SEKOLAH KEBANGSAAN …….

MENJADI SEKOLAH CEMERLANG DAERAH …… MENJELANG 2013

WARGA SEKOLAH KEBANGSAAN …. AKAN BERUSAHA : • Memastikan pencapaian kurikulum sentiasa cemerlang • Melibatkan semua pelajar dalam aktiviti kokurikulum • Memupuk sahsiah dan nilai murni di jiwa seluruh murid • Melaksanakan sistem dan pentadbiran yang telus dan tulus • Mewujudkan persekitaran yang kondusif

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful