P. 1
36919768-Penyelenggaraan-Landskap-DBKL

36919768-Penyelenggaraan-Landskap-DBKL

|Views: 43|Likes:
Dipublikasikan oleh mrlobbo

More info:

Published by: mrlobbo on Jun 18, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.0 PENGENALAN
 • 1.1 SEJARAH KUALA LUMPUR
 • 1.2 PERKEMBANGAN KAWASAN KUALA LUMPUR
 • 1.3 SEJARAH PENGHIJAUAN
 • 1.5 BAHAGIAN SENITAMAN DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR
 • 1.5.1 PIAGAM PELANGGAN
 • 1.5.2 Fungsi Bahagian Seni Taman
 • 1.5.3 Objektif Bahagian Seni Taman
 • 1.5.4 Carta Organisasi
 • 1.5.6 JENTERA PERLAKSANAAN PROJEK
 • 1.5.7 PROJEK TAHUN 2001
 • 1.5.8 PROGRAM PENGINDAHAN
 • 1.5.9 BELANJAWAN 2001
 • 1.5.10 SUMBER EKONOMI JABATAN SENI TAMAN DBKL
 • 1.5.11 HASIL KUTIPAN
 • 1.5.12 JUMLAH PERBELANJAAN
 • 2.1 DASAR-DASAR PENGINDAHAN
 • 2.2 Carta Aktiviti Bahagian Senitaman
 • 2.3 PENDEKATAN DAN STARTEGI DALAM PENGINDAHAN BANDARAYA KUALA LUMPUR
 • 2.4 PENGAWALAN PROJEK PEMBANGUNAN LANDSKAP OLEH PIHAK SWASTA / AGENSI KERAJAAN
 • 2.5 AKTA / POLISI / UNDANG-UNDANG PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP
 • 2.5.1 Penguatkuasaan Pelan Landskap Di Kawasan Awam Penting
 • 2.5.2 Interpretasi
 • 2.5.3 Undang-Undang Berkaitan Landskap Didalam Undang-Undang Sediada:
 • 2.5.4 PERINTAH PEMELIHARAAN POKOK
 • 2.5.5 PROGRAM DAN TEKNIK PENYELENGGARAAN
 • 2.5.6 CARTA ALIR PENYENGGARAAN TAMAN-TAMAN KHAS
 • 2.5.7 PROGRAM SISTEM INVENTORI
 • 2.5.8 PERALATAN PENYELENGGARAAN
 • 3.0 MASALAH YANG DIHADAPI OLEH JABATAN SENI TAMAN & KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR
 • 4.0 KEPERLUAN PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN
 • 5.0 PEMERHATIAN DAN PERBINCANGAN
 • 6.0 KESIMPULAN
 • 7.0 RUJUKAN

PENGHARGAAN
Alhamdulillah syukur kehadrat Allah s.w.t. kerana dengan limpah kurnianya kami berjaya menyiapkan laporan LAN 4700 Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap ini dengan jayanya. Dengan siapnya kerja kursus ini diharapkan kami dapat lebih mengenali dengan lebih mendalam bagaimana hendak merancang dan mengurus landskap pada masa hadapan. Jutaan terima kasih diucapkan kepada ibu bapa kami yang memberi dorongan kepada kami sepanjang menyiapkan kerja kursus ini. Tidak lupa juga kepada pensyarah-pensyarah dan juga tutor yang memberikan semangat, tunjuk ajar dan kerjasama sepanjang melakukan Kerja Kursus ini. Begitu juga kepada rakan-rakan seperjuangan selalu memberi cadangan dan pandangan yang bernas untuk kami. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada Staf-staf di JABATAN SENITAMAN DAN KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR DBKL terutamanya kepada En. Khairul Azlan Bin Hj. Rahmat kerana telah banyak membantu kami dalam memberi maklumat tentang penyelenggaraan di jabatan ini. Semoga dengan izin Allah s.w.t., kami dapat pengajaran dan pengetahuan diatas apa yang telah kami lakukan sepanjang menyiapkan projek ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua, jasa anda semua akan dibalas Allah s.w.t dengan seadanya. Sekian, terima kasih.

_________________________ AHMAD ZAMIL BIN ZAKARIA 99020

______________________________ DAHLIA FARAHANA BT MUHAMAD 103046

____________________ SHALLYZA BT HOSNI 102623

INDEKS
BAB M/SURAT

1.0

PENGENALAN

1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Sejarah Kuala Lumpur Perkembangan Kawasan Kuala Lumpur Sejarah Penghijauan Pelan Kuala Lumpur Bahagian Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.5.8 1.5.9 Piagam Pelanggan Fungsi Bahagian Seni Taman Objektif Bahagian Seni Taman Carta Organisasi Sumber Manusia Jentera Perlaksanaan Projek Projek Tahun 2001 Program Pengindahan Belanjawan 2001

2 3 5 6 7 7 8 9 10 12 14 15 16 18 20 20 22

1.5.10 Sumber Ekonomi Jabatan Seni Taman DBKL 1.5.11 Hasil Kutipan 1.5.12 Jumlah Perbelanjaan

i

2.0

PERANCANGAN LANDSKAP YANG DILASANAKAN OLEH JABATAN SENI TAMAN DAN KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR DBKL 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Dasar-Dasar Pengindahan Carta Aktiviti Bahagian Senitaman Pendekatan Dan Startegi Dalam Pengindahan Bandaraya Kuala Lumpur Pengawalan Projek Pembangunan Landskap Oleh Pihak Swasta / Agensi Kerajaan Akta / Polisi / Undang-Undang Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.5.7 2.5.8 Penguatkuasaan Pelan Landskap Di Kawasan Awam Penting Interpretasi Undang-Undang Berkaitan Landskap Didalam Undang-Undang Sediada Perintah Pemeliharaan Pokok Program Dan Teknik Penyelenggaraan Carta Alir Penyenggaraan Taman-Taman Khas Program Sistem Inventori Peralatan Penyelenggaraan. 24 25 26 27 36 39 40 42 43 52 53 59 66 67 77 78 79 81 82

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

MASALAH YANG DIHADAPI OLEH JABATAN SENI TAMAN & KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR KEPERLUAN PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERHATIAN DAN PERBINCANGAN KESIMPULAN RUJUKAN

ii

keselamtan awam. menyusun organisasi dan mengawasi kerja yang telah dilaksanakan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Prinsip-prinsip pengurusan dan penyelenggaraan secara keseluruhannya merangkumi objektif dan standard yang dikehendaki. fungsi dan keselesaan kepada manusia itu sendiri. pembentukan organisasi dan perlindungan persekitaran. harmoni. perhubungan dengan orang awam. ia perlulah diurus dan diselenggara dengan baik . tugas dan bidang kuasa yang telah diberikan. untuk memastikan landskap persekitaran ini sentiasa memenuhi kehendak masyarakat. Pengurusan dan penyelenggaraan landskap melibatkan proses merancang. selesa. Universiti Putra Malaysia 1 . Bacelor Senibina Landskap. pencegahan. Pengurusan yang baik boleh dilaksanakan dengan perancangan organisasi yang tersusun dari segi tenaga kerja. keperluan pengurusan. Landskap buatan manusia selalunya mementingkan aspek estetik. pencahayaan dan luas pemandangan (legibility) dengan mutu pemandangan yang baik (visual quality assesment). jadual pengurusan dan penyelenggaraan. Ia juga melibatkan pengurusan jangka pendek dan pengurusan jangka panjang untuk memastikan masalah yang timbul dapat diselesaikan dan memenuhi kehendak dan keselesaan masyarakat. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. pengurusan ekonomi. Oleh itu. Pengurusan dan penyelenggaraan landskap yang baik melibatkan matlamat dan objektif yang telah ditentukan. keselamatan pekerja. keutamaan dalam membangunkan strategi pengurusan yang spesifik untuk mencapainya. 1. bersekala. personnel. rupa (image). rekabentuk dan pembinaan.0 PENGENALAN Landskap adalah ruang diatas permukaan muka bumi yang meliputi ruang semulajadi atau buatan manusia yang berciri keseimbangan. plan pengurusan.

1 juta penduduk KELUASAN KESELURUHAN PADA MASA KINI : 342 km persegi Bacelor Senibina Landskap.2 juta 2000 .Ibu negeri Melayu Bersekutu 1972 .Penduduk Kuala Lumpur.Mencapai status Bandaraya 1974 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.Menjadi Wilayah Persekutuan 1975 . 2. 1. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Anggaran 4.0 juta 2020 .Penduduk Kuala Lumpur.1 SEJARAH KUALA LUMPUR Sebagai pusat perdagangan dan perniagaan kecil kepada perlombongan bijih:RENTETAN PERKEMBANGAN KUALA LUMPUR 1896 . Universiti Putra Malaysia 2 . 1.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 1.2 PERKEMBANGAN KAWASAN KUALA LUMPUR Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 3 .

Universiti Putra Malaysia 4 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Kuala Lumpur Pada Waktu Sekarang Bacelor Senibina Landskap.

08 hektar kawasan lapang untuk 1000 penduduk. Kegunaan Guna Tanah Kuala Lumpur Berdasarkan Pelan Struktur KL 1988.yellow flame (pelthophorum pterocarpum) dan madras thorn (pitchellobium dulce) telah di laksanakan. Pada tahun 1981 program penanaman pokok instant jenis angsana (pterocarpus indicus). kawasan lapang yang telah direzabkan sedia ada meliputi 7. 1. Universiti Putra Malaysia 5 . ""Smart locations" Memperuntukkan zon landskap yang mencukupi sepanjang jalan utama boleh mewujudkan persepsi peningkatan kuantiti landskap.raintree (enterotobium saman).71% kawasan lapang yang belum dibangunkan untuk kegunaan masa akan datang. mewujudkan kawasan hijau dan jalinan hijau bagi mewujudkan satu sistem jalinan hijau yang efektif Membangunkan jalinan melalui "' Blue & Green Plan"'.8 hektar kawasan lapang untuk 1000 penduduk dan merangkumi 13% data keseluruhan gone tanah. DBKL menetapkan. Bacelor Senibina Landskap. SINGAPURA (PERBANDINGAN) Kegunaan guna tanah • • • Memperuntukkan 0. 1. Perancangan DBKL .Membangunkan taburan kawasan hijau untuk rekreasi.tabebuia (tabebuia pentaphylla)semarak api (delonix regia).Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.82% dari keseluruhan kawasan guna tanah dan terdapat 21.3 SEJARAH PENGHIJAUAN Telah memulakan program penghijauan pada tahun 1973 dengan menubuhkan unit pengindahan dan dinaikkan ke jabatan pada tahun 1979. Taburan Penggunaan kawasan semulajadi yang optimum. Taburan • • K L mempunyai taburan kawasan lapang sekata tetapi kekurangan jalinan hijau bagi menghubungkannya. hidupan liar aktiviti komuniti melalui perancangan pemerhatian yang mendalam dan kajian dalam membangunkan kawasan hijau/lapang di kawasan perumahan. Matlamat asal pengindahan adalah dengan konsep "no road without trees" . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Universiti Putra Malaysia 6 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. 1.4 pelan Kuala Lumpur Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Mempastikan kelulusan pengalihan. Mempastikan kelulusan permohonan penggunaan tapak rekreasi dalam taman awam dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari. pembukaan taman-taman baru dan kawasan rekreasi. Mempastikan kerja penyenggaraan landskap dan tanaman mengikut kaedah yang terbaik.5. cantik dan keadaan yang ada sentiasa selamat untuk digunakan. Mempastikan pokok-pokok rendang di kawasan awam sentiasa berada dalam keadaan cantik dan selamat kepada orang ramai.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Mempastikan kawasan taman awam sentiasa bersih. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. bidang tugas bahagian ini semakin bertambah dari masa ke semasa dengan pertambahan kawasan-kawasan landskap. kemas dan menuju wawasan ke arah Bandaraya Taman Tropika Lestari menjelang 2020.5 BAHAGIAN SENITAMAN DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR Bahagian Senitaman diwujudkan bagi menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan kawasan landskap dan pokok rendang. Memberi perkhidmatan hiasan yang sentiasa dapat memenuhi citarasa pelanggan setimpal dengan bayaran yang dikenakan. Melaksanakan kerja-kerja pembersihan pokok tumbang dan sekah dibuat dalam tempoh 24 jam. 1. Mempastikan Kelulusan pelan landskap dan sijil menduduki bangunan (CF) dalam tempoh tiga (3) bulan selepas permohonan diterima. Ia bertujuan untuk memastikan Kuala Lumpur sentiasa indah dan memeberi keselesaan kepada warga kota.1 • • • • • • • • • • • • • • • • PIAGAM PELANGGAN Mempastikan projek-projek penanaman pokok dan landskap dilaksanakan secara profesional. Bacelor Senibina Landskap. Mempastikan kerja pemotongan rumput dijalankan pada setiap 15 hari Mempastikan kerja-kerja baikpulih Tandas Awam dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) hari Mempastikan kerja-kerja baikpulih Taman Permainan Kanak-Kanak dilaksanakan dalam tempoh tujuh (7) hari. Mempastikan aduan-aduan awam diambil tindakan dalam masa 14 hari dari tarikh aduan diterima. Universiti Putra Malaysia 7 . penebangan dan cantasan pokok dikeluarkan dalam tempoh satu (1) bulan. 1. Melaksanakan kerja menebang atau mencantas pokok merbahaya dalam tempoh tujuh (7) hari setelah dikenalpasti. Mempastikan proses pembayaran bil-bil dibuat dalam masa 7 hari dengan syarat proses sebelumnya mengikut tatacara yang ditetapkan Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan rekreasi dan riadah terbaik seperti tandas awam trek jogging dan sebagainya.

v. Meningkatkan tanaman pokok-pokok dari berbagai saiz. iii. taman-taman awam dan kemudahan rekerasi. vi.5. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Taman Kancil. ii. menyenggara dan meningkatkan temapt-tempat tarikan pelancong seperti Taman Burung. Taman Rusa. termasuk penguatkuasaan undang-undang ke atas orang awam yang emmbuat kerosakan dan melanggar peraturan. Menyediakan perkhidmatan hioasan bunga pasu dan bunga keratin di majlis-majlis tertentu mengikut tempahan. Menganjurkan aktiviti-aktiviti social. Menyediakan kemudahan rekreasi. Mengkaji dan mluluskan permohonan landskap sebelum pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan. x. iv. Taman Orkid dan Taman Bunga Raya. Menyediakan Pelan Induk bagi kawsan lapang. xiii. Universiti Putra Malaysia 8 . Menyediakan khidmat nasihat mengenai landskap kepada pihak-pihak atau agensi luar sama ada melalui lawatan sambil belajar. Melaksanakan kawalan dan tindakan penguatkuasaan terhadap penebangan pokok-pokok rendang Menjalankan penyenggaraan pokok rending bagi tujuan keselamatan dan menjalankan kerja-kerja pembersihan pokok-pokok tumbang dan sekah. ix. xii. viii. 1. taman-taman dan kawasan rekreasi untuk dibangunkan di Wlayah Persekutuan Kuala Lumpur. vii.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. bentuk dan spesies sebagai uasaha penghijauan. kursus dan latihan sambil belajar. kawasan perkelahan dan hari kelaurga. rekreasi yang melibatkan penyertaan orang awam seperti: • • • • pertandingan landskap pameran orkid pertandingan memancing kempen menanam pokok Bacelor Senibina Landskap. Mnejalankan kerja-kerja penyenggaraan dan peningkatan kawasan landskap.2 i. Fungsi Bahagian Seni Taman Merancang dan merekabentuk projek-projek landskap. Menyediakan da menguruskan tapak semaian tanaman untuk keperluan harian dan jangka panjang. Membangun. xi.

Sistem Rangkaian Jalinan Hijau Berusaha mewujudkan system rangkaian jalinan hijau ( Green Linkage System) menghubungkan kawasan-kawasan hijau. Objektif Bahagian Seni Taman Menjadikan Kuala Lumpur Bandar/Ibukota Dalam Taman Meneruskan usaha-usaha utnuk menjadikan Kuala Lumpur sebuah bandaraya yang indah sebagai kota dalam taman. v. taman awam dan alam semulajadi ke kawasan hijau sempadan Negeri Selangor sebagai daya tarikan bagi hidupan liar. Peningkatan Ciri-ciri ‘Hardscape’ Menambahkan/ meningkatkan lagi kemudahan cirri-ciri ‘hardscape’ di kawasan pusat Bandar dan sekitarnya. Penambahan Kawasan-kawasn Lapang Mengawal pembangunan hartanah dengan memberi perhatian supaya kawasan-kawasan lapang disediakan(dikekalkan) secukupnya. ii. Universiti Putra Malaysia 9 . Penhijauan Sebagai Pemulihan Alam Sekitar Pemulihan semula keadaan alam sekitar yang telah terjejas akibat pembangunan dengan mengkatkan penanaman pokok. vi. Penyediaan Kemudahan-kemudahan Rekreasi dan Tempat Tumpuan Pelancong Menambah kemudahan rekreasi dan tempat tumpuan pelancong bagi menampung keperluan penduduk Wilayah Persekutuan dan juga pelancong luar. 1.3 i. viii. Pengindahan Kawasan Tepian Sungai Berusaha menjadikan kawasan tepian sungai sebagai kawasan menarik dan dilengkapi dengan kemudahan rekreasi. Pengekalan Kawasan Alam Semulajadi Meneruskan usaha bagi pengekalan alam semulajadi di sekitar bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. vii. Bacelor Senibina Landskap. iv.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. iii.5.

Seksyen-seksyen terssebut adalah: • • • • Seksyen Pentadbiran/ Kewangan/ Kontrak Seksyen Rekabentuk Landskap dan Pengurusan Landskap Seksyen Hidupan Liar dan Rekreasi Seksyen Pertanian/ Hortikultur Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 10 .4 Carta Organisasi Bahagian Seni Taman terbahagi kepada 4 seksyen yang bertanggungjawab melaksanakan fungsi yang berbeza-beza. 1. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.5.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 11 . Kedudukan setiap Seksyen ditunjukkan dalam carta organisasi: Bacelor Senibina Landskap.

Pen. Pembantu Teknik Kanan 2. Peg. Pen. Pegawai Tadbir 3.5. Pertanian Kanan 5. Tadbir JUMLAH SENARAI JAWATAN GRED N2 N3 J3 G3 WUJUD 1 2 4 1 8 TETAP ISI 2 4 1 7 TETAP ISI 1 5 2 3 11 1 23 KOSONG 1 1 WUJUD 1 2 3 KONTRAK ISI 1 2 3 KONTRAK ISI 2 1 3 KOSONG - GRED J4 J5 J5 G5 G6 N6 WUJUD 1 7 2 3 11 1 25 KOSONG 2 2 WUJUD 5 1 6 KOSONG 3 3 Bacelor Senibina Landskap. Pembantu Teknik 3.MENGIKUT KUMPULAN KUMPULAN Pengurusan (A) Sokongan (B) Sokongan (C) Sokongan (D) Kpbk JUMLAH WUJUD 8 25 92 40 967 1132 TETAP ISI 7 23 89 26 925 1070 KOSONG 1 2 3 14 42 62 WUJUD 3 6 29 5 3 46 KONTRAK ISI 3 3 15 3 3 27 KOSONG 3 14 2 19 PERJAWATAN 2001 JAWATAN Pengurusan & Profesional 1. Peg.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Akitek Landskap 4. Pen. Universiti Putra Malaysia 12 . Pegawai Pertanian JUMLAH JAWATAN Sokongan 1 (B) 1. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Pertanian 6. Peg. Pembantu Teknik Landskap 4. 1.5 SUMBER MANUSIA PERJAWATAN 2001 . Timbalan Pengarah 2.

Pembantu Pertanian Kanan 3. Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi ) 9. Pengawas 8. Pengawal 9.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Penyelamat JUMLAH GRED J8 J9 N11 N11 F9 N13 N11 KP10 N13 WUJUD 1 4 4 11 3 12 5 40 TETAP ISI 1 1 3 11 3 6 2 26 KOSONG 4 1 6 3 14 WUJUD 2 1 2 5 KONTRAK ISI 1 2 3 KOSONG 1 1 2 Bacelor Senibina Landskap. Pembantu Am Rendah 7. Pembantu Hidupan Liar 8. JAWATAN Sokongan 1 (C) 1. Pelukis Pelan 11. Pembantu Makmal JUMLAH GRED J6 G7 N7 J7 J7 G8 G8 N9 N9 J7 C7 WUJUD 2 3 6 9 1 42 17 1 11 92 TETAP ISI 2 3 5 7 1 42 17 1 11 89 KOSONG 1 2 3 WUJUD 4 1 13 1 2 29 KONTRAK ISI 1 9 15 KOSONG 4 4 1 2 14 JAWATAN Sokongan 1 (D) 1. Pembantu Tadbir ( Perkeranian / Operasi) 4. Juruteknik Ukur 6. Pembantu Tadbir Rendah (Jurutaip) 5. Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan ) 10. Universiti Putra Malaysia 13 . PELUKIS PELAN RENDAH 2. Operator Pemprosesan Data 6. Pembantu Tadbir Rendah 4. Pembantu Pertanian 7. Juruteknik Awam 5. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Pelukis Pelan Rendah 3. PELUKIS PELAN KANAN 2.

2.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pekerja Rendah Awam Jumlah JUMLAH KESELURUHAN GRED R7 WUJUD 4 TETAP ISI 4 KOSONG - WUJUD - KONTRAK ISI - KOSONG - R7 R10 R9 R10 R11 R10 R10 R11 2 35 1 17 16 17 2 879 967 1132 1 31 1 12 11 12 2 853 925 1070 1 4 5 5 5 26 42 62 3 46 3 27 19 1. Penjaga Kuda 5. Pemandu 8. Tukang Batu 3. JUMLAH KAKITANGAN Kumpulan profesional Kumpulan sokongan Kumpulan pekerja an : 12 orang : 104 orang : 924 Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 14 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. JAWATAN Sokongan II (PEKERJA RENDAH AWAM) 1.5. Mandor 4. Penjaga Kuda 6. ORGANISASI BAHAGIAN SENI TAMAN Pentadbiran /kewangan / kontrak Unit rekabentuk landskap dan pengurusan projek Unit hidupan liar dan rekreasi Unit pertanian / horticulture. Pemandu Jentera 9. TUKANG KAYU 2. Jaga 7.6 JENTERA PERLAKSANAAN PROJEK 1.

18 telah dibelnjakan pada tahun 2001 bagi melaksanakan projek pembangunan yang berkaitan dengan landskap dan kemudahan rekreasi. Membekalkan tanaman dan menanaman 4.00. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.7 PROJEK TAHUN 2001 Sejumlah rm 22.) Projek-projek taman-taman awam. Jumlah ini adalah 56.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.000.120.025.156.5. 1. Manakala jumlah projek yang telah dilaksanakan ialah sebanyak 26 projek mengikut status seperti berikut:SIAP DALAM PELAKSANAAN PERINGKAT AWAL JUMLAH 6 PROJEK 2 PROJEK 18 PROJEK 26 PROJEK Bacelor Senibina Landskap.56% daripada peruntukan yang telah diluluskan iaitu rm 3. FIRMA JURU PERUNDING LANDSKAP Perundingan dan pelaksanaan bagi sesuatu projek ( design and built. Universiti Putra Malaysia 15 . 3. KONTRAKTOR LANDSKAP DILANTIK SECARA BERPENGGAL :Projek-projek kecil dan menaik taraf kawasan landskap.

756 1. Begitu juga cantasan pokok. Bagi memastikan kerja-kerja penyelenggaraan landskap tidak terjejas akibat kekurangan tenaga pekerja maka kerja-kerja penyelenggaraan beberapa kawasan telah diserahkan kepada pihak kontraktor.5. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 16 .906 pokok rendang telah ditanam. Tanaman-tanaman pokok annual juga dipertingkatkan terutamanya di kawasan-kawasan strategik.906 456.110 202. Ini bertujuan menjadikan kawasan tersebut kelihatan berwarna-warni dan menarik. Jumlah ini tidak termasuk pokok yang telah ditanam oleh pihak swasta di kawasan projek mereka.410 440. 1.000 528.806 199.000 pokok annuals dari berbagai jenis telah ditanam dibeberapa tempat sekitar kuala lumpur.752 3. Pokok rendang juga terus ditanam bagi mewujudkan suasana hijau di kuala lumpur dan juga untuk meredakan cuaca panas. Kategori pokok yang ditanam pada tahun 2001 dan perbandingan tahun 2000 adalah seperti berikut:KATEGORI TANAMAN Pokok Rendang Pokok Renek Pokok Palma Pokok Penutup Bumi Pokok Annuals 2000 55.000 Bacelor Senibina Landskap.000 2001 15. Ini meliputi keseluruhan taman-taman awam dan kawasan berumput dipertanggungjawabkan kepada kontraktor.8 PROGRAM PENGINDAHAN Dibawah program pengindahan tumpuan diberi kepada kerja-kerja penyelenggaraan kawasan-kawasan landskap dan taman-taman awam.551 550. Bagi tujuan ini bekalan pokok annuals terpaksa ditambah dan uga dibeli dari pembekal (nurseri) luar. Pada tahun 2001 adalah dianggarkan sebanyak 550.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pada tahun 2001 sebanyak 15.

Universiti Putra Malaysia 17 . Pada tahun 2001 bantuan benih pokok dan bahan tanaman yang telah dibekalkan kepada pihak berkenaan adalah seperti berikut:- AGENSI SEKOLAH RENDAH SEKOLAH Menegah Agensi Kerajaan Rumah Ibadat Pokok Annuals 2000 68 BUAH 42 buah 39 buah 7 buah 2001 66 BUAH 45 buah 62 buah 23 buah Bahagian ini juga bertanggungjawab memastikan pihak-pihak yang hendak memajukan sekitar kawasan. BAGI menggalakkan agensi kerajaan. mereka dikehendaki mengemukakan pelan landskap sebelum sijil menduduki bangunan boleh diberi. Ini termasuk permohonan yang dibuat pada tahun 2000. Bacelor Senibina Landskap. Pada tahun 2001 bahagian ini telah meluluskan sebanyak 143 permohonan kelulusan plan landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. institusi keagamaan dan pertubuhan-pertubuhan turut serta mengindahkan kawasan mereka. sekolah.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. bahagian ini telah menyediakan kemudahan bantuan benih pokok dan bahan tanaman kepada mereka.

084.000.9 BELANJAWAN 2001 Pada tahun 2001 peruntukan mengurus yang diluluskan untuk bahagian seni taman berjumlah rm 105.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.800.00 ) atau 34. Bacelor Senibina Landskap.06%.000.438.00 ) atau 58. dimana perbezaannya sebanyak RM 39. Selain dari penyelenggaraan taman-taman baru dan perlantikan pengawal keselamatan swasta turut menyebabkan peningkatan kepada pengurus. Penambahan peruntukan ini disebabkan beberapa tanggungjawabkan seperti kerja-kerja pemotongan rumput yang mana sebelum ini dibawah jabatan kawalan pembersihan bandar telah diserahkan kepada bahagian seni taman. Peruntukan pembangunan yang telah diluluskan pada tahun 2001 ialah sebanyak RM 41. 1.000.854. Universiti Putra Malaysia 18 .600.00 iaitu terdiri dari peruntukan mengurus taman burung berjumlah RM 4.304.00 juta dan peruntukan mengurus bahagian seni taman keseluruhannya berjumlah RM 100.438.084.000.00 juta. Peruntukan mengurus tahun 2001 ini didapati lebih tinggi jika dibandingkan dengan peruntukan mengurus pada tahun 2000.00 juta.220. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. (105.5.104.800 – 66. Peruntukan pembangunan yang lebih rendah ini disebabkan pada tahun 2001 bahagian senitaman kurang melaksanankan projek-projek besar disamping beberapa projek besar yang dimulakan pada tahun-tahun terdahulu telah disiapkan sebelum tahun 2001.95%.200.00 juta ( 62. Bagi peruntukan pembangunan pula pada 2001 ianya didapati lebih rendah jika dibandingkan peruntukan tahun 2000.000.548.00 juta bagi tahun 2000 dimana terdapat pengurangan sebanyak RM 21.00 – 41.800.334.

120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 PERUNTUKAN MENGURUS TAMAN BURUNG KUALA LUMPUR PERUNTUKAN PEMBANGUNAN PERUNTUKAN MENGURUS SENI TAMAN Graf Menunjukkan Peruntukan Mengurus Taman Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 19 .

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 1. Kemudahan rekreasi air di Taman Tasik Perdana dan Titiwangsa.10 SUMBER EKONOMI JABATAN SENI TAMAN DBKL Selain daripada berperanan dalam pengindahan Bandaraya Kuala Lumpur.000.500. Ini disebabkan oleh jabatan ini memberi perkhidmatan dan keselesaan kepada warga kota. swasta dan orang perseorangan.5. 1. Rekreasi berkuda di Taman Tasik Titiwangsa. Tetapi jumlah ini adalah terlalu kecil berbanding umlah perbelanjaan yang dibuat.00 dan telah dapat dikutip melalui pelbagai perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh pihak jabatan. Pihak Jabatan Seni Taman DBKL juga menyediakan kemudahan rekreasi untuk keselesaan warga kota di samping menyumbangkan kepada sumber kewangan pihak DBKL. Universiti Putra Malaysia 20 . Beberapa peralatan baru untuk rekreasi air juga disediakan.5.11 HASIL KUTIPAN Anggaran kutipan tahunan adalah lebih kurang RM 1. Bacelor Senibina Landskap. Penggambaran di kawasan taman dan kawasan landskap. Menyewa kawasan/ tapak hari keluarga di taman-taman awam. Antara perkhidmatan yang disediakan: Perkhidmatan menyewa pasu bunga kepada agensi kerajaan. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

JADUAL : HASIL KUTIPAN BAGI TAHUN 2000 DAN 2001 BIL PERKARA JUMLAH KUTIPAN 2000 1 2 3 4 5 Permohonan kelulusan Plan Landskap Gantirugi penebangan pokok Kemasukan ke Taman Burung Sewaan pasu bunga Penggunaan kawasan di taman-taman awam untuk aktiviti Hari keluarga, Sukan dan lain-lain. 6 7 8 9 10 11 12 Penggunaan Padang Merbok Peggambaran di kawasan bawah pengurusan Bahagian Seni Taman Rekreasi air ( sampan, keno, feri, air, aquabike) Syatel taman Penggunaan padang bola/ gelanggang Tandas-tandas awam Rekreasi berkuda JUMLAH KESELURUHAN 11,200.00 57,019.80 1,814.90 10,960.00 242,823.80 34,613.50 1,771,001.28 16,500.00 97,919.00 2,967.70 5,900.00 217,928.40 34,178.50 1,544,809.69 12,200.00 213,200.00 863,898.00 278,196.28 44,815.00 2001 15,750.00 673,900.00 Diswastakan 454,466.09 25,300.00

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

21

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

1.5.12 JUMLAH PERBELANJAAN

Hasil kutipan yang diperolehi melalui perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh pihak jabatan adalah sedikit berbanding jumlah perbelanjaan yang telah dibuat. Oleh itu, pihak jabatan memperolehi peruntukan kewangan daripada kerajaan untuk menanggung kos pengurusan dan penyenggaraan landskap.

JADUAL: KOS PROGRAM DAN PENYENGGARAAN KEMUDAHAN REKREASI DAN LANDSKAP PERKARA 1999 SEBENAR (RM) Bekalan alat-alat perkakas Pakaian seragam Penyenggaraan taman-taman awam Penyenggaraan kenderaan Penyenggaraan mesin potong rumput/ chain saw dan lain-lain. Penyenggaraan mesin pancutan air Penyenggaraan Taman Tasik Titiwangsa Penyenggaraan kawasan taman tanah lapang dan taman permainan kanak-kanak Penyenggaraan Taman Tasik Perdana Penyenggaraan Taman Kancil Penyenggaraan Taman Permaisuri
Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

2000 PERUNTUKAN (RM)

2001 ANGGARAN (RM)

12,370.00 268,310.00 222,140.00 88,580.00 45,980.00

10,000.00 300,000.00 2,000,000.00 160,000.00 60,000.00

30,000.00 330,000.00 4,800,000.00 334,100.00 149,400.00

102,290.00 1,192,410.00 1,365,060.00

2,000,000.00 1,800,000.00 1,500,000.00

2,000,000.00 1,500,000.00 2,800,000.00

1,525,620.00 32,250.00 919,250.00

2,000,000.00 100,000.00 1,500,000.00

1,700,000.00 110,000.00 1,500,000.00

22

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Penyenggaraan Taman Orkid Penyenggaraan binatang-binatang Penyenggaraan Taman Bunga Raya Pembekalan, Penyenggaraan dan penggantian annuals Penyenggaraan nurseri/ bunga keratan Kempen menanam pokok Bayaran kontrak- memotong rumput Bayaran kontrak- Andaman/ Penyenggaraan pokok JUMLAH KESELURUHAN

114,900.00 161,100.00 18,030.00 413,260.00

200,000.00 250,000.00 200,000.00 1,450,000.00

200,000.00 250,000.00 200,000.00 3,000,000.00

484,090.00 1,160.00 982,790.00 7,949,590.00

1,000,000.00 30,000.00 100.00 5,000,000.00 19,560,100.00

3,300,000.00 100,000.00 22,000,000.00 5,000,000.00 49,303,500.00

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

23

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

2.0

PERANCANGAN LANDSKAP YANG DILASANAKAN OLEH JABATAN SENI TAMAN DAN KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR DBKL ADALAH:

Program Penghijauan Pembangunan taman awam Pembangunan taman bertema dan taman khas Pengindahan kawasan lapang Pengekalan alam semulajadi Pengindahan sungai Landskap jalan Penyenggaraan pokok rending, rumput, taman awam, alat permainan kanak-kanak dan lain-lain kemudahan. Pelan Induk Landskap dan GIS untuk pokok rimbun

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

24

Universiti Putra Malaysia 25 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.1 DASAR-DASAR PENGINDAHAN 1990’s 1990’s Program Bersih Dan Indah Sistem Saliran Automatik Peningkatan Kualiti Air Tasik Taman Awam Penyediaan Kemudahan Sukan Lasak Inventori Pokok Rendang City In Bloom’s Pelan Landskap Kuala Lumpur Taman Tropika Lestari Penanaman Pokok Berbunga Dan Daun Berwarna 1978 1980’s 1980’s 1980’s 1980’s 1980’s 1980’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s No Road Without Trees Penghijauan Kuala Lumpur Kempen Kebersihan 3 Ekar Kawasan Hijau Untuk 1000 Penduduk Kl Master Plan Kuala Lumpur Kuala Lumpur Berwarna-Warni Konsep Tree Bank Rangkaian Jalinan Hijau Konsep Rock Garden Program Sekolah Angkat Konsep Hutan Bandar Program Penyenggaraan Pokok Rendang Ciri-Ciri Kesenian Dalam Landskap Program Guna Semula ‘Wood Chipping’ Kawasan Riadah Tepi Sungai Program Mengganti Pokok Angsana Peningkatan Taraf Permainan Kanak-Kanak Kempen Menanam Pokok Penggunaan Bahan Tanaman Annual Taman Mini Berciri Air Konsep ‘Urban Spaces’ Garden City Of Light 1990’s 2000 2001 2002 2001-2002 2002 2002 Bacelor Senibina Landskap. 2.

2. Universiti Putra Malaysia 26 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.2 Carta Aktiviti Bahagian Senitaman Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Taman-taman awam yang telah dibina: .Taman Metropolitan Batu Bacelor Senibina Landskap.3 PENDEKATAN DAN STARTEGI DALAM PENGINDAHAN BANDARAYA KUALA LUMPUR PENANAMAN POKOK RENDANG Di jalan-jalan utama.Taman Tasik Datuk Keramat . tepian jalan.Taman Bukit Jalil . Universiti Putra Malaysia 27 .Taman Tasik Titiwangsa .Taman Tasik Perdana .1980an) Raintree ( Enterolobium saman) Tabebuia pentaphylla Jumlah pokok rendang lebih daripada 400 000 pokok MEMBINA TAMAN AWAM Menambah keperluan beriadah dan berekreasi untuk wargakota. taman awam.Taman Tasik Manjalara Taman dalam pembinaan: . 2.Taman Rekreasi Lembah Kiara . Jenis tanaman ƒ ƒ ƒ Angsana (1970an.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.Taman Metropolitan Kepong .Taman Tasik Permaisuri . tempat letak kereta dan zon pemampan.Taman Medan Idaman . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.4 Hek) Memorial Tun Abdul Razak(1.Taman Bukit Komanwel .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.Taman Tasik Pudu Ulu .9 Hek) Taman Bunga Raya(0. Universiti Putra Malaysia 28 .Taman Medan Idaman MEMBINA TAMAN BERTEMA Taman yang mempunyai konsep/ tema tertentu: Taman Orkid(0.Taman Klcc .9 Hek) Taman Herba & Konservatori(0.Taman Rimba Kiara Taman yang akan dibangunkan: . .Taman Arboratum Bukit Kiara .2 Hek) Laman Asean Tugu Negara Dataran Merdeka Bacelor Senibina Landskap.Taman Botani Bukit Jalil .3 Hek) Taman Kancil & Rusa(4.1 Hek) Taman Burung(12.

IMEJ TAMAN-TAMAN AWAM DI KUALA LUMPUR Imej-Imej Di Taman Orkid Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 29 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Imej-Imej Di Taman Rekreasi Lembah Kiara Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 30 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Imej-Imej Di Taman Tasik Permaisuri Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 31 .

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Imej-Imej Di Taman Tasik Perdana Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 32 .

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Imej-Imej Di Taman Tasik Titiwangsa Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 33 .

kekotak pasu. Universiti Putra Malaysia 34 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bacelor Senibina Landskap. pasu gantung dan pergola. PENGINDAHAN DAN HIASAN LERENG/CERUN Mengindahkan kawasan berumput dengan tanamna corak berwarna-warni Menampakkan bentuk dan corak HIASAN SENI JALAN Penggunaan tanaman renek berbunga/tanaman semusim ( annual plants). MEMBINA TAMAN-TAMAN MINI (191 KAWASAN) Bulatan Tepian jalan Persimpangan jalan dan jejambat Taman khas Tepian bangunan -18 kawasan -60 kawasan -13 kawasan -10 kawasan -90 kawasan PROGRAM PENGHIJAUAN Sebagai satu program pemulihan alam sekitar yang terjejas akibat pembangunan PENGINDAHAN TEPIAN SUNGAI PENYEDIAAN KEMUDAHAN REKREASI Pembinaan kompleks sukan dan padang sukan sebgai penggalak untuk wargakota beriadah dan berekreasi.

30 kontraktor .26 kontraktor Kos pembangunan = 53.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.kerja civil Kontraktor pembangunan . Universiti Putra Malaysia 35 .11 kontraktor .405 juta CADANGAN SKOP KERJA PENYELENGGARAAN AKAN DATANG Penyelenggaraan bunga dantung/spiral Penyelenggaraan tandas awam Penyelenggaraan padang permainan kanak-kanak Bacelor Senibina Landskap.pejal lembut . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.340 juta = 136.065 juta Kos mengurus Jumlah = 83.tanam pokok . KONTRAKTOR PERLAKSANAAN Taman awam Potong rumput Cantas pokok Kontraktor berpenggal .

pokok kelapa sawit dan Palma. WATER. 2. Akta pemeliharaan pokok Pengawalan penebangan dan pengalihan pokok Pengurusan landskap dan pemeliharaan pokok PENYELENGGARAAN TAMAN DAN KEMUDAHAN AWAM Sistem pengurusan taman – taman & kemudahan awam Pengurusan kontrak :Taman-taman awam Pengurusan jabatan :Taman-taman khas PENYELENGGARAAN UNSUR SEMULAJADI ( NATURAL ELEMENTS.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kelulusan pelan landskap sebagai salah satu syarat mendapatkan kelayakan sijil menduduki bangunan (cf dan tcf ) bagi memastikan pembangunan hartanah mempunyai kawasan landskap yang ditetapkan disamping mengambil kira rekabentuk danjenis pokok yang ditanam. tanaman penutup bumi Bacelor Senibina Landskap. PLANTS.4 PENGAWALAN PROJEK PEMBANGUNAN LANDSKAP OLEH PIHAK SWASTA / AGENSI KERAJAAN Memastikan ladskap di kuala lumpur mencapai tahap yang dirancang. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. pohon Buluh dan bertam. Universiti Putra Malaysia 36 . TOPOGRAPHY ) Penyenggaraan 'softscape Penyenggaraan rumput Penyenggaraan pokok (ketinggian kurang dari 5 meter) Penyenggaraan pokok (ketinggian melebihi 5 meter) Penyenggaraan pokok pagaran.

kolam dan tasik. penyenggaraan lampu taman. trek beriogging Dan siar kaki. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. PENYELENGGARAAN LANDSKAP Penyiraman dan pengairan Sistem sprinkler Lori Tangki KAWALAN SERANGGA DAN PENYAKIT Menjamin pertumbuhan yang subur dan mengekalkan 2 bulan sekali. WALKWAY’SEATING’ SIGNAGES. terowong pejalan kaki. tempat minuman (drinking fountain).Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. kolam pancutan air. Universiti Putra Malaysia 37 . PENYELENGGARAAN BAHAN BINAAN ( STRUCTURES AND BUILDINGS. papan tanda. MERUMPAI DAN MENGGEMBUR Mengekalkan keindahan landskap dan kelihatan kemas Bacelor Senibina Landskap. meja berkelah dan kerusi rehat. pergola. BINS’ AND OTHERFOCAL ELEMENTS) Penyenggaraan wakaf Perhentian syatel taman Penyenggaraan stesen senaman 'Par-course'. kolam air terjun. LIGHTS. longkang-longkang.

366 hektar kawasan ru. Universiti Putra Malaysia 38 . JENIS BAJA YANG DIGUNAKAN NPK ( 21:21:21+TE) NPK (12:12:17) NPK (15:15:15) NPK (8:8:8 +3MgO) – Baja organic. Bacelor Senibina Landskap. PEMBAJAAN Pokok rimbun – 4 bulan sekali.579.put duruskan oleh jabatan melalui kerja-kerja kontrak. CANTASAN DAN PEMANGKASAN Menghasilkan bentuk tanaman yang menarik Membetulkan atau memperbaiki ketidak seimbangan tumbuhan Mengelakkan gangguan kepada pengguna Membuang dahan yang rosak dan berpenyakit TIANG SOKONGAN Supaya pokok tumbuh tegak dan tidak tumbang pada peringkat awal tumbesaran PEMOTONGAN RUMPUT Untuk memastikan kawasan landskap akan kelihatan menarik Kawasan seluas 3.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pokok renek – 3 bulan sekali. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. MALAMEAL – Baja asas.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.4 tahun) WATER SOLUBLE (15:18:21 +TE) (15:30:15 +TE) (18:24:16 +TE) PENYENGGARAAN KOLAM AIR PANCUTAN DAN AERATOR Untuk memastikan kualiti visual air sentiasa bersih Mengelakkan kerosakan kepada peralatan. SLOW RELEASE CONTROL (14:14:14) Untuk pokok besar ( 6 bulan.5 AKTA / POLISI / UNDANG-UNDANG PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP Aktiviti-aktiviti pembangunan landskap meliputi kawasan yang luas dan juga kawasan yang amat sempit maupun bertindih dengan kawasan yang mana pengawalan aktiviti pembangunan sediada yang sedang berkuatkuasa seperti: 1) Akta Jalan. Bacelor Senibina Landskap. Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) 2) Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (Uniform Building By-Law) 3) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) 4) Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) 5) Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 (Akta 127) 6) Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56) dan sebagainya. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. 2. Universiti Putra Malaysia 39 .

Parit dan kawasan sekeliling bangunan. Penguat kuasaan pengemukaan pelan-pelan landskap dapat dibuat di peringkat Pihak Berkuasa Tempatan semasa pengemukaan pelan-pelan bagi Kelulusan Kebenaran Merancang mengikut Akta 172. • Pengwartaan kawasan lapang yang mampu berfungsi sebagai Regional Park bagi bilangan penduduk sesuatu kawasan misaInya melebihi 200 ribu orang di dalam kawasan perancangan 2. Pelan Induk Pembangunan. Universiti Putra Malaysia 40 . 22.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 3 5 dan 3 5A-H.500 hektar memerlukan sekurang-kurangnya 500 hektar kawasan lapang yang efektif • Penyediaan Pelan Inventori Pokok Sediada bagi kawasan cadangan pembangunan. Penguatkuasaan Pelan Landskap Di Kawasan Awam Penting Pembangunan Landskap a. • Penyediaan pelan kontur sediada dan pelan kontur cadangan pembangunan bagi memastikan pemotongan tanah adalah pada tahap minima. 21 C. Perancangan Landskap • Penyediaan pelan landskap sebagai sebahagian daripada Pelan Stuktur. Rekabentuk Landskap • • Penyediaan ruang-ruang luaran yang mencukupi dari segi bilangan penduduk atau unit kediaman atau bangunan Penyediaan laluan pejalan kaki yang sempurna dan mampu berfungsi dengan selamat bagi golongan kurang upaya seperti kanak-kanak. warga tua dan cacat anggota.2 I B. b. 2. 21 A. • • Pengwartaan pokok-pokok di bawah "Tree Presevation Order' dibawah Seksyen 3 5 A hingga H. Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.5. Seksyen 21. Pelan Pembangunan Rancangan Tempatan. ibu mengandung. Jalan. Akta 172.1 1.

terdapat pertukaran aras yang mendadak sehingga boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna (> 600mm). Spesifikasi pokok. berdahan rapuh di kawasan laluan dan kegunaan awam yang padat. berduri tajam dan besar. • • • • • • • • Penyediaan pokok. Perlaksanaan Projek Landskap • • • • • • Penyediaan dijalankan. susur tangan (railings). berbuah besar.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. program kerja bagi perlaksanaan projek bagi membolehkan pemeriksaan keatas kerja-kerja perlaksanaan Bacelor Senibina Landskap. dinding. Spesifikasi lubang. tanaman pagar bagi kawasan luaran yang mana. kedalaman lubang.: Keperluan site clearance dan planting clearance bagi jalan (600mm dari kerb). saiz. Keperluan penghadang bagi komponen-komponen utility. Keperluan buffer bagi jalan-jalan utama dan lain-lain c. tumbuhan renek. Universiti Putra Malaysia 41 . Tumbuhan yang ditanam disekitar utiliti. Penyediaan halangan berbentuk pagar. dan lain-lain. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Penanaman pokok yang telah sempurna misaInya pokok melebihi ketinggian 3 m matangnya yang mana pokok tersebut telah dipotong akar tunjangnya atau pokok yang di tanam melalui stem cutting tidak boleh ditanam di kawasan awam. Penyediaan sub-soil drainage. dan tanaman yang sesuai supaya tidak mendatangkan bahaya kepada pengguna seperti penanaman pokok beracun. Penyediaan keperluan pencahayaan kawasan landskap. dan lain-lain diperlukan untuk dinilai kesesuaiannya dikawasan-kawasan tertentu. Dan Lain-lain. Penyediaan keperluan pengairan bagi tanaman.

• Kerja-kerja penyelenggaraan perlulah mematuhi keperluan akta-akta sediada seperti yang diatas. interpretasi bagi istilah adalah seperti berikut: "Kawasan Awam" merujuk kepada. 2. kawasan-kawasan selain daripada lot-lot persendirian yang mana termasuk kawasan jalan. 2. kawasan sekeliling.5. Bacelor Senibina Landskap. dan sebagainya adalah diperlukan untuk memastikan kawasan terbabit dapat di selenggara dengan berkesan tanpa mendatangkan bahaya kepada orang awam dan juga pekerja-pekerja pihak berkuasa tempatan. 3. Semasa pengambilalihan kawasan oleh pihak berkuasa tempatan. kawasan aktivitii awam (public place).2 Interpretasi Bagi tujuan perbincangan. belum lagi mendapat tempat dinegara ini dan ianya masih memerlukan kajian mendalarn bekaitan keperluannya dari segi sosial dan warisan kebudayaannya (cultural heritage). padang. kawasan permainan. punca air. dan sebagainya yang diselenggara oleh pihak berkuasa tempatan. Pemeliharaan dan Pemuliharaan Landskap • Bidang ini walaupun diketahui penting terutamanya bagi sebuah negara membangun. perlu dikemukakan kepada pihak berkuasa tempatan dimana pelanpelan tersebut perlu dipatuhi supaya operasi dan penyelenggaraan dapat dijalankan dengan sempurna. lektik. utiliti. kaki lima (footway). Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. bangunan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. taman-taman. Operasi dan Penyelenggaraan Landskap • • Berdasarkan kepada pelan pembangunan yang mana. Universiti Putra Malaysia 42 . tepian jalan (sides of streets). semua pelan-pelan dan maklumat kawasan berkaitan dengan kawasan tertentu iaitu maklumat berkaitan jalan. pengairan.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Maintenance and repair of public streets 5. Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) a) Part I . etc. kawasan awam dan juga kawasan lot persendirian yang dicadang atau telah dibangun untuk kawasan. 'pleasure ground'. Paving etc. of private streets 14. Provision of foot-ways. Power to make and improve streets 6 Power to take land adjoining streets for building purposes 7.Preliminary b) Part 11 . Trees not to be planted within 12ft. laluan pejalan kaki. Widening of private streets 15.pembangunan luaran (external living spaces). acquisition 9. Notice on person causing private street to be in a dangerous or defective condition 23. Regular line of streets may be prescribed 24. 36. "Kawasan Lapang" merujuk kepada mana-mana tanah termasuk taman-taman awam. kawasan awam dan mana-mana kawasan diluar sempadan lot persendirian. sukan. Hedges and trees bordering streets to be trimmed. kawasan riadah. Private persons making new streets 11.3 Undang-Undang Berkaitan Landskap Didalam Undang-Undang Sediada: 1. Power to acquire to be in accordance with law relating to compulsory. "Kawasan Landskap" merujuk. Universiti Putra Malaysia 43 . of streets Bacelor Senibina Landskap.Streets 4. kepada kawasan lapang. Akta Jalan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 2. Prevention of grassfires 38. Repair of private streets 16.5. 37.

e) Part V . Local Authority to construct and maintain drains and watercourses 51. Local Authority may acquire land for part of back-lane. 52. Declaration of back-lane as public street. Dangerous places to be repaired and enclosed 45. 66.By-Laws Bacelor Senibina Landskap. Depositing Dirt on Street. Local Authority to repair and alter discontinue surface and strom drains. Universiti Putra Malaysia 44 .Misc g)Part V1.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Penalty for making unauthorized drains into canals or streams d) Part IV – Back lanes 65. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Watering Streets 47. Earth work 75. Taking up pavement 43.Buildings 70 A. etc. c) Part III .Drains 50. 39. f) Part VI . etc. Land to be set apart for back-lane.

Preliminary b) c) Part 19 . Fire Extinguishments. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (Uniform Building By Law) a) Part I . Space about building abutting a street and a backlane 33. and Fire Access Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Submission of Plans for Approval Part M . 2.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Light and Ventilation 30. Access from a street 38. Universiti Putra Malaysia 45 .Fire Requirements Part VII . Fire Detection. Open Spaces to be provided 31.Fire Alarms. Space about buildings on lots abutting a street and having no backlane 34.Constructional Requirements Part VII .Space. Open Space not to be altered or roofed 32. Space about detached building 35. Width of footway d) e) f) g) Part IV – Temporary 'Works in Connection -with Building Operations Part V1 .

Policy and Administration Part III . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Development Plan Section 12. the improvement of communications in. its proposals for (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (X) the development of. the improvement of the landscape of. Universiti Putra Malaysia 46 . 3. the making up of open spaces in. Preparation of draft local plans. the preservation and planting of trees in. (3) A draft local plan shall consist of a map and a written statement and shall - (a) formulate. the preservation and enhancement of character and appearance of buildings in. and the management of traffic in.Preliminary Part II . in such details as the local planning authority thinks appropriate.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. the area of the local plan. a) b) c) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) Part I . the use of land in. the preservation of the natural topography of. Bacelor Senibina Landskap. and (b) contain such matters as may be prescribed or as the Committee may in any particular case specify. the protection and improvement of the physical environment of.

which may be affected by the developments Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Section 21A. (f) access to the land on which the building is to be erected. design. (b) the line of frontage with neighbouring buildings. (3) Where the development involves the erection of a building. if any. and appearance of the building. (b) a location map and site plan. the local planning authority may give written directions to the applicant in respect of any of the following matters. (c) the elevations of building. (c) particulars of land ownership and restrictions. Development Proposal Report (Laporan Cadangan Pemajuan-LCP) (1) In addition to the documents and plans required to be submitted under section 2](1) for planning permission. (ii) a survey of trees and all forms of vegetation. that is to say (a) the level of the site of the building. drainage. and (iii) particulars of a building. contours. Application for Planning Permission. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. the applicant shall submit a development proposal report which shall contain the following: (a) the development concept and justification. (d) the class. Universiti Putra Malaysia 47 . d) Part IV -Planning Control Section 21. (e) the setting back of the building to a building line. water bodies and catchments and natural features thereon. landscape. (d) (i) a description of the land including its physical topography. and (g) any other matter that the local authority considers necessary for the purpose of planning. geology.

Layout Plans (1) The layout plans under paragraph (f) of section 21A (1) shall show the proposed development and in particular (a) where the development is in respect of any land (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) measures for the preservation and improvement of its physical environment. Section 21B. and (viii) a description of the works to be carried out. (f) layout plans. and its special character. particulars to identify the building including its use and condition. and (g) such other matters as may be prescribed by the local planning authority. particulars of the character and appearance of buildings located in the surrounding area. and (b) where the development is in respect of a building with special architecture or historical interest. if any.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. measures for the preservation and planting of trees there on.8m metre and other vegetation thereon. (e) Part V . the making up of open spaces. the details of which are specified in section 21B. make and feature and measures for its. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Development Charge (f) Part VA . protection. preservation and enhancement. and (c) Where the development involves a building operation.Tree Preservation Order Bacelor Senibina Landskap. the location and species of trees with girth exceeding 0. Universiti Putra Malaysia 48 . measures for the improvement of its landscape. (vii) the proposed earth works. (e) a land use analysis and its effect on the adjoining land. measures for the preservation of its natural topography. appearance.

4. Penyediaan ruang-ruang ini juga perlulah seimbang dengan kebolehan penyelenggaaraan dari segi man-power.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Sekurang-kurangnya 3 m lebar untuk gunasama sebagai laluan basikal dan penyelenggaraan. menyediakan ruang 'open space' yang efektif bagi tujuan ianya diperlukan. kesinambungan pejalan kaki yang praktikal. sekurang-kurangnya 1. belum lagi terdapat Undang-Undang yang spesifik bagi landskap atau kawasan lapang untuk memastikan aktivitiaktiviti pembangunan landskap adalah praktikal. Universiti Putra Malaysia 49 . Pihak Berkuasa Tempatan boleh membuat undang-undang kecil berkaitan landskap dari menguatkuasakan undangundang kecil berkaitan melalui pentadbiran untuk kawasan-kawasan dibawah kawalannya. mempunyai kecerunan yang tidak melebihi 8% atau 1:20 (Ramp yang berkecerunan 1:12 hanya dibenarkan bagi ramps didalam bangunan). juga teknologi dan keberkesanan rekabentuk. Perkara-perkara yang perlu dititik beratkan dalam pembangunan landskap ialah keseimbangan praktikaliti kesesuaian cadangan. Walaubagaimanapun. menyediakan kawasan riadah dan permainan kanak-kanak yang selamat. disediakan susur tangan dan penghadang pada kawasan yang mempunyai perubahan aras melebihi 600mm (kawasan bersebelahan). Semua grating perlulah bertentangan dengan aliran utama pejalan kaki. bukan sekadar memenuhi keperluan pengemukaan pelan. Bacelor Senibina Landskap. kawasan santai dan kawasan awam (public realms) di dalam Bandar yang selesa dan selamat bagi mengadakan pelbagai aktiviti ekonomi dan social. selesa dan bersih. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) Dibawah akta ini. mengikut keperluan masyarakat dengan menyedia ruang-ruang yang mencukupi serta strategik untuk digunakan oleh orang ramai. Contohnya: Ruang Penghubung / pejalan kaki perlulah: (1) (2) (3) (4) (5) (6) Menyediakan laluan yang tidak mempunyai protrusion melebihi 25mm dari aras permukaan laluan.5 m lebar untuk kegunaan pelajan kaki. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

2 m bagi ramp. tandas. landing.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Tanaman dalam lingkungan 1. tanaman renek di kawasan persimpangan hanya dibenaran pada ketinggian maximum 600mm. Bacelor Senibina Landskap. awam. Disediakan kerb beketinggian 50mm di bahagian tepi kedua-dua. disediakan susur tangan pada semua. Mempunyai kemasan lantai yang skid-free.0 % untuk tujuan 'surface drainage' yang berkesan. Universiti Putra Malaysia 50 . Disediakan lampu yang mencukupi untuk keselamatan diwaktu malam. Menyediakan rak basikal di bahagian pintu masuk bangunan. (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) berkelebaran minimum 1. dibenarkan ditanam 3 m dari kerb.5m dari laluan pejalan kaki tidak dibenarkan. mempunyai landing pada jarak tidak melebihi 18 m. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. tanaman dikawasan terdapatnya papan tanda supaya papan tanda tidak terhalang. menyediakan ruang kelegaan. Ekses ke telefon awam. Tanaman beracun tidak dibenarkan di dalam kawasan. pokok j enis hutan/besar hanya. tempat rehat/duduk dan papan. Tanaman di Tepian Jalan perlulah: (1) (2) (3) (4) mempunyai kelegaan tanaman 600mm dari kerb. belah pejalan kaki untuk keperluan golong cacat penglihatan. tanda. Menyediakan permukaan yang mempunyai kecerunan yang landai 0. kawasan tangga.2.5 m. maximum ketinggian antara landing tidak melebihi 1. ramp dan kawasan tangga yang amat lebar pada j arak 3 m interval.5 % . Pertukaran aras mendadak dan tangga terletak di aliran utama pejalan kaki tidak dibenarkan.

Membuat program cantasan ke atas pokok yang tidak melebihi 20 meter ke atas. 3. Akta Perhutanan Negara 1984 dan Akta Kualiti Alam sekeliling 1974. Seksyen 35A memberi kuasa budibicara kepada pihak berkuasa mengeluarkan suatu perintah pemeliharaan pokok bagi mengawal penebangan pokok yang diancam kepupusan atau yang mempunyai nilai istimewa. Universiti Putra Malaysia 51 . mengeluarkan perintah berkenaan Aktiviti memelihara pokok dalam kawasan pihak berkuasa. Sebagai mematuhi mana-mana Undang-undang bertulis lain seperti Akta Kerajaan Tempatan 1976 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. (2) Diperbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. 4. Seksyen 35A menetapkan semua pokok mempunyai lilitan lebih dari 0. Akta 172 . ASPEK PEMULIHARAAN DAN PENANAMAN POKOK Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) yang dipinda dibawah Akta Perancangan Bandar Dan Desa (Pindaan ) 1995 (Akta A933). POLISI PENGURUSAN POKOK RENDANG OBJEKTIF PENGURUSAN POKOK RENDANG 1. Mengambil tindakan menebang pokok yang hampir mati atau dikategorikan merbahaya Mengambil tindakan menebang bagi mencegah bahaya yang hampir benar berlaku. mengadakan peruntukan memberi perlindungan khas kepada pokok matang untuk memastikan ia tidak ditebang dan sistem ekologi semasa sesuatu kawasan dikekalkan. ianya perlulah mudah di alas dan mudah dibersihkan. 2. Pengairan bagi Tanaman Tong Sampah perlulah: (1) Mempunyai weep hole dibahagian bawah tong untuk mengelak dari air bertakung didalam tong. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.8 meter tidak boleh ditebang kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin pihak berkuasa tempatan. Penebangan dibenarkan hendaklah diberi secara bertulis dan berkuasa bolehlah mensyaratkan pokok-pokok yang ditebang perlu diganti dengan penanaman semula sebagai alternatif Bacelor Senibina Landskap.

kawasan tadahan air . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.rizabnya serta ekses keluar masuk. c) Nilai sejarah . Jumlah masih banyak tetapi dikategorikan ke dalam kumpulan terancam. Ini bagi tapak dilereng bukit dan kawasan yang berkecerunan lebih 20 darjah.Pokok mempunyai nilai tempatan atau sumbangan estetika terhadap landskap atau sebagai penghadang fizikal semulajadi pandangan buruk.5. PERKARA DITITIKBERATKAN Perihal tanah termasuklah sekitarnya dari segi fizikal topografinya .Pokok yang ditakrifkan di dalam undang-undang bertulis dan pokok terletak di dalam kawasan yang diistiharkan kawasan seumpamanya.Pemeliharaan pokok terdiri dari mana-mana spesis ditanam melebihi 30 tahun.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bacelor Senibina Landskap. tanah liat dan sebagainya. b) Pokok Istimewa Nilai tersendiri . Sistem saliran dan rangkaian sedia ada atas tapak. saliran air . tadahan air dan bentukbentuk semulajadi diatasnya.aras kontur Jenis is geologinya tanah samada pasir . Kajian geoteknik oleh pakar yang dilantik . Guna tanah di kawasan berkenaan . Pokok-pokok dalam kawasan perlindungan .4 PERINTAH PEMELIHARAAN POKOK KATEGORI POKOK DIBAWAH PERINTAH PEMELIHARAAN POKOK a) Ancaman kepupusan Pokok yang disenaraikan ke dalam kumpulan tergolong dari spesis yang jarang ditemui. Laporan kajian perlu diambil kira dari segi aspek:a) b) c) d) e) f) Profil topografinya . landskapnya geologinya . kawasan pemeliharaan bukit dan lain-lain kawasan 52 .Pokok yang ditanam oleh pemimpin negara atau orang kenamaan sempena upacara tertentu. gambut .membuat penilaian sejauh mana ia memberi kesan kepada flora dan fauna bagi kawasan terbabit. 2. Universiti Putra Malaysia hutan simpan . Sistem laluan . Tanaman kenamaan . Laporan "Penilaian kesan Trafik". konturnya .

antaranya ialah membahagi-bahagikan komponen taman kepada landskap lembut dan landskap kejur. selesa. Kerja-kerja yang sama akan diulang pada tahun-tahun yang berikutnya dan jika perlu bolehlah dibuat beberapa pengubahsuaian berdasarkan kematangan pokok atau tanaman. Program ini perlu disediakan dalam bentuk jadual penyelenggaraan yang menyenaraikan semua jenis kerja penyelenggaraan dan kekerapan pelaksanaannya dalam tempoh tertentu kebiasaannya satu tahun. pemeriksaan berjadual ke atas kawasan penanaman adalah amat penting dan ianya perlu dijalankan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan setiap 2 minggu sekali. Landskap lembut pula dibahagikan kepada komponen seperti pokok. jenis dan bilangan penanaman yang telah dibuat direkodkan. Di samping itu. Bahagian Senitaman Dan Kawalan Pembersihan DBKL menggunakan pelbagai teknik bagi melakukan program penyelenggaraan di taman-taman awam di Kuala Lumpur. Fungsi program penyelenggaraan adalah untuk penjadualan kerja-kerja penyelenggaraan secara teratur dan berterusan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. penutup bumi serta hedges. beberapa perkara yang perlu diambil perhatian adalah seperti • • • Memastikan program penyelenggaraan diikuti Mengesan kesuburan tanaman dan mengenalpasti serangan penyakit Memastikan keselamatan tanaman dan orang awam Seterusnya program penyelenggaraan dan pemeriksaan akan lebih berkesan dengan bantuan sistem pendaftaran pokok. Semasa lawatan pemeriksaan berjadual ini.5. di mana datadata mengenai tempat. Universiti Putra Malaysia 53 . Antara program yang cuba di ketengahkan oleh bahagian senitaman DBKL pula adalah seperti sistem inventori bagi taman-taman awam yang meliputi komponen-komponen seperti taman permainan. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Bagi meningkatkan kualiti pekerja pula. kawasan tasik dan sebagainya.5 PROGRAM DAN TEKNIK PENYELENGGARAAN Program penyelenggaraan tanaman menjadi satu perkara yang penting untuk menentukan taman dalam keadaan sempurna. indah dan menarik. Bagi membantu pihak-pihak yang menjalankan penyelenggaraan dengan berkesan adalah perlu setiap cadangan landskap bagi sesuatu kawasan disertakan dengan laporan pengurusan penyelenggaraan. Bacelor Senibina Landskap. borang penilaian kerja juga disediakan oleh pihak DBKL. turf. 2.

longkang-longkang saluran skupper dan bangunan hendak diracun setiap bulan. Ketinggian lebih 15 kaki Matatunas atau tunas air (epikomik shoots) yang tumbuh di batang atau pangkal pokok hendaklah dibuang. Walau bagaimanapun. Ketinggian bawah 15 kaki Matatunas atau tunas air (water shoot) yang tumbuh dipangkal dan batang pokok. Pokok yang condong atau tidak tegak dipancang dengan kayu yang bersaiz 2”x 2” setinggi 10 kaki dan diikat dengan menggunkan tali. Setiap tempat cantasan perlu dicat dengan wound dressing supaya dapat mengelakkan tumbuhan tersebut dari mendapat penyakit. cermat dan kemas dengan ukuran seperti ¾” daripada paras tanah. kawasan tanah lapang termasuk cerun dan atas tebing.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. ianya mesti dsapu. Meningkatkan batang utama kepada sekurang-kurangnya 30 kaki tinggi. dipungut serta rumput-rumput yang telah dipotong dibuang supaya kelihatan kemas dan rapi. taman-taman permainan atau hiburan. 2. keadaan rumput mestilah sentiasa pendek. ranting. Selepas pemotongan rumput dilakukan. Pokok menumpang atau sakat pada setiap pokok di dalam taman hendaklah dibuang sehingga kelihatan bersih dan kemas. tanah lapang. Rumput hendaklah dipotong dengan pendek. Batang utama ditingkatkan kepada ketinggian sekurangkurangnya 10 kaki tinggi. batas tembok dan tepi bangunan. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Setiap kesan cantasan mestilah dirawat dengan wound dressing supaya dapat mengelakkan pokok Bacelor Senibina Landskap. tumbang. Definisi pemotongan rumput ialah memotong rumput dan membersihkan kawaan sekitar taman sepanjang bahu jalan. Mana-mana pokok yang mati. A) SOFTSCAPE • Penyelenggaraan Rumput Definisi rumput adalah termasuk semua jenis rumput dan semak samun dalam kawasan rezab jalan . Kerja-kerja penyelenggaraan hendaklah dibuat setiap dua kali dalam sebulan. jalanraya. • Penyelenggaraan Pokok 1. Universiti Putra Malaysia 54 . sekah atau patah dahannya mestilah dibersihkan dan dibuang ke kawasan pembuangan sampah tanpa melibatkan peningkatan kos tambahan. termasuk membersihkan dan membuang semua bentuk sampah. Rumput yang berhampiran dengan pagaran. pavement. atas-atas pavement dan jogging track. taman permainan sepertimana terkandung dalam pelan. bulatan-bulatan jalan. rezab jalan. tanah-tanah terkumpul dan batu-batu yang terdapat dalam skupper (Scuppers drain). bulatan-bulatan jalan.

Matatunas atau tunas air (epikomik shoot) yang tumbuh dipangkal dan batang atau rumpun pokok. Universiti Putra Malaysia 55 . sekah atau patah dahannya mestilah dibersihkan dan dibuang ke tapak pembuangan sampah. tersebut mendapat penyakit. Mana-mana pokok yang condong atau tidak tegak hendaklah dipancang dengan kayu yang bersaiz 2”x2” setinggi 10 kaki dan diikat dengan tali. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kerja-kerja penyelenggaraan hendaklah dibuat setiap masa yang diperlukan. Kerja-kerja penyelenggaraan tersebut hendaklah dibuat dua kali dalam sebulan. Ketinggian pokok pagaran hendaklah dikekalkan kepada had yang telah sedia ada atau dipersetujui oleh pihak pengurusan taman. • Penyelenggaraan Pohon-Pohon Buluh Dan Bertam. Batang utama ditingkatkan kepada sekurang-kurangnya 10 kaki tinggi. Kerja-kerja penyelenggaraan tersebut hendaklah dibuat setiap dua kali dalam sebulan atau mengikut masa yang ditetapkan. • Penyelenggaraan Pokok Palma Membuang mata tunas atau tunas air (epikomik shoots) yang tumbuh di pangkal dan batang pokok. Ranting-ranting dan daun-daun buluh yang kering serta berjuntaian mestilah dibuang dan dibersihkan. Pelepah-pelepah kering hendaklah dipotong dan dibuang dengan serta-merta. Mana-mana pokok yang mati. tumbang. Pihak kontraktor bertanggungjawab terhadap pembuangan tumbuhan/ pokok menumpang tau sakat pada setiap pokok tersebut sehingga kelihatan bersih. Sisa-sisa pemotongan pokok pagaran hendaklah disapu dan dimasukkan ke dalam plastik sampah dan dibuang dengan segera. • Penyelenggaraan Pokok Pagaran (Hedges) Pokok pagaran hendaklah dipotong sekali dalam tempoh seminggu. Peninggalan buntil-buntil sampah di kawasan kerja akan menyebabkan tindakan pemotongan pembayaran dilakukan. Bacelor Senibina Landskap. Kawasan rumpun buluh sentiasa kelihatan kemas dan bersih serta rapi.

Merumput mestilah dijalankan setiap hari. Bacelor Senibina Landskap. tanah-tanah. B) HARDSCAPE • Penyelenggaraan Siarkaki Dan Kawasan Berjogging Pihak kontraktor dikehendaki membersihkan siarkaki dan kawasan berjoging daripada daun-daun. liken. Pemangkasan (trimming) perlu dilakukan setiap minggu. Jarak antara batas-batas tanaman penutup bumi dan rumput mestilah sekurang-kurangnya 5 cm. lumut-lumut. • Penyelenggaraan Tanaman Semusim (Annuals) Perlu menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan seperti menyiram serta merumput. • Penyelenggaraan Pokok-Pokok Topiary Pokok–pokok topiary hendaklah diandam sepertimana bentuk sedia ada dan bakal ditanam kecuali mendapat arahan daripada pihak pengurusan taman. Sampah-sampah selepas pemangkasan hendaklah dimasukkan ke dalam karung plastic dan dibuang serta merta. pasir dan sebagainya yang dianggap mengotorkan kawasan tersebut setiap hari. Universiti Putra Malaysia 56 . Pihak yang bertanggungjawab perlu menyediakan peralatan pembersihan yang mudah alih seperti “ High Pressure Water Jet” untuk kegunaan penyelenggaraan tersebut.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. rumput-rumpai yang tumbuh dicelah-celah siarkaki. • Penyelenggaraan Tanaman Penutup Bumi. Ketinggian hendaklah dikekalkan mengikut ketinggian yang sedia ada kecuali mendapat arahan pihak pengurusan taman. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. kawasan ini perlulah digembur pada setiap masa. Penyelenggaraan semasa juga perlu dijalankan setiap waktu.

Dinding Penahan (Rubble Wall) Dan Tangga Jalan raya. Bacelor Senibina Landskap. tempat letak kereta. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. jalan berpremis. Pihak yang bertanggungjawab perlu menyediakan peralatan pembersihan yang mudah alih seperti “ High Pressure Water Jet” untuk kegunaan penyelenggaraan tersebut. tanah-tanah pasir dan sebagainya yang dianggap mengotorkan kawasan tersebut setiap hari. Rumput-rumput yang tumbuh pada wakafwakaf. lumutlumut liken. Wakaf Dan Bahagian Luar Tandas. rumput-rumput yang tumbuh di celah-celah premis. lumut-lumut dan liken. • Penyelenggaraan Pondok-Pondok. Peralatan pernbersihan yang mudahalih seperti "High Pressure Water Jet juga perlu disediakan untuk kegunaan penyelenggaraan tersebut. pondok serta bahagian luar tandas dibersihkan daripada daun-daun. • Penyelenggaraan Jalanraya Atau Jalan Berpremis Termasuk Tempat Letak Kereta.-tanah pasir dan sebagainya yang dianggap mengotorkan kawasan tersebut setiap hari.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. tanah. Wakaf. Universiti Putra Malaysia 57 . tembok-tembok/dinding penahan dan tangga-tangga dibersihkan daripada daun-daun.

Dimaklum balas semula Tamat Carta 1.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 58 . Aduan Awam Arahan Pegawai Atasan Telefon Surat Email Datang Sendiri Aduan Bersemuka Direkodkan Penyiasatan / Lawatan Tapak Kawasan DBKL Tanah Persendirian Tindakan Akan Diambil Diberi Surat Kelulusan Untuk Buat Sendiri.1: carta aliran kerja unit pokok rendang Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Carta ini menunjukkan bagaimana sesuatu aduan itu diproses dan disalurkan kepada pihak-pihak tertentu. Aduan awam biasanya diterima melalui internet. Universiti Putra Malaysia 59 . Pembersihan kawasan taman di waktu pagi Menyapu daun gugur dan segala jenis sampah atas paving.telefon. atas rumput dan servis road. penyiasatan atau lawatan tapak dilakukan untuk mengenalpasti 2.5. Selepas itu.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. PRA kumpulan projek Bacelor Senibina Landskap. Semua PRA Mengutip daun yang jatuh dalam kolam air (fountain) kawasan Kerja-kerja penyiraman taman di waktu pagi Semua Menyimpan semua pokok yang terdapat di kawasan taman (jika ada). direkodkan. surat serta e-mail dan keadaan yang bermasalah.6 CARTA ALIR PENYENGGARAAN TAMAN-TAMAN KHAS Carta alir ini menunjukkan antara program-program penyelenggaraan yang dijalankan di taman-taman awam di sekitar Kuala Lumpur.

Membuang bunga. Universiti Putra Malaysia 60 . daun dan tangkai kering Semua Memungut dan memetik daun. Semua PRA kawasan Menabur “Habuk papan” pada batas-batas tertentu sahaja Semua PRA projek Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. unga yang telah kering setiap hari (orkid & bunga raya ) PRA kawasan Mulching (Taman Orkid sahaja) Mendapat bekalan “Habuk Papan” 2 kali sebulan.

Universiti Putra Malaysia 61 . Kulat 2. Serangga Semua Taman Orkid PRA Local Hibiscus Hibiscus Hybrid. Meracun di Taman Orkid dan Taman Bunga Raya Menjalankan kerja-kerja meracun:1. Oversea Projek Pembajaan Pokok Renek Pokok Orkid Semua PRA kawasan Pokok Bunga Raya Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 62 . Cantuman dan Replanting Semua Kerja cantasan dan replanting pokok orkid dan bunga raya bergantung kepada keadaan PRA kawasan Merumput kawasan Semua Kerja merumput bagi Taman Orkid dan Bunga Raya dilakukan mengikut kawasan masingmasing PRA kawasan Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

penolong pengarah. Bacelor Senibina Landskap. tenaga kerja serta peralatan dan sebagainya. Boring ini adalah meliputi kerja-kerja pembersihan yang dijalankan. pegawai pertanian.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 63 . Boring ini juga mesti dinilai oleh pegawai-pegawai penilai yang terdiri daripada timbalan pengarah. penolong akauntan dan penolong pegawai tadbir. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Menanam pokok Annuals Pokok Annuals untuk menaikkan keindahan pokok bunga raya dan Orkid di Taman Orkid dan Taman Bunga Raya. arkitek landskap. Kerja-kerja yang melibatkan:Menentukan stok Annuals di tapak semalam Gotong Royong Mengambil pokok yang telah dipilih Pekerja Menanam di kawasan Taman Orkid dan Taman Bunga Raya Semua PRA Projek Rendah Awam Bahagian Senitaman DBKL juga turut mengeluarkan borang penilaian kerja bagi memastikan kerja yang dijalankan adalah teratur.

Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 64 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 65 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Contoh Borang Penilaian Kerja Bacelor Senibina Landskap.

Menyedari kepentingan sistem ini. nama saintifik seta tahap kesihatan pokok. serta weather proof bar coded tag. Pokok-pokok sementara DBKL (Tree Bank) dan pokok renek (shrubs) adalah dikecualikan. Bagi cadangan fasa kedua pula. spesifikasi. nama spesies. self laminating tag. pagar. cerapan inventori data-data pokok persendirian. Beberapa jenis label yang dicadangkan adalah seperti aluminium tag. metal tag. data yang dicerap adalah nama pokok. kanopi. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. dimana JTR merujuk kepada lokasi seperti nama Jalan Tun Razak. cerapan dilakukan bagi semua pokok rending sepanjang 5m koridor jalan yang mempunyai spesifikasi ukurlilit minima 0. Manakala 1011 pula merupakan unik ID bagi pokok tersebut. buaian dan sebagainya. Universiti Putra Malaysia 66 .5. lampu dan gazebo. tong sampah. Perabut landskap seperti kerusi. plastic tag. bangku. Penambahan data dan inventori pokok dilakukan secara berfasa. ukurlilit batang. Antara aset yang perlu dicerap adalah peralatan permainan yang terdapat di taman-taman seperti jongkang-jongkit papan lungsur.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.5m. iaitu fasa 1. tarikh penyelenggaraan dan sebagainya. bahagian Senitaman dan Penbersihan DBKL telah menjadikan sistem inventori ini sebagai keperluan dalam menganalisa masalah yang timbul. nama botani. meja. tarikh cerapan.7 PROGRAM SISTEM INVENTORI Sistem inventori merupakan sistem yang penting dalam mengenalpasti masalah yang ada di tapak kajian. Berikut merupakan cadangan sistem inventori bagi taman permainan dan pokok yang telah di kemukakan kepada DBKL. Selain daripada itu. Proses pelabelan (tagging) akan dilakukan pada setiap aset yang dicerap di taman-tamn permainan merangkumi pokok dalam fasa 1 dan 2 serta aset taman permainan. melabelkan (tagging) pokok dan aset taman permainan dan menaiktaraf sistem inventori dengan menggunakan aplikasi GIS. maklumat-maklumat lain yang boleh dimasukkan adalah seperti nilai aset. contohnya : JTR101 1. 2. tarikh pemasangan. Maklumat yang dicerap adalah seperti maklumat sebelumnya kvuali beberapa maklumat tambahan seperti status pokok persendirian/ DBKL/ lain-lain akan dimasukkan. Pada setiap tag label. Cerapan inventori bagi aset taman permainan pula merupakan satu entiti baru yang akan dicerap. satu unik ID akan dligunapaka dimana ia bertujuan untuk menyimpan segala maklumat entiti tertentu. mencerap inventori asset bagi taman permainan. harga. kawasan/ taman / seksyen. Antara objektif sistem inventori ini adalah bagi penambahan data dan inventori pokok sepanjang 10 meter dari koridor jalan. pokok liar dan hakmilik DBKL bagi semua pokok yang berdahan dalam lingkungan 10m dari koridor jalan. Faktor pemilihan tag adalah bergantung kepada : • • • Kalis cuaca Boleh dilihat dengan jelas (saiz) Tidak merosakkan pokok (kaedah staple gun) Bacelor Senibina Landskap. pembekal.

sama ada musim hujan ataupun kering. PERALATAN PENYELENGGARAAN TURF Memotong rumput merupakan operasi yang penting dalam penyelenggaraan landskap. contohnya perlu diselenggara setiap 2 minggu sekali dan tidak boleh dilakuakan terlampau kerap atau sedikit supaya jumlah rumput yang dipotong adalah sekata setiap kali proses penyelenggaraan dibuat. 2. penyelenggaraan pokok memerlukan mesin yang berbeza dengan kerja penyelenggaraan rumput. Peralatan–peralatan ini bergantung kepada jenis kerja yang dilakukan. Peralatan-peralatan yang digunakan boleh dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu alatan bagi memotong rumput. contohnya cuaca. Bacelor Senibina Landskap. Terdapat pelbagai peralatan yang digunakan bagi menjalankan proses penyelenggaraan senitaman. dimana ini akan memudahkan pengguna untuk membuat aduan berkenaan kerosakan dan kemalangan harta benda. Sebagai contoh.metal dan plastik adalah lebih bagus berbanding tag kod bar kerana ianya tahan lama serta mudah difahami oleh orang awam. kos penyelenggaraan bagi kaedah ini adalah tinggi. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Kekerapan pemotongan rumput yang paling sesuai ialah satu hingga dua kali dalam seminggu. peralatan keselamatan. Tag aluminium. Tag kod bar pula mudah rosak dan menyukarkan orang awam untuk membuat aduan tentang kerosakan dan kemalangan harta benda. Selain itu. Terdapat faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi frekuensi pemotongan rumput.5. musim. Pemotongan rumput perlu dilakukan dalam kadar yang biasa. peralatan bagi pemangkasan dan penjarangan pokok. Peralatan yang lengkap serta sempurna merupakan penentu kejayaan operasi penyelenggaraan pokok. jenis rumput serta baja yang digunakan. pengangkutan serta peralatan pembersihan. di mana panjang rumput maksimum yang sesuai untuk dipotong adalah 12-20mm. Universiti Putra Malaysia 67 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.8 PERALATAN PENYELENGGARAAN.iaitu kerja yang berbeza memerlukan peralatan serta mesin-mesin yang berlainan.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Cylinder-driven mowers-perlu ditolak dengan menggunakan tangan. Hand mowers ini dipanggil mengikut karakter masing-masing. iaitu jenis roller ataupun side wheel. tetapi mempunyai enjin untuk menggerakkan silinder. Heavy duty mowers-mempunyai enjin 3 ½ hp Mesin elektrik yang mendapat sumber daripada bateri ataupun sumber kuasa yang utama. Universiti Putra Malaysia 68 . Mesin ini adalah peralatan yang digunakan semasa proses-proses penyelenggaraan taman awam dilakukan Bacelor Senibina Landskap. Mempunyai ‘roller’ yang istimewa ataupun mempunyai dua ‘side-wheel’. • • • • • • • Hand mowers-menggunakan tenaga manusia. Fully driven motor mowers-mempunyai enjin yang menggerakkan mesin secara keseluruhan. Terdapat 8 pilihan mesin pemotong rumput berlainan yang boleh dipilih berdasarkan sumber tenaga serta kaedah pemotongan masingmasing. Rotary mowers Miscellaneous Antara mesin-mesin yang digunakan oleh bahagian Senitaman dan Pembersihan DBKL adalah seperti silinder driven mower dan sebagainya. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Universiti Putra Malaysia 69 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bacelor Senibina Landskap.

Universiti Putra Malaysia 70 . Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. PERALATAN PENYELENGGARAAN POKOK Peralatan Pemangkasan Dan Penjarangan Pekerja yang melaksanakan penyelenggaraan ini pula perlu dibekalkan peralatan dan kemudahan sokongan yang mencukupi dan bersesuaian dengan jenis penyelenggaraan yang dilakukan pada satu-satu ketika. Antara peralatan yang digunakan oleh bahagian senitaman dan kebersihan DBKL adalah seperti pemotong dahan. Lopping shears Gergaji mesin panjang Pole pruning saw Gergaji pokok Axe Jentera Pengangkut Gergaji mesin Contoh Alat Pemangkasan Dan Penjarangan Bacelor Senibina Landskap. gergaji mesin. gergaji pokok. Bagi memudahkan penyelenggaraan. Universiti Putra Malaysia 71 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. gergaji mesin panjang serta jentera pengangkut. setiap penanaman perlu juga mengambilkira jenis peralatan yang bakal digunakan semasa penyelenggaraan.

sesuai dengan kemampuan peralatan yang digunakan. Pole yang biasa digunakan adalah bulat. Peralatan keselamatan Climbing spurs Lanyards Safety Cones. Gergaji rantai atau chain saw pula merupakan peralatan pemangkasan utama yang digunakan oleh arborist. kecuali apabila ianya betul-beetul diperlukan. serta membolehkan dahan-dahan yang besar dibuang. senang diselenggara serta mempunyai jangka hayat yang panjang. Ianya selalu digunakan kerana ianya menyenangkan. Pemotong besi ini mempunyai besi berspring serta gear untuk meningkatkan keupayaan memotong. Kesan pangkasan bagi dahan dan ranting melebihi 10mm hendaklah disembur dengan cat anti-kulat ataupun disapu dengan tar. Kapak pula merupakan peralatan manual yang jarang digunakan. Loppers pula mempunyai pemegang yang panjang dan boleh memotong dahan yang berdiameter 3 inci ke atas. Flags And Signs Rope Ear protection Safety Chaps Bacelor Senibina Landskap. Kesan tempat yang dipangkas hendaklah licin dan bersih supaya tidak menakung air yang boleh menyebabkan pereputan atau memerangkap penyakit dan serangga. mesin ini mempunyai cirriciri keselamatan yang tinggi. Peralatan khas seperti gergaji atau sekateur yang tajam digunakan bagi memotong bahagian-bahagian tertentu. empat segi ataupun bentuk octagon. Universiti Putra Malaysia Hard Hat Goggles Climbing saddle Body/boom belts and landyard 72 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Selain daripada itu.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. ‘Pole pruning saw’ disambungkan kepada pole yang panjangnya 6 hingg 8 kaki dan digunakan bersama pruning head.

Tali nilon mempunyai kebolehregangan yang tinggi. Tali yang biasa digunakan adalah mempunyai diameter ½ hingga 1 inci yang diperbuat daripada kombinasi sintetik dan fiber. lift ini boleh digerakkan sebanyak 2800. Peralatan keselamatan yang terakhir pula adalah sebagai langkah keselamatan kepada pekerja-pekerja yang beker di atas tanah dan juga sebagai melindungi kenderaan penyelenggaraan. tetapi ianya masih digunakan untuk menarik sesuatu ataupun sebagai tali keselamatan. Climbing saddle pula merupakan peralatan yang disarung pada badan pekerja. “aerial Lift” ini menjimatkan masa terutamanya semasa menebang pokok-pokok besar. Trak pula dapat memuatkan kapasiti sebanyak 28. Bacelor Senibina Landskap.000 poun.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. telinga mesti ditutup dengan penyumbat telinga. Rekabentuk trak ini adalah mengikut permintaan tempatan dan juga bergantung kepada peruntukan semasa membeli. iaitu mempunyai fleksibiliti yang tinggi. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Salah satu jenis jenis lanyard adalah yang boleh dihubungkan dengan “saddle”. Deria pendengaran juga merupakan bahagian sensitive badan yang perlu dijaga. Universiti Putra Malaysia 73 . Antara peralatan tersebut adalah seperti kon keselamatan. Alat ini biasanya dibuat dengan lima atau enam lapisan nilon. Peralatan Pengangkutan Terdapat mesin yang membantu meringankan kerja-kerja pengangkutan dan pemotongan pokok seperti “aerial lift” dan trak. “goggles” ini selalu dipakai dengan topiyaang bertindak sebagai penghalang objek keras daripada menimpa kepala. termasuk tiga atau empat lapisan yang dilapisi dengan pencegah luka. terutamanya semasa melakukan kerja penebangan pokokpokok yang tinggi. bendera. signal serta fluorescent vest. ‘safety chaps pula diperbuat supaya dipakai melapisi seluar yang boleh melindungi diri semasa menggunakan gergaji rantai. “Googles” perlu dipakai sepanjang membuat kerrja-kerja penyelenggaraan pokok. Sepanjang menggunakan peralatan atau mesin elektrik yang mengeluarkan bunyai bising. Ianya juga mempunyai ‘clear lenses’yang diperbuat daripada polikarbonat.

sisa-sisa tunggul yang dipotong akan tercarnpak jauh dan boleh mendatangkan bahaya terutarna sekiranya lokasi kerja di tepi jalan utama. di antaranya adalah mesin ini hanya. Peratus kerosakan akibat daripada kerja-kerja memotong akar dapat dikurangkan berbanding cara yang digunakan sebelum ini. Kedua-Dua Gambar Menunjukkan Keadaan Bentuk Tunggul Sebelum Kerja Memotong Djalankan. Antara kebaikan mesin ini adalah ia berkernampuan untuk memotong tunggul yang berdiameter lebih kurang 1. Kedua-duanya dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan. mesin tersebut berkernampuan untuk memotong akar hingga pada kedalaman 11kaki. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. habuk kayu serta daun-daun kering. Terdapat dua jenis “chipper” iaitu “rotor-drum dan disk drum chipper”. “Stump Cutter” juga merupakan peralatan pembersihan yang berfungsi membuang dan mencabut tunggul-tunggul kayu yang telah mati. Ianya juga memerlukan kenderaan lain untuk dibawa ke lokasi kerja dan semasa kerja memotong akar dilakukan bagi mengelakkan mesin tersebut bergerak. Selain itu. mesin ini juga turut mempunyai kelemahan. iaitu mesin untuk membuang tunggul-tunggul kayu yang dikenali sebagai stump cutter.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bahagian Senitaman dan Pembersihan DBKL juga mempunyai peralatan terkini untuk pembersihan. Penggunaan tenaga buruh dapat dikurangkan kerana mesin ini hanya memerlukan 1-2 orang untuk mengendalikannya. Pencakar pula digunakan untuk membersihkan potongan kayu yang kecil. Di sebalik kebaikan yang ada.5 meter dalam tempoh 45 hingga 60 minit. Bacelor Senibina Landskap. Sementara penyapu pula adalah alat pembersihan terakhir yang digunakan untuk menyapu debu serta kotoran kecil yang lain. Peralatan pembersihan Peralatan yang dapat memotong dahan adalah dikenali sebagai “Chipper”. Semasa kerja memotong tunggul dijalankan. Universiti Putra Malaysia 74 . Selain daripada peralatan yang digunakan untuk pemangkasan dan penjarangan seperti di atas. marnpu beroperasi di ternpat yang rata sahaja.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kerja-Kerja Memotong Tunggul Sedang Dijalankan Dimana Dapat Diperhatikan Bentuk Cara Mesin Ini Beroperasi. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 75 . Gambar Menunjukkan Kesan Potongan Akar Pada Peringkat Awal Kerja Memotong Berjalan. Bacelor Senibina Landskap.

Universiti Putra Malaysia 76 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Gambar Menunjukkan Keadaan Akar Diperingkat Akhir Kerja Pemotongan Berjalan. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Sisa rumput dibersihkan dengan menggunakan penyapu Bacelor Senibina Landskap.

Pencemaran air sungai dan udara.0 • • • • • • • • • MASALAH YANG DIHADAPI OLEH JABATAN SENI TAMAN & KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR Kekurangan tenaga pekerja dan pekerja mahir Kekurangan tenaga pakar dan profesional Masalah pokok rendang . 3. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Bahagian Senitaman dan Pembersihan DBKL ini mempunyai masalah dari segi pembahagian tugas di mana tugasa yang terangkum di bawah sesuatu jawatan adalah meliputi tugasa-tugas luar yang diluar bidang kerjanya. rosak dilanggar kenderaan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Ini menyebabkan kakitangan tersebut tidak dapat menumpukan kerja yang terangkum di bawah jawatan yang disandang. Menghadapi masalah dalam pemilihan pokok yang sesuai untuk ditanam di kawasan tertentu kerana ketiadaan pakar dalam bidang arborikultur.pokok tumbang dan sekah. kerosakan dan kehilangan peralatan senijalan seperti lampu hiasan. papan tanda. tumbuhan liar ditepi bangunan. Universiti Putra Malaysia 77 . Bacelor Senibina Landskap. Vandalisma dan kecurian peralatan taman seperti kerosakan kepada alat permainan kanak-kanak. pertumbuhan tidak teratur/kemas. • Kebanyakan pekerja bahagian ini adalah berkemahiran dan boleh dikatakan kebanyakannya adalah berpengalaman. Masalah keselamatan yang melibatkan orang awam seperti kemalangan jalanraya akibat penglihatan terlindung oleh tanaman tepian jalan dan sebagainya Pembangunan yang dijalan adalah secara ‘ad-hoc’ iaitu secara mendadak tanpa sebarang perancangan yang rapi.tetapi penyalahgunaan dari segi penggunaan peralatan tetap berlaku.

Mungkin sebilangan daripada kaitangan muda adalah kekurangan pengalaman. elektrik dan sebagainya.jikalau dihalusi serta ditinjau pendapat para kakitangan unit ini dari segi perancangan ekonomi. Dalam merangka sistem pengurusan pendapat . Universiti Putra Malaysia 78 . mesin-mesin yang sedia ada pula perlulah digunakan mengikut kesesuaian dengan kerja yang hendak dilakukan bagi mengelakkan mesin rosak.tumpul. selain daripada itu. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pihak pengurusan DBKL juga adalah amat memerlukan tenaga muda yang boleh bertindak sebagai generasi pelapis kepada kakitangan yang ada sekarang. Walaubagaimanapun objektif yang disediakan perlulah dan dispesifikkan kepada matlamat tertentu. Bacelor Senibina Landskap. tetapi golongan ini masih bole diasah serta dikembangkan bakat kepemimpinan hasil acuan yang baik daripada golongan yang berumur di unit ini. perancangan jadual kerja bagi jangka masa panjang serta jangka masa pendek dan beberapa perkara yang lain lagi. Ini dapat diperhatikan melalui jumlah masa bekerja yang mempunyai kualiti adalah sedikit berbanding masa yang sebenarnya. PenguruSan dan penyelenggaraan merupakan dua perkara berbeza tetapi saling merujuk kepada satu sama lain. ini akan meningkatkan belanjawan bagi perbelanjaan buruh. peralatan. persepsi serta pengetahuan dari orang ramai adalah penting bagi merangka suatu strategi yang berkesan. Apabila masa bekerja tidak digunakan sepenuhnya. Dokumen-dokumen yang penting seperti spesifikasi DBKL bagi melaksanakan kerjakerja penyelenggaraan pada tempat-tempat tertentu hendaklah difailkan dengan baik bagi memudahkan pelajar dan kakitangan untuk membuat rujukan terhadap item-item tersebut. tetapi ianya tidak diimplimentasikan sepenuhnya. jumlah mesin atau peralatan yang digunakan untuk penyelenggaraan adalah tidak mencukupi dan perlu ditambah dari semasa ke semasa bergantung kepada keperluan semasa.0 KEPERLUAN PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN Bahagian Senitaman dan Pembersihan Bandar DBKL merupakan sebuah badan kerajaan yang mempunyai sistem pengurusan dan penyelenggaraan yang baik. strategi juga perlu dirancang bagi memastikan objektif yang digariskan tercapai. dan sebagainya yang akan menyumbang kepada peningkatan belanjawan bagi penyelenggaraan mesin. didapati unit ini sememangnya mempunyai perancangan. Selain daripada merangka objektif. 4.

• Pembinaan dan rekabentuk – Pemilihan pokok yang tidak sesuai dengan keadaan iklim.0 PEMERHATIAN DAN PERBINCANGAN Melalui tugasan yang dijalankan. Pengurusan ekonomi Pengurusan masa adalah longgar dan pekerja tidak serius menggunakan masa yang diperuntukkan dalam melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan. rekreasi. dari segi. Ini dapat menyelaraskan peruntukan kewangan dengan kerja-kerja penyelenggaraan yang akan dilaksanakan. • • • Objektif dan standard pengurusan – Objektif yan79g disediakan perlulah lebih terperinci dan spesifik serta standard pengurusan perlulah lebih jelas. didapati bahawa bidang kuasa dan kerja Jabatan Senitaman DBKL adalah luas dan merangkumi hampir keseluruhan kawasan di Lembah Kelang. Oleh itu adalah penting untuk pihak jabatan melantik tenaga pakar dalam bidang arborikultur dan hortikultur yang mencukupi bagi menangani masalah ini. Universiti Putra Malaysia 79 . jalan dan sebagainya perlulah lebih sistematik. persekitaran dan fungsinya. 5. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Juga keadaan kawasan/ tapak yang tidak sesuai dengan pokok yang dipilih dan program penyelenggaraan yang tidak sistematik menyebabkan perancangan yang dibuat tidak menjadi dan menghadapi masalah. Bacelor Senibina Landskap. Ini menambahkan beban dari segi kewangan dan kerja penyelenggaraan supaya keadaan kemnali stabil dan memenuhi keselesaan. Pelan penyelenggaraan – Pendekatan dalam proses penyelenggaraan landskap taman awam.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Namun. Antaranya. • ‘Personnel’ – Pihak jabatan memastikan setiap pekerja akan menyertai kursus yang bersesuaian dengan bidang tugasnya supaya kualiti kerja meningkat di samping boleh menambah tahap pengetahuan dalam bidang berkaitan. Ini menyebabkan peruntukan kewangan meningkat apabila terpaksa membayar untuk kerja lebih masa yang telah dibuat. terdapat beberapa perkara yang kurang dititikberatkan oleh pihak jabatan dalam mengurus dan menyelenggara landskap yang telah disediakan untuk masyarakat.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Terdapat beberapa kaedah yang telah dilaksanakan untuk menangani masalah yang wujud landskap. antaranya. ILAM. UiTM. • • • • dalam pengurusan dan penyelenggaraan Kerjasama dengan institusi-institusi penyelidikan dan pengajian tinggi serta badan-badan kerajaan seperti FRIM. Denmark Melantik tenaga pakar dan juruperunding dalam merekabentuk dan melaksana projek-projek landskap Melantik kontraktor dalam menyelenggara kawasan-kawasan landskap Bacelor Senibina Landskap. Jabatan Landskap Negara Kerjasama dengan institusi luar negara seperti projek 'DANCED'. Universiti Putra Malaysia 80 . UPM.

dicadangkan jabatan mengadakan seorang pegawai penyelidik supaya dapat menyediakan laporan setiap kawasan dan dapat mengenalpasti keadaan landskap samada berada dalam keadaan baik atau sebaliknya. 5. Membuat satu dasar berkenaan berkaitan dengan penyelenggaraan landskap supaya ia sentiasa terpelihara untuk jangka masa yang ditetapkan dan tidak perlu untuk menambah peruntukan penggantian landskap yang rosak 3. Bacelor Senibina Landskap.0 KESIMPULAN Dari pemerhatian dan perbincangan yang telah dibuat. Secara keseluruhannya pengurursan dan penyelenggaraan landskap adalah amat penting dalam mengekalkan keindahan sesuatu Bandar. kerumitan dan kemudahan yang sedia ada. Sebenarnya aspek penyelenggaraan perlu diambilkira semasa penyediaan pelan landskap Faktor seperti keupayaan dan bilangan tenaga pekerja untuk menyelenggara perlu dikaji dan disediakan bergantung kepada saiz . dapat disimpulkan bahawa:I. Menambah kakitangan dan memberi kawasan menyelia yang kecil supaya tumpuan lebih efisyen untuk pegawai mengawasi kawasan. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Setiap pihak yang terlibat secara langsung dengan kerja-kerja pelaksanaan dan penyelenggaraan landskap perlulah bekerjasama di atara satu sama lain bagi memastikan matlamat keindahan sesuatu Bandar dapat dicapai dan dikekalkan. Manakala peruntukan kewangan penyelenggaraan pula perlu mencukupi setiap tahun. Universiti Putra Malaysia 81 . kepadatan . 4. 6. 2.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Oleh itu. Jabatan Seni Taman DBKL perlulah mempunyai rancangan pengurusan da penyelenggaraan bagi jangka masa pendek dan panjang supaya landskap persekitaran wilayah berada dalam keadaan sihat. Menambah peruntukan kewangan dan kontraktor sedia ada bertujuan memudahkan lagi kerja penyelenggaraan landskap wilayah Mengenalpasti jenis-jenis tanaman landskap dan pokok yang akan ditanam supaya tidak mendatangkan masalah pada masa yang akan datang.

GARISPANDUAN LANDSKAP NEGARA. LAPORAN TAHUNAN 2001. URBAN TREES. Inc.E. Kuala Lumpur. Malaysia. Robert W. Weddle. (2001 ). Prentice Hall. Jr. McGraw-Hill. Englewood Cliffs. ( 1988 ). 7. LANDSCAPE TECHNIQUES. Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan. Universiti Putra Malaysia 82 . Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. New York. Phillips.0 RUJUKAN A. Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa.. United Stated Of America. Jabatan Senitaman Dan Kawalan Pembersihan. (1995). Leonard E. Bacelor Senibina Landskap. URBAN FORESTRY PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES. (1979 ). New Jersey 07632. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. William Heinemaan Ltd.Miller.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->