan keatas KAEDAH PENENTUAN ARAS Samb.. Mengikut keperluan pengurusan + ikut zon Bahagian bangunan yang dikepung oleh dinding atau bahagian bangunan yang terbuka dan mempunyai elemen yang memerlukan penyenggaraan Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 35 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 36 6 .. Penentuan mengikut arah jam + ikut zon ii. b) Aras Bawah Tanah Kiraan bermula daripada aras pertama yang menyentuh tanah dan kebawah Aras 2 (Bumbung) Aras 4 (Bumbung) Aras 3 Aras 2 Aras Tanah Aras 1 Aras B1 Aras B2 Aras Tanah Aras 1 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 33 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 34 DEFINISI DAFTAR ASET KHUSUS (RUANG) KAEDAH PENENTUAN RUANG BLOK BANGUNAN DAFTAR ASET KHUSUS BINAAN LUAR ARAS RUANG Pendekatan yang diambil dalam penentuan ruang dalam bangunan adalah:a) Berpandukan kepada Lukisan Siap Bina (telah dikodkan) b) Penentuan oleh pemilik premis itu sendiri i.

CONTOH PENENTUAN RUANG a) Contoh Pelan Lantai (telah dikodkan) CONTOH PENENTUAN RUANG a) Contoh Pelan Lantai (tidak dikodkan) Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 37 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 38 CONTOH PENENTUAN RUANG a) Contoh Pelan Lantai (tidak dikodkan) 001 016 002 015 007 014 009 006 008 003 004 005 CONTOH PENENTUAN RUANG a) Penentuan mengikut arah jam 013 010 012 011 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 39 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 40 CONTOH PENENTUAN RUANG a) Penentuan ruang kuarters CONTOH PENENTUAN RUANG b) Penentuan mengikut arah jam + ikut zon Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 41 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 42 7 .

A 4 & D.A 5 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 43 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 44 DOKUMEN PeDATA (D.A 4 & D.A 5 . 8.A 5 .A 5 .DOKUMEN PeDATA (D.BLOK) Struktur / Hierarki Fungsi Ruang JENIS RUANG (Peringkat 1) KATEGORI RUANG (Peringkat 2) FUNGSI FUNGSI (Peringkat 3) Contoh Pengisian Borang D.BLOK) Jenis Ruang (Peringkat 1) menggambarkan secara umum ciri (feature) ruang mengikut kegunaannya.A 5 .A 5 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 47 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 48 8 . 4. 7.A 4 & D. 2.BLOK) Untuk tujuan pendaftaran. Bil 1.A 5 .A 4 & D.BLOK) DOKUMEN PeDATA (D. DOKUMEN PeDATA (D.A 4 & D. 9. 11.A 4 & D. pengguna (pengumpul data) hanya perlu tahu mengenai FUNGSI RUANG (PERINGKAT KETIGA) sahaja dan direkodkan dalam Borang D.BLOK) Kategori Ruang (peringkat 2) merupakan pecahan lanjut bagi Jenis Ruang yang menjelaskan ciri khusus bagi ruang tersebut Jenis Ruang Ruang Kebudayaan / Keagamaan Ruang Sirkulasi Ruang Servis Fasiliti Ruang Penjagaan / Rawatan Ruang Perlindungan / Larangan Ruang Niaga Ruang Interaksi Ruang Istirahat / Penginapan Ruang Rekreasi Ruang Penyimpanan Ruang Kerja Khusus Kod A C F H L N P Q R S W Jenis Ruang Ruang Interaksi Kategori Ruang Ruang Perjumpaan Ruang Persembahan Dan Jamuan Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 45 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 46 DOKUMEN PeDATA (D.BLOK) Fungsi Ruang (Peringkat 3) adalah merujuk kepada fungsi khas yang telah ditentukan pada ruang tersebut Jenis Ruang Kategori Ruang Fungsi Ruang Bilik Kuliah Ruang Interaksi Ruang Persembahan Dan Jamuan Ruang Perjumpaan Bilik Mesyuarat Ruang Taklimat Ruang Persembahan Umum Ruang Penonton DOKUMEN PeDATA (D. 5. 3.A 4 & D. 6.A 5 . 10.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kod Binaan Luar AB0030 AB0040 AB0050 AB0180 AB0190 AB0200 AB0230 AB0250 AB0300 BB0020 BG0020 BG0022 Binaan Luar Aerodrome Control Tower Aerodrome Beacon Runway Taxiway Aircraft Parking Area Apron Radar Wind Directional Indicator Helicopter Landing Site Billboard Sport Court / Field DATA YANG DIPERLUKAN DALAM DAK (BINAAN LUAR) • Kod Binaan Luar • Nama Binaan Luar • Tahun Siap Bina • Kontraktor Asal • Luas Tapak Binaan Luar • Struktur Binaan • Kegunaan Binaan Luar • Penggunaan Tenaga / Air Binaan Luar 12 mySPATA-S04 Pavilion (Astaka) / Tempat Duduk Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan 51 mySPATA-S04 52 DOKUMEN PeDATA (D.A 7 & D.A 7 – BINAAN LUAR) SOALAN – SOALAN LAZIM Contoh Pengisian Borang D.DEFINISI DAFTAR ASET KHUSUS CONTOH PENENTUAN BINAAN LUAR Penentuan Binaan Luar BLOK BANGUNAN DAFTAR ASET KHUSUS ARAS RUANG Gelanggang Bola Keranjang (500m2) O N K J I M L H P A B C Jalan (dalam premis) (1000m2) Gelanggang Tenis ( 500m2) BINAAN LUAR Binaan Luar merupakan suatu binaan yang berada di dalam premis yang tidak termasuk dalam takrifan Blok Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 49 Tangki Air (200m2) Parkir Berbumbung (200m2) G D E F Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 50 CONTOH PENENTUAN BINAAN LUAR Senarai Binaan Luar Bil.A 8 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 53 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 54 9 .

TERIMA KASIH BEREHAT SEBENTAR……………. BERSAMBUNG KE SESI SETERUSNYA Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S04 55 10 .SUBJEK:mySPATA(S04) SEKIAN.

S05 Manual Bengkel mySPATA versi1/2010 .| 18 39 LAMPIRAN E mySPATA .

                                            .

.

.

                                      .

SMOKE SPILL .

SMOKE SPILL .

                                                                                                  .

.

.

                                                                        .

.

.

                                  .

H R .

.

                                              .

.

2 BILIK TAHANAN W41 SETOR UNIT PENTADBIRAN BILIK SENJATA STAIR.BALKONI STAIR.1 BILIK TETAMU BILIK SEMBOYAN FAIL ICT BILIK UTILITI RUANG PEKERJA (L) RUANG PEKERJA (P) BILIK GERAKAN VOID .3 SURAU (L) BILIK SERBAGUNA SURAU (P) TANDAS (L) TANDAS (P) TANDAS (L) TANDAS (P) SIASATAN PANTRI LALUAN BILIK KEBAL WUDUK BILIK WUDUK PERSALINAN (L) BILIK PERSALINAN (P) H/R STAIR.

| 19 52 LAMPIRAN F mySPATA .S06 Manual Bengkel mySPATA versi1/2010 .

M N  A  O K  B  C  L  J  I  F  H  G  D  R  P  Q U  S  T  E  V  .

003 032 016 008 009 007 010 011 014 005 033 017 018 015 019 036 034 035 039 037 040 020 025 026 012 002 031 038 029 024 042 004 041 006 023 013 021 022 028 030 027 001 .

061 053 054 060 056 002 003 007 001 006 010 055 012 050 011 008 004 013 014 015 051 052 057 058 016 049 059 009 048 035 022 005 021 017 023 024 025 047 045 046 043 041 042 044 040 039 038 030 031 037 033 032 027 029 028 036 034 026 020 019 018 .

G  F  H  N  O E  I  M P  J  D  K  C  L  Q R  S  B  A  .

017 015 016 018 019 020 014 023 013 021 022 033 012 R24 002 034 011 010 009 025 008 SMOKE SPILL 026 027 003 004 028 007 005 030 029 031 006 032 001 R01 .

028 027 029 030 029 030 032 031 003 002 001 004 005 034 035 R36 033 044 045 042 040 038 046 048 050 052 054 047 049 051 053 024 025 026 027 028 043 041 023 024 039 022 020 006 037 021 055 056 019 017 012 SMOKE SPILL 008 007 060 059 011 016 057 061 058 018 015 014 013 009 062 010 063 .

AE  AJ  AF  AD  AK  AI  AL  AG  AA  AH  AC  AR  AT  AS  AU  AQ  AV  AW  AP  AO  G  Q R  S  T  AB  V  U  W  Z  X  M  L  J  K  Y  AM  O P  H  F  E  N  I  D  AN  C  B  A  .

016 017 018 009 015 014 013 010 012 003 004 008 005 002 006 007 022 021 020 011 019 001 R01 .

015 008 014 013 012 009 011 010 002 003 007 004 001 006 005 017 016 019 020 018 .

I  Y  Z  K  G  H  L  X  F  E  O S  D  C  B  R  Q T  P  M N  W  V  AJ  AI  AH  AE  AA  AV  AC  J  AD  AG  U  AF  A  .

001 015 021 017 018 013 019 014 002 R02 016 026 022 024 012 020 027 025 023 010 011 003 007 009 006 005 004 008 .

001 013 016 014 019 015 012 002 011 017 018 004 003 005 006 008 010 011 009 007 .

P  O N  Q F  G  H  D  E  I  J  B  K  L  A  M C  .

007 006 008 022 009 033 010 032 021 023 002 003 024 029 005 001 R01 011 H R 020 001 013 031 019 014 028 025 026 018 027 015 017 004 030 016 012 .

015 016 003 014 017 002 013 004 005 006 001 007 012 011 009 008 010 .

T  O S  U  N  R  M Q W  L  K  C  H  J  D  B  G  E  A  P  V  I  F  .

004 021 023 025 022 024 008 014 013 012 R28 027 020 031 009 026 005 001 003 010 006 015 017 011 030 029 009 002 008 007 016 .

2 BILIK TAHANAN 015 W41 SETOR UNIT PENTADBIRAN 013 021 TANDAS (L) 018 BILIK 009 SENJATA 022 BILIK SERBAGUNA SURAU (L) 024 TANDAS (L) SURAU 026 (P) TANDAS (P) STAIR.1 009 BILIK TETAMU BILIK SEMBOYAN FAIL ICT BILIK UTILITI 008 007 006 RUANG PEKERJA (L) RUANG PEKERJA (P) 005 004 003 002 BILIK GERAKAN 010 VOID .014 BALKONI STAIR.3 028 BILIK PERSALINAN 027 (L) WUDUK 023 WUDUK 025 030 BILIK PERSALINAN 029 (P) 012 SIASATAN 016 PANTRI BILIK KEBAL 020 TANDAS (P) 017 011 H/R LALUAN 001 STAIR.

S07 Manual Bengkel mySPATA versi1/2010 .| 65 20 LAMPIRAN G mySPATA .

                                .

.

.

                                                                        .

.

.

S08 Manual Bengkel mySPATA versi1/2010 .|72 21 LAMPIRAN H mySPATA .

G  F  E  C  B  D  I  M  P  N  O H  K  L  J  A  .

013 014 006 007 095 011 015 016 018 019 005 094 096 092 039 040 008 009 012 089 090 097 098 099 037 038 041 093 004 088 086 042 017 003 091 087 099 045 101 036 020 044 046 043 059 060 071 100 072 070 073 001 R01 002 061 062 021 069 076 074 075 077 001 081 001 022 052 047 058 063 078 023 053 030 064 079 034 029 031 032 033 035 025 024 051 054 065 066 055 028 026 056 027 049 048 080 067 084 083 057 050 068 085 082 .

031 018 021 032 017 033 025 026 027 036 034 038 041 028 024 030 063 019 020 064 065 066 067 068 069 070 061 029 035 062 001 060 071 072 016 073 023 039 040 042 057 059 074 022 001 043 075 037 056 076 015 013 014 012 045 077 058 047 044 010 011 094 078 009 046 002 052 090 005 008 054 091 093 079 085 092 053 007 051 006 004 003 055 050 049 048 081 082 080 089 083 084 088 087 086 .

Q O P  AB  AC  F  G  N  H  S  AA  R  AD  AE  Z  T  E  I  D  C  B  A  J  L  M Y  X  W K  V  AH  AI  AF  AG  U    .

088 089 090 091 092 093 096 101 102 103 087 086 069 085 094 100 104 095 105 067 084 097 083 109 073 082 098 074 108 072 019 068 112 110 107 106 071 075 070 111 025 139 118 017 015 001 016 081 021 022 023 020 080 079 078 076 024 026 027 131 137 119 120 113 117 018 014 099 077 132 136 012 008 123 116 013 051 005 010 009 011 066 063 142 144 145 141 007 006 002 004 029 052 053 050 049 038 039 028 055 054 056 047 035 036 130 133 138 135 037 040 041 046 048 030 134 121 115 114 122 057 032 042 124 129 127 126 128 058 062 061 060 034 043 059 065 125 140 155 033 045 044 154 031 164 168 153 156 157 003 064 165 167 161 158 162 152 143 151 001 146 160 166 163 147 150 159 149 148 .

051 054 052 053 060 061 062 063 064 055 050 049 048 046 045 047 066 065 058 057 056 040 067 043 068 044 023 022 001 024 038 001 039 041 069 033 037 019 014 042 070 059 071 130 138 137 139 141 021 020 140 026 002 035 025 013 028 036 034 031 029 030 072 032 134 131 133 148 132 073 027 101 001 015 136 008 093 094 074 076 129 149 142 102 007 009 003 016 103 104 092 095 098 077 099 105 091 143 135 128 147 146 145 144 010 012 011 113 115 114 100 075 096 097 078 106 090 079 080 088 087 111 110 159 004 018 127 123 116 121 109 112 108 107 089 086 085 084 083 082 081 125 124 126 157 156 119 158 122 R178 120 006 160 005 017 R179 177 118 R180 151 150 117 155 154 152 161 162 153 176 163 175 164 165 174 173 172 171 170 169 168 167 166 .

JALAN KELANG LAMA.LUKISAN SIAP BINA PELAN TAPAK PEMBINAAN SJK (T) SARASWATHY. KUALA LUMPUR .

.

.

JALAN KELANG LAMA. KUALA LUMPUR .LUKISAN SIAP BINA PELAN TAPAK PEMBINAAN SJK (T) SARASWATHY.

002 011 003 002 005 007 010 012 009 004 006 008 002 001 002 .

003 002 004 006 007 008 010 001 009 011 005 .

PORT DICKSON.LUKISAN SIAP BINA PELAN TAPAK PEMBINAAN BLOK TAMBAHAN SK KG SAWAH. NEGERI SEMBILAN .

.

.

PORT DICKSON. NEGERI SEMBILAN .LUKISAN SIAP BINA PELAN TAPAK PEMBINAAN BLOK TAMBAHAN SK KG SAWAH.

038 016 009 008 039 010 011 012 014 015 019 017 037 033 018 021 024 025 034 035 036 005 013 022 023 026 032 027 041 028 031 007 003 004 020 006 040 002 029 042 030 001 .

017 018 019 020 021 001 013 012 011 010 009 008 002 014 016 015 005 006 003 004 007 .

S09 Manual Bengkel mySPATA versi1/2010 .|79 22 LAMPIRAN I mySPATA .

Bengkel Intensif Training Of Trainers Modul Pendaftaran mySPATA Sesi 09: mySPATA (S09) OBJEKTIF DI AKHIR TAKLIMAT INI: Memahami ciri-ciri sistem yang terdapat dalam mySPATA Memahami peranan dan tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh setiap peringkat pengguna Mengetahui proses aliran kerja dalam pendaftaran premis dan pengguna PENGENALAN SISTEM PENGURUSAN ASET TAK ALIH (mySPATA) KOD KURSUS: mySPATA-M1-S09 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S09 2 KANDUNGAN Pengenalan Ciri-ciri Sistem Kumpulan Pengguna Sistem Proses Kerja Pendaftaran Premis Hierarki Pengguna Paparan Skrin mySPATA PENGENALAN Merupakan sistem pengurusan aset yang dibangunkan oleh pihak MAMPU dengan JKR Kajian keperluan dimulakan pada April 2009 Dibangunkan mengikut modul-modul dalam pengurusan set menyeluruh (PAM) Modul pertama yang dibangunkan adalah modul pendaftaran Berasaskan web (web-based) Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S09 3 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S09 4 CIRI-CIRI SISTEM Ciri 1: Fungsi Login Ciri 2: Pendaftaran Akaun Pengguna Ciri 3: Lupa Kata Laluan Ciri 4: Laman Utama dan Dashboard Status Aset Ciri 5: Pendaftaran Daftar Premis Aset (DPA) CIRI-CIRI SISTEM Ciri 6 : Carian Rekod Tanah Ciri 7 : Pendaftaran Rekod Tanah Sementara Ciri 8 : Pengesahan DPA Ciri 9 : Senarai Rekod Premis Ciri 10: Pendaftaran DAK Ciri 11: Laporan Statik Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S09 5 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S09 6 1 .

Pentadbir Sistem Peringkat 2 HIERARKI PENGGUNA – samb.Pegawai Aset Premis Login.KUMPULAN PENGGUNA Pentadbir Sistem 1) Daftar dan aktifkan akaun pengguna yang baru 2) ‘Reset’ kata laluan pengguna sekiranya pengguna tidak mendapat e-mel notifikasi pemberitahuan kata laluan 3) Agihan modul yang sepatutnya dilihat oleh pengguna tertentu 4) Agihan aset (bangunan) yang sepatutnya di bawah jagaan atau tanggungjawab mendaftarkan atau mengesahkan aset tersebut KUMPULAN PENGGUNA Penyelaras Aset 1) Semak setiap maklumat pendaftaran aset baru bagi agensi masingmasing sepertimana yang telah didaftarkan oleh pengguna 2) Sahkan setiap rekod yang didapati lengkap. Pentadbir Sistem Peringkat 4 PERINGKAT 3 PERINGKAT 5 Pentadbir Sistem Peringkat 3 Penyelaras Peringkat 3 Pegawai Aset Premis Peringkat 3 PERINGKAT 4 Pengurusan Peringkat 3 Penyelaras Peringkat 5 Pegawai Aset Premis Peringkat 5 Pentadbir Sistem Peringkat 4 Penyelaras Peringkat 4 Pegawai Aset Premis Peringkat 4 Pengurusan Peringkat 4 Urus setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S09 11 Urus setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S09 12 2 . sempurna dan sahih yang telah didaftarkan oleh pengguna Pengurusan Atasan Pegawai Aset Premis (Pengguna) 1) Daftar setiap maklumat aset baru bagi agensi masing-masing 2) Hantar dan dapatkan pengesahan rekod setiap maklumat aset baru yang telah didaftarkan daripada penyelaras agensi masing-masing 3) Buat pembetulan / pindaan rekod jika terdapat kesalahan setelah penyemakan yang dilakukan oleh penyelaras Laporan Aset keseluruhan Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S09 7 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S09 8 PROSES KERJA PENDAFTARAN PREMIS Login.Penyelaras Aset HIERARKI PENGGUNA Pentadbir Sistem Utama (Urus Setia JPAK) PERINGKAT 1 Semak > Lulus Daftar Premis Aset Pentadbir Sistem Peringkat 1 Semak > Pembetulan Simpan > Draf Kemaskini Penyelaras Peringkat 1 Pegawai Aset Premis Peringkat 1 PERINGKAT 2 Pengurusan Peringkat 1 Semak > Tidak Sah Hantar > Semak Pentadbir Sistem Peringkat 2 Penyelaras Peringkat 2 Pegawai Aset Premis Peringkat 2 Pengurusan Peringkat 2 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S09 9 Urus setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S09 10 HIERARKI PENGGUNA – samb.

Saliran ‐ Saliran Pengguna perlu memasukkan alamat e-mel rasmi Pilihan Menu : Dashboard yang  menunjukkan jumlah rekod mengikut status  Dashboard yang Daftar Premis Aset menunjukkan (DPA) jumlah rekod mengikut status Daftar Premis Aset (DPA) Kata laluan baru akan di hantar melalui e-mel rasmi pengguna Dashboard yang  Dashboard yang menunjukkan jumlah menunjukkan jumlah rekod mengikut statusrekod   mengikut status Daftar Aset Daftar Aset Khusus (DAK) Khusus (DAK) Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S09 15 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S09 16 SKRIN 5:PENDAFTARAN DPA SKRIN 6: CARIAN REKOD TANAH Senarai Negara / Negeri / Daerah / Mukim mengikut DDSA Pengguna perlu pilih No Hak Milik Tanah Pengguna perlu Pengguna perlu masukkan Kategori Kategori masukkan Premis Aset Fungsi Premis Klik ‘Simpan’ apabila selesai Klik ‘Simpan’ apabila selesai mendaftar Jika Maklumat Tanah tiada.Penyelaras .SKRIN 1:LOGIN mySPATA SKRIN 2:PENDAFTARAN AKAUN PENGGUNA Pengguna perlu masukkan : ‐ ID (no my Kad) ‐ Kata Laluan Pengguna perlu masukkan : .Pengguna Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S09 13 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S09 14 SKRIN 3:LUPA KATA LALUAN SKRIN 4: LAMAN UTAMA Pilihan Menu : .Jalan .Bangunan & Infrastruktur ‐ Bangunan Lain ‐ Jalan .Pembentungan ‐ Pembentungan .ID (no my Kad) .Kata Laluan Pendaftaran pengguna baru di peringkat : . perlu daftar rekod tanah sementara Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S09 17 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S09 18 3 .

Tidak Disahkan Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S09 19 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S09 20 SKRIN 9: SENARAI REKOD PREMIS SKRIN 10:PENDAFTARAN DAK Kod Daftar Premis Aset (DPA) yang telah disahkan Ikon Hapus maklumat dipaparkan bagi rekod yang belum disahkan Maklumat Daftar Aset Premis (DPA) yang telah disahkan Ikon Kemaskini Maklumat Daftar Aset Khusus (Binaan Luar) Daftar Aset Khusus (Blok) Ikon Daftar Aset Khusus Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S09 21 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S09 22 SKRIN 11: LAPORAN STATIK SKRIN 11: LAPORAN STATIK Status Pendaftaran DPA Status Pendaftaran DAK Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S09 23 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S09 24 4 .SKRIN 7:PENDAFTARAN REKOD TANAH SEMENTARA No Hakmilik Tanah Sementara akan dijana oleh sistem secara automatik SKRIN 8:PENGESAHAN DPA Skrin Bagi Aset (Kementerian / Penyelaras Jabatan) Tandakan Rekod yang ingin disahkan Tandakan Rekod  yang ingin disahkan Penyelaras Aset perlu semak  maklumat aset yang dihantar  oleh Pegawai Aset Premis Penyelaras Aset perlu semak maklumat aset yang dihantar oleh Pegawai Aset Premis Klik Butang ’Simpan’ Setelah disemak . pilih samaada: ‐ Disahkan disemak .Pembetulan . pilih ‐Setelah Pembetulan samaada: ‐ -Tidak Disahkan Disahkan .

BERSAMBUNG KE SESI SETERUSNYA Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S09 27 5 .SKRIN 11: LAPORAN STATIK SKRIN 11: LAPORAN STATIK Download ke format ms excel Senarai DPA mengikut carian Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S09 25 Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mySPATA-S09 26 SUBJEK:mySPATA(S09) SEKIAN. TERIMA KASIH BEREHAT SEBENTAR…………….

| 84 23 LAMPIRAN J Borang Pelantikan Pentadbir Sistem Manual Bengkel mySPATA versi1/2010    .

H/P : (ii) Maklumat Jabatan / Agensi 1) Jabatan / Agensi : 2) Alamat : 3) E-mel rasmi : 4) No.Borang Pelantikan Pentadbir Sistem mySPATA (a) (i) Maklumat Pegawai 1 1) Nama Penuh Pegawai (seperti di dalam myKAD) : 2) No. myKAD : 3) No. Telefon Pejabat : .

|86 24

LAMPIRAN K Borang Penilaian Kursus & Penceramah

Manual Bengkel mySPATA versi1/2010

BORANG PENILAIAN PENCERAMAH SISTEM PENGURUSAN ASET TAK ALIH KERAJAAN (mySPATA)

Tajuk Kursus : Tarikh : Tempat:
Skala markah : 1-Lemah, 2- Kurang Memuaskan, 3- Memuaskan, 4- Baik, 5 - Cemerlang

Interaksi dengan Peserta Kursus

Penerangan & Teknik Penyampaian

Kualiti & Kesesuaian Kandungan Syarahan

No.

Tajuk Sesi (Penceramah)

Faedah daripada Syarahan / Tunjuk Ajar

Tahap Kepakaran Pensyarah

Ulasan / Cadangan

Sesi 01 : 1 Hala tuju Bengkel, Pengenalan & Peranan JPAK Sesi 02 : Pengenalan Kepada Garis 2 Panduan Piawai Pengekodan Aset Tak Alih Kerajaan (PiPATA) Sesi 03 : Pengenalan Kepada Garis 3 Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih Kerajaan (PeDATA) Sesi 04 : 4 Taklimat Kaedah Penggunaan Dokumen PeDATA Sesi 05 & 06 : 5 Tutorial 1 & Pembentangan Tutorial 1 6 Sesi 07 & 08 : Tutorial 2 & Pembentangan Tutorial 2

Sesi 09 : 7 Taklimat Pengenalan mySPATA Sesi 10 : 8 Modul Pendaftaran Pengguna Aplikasi mySPATA Sesi 11 : Hands-on Modul Pendaftaran 9 Aset Bangunan / Infrastruktur Lain Sesi 12 : Taklimat Penggulungan 10 Pendaftaran Aset Tak Alih Kerajaan

1

BORANG MAKLUMBALAS MENGENAI KURSUS
Bagi membolehkan kami mendapat maklumbalas mengenai keberkesanan dan kualiti serta pengendaliannya, sukacita kiranya dapat anda memberi maklumbalas dan penilaian seperti di bawah. Terima kasih. ARAHAN : Sila bulatkan mengikut skala penilaian yang bersesuaian Contoh : Betul

1

Salah

1

2 2

3

Nama Kursus : Tarikh : Tempat :

Skala Penilaian
1 2 3 4 5

Lemah

Kurang memuaskan

Memuaskan

Baik

Cemerlang

A. 1 2 3 4 5

OBJEKTIF DAN KANDUNGAN KURSUS Pencapaian objektif kursus Susunan program kursus Keberkesanan latihan yang dijalankan Metodologi latihan yang dijalankan Tempoh kursus 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5

B. 1 2 3 4 5

TENAGA PENGAJAR/FASILITATOR KURSUS (KESELURUHAN) Kesesuaian kandungan syarahan Penerangan dan teknik penyampaian Interaksi dengan peserta Tahap kepakaran pensyarah Menepati masa yang diperuntukkan 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5

C. 1 2 3 4 5

KELENGKAPAN KURSUS Keselesaan bilik kuliah Kualiti nota kursus Penyediaan alat pandang dengar (APD) Alatulis Kegunaan komputer (perkakasan/perisian) 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
2

1 2 3 4 5 PENTADBIRAN DAN KEMUDAHAN Urusetia dan penyelarasan kursus Keselesaan penginapan (Lokasi : Makanan dan minuman Kemudahan sukan dan rekreasi Kemudahan lain ( ) ) 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 E. * * * * * * * * Nyatakan faedah-faedah yang didapati daripada penyertaan kursus ini Dapat meningkatkan pengetahuan dan kefahaman sedia ada Berupaya mendapat pendedahan dan pengalaman yang perlu Dapat mengikuti perkembangan terkini Dapat berinteraksi dan bertukar pendapat Berupaya memberi azam dan tekad baru Menyemak dan menggubal spesifikasi kerja Dapat membuat perubahan diri / paradigma Lain-lain : Nyatakan ( ) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 F. CADANGAN 3 . ULASAN G.D.

|90 25 LAMPIRAN L Borang Pemantauan Kehadiran Manual Bengkel mySPATA versi1/2010 .

………………………………………………. MUHAMMAD QAHAR BIN SHARUDIN S02 S03 S04 S05 SESI S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 1 . NORIHAN BINTI MOHD MOHAIDIN 2... KEMENTERIAN KERJA RAYA AGENSI S01 JABATAN KERJA RAYA 1.BORANG PEMANTAUAN KEHADIRAN SISTEM PENGURUSAN ASET TAK ALIH KERAJAAN (mySPATA) KURSUS : TARIKH : TEMPAT : KEMENTERIAN : MODUL PENDAFTARAN (ASET BANGUNAN / INFRASTRUKTUR LAIN) ………………………………………………. RAFIZAN BIN MOHAMED RASUL LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA 1. NOR AZWA BINTI ABAS 2.

.BORANG PEMANTAUAN KEHADIRAN SISTEM PENGURUSAN ASET TAK ALIH KERAJAAN (mySPATA) KURSUS : TARIKH : TEMPAT : KEMENTERIAN : MODUL PENDAFTARAN (ASET BANGUNAN / INFRASTRUKTUR LAIN) ………………………………………………. ……………………………………………….. ……………………………………………… AGENSI S01 S02 S03 S04 S05 SESI S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 2 .

AGENSI S01 S02 S03 S04 S05 SESI S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 3 .