PENGHARGAAN
Alhamdulillah syukur kehadrat Allah s.w.t. kerana dengan limpah kurnianya kami berjaya menyiapkan laporan LAN 4700 Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap ini dengan jayanya. Dengan siapnya kerja kursus ini diharapkan kami dapat lebih mengenali dengan lebih mendalam bagaimana hendak merancang dan mengurus landskap pada masa hadapan. Jutaan terima kasih diucapkan kepada ibu bapa kami yang memberi dorongan kepada kami sepanjang menyiapkan kerja kursus ini. Tidak lupa juga kepada pensyarah-pensyarah dan juga tutor yang memberikan semangat, tunjuk ajar dan kerjasama sepanjang melakukan Kerja Kursus ini. Begitu juga kepada rakan-rakan seperjuangan selalu memberi cadangan dan pandangan yang bernas untuk kami. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada Staf-staf di JABATAN SENITAMAN DAN KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR DBKL terutamanya kepada En. Khairul Azlan Bin Hj. Rahmat kerana telah banyak membantu kami dalam memberi maklumat tentang penyelenggaraan di jabatan ini. Semoga dengan izin Allah s.w.t., kami dapat pengajaran dan pengetahuan diatas apa yang telah kami lakukan sepanjang menyiapkan projek ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua, jasa anda semua akan dibalas Allah s.w.t dengan seadanya. Sekian, terima kasih.

_________________________ AHMAD ZAMIL BIN ZAKARIA 99020

______________________________ DAHLIA FARAHANA BT MUHAMAD 103046

____________________ SHALLYZA BT HOSNI 102623

INDEKS
BAB M/SURAT

1.0

PENGENALAN

1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Sejarah Kuala Lumpur Perkembangan Kawasan Kuala Lumpur Sejarah Penghijauan Pelan Kuala Lumpur Bahagian Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.5.8 1.5.9 Piagam Pelanggan Fungsi Bahagian Seni Taman Objektif Bahagian Seni Taman Carta Organisasi Sumber Manusia Jentera Perlaksanaan Projek Projek Tahun 2001 Program Pengindahan Belanjawan 2001

2 3 5 6 7 7 8 9 10 12 14 15 16 18 20 20 22

1.5.10 Sumber Ekonomi Jabatan Seni Taman DBKL 1.5.11 Hasil Kutipan 1.5.12 Jumlah Perbelanjaan

i

2.0

PERANCANGAN LANDSKAP YANG DILASANAKAN OLEH JABATAN SENI TAMAN DAN KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR DBKL 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Dasar-Dasar Pengindahan Carta Aktiviti Bahagian Senitaman Pendekatan Dan Startegi Dalam Pengindahan Bandaraya Kuala Lumpur Pengawalan Projek Pembangunan Landskap Oleh Pihak Swasta / Agensi Kerajaan Akta / Polisi / Undang-Undang Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.5.7 2.5.8 Penguatkuasaan Pelan Landskap Di Kawasan Awam Penting Interpretasi Undang-Undang Berkaitan Landskap Didalam Undang-Undang Sediada Perintah Pemeliharaan Pokok Program Dan Teknik Penyelenggaraan Carta Alir Penyenggaraan Taman-Taman Khas Program Sistem Inventori Peralatan Penyelenggaraan. 24 25 26 27 36 39 40 42 43 52 53 59 66 67 77 78 79 81 82

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

MASALAH YANG DIHADAPI OLEH JABATAN SENI TAMAN & KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR KEPERLUAN PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERHATIAN DAN PERBINCANGAN KESIMPULAN RUJUKAN

ii

untuk memastikan landskap persekitaran ini sentiasa memenuhi kehendak masyarakat. 1. ia perlulah diurus dan diselenggara dengan baik . Universiti Putra Malaysia 1 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pengurusan dan penyelenggaraan landskap yang baik melibatkan matlamat dan objektif yang telah ditentukan. menyusun organisasi dan mengawasi kerja yang telah dilaksanakan. fungsi dan keselesaan kepada manusia itu sendiri.0 PENGENALAN Landskap adalah ruang diatas permukaan muka bumi yang meliputi ruang semulajadi atau buatan manusia yang berciri keseimbangan. personnel. Prinsip-prinsip pengurusan dan penyelenggaraan secara keseluruhannya merangkumi objektif dan standard yang dikehendaki. pembentukan organisasi dan perlindungan persekitaran. keselamatan pekerja. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. pencahayaan dan luas pemandangan (legibility) dengan mutu pemandangan yang baik (visual quality assesment). Bacelor Senibina Landskap. plan pengurusan. bersekala. Landskap buatan manusia selalunya mementingkan aspek estetik. keutamaan dalam membangunkan strategi pengurusan yang spesifik untuk mencapainya. pencegahan. Pengurusan yang baik boleh dilaksanakan dengan perancangan organisasi yang tersusun dari segi tenaga kerja. rupa (image). Oleh itu. harmoni. rekabentuk dan pembinaan. perhubungan dengan orang awam. selesa. tugas dan bidang kuasa yang telah diberikan. Ia juga melibatkan pengurusan jangka pendek dan pengurusan jangka panjang untuk memastikan masalah yang timbul dapat diselesaikan dan memenuhi kehendak dan keselesaan masyarakat. keselamtan awam. keperluan pengurusan. Pengurusan dan penyelenggaraan landskap melibatkan proses merancang. pengurusan ekonomi. jadual pengurusan dan penyelenggaraan.

2.Menjadi Wilayah Persekutuan 1975 .Penduduk Kuala Lumpur.1 juta penduduk KELUASAN KESELURUHAN PADA MASA KINI : 342 km persegi Bacelor Senibina Landskap. 1.Ibu negeri Melayu Bersekutu 1972 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Penduduk Kuala Lumpur.Mencapai status Bandaraya 1974 . Universiti Putra Malaysia 2 .2 juta 2000 .1 SEJARAH KUALA LUMPUR Sebagai pusat perdagangan dan perniagaan kecil kepada perlombongan bijih:RENTETAN PERKEMBANGAN KUALA LUMPUR 1896 .Anggaran 4.0 juta 2020 . 1.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.2 PERKEMBANGAN KAWASAN KUALA LUMPUR Bacelor Senibina Landskap. 1. Universiti Putra Malaysia 3 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kuala Lumpur Pada Waktu Sekarang Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 4 .

""Smart locations" Memperuntukkan zon landskap yang mencukupi sepanjang jalan utama boleh mewujudkan persepsi peningkatan kuantiti landskap. mewujudkan kawasan hijau dan jalinan hijau bagi mewujudkan satu sistem jalinan hijau yang efektif Membangunkan jalinan melalui "' Blue & Green Plan"'. 1. DBKL menetapkan. Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. SINGAPURA (PERBANDINGAN) Kegunaan guna tanah • • • Memperuntukkan 0.Membangunkan taburan kawasan hijau untuk rekreasi.yellow flame (pelthophorum pterocarpum) dan madras thorn (pitchellobium dulce) telah di laksanakan. Taburan • • K L mempunyai taburan kawasan lapang sekata tetapi kekurangan jalinan hijau bagi menghubungkannya.71% kawasan lapang yang belum dibangunkan untuk kegunaan masa akan datang. Matlamat asal pengindahan adalah dengan konsep "no road without trees" .8 hektar kawasan lapang untuk 1000 penduduk dan merangkumi 13% data keseluruhan gone tanah. hidupan liar aktiviti komuniti melalui perancangan pemerhatian yang mendalam dan kajian dalam membangunkan kawasan hijau/lapang di kawasan perumahan. Kegunaan Guna Tanah Kuala Lumpur Berdasarkan Pelan Struktur KL 1988. Universiti Putra Malaysia 5 .08 hektar kawasan lapang untuk 1000 penduduk.raintree (enterotobium saman).3 SEJARAH PENGHIJAUAN Telah memulakan program penghijauan pada tahun 1973 dengan menubuhkan unit pengindahan dan dinaikkan ke jabatan pada tahun 1979. Taburan Penggunaan kawasan semulajadi yang optimum.tabebuia (tabebuia pentaphylla)semarak api (delonix regia).Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 1.82% dari keseluruhan kawasan guna tanah dan terdapat 21. Perancangan DBKL . Pada tahun 1981 program penanaman pokok instant jenis angsana (pterocarpus indicus). kawasan lapang yang telah direzabkan sedia ada meliputi 7.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 1.4 pelan Kuala Lumpur Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 6 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

bidang tugas bahagian ini semakin bertambah dari masa ke semasa dengan pertambahan kawasan-kawasan landskap. Memberi perkhidmatan hiasan yang sentiasa dapat memenuhi citarasa pelanggan setimpal dengan bayaran yang dikenakan. Ia bertujuan untuk memastikan Kuala Lumpur sentiasa indah dan memeberi keselesaan kepada warga kota. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. 1.5 BAHAGIAN SENITAMAN DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR Bahagian Senitaman diwujudkan bagi menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan kawasan landskap dan pokok rendang.5.1 • • • • • • • • • • • • • • • • PIAGAM PELANGGAN Mempastikan projek-projek penanaman pokok dan landskap dilaksanakan secara profesional. Mempastikan Kelulusan pelan landskap dan sijil menduduki bangunan (CF) dalam tempoh tiga (3) bulan selepas permohonan diterima.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Melaksanakan kerja menebang atau mencantas pokok merbahaya dalam tempoh tujuh (7) hari setelah dikenalpasti. Mempastikan kelulusan permohonan penggunaan tapak rekreasi dalam taman awam dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari. Universiti Putra Malaysia 7 . penebangan dan cantasan pokok dikeluarkan dalam tempoh satu (1) bulan. Mempastikan kelulusan pengalihan. pembukaan taman-taman baru dan kawasan rekreasi. Melaksanakan kerja-kerja pembersihan pokok tumbang dan sekah dibuat dalam tempoh 24 jam. Mempastikan kerja pemotongan rumput dijalankan pada setiap 15 hari Mempastikan kerja-kerja baikpulih Tandas Awam dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) hari Mempastikan kerja-kerja baikpulih Taman Permainan Kanak-Kanak dilaksanakan dalam tempoh tujuh (7) hari. Mempastikan kawasan taman awam sentiasa bersih. Mempastikan pokok-pokok rendang di kawasan awam sentiasa berada dalam keadaan cantik dan selamat kepada orang ramai. 1. Mempastikan aduan-aduan awam diambil tindakan dalam masa 14 hari dari tarikh aduan diterima. cantik dan keadaan yang ada sentiasa selamat untuk digunakan. Mempastikan kerja penyenggaraan landskap dan tanaman mengikut kaedah yang terbaik. kemas dan menuju wawasan ke arah Bandaraya Taman Tropika Lestari menjelang 2020. Mempastikan proses pembayaran bil-bil dibuat dalam masa 7 hari dengan syarat proses sebelumnya mengikut tatacara yang ditetapkan Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan rekreasi dan riadah terbaik seperti tandas awam trek jogging dan sebagainya. Bacelor Senibina Landskap.

Menyediakan perkhidmatan hioasan bunga pasu dan bunga keratin di majlis-majlis tertentu mengikut tempahan. 1. x. iv. Mengkaji dan mluluskan permohonan landskap sebelum pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan. ix. Menyediakan da menguruskan tapak semaian tanaman untuk keperluan harian dan jangka panjang. Meningkatkan tanaman pokok-pokok dari berbagai saiz. xii.5. rekreasi yang melibatkan penyertaan orang awam seperti: • • • • pertandingan landskap pameran orkid pertandingan memancing kempen menanam pokok Bacelor Senibina Landskap. Menyediakan kemudahan rekreasi. Membangun. vii. termasuk penguatkuasaan undang-undang ke atas orang awam yang emmbuat kerosakan dan melanggar peraturan. viii. Universiti Putra Malaysia 8 . Mnejalankan kerja-kerja penyenggaraan dan peningkatan kawasan landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Menganjurkan aktiviti-aktiviti social. Menyediakan Pelan Induk bagi kawsan lapang. Fungsi Bahagian Seni Taman Merancang dan merekabentuk projek-projek landskap. ii. vi. menyenggara dan meningkatkan temapt-tempat tarikan pelancong seperti Taman Burung. taman-taman awam dan kemudahan rekerasi. v.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Melaksanakan kawalan dan tindakan penguatkuasaan terhadap penebangan pokok-pokok rendang Menjalankan penyenggaraan pokok rending bagi tujuan keselamatan dan menjalankan kerja-kerja pembersihan pokok-pokok tumbang dan sekah. Taman Orkid dan Taman Bunga Raya. kawasan perkelahan dan hari kelaurga. taman-taman dan kawasan rekreasi untuk dibangunkan di Wlayah Persekutuan Kuala Lumpur. Taman Rusa. iii. xi. Menyediakan khidmat nasihat mengenai landskap kepada pihak-pihak atau agensi luar sama ada melalui lawatan sambil belajar. bentuk dan spesies sebagai uasaha penghijauan. Taman Kancil. xiii. kursus dan latihan sambil belajar.2 i.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. iv. v. iii. Pengindahan Kawasan Tepian Sungai Berusaha menjadikan kawasan tepian sungai sebagai kawasan menarik dan dilengkapi dengan kemudahan rekreasi.5. Objektif Bahagian Seni Taman Menjadikan Kuala Lumpur Bandar/Ibukota Dalam Taman Meneruskan usaha-usaha utnuk menjadikan Kuala Lumpur sebuah bandaraya yang indah sebagai kota dalam taman. Universiti Putra Malaysia 9 .3 i. vi. Bacelor Senibina Landskap. Penyediaan Kemudahan-kemudahan Rekreasi dan Tempat Tumpuan Pelancong Menambah kemudahan rekreasi dan tempat tumpuan pelancong bagi menampung keperluan penduduk Wilayah Persekutuan dan juga pelancong luar. ii. Peningkatan Ciri-ciri ‘Hardscape’ Menambahkan/ meningkatkan lagi kemudahan cirri-ciri ‘hardscape’ di kawasan pusat Bandar dan sekitarnya. Penhijauan Sebagai Pemulihan Alam Sekitar Pemulihan semula keadaan alam sekitar yang telah terjejas akibat pembangunan dengan mengkatkan penanaman pokok. viii. taman awam dan alam semulajadi ke kawasan hijau sempadan Negeri Selangor sebagai daya tarikan bagi hidupan liar. 1. Pengekalan Kawasan Alam Semulajadi Meneruskan usaha bagi pengekalan alam semulajadi di sekitar bandaraya Kuala Lumpur.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. vii. Sistem Rangkaian Jalinan Hijau Berusaha mewujudkan system rangkaian jalinan hijau ( Green Linkage System) menghubungkan kawasan-kawasan hijau. Penambahan Kawasan-kawasn Lapang Mengawal pembangunan hartanah dengan memberi perhatian supaya kawasan-kawasan lapang disediakan(dikekalkan) secukupnya.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Seksyen-seksyen terssebut adalah: • • • • Seksyen Pentadbiran/ Kewangan/ Kontrak Seksyen Rekabentuk Landskap dan Pengurusan Landskap Seksyen Hidupan Liar dan Rekreasi Seksyen Pertanian/ Hortikultur Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 10 .4 Carta Organisasi Bahagian Seni Taman terbahagi kepada 4 seksyen yang bertanggungjawab melaksanakan fungsi yang berbeza-beza.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.5. 1.

Kedudukan setiap Seksyen ditunjukkan dalam carta organisasi: Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 11 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Pegawai Tadbir 3. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Pen. Pembantu Teknik 3. Pertanian Kanan 5. Pembantu Teknik Landskap 4. Peg. Universiti Putra Malaysia 12 . Pen. Peg. Akitek Landskap 4.5 SUMBER MANUSIA PERJAWATAN 2001 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Peg. Pembantu Teknik Kanan 2.MENGIKUT KUMPULAN KUMPULAN Pengurusan (A) Sokongan (B) Sokongan (C) Sokongan (D) Kpbk JUMLAH WUJUD 8 25 92 40 967 1132 TETAP ISI 7 23 89 26 925 1070 KOSONG 1 2 3 14 42 62 WUJUD 3 6 29 5 3 46 KONTRAK ISI 3 3 15 3 3 27 KOSONG 3 14 2 19 PERJAWATAN 2001 JAWATAN Pengurusan & Profesional 1. Pegawai Pertanian JUMLAH JAWATAN Sokongan 1 (B) 1. 1. Pertanian 6. Timbalan Pengarah 2. Pen.5. Tadbir JUMLAH SENARAI JAWATAN GRED N2 N3 J3 G3 WUJUD 1 2 4 1 8 TETAP ISI 2 4 1 7 TETAP ISI 1 5 2 3 11 1 23 KOSONG 1 1 WUJUD 1 2 3 KONTRAK ISI 1 2 3 KONTRAK ISI 2 1 3 KOSONG - GRED J4 J5 J5 G5 G6 N6 WUJUD 1 7 2 3 11 1 25 KOSONG 2 2 WUJUD 5 1 6 KOSONG 3 3 Bacelor Senibina Landskap.

Pembantu Tadbir Rendah (Jurutaip) 5. PELUKIS PELAN KANAN 2. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pelukis Pelan 11. Pembantu Tadbir Rendah 4. Juruteknik Awam 5. Pengawal 9. Penyelamat JUMLAH GRED J8 J9 N11 N11 F9 N13 N11 KP10 N13 WUJUD 1 4 4 11 3 12 5 40 TETAP ISI 1 1 3 11 3 6 2 26 KOSONG 4 1 6 3 14 WUJUD 2 1 2 5 KONTRAK ISI 1 2 3 KOSONG 1 1 2 Bacelor Senibina Landskap. Juruteknik Ukur 6. Pembantu Am Rendah 7. Operator Pemprosesan Data 6. Pembantu Hidupan Liar 8. Pelukis Pelan Rendah 3. JAWATAN Sokongan 1 (C) 1. Universiti Putra Malaysia 13 . PELUKIS PELAN RENDAH 2. Pembantu Makmal JUMLAH GRED J6 G7 N7 J7 J7 G8 G8 N9 N9 J7 C7 WUJUD 2 3 6 9 1 42 17 1 11 92 TETAP ISI 2 3 5 7 1 42 17 1 11 89 KOSONG 1 2 3 WUJUD 4 1 13 1 2 29 KONTRAK ISI 1 9 15 KOSONG 4 4 1 2 14 JAWATAN Sokongan 1 (D) 1. Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan ) 10. Pembantu Tadbir ( Perkeranian / Operasi) 4. Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi ) 9. Pengawas 8. Pembantu Pertanian Kanan 3. Pembantu Pertanian 7.

Universiti Putra Malaysia 14 . Penjaga Kuda 5. Mandor 4. Pemandu 8. Tukang Batu 3.5. TUKANG KAYU 2. JAWATAN Sokongan II (PEKERJA RENDAH AWAM) 1. JUMLAH KAKITANGAN Kumpulan profesional Kumpulan sokongan Kumpulan pekerja an : 12 orang : 104 orang : 924 Bacelor Senibina Landskap. Penjaga Kuda 6. Pemandu Jentera 9. 2.6 JENTERA PERLAKSANAAN PROJEK 1. ORGANISASI BAHAGIAN SENI TAMAN Pentadbiran /kewangan / kontrak Unit rekabentuk landskap dan pengurusan projek Unit hidupan liar dan rekreasi Unit pertanian / horticulture. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Jaga 7. Pekerja Rendah Awam Jumlah JUMLAH KESELURUHAN GRED R7 WUJUD 4 TETAP ISI 4 KOSONG - WUJUD - KONTRAK ISI - KOSONG - R7 R10 R9 R10 R11 R10 R10 R11 2 35 1 17 16 17 2 879 967 1132 1 31 1 12 11 12 2 853 925 1070 1 4 5 5 5 26 42 62 3 46 3 27 19 1.

5.7 PROJEK TAHUN 2001 Sejumlah rm 22. Universiti Putra Malaysia 15 . 1.120.56% daripada peruntukan yang telah diluluskan iaitu rm 3. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Jumlah ini adalah 56.18 telah dibelnjakan pada tahun 2001 bagi melaksanakan projek pembangunan yang berkaitan dengan landskap dan kemudahan rekreasi. KONTRAKTOR LANDSKAP DILANTIK SECARA BERPENGGAL :Projek-projek kecil dan menaik taraf kawasan landskap.025. Membekalkan tanaman dan menanaman 4.) Projek-projek taman-taman awam. Manakala jumlah projek yang telah dilaksanakan ialah sebanyak 26 projek mengikut status seperti berikut:SIAP DALAM PELAKSANAAN PERINGKAT AWAL JUMLAH 6 PROJEK 2 PROJEK 18 PROJEK 26 PROJEK Bacelor Senibina Landskap.156.000.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. FIRMA JURU PERUNDING LANDSKAP Perundingan dan pelaksanaan bagi sesuatu projek ( design and built. 3.00.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.756 1.000 528.551 550. Bagi tujuan ini bekalan pokok annuals terpaksa ditambah dan uga dibeli dari pembekal (nurseri) luar.000 2001 15. Tanaman-tanaman pokok annual juga dipertingkatkan terutamanya di kawasan-kawasan strategik. Ini bertujuan menjadikan kawasan tersebut kelihatan berwarna-warni dan menarik. 1.000 pokok annuals dari berbagai jenis telah ditanam dibeberapa tempat sekitar kuala lumpur.806 199.8 PROGRAM PENGINDAHAN Dibawah program pengindahan tumpuan diberi kepada kerja-kerja penyelenggaraan kawasan-kawasan landskap dan taman-taman awam.000 Bacelor Senibina Landskap.410 440. Universiti Putra Malaysia 16 . Pokok rendang juga terus ditanam bagi mewujudkan suasana hijau di kuala lumpur dan juga untuk meredakan cuaca panas. Ini meliputi keseluruhan taman-taman awam dan kawasan berumput dipertanggungjawabkan kepada kontraktor. Pada tahun 2001 sebanyak 15.5. Jumlah ini tidak termasuk pokok yang telah ditanam oleh pihak swasta di kawasan projek mereka. Kategori pokok yang ditanam pada tahun 2001 dan perbandingan tahun 2000 adalah seperti berikut:KATEGORI TANAMAN Pokok Rendang Pokok Renek Pokok Palma Pokok Penutup Bumi Pokok Annuals 2000 55.110 202.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.906 pokok rendang telah ditanam. Pada tahun 2001 adalah dianggarkan sebanyak 550.752 3. Bagi memastikan kerja-kerja penyelenggaraan landskap tidak terjejas akibat kekurangan tenaga pekerja maka kerja-kerja penyelenggaraan beberapa kawasan telah diserahkan kepada pihak kontraktor. Begitu juga cantasan pokok.906 456.

mereka dikehendaki mengemukakan pelan landskap sebelum sijil menduduki bangunan boleh diberi. institusi keagamaan dan pertubuhan-pertubuhan turut serta mengindahkan kawasan mereka. BAGI menggalakkan agensi kerajaan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. sekolah. Pada tahun 2001 bahagian ini telah meluluskan sebanyak 143 permohonan kelulusan plan landskap. Universiti Putra Malaysia 17 . Pada tahun 2001 bantuan benih pokok dan bahan tanaman yang telah dibekalkan kepada pihak berkenaan adalah seperti berikut:- AGENSI SEKOLAH RENDAH SEKOLAH Menegah Agensi Kerajaan Rumah Ibadat Pokok Annuals 2000 68 BUAH 42 buah 39 buah 7 buah 2001 66 BUAH 45 buah 62 buah 23 buah Bahagian ini juga bertanggungjawab memastikan pihak-pihak yang hendak memajukan sekitar kawasan. Bacelor Senibina Landskap. Ini termasuk permohonan yang dibuat pada tahun 2000. bahagian ini telah menyediakan kemudahan bantuan benih pokok dan bahan tanaman kepada mereka.

800 – 66.5.00 – 41.00 juta.95%.00 ) atau 34.000. Universiti Putra Malaysia 18 .9 BELANJAWAN 2001 Pada tahun 2001 peruntukan mengurus yang diluluskan untuk bahagian seni taman berjumlah rm 105. 1.800.600. Peruntukan mengurus tahun 2001 ini didapati lebih tinggi jika dibandingkan dengan peruntukan mengurus pada tahun 2000.854.000. Penambahan peruntukan ini disebabkan beberapa tanggungjawabkan seperti kerja-kerja pemotongan rumput yang mana sebelum ini dibawah jabatan kawalan pembersihan bandar telah diserahkan kepada bahagian seni taman. Bacelor Senibina Landskap. Selain dari penyelenggaraan taman-taman baru dan perlantikan pengawal keselamatan swasta turut menyebabkan peningkatan kepada pengurus.00 juta ( 62.800.000.000.548.00 juta bagi tahun 2000 dimana terdapat pengurangan sebanyak RM 21. (105.200.00 juta dan peruntukan mengurus bahagian seni taman keseluruhannya berjumlah RM 100.00 iaitu terdiri dari peruntukan mengurus taman burung berjumlah RM 4. dimana perbezaannya sebanyak RM 39.06%.304.334. Bagi peruntukan pembangunan pula pada 2001 ianya didapati lebih rendah jika dibandingkan peruntukan tahun 2000.00 ) atau 58.00 juta. Peruntukan pembangunan yang lebih rendah ini disebabkan pada tahun 2001 bahagian senitaman kurang melaksanankan projek-projek besar disamping beberapa projek besar yang dimulakan pada tahun-tahun terdahulu telah disiapkan sebelum tahun 2001.084.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.084. Peruntukan pembangunan yang telah diluluskan pada tahun 2001 ialah sebanyak RM 41.220. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.438.000.104.438.

120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 PERUNTUKAN MENGURUS TAMAN BURUNG KUALA LUMPUR PERUNTUKAN PEMBANGUNAN PERUNTUKAN MENGURUS SENI TAMAN Graf Menunjukkan Peruntukan Mengurus Taman Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 19 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Penggambaran di kawasan taman dan kawasan landskap.5. Rekreasi berkuda di Taman Tasik Titiwangsa.5.000.11 HASIL KUTIPAN Anggaran kutipan tahunan adalah lebih kurang RM 1.500. Antara perkhidmatan yang disediakan: Perkhidmatan menyewa pasu bunga kepada agensi kerajaan. Tetapi jumlah ini adalah terlalu kecil berbanding umlah perbelanjaan yang dibuat. Universiti Putra Malaysia 20 . Menyewa kawasan/ tapak hari keluarga di taman-taman awam.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.10 SUMBER EKONOMI JABATAN SENI TAMAN DBKL Selain daripada berperanan dalam pengindahan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Pihak Jabatan Seni Taman DBKL juga menyediakan kemudahan rekreasi untuk keselesaan warga kota di samping menyumbangkan kepada sumber kewangan pihak DBKL. 1. swasta dan orang perseorangan.00 dan telah dapat dikutip melalui pelbagai perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh pihak jabatan. Bacelor Senibina Landskap. Kemudahan rekreasi air di Taman Tasik Perdana dan Titiwangsa. Beberapa peralatan baru untuk rekreasi air juga disediakan. Ini disebabkan oleh jabatan ini memberi perkhidmatan dan keselesaan kepada warga kota. 1.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

JADUAL : HASIL KUTIPAN BAGI TAHUN 2000 DAN 2001 BIL PERKARA JUMLAH KUTIPAN 2000 1 2 3 4 5 Permohonan kelulusan Plan Landskap Gantirugi penebangan pokok Kemasukan ke Taman Burung Sewaan pasu bunga Penggunaan kawasan di taman-taman awam untuk aktiviti Hari keluarga, Sukan dan lain-lain. 6 7 8 9 10 11 12 Penggunaan Padang Merbok Peggambaran di kawasan bawah pengurusan Bahagian Seni Taman Rekreasi air ( sampan, keno, feri, air, aquabike) Syatel taman Penggunaan padang bola/ gelanggang Tandas-tandas awam Rekreasi berkuda JUMLAH KESELURUHAN 11,200.00 57,019.80 1,814.90 10,960.00 242,823.80 34,613.50 1,771,001.28 16,500.00 97,919.00 2,967.70 5,900.00 217,928.40 34,178.50 1,544,809.69 12,200.00 213,200.00 863,898.00 278,196.28 44,815.00 2001 15,750.00 673,900.00 Diswastakan 454,466.09 25,300.00

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

21

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

1.5.12 JUMLAH PERBELANJAAN

Hasil kutipan yang diperolehi melalui perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh pihak jabatan adalah sedikit berbanding jumlah perbelanjaan yang telah dibuat. Oleh itu, pihak jabatan memperolehi peruntukan kewangan daripada kerajaan untuk menanggung kos pengurusan dan penyenggaraan landskap.

JADUAL: KOS PROGRAM DAN PENYENGGARAAN KEMUDAHAN REKREASI DAN LANDSKAP PERKARA 1999 SEBENAR (RM) Bekalan alat-alat perkakas Pakaian seragam Penyenggaraan taman-taman awam Penyenggaraan kenderaan Penyenggaraan mesin potong rumput/ chain saw dan lain-lain. Penyenggaraan mesin pancutan air Penyenggaraan Taman Tasik Titiwangsa Penyenggaraan kawasan taman tanah lapang dan taman permainan kanak-kanak Penyenggaraan Taman Tasik Perdana Penyenggaraan Taman Kancil Penyenggaraan Taman Permaisuri
Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

2000 PERUNTUKAN (RM)

2001 ANGGARAN (RM)

12,370.00 268,310.00 222,140.00 88,580.00 45,980.00

10,000.00 300,000.00 2,000,000.00 160,000.00 60,000.00

30,000.00 330,000.00 4,800,000.00 334,100.00 149,400.00

102,290.00 1,192,410.00 1,365,060.00

2,000,000.00 1,800,000.00 1,500,000.00

2,000,000.00 1,500,000.00 2,800,000.00

1,525,620.00 32,250.00 919,250.00

2,000,000.00 100,000.00 1,500,000.00

1,700,000.00 110,000.00 1,500,000.00

22

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Penyenggaraan Taman Orkid Penyenggaraan binatang-binatang Penyenggaraan Taman Bunga Raya Pembekalan, Penyenggaraan dan penggantian annuals Penyenggaraan nurseri/ bunga keratan Kempen menanam pokok Bayaran kontrak- memotong rumput Bayaran kontrak- Andaman/ Penyenggaraan pokok JUMLAH KESELURUHAN

114,900.00 161,100.00 18,030.00 413,260.00

200,000.00 250,000.00 200,000.00 1,450,000.00

200,000.00 250,000.00 200,000.00 3,000,000.00

484,090.00 1,160.00 982,790.00 7,949,590.00

1,000,000.00 30,000.00 100.00 5,000,000.00 19,560,100.00

3,300,000.00 100,000.00 22,000,000.00 5,000,000.00 49,303,500.00

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

23

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

2.0

PERANCANGAN LANDSKAP YANG DILASANAKAN OLEH JABATAN SENI TAMAN DAN KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR DBKL ADALAH:

Program Penghijauan Pembangunan taman awam Pembangunan taman bertema dan taman khas Pengindahan kawasan lapang Pengekalan alam semulajadi Pengindahan sungai Landskap jalan Penyenggaraan pokok rending, rumput, taman awam, alat permainan kanak-kanak dan lain-lain kemudahan. Pelan Induk Landskap dan GIS untuk pokok rimbun

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

24

Universiti Putra Malaysia 25 .1 DASAR-DASAR PENGINDAHAN 1990’s 1990’s Program Bersih Dan Indah Sistem Saliran Automatik Peningkatan Kualiti Air Tasik Taman Awam Penyediaan Kemudahan Sukan Lasak Inventori Pokok Rendang City In Bloom’s Pelan Landskap Kuala Lumpur Taman Tropika Lestari Penanaman Pokok Berbunga Dan Daun Berwarna 1978 1980’s 1980’s 1980’s 1980’s 1980’s 1980’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s No Road Without Trees Penghijauan Kuala Lumpur Kempen Kebersihan 3 Ekar Kawasan Hijau Untuk 1000 Penduduk Kl Master Plan Kuala Lumpur Kuala Lumpur Berwarna-Warni Konsep Tree Bank Rangkaian Jalinan Hijau Konsep Rock Garden Program Sekolah Angkat Konsep Hutan Bandar Program Penyenggaraan Pokok Rendang Ciri-Ciri Kesenian Dalam Landskap Program Guna Semula ‘Wood Chipping’ Kawasan Riadah Tepi Sungai Program Mengganti Pokok Angsana Peningkatan Taraf Permainan Kanak-Kanak Kempen Menanam Pokok Penggunaan Bahan Tanaman Annual Taman Mini Berciri Air Konsep ‘Urban Spaces’ Garden City Of Light 1990’s 2000 2001 2002 2001-2002 2002 2002 Bacelor Senibina Landskap. 2. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 26 .2 Carta Aktiviti Bahagian Senitaman Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 2.

Taman Medan Idaman .Taman Tasik Manjalara Taman dalam pembinaan: .Taman Tasik Perdana .3 PENDEKATAN DAN STARTEGI DALAM PENGINDAHAN BANDARAYA KUALA LUMPUR PENANAMAN POKOK RENDANG Di jalan-jalan utama.1980an) Raintree ( Enterolobium saman) Tabebuia pentaphylla Jumlah pokok rendang lebih daripada 400 000 pokok MEMBINA TAMAN AWAM Menambah keperluan beriadah dan berekreasi untuk wargakota.Taman Bukit Jalil .Taman Rekreasi Lembah Kiara . taman awam. Taman-taman awam yang telah dibina: .Taman Tasik Datuk Keramat .Taman Tasik Permaisuri .Taman Metropolitan Batu Bacelor Senibina Landskap. tempat letak kereta dan zon pemampan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.Taman Metropolitan Kepong . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 27 . 2.Taman Tasik Titiwangsa . Jenis tanaman ƒ ƒ ƒ Angsana (1970an. tepian jalan.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Taman Rimba Kiara Taman yang akan dibangunkan: .9 Hek) Taman Herba & Konservatori(0.3 Hek) Taman Kancil & Rusa(4.Taman Botani Bukit Jalil .9 Hek) Taman Bunga Raya(0.Taman Arboratum Bukit Kiara .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 28 .4 Hek) Memorial Tun Abdul Razak(1.Taman Bukit Komanwel .1 Hek) Taman Burung(12.Taman Tasik Pudu Ulu .Taman Medan Idaman MEMBINA TAMAN BERTEMA Taman yang mempunyai konsep/ tema tertentu: Taman Orkid(0.2 Hek) Laman Asean Tugu Negara Dataran Merdeka Bacelor Senibina Landskap. .Taman Klcc .

IMEJ TAMAN-TAMAN AWAM DI KUALA LUMPUR Imej-Imej Di Taman Orkid Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 29 .

Imej-Imej Di Taman Rekreasi Lembah Kiara Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 30 .

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 31 . Imej-Imej Di Taman Tasik Permaisuri Bacelor Senibina Landskap.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 32 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Imej-Imej Di Taman Tasik Perdana Bacelor Senibina Landskap.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Imej-Imej Di Taman Tasik Titiwangsa Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 33 .

kekotak pasu.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. MEMBINA TAMAN-TAMAN MINI (191 KAWASAN) Bulatan Tepian jalan Persimpangan jalan dan jejambat Taman khas Tepian bangunan -18 kawasan -60 kawasan -13 kawasan -10 kawasan -90 kawasan PROGRAM PENGHIJAUAN Sebagai satu program pemulihan alam sekitar yang terjejas akibat pembangunan PENGINDAHAN TEPIAN SUNGAI PENYEDIAAN KEMUDAHAN REKREASI Pembinaan kompleks sukan dan padang sukan sebgai penggalak untuk wargakota beriadah dan berekreasi. Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 34 . pasu gantung dan pergola. PENGINDAHAN DAN HIASAN LERENG/CERUN Mengindahkan kawasan berumput dengan tanamna corak berwarna-warni Menampakkan bentuk dan corak HIASAN SENI JALAN Penggunaan tanaman renek berbunga/tanaman semusim ( annual plants).

30 kontraktor .405 juta CADANGAN SKOP KERJA PENYELENGGARAAN AKAN DATANG Penyelenggaraan bunga dantung/spiral Penyelenggaraan tandas awam Penyelenggaraan padang permainan kanak-kanak Bacelor Senibina Landskap.065 juta Kos mengurus Jumlah = 83.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.tanam pokok . Universiti Putra Malaysia 35 .kerja civil Kontraktor pembangunan .26 kontraktor Kos pembangunan = 53.pejal lembut .11 kontraktor . KONTRAKTOR PERLAKSANAAN Taman awam Potong rumput Cantas pokok Kontraktor berpenggal .340 juta = 136.

tanaman penutup bumi Bacelor Senibina Landskap. Kelulusan pelan landskap sebagai salah satu syarat mendapatkan kelayakan sijil menduduki bangunan (cf dan tcf ) bagi memastikan pembangunan hartanah mempunyai kawasan landskap yang ditetapkan disamping mengambil kira rekabentuk danjenis pokok yang ditanam. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. pokok kelapa sawit dan Palma. Universiti Putra Malaysia 36 . Akta pemeliharaan pokok Pengawalan penebangan dan pengalihan pokok Pengurusan landskap dan pemeliharaan pokok PENYELENGGARAAN TAMAN DAN KEMUDAHAN AWAM Sistem pengurusan taman – taman & kemudahan awam Pengurusan kontrak :Taman-taman awam Pengurusan jabatan :Taman-taman khas PENYELENGGARAAN UNSUR SEMULAJADI ( NATURAL ELEMENTS. TOPOGRAPHY ) Penyenggaraan 'softscape Penyenggaraan rumput Penyenggaraan pokok (ketinggian kurang dari 5 meter) Penyenggaraan pokok (ketinggian melebihi 5 meter) Penyenggaraan pokok pagaran. pohon Buluh dan bertam.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. WATER. PLANTS.4 PENGAWALAN PROJEK PEMBANGUNAN LANDSKAP OLEH PIHAK SWASTA / AGENSI KERAJAAN Memastikan ladskap di kuala lumpur mencapai tahap yang dirancang. 2.

PENYELENGGARAAN BAHAN BINAAN ( STRUCTURES AND BUILDINGS. LIGHTS. longkang-longkang. trek beriogging Dan siar kaki. penyenggaraan lampu taman. kolam dan tasik. tempat minuman (drinking fountain). meja berkelah dan kerusi rehat. Universiti Putra Malaysia 37 . kolam pancutan air. pergola.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. kolam air terjun. terowong pejalan kaki. papan tanda. MERUMPAI DAN MENGGEMBUR Mengekalkan keindahan landskap dan kelihatan kemas Bacelor Senibina Landskap. BINS’ AND OTHERFOCAL ELEMENTS) Penyenggaraan wakaf Perhentian syatel taman Penyenggaraan stesen senaman 'Par-course'. WALKWAY’SEATING’ SIGNAGES. PENYELENGGARAAN LANDSKAP Penyiraman dan pengairan Sistem sprinkler Lori Tangki KAWALAN SERANGGA DAN PENYAKIT Menjamin pertumbuhan yang subur dan mengekalkan 2 bulan sekali. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

579. PEMBAJAAN Pokok rimbun – 4 bulan sekali. Universiti Putra Malaysia 38 . Pokok renek – 3 bulan sekali.put duruskan oleh jabatan melalui kerja-kerja kontrak. MALAMEAL – Baja asas. Bacelor Senibina Landskap. CANTASAN DAN PEMANGKASAN Menghasilkan bentuk tanaman yang menarik Membetulkan atau memperbaiki ketidak seimbangan tumbuhan Mengelakkan gangguan kepada pengguna Membuang dahan yang rosak dan berpenyakit TIANG SOKONGAN Supaya pokok tumbuh tegak dan tidak tumbang pada peringkat awal tumbesaran PEMOTONGAN RUMPUT Untuk memastikan kawasan landskap akan kelihatan menarik Kawasan seluas 3.366 hektar kawasan ru.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. JENIS BAJA YANG DIGUNAKAN NPK ( 21:21:21+TE) NPK (12:12:17) NPK (15:15:15) NPK (8:8:8 +3MgO) – Baja organic.

2. Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) 2) Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (Uniform Building By-Law) 3) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) 4) Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) 5) Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 (Akta 127) 6) Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56) dan sebagainya.5 AKTA / POLISI / UNDANG-UNDANG PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP Aktiviti-aktiviti pembangunan landskap meliputi kawasan yang luas dan juga kawasan yang amat sempit maupun bertindih dengan kawasan yang mana pengawalan aktiviti pembangunan sediada yang sedang berkuatkuasa seperti: 1) Akta Jalan. SLOW RELEASE CONTROL (14:14:14) Untuk pokok besar ( 6 bulan. Universiti Putra Malaysia 39 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.4 tahun) WATER SOLUBLE (15:18:21 +TE) (15:30:15 +TE) (18:24:16 +TE) PENYENGGARAAN KOLAM AIR PANCUTAN DAN AERATOR Untuk memastikan kualiti visual air sentiasa bersih Mengelakkan kerosakan kepada peralatan. Bacelor Senibina Landskap.

Penguat kuasaan pengemukaan pelan-pelan landskap dapat dibuat di peringkat Pihak Berkuasa Tempatan semasa pengemukaan pelan-pelan bagi Kelulusan Kebenaran Merancang mengikut Akta 172. • Pengwartaan kawasan lapang yang mampu berfungsi sebagai Regional Park bagi bilangan penduduk sesuatu kawasan misaInya melebihi 200 ribu orang di dalam kawasan perancangan 2. Seksyen 21.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. • Penyediaan pelan kontur sediada dan pelan kontur cadangan pembangunan bagi memastikan pemotongan tanah adalah pada tahap minima.2 I B. Parit dan kawasan sekeliling bangunan. 3 5 dan 3 5A-H. Perancangan Landskap • Penyediaan pelan landskap sebagai sebahagian daripada Pelan Stuktur. b. 21 C. Pelan Induk Pembangunan. Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. 22.1 1.5. Akta 172. 2. • • Pengwartaan pokok-pokok di bawah "Tree Presevation Order' dibawah Seksyen 3 5 A hingga H. Penguatkuasaan Pelan Landskap Di Kawasan Awam Penting Pembangunan Landskap a. warga tua dan cacat anggota. Universiti Putra Malaysia 40 . ibu mengandung. Pelan Pembangunan Rancangan Tempatan. Jalan. 21 A.500 hektar memerlukan sekurang-kurangnya 500 hektar kawasan lapang yang efektif • Penyediaan Pelan Inventori Pokok Sediada bagi kawasan cadangan pembangunan. Rekabentuk Landskap • • Penyediaan ruang-ruang luaran yang mencukupi dari segi bilangan penduduk atau unit kediaman atau bangunan Penyediaan laluan pejalan kaki yang sempurna dan mampu berfungsi dengan selamat bagi golongan kurang upaya seperti kanak-kanak.

berdahan rapuh di kawasan laluan dan kegunaan awam yang padat. Penyediaan keperluan pengairan bagi tanaman. Keperluan penghadang bagi komponen-komponen utility. dan lain-lain diperlukan untuk dinilai kesesuaiannya dikawasan-kawasan tertentu. Penanaman pokok yang telah sempurna misaInya pokok melebihi ketinggian 3 m matangnya yang mana pokok tersebut telah dipotong akar tunjangnya atau pokok yang di tanam melalui stem cutting tidak boleh ditanam di kawasan awam. Universiti Putra Malaysia 41 . dan lain-lain. • • • • • • • • Penyediaan pokok. tumbuhan renek. Penyediaan halangan berbentuk pagar. program kerja bagi perlaksanaan projek bagi membolehkan pemeriksaan keatas kerja-kerja perlaksanaan Bacelor Senibina Landskap. Dan Lain-lain. tanaman pagar bagi kawasan luaran yang mana. kedalaman lubang. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. saiz. Tumbuhan yang ditanam disekitar utiliti. dan tanaman yang sesuai supaya tidak mendatangkan bahaya kepada pengguna seperti penanaman pokok beracun. berduri tajam dan besar. Keperluan buffer bagi jalan-jalan utama dan lain-lain c. Penyediaan sub-soil drainage. Spesifikasi pokok.: Keperluan site clearance dan planting clearance bagi jalan (600mm dari kerb). susur tangan (railings). berbuah besar. dinding.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Perlaksanaan Projek Landskap • • • • • • Penyediaan dijalankan. Penyediaan keperluan pencahayaan kawasan landskap. terdapat pertukaran aras yang mendadak sehingga boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna (> 600mm). Spesifikasi lubang.

semua pelan-pelan dan maklumat kawasan berkaitan dengan kawasan tertentu iaitu maklumat berkaitan jalan.5. belum lagi mendapat tempat dinegara ini dan ianya masih memerlukan kajian mendalarn bekaitan keperluannya dari segi sosial dan warisan kebudayaannya (cultural heritage). Universiti Putra Malaysia 42 . taman-taman. interpretasi bagi istilah adalah seperti berikut: "Kawasan Awam" merujuk kepada. bangunan. 2. Bacelor Senibina Landskap. lektik. dan sebagainya adalah diperlukan untuk memastikan kawasan terbabit dapat di selenggara dengan berkesan tanpa mendatangkan bahaya kepada orang awam dan juga pekerja-pekerja pihak berkuasa tempatan. utiliti. padang. Operasi dan Penyelenggaraan Landskap • • Berdasarkan kepada pelan pembangunan yang mana. kawasan-kawasan selain daripada lot-lot persendirian yang mana termasuk kawasan jalan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pemeliharaan dan Pemuliharaan Landskap • Bidang ini walaupun diketahui penting terutamanya bagi sebuah negara membangun. Semasa pengambilalihan kawasan oleh pihak berkuasa tempatan. 2. kaki lima (footway). pengairan. kawasan sekeliling. 3. punca air. • Kerja-kerja penyelenggaraan perlulah mematuhi keperluan akta-akta sediada seperti yang diatas.2 Interpretasi Bagi tujuan perbincangan. perlu dikemukakan kepada pihak berkuasa tempatan dimana pelanpelan tersebut perlu dipatuhi supaya operasi dan penyelenggaraan dapat dijalankan dengan sempurna. dan sebagainya yang diselenggara oleh pihak berkuasa tempatan. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. kawasan aktivitii awam (public place). tepian jalan (sides of streets). kawasan permainan.

Maintenance and repair of public streets 5. Universiti Putra Malaysia 43 .Preliminary b) Part 11 . of streets Bacelor Senibina Landskap. Provision of foot-ways. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. etc.3 Undang-Undang Berkaitan Landskap Didalam Undang-Undang Sediada: 1. sukan. kawasan riadah. acquisition 9. 2.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Repair of private streets 16. Power to acquire to be in accordance with law relating to compulsory. kepada kawasan lapang. laluan pejalan kaki.Streets 4. kawasan awam dan mana-mana kawasan diluar sempadan lot persendirian. 37. Paving etc. 'pleasure ground'. of private streets 14. 36. Notice on person causing private street to be in a dangerous or defective condition 23. Hedges and trees bordering streets to be trimmed. Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) a) Part I . Private persons making new streets 11. Akta Jalan. Prevention of grassfires 38. Trees not to be planted within 12ft. kawasan awam dan juga kawasan lot persendirian yang dicadang atau telah dibangun untuk kawasan. Regular line of streets may be prescribed 24. Widening of private streets 15. "Kawasan Landskap" merujuk.pembangunan luaran (external living spaces).5. "Kawasan Lapang" merujuk kepada mana-mana tanah termasuk taman-taman awam. Power to make and improve streets 6 Power to take land adjoining streets for building purposes 7.

Local Authority to repair and alter discontinue surface and strom drains.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Earth work 75. Local Authority may acquire land for part of back-lane. Land to be set apart for back-lane.Buildings 70 A.By-Laws Bacelor Senibina Landskap. c) Part III . etc. Universiti Putra Malaysia 44 . Local Authority to construct and maintain drains and watercourses 51. Declaration of back-lane as public street. etc. Depositing Dirt on Street.Misc g)Part V1. Taking up pavement 43. Dangerous places to be repaired and enclosed 45. 52. e) Part V . 39.Drains 50. Penalty for making unauthorized drains into canals or streams d) Part IV – Back lanes 65. f) Part VI . Watering Streets 47. 66. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Light and Ventilation 30.Constructional Requirements Part VII .Fire Requirements Part VII .Fire Alarms. 2. Fire Detection.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Width of footway d) e) f) g) Part IV – Temporary 'Works in Connection -with Building Operations Part V1 .Space. Space about building abutting a street and a backlane 33. and Fire Access Bacelor Senibina Landskap. Access from a street 38. Fire Extinguishments. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (Uniform Building By Law) a) Part I . Universiti Putra Malaysia 45 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Preliminary b) c) Part 19 . Space about buildings on lots abutting a street and having no backlane 34. Open Space not to be altered or roofed 32. Open Spaces to be provided 31. Space about detached building 35.Submission of Plans for Approval Part M .

and the management of traffic in. the making up of open spaces in.Policy and Administration Part III . and (b) contain such matters as may be prescribed or as the Committee may in any particular case specify. the improvement of the landscape of. Preparation of draft local plans. the protection and improvement of the physical environment of. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. the preservation and enhancement of character and appearance of buildings in.Development Plan Section 12. the preservation of the natural topography of. its proposals for (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (X) the development of.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 46 . 3. in such details as the local planning authority thinks appropriate. a) b) c) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) Part I . the preservation and planting of trees in. the area of the local plan.Preliminary Part II . (3) A draft local plan shall consist of a map and a written statement and shall - (a) formulate. Bacelor Senibina Landskap. the improvement of communications in. the use of land in.

(b) the line of frontage with neighbouring buildings. which may be affected by the developments Bacelor Senibina Landskap. and (g) any other matter that the local authority considers necessary for the purpose of planning. contours. d) Part IV -Planning Control Section 21. the applicant shall submit a development proposal report which shall contain the following: (a) the development concept and justification. geology. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Application for Planning Permission.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. landscape. (b) a location map and site plan. Universiti Putra Malaysia 47 . if any. (f) access to the land on which the building is to be erected. (e) the setting back of the building to a building line. (3) Where the development involves the erection of a building. (c) particulars of land ownership and restrictions. design. the local planning authority may give written directions to the applicant in respect of any of the following matters. that is to say (a) the level of the site of the building. (d) the class. water bodies and catchments and natural features thereon. Section 21A. and (iii) particulars of a building. drainage. (c) the elevations of building. (ii) a survey of trees and all forms of vegetation. (d) (i) a description of the land including its physical topography. Development Proposal Report (Laporan Cadangan Pemajuan-LCP) (1) In addition to the documents and plans required to be submitted under section 2](1) for planning permission. and appearance of the building.

the details of which are specified in section 21B.8m metre and other vegetation thereon. preservation and enhancement.Development Charge (f) Part VA . and (g) such other matters as may be prescribed by the local planning authority. particulars of the character and appearance of buildings located in the surrounding area. and its special character. (f) layout plans. appearance. measures for the preservation of its natural topography. measures for the preservation and planting of trees there on. protection. Universiti Putra Malaysia 48 . (vii) the proposed earth works. measures for the improvement of its landscape. (e) Part V . the location and species of trees with girth exceeding 0. Section 21B. and (b) where the development is in respect of a building with special architecture or historical interest. and (c) Where the development involves a building operation. particulars to identify the building including its use and condition. Layout Plans (1) The layout plans under paragraph (f) of section 21A (1) shall show the proposed development and in particular (a) where the development is in respect of any land (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) measures for the preservation and improvement of its physical environment. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Tree Preservation Order Bacelor Senibina Landskap. and (viii) a description of the works to be carried out. make and feature and measures for its.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. (e) a land use analysis and its effect on the adjoining land. if any. the making up of open spaces.

Universiti Putra Malaysia 49 . Contohnya: Ruang Penghubung / pejalan kaki perlulah: (1) (2) (3) (4) (5) (6) Menyediakan laluan yang tidak mempunyai protrusion melebihi 25mm dari aras permukaan laluan. menyediakan ruang 'open space' yang efektif bagi tujuan ianya diperlukan. disediakan susur tangan dan penghadang pada kawasan yang mempunyai perubahan aras melebihi 600mm (kawasan bersebelahan). kesinambungan pejalan kaki yang praktikal. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. mengikut keperluan masyarakat dengan menyedia ruang-ruang yang mencukupi serta strategik untuk digunakan oleh orang ramai. Semua grating perlulah bertentangan dengan aliran utama pejalan kaki. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) Dibawah akta ini. selesa dan bersih. Walaubagaimanapun. Penyediaan ruang-ruang ini juga perlulah seimbang dengan kebolehan penyelenggaaraan dari segi man-power. mempunyai kecerunan yang tidak melebihi 8% atau 1:20 (Ramp yang berkecerunan 1:12 hanya dibenarkan bagi ramps didalam bangunan). belum lagi terdapat Undang-Undang yang spesifik bagi landskap atau kawasan lapang untuk memastikan aktivitiaktiviti pembangunan landskap adalah praktikal. Pihak Berkuasa Tempatan boleh membuat undang-undang kecil berkaitan landskap dari menguatkuasakan undangundang kecil berkaitan melalui pentadbiran untuk kawasan-kawasan dibawah kawalannya. bukan sekadar memenuhi keperluan pengemukaan pelan. 4. kawasan santai dan kawasan awam (public realms) di dalam Bandar yang selesa dan selamat bagi mengadakan pelbagai aktiviti ekonomi dan social. Sekurang-kurangnya 3 m lebar untuk gunasama sebagai laluan basikal dan penyelenggaraan.5 m lebar untuk kegunaan pelajan kaki. juga teknologi dan keberkesanan rekabentuk. sekurang-kurangnya 1. Perkara-perkara yang perlu dititik beratkan dalam pembangunan landskap ialah keseimbangan praktikaliti kesesuaian cadangan. Bacelor Senibina Landskap. menyediakan kawasan riadah dan permainan kanak-kanak yang selamat.

Menyediakan rak basikal di bahagian pintu masuk bangunan. disediakan susur tangan pada semua. Mempunyai kemasan lantai yang skid-free.2 m bagi ramp. Tanaman beracun tidak dibenarkan di dalam kawasan.5m dari laluan pejalan kaki tidak dibenarkan. tanaman dikawasan terdapatnya papan tanda supaya papan tanda tidak terhalang.5 % . maximum ketinggian antara landing tidak melebihi 1.5 m. Bacelor Senibina Landskap. Disediakan kerb beketinggian 50mm di bahagian tepi kedua-dua. tanaman renek di kawasan persimpangan hanya dibenaran pada ketinggian maximum 600mm. Disediakan lampu yang mencukupi untuk keselamatan diwaktu malam. Ekses ke telefon awam. (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) berkelebaran minimum 1. mempunyai landing pada jarak tidak melebihi 18 m. tandas.0 % untuk tujuan 'surface drainage' yang berkesan. awam. Menyediakan permukaan yang mempunyai kecerunan yang landai 0. dibenarkan ditanam 3 m dari kerb. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. kawasan tangga. Tanaman dalam lingkungan 1. Universiti Putra Malaysia 50 . ramp dan kawasan tangga yang amat lebar pada j arak 3 m interval. Pertukaran aras mendadak dan tangga terletak di aliran utama pejalan kaki tidak dibenarkan. tempat rehat/duduk dan papan.2. landing.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. menyediakan ruang kelegaan. belah pejalan kaki untuk keperluan golong cacat penglihatan. pokok j enis hutan/besar hanya. tanda. Tanaman di Tepian Jalan perlulah: (1) (2) (3) (4) mempunyai kelegaan tanaman 600mm dari kerb.

Membuat program cantasan ke atas pokok yang tidak melebihi 20 meter ke atas. mengeluarkan perintah berkenaan Aktiviti memelihara pokok dalam kawasan pihak berkuasa. Seksyen 35A memberi kuasa budibicara kepada pihak berkuasa mengeluarkan suatu perintah pemeliharaan pokok bagi mengawal penebangan pokok yang diancam kepupusan atau yang mempunyai nilai istimewa. 2. 3. (2) Diperbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. Seksyen 35A menetapkan semua pokok mempunyai lilitan lebih dari 0. 4. Sebagai mematuhi mana-mana Undang-undang bertulis lain seperti Akta Kerajaan Tempatan 1976 . Pengairan bagi Tanaman Tong Sampah perlulah: (1) Mempunyai weep hole dibahagian bawah tong untuk mengelak dari air bertakung didalam tong. ASPEK PEMULIHARAAN DAN PENANAMAN POKOK Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) yang dipinda dibawah Akta Perancangan Bandar Dan Desa (Pindaan ) 1995 (Akta A933). Akta 172 . mengadakan peruntukan memberi perlindungan khas kepada pokok matang untuk memastikan ia tidak ditebang dan sistem ekologi semasa sesuatu kawasan dikekalkan. Akta Perhutanan Negara 1984 dan Akta Kualiti Alam sekeliling 1974. Universiti Putra Malaysia 51 . Mengambil tindakan menebang pokok yang hampir mati atau dikategorikan merbahaya Mengambil tindakan menebang bagi mencegah bahaya yang hampir benar berlaku. ianya perlulah mudah di alas dan mudah dibersihkan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. POLISI PENGURUSAN POKOK RENDANG OBJEKTIF PENGURUSAN POKOK RENDANG 1. Penebangan dibenarkan hendaklah diberi secara bertulis dan berkuasa bolehlah mensyaratkan pokok-pokok yang ditebang perlu diganti dengan penanaman semula sebagai alternatif Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.8 meter tidak boleh ditebang kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin pihak berkuasa tempatan.

5. Jumlah masih banyak tetapi dikategorikan ke dalam kumpulan terancam.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Tanaman kenamaan . landskapnya geologinya . Laporan "Penilaian kesan Trafik". Laporan kajian perlu diambil kira dari segi aspek:a) b) c) d) e) f) Profil topografinya . kawasan pemeliharaan bukit dan lain-lain kawasan 52 . b) Pokok Istimewa Nilai tersendiri . Bacelor Senibina Landskap. tanah liat dan sebagainya.membuat penilaian sejauh mana ia memberi kesan kepada flora dan fauna bagi kawasan terbabit. tadahan air dan bentukbentuk semulajadi diatasnya.aras kontur Jenis is geologinya tanah samada pasir . kawasan tadahan air . Sistem saliran dan rangkaian sedia ada atas tapak.Pemeliharaan pokok terdiri dari mana-mana spesis ditanam melebihi 30 tahun.rizabnya serta ekses keluar masuk. Pokok-pokok dalam kawasan perlindungan . c) Nilai sejarah .Pokok mempunyai nilai tempatan atau sumbangan estetika terhadap landskap atau sebagai penghadang fizikal semulajadi pandangan buruk. Sistem laluan . saliran air . Guna tanah di kawasan berkenaan . Kajian geoteknik oleh pakar yang dilantik . konturnya .4 PERINTAH PEMELIHARAAN POKOK KATEGORI POKOK DIBAWAH PERINTAH PEMELIHARAAN POKOK a) Ancaman kepupusan Pokok yang disenaraikan ke dalam kumpulan tergolong dari spesis yang jarang ditemui.Pokok yang ditanam oleh pemimpin negara atau orang kenamaan sempena upacara tertentu. Universiti Putra Malaysia hutan simpan . PERKARA DITITIKBERATKAN Perihal tanah termasuklah sekitarnya dari segi fizikal topografinya . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. gambut . Ini bagi tapak dilereng bukit dan kawasan yang berkecerunan lebih 20 darjah. 2.Pokok yang ditakrifkan di dalam undang-undang bertulis dan pokok terletak di dalam kawasan yang diistiharkan kawasan seumpamanya.

di mana datadata mengenai tempat. Di samping itu. Program ini perlu disediakan dalam bentuk jadual penyelenggaraan yang menyenaraikan semua jenis kerja penyelenggaraan dan kekerapan pelaksanaannya dalam tempoh tertentu kebiasaannya satu tahun. selesa. turf. Bagi membantu pihak-pihak yang menjalankan penyelenggaraan dengan berkesan adalah perlu setiap cadangan landskap bagi sesuatu kawasan disertakan dengan laporan pengurusan penyelenggaraan. pemeriksaan berjadual ke atas kawasan penanaman adalah amat penting dan ianya perlu dijalankan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan setiap 2 minggu sekali. antaranya ialah membahagi-bahagikan komponen taman kepada landskap lembut dan landskap kejur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 53 . 2. Bahagian Senitaman Dan Kawalan Pembersihan DBKL menggunakan pelbagai teknik bagi melakukan program penyelenggaraan di taman-taman awam di Kuala Lumpur. Bacelor Senibina Landskap. kawasan tasik dan sebagainya. jenis dan bilangan penanaman yang telah dibuat direkodkan.5. penutup bumi serta hedges. beberapa perkara yang perlu diambil perhatian adalah seperti • • • Memastikan program penyelenggaraan diikuti Mengesan kesuburan tanaman dan mengenalpasti serangan penyakit Memastikan keselamatan tanaman dan orang awam Seterusnya program penyelenggaraan dan pemeriksaan akan lebih berkesan dengan bantuan sistem pendaftaran pokok. indah dan menarik. Antara program yang cuba di ketengahkan oleh bahagian senitaman DBKL pula adalah seperti sistem inventori bagi taman-taman awam yang meliputi komponen-komponen seperti taman permainan. Kerja-kerja yang sama akan diulang pada tahun-tahun yang berikutnya dan jika perlu bolehlah dibuat beberapa pengubahsuaian berdasarkan kematangan pokok atau tanaman. Bagi meningkatkan kualiti pekerja pula. Fungsi program penyelenggaraan adalah untuk penjadualan kerja-kerja penyelenggaraan secara teratur dan berterusan. Semasa lawatan pemeriksaan berjadual ini. Landskap lembut pula dibahagikan kepada komponen seperti pokok.5 PROGRAM DAN TEKNIK PENYELENGGARAAN Program penyelenggaraan tanaman menjadi satu perkara yang penting untuk menentukan taman dalam keadaan sempurna.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. borang penilaian kerja juga disediakan oleh pihak DBKL.

jalanraya. bulatan-bulatan jalan. dipungut serta rumput-rumput yang telah dipotong dibuang supaya kelihatan kemas dan rapi. Rumput hendaklah dipotong dengan pendek. keadaan rumput mestilah sentiasa pendek. tumbang. Setiap tempat cantasan perlu dicat dengan wound dressing supaya dapat mengelakkan tumbuhan tersebut dari mendapat penyakit. Walau bagaimanapun. Ketinggian lebih 15 kaki Matatunas atau tunas air (epikomik shoots) yang tumbuh di batang atau pangkal pokok hendaklah dibuang. longkang-longkang saluran skupper dan bangunan hendak diracun setiap bulan. 2. taman permainan sepertimana terkandung dalam pelan. ranting. Pokok yang condong atau tidak tegak dipancang dengan kayu yang bersaiz 2”x 2” setinggi 10 kaki dan diikat dengan menggunkan tali. Rumput yang berhampiran dengan pagaran. bulatan-bulatan jalan. Universiti Putra Malaysia 54 . pavement. Pokok menumpang atau sakat pada setiap pokok di dalam taman hendaklah dibuang sehingga kelihatan bersih dan kemas. atas-atas pavement dan jogging track. Definisi pemotongan rumput ialah memotong rumput dan membersihkan kawaan sekitar taman sepanjang bahu jalan. • Penyelenggaraan Pokok 1. Selepas pemotongan rumput dilakukan. Kerja-kerja penyelenggaraan hendaklah dibuat setiap dua kali dalam sebulan. cermat dan kemas dengan ukuran seperti ¾” daripada paras tanah. Batang utama ditingkatkan kepada ketinggian sekurangkurangnya 10 kaki tinggi.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. batas tembok dan tepi bangunan. Meningkatkan batang utama kepada sekurang-kurangnya 30 kaki tinggi. sekah atau patah dahannya mestilah dibersihkan dan dibuang ke kawasan pembuangan sampah tanpa melibatkan peningkatan kos tambahan. tanah-tanah terkumpul dan batu-batu yang terdapat dalam skupper (Scuppers drain). Mana-mana pokok yang mati. taman-taman permainan atau hiburan. kawasan tanah lapang termasuk cerun dan atas tebing. A) SOFTSCAPE • Penyelenggaraan Rumput Definisi rumput adalah termasuk semua jenis rumput dan semak samun dalam kawasan rezab jalan . ianya mesti dsapu. tanah lapang. Ketinggian bawah 15 kaki Matatunas atau tunas air (water shoot) yang tumbuh dipangkal dan batang pokok. termasuk membersihkan dan membuang semua bentuk sampah. rezab jalan. Setiap kesan cantasan mestilah dirawat dengan wound dressing supaya dapat mengelakkan pokok Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

sekah atau patah dahannya mestilah dibersihkan dan dibuang ke tapak pembuangan sampah. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Kerja-kerja penyelenggaraan hendaklah dibuat setiap masa yang diperlukan. Kerja-kerja penyelenggaraan tersebut hendaklah dibuat setiap dua kali dalam sebulan atau mengikut masa yang ditetapkan. Kawasan rumpun buluh sentiasa kelihatan kemas dan bersih serta rapi. Peninggalan buntil-buntil sampah di kawasan kerja akan menyebabkan tindakan pemotongan pembayaran dilakukan. Bacelor Senibina Landskap. Kerja-kerja penyelenggaraan tersebut hendaklah dibuat dua kali dalam sebulan. tersebut mendapat penyakit. • Penyelenggaraan Pokok Palma Membuang mata tunas atau tunas air (epikomik shoots) yang tumbuh di pangkal dan batang pokok. tumbang. • Penyelenggaraan Pokok Pagaran (Hedges) Pokok pagaran hendaklah dipotong sekali dalam tempoh seminggu. Pihak kontraktor bertanggungjawab terhadap pembuangan tumbuhan/ pokok menumpang tau sakat pada setiap pokok tersebut sehingga kelihatan bersih. Matatunas atau tunas air (epikomik shoot) yang tumbuh dipangkal dan batang atau rumpun pokok. Ketinggian pokok pagaran hendaklah dikekalkan kepada had yang telah sedia ada atau dipersetujui oleh pihak pengurusan taman. Universiti Putra Malaysia 55 . Batang utama ditingkatkan kepada sekurang-kurangnya 10 kaki tinggi.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Mana-mana pokok yang condong atau tidak tegak hendaklah dipancang dengan kayu yang bersaiz 2”x2” setinggi 10 kaki dan diikat dengan tali. Sisa-sisa pemotongan pokok pagaran hendaklah disapu dan dimasukkan ke dalam plastik sampah dan dibuang dengan segera. Pelepah-pelepah kering hendaklah dipotong dan dibuang dengan serta-merta. • Penyelenggaraan Pohon-Pohon Buluh Dan Bertam. Mana-mana pokok yang mati. Ranting-ranting dan daun-daun buluh yang kering serta berjuntaian mestilah dibuang dan dibersihkan.

Universiti Putra Malaysia 56 . Merumput mestilah dijalankan setiap hari. • Penyelenggaraan Pokok-Pokok Topiary Pokok–pokok topiary hendaklah diandam sepertimana bentuk sedia ada dan bakal ditanam kecuali mendapat arahan daripada pihak pengurusan taman. • Penyelenggaraan Tanaman Semusim (Annuals) Perlu menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan seperti menyiram serta merumput. • Penyelenggaraan Tanaman Penutup Bumi. Jarak antara batas-batas tanaman penutup bumi dan rumput mestilah sekurang-kurangnya 5 cm. pasir dan sebagainya yang dianggap mengotorkan kawasan tersebut setiap hari.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Ketinggian hendaklah dikekalkan mengikut ketinggian yang sedia ada kecuali mendapat arahan pihak pengurusan taman. Pihak yang bertanggungjawab perlu menyediakan peralatan pembersihan yang mudah alih seperti “ High Pressure Water Jet” untuk kegunaan penyelenggaraan tersebut. kawasan ini perlulah digembur pada setiap masa. Penyelenggaraan semasa juga perlu dijalankan setiap waktu. Bacelor Senibina Landskap. liken. Pemangkasan (trimming) perlu dilakukan setiap minggu. tanah-tanah. rumput-rumpai yang tumbuh dicelah-celah siarkaki. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Sampah-sampah selepas pemangkasan hendaklah dimasukkan ke dalam karung plastic dan dibuang serta merta. B) HARDSCAPE • Penyelenggaraan Siarkaki Dan Kawasan Berjogging Pihak kontraktor dikehendaki membersihkan siarkaki dan kawasan berjoging daripada daun-daun. lumut-lumut.

Wakaf Dan Bahagian Luar Tandas.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pihak yang bertanggungjawab perlu menyediakan peralatan pembersihan yang mudah alih seperti “ High Pressure Water Jet” untuk kegunaan penyelenggaraan tersebut. lumut-lumut dan liken. tanah. tanah-tanah pasir dan sebagainya yang dianggap mengotorkan kawasan tersebut setiap hari. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Bacelor Senibina Landskap.-tanah pasir dan sebagainya yang dianggap mengotorkan kawasan tersebut setiap hari. tempat letak kereta. jalan berpremis. Peralatan pernbersihan yang mudahalih seperti "High Pressure Water Jet juga perlu disediakan untuk kegunaan penyelenggaraan tersebut. Universiti Putra Malaysia 57 . Wakaf. rumput-rumput yang tumbuh di celah-celah premis. tembok-tembok/dinding penahan dan tangga-tangga dibersihkan daripada daun-daun. • Penyelenggaraan Jalanraya Atau Jalan Berpremis Termasuk Tempat Letak Kereta. Dinding Penahan (Rubble Wall) Dan Tangga Jalan raya. lumutlumut liken. Rumput-rumput yang tumbuh pada wakafwakaf. • Penyelenggaraan Pondok-Pondok. pondok serta bahagian luar tandas dibersihkan daripada daun-daun.

Aduan Awam Arahan Pegawai Atasan Telefon Surat Email Datang Sendiri Aduan Bersemuka Direkodkan Penyiasatan / Lawatan Tapak Kawasan DBKL Tanah Persendirian Tindakan Akan Diambil Diberi Surat Kelulusan Untuk Buat Sendiri.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 58 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Dimaklum balas semula Tamat Carta 1.1: carta aliran kerja unit pokok rendang Bacelor Senibina Landskap.

6 CARTA ALIR PENYENGGARAAN TAMAN-TAMAN KHAS Carta alir ini menunjukkan antara program-program penyelenggaraan yang dijalankan di taman-taman awam di sekitar Kuala Lumpur. PRA kumpulan projek Bacelor Senibina Landskap.telefon. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Carta ini menunjukkan bagaimana sesuatu aduan itu diproses dan disalurkan kepada pihak-pihak tertentu.5. atas rumput dan servis road. surat serta e-mail dan keadaan yang bermasalah. Semua PRA Mengutip daun yang jatuh dalam kolam air (fountain) kawasan Kerja-kerja penyiraman taman di waktu pagi Semua Menyimpan semua pokok yang terdapat di kawasan taman (jika ada). Aduan awam biasanya diterima melalui internet. penyiasatan atau lawatan tapak dilakukan untuk mengenalpasti 2. direkodkan. Universiti Putra Malaysia 59 . Selepas itu. Pembersihan kawasan taman di waktu pagi Menyapu daun gugur dan segala jenis sampah atas paving.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Membuang bunga. unga yang telah kering setiap hari (orkid & bunga raya ) PRA kawasan Mulching (Taman Orkid sahaja) Mendapat bekalan “Habuk Papan” 2 kali sebulan. Universiti Putra Malaysia 60 . Semua PRA kawasan Menabur “Habuk papan” pada batas-batas tertentu sahaja Semua PRA projek Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. daun dan tangkai kering Semua Memungut dan memetik daun.

Serangga Semua Taman Orkid PRA Local Hibiscus Hibiscus Hybrid. Oversea Projek Pembajaan Pokok Renek Pokok Orkid Semua PRA kawasan Pokok Bunga Raya Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 61 . Kulat 2. Meracun di Taman Orkid dan Taman Bunga Raya Menjalankan kerja-kerja meracun:1. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Cantuman dan Replanting Semua Kerja cantasan dan replanting pokok orkid dan bunga raya bergantung kepada keadaan PRA kawasan Merumput kawasan Semua Kerja merumput bagi Taman Orkid dan Bunga Raya dilakukan mengikut kawasan masingmasing PRA kawasan Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 62 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

tenaga kerja serta peralatan dan sebagainya. penolong akauntan dan penolong pegawai tadbir. Universiti Putra Malaysia 63 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. pegawai pertanian. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. penolong pengarah. Bacelor Senibina Landskap. Boring ini juga mesti dinilai oleh pegawai-pegawai penilai yang terdiri daripada timbalan pengarah. Kerja-kerja yang melibatkan:Menentukan stok Annuals di tapak semalam Gotong Royong Mengambil pokok yang telah dipilih Pekerja Menanam di kawasan Taman Orkid dan Taman Bunga Raya Semua PRA Projek Rendah Awam Bahagian Senitaman DBKL juga turut mengeluarkan borang penilaian kerja bagi memastikan kerja yang dijalankan adalah teratur. Boring ini adalah meliputi kerja-kerja pembersihan yang dijalankan. arkitek landskap. Menanam pokok Annuals Pokok Annuals untuk menaikkan keindahan pokok bunga raya dan Orkid di Taman Orkid dan Taman Bunga Raya.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 64 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Contoh Borang Penilaian Kerja Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 65 .

serta weather proof bar coded tag. buaian dan sebagainya. Pokok-pokok sementara DBKL (Tree Bank) dan pokok renek (shrubs) adalah dikecualikan. bangku. tong sampah. Penambahan data dan inventori pokok dilakukan secara berfasa. cerapan inventori data-data pokok persendirian. nama botani.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. mencerap inventori asset bagi taman permainan. Perabut landskap seperti kerusi. kanopi. nama spesies. pokok liar dan hakmilik DBKL bagi semua pokok yang berdahan dalam lingkungan 10m dari koridor jalan. pembekal.5m. data yang dicerap adalah nama pokok. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. tarikh penyelenggaraan dan sebagainya. Beberapa jenis label yang dicadangkan adalah seperti aluminium tag. Proses pelabelan (tagging) akan dilakukan pada setiap aset yang dicerap di taman-tamn permainan merangkumi pokok dalam fasa 1 dan 2 serta aset taman permainan. dimana JTR merujuk kepada lokasi seperti nama Jalan Tun Razak. meja. Universiti Putra Malaysia 66 . Faktor pemilihan tag adalah bergantung kepada : • • • Kalis cuaca Boleh dilihat dengan jelas (saiz) Tidak merosakkan pokok (kaedah staple gun) Bacelor Senibina Landskap. tarikh cerapan. kawasan/ taman / seksyen. self laminating tag. ukurlilit batang. Manakala 1011 pula merupakan unik ID bagi pokok tersebut. Pada setiap tag label. bahagian Senitaman dan Penbersihan DBKL telah menjadikan sistem inventori ini sebagai keperluan dalam menganalisa masalah yang timbul. Bagi cadangan fasa kedua pula. lampu dan gazebo. cerapan dilakukan bagi semua pokok rending sepanjang 5m koridor jalan yang mempunyai spesifikasi ukurlilit minima 0. Berikut merupakan cadangan sistem inventori bagi taman permainan dan pokok yang telah di kemukakan kepada DBKL. Antara objektif sistem inventori ini adalah bagi penambahan data dan inventori pokok sepanjang 10 meter dari koridor jalan.7 PROGRAM SISTEM INVENTORI Sistem inventori merupakan sistem yang penting dalam mengenalpasti masalah yang ada di tapak kajian. 2. melabelkan (tagging) pokok dan aset taman permainan dan menaiktaraf sistem inventori dengan menggunakan aplikasi GIS. Selain daripada itu. Antara aset yang perlu dicerap adalah peralatan permainan yang terdapat di taman-taman seperti jongkang-jongkit papan lungsur. tarikh pemasangan. nama saintifik seta tahap kesihatan pokok. Maklumat yang dicerap adalah seperti maklumat sebelumnya kvuali beberapa maklumat tambahan seperti status pokok persendirian/ DBKL/ lain-lain akan dimasukkan. harga. spesifikasi. plastic tag. Menyedari kepentingan sistem ini.5. metal tag. pagar. maklumat-maklumat lain yang boleh dimasukkan adalah seperti nilai aset. iaitu fasa 1. Cerapan inventori bagi aset taman permainan pula merupakan satu entiti baru yang akan dicerap. contohnya : JTR101 1. satu unik ID akan dligunapaka dimana ia bertujuan untuk menyimpan segala maklumat entiti tertentu.

Bacelor Senibina Landskap. pengangkutan serta peralatan pembersihan. Peralatan–peralatan ini bergantung kepada jenis kerja yang dilakukan. Selain itu. Terdapat pelbagai peralatan yang digunakan bagi menjalankan proses penyelenggaraan senitaman.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 2. jenis rumput serta baja yang digunakan. Terdapat faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi frekuensi pemotongan rumput.8 PERALATAN PENYELENGGARAAN. peralatan keselamatan. Tag kod bar pula mudah rosak dan menyukarkan orang awam untuk membuat aduan tentang kerosakan dan kemalangan harta benda. kos penyelenggaraan bagi kaedah ini adalah tinggi. penyelenggaraan pokok memerlukan mesin yang berbeza dengan kerja penyelenggaraan rumput. Kekerapan pemotongan rumput yang paling sesuai ialah satu hingga dua kali dalam seminggu. Universiti Putra Malaysia 67 . contohnya cuaca. Tag aluminium. musim. di mana panjang rumput maksimum yang sesuai untuk dipotong adalah 12-20mm. Peralatan yang lengkap serta sempurna merupakan penentu kejayaan operasi penyelenggaraan pokok. Pemotongan rumput perlu dilakukan dalam kadar yang biasa. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Sebagai contoh.5.metal dan plastik adalah lebih bagus berbanding tag kod bar kerana ianya tahan lama serta mudah difahami oleh orang awam. dimana ini akan memudahkan pengguna untuk membuat aduan berkenaan kerosakan dan kemalangan harta benda. peralatan bagi pemangkasan dan penjarangan pokok. contohnya perlu diselenggara setiap 2 minggu sekali dan tidak boleh dilakuakan terlampau kerap atau sedikit supaya jumlah rumput yang dipotong adalah sekata setiap kali proses penyelenggaraan dibuat. Peralatan-peralatan yang digunakan boleh dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu alatan bagi memotong rumput.iaitu kerja yang berbeza memerlukan peralatan serta mesin-mesin yang berlainan. sama ada musim hujan ataupun kering. PERALATAN PENYELENGGARAAN TURF Memotong rumput merupakan operasi yang penting dalam penyelenggaraan landskap.

iaitu jenis roller ataupun side wheel. Rotary mowers Miscellaneous Antara mesin-mesin yang digunakan oleh bahagian Senitaman dan Pembersihan DBKL adalah seperti silinder driven mower dan sebagainya. Universiti Putra Malaysia 68 . Mesin ini adalah peralatan yang digunakan semasa proses-proses penyelenggaraan taman awam dilakukan Bacelor Senibina Landskap. Cylinder-driven mowers-perlu ditolak dengan menggunakan tangan. Terdapat 8 pilihan mesin pemotong rumput berlainan yang boleh dipilih berdasarkan sumber tenaga serta kaedah pemotongan masingmasing. Mempunyai ‘roller’ yang istimewa ataupun mempunyai dua ‘side-wheel’.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. • • • • • • • Hand mowers-menggunakan tenaga manusia. Fully driven motor mowers-mempunyai enjin yang menggerakkan mesin secara keseluruhan. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. tetapi mempunyai enjin untuk menggerakkan silinder. Hand mowers ini dipanggil mengikut karakter masing-masing. Heavy duty mowers-mempunyai enjin 3 ½ hp Mesin elektrik yang mendapat sumber daripada bateri ataupun sumber kuasa yang utama.

Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 69 .

Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 70 .

Bagi memudahkan penyelenggaraan. gergaji pokok. gergaji mesin panjang serta jentera pengangkut. setiap penanaman perlu juga mengambilkira jenis peralatan yang bakal digunakan semasa penyelenggaraan. PERALATAN PENYELENGGARAAN POKOK Peralatan Pemangkasan Dan Penjarangan Pekerja yang melaksanakan penyelenggaraan ini pula perlu dibekalkan peralatan dan kemudahan sokongan yang mencukupi dan bersesuaian dengan jenis penyelenggaraan yang dilakukan pada satu-satu ketika. Universiti Putra Malaysia 71 . gergaji mesin. Lopping shears Gergaji mesin panjang Pole pruning saw Gergaji pokok Axe Jentera Pengangkut Gergaji mesin Contoh Alat Pemangkasan Dan Penjarangan Bacelor Senibina Landskap. Antara peralatan yang digunakan oleh bahagian senitaman dan kebersihan DBKL adalah seperti pemotong dahan. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Loppers pula mempunyai pemegang yang panjang dan boleh memotong dahan yang berdiameter 3 inci ke atas. Ianya selalu digunakan kerana ianya menyenangkan. Universiti Putra Malaysia Hard Hat Goggles Climbing saddle Body/boom belts and landyard 72 . Peralatan khas seperti gergaji atau sekateur yang tajam digunakan bagi memotong bahagian-bahagian tertentu. Kesan pangkasan bagi dahan dan ranting melebihi 10mm hendaklah disembur dengan cat anti-kulat ataupun disapu dengan tar. serta membolehkan dahan-dahan yang besar dibuang. Pemotong besi ini mempunyai besi berspring serta gear untuk meningkatkan keupayaan memotong. senang diselenggara serta mempunyai jangka hayat yang panjang. Flags And Signs Rope Ear protection Safety Chaps Bacelor Senibina Landskap. kecuali apabila ianya betul-beetul diperlukan. Kapak pula merupakan peralatan manual yang jarang digunakan. Kesan tempat yang dipangkas hendaklah licin dan bersih supaya tidak menakung air yang boleh menyebabkan pereputan atau memerangkap penyakit dan serangga. Selain daripada itu. mesin ini mempunyai cirriciri keselamatan yang tinggi. sesuai dengan kemampuan peralatan yang digunakan. Pole yang biasa digunakan adalah bulat. ‘Pole pruning saw’ disambungkan kepada pole yang panjangnya 6 hingg 8 kaki dan digunakan bersama pruning head. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Peralatan keselamatan Climbing spurs Lanyards Safety Cones. empat segi ataupun bentuk octagon. Gergaji rantai atau chain saw pula merupakan peralatan pemangkasan utama yang digunakan oleh arborist.

Salah satu jenis jenis lanyard adalah yang boleh dihubungkan dengan “saddle”. lift ini boleh digerakkan sebanyak 2800. “aerial Lift” ini menjimatkan masa terutamanya semasa menebang pokok-pokok besar. Alat ini biasanya dibuat dengan lima atau enam lapisan nilon. iaitu mempunyai fleksibiliti yang tinggi. Sepanjang menggunakan peralatan atau mesin elektrik yang mengeluarkan bunyai bising. “Googles” perlu dipakai sepanjang membuat kerrja-kerja penyelenggaraan pokok. Antara peralatan tersebut adalah seperti kon keselamatan. Trak pula dapat memuatkan kapasiti sebanyak 28.000 poun. Universiti Putra Malaysia 73 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. termasuk tiga atau empat lapisan yang dilapisi dengan pencegah luka. tetapi ianya masih digunakan untuk menarik sesuatu ataupun sebagai tali keselamatan. Tali yang biasa digunakan adalah mempunyai diameter ½ hingga 1 inci yang diperbuat daripada kombinasi sintetik dan fiber. Peralatan Pengangkutan Terdapat mesin yang membantu meringankan kerja-kerja pengangkutan dan pemotongan pokok seperti “aerial lift” dan trak. Climbing saddle pula merupakan peralatan yang disarung pada badan pekerja. terutamanya semasa melakukan kerja penebangan pokokpokok yang tinggi. Bacelor Senibina Landskap. Peralatan keselamatan yang terakhir pula adalah sebagai langkah keselamatan kepada pekerja-pekerja yang beker di atas tanah dan juga sebagai melindungi kenderaan penyelenggaraan. Rekabentuk trak ini adalah mengikut permintaan tempatan dan juga bergantung kepada peruntukan semasa membeli. bendera. “goggles” ini selalu dipakai dengan topiyaang bertindak sebagai penghalang objek keras daripada menimpa kepala. ‘safety chaps pula diperbuat supaya dipakai melapisi seluar yang boleh melindungi diri semasa menggunakan gergaji rantai. Tali nilon mempunyai kebolehregangan yang tinggi. signal serta fluorescent vest. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Deria pendengaran juga merupakan bahagian sensitive badan yang perlu dijaga. Ianya juga mempunyai ‘clear lenses’yang diperbuat daripada polikarbonat. telinga mesti ditutup dengan penyumbat telinga.

mesin tersebut berkernampuan untuk memotong akar hingga pada kedalaman 11kaki. iaitu mesin untuk membuang tunggul-tunggul kayu yang dikenali sebagai stump cutter. Kedua-duanya dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan. Semasa kerja memotong tunggul dijalankan. marnpu beroperasi di ternpat yang rata sahaja. Kedua-Dua Gambar Menunjukkan Keadaan Bentuk Tunggul Sebelum Kerja Memotong Djalankan. Selain daripada peralatan yang digunakan untuk pemangkasan dan penjarangan seperti di atas.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Sementara penyapu pula adalah alat pembersihan terakhir yang digunakan untuk menyapu debu serta kotoran kecil yang lain. habuk kayu serta daun-daun kering. Pencakar pula digunakan untuk membersihkan potongan kayu yang kecil. Terdapat dua jenis “chipper” iaitu “rotor-drum dan disk drum chipper”. Antara kebaikan mesin ini adalah ia berkernampuan untuk memotong tunggul yang berdiameter lebih kurang 1. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Peralatan pembersihan Peralatan yang dapat memotong dahan adalah dikenali sebagai “Chipper”. Peratus kerosakan akibat daripada kerja-kerja memotong akar dapat dikurangkan berbanding cara yang digunakan sebelum ini. sisa-sisa tunggul yang dipotong akan tercarnpak jauh dan boleh mendatangkan bahaya terutarna sekiranya lokasi kerja di tepi jalan utama. mesin ini juga turut mempunyai kelemahan. Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 74 . di antaranya adalah mesin ini hanya. Bahagian Senitaman dan Pembersihan DBKL juga mempunyai peralatan terkini untuk pembersihan.5 meter dalam tempoh 45 hingga 60 minit. Di sebalik kebaikan yang ada. Ianya juga memerlukan kenderaan lain untuk dibawa ke lokasi kerja dan semasa kerja memotong akar dilakukan bagi mengelakkan mesin tersebut bergerak. Selain itu. Penggunaan tenaga buruh dapat dikurangkan kerana mesin ini hanya memerlukan 1-2 orang untuk mengendalikannya. “Stump Cutter” juga merupakan peralatan pembersihan yang berfungsi membuang dan mencabut tunggul-tunggul kayu yang telah mati.

Gambar Menunjukkan Kesan Potongan Akar Pada Peringkat Awal Kerja Memotong Berjalan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 75 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Kerja-Kerja Memotong Tunggul Sedang Dijalankan Dimana Dapat Diperhatikan Bentuk Cara Mesin Ini Beroperasi. Bacelor Senibina Landskap.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 76 . Gambar Menunjukkan Keadaan Akar Diperingkat Akhir Kerja Pemotongan Berjalan. Sisa rumput dibersihkan dengan menggunakan penyapu Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

pertumbuhan tidak teratur/kemas. Vandalisma dan kecurian peralatan taman seperti kerosakan kepada alat permainan kanak-kanak. Pencemaran air sungai dan udara. Universiti Putra Malaysia 77 .0 • • • • • • • • • MASALAH YANG DIHADAPI OLEH JABATAN SENI TAMAN & KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR Kekurangan tenaga pekerja dan pekerja mahir Kekurangan tenaga pakar dan profesional Masalah pokok rendang . 3. • Kebanyakan pekerja bahagian ini adalah berkemahiran dan boleh dikatakan kebanyakannya adalah berpengalaman. Bahagian Senitaman dan Pembersihan DBKL ini mempunyai masalah dari segi pembahagian tugas di mana tugasa yang terangkum di bawah sesuatu jawatan adalah meliputi tugasa-tugas luar yang diluar bidang kerjanya. tumbuhan liar ditepi bangunan. kerosakan dan kehilangan peralatan senijalan seperti lampu hiasan. Ini menyebabkan kakitangan tersebut tidak dapat menumpukan kerja yang terangkum di bawah jawatan yang disandang. Masalah keselamatan yang melibatkan orang awam seperti kemalangan jalanraya akibat penglihatan terlindung oleh tanaman tepian jalan dan sebagainya Pembangunan yang dijalan adalah secara ‘ad-hoc’ iaitu secara mendadak tanpa sebarang perancangan yang rapi. Bacelor Senibina Landskap.pokok tumbang dan sekah. Menghadapi masalah dalam pemilihan pokok yang sesuai untuk ditanam di kawasan tertentu kerana ketiadaan pakar dalam bidang arborikultur. rosak dilanggar kenderaan. papan tanda.tetapi penyalahgunaan dari segi penggunaan peralatan tetap berlaku.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Dokumen-dokumen yang penting seperti spesifikasi DBKL bagi melaksanakan kerjakerja penyelenggaraan pada tempat-tempat tertentu hendaklah difailkan dengan baik bagi memudahkan pelajar dan kakitangan untuk membuat rujukan terhadap item-item tersebut. selain daripada itu. jumlah mesin atau peralatan yang digunakan untuk penyelenggaraan adalah tidak mencukupi dan perlu ditambah dari semasa ke semasa bergantung kepada keperluan semasa. peralatan. perancangan jadual kerja bagi jangka masa panjang serta jangka masa pendek dan beberapa perkara yang lain lagi. tetapi golongan ini masih bole diasah serta dikembangkan bakat kepemimpinan hasil acuan yang baik daripada golongan yang berumur di unit ini. Pihak pengurusan DBKL juga adalah amat memerlukan tenaga muda yang boleh bertindak sebagai generasi pelapis kepada kakitangan yang ada sekarang.tumpul. strategi juga perlu dirancang bagi memastikan objektif yang digariskan tercapai. Apabila masa bekerja tidak digunakan sepenuhnya.0 KEPERLUAN PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN Bahagian Senitaman dan Pembersihan Bandar DBKL merupakan sebuah badan kerajaan yang mempunyai sistem pengurusan dan penyelenggaraan yang baik. Bacelor Senibina Landskap. didapati unit ini sememangnya mempunyai perancangan. Ini dapat diperhatikan melalui jumlah masa bekerja yang mempunyai kualiti adalah sedikit berbanding masa yang sebenarnya. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.jikalau dihalusi serta ditinjau pendapat para kakitangan unit ini dari segi perancangan ekonomi. dan sebagainya yang akan menyumbang kepada peningkatan belanjawan bagi penyelenggaraan mesin. Dalam merangka sistem pengurusan pendapat . Mungkin sebilangan daripada kaitangan muda adalah kekurangan pengalaman. elektrik dan sebagainya. persepsi serta pengetahuan dari orang ramai adalah penting bagi merangka suatu strategi yang berkesan. Walaubagaimanapun objektif yang disediakan perlulah dan dispesifikkan kepada matlamat tertentu. ini akan meningkatkan belanjawan bagi perbelanjaan buruh. PenguruSan dan penyelenggaraan merupakan dua perkara berbeza tetapi saling merujuk kepada satu sama lain. tetapi ianya tidak diimplimentasikan sepenuhnya. 4. Selain daripada merangka objektif. mesin-mesin yang sedia ada pula perlulah digunakan mengikut kesesuaian dengan kerja yang hendak dilakukan bagi mengelakkan mesin rosak. Universiti Putra Malaysia 78 .

Namun. Ini menyebabkan peruntukan kewangan meningkat apabila terpaksa membayar untuk kerja lebih masa yang telah dibuat. Bacelor Senibina Landskap. Pengurusan ekonomi Pengurusan masa adalah longgar dan pekerja tidak serius menggunakan masa yang diperuntukkan dalam melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan. Juga keadaan kawasan/ tapak yang tidak sesuai dengan pokok yang dipilih dan program penyelenggaraan yang tidak sistematik menyebabkan perancangan yang dibuat tidak menjadi dan menghadapi masalah.0 PEMERHATIAN DAN PERBINCANGAN Melalui tugasan yang dijalankan. Ini menambahkan beban dari segi kewangan dan kerja penyelenggaraan supaya keadaan kemnali stabil dan memenuhi keselesaan. rekreasi. persekitaran dan fungsinya. didapati bahawa bidang kuasa dan kerja Jabatan Senitaman DBKL adalah luas dan merangkumi hampir keseluruhan kawasan di Lembah Kelang. Antaranya. Ini dapat menyelaraskan peruntukan kewangan dengan kerja-kerja penyelenggaraan yang akan dilaksanakan. • Pembinaan dan rekabentuk – Pemilihan pokok yang tidak sesuai dengan keadaan iklim. terdapat beberapa perkara yang kurang dititikberatkan oleh pihak jabatan dalam mengurus dan menyelenggara landskap yang telah disediakan untuk masyarakat. Pelan penyelenggaraan – Pendekatan dalam proses penyelenggaraan landskap taman awam. Oleh itu adalah penting untuk pihak jabatan melantik tenaga pakar dalam bidang arborikultur dan hortikultur yang mencukupi bagi menangani masalah ini. 5. • • • Objektif dan standard pengurusan – Objektif yan79g disediakan perlulah lebih terperinci dan spesifik serta standard pengurusan perlulah lebih jelas. jalan dan sebagainya perlulah lebih sistematik. dari segi. • ‘Personnel’ – Pihak jabatan memastikan setiap pekerja akan menyertai kursus yang bersesuaian dengan bidang tugasnya supaya kualiti kerja meningkat di samping boleh menambah tahap pengetahuan dalam bidang berkaitan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 79 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

UiTM. • • • • dalam pengurusan dan penyelenggaraan Kerjasama dengan institusi-institusi penyelidikan dan pengajian tinggi serta badan-badan kerajaan seperti FRIM. antaranya. UPM. Universiti Putra Malaysia 80 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Jabatan Landskap Negara Kerjasama dengan institusi luar negara seperti projek 'DANCED'. Terdapat beberapa kaedah yang telah dilaksanakan untuk menangani masalah yang wujud landskap. Denmark Melantik tenaga pakar dan juruperunding dalam merekabentuk dan melaksana projek-projek landskap Melantik kontraktor dalam menyelenggara kawasan-kawasan landskap Bacelor Senibina Landskap. ILAM. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Setiap pihak yang terlibat secara langsung dengan kerja-kerja pelaksanaan dan penyelenggaraan landskap perlulah bekerjasama di atara satu sama lain bagi memastikan matlamat keindahan sesuatu Bandar dapat dicapai dan dikekalkan. Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 81 . dicadangkan jabatan mengadakan seorang pegawai penyelidik supaya dapat menyediakan laporan setiap kawasan dan dapat mengenalpasti keadaan landskap samada berada dalam keadaan baik atau sebaliknya. Jabatan Seni Taman DBKL perlulah mempunyai rancangan pengurusan da penyelenggaraan bagi jangka masa pendek dan panjang supaya landskap persekitaran wilayah berada dalam keadaan sihat. Manakala peruntukan kewangan penyelenggaraan pula perlu mencukupi setiap tahun.0 KESIMPULAN Dari pemerhatian dan perbincangan yang telah dibuat. 4. Menambah kakitangan dan memberi kawasan menyelia yang kecil supaya tumpuan lebih efisyen untuk pegawai mengawasi kawasan. kerumitan dan kemudahan yang sedia ada. 5. Oleh itu. Sebenarnya aspek penyelenggaraan perlu diambilkira semasa penyediaan pelan landskap Faktor seperti keupayaan dan bilangan tenaga pekerja untuk menyelenggara perlu dikaji dan disediakan bergantung kepada saiz . 6.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. dapat disimpulkan bahawa:I. Menambah peruntukan kewangan dan kontraktor sedia ada bertujuan memudahkan lagi kerja penyelenggaraan landskap wilayah Mengenalpasti jenis-jenis tanaman landskap dan pokok yang akan ditanam supaya tidak mendatangkan masalah pada masa yang akan datang. Membuat satu dasar berkenaan berkaitan dengan penyelenggaraan landskap supaya ia sentiasa terpelihara untuk jangka masa yang ditetapkan dan tidak perlu untuk menambah peruntukan penggantian landskap yang rosak 3. 2. kepadatan . Secara keseluruhannya pengurursan dan penyelenggaraan landskap adalah amat penting dalam mengekalkan keindahan sesuatu Bandar.

New York. GARISPANDUAN LANDSKAP NEGARA. LANDSCAPE TECHNIQUES. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Leonard E. ( 1988 ). Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan. William Heinemaan Ltd.0 RUJUKAN A. Kuala Lumpur. United Stated Of America. New Jersey 07632. Universiti Putra Malaysia 82 . Englewood Cliffs.. Phillips. URBAN FORESTRY PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES. (2001 ). Bacelor Senibina Landskap. Prentice Hall. (1995). Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Inc. McGraw-Hill. URBAN TREES.Miller. LAPORAN TAHUNAN 2001. Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa. 7. Jabatan Senitaman Dan Kawalan Pembersihan.E. Robert W. (1979 ). Weddle.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Jr. Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful