Anda di halaman 1dari 3

Langkah Pembelajaran Gagne 4.

sampaikan maklumat/isi pembelajaran

Aktiviti P&P

Teori/Model

Pendekatan

Strategi

Kaedah

Guru : Memberikan gambaran berkaitan fungsi setiap alatan tangan dengan menggunakan Bahan Bantu Mengajar yang disediakan.

Model sosial Murid-murid melakukan aktiviti secara berkumpulan. Murid akan berinteraksi antara ahli kumpulan untuk meneka fungsi alatan tangan mengikut gambar yang diedarkan. Idea dan

Induktif Murid-murid akan mengimbas kembali peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan penggunaan alatan tangan di rumah untuk memperoleh satu generalisasi dan menganalisis serta mengaitkan fungsi alatan tangan secara spontan. Guru menekankan pengajaran yang berbentuk konkrit agar murid mudah memahami.

Berpusatkan Murid Murid-murid akan mengenalpasti fungsi setiap alatan berdasarkan pada gambar yang diberikan secara berkumpulan. Guru sebagai fasilitator akan membimbing murid-murid.

Perbincangan Menurut Orlich et al. (2007), perbincangan merupakan teknik yang boleh meningkatkan kemahiran pemikiran dan pertuturan pelajar. Murid akan berbincang antara satu sama lain untuk mendapatkan fungsi alatan tangan yang betul.

Murid : Mengaitkan pengalaman lepas dan memikirkan fungsi setiap alatan tangan.

pemikiran muridmurid boleh ditajamkan melalui aktiviti berkumpulan.

5. Beri panduan pembelajaran sebagai latihan untuk mengukuhkan pembelajaran.

Guru : Menerangkan fungsi setiap alatan tangan yang digunakan dalam membuka dan memasang kit model.

Model personal Murid berpeluang untuk meluahkan perasaan dan bertanyakan soalan yang berkaitan terhadap penerangan guru. Isi pembelajaran

Eklektik Bahan Bantu Mengajar yang disediakan membantu murid untuk membentuk konsep yang jelas terhadap fungsi

Berpusatkan Bahan Guru menggunakan powerpoint yang dipaparkan di hadapan kelas

Demonstrasi Guru mendemonstrasikan cara penggunaan alatan tangan dengan betul di hadapan kelas. murid akan memerhati dan membuat kesimpulan terhadap fungsi alatan tangan.

setiap alatan tangan. untuk Guru akan membantu dan membimbing murid untuk berfikir mengenai fungsi alatan. menerangkan setiap fungsi alatan.

Murid : Menumpukan perhatian dan mendengar dengan baik.

ditentukan oleh murid apabila berinteraksi dengan guru.

6. Uji pemahaman pelajar berkaitan isi pelajaran baru.

Guru : Mengedarkan helaian tugasan kepada setiap murid.

Model behaviorisme Eklektik Helaian tugasan yang diedarkan adalah untuk menilai tahap prestasi murid terhadap isi Guru dan murid akan berinteraksi secara dua hala yang mana murid

Berpusatkan bahan Guru mengedarkan helaian tugasan

Perbincangan Murid menyiapkan helaian tugasan secara perbincangan bersama ahli kumpulan. Guru akan membimbing murid dan membantu murid yang bermasalah dalam menjawab soalan.

menyiapkan tugasan untuk topik dan guru akan membimbing dan membetulkan kesalahan murid tersebut. Ini menunjukkan gabungan induktif dan deduktif. yang diajar.

Murid : Menyelesaikan soalan tugasan dalam masa yang ditetapkan.

pembelajaran yang dipelajari.

Anda mungkin juga menyukai