SEKOLAH KEBANGSAAN …….

MENJADI SEKOLAH CEMERLANG DAERAH …… MENJELANG 2013

WARGA SEKOLAH KEBANGSAAN …. AKAN BERUSAHA : • Memastikan pencapaian kurikulum sentiasa cemerlang • Melibatkan semua pelajar dalam aktiviti kokurikulum • Memupuk sahsiah dan nilai murni di jiwa seluruh murid • Melaksanakan sistem dan pentadbiran yang telus dan tulus • Mewujudkan persekitaran yang kondusif

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.