Anda di halaman 1dari 20

1. TAMADUN CINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA 2.

KEKUATAN TAMADUN CINA SEBAGAI SUMBER RUJUKAN KUMPULAN 6 DISEDIAKAN OLEH :


RAFIZA BINTI DARUS NUR AMALINA SALWA BINTI ROSLI

SUBJEK :
WAJ 3101 (TITAS)

PENSYARAH :

Malaysia merupakan dataran pertembungan tamadun utama Timur dan Barat (kedudukan geografi).

KESAN :

Malaysia mempunyai masyarakat majmuk.

Integrasi nasional diberikan penekanan dalam proses pembinaan negara (interaksi budaya).
Kemajuan sains dan teknologi meningkatkan taraf hidup manusia (terbentuk zaman informasi).

Malaysia akan menghadapi tiga prospek.

PROSPEK-PROSPEK :
1.

2.

3.

Negara-negara harus bekerjasama untuk menangani segala masalah dan cabaran. Interaksi budaya dan dialog peradaban akan menjadi lebih giat dan mendalam. Satu set ideal, kepercayaan dan nilai yang baru harus dikenalpasti untuk dipatuhi di peringkat sejagat.

STRATEGI UNTUK MENGHADAPI PROSPEK : Pelancaran Wawasan 2020

1.

2.

3.

4.

Pembangunan ekonomi dan kebendaan jauh lebih pesat berbanding pembangunan kerohaniah. Sebilangan besar manusia masih dalam kemiskinan dan kemunduran (agihan kekayaan tidak seimbang). Institusi keluarga dan perkahwinan menjadi semakin lemah (diserap oleh unsur negatif modenisasi/keruntuhan akhlak). Pencemaran alam sekitar dan gangguan keseimbangan ekologi akan mengancam kehidupan manusia (eksploitasi sumber alam secara besar-besaran).

PUNCA : Amalan rasuah, sifat tamak haloba, sifat mementingkan nafsu, sifat mementingkan diri dan sikap materialistik.

Masyarakat yang demokratik. (mengamalkan demokrasi Malaysia yang mantap dan bermuafakat/berorientasikan komuniti). Masyarakat yang bermoral dan beretika. (berpegang pada nilai-nilai agama dan rohaniah).

Masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi. (rakyat dapat mengamalkan tradisi budaya dan ajaran agama masing-masing tanpa keterasingan).
Masyarakat yang berkebudayaan penyayang. (berpegang pada konsep kepentingan kolektif mendahului kepentingan peribadi).

Multimedia Super Corridor (MSC). (memenuhi keperluan telekomunikasi antara negara dengan dunia pada zaman informasi / perkembangan teknologi peralatan dan program perisian). Sektor swasta dibenarkan melabur dalam bidang pendidikan terutamanya pada peringkat tinggi. (kemampuan sistem pendidikan Malaysia dalam membekalkan kemudahan-kemudahan untuk latihan dan penyelidikan telah meningkat). Sekolah bestari dan universiti maya. (menggunakan teknologi komunikasi dari MSC).

Tamadun Cina bersifat terbuka dan bertolak ansur. (menerima banyak pengaruh agama dan kebudayaan asing kesan interaksi dengan tamadun lain). Sistem etika Cina berasaskan keluarga semata-mata, mengutamakan kebaikan hati dan keharmonian dalam hubungan antara entiti (individu, kelompok, alam). Ajaran Konfusianisme memberi banyak implikasi bagi pemupukan kebudayaan penyayang dan pembangunan masyarakat yang beretika, liberal dan bebas dari segi agama dan budaya.

Tamadun China sebagai sebuah tamadun yang kaya. Kerajaan China mengamalkan dasar perdagangan bebas (berbentuk pertukaran barangan). Hasil perdagangan utama (benang, kain sutera, teh, kapas, tekstil dan barang perhiasan). Perkenalkan penggunaan mata wang (perniagaan). Sikap masyarakat Cina memberi implikasi positif dalam pengurusan perniagaan. (kerajinan, berjimat-cermat, bertanggungjawab, keharmonian, kesetiaan, kesopanan, kepatuhan kepada peraturan, disiplin dan semangat kerjasama).

Penggunaan dan aliran tukaran mata wang

Nilai utama yang diberi tumpuan ialah integrasi nasional.

Tamadun China berasaskan humanisme dan moralisme.

Penekanan :

Ideal demokrasi (khasnya kematangan, kemuafakatan, komuniti) Keamanan Keharmonian Keadilan Dedikasi terhadap negara

i.

Pembangunan psikologi rakyat harus selaras dengan aspek pembangunan yang lain.

ii.

Sifat-sifat psikologis seperti : Keyakinan diri secara kolektif Bersikap teguh terhadap pelbagai cabaran Tabah hati mengejar kualiti Adanya pembebasan psikologi

iii. Dalam Tamadun China : Pemupukan kendiri wajar diamalkan atas premis bahawa manusia berkeupayaan untuk mencapai semaksima kebaikan dan memberi manfaat.

iv. Pemupukan kendiri dalam tradisi Cina bertujuan untuk kepentingan keluarga, negara dan dunia, dan bukan untuk diri semata-mata.

Pendidikan merupakan kunci pembangunan dan medium untuk merealisasikan Wawasan 2020. Warisan-warisan tamadun Cina yang relevan dan menarik hati : i. Kepercayaan optimistik pada potensi manusia untuk mencapai kecemerlangan individu atau berkelompok. ii. Pendidikan sentiasa diutamakan. iii. Kepercayaan bahawa setiap individu harus dan boleh dididik. iv. Pembentukan keperibadian atau ajaran moral dan etika diberikan keutamaan. v. Guru harus dihormati dan diberi status sosial yang tinggi.

Secara asasnya, manusia perlu merujuk kepada tradisi yang menekankan serta mengamalkan hubungan harmoni antara manusia dengan alam semulajadi. Mengikut ajaran sama ada Konfusianisme, Daoisme atau Buddhisme dalam tamadun Cina. Manusia berkedudukan setaraf dengan alam. Maka, manusia harus berusaha memahami prinsip-prinsip alam semesta (tian).

Tercapai keadaan kesatuan : kesatuan tian dengan manusia


Keharmonian yang tertinggi darjahnya harus diusahakan dalam hubungan manusia dengan alam semesta.

2. KEKUATAN TAMADUN CHINA SEBAGAI SUMBER RUJUKAN

1. ASPEK KESESUAIAN

3. ASPEK KOMPREHENSIF

2. ASPEK WAWASAN & KEBIJAKSANAAN

Ideal Konfusian mengenai penubuhan sesebuah negara beretika sesuai dengan Wawasan 2020.
2

Kedua-duanya mempunyai konsepsi yang sama mengenai kepercayaan, ideal dan nilai.

Ideologi Konfusianisme yang berteraskan humanisme, humanitarianisme, intelektualisme dan rasionalisme secocok dengan pendidikan moden di Malaysia dan dunia.

2. ASPEK WAWASAN &

KEBIJAKSANAAN
1 3

Wawasan Konfusian mengenai masa depan manusia (dinyatakan dalam The Grand Unity).
2

Pada keseluruhannya, kebanyakan sarjana percaya bahawa TC mempunyai unsur positif dan kebijaksanaan.

Perbincangan antara sarjana tentang kaitan tamadun China (TC) dengan dunia moden menghasilkan pelbagai pendapat tentang keistimewaan dan kelemahan TC.

3. ASPEK KOMPREHENSIF
1

Konsep 5 Perhubungan (wulun) adalah komprehensif sehingga kini. 5 Perhubungan : 1. 2. 3. 4. 5. Raja dengan menteri Ayah dengan anak Suami dengan isteri Abang dengan adik Kawan dengan kawan

Aspek nilai, sifat moral dan prinsip etika adalah penting dan sesuai untuk memberi ilham kepada mereka yang memikirkan satu sistem nilai yang sewajarnya.

Kami Bangga dan Bersyukur Menjadi Guru