PENGHARGAAN
Alhamdulillah syukur kehadrat Allah s.w.t. kerana dengan limpah kurnianya kami berjaya menyiapkan laporan LAN 4700 Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap ini dengan jayanya. Dengan siapnya kerja kursus ini diharapkan kami dapat lebih mengenali dengan lebih mendalam bagaimana hendak merancang dan mengurus landskap pada masa hadapan. Jutaan terima kasih diucapkan kepada ibu bapa kami yang memberi dorongan kepada kami sepanjang menyiapkan kerja kursus ini. Tidak lupa juga kepada pensyarah-pensyarah dan juga tutor yang memberikan semangat, tunjuk ajar dan kerjasama sepanjang melakukan Kerja Kursus ini. Begitu juga kepada rakan-rakan seperjuangan selalu memberi cadangan dan pandangan yang bernas untuk kami. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada Staf-staf di JABATAN SENITAMAN DAN KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR DBKL terutamanya kepada En. Khairul Azlan Bin Hj. Rahmat kerana telah banyak membantu kami dalam memberi maklumat tentang penyelenggaraan di jabatan ini. Semoga dengan izin Allah s.w.t., kami dapat pengajaran dan pengetahuan diatas apa yang telah kami lakukan sepanjang menyiapkan projek ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua, jasa anda semua akan dibalas Allah s.w.t dengan seadanya. Sekian, terima kasih.

_________________________ AHMAD ZAMIL BIN ZAKARIA 99020

______________________________ DAHLIA FARAHANA BT MUHAMAD 103046

____________________ SHALLYZA BT HOSNI 102623

INDEKS
BAB M/SURAT

1.0

PENGENALAN

1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Sejarah Kuala Lumpur Perkembangan Kawasan Kuala Lumpur Sejarah Penghijauan Pelan Kuala Lumpur Bahagian Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.5.8 1.5.9 Piagam Pelanggan Fungsi Bahagian Seni Taman Objektif Bahagian Seni Taman Carta Organisasi Sumber Manusia Jentera Perlaksanaan Projek Projek Tahun 2001 Program Pengindahan Belanjawan 2001

2 3 5 6 7 7 8 9 10 12 14 15 16 18 20 20 22

1.5.10 Sumber Ekonomi Jabatan Seni Taman DBKL 1.5.11 Hasil Kutipan 1.5.12 Jumlah Perbelanjaan

i

2.0

PERANCANGAN LANDSKAP YANG DILASANAKAN OLEH JABATAN SENI TAMAN DAN KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR DBKL 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Dasar-Dasar Pengindahan Carta Aktiviti Bahagian Senitaman Pendekatan Dan Startegi Dalam Pengindahan Bandaraya Kuala Lumpur Pengawalan Projek Pembangunan Landskap Oleh Pihak Swasta / Agensi Kerajaan Akta / Polisi / Undang-Undang Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.5.7 2.5.8 Penguatkuasaan Pelan Landskap Di Kawasan Awam Penting Interpretasi Undang-Undang Berkaitan Landskap Didalam Undang-Undang Sediada Perintah Pemeliharaan Pokok Program Dan Teknik Penyelenggaraan Carta Alir Penyenggaraan Taman-Taman Khas Program Sistem Inventori Peralatan Penyelenggaraan. 24 25 26 27 36 39 40 42 43 52 53 59 66 67 77 78 79 81 82

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

MASALAH YANG DIHADAPI OLEH JABATAN SENI TAMAN & KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR KEPERLUAN PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERHATIAN DAN PERBINCANGAN KESIMPULAN RUJUKAN

ii

Landskap buatan manusia selalunya mementingkan aspek estetik. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Pengurusan yang baik boleh dilaksanakan dengan perancangan organisasi yang tersusun dari segi tenaga kerja. ia perlulah diurus dan diselenggara dengan baik . untuk memastikan landskap persekitaran ini sentiasa memenuhi kehendak masyarakat. selesa. Pengurusan dan penyelenggaraan landskap melibatkan proses merancang. pengurusan ekonomi. keperluan pengurusan. bersekala. Bacelor Senibina Landskap. Ia juga melibatkan pengurusan jangka pendek dan pengurusan jangka panjang untuk memastikan masalah yang timbul dapat diselesaikan dan memenuhi kehendak dan keselesaan masyarakat. Universiti Putra Malaysia 1 . jadual pengurusan dan penyelenggaraan. Prinsip-prinsip pengurusan dan penyelenggaraan secara keseluruhannya merangkumi objektif dan standard yang dikehendaki. fungsi dan keselesaan kepada manusia itu sendiri. Pengurusan dan penyelenggaraan landskap yang baik melibatkan matlamat dan objektif yang telah ditentukan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 1. keselamtan awam. keselamatan pekerja. menyusun organisasi dan mengawasi kerja yang telah dilaksanakan. pembentukan organisasi dan perlindungan persekitaran. pencahayaan dan luas pemandangan (legibility) dengan mutu pemandangan yang baik (visual quality assesment). rupa (image). plan pengurusan. personnel. harmoni. keutamaan dalam membangunkan strategi pengurusan yang spesifik untuk mencapainya.0 PENGENALAN Landskap adalah ruang diatas permukaan muka bumi yang meliputi ruang semulajadi atau buatan manusia yang berciri keseimbangan. tugas dan bidang kuasa yang telah diberikan. Oleh itu. rekabentuk dan pembinaan. pencegahan. perhubungan dengan orang awam.

1 SEJARAH KUALA LUMPUR Sebagai pusat perdagangan dan perniagaan kecil kepada perlombongan bijih:RENTETAN PERKEMBANGAN KUALA LUMPUR 1896 .Menjadi Wilayah Persekutuan 1975 .0 juta 2020 .1 juta penduduk KELUASAN KESELURUHAN PADA MASA KINI : 342 km persegi Bacelor Senibina Landskap.Mencapai status Bandaraya 1974 .Penduduk Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 2 .2 juta 2000 . 1. 1.Penduduk Kuala Lumpur.Anggaran 4. 2.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.Ibu negeri Melayu Bersekutu 1972 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. 1. Universiti Putra Malaysia 3 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.2 PERKEMBANGAN KAWASAN KUALA LUMPUR Bacelor Senibina Landskap.

Universiti Putra Malaysia 4 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kuala Lumpur Pada Waktu Sekarang Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

3 SEJARAH PENGHIJAUAN Telah memulakan program penghijauan pada tahun 1973 dengan menubuhkan unit pengindahan dan dinaikkan ke jabatan pada tahun 1979. Kegunaan Guna Tanah Kuala Lumpur Berdasarkan Pelan Struktur KL 1988. SINGAPURA (PERBANDINGAN) Kegunaan guna tanah • • • Memperuntukkan 0. Pada tahun 1981 program penanaman pokok instant jenis angsana (pterocarpus indicus). 1. mewujudkan kawasan hijau dan jalinan hijau bagi mewujudkan satu sistem jalinan hijau yang efektif Membangunkan jalinan melalui "' Blue & Green Plan"'. hidupan liar aktiviti komuniti melalui perancangan pemerhatian yang mendalam dan kajian dalam membangunkan kawasan hijau/lapang di kawasan perumahan. 1.tabebuia (tabebuia pentaphylla)semarak api (delonix regia).Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bacelor Senibina Landskap.8 hektar kawasan lapang untuk 1000 penduduk dan merangkumi 13% data keseluruhan gone tanah. kawasan lapang yang telah direzabkan sedia ada meliputi 7. Taburan • • K L mempunyai taburan kawasan lapang sekata tetapi kekurangan jalinan hijau bagi menghubungkannya. Universiti Putra Malaysia 5 .yellow flame (pelthophorum pterocarpum) dan madras thorn (pitchellobium dulce) telah di laksanakan. DBKL menetapkan.71% kawasan lapang yang belum dibangunkan untuk kegunaan masa akan datang. ""Smart locations" Memperuntukkan zon landskap yang mencukupi sepanjang jalan utama boleh mewujudkan persepsi peningkatan kuantiti landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Perancangan DBKL .Membangunkan taburan kawasan hijau untuk rekreasi. Taburan Penggunaan kawasan semulajadi yang optimum.08 hektar kawasan lapang untuk 1000 penduduk.raintree (enterotobium saman).82% dari keseluruhan kawasan guna tanah dan terdapat 21. Matlamat asal pengindahan adalah dengan konsep "no road without trees" .

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 6 . 1.4 pelan Kuala Lumpur Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Melaksanakan kerja menebang atau mencantas pokok merbahaya dalam tempoh tujuh (7) hari setelah dikenalpasti. kemas dan menuju wawasan ke arah Bandaraya Taman Tropika Lestari menjelang 2020. Bacelor Senibina Landskap. Ia bertujuan untuk memastikan Kuala Lumpur sentiasa indah dan memeberi keselesaan kepada warga kota. Melaksanakan kerja-kerja pembersihan pokok tumbang dan sekah dibuat dalam tempoh 24 jam. Universiti Putra Malaysia 7 .1 • • • • • • • • • • • • • • • • PIAGAM PELANGGAN Mempastikan projek-projek penanaman pokok dan landskap dilaksanakan secara profesional.5 BAHAGIAN SENITAMAN DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR Bahagian Senitaman diwujudkan bagi menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan kawasan landskap dan pokok rendang. Memberi perkhidmatan hiasan yang sentiasa dapat memenuhi citarasa pelanggan setimpal dengan bayaran yang dikenakan. pembukaan taman-taman baru dan kawasan rekreasi. Mempastikan Kelulusan pelan landskap dan sijil menduduki bangunan (CF) dalam tempoh tiga (3) bulan selepas permohonan diterima. Mempastikan kelulusan pengalihan. Mempastikan kerja pemotongan rumput dijalankan pada setiap 15 hari Mempastikan kerja-kerja baikpulih Tandas Awam dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) hari Mempastikan kerja-kerja baikpulih Taman Permainan Kanak-Kanak dilaksanakan dalam tempoh tujuh (7) hari.5. Mempastikan aduan-aduan awam diambil tindakan dalam masa 14 hari dari tarikh aduan diterima. bidang tugas bahagian ini semakin bertambah dari masa ke semasa dengan pertambahan kawasan-kawasan landskap. Mempastikan kerja penyenggaraan landskap dan tanaman mengikut kaedah yang terbaik. Mempastikan kelulusan permohonan penggunaan tapak rekreasi dalam taman awam dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari. 1. Mempastikan kawasan taman awam sentiasa bersih. cantik dan keadaan yang ada sentiasa selamat untuk digunakan. Mempastikan pokok-pokok rendang di kawasan awam sentiasa berada dalam keadaan cantik dan selamat kepada orang ramai.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 1. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Mempastikan proses pembayaran bil-bil dibuat dalam masa 7 hari dengan syarat proses sebelumnya mengikut tatacara yang ditetapkan Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan rekreasi dan riadah terbaik seperti tandas awam trek jogging dan sebagainya. penebangan dan cantasan pokok dikeluarkan dalam tempoh satu (1) bulan.

rekreasi yang melibatkan penyertaan orang awam seperti: • • • • pertandingan landskap pameran orkid pertandingan memancing kempen menanam pokok Bacelor Senibina Landskap. Menyediakan Pelan Induk bagi kawsan lapang. xiii. v. taman-taman dan kawasan rekreasi untuk dibangunkan di Wlayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mengkaji dan mluluskan permohonan landskap sebelum pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan. Menyediakan da menguruskan tapak semaian tanaman untuk keperluan harian dan jangka panjang. termasuk penguatkuasaan undang-undang ke atas orang awam yang emmbuat kerosakan dan melanggar peraturan. vi. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Menyediakan khidmat nasihat mengenai landskap kepada pihak-pihak atau agensi luar sama ada melalui lawatan sambil belajar. Taman Rusa. iv. ix. vii.2 i.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. kursus dan latihan sambil belajar. ii. Membangun. viii. iii. taman-taman awam dan kemudahan rekerasi. Meningkatkan tanaman pokok-pokok dari berbagai saiz. kawasan perkelahan dan hari kelaurga. Menganjurkan aktiviti-aktiviti social. Taman Orkid dan Taman Bunga Raya. Mnejalankan kerja-kerja penyenggaraan dan peningkatan kawasan landskap. x. menyenggara dan meningkatkan temapt-tempat tarikan pelancong seperti Taman Burung. 1. bentuk dan spesies sebagai uasaha penghijauan. Taman Kancil. Universiti Putra Malaysia 8 . Fungsi Bahagian Seni Taman Merancang dan merekabentuk projek-projek landskap. xi. Menyediakan kemudahan rekreasi.5. Menyediakan perkhidmatan hioasan bunga pasu dan bunga keratin di majlis-majlis tertentu mengikut tempahan. Melaksanakan kawalan dan tindakan penguatkuasaan terhadap penebangan pokok-pokok rendang Menjalankan penyenggaraan pokok rending bagi tujuan keselamatan dan menjalankan kerja-kerja pembersihan pokok-pokok tumbang dan sekah. xii.

v.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. iv. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Penyediaan Kemudahan-kemudahan Rekreasi dan Tempat Tumpuan Pelancong Menambah kemudahan rekreasi dan tempat tumpuan pelancong bagi menampung keperluan penduduk Wilayah Persekutuan dan juga pelancong luar. Penambahan Kawasan-kawasn Lapang Mengawal pembangunan hartanah dengan memberi perhatian supaya kawasan-kawasan lapang disediakan(dikekalkan) secukupnya. iii. vii. vi. 1. Universiti Putra Malaysia 9 .3 i. Objektif Bahagian Seni Taman Menjadikan Kuala Lumpur Bandar/Ibukota Dalam Taman Meneruskan usaha-usaha utnuk menjadikan Kuala Lumpur sebuah bandaraya yang indah sebagai kota dalam taman.5. Pengindahan Kawasan Tepian Sungai Berusaha menjadikan kawasan tepian sungai sebagai kawasan menarik dan dilengkapi dengan kemudahan rekreasi. Penhijauan Sebagai Pemulihan Alam Sekitar Pemulihan semula keadaan alam sekitar yang telah terjejas akibat pembangunan dengan mengkatkan penanaman pokok. Pengekalan Kawasan Alam Semulajadi Meneruskan usaha bagi pengekalan alam semulajadi di sekitar bandaraya Kuala Lumpur. viii. taman awam dan alam semulajadi ke kawasan hijau sempadan Negeri Selangor sebagai daya tarikan bagi hidupan liar. Peningkatan Ciri-ciri ‘Hardscape’ Menambahkan/ meningkatkan lagi kemudahan cirri-ciri ‘hardscape’ di kawasan pusat Bandar dan sekitarnya. Bacelor Senibina Landskap. ii. Sistem Rangkaian Jalinan Hijau Berusaha mewujudkan system rangkaian jalinan hijau ( Green Linkage System) menghubungkan kawasan-kawasan hijau.

4 Carta Organisasi Bahagian Seni Taman terbahagi kepada 4 seksyen yang bertanggungjawab melaksanakan fungsi yang berbeza-beza.5. Universiti Putra Malaysia 10 . 1.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Seksyen-seksyen terssebut adalah: • • • • Seksyen Pentadbiran/ Kewangan/ Kontrak Seksyen Rekabentuk Landskap dan Pengurusan Landskap Seksyen Hidupan Liar dan Rekreasi Seksyen Pertanian/ Hortikultur Bacelor Senibina Landskap.

Universiti Putra Malaysia 11 . Kedudukan setiap Seksyen ditunjukkan dalam carta organisasi: Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Pertanian 6. Pegawai Tadbir 3. Pembantu Teknik Kanan 2. Pen. Timbalan Pengarah 2. Peg. Pertanian Kanan 5. Akitek Landskap 4. Pegawai Pertanian JUMLAH JAWATAN Sokongan 1 (B) 1. Pembantu Teknik 3. Peg. Pen.MENGIKUT KUMPULAN KUMPULAN Pengurusan (A) Sokongan (B) Sokongan (C) Sokongan (D) Kpbk JUMLAH WUJUD 8 25 92 40 967 1132 TETAP ISI 7 23 89 26 925 1070 KOSONG 1 2 3 14 42 62 WUJUD 3 6 29 5 3 46 KONTRAK ISI 3 3 15 3 3 27 KOSONG 3 14 2 19 PERJAWATAN 2001 JAWATAN Pengurusan & Profesional 1.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.5 SUMBER MANUSIA PERJAWATAN 2001 . 1. Pen. Peg.5. Tadbir JUMLAH SENARAI JAWATAN GRED N2 N3 J3 G3 WUJUD 1 2 4 1 8 TETAP ISI 2 4 1 7 TETAP ISI 1 5 2 3 11 1 23 KOSONG 1 1 WUJUD 1 2 3 KONTRAK ISI 1 2 3 KONTRAK ISI 2 1 3 KOSONG - GRED J4 J5 J5 G5 G6 N6 WUJUD 1 7 2 3 11 1 25 KOSONG 2 2 WUJUD 5 1 6 KOSONG 3 3 Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 12 . Pembantu Teknik Landskap 4.

Pengawas 8. Pembantu Tadbir ( Perkeranian / Operasi) 4. Penyelamat JUMLAH GRED J8 J9 N11 N11 F9 N13 N11 KP10 N13 WUJUD 1 4 4 11 3 12 5 40 TETAP ISI 1 1 3 11 3 6 2 26 KOSONG 4 1 6 3 14 WUJUD 2 1 2 5 KONTRAK ISI 1 2 3 KOSONG 1 1 2 Bacelor Senibina Landskap. Pelukis Pelan 11. Operator Pemprosesan Data 6. Pembantu Am Rendah 7. Pembantu Makmal JUMLAH GRED J6 G7 N7 J7 J7 G8 G8 N9 N9 J7 C7 WUJUD 2 3 6 9 1 42 17 1 11 92 TETAP ISI 2 3 5 7 1 42 17 1 11 89 KOSONG 1 2 3 WUJUD 4 1 13 1 2 29 KONTRAK ISI 1 9 15 KOSONG 4 4 1 2 14 JAWATAN Sokongan 1 (D) 1. Pelukis Pelan Rendah 3. Pembantu Pertanian 7. Juruteknik Awam 5. Pembantu Hidupan Liar 8. JAWATAN Sokongan 1 (C) 1. Juruteknik Ukur 6. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 13 . Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi ) 9. Pembantu Tadbir Rendah 4. PELUKIS PELAN KANAN 2. Pengawal 9. Pembantu Pertanian Kanan 3. Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan ) 10. Pembantu Tadbir Rendah (Jurutaip) 5. PELUKIS PELAN RENDAH 2.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Pekerja Rendah Awam Jumlah JUMLAH KESELURUHAN GRED R7 WUJUD 4 TETAP ISI 4 KOSONG - WUJUD - KONTRAK ISI - KOSONG - R7 R10 R9 R10 R11 R10 R10 R11 2 35 1 17 16 17 2 879 967 1132 1 31 1 12 11 12 2 853 925 1070 1 4 5 5 5 26 42 62 3 46 3 27 19 1.5. JAWATAN Sokongan II (PEKERJA RENDAH AWAM) 1. TUKANG KAYU 2. Tukang Batu 3. JUMLAH KAKITANGAN Kumpulan profesional Kumpulan sokongan Kumpulan pekerja an : 12 orang : 104 orang : 924 Bacelor Senibina Landskap. Penjaga Kuda 6.6 JENTERA PERLAKSANAAN PROJEK 1. Pemandu 8. Universiti Putra Malaysia 14 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Mandor 4. Jaga 7.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Penjaga Kuda 5. Pemandu Jentera 9. 2. ORGANISASI BAHAGIAN SENI TAMAN Pentadbiran /kewangan / kontrak Unit rekabentuk landskap dan pengurusan projek Unit hidupan liar dan rekreasi Unit pertanian / horticulture.

Jumlah ini adalah 56.120.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 1. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.) Projek-projek taman-taman awam.156.025.18 telah dibelnjakan pada tahun 2001 bagi melaksanakan projek pembangunan yang berkaitan dengan landskap dan kemudahan rekreasi. 3. KONTRAKTOR LANDSKAP DILANTIK SECARA BERPENGGAL :Projek-projek kecil dan menaik taraf kawasan landskap. Universiti Putra Malaysia 15 .00.56% daripada peruntukan yang telah diluluskan iaitu rm 3. Manakala jumlah projek yang telah dilaksanakan ialah sebanyak 26 projek mengikut status seperti berikut:SIAP DALAM PELAKSANAAN PERINGKAT AWAL JUMLAH 6 PROJEK 2 PROJEK 18 PROJEK 26 PROJEK Bacelor Senibina Landskap.7 PROJEK TAHUN 2001 Sejumlah rm 22. FIRMA JURU PERUNDING LANDSKAP Perundingan dan pelaksanaan bagi sesuatu projek ( design and built.000. Membekalkan tanaman dan menanaman 4.5.

806 199.756 1. Ini bertujuan menjadikan kawasan tersebut kelihatan berwarna-warni dan menarik. Pokok rendang juga terus ditanam bagi mewujudkan suasana hijau di kuala lumpur dan juga untuk meredakan cuaca panas.551 550. 1. Pada tahun 2001 sebanyak 15.000 2001 15. Jumlah ini tidak termasuk pokok yang telah ditanam oleh pihak swasta di kawasan projek mereka.8 PROGRAM PENGINDAHAN Dibawah program pengindahan tumpuan diberi kepada kerja-kerja penyelenggaraan kawasan-kawasan landskap dan taman-taman awam. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Bagi tujuan ini bekalan pokok annuals terpaksa ditambah dan uga dibeli dari pembekal (nurseri) luar.5.000 pokok annuals dari berbagai jenis telah ditanam dibeberapa tempat sekitar kuala lumpur.752 3. Begitu juga cantasan pokok.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Tanaman-tanaman pokok annual juga dipertingkatkan terutamanya di kawasan-kawasan strategik. Kategori pokok yang ditanam pada tahun 2001 dan perbandingan tahun 2000 adalah seperti berikut:KATEGORI TANAMAN Pokok Rendang Pokok Renek Pokok Palma Pokok Penutup Bumi Pokok Annuals 2000 55.110 202.906 pokok rendang telah ditanam. Bagi memastikan kerja-kerja penyelenggaraan landskap tidak terjejas akibat kekurangan tenaga pekerja maka kerja-kerja penyelenggaraan beberapa kawasan telah diserahkan kepada pihak kontraktor.906 456.000 Bacelor Senibina Landskap.410 440. Pada tahun 2001 adalah dianggarkan sebanyak 550. Ini meliputi keseluruhan taman-taman awam dan kawasan berumput dipertanggungjawabkan kepada kontraktor.000 528. Universiti Putra Malaysia 16 .

BAGI menggalakkan agensi kerajaan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pada tahun 2001 bahagian ini telah meluluskan sebanyak 143 permohonan kelulusan plan landskap. mereka dikehendaki mengemukakan pelan landskap sebelum sijil menduduki bangunan boleh diberi. institusi keagamaan dan pertubuhan-pertubuhan turut serta mengindahkan kawasan mereka. bahagian ini telah menyediakan kemudahan bantuan benih pokok dan bahan tanaman kepada mereka. Pada tahun 2001 bantuan benih pokok dan bahan tanaman yang telah dibekalkan kepada pihak berkenaan adalah seperti berikut:- AGENSI SEKOLAH RENDAH SEKOLAH Menegah Agensi Kerajaan Rumah Ibadat Pokok Annuals 2000 68 BUAH 42 buah 39 buah 7 buah 2001 66 BUAH 45 buah 62 buah 23 buah Bahagian ini juga bertanggungjawab memastikan pihak-pihak yang hendak memajukan sekitar kawasan. sekolah. Universiti Putra Malaysia 17 . Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Ini termasuk permohonan yang dibuat pada tahun 2000.

800.000.9 BELANJAWAN 2001 Pada tahun 2001 peruntukan mengurus yang diluluskan untuk bahagian seni taman berjumlah rm 105. (105.00 juta dan peruntukan mengurus bahagian seni taman keseluruhannya berjumlah RM 100. Peruntukan pembangunan yang lebih rendah ini disebabkan pada tahun 2001 bahagian senitaman kurang melaksanankan projek-projek besar disamping beberapa projek besar yang dimulakan pada tahun-tahun terdahulu telah disiapkan sebelum tahun 2001.104.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Peruntukan pembangunan yang telah diluluskan pada tahun 2001 ialah sebanyak RM 41. Penambahan peruntukan ini disebabkan beberapa tanggungjawabkan seperti kerja-kerja pemotongan rumput yang mana sebelum ini dibawah jabatan kawalan pembersihan bandar telah diserahkan kepada bahagian seni taman. 1. Selain dari penyelenggaraan taman-taman baru dan perlantikan pengawal keselamatan swasta turut menyebabkan peningkatan kepada pengurus.084.00 ) atau 34. Universiti Putra Malaysia 18 .800.304.00 ) atau 58. Bagi peruntukan pembangunan pula pada 2001 ianya didapati lebih rendah jika dibandingkan peruntukan tahun 2000. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.00 – 41.600.000.438.084.00 iaitu terdiri dari peruntukan mengurus taman burung berjumlah RM 4.00 juta. dimana perbezaannya sebanyak RM 39.95%. Bacelor Senibina Landskap.000.000.06%. Peruntukan mengurus tahun 2001 ini didapati lebih tinggi jika dibandingkan dengan peruntukan mengurus pada tahun 2000.00 juta.5.800 – 66.00 juta bagi tahun 2000 dimana terdapat pengurangan sebanyak RM 21.00 juta ( 62.854.438.334.220.200.548.000.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 PERUNTUKAN MENGURUS TAMAN BURUNG KUALA LUMPUR PERUNTUKAN PEMBANGUNAN PERUNTUKAN MENGURUS SENI TAMAN Graf Menunjukkan Peruntukan Mengurus Taman Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 19 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

5.11 HASIL KUTIPAN Anggaran kutipan tahunan adalah lebih kurang RM 1.10 SUMBER EKONOMI JABATAN SENI TAMAN DBKL Selain daripada berperanan dalam pengindahan Bandaraya Kuala Lumpur. Tetapi jumlah ini adalah terlalu kecil berbanding umlah perbelanjaan yang dibuat.000.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bacelor Senibina Landskap. Antara perkhidmatan yang disediakan: Perkhidmatan menyewa pasu bunga kepada agensi kerajaan. 1. Penggambaran di kawasan taman dan kawasan landskap.00 dan telah dapat dikutip melalui pelbagai perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh pihak jabatan.5. swasta dan orang perseorangan. Ini disebabkan oleh jabatan ini memberi perkhidmatan dan keselesaan kepada warga kota. Rekreasi berkuda di Taman Tasik Titiwangsa. Kemudahan rekreasi air di Taman Tasik Perdana dan Titiwangsa. 1. Menyewa kawasan/ tapak hari keluarga di taman-taman awam. Beberapa peralatan baru untuk rekreasi air juga disediakan.500. Universiti Putra Malaysia 20 . Pihak Jabatan Seni Taman DBKL juga menyediakan kemudahan rekreasi untuk keselesaan warga kota di samping menyumbangkan kepada sumber kewangan pihak DBKL. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

JADUAL : HASIL KUTIPAN BAGI TAHUN 2000 DAN 2001 BIL PERKARA JUMLAH KUTIPAN 2000 1 2 3 4 5 Permohonan kelulusan Plan Landskap Gantirugi penebangan pokok Kemasukan ke Taman Burung Sewaan pasu bunga Penggunaan kawasan di taman-taman awam untuk aktiviti Hari keluarga, Sukan dan lain-lain. 6 7 8 9 10 11 12 Penggunaan Padang Merbok Peggambaran di kawasan bawah pengurusan Bahagian Seni Taman Rekreasi air ( sampan, keno, feri, air, aquabike) Syatel taman Penggunaan padang bola/ gelanggang Tandas-tandas awam Rekreasi berkuda JUMLAH KESELURUHAN 11,200.00 57,019.80 1,814.90 10,960.00 242,823.80 34,613.50 1,771,001.28 16,500.00 97,919.00 2,967.70 5,900.00 217,928.40 34,178.50 1,544,809.69 12,200.00 213,200.00 863,898.00 278,196.28 44,815.00 2001 15,750.00 673,900.00 Diswastakan 454,466.09 25,300.00

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

21

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

1.5.12 JUMLAH PERBELANJAAN

Hasil kutipan yang diperolehi melalui perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh pihak jabatan adalah sedikit berbanding jumlah perbelanjaan yang telah dibuat. Oleh itu, pihak jabatan memperolehi peruntukan kewangan daripada kerajaan untuk menanggung kos pengurusan dan penyenggaraan landskap.

JADUAL: KOS PROGRAM DAN PENYENGGARAAN KEMUDAHAN REKREASI DAN LANDSKAP PERKARA 1999 SEBENAR (RM) Bekalan alat-alat perkakas Pakaian seragam Penyenggaraan taman-taman awam Penyenggaraan kenderaan Penyenggaraan mesin potong rumput/ chain saw dan lain-lain. Penyenggaraan mesin pancutan air Penyenggaraan Taman Tasik Titiwangsa Penyenggaraan kawasan taman tanah lapang dan taman permainan kanak-kanak Penyenggaraan Taman Tasik Perdana Penyenggaraan Taman Kancil Penyenggaraan Taman Permaisuri
Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

2000 PERUNTUKAN (RM)

2001 ANGGARAN (RM)

12,370.00 268,310.00 222,140.00 88,580.00 45,980.00

10,000.00 300,000.00 2,000,000.00 160,000.00 60,000.00

30,000.00 330,000.00 4,800,000.00 334,100.00 149,400.00

102,290.00 1,192,410.00 1,365,060.00

2,000,000.00 1,800,000.00 1,500,000.00

2,000,000.00 1,500,000.00 2,800,000.00

1,525,620.00 32,250.00 919,250.00

2,000,000.00 100,000.00 1,500,000.00

1,700,000.00 110,000.00 1,500,000.00

22

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Penyenggaraan Taman Orkid Penyenggaraan binatang-binatang Penyenggaraan Taman Bunga Raya Pembekalan, Penyenggaraan dan penggantian annuals Penyenggaraan nurseri/ bunga keratan Kempen menanam pokok Bayaran kontrak- memotong rumput Bayaran kontrak- Andaman/ Penyenggaraan pokok JUMLAH KESELURUHAN

114,900.00 161,100.00 18,030.00 413,260.00

200,000.00 250,000.00 200,000.00 1,450,000.00

200,000.00 250,000.00 200,000.00 3,000,000.00

484,090.00 1,160.00 982,790.00 7,949,590.00

1,000,000.00 30,000.00 100.00 5,000,000.00 19,560,100.00

3,300,000.00 100,000.00 22,000,000.00 5,000,000.00 49,303,500.00

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

23

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

2.0

PERANCANGAN LANDSKAP YANG DILASANAKAN OLEH JABATAN SENI TAMAN DAN KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR DBKL ADALAH:

Program Penghijauan Pembangunan taman awam Pembangunan taman bertema dan taman khas Pengindahan kawasan lapang Pengekalan alam semulajadi Pengindahan sungai Landskap jalan Penyenggaraan pokok rending, rumput, taman awam, alat permainan kanak-kanak dan lain-lain kemudahan. Pelan Induk Landskap dan GIS untuk pokok rimbun

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

24

1 DASAR-DASAR PENGINDAHAN 1990’s 1990’s Program Bersih Dan Indah Sistem Saliran Automatik Peningkatan Kualiti Air Tasik Taman Awam Penyediaan Kemudahan Sukan Lasak Inventori Pokok Rendang City In Bloom’s Pelan Landskap Kuala Lumpur Taman Tropika Lestari Penanaman Pokok Berbunga Dan Daun Berwarna 1978 1980’s 1980’s 1980’s 1980’s 1980’s 1980’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s No Road Without Trees Penghijauan Kuala Lumpur Kempen Kebersihan 3 Ekar Kawasan Hijau Untuk 1000 Penduduk Kl Master Plan Kuala Lumpur Kuala Lumpur Berwarna-Warni Konsep Tree Bank Rangkaian Jalinan Hijau Konsep Rock Garden Program Sekolah Angkat Konsep Hutan Bandar Program Penyenggaraan Pokok Rendang Ciri-Ciri Kesenian Dalam Landskap Program Guna Semula ‘Wood Chipping’ Kawasan Riadah Tepi Sungai Program Mengganti Pokok Angsana Peningkatan Taraf Permainan Kanak-Kanak Kempen Menanam Pokok Penggunaan Bahan Tanaman Annual Taman Mini Berciri Air Konsep ‘Urban Spaces’ Garden City Of Light 1990’s 2000 2001 2002 2001-2002 2002 2002 Bacelor Senibina Landskap. 2.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 25 .

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 2.2 Carta Aktiviti Bahagian Senitaman Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 26 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

tepian jalan.Taman Medan Idaman .Taman Tasik Titiwangsa . Jenis tanaman ƒ ƒ ƒ Angsana (1970an.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.1980an) Raintree ( Enterolobium saman) Tabebuia pentaphylla Jumlah pokok rendang lebih daripada 400 000 pokok MEMBINA TAMAN AWAM Menambah keperluan beriadah dan berekreasi untuk wargakota.Taman Tasik Perdana .Taman Bukit Jalil . tempat letak kereta dan zon pemampan.Taman Tasik Permaisuri . 2.3 PENDEKATAN DAN STARTEGI DALAM PENGINDAHAN BANDARAYA KUALA LUMPUR PENANAMAN POKOK RENDANG Di jalan-jalan utama.Taman Metropolitan Batu Bacelor Senibina Landskap.Taman Tasik Manjalara Taman dalam pembinaan: .Taman Tasik Datuk Keramat . taman awam. Universiti Putra Malaysia 27 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Taman Metropolitan Kepong .Taman Rekreasi Lembah Kiara . Taman-taman awam yang telah dibina: .

2 Hek) Laman Asean Tugu Negara Dataran Merdeka Bacelor Senibina Landskap.Taman Rimba Kiara Taman yang akan dibangunkan: .Taman Medan Idaman MEMBINA TAMAN BERTEMA Taman yang mempunyai konsep/ tema tertentu: Taman Orkid(0.3 Hek) Taman Kancil & Rusa(4.Taman Arboratum Bukit Kiara .Taman Botani Bukit Jalil .Taman Bukit Komanwel . .4 Hek) Memorial Tun Abdul Razak(1.9 Hek) Taman Bunga Raya(0.Taman Klcc . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 28 .Taman Tasik Pudu Ulu .9 Hek) Taman Herba & Konservatori(0.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.1 Hek) Taman Burung(12.

Universiti Putra Malaysia 29 . IMEJ TAMAN-TAMAN AWAM DI KUALA LUMPUR Imej-Imej Di Taman Orkid Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Imej-Imej Di Taman Rekreasi Lembah Kiara Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 30 .

Universiti Putra Malaysia 31 . Imej-Imej Di Taman Tasik Permaisuri Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Imej-Imej Di Taman Tasik Perdana Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 32 .

Imej-Imej Di Taman Tasik Titiwangsa Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 33 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. PENGINDAHAN DAN HIASAN LERENG/CERUN Mengindahkan kawasan berumput dengan tanamna corak berwarna-warni Menampakkan bentuk dan corak HIASAN SENI JALAN Penggunaan tanaman renek berbunga/tanaman semusim ( annual plants). MEMBINA TAMAN-TAMAN MINI (191 KAWASAN) Bulatan Tepian jalan Persimpangan jalan dan jejambat Taman khas Tepian bangunan -18 kawasan -60 kawasan -13 kawasan -10 kawasan -90 kawasan PROGRAM PENGHIJAUAN Sebagai satu program pemulihan alam sekitar yang terjejas akibat pembangunan PENGINDAHAN TEPIAN SUNGAI PENYEDIAAN KEMUDAHAN REKREASI Pembinaan kompleks sukan dan padang sukan sebgai penggalak untuk wargakota beriadah dan berekreasi. Universiti Putra Malaysia 34 . pasu gantung dan pergola. kekotak pasu. Bacelor Senibina Landskap.

065 juta Kos mengurus Jumlah = 83.405 juta CADANGAN SKOP KERJA PENYELENGGARAAN AKAN DATANG Penyelenggaraan bunga dantung/spiral Penyelenggaraan tandas awam Penyelenggaraan padang permainan kanak-kanak Bacelor Senibina Landskap.340 juta = 136.pejal lembut . Universiti Putra Malaysia 35 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.kerja civil Kontraktor pembangunan .26 kontraktor Kos pembangunan = 53.11 kontraktor .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.tanam pokok . KONTRAKTOR PERLAKSANAAN Taman awam Potong rumput Cantas pokok Kontraktor berpenggal .30 kontraktor .

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. pokok kelapa sawit dan Palma. pohon Buluh dan bertam. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 36 . TOPOGRAPHY ) Penyenggaraan 'softscape Penyenggaraan rumput Penyenggaraan pokok (ketinggian kurang dari 5 meter) Penyenggaraan pokok (ketinggian melebihi 5 meter) Penyenggaraan pokok pagaran. PLANTS.4 PENGAWALAN PROJEK PEMBANGUNAN LANDSKAP OLEH PIHAK SWASTA / AGENSI KERAJAAN Memastikan ladskap di kuala lumpur mencapai tahap yang dirancang. Kelulusan pelan landskap sebagai salah satu syarat mendapatkan kelayakan sijil menduduki bangunan (cf dan tcf ) bagi memastikan pembangunan hartanah mempunyai kawasan landskap yang ditetapkan disamping mengambil kira rekabentuk danjenis pokok yang ditanam. 2. WATER. Akta pemeliharaan pokok Pengawalan penebangan dan pengalihan pokok Pengurusan landskap dan pemeliharaan pokok PENYELENGGARAAN TAMAN DAN KEMUDAHAN AWAM Sistem pengurusan taman – taman & kemudahan awam Pengurusan kontrak :Taman-taman awam Pengurusan jabatan :Taman-taman khas PENYELENGGARAAN UNSUR SEMULAJADI ( NATURAL ELEMENTS. tanaman penutup bumi Bacelor Senibina Landskap.

tempat minuman (drinking fountain). trek beriogging Dan siar kaki. LIGHTS. terowong pejalan kaki. meja berkelah dan kerusi rehat. longkang-longkang. MERUMPAI DAN MENGGEMBUR Mengekalkan keindahan landskap dan kelihatan kemas Bacelor Senibina Landskap. kolam pancutan air. penyenggaraan lampu taman. kolam air terjun. papan tanda. BINS’ AND OTHERFOCAL ELEMENTS) Penyenggaraan wakaf Perhentian syatel taman Penyenggaraan stesen senaman 'Par-course'. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. PENYELENGGARAAN LANDSKAP Penyiraman dan pengairan Sistem sprinkler Lori Tangki KAWALAN SERANGGA DAN PENYAKIT Menjamin pertumbuhan yang subur dan mengekalkan 2 bulan sekali. PENYELENGGARAAN BAHAN BINAAN ( STRUCTURES AND BUILDINGS. Universiti Putra Malaysia 37 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. kolam dan tasik. pergola. WALKWAY’SEATING’ SIGNAGES.

CANTASAN DAN PEMANGKASAN Menghasilkan bentuk tanaman yang menarik Membetulkan atau memperbaiki ketidak seimbangan tumbuhan Mengelakkan gangguan kepada pengguna Membuang dahan yang rosak dan berpenyakit TIANG SOKONGAN Supaya pokok tumbuh tegak dan tidak tumbang pada peringkat awal tumbesaran PEMOTONGAN RUMPUT Untuk memastikan kawasan landskap akan kelihatan menarik Kawasan seluas 3. JENIS BAJA YANG DIGUNAKAN NPK ( 21:21:21+TE) NPK (12:12:17) NPK (15:15:15) NPK (8:8:8 +3MgO) – Baja organic. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. MALAMEAL – Baja asas. PEMBAJAAN Pokok rimbun – 4 bulan sekali.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.579. Pokok renek – 3 bulan sekali.put duruskan oleh jabatan melalui kerja-kerja kontrak. Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 38 .366 hektar kawasan ru.

5 AKTA / POLISI / UNDANG-UNDANG PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP Aktiviti-aktiviti pembangunan landskap meliputi kawasan yang luas dan juga kawasan yang amat sempit maupun bertindih dengan kawasan yang mana pengawalan aktiviti pembangunan sediada yang sedang berkuatkuasa seperti: 1) Akta Jalan.4 tahun) WATER SOLUBLE (15:18:21 +TE) (15:30:15 +TE) (18:24:16 +TE) PENYENGGARAAN KOLAM AIR PANCUTAN DAN AERATOR Untuk memastikan kualiti visual air sentiasa bersih Mengelakkan kerosakan kepada peralatan. Universiti Putra Malaysia 39 . 2.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. SLOW RELEASE CONTROL (14:14:14) Untuk pokok besar ( 6 bulan. Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) 2) Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (Uniform Building By-Law) 3) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) 4) Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) 5) Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 (Akta 127) 6) Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56) dan sebagainya.

5. Rekabentuk Landskap • • Penyediaan ruang-ruang luaran yang mencukupi dari segi bilangan penduduk atau unit kediaman atau bangunan Penyediaan laluan pejalan kaki yang sempurna dan mampu berfungsi dengan selamat bagi golongan kurang upaya seperti kanak-kanak. Perancangan Landskap • Penyediaan pelan landskap sebagai sebahagian daripada Pelan Stuktur. Penguatkuasaan Pelan Landskap Di Kawasan Awam Penting Pembangunan Landskap a. • Penyediaan pelan kontur sediada dan pelan kontur cadangan pembangunan bagi memastikan pemotongan tanah adalah pada tahap minima. b.500 hektar memerlukan sekurang-kurangnya 500 hektar kawasan lapang yang efektif • Penyediaan Pelan Inventori Pokok Sediada bagi kawasan cadangan pembangunan. • Pengwartaan kawasan lapang yang mampu berfungsi sebagai Regional Park bagi bilangan penduduk sesuatu kawasan misaInya melebihi 200 ribu orang di dalam kawasan perancangan 2. Seksyen 21. Bacelor Senibina Landskap. Pelan Induk Pembangunan.1 1.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 21 A. Pelan Pembangunan Rancangan Tempatan. 22. 21 C. warga tua dan cacat anggota. Universiti Putra Malaysia 40 . 3 5 dan 3 5A-H. 2. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Jalan. Parit dan kawasan sekeliling bangunan. • • Pengwartaan pokok-pokok di bawah "Tree Presevation Order' dibawah Seksyen 3 5 A hingga H. ibu mengandung.2 I B. Akta 172. Penguat kuasaan pengemukaan pelan-pelan landskap dapat dibuat di peringkat Pihak Berkuasa Tempatan semasa pengemukaan pelan-pelan bagi Kelulusan Kebenaran Merancang mengikut Akta 172.

Universiti Putra Malaysia 41 . dan lain-lain. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. tanaman pagar bagi kawasan luaran yang mana. program kerja bagi perlaksanaan projek bagi membolehkan pemeriksaan keatas kerja-kerja perlaksanaan Bacelor Senibina Landskap. dan lain-lain diperlukan untuk dinilai kesesuaiannya dikawasan-kawasan tertentu. Keperluan penghadang bagi komponen-komponen utility. berdahan rapuh di kawasan laluan dan kegunaan awam yang padat. tumbuhan renek.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.: Keperluan site clearance dan planting clearance bagi jalan (600mm dari kerb). kedalaman lubang. Penyediaan halangan berbentuk pagar. saiz. berduri tajam dan besar. Penanaman pokok yang telah sempurna misaInya pokok melebihi ketinggian 3 m matangnya yang mana pokok tersebut telah dipotong akar tunjangnya atau pokok yang di tanam melalui stem cutting tidak boleh ditanam di kawasan awam. dan tanaman yang sesuai supaya tidak mendatangkan bahaya kepada pengguna seperti penanaman pokok beracun. Tumbuhan yang ditanam disekitar utiliti. Penyediaan sub-soil drainage. Spesifikasi lubang. berbuah besar. Penyediaan keperluan pengairan bagi tanaman. terdapat pertukaran aras yang mendadak sehingga boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna (> 600mm). susur tangan (railings). Keperluan buffer bagi jalan-jalan utama dan lain-lain c. Dan Lain-lain. dinding. Spesifikasi pokok. Perlaksanaan Projek Landskap • • • • • • Penyediaan dijalankan. Penyediaan keperluan pencahayaan kawasan landskap. • • • • • • • • Penyediaan pokok.

dan sebagainya adalah diperlukan untuk memastikan kawasan terbabit dapat di selenggara dengan berkesan tanpa mendatangkan bahaya kepada orang awam dan juga pekerja-pekerja pihak berkuasa tempatan. kawasan-kawasan selain daripada lot-lot persendirian yang mana termasuk kawasan jalan. 2. Semasa pengambilalihan kawasan oleh pihak berkuasa tempatan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. pengairan. utiliti. tepian jalan (sides of streets). bangunan. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.2 Interpretasi Bagi tujuan perbincangan. kawasan permainan. taman-taman. kawasan sekeliling. Operasi dan Penyelenggaraan Landskap • • Berdasarkan kepada pelan pembangunan yang mana. Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 42 . belum lagi mendapat tempat dinegara ini dan ianya masih memerlukan kajian mendalarn bekaitan keperluannya dari segi sosial dan warisan kebudayaannya (cultural heritage). 3. perlu dikemukakan kepada pihak berkuasa tempatan dimana pelanpelan tersebut perlu dipatuhi supaya operasi dan penyelenggaraan dapat dijalankan dengan sempurna.5. kaki lima (footway). kawasan aktivitii awam (public place). punca air. lektik. padang. dan sebagainya yang diselenggara oleh pihak berkuasa tempatan. • Kerja-kerja penyelenggaraan perlulah mematuhi keperluan akta-akta sediada seperti yang diatas. semua pelan-pelan dan maklumat kawasan berkaitan dengan kawasan tertentu iaitu maklumat berkaitan jalan. Pemeliharaan dan Pemuliharaan Landskap • Bidang ini walaupun diketahui penting terutamanya bagi sebuah negara membangun. 2. interpretasi bagi istilah adalah seperti berikut: "Kawasan Awam" merujuk kepada.

kepada kawasan lapang. "Kawasan Landskap" merujuk. Notice on person causing private street to be in a dangerous or defective condition 23. "Kawasan Lapang" merujuk kepada mana-mana tanah termasuk taman-taman awam. 'pleasure ground'. Prevention of grassfires 38. etc.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.pembangunan luaran (external living spaces). kawasan riadah. laluan pejalan kaki. Universiti Putra Malaysia 43 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) a) Part I . Akta Jalan. 37. Power to acquire to be in accordance with law relating to compulsory. kawasan awam dan mana-mana kawasan diluar sempadan lot persendirian. Provision of foot-ways.Streets 4. 2.3 Undang-Undang Berkaitan Landskap Didalam Undang-Undang Sediada: 1. Widening of private streets 15. Paving etc. Regular line of streets may be prescribed 24. Private persons making new streets 11. Repair of private streets 16. 36. acquisition 9. sukan. of private streets 14. Maintenance and repair of public streets 5. Power to make and improve streets 6 Power to take land adjoining streets for building purposes 7. Hedges and trees bordering streets to be trimmed. of streets Bacelor Senibina Landskap. kawasan awam dan juga kawasan lot persendirian yang dicadang atau telah dibangun untuk kawasan.Preliminary b) Part 11 .5. Trees not to be planted within 12ft.

e) Part V .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Local Authority to repair and alter discontinue surface and strom drains. c) Part III . etc. Depositing Dirt on Street.Drains 50. Local Authority may acquire land for part of back-lane. Earth work 75. Dangerous places to be repaired and enclosed 45.Buildings 70 A. Declaration of back-lane as public street. etc. f) Part VI . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 44 . Penalty for making unauthorized drains into canals or streams d) Part IV – Back lanes 65. Land to be set apart for back-lane. Watering Streets 47. 52. 39. Local Authority to construct and maintain drains and watercourses 51. Taking up pavement 43.By-Laws Bacelor Senibina Landskap.Misc g)Part V1. 66.

Preliminary b) c) Part 19 . Fire Extinguishments. Universiti Putra Malaysia 45 . Space about detached building 35.Fire Requirements Part VII . Fire Detection. Width of footway d) e) f) g) Part IV – Temporary 'Works in Connection -with Building Operations Part V1 .Space. Open Space not to be altered or roofed 32.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.Submission of Plans for Approval Part M . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Open Spaces to be provided 31. Space about building abutting a street and a backlane 33. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (Uniform Building By Law) a) Part I . Access from a street 38. Space about buildings on lots abutting a street and having no backlane 34.Fire Alarms. and Fire Access Bacelor Senibina Landskap. Light and Ventilation 30. 2.Constructional Requirements Part VII .

Development Plan Section 12. 3. the making up of open spaces in.Policy and Administration Part III .Preliminary Part II . Preparation of draft local plans. in such details as the local planning authority thinks appropriate. the protection and improvement of the physical environment of. the use of land in. its proposals for (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (X) the development of. Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 46 . a) b) c) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) Part I . the improvement of the landscape of. the area of the local plan. and (b) contain such matters as may be prescribed or as the Committee may in any particular case specify. (3) A draft local plan shall consist of a map and a written statement and shall - (a) formulate. the preservation of the natural topography of. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. the preservation and enhancement of character and appearance of buildings in. the improvement of communications in. the preservation and planting of trees in. and the management of traffic in.

and appearance of the building. (e) the setting back of the building to a building line. (b) a location map and site plan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. (b) the line of frontage with neighbouring buildings. (f) access to the land on which the building is to be erected. (c) particulars of land ownership and restrictions. (ii) a survey of trees and all forms of vegetation. which may be affected by the developments Bacelor Senibina Landskap. if any. (3) Where the development involves the erection of a building. and (g) any other matter that the local authority considers necessary for the purpose of planning. Development Proposal Report (Laporan Cadangan Pemajuan-LCP) (1) In addition to the documents and plans required to be submitted under section 2](1) for planning permission. geology. that is to say (a) the level of the site of the building. (d) the class. (c) the elevations of building. Universiti Putra Malaysia 47 . Section 21A. landscape. the local planning authority may give written directions to the applicant in respect of any of the following matters. d) Part IV -Planning Control Section 21. drainage. the applicant shall submit a development proposal report which shall contain the following: (a) the development concept and justification. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. design. water bodies and catchments and natural features thereon. Application for Planning Permission. and (iii) particulars of a building. contours. (d) (i) a description of the land including its physical topography.

Section 21B.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 48 . measures for the improvement of its landscape. (e) Part V . Layout Plans (1) The layout plans under paragraph (f) of section 21A (1) shall show the proposed development and in particular (a) where the development is in respect of any land (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) measures for the preservation and improvement of its physical environment. protection. make and feature and measures for its. (f) layout plans. and (b) where the development is in respect of a building with special architecture or historical interest. preservation and enhancement. and (g) such other matters as may be prescribed by the local planning authority. and its special character. and (c) Where the development involves a building operation. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. measures for the preservation of its natural topography. if any.Tree Preservation Order Bacelor Senibina Landskap. the making up of open spaces.8m metre and other vegetation thereon. particulars of the character and appearance of buildings located in the surrounding area. measures for the preservation and planting of trees there on. (e) a land use analysis and its effect on the adjoining land.Development Charge (f) Part VA . (vii) the proposed earth works. appearance. and (viii) a description of the works to be carried out. the location and species of trees with girth exceeding 0. the details of which are specified in section 21B. particulars to identify the building including its use and condition.

kesinambungan pejalan kaki yang praktikal. Penyediaan ruang-ruang ini juga perlulah seimbang dengan kebolehan penyelenggaaraan dari segi man-power. sekurang-kurangnya 1. mempunyai kecerunan yang tidak melebihi 8% atau 1:20 (Ramp yang berkecerunan 1:12 hanya dibenarkan bagi ramps didalam bangunan). Perkara-perkara yang perlu dititik beratkan dalam pembangunan landskap ialah keseimbangan praktikaliti kesesuaian cadangan. kawasan santai dan kawasan awam (public realms) di dalam Bandar yang selesa dan selamat bagi mengadakan pelbagai aktiviti ekonomi dan social. belum lagi terdapat Undang-Undang yang spesifik bagi landskap atau kawasan lapang untuk memastikan aktivitiaktiviti pembangunan landskap adalah praktikal. Pihak Berkuasa Tempatan boleh membuat undang-undang kecil berkaitan landskap dari menguatkuasakan undangundang kecil berkaitan melalui pentadbiran untuk kawasan-kawasan dibawah kawalannya.5 m lebar untuk kegunaan pelajan kaki. menyediakan kawasan riadah dan permainan kanak-kanak yang selamat. bukan sekadar memenuhi keperluan pengemukaan pelan. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) Dibawah akta ini. Semua grating perlulah bertentangan dengan aliran utama pejalan kaki. Contohnya: Ruang Penghubung / pejalan kaki perlulah: (1) (2) (3) (4) (5) (6) Menyediakan laluan yang tidak mempunyai protrusion melebihi 25mm dari aras permukaan laluan. Universiti Putra Malaysia 49 . juga teknologi dan keberkesanan rekabentuk. selesa dan bersih. menyediakan ruang 'open space' yang efektif bagi tujuan ianya diperlukan. Walaubagaimanapun. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. disediakan susur tangan dan penghadang pada kawasan yang mempunyai perubahan aras melebihi 600mm (kawasan bersebelahan). Bacelor Senibina Landskap. 4. Sekurang-kurangnya 3 m lebar untuk gunasama sebagai laluan basikal dan penyelenggaraan. mengikut keperluan masyarakat dengan menyedia ruang-ruang yang mencukupi serta strategik untuk digunakan oleh orang ramai.

Menyediakan rak basikal di bahagian pintu masuk bangunan. Tanaman di Tepian Jalan perlulah: (1) (2) (3) (4) mempunyai kelegaan tanaman 600mm dari kerb. belah pejalan kaki untuk keperluan golong cacat penglihatan. tanaman renek di kawasan persimpangan hanya dibenaran pada ketinggian maximum 600mm. pokok j enis hutan/besar hanya.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Menyediakan permukaan yang mempunyai kecerunan yang landai 0. mempunyai landing pada jarak tidak melebihi 18 m. kawasan tangga. Tanaman beracun tidak dibenarkan di dalam kawasan. (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) berkelebaran minimum 1. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. tanaman dikawasan terdapatnya papan tanda supaya papan tanda tidak terhalang. Mempunyai kemasan lantai yang skid-free. Bacelor Senibina Landskap. disediakan susur tangan pada semua. menyediakan ruang kelegaan. awam.5 % .2 m bagi ramp.5m dari laluan pejalan kaki tidak dibenarkan.0 % untuk tujuan 'surface drainage' yang berkesan. dibenarkan ditanam 3 m dari kerb. Disediakan lampu yang mencukupi untuk keselamatan diwaktu malam. tempat rehat/duduk dan papan. landing.2. Ekses ke telefon awam. Disediakan kerb beketinggian 50mm di bahagian tepi kedua-dua. Tanaman dalam lingkungan 1. tandas.5 m. Universiti Putra Malaysia 50 . maximum ketinggian antara landing tidak melebihi 1. ramp dan kawasan tangga yang amat lebar pada j arak 3 m interval. Pertukaran aras mendadak dan tangga terletak di aliran utama pejalan kaki tidak dibenarkan. tanda.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Akta 172 . Seksyen 35A menetapkan semua pokok mempunyai lilitan lebih dari 0. Mengambil tindakan menebang pokok yang hampir mati atau dikategorikan merbahaya Mengambil tindakan menebang bagi mencegah bahaya yang hampir benar berlaku. Seksyen 35A memberi kuasa budibicara kepada pihak berkuasa mengeluarkan suatu perintah pemeliharaan pokok bagi mengawal penebangan pokok yang diancam kepupusan atau yang mempunyai nilai istimewa. ASPEK PEMULIHARAAN DAN PENANAMAN POKOK Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) yang dipinda dibawah Akta Perancangan Bandar Dan Desa (Pindaan ) 1995 (Akta A933). (2) Diperbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. 3. 2. Universiti Putra Malaysia 51 . mengeluarkan perintah berkenaan Aktiviti memelihara pokok dalam kawasan pihak berkuasa. ianya perlulah mudah di alas dan mudah dibersihkan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Membuat program cantasan ke atas pokok yang tidak melebihi 20 meter ke atas. Penebangan dibenarkan hendaklah diberi secara bertulis dan berkuasa bolehlah mensyaratkan pokok-pokok yang ditebang perlu diganti dengan penanaman semula sebagai alternatif Bacelor Senibina Landskap. Sebagai mematuhi mana-mana Undang-undang bertulis lain seperti Akta Kerajaan Tempatan 1976 . Akta Perhutanan Negara 1984 dan Akta Kualiti Alam sekeliling 1974. Pengairan bagi Tanaman Tong Sampah perlulah: (1) Mempunyai weep hole dibahagian bawah tong untuk mengelak dari air bertakung didalam tong. mengadakan peruntukan memberi perlindungan khas kepada pokok matang untuk memastikan ia tidak ditebang dan sistem ekologi semasa sesuatu kawasan dikekalkan. 4. POLISI PENGURUSAN POKOK RENDANG OBJEKTIF PENGURUSAN POKOK RENDANG 1.8 meter tidak boleh ditebang kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin pihak berkuasa tempatan.

2. kawasan tadahan air . landskapnya geologinya . Sistem saliran dan rangkaian sedia ada atas tapak. konturnya . Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Ini bagi tapak dilereng bukit dan kawasan yang berkecerunan lebih 20 darjah. Guna tanah di kawasan berkenaan .Pokok yang ditakrifkan di dalam undang-undang bertulis dan pokok terletak di dalam kawasan yang diistiharkan kawasan seumpamanya. Pokok-pokok dalam kawasan perlindungan . tanah liat dan sebagainya.4 PERINTAH PEMELIHARAAN POKOK KATEGORI POKOK DIBAWAH PERINTAH PEMELIHARAAN POKOK a) Ancaman kepupusan Pokok yang disenaraikan ke dalam kumpulan tergolong dari spesis yang jarang ditemui. Universiti Putra Malaysia hutan simpan .aras kontur Jenis is geologinya tanah samada pasir . b) Pokok Istimewa Nilai tersendiri . kawasan pemeliharaan bukit dan lain-lain kawasan 52 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. gambut . tadahan air dan bentukbentuk semulajadi diatasnya. Jumlah masih banyak tetapi dikategorikan ke dalam kumpulan terancam. saliran air .rizabnya serta ekses keluar masuk. Kajian geoteknik oleh pakar yang dilantik . PERKARA DITITIKBERATKAN Perihal tanah termasuklah sekitarnya dari segi fizikal topografinya .Pokok yang ditanam oleh pemimpin negara atau orang kenamaan sempena upacara tertentu. Sistem laluan . Tanaman kenamaan . c) Nilai sejarah .Pokok mempunyai nilai tempatan atau sumbangan estetika terhadap landskap atau sebagai penghadang fizikal semulajadi pandangan buruk.membuat penilaian sejauh mana ia memberi kesan kepada flora dan fauna bagi kawasan terbabit. Laporan "Penilaian kesan Trafik".Pemeliharaan pokok terdiri dari mana-mana spesis ditanam melebihi 30 tahun. Laporan kajian perlu diambil kira dari segi aspek:a) b) c) d) e) f) Profil topografinya .5.

borang penilaian kerja juga disediakan oleh pihak DBKL.5 PROGRAM DAN TEKNIK PENYELENGGARAAN Program penyelenggaraan tanaman menjadi satu perkara yang penting untuk menentukan taman dalam keadaan sempurna. kawasan tasik dan sebagainya.5. Universiti Putra Malaysia 53 . antaranya ialah membahagi-bahagikan komponen taman kepada landskap lembut dan landskap kejur. Fungsi program penyelenggaraan adalah untuk penjadualan kerja-kerja penyelenggaraan secara teratur dan berterusan. penutup bumi serta hedges. Kerja-kerja yang sama akan diulang pada tahun-tahun yang berikutnya dan jika perlu bolehlah dibuat beberapa pengubahsuaian berdasarkan kematangan pokok atau tanaman. Di samping itu. selesa. Program ini perlu disediakan dalam bentuk jadual penyelenggaraan yang menyenaraikan semua jenis kerja penyelenggaraan dan kekerapan pelaksanaannya dalam tempoh tertentu kebiasaannya satu tahun. turf. Bagi meningkatkan kualiti pekerja pula. 2. Bagi membantu pihak-pihak yang menjalankan penyelenggaraan dengan berkesan adalah perlu setiap cadangan landskap bagi sesuatu kawasan disertakan dengan laporan pengurusan penyelenggaraan. di mana datadata mengenai tempat. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Landskap lembut pula dibahagikan kepada komponen seperti pokok. pemeriksaan berjadual ke atas kawasan penanaman adalah amat penting dan ianya perlu dijalankan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan setiap 2 minggu sekali.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bahagian Senitaman Dan Kawalan Pembersihan DBKL menggunakan pelbagai teknik bagi melakukan program penyelenggaraan di taman-taman awam di Kuala Lumpur. Antara program yang cuba di ketengahkan oleh bahagian senitaman DBKL pula adalah seperti sistem inventori bagi taman-taman awam yang meliputi komponen-komponen seperti taman permainan. jenis dan bilangan penanaman yang telah dibuat direkodkan. Semasa lawatan pemeriksaan berjadual ini. Bacelor Senibina Landskap. indah dan menarik. beberapa perkara yang perlu diambil perhatian adalah seperti • • • Memastikan program penyelenggaraan diikuti Mengesan kesuburan tanaman dan mengenalpasti serangan penyakit Memastikan keselamatan tanaman dan orang awam Seterusnya program penyelenggaraan dan pemeriksaan akan lebih berkesan dengan bantuan sistem pendaftaran pokok.

longkang-longkang saluran skupper dan bangunan hendak diracun setiap bulan. tanah-tanah terkumpul dan batu-batu yang terdapat dalam skupper (Scuppers drain). batas tembok dan tepi bangunan. Walau bagaimanapun. Ketinggian bawah 15 kaki Matatunas atau tunas air (water shoot) yang tumbuh dipangkal dan batang pokok. Meningkatkan batang utama kepada sekurang-kurangnya 30 kaki tinggi. ianya mesti dsapu. 2. taman permainan sepertimana terkandung dalam pelan. Pokok menumpang atau sakat pada setiap pokok di dalam taman hendaklah dibuang sehingga kelihatan bersih dan kemas. atas-atas pavement dan jogging track. Setiap tempat cantasan perlu dicat dengan wound dressing supaya dapat mengelakkan tumbuhan tersebut dari mendapat penyakit. Selepas pemotongan rumput dilakukan. pavement. Mana-mana pokok yang mati. keadaan rumput mestilah sentiasa pendek. ranting. Rumput yang berhampiran dengan pagaran. • Penyelenggaraan Pokok 1. Batang utama ditingkatkan kepada ketinggian sekurangkurangnya 10 kaki tinggi. Rumput hendaklah dipotong dengan pendek. termasuk membersihkan dan membuang semua bentuk sampah. dipungut serta rumput-rumput yang telah dipotong dibuang supaya kelihatan kemas dan rapi. rezab jalan. tanah lapang. Setiap kesan cantasan mestilah dirawat dengan wound dressing supaya dapat mengelakkan pokok Bacelor Senibina Landskap. Kerja-kerja penyelenggaraan hendaklah dibuat setiap dua kali dalam sebulan. A) SOFTSCAPE • Penyelenggaraan Rumput Definisi rumput adalah termasuk semua jenis rumput dan semak samun dalam kawasan rezab jalan . kawasan tanah lapang termasuk cerun dan atas tebing. cermat dan kemas dengan ukuran seperti ¾” daripada paras tanah. jalanraya. bulatan-bulatan jalan. Pokok yang condong atau tidak tegak dipancang dengan kayu yang bersaiz 2”x 2” setinggi 10 kaki dan diikat dengan menggunkan tali. taman-taman permainan atau hiburan. Definisi pemotongan rumput ialah memotong rumput dan membersihkan kawaan sekitar taman sepanjang bahu jalan. sekah atau patah dahannya mestilah dibersihkan dan dibuang ke kawasan pembuangan sampah tanpa melibatkan peningkatan kos tambahan. bulatan-bulatan jalan. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 54 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Ketinggian lebih 15 kaki Matatunas atau tunas air (epikomik shoots) yang tumbuh di batang atau pangkal pokok hendaklah dibuang. tumbang.

Batang utama ditingkatkan kepada sekurang-kurangnya 10 kaki tinggi. Ketinggian pokok pagaran hendaklah dikekalkan kepada had yang telah sedia ada atau dipersetujui oleh pihak pengurusan taman. Pihak kontraktor bertanggungjawab terhadap pembuangan tumbuhan/ pokok menumpang tau sakat pada setiap pokok tersebut sehingga kelihatan bersih. • Penyelenggaraan Pokok Palma Membuang mata tunas atau tunas air (epikomik shoots) yang tumbuh di pangkal dan batang pokok. Kerja-kerja penyelenggaraan hendaklah dibuat setiap masa yang diperlukan. sekah atau patah dahannya mestilah dibersihkan dan dibuang ke tapak pembuangan sampah. Kawasan rumpun buluh sentiasa kelihatan kemas dan bersih serta rapi. Bacelor Senibina Landskap. Ranting-ranting dan daun-daun buluh yang kering serta berjuntaian mestilah dibuang dan dibersihkan. Mana-mana pokok yang mati. Peninggalan buntil-buntil sampah di kawasan kerja akan menyebabkan tindakan pemotongan pembayaran dilakukan. • Penyelenggaraan Pohon-Pohon Buluh Dan Bertam. • Penyelenggaraan Pokok Pagaran (Hedges) Pokok pagaran hendaklah dipotong sekali dalam tempoh seminggu. Kerja-kerja penyelenggaraan tersebut hendaklah dibuat dua kali dalam sebulan. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Sisa-sisa pemotongan pokok pagaran hendaklah disapu dan dimasukkan ke dalam plastik sampah dan dibuang dengan segera. Pelepah-pelepah kering hendaklah dipotong dan dibuang dengan serta-merta. Universiti Putra Malaysia 55 . tumbang.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kerja-kerja penyelenggaraan tersebut hendaklah dibuat setiap dua kali dalam sebulan atau mengikut masa yang ditetapkan. Mana-mana pokok yang condong atau tidak tegak hendaklah dipancang dengan kayu yang bersaiz 2”x2” setinggi 10 kaki dan diikat dengan tali. Matatunas atau tunas air (epikomik shoot) yang tumbuh dipangkal dan batang atau rumpun pokok. tersebut mendapat penyakit.

Pemangkasan (trimming) perlu dilakukan setiap minggu. Penyelenggaraan semasa juga perlu dijalankan setiap waktu. lumut-lumut. B) HARDSCAPE • Penyelenggaraan Siarkaki Dan Kawasan Berjogging Pihak kontraktor dikehendaki membersihkan siarkaki dan kawasan berjoging daripada daun-daun. Merumput mestilah dijalankan setiap hari. Universiti Putra Malaysia 56 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. kawasan ini perlulah digembur pada setiap masa. Jarak antara batas-batas tanaman penutup bumi dan rumput mestilah sekurang-kurangnya 5 cm. rumput-rumpai yang tumbuh dicelah-celah siarkaki. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. • Penyelenggaraan Tanaman Semusim (Annuals) Perlu menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan seperti menyiram serta merumput. Ketinggian hendaklah dikekalkan mengikut ketinggian yang sedia ada kecuali mendapat arahan pihak pengurusan taman. Bacelor Senibina Landskap. Sampah-sampah selepas pemangkasan hendaklah dimasukkan ke dalam karung plastic dan dibuang serta merta. Pihak yang bertanggungjawab perlu menyediakan peralatan pembersihan yang mudah alih seperti “ High Pressure Water Jet” untuk kegunaan penyelenggaraan tersebut. tanah-tanah. • Penyelenggaraan Tanaman Penutup Bumi. • Penyelenggaraan Pokok-Pokok Topiary Pokok–pokok topiary hendaklah diandam sepertimana bentuk sedia ada dan bakal ditanam kecuali mendapat arahan daripada pihak pengurusan taman. liken. pasir dan sebagainya yang dianggap mengotorkan kawasan tersebut setiap hari.

tanah-tanah pasir dan sebagainya yang dianggap mengotorkan kawasan tersebut setiap hari. tembok-tembok/dinding penahan dan tangga-tangga dibersihkan daripada daun-daun. Wakaf Dan Bahagian Luar Tandas. Wakaf. • Penyelenggaraan Pondok-Pondok.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 57 . Rumput-rumput yang tumbuh pada wakafwakaf. lumutlumut liken. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Bacelor Senibina Landskap. Dinding Penahan (Rubble Wall) Dan Tangga Jalan raya. tempat letak kereta. • Penyelenggaraan Jalanraya Atau Jalan Berpremis Termasuk Tempat Letak Kereta. Peralatan pernbersihan yang mudahalih seperti "High Pressure Water Jet juga perlu disediakan untuk kegunaan penyelenggaraan tersebut. rumput-rumput yang tumbuh di celah-celah premis. tanah. lumut-lumut dan liken. jalan berpremis. pondok serta bahagian luar tandas dibersihkan daripada daun-daun.-tanah pasir dan sebagainya yang dianggap mengotorkan kawasan tersebut setiap hari. Pihak yang bertanggungjawab perlu menyediakan peralatan pembersihan yang mudah alih seperti “ High Pressure Water Jet” untuk kegunaan penyelenggaraan tersebut.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 58 .1: carta aliran kerja unit pokok rendang Bacelor Senibina Landskap. Dimaklum balas semula Tamat Carta 1. Aduan Awam Arahan Pegawai Atasan Telefon Surat Email Datang Sendiri Aduan Bersemuka Direkodkan Penyiasatan / Lawatan Tapak Kawasan DBKL Tanah Persendirian Tindakan Akan Diambil Diberi Surat Kelulusan Untuk Buat Sendiri.

6 CARTA ALIR PENYENGGARAAN TAMAN-TAMAN KHAS Carta alir ini menunjukkan antara program-program penyelenggaraan yang dijalankan di taman-taman awam di sekitar Kuala Lumpur. Carta ini menunjukkan bagaimana sesuatu aduan itu diproses dan disalurkan kepada pihak-pihak tertentu. surat serta e-mail dan keadaan yang bermasalah. direkodkan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pembersihan kawasan taman di waktu pagi Menyapu daun gugur dan segala jenis sampah atas paving. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. penyiasatan atau lawatan tapak dilakukan untuk mengenalpasti 2. Selepas itu.5.telefon. atas rumput dan servis road. Semua PRA Mengutip daun yang jatuh dalam kolam air (fountain) kawasan Kerja-kerja penyiraman taman di waktu pagi Semua Menyimpan semua pokok yang terdapat di kawasan taman (jika ada). PRA kumpulan projek Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 59 . Aduan awam biasanya diterima melalui internet.

unga yang telah kering setiap hari (orkid & bunga raya ) PRA kawasan Mulching (Taman Orkid sahaja) Mendapat bekalan “Habuk Papan” 2 kali sebulan. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Semua PRA kawasan Menabur “Habuk papan” pada batas-batas tertentu sahaja Semua PRA projek Bacelor Senibina Landskap. daun dan tangkai kering Semua Memungut dan memetik daun. Membuang bunga.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 60 .

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 61 . Meracun di Taman Orkid dan Taman Bunga Raya Menjalankan kerja-kerja meracun:1. Kulat 2. Oversea Projek Pembajaan Pokok Renek Pokok Orkid Semua PRA kawasan Pokok Bunga Raya Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Serangga Semua Taman Orkid PRA Local Hibiscus Hibiscus Hybrid.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Cantuman dan Replanting Semua Kerja cantasan dan replanting pokok orkid dan bunga raya bergantung kepada keadaan PRA kawasan Merumput kawasan Semua Kerja merumput bagi Taman Orkid dan Bunga Raya dilakukan mengikut kawasan masingmasing PRA kawasan Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 62 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

pegawai pertanian. penolong akauntan dan penolong pegawai tadbir. Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 63 . arkitek landskap. Boring ini juga mesti dinilai oleh pegawai-pegawai penilai yang terdiri daripada timbalan pengarah. Menanam pokok Annuals Pokok Annuals untuk menaikkan keindahan pokok bunga raya dan Orkid di Taman Orkid dan Taman Bunga Raya. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Boring ini adalah meliputi kerja-kerja pembersihan yang dijalankan. tenaga kerja serta peralatan dan sebagainya. penolong pengarah. Kerja-kerja yang melibatkan:Menentukan stok Annuals di tapak semalam Gotong Royong Mengambil pokok yang telah dipilih Pekerja Menanam di kawasan Taman Orkid dan Taman Bunga Raya Semua PRA Projek Rendah Awam Bahagian Senitaman DBKL juga turut mengeluarkan borang penilaian kerja bagi memastikan kerja yang dijalankan adalah teratur.

Universiti Putra Malaysia 64 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bacelor Senibina Landskap.

Contoh Borang Penilaian Kerja Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 65 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

melabelkan (tagging) pokok dan aset taman permainan dan menaiktaraf sistem inventori dengan menggunakan aplikasi GIS. Beberapa jenis label yang dicadangkan adalah seperti aluminium tag. Antara objektif sistem inventori ini adalah bagi penambahan data dan inventori pokok sepanjang 10 meter dari koridor jalan. tong sampah. pokok liar dan hakmilik DBKL bagi semua pokok yang berdahan dalam lingkungan 10m dari koridor jalan. dimana JTR merujuk kepada lokasi seperti nama Jalan Tun Razak. plastic tag. Manakala 1011 pula merupakan unik ID bagi pokok tersebut. nama botani. Pokok-pokok sementara DBKL (Tree Bank) dan pokok renek (shrubs) adalah dikecualikan. pembekal. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Selain daripada itu. cerapan dilakukan bagi semua pokok rending sepanjang 5m koridor jalan yang mempunyai spesifikasi ukurlilit minima 0. contohnya : JTR101 1.5.7 PROGRAM SISTEM INVENTORI Sistem inventori merupakan sistem yang penting dalam mengenalpasti masalah yang ada di tapak kajian. maklumat-maklumat lain yang boleh dimasukkan adalah seperti nilai aset. Berikut merupakan cadangan sistem inventori bagi taman permainan dan pokok yang telah di kemukakan kepada DBKL. satu unik ID akan dligunapaka dimana ia bertujuan untuk menyimpan segala maklumat entiti tertentu. harga. Universiti Putra Malaysia 66 . bahagian Senitaman dan Penbersihan DBKL telah menjadikan sistem inventori ini sebagai keperluan dalam menganalisa masalah yang timbul. Perabut landskap seperti kerusi. Menyedari kepentingan sistem ini. ukurlilit batang. serta weather proof bar coded tag. self laminating tag. nama spesies. iaitu fasa 1. Antara aset yang perlu dicerap adalah peralatan permainan yang terdapat di taman-taman seperti jongkang-jongkit papan lungsur. lampu dan gazebo. 2. Cerapan inventori bagi aset taman permainan pula merupakan satu entiti baru yang akan dicerap. Pada setiap tag label. Penambahan data dan inventori pokok dilakukan secara berfasa. mencerap inventori asset bagi taman permainan. pagar. data yang dicerap adalah nama pokok. kanopi. kawasan/ taman / seksyen. buaian dan sebagainya. nama saintifik seta tahap kesihatan pokok. tarikh penyelenggaraan dan sebagainya. cerapan inventori data-data pokok persendirian. metal tag.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.5m. Maklumat yang dicerap adalah seperti maklumat sebelumnya kvuali beberapa maklumat tambahan seperti status pokok persendirian/ DBKL/ lain-lain akan dimasukkan. meja. Faktor pemilihan tag adalah bergantung kepada : • • • Kalis cuaca Boleh dilihat dengan jelas (saiz) Tidak merosakkan pokok (kaedah staple gun) Bacelor Senibina Landskap. Proses pelabelan (tagging) akan dilakukan pada setiap aset yang dicerap di taman-tamn permainan merangkumi pokok dalam fasa 1 dan 2 serta aset taman permainan. Bagi cadangan fasa kedua pula. spesifikasi. tarikh cerapan. tarikh pemasangan. bangku.

contohnya perlu diselenggara setiap 2 minggu sekali dan tidak boleh dilakuakan terlampau kerap atau sedikit supaya jumlah rumput yang dipotong adalah sekata setiap kali proses penyelenggaraan dibuat. Peralatan yang lengkap serta sempurna merupakan penentu kejayaan operasi penyelenggaraan pokok. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. pengangkutan serta peralatan pembersihan. contohnya cuaca. Terdapat pelbagai peralatan yang digunakan bagi menjalankan proses penyelenggaraan senitaman. kos penyelenggaraan bagi kaedah ini adalah tinggi. Tag kod bar pula mudah rosak dan menyukarkan orang awam untuk membuat aduan tentang kerosakan dan kemalangan harta benda. sama ada musim hujan ataupun kering. Bacelor Senibina Landskap. Peralatan-peralatan yang digunakan boleh dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu alatan bagi memotong rumput. Kekerapan pemotongan rumput yang paling sesuai ialah satu hingga dua kali dalam seminggu. musim. 2. Pemotongan rumput perlu dilakukan dalam kadar yang biasa. jenis rumput serta baja yang digunakan. Terdapat faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi frekuensi pemotongan rumput. peralatan keselamatan.iaitu kerja yang berbeza memerlukan peralatan serta mesin-mesin yang berlainan. dimana ini akan memudahkan pengguna untuk membuat aduan berkenaan kerosakan dan kemalangan harta benda. Universiti Putra Malaysia 67 .8 PERALATAN PENYELENGGARAAN. PERALATAN PENYELENGGARAAN TURF Memotong rumput merupakan operasi yang penting dalam penyelenggaraan landskap. penyelenggaraan pokok memerlukan mesin yang berbeza dengan kerja penyelenggaraan rumput.metal dan plastik adalah lebih bagus berbanding tag kod bar kerana ianya tahan lama serta mudah difahami oleh orang awam. Sebagai contoh. Peralatan–peralatan ini bergantung kepada jenis kerja yang dilakukan. Selain itu. peralatan bagi pemangkasan dan penjarangan pokok. di mana panjang rumput maksimum yang sesuai untuk dipotong adalah 12-20mm. Tag aluminium.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.5.

Universiti Putra Malaysia 68 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. tetapi mempunyai enjin untuk menggerakkan silinder. Cylinder-driven mowers-perlu ditolak dengan menggunakan tangan. Heavy duty mowers-mempunyai enjin 3 ½ hp Mesin elektrik yang mendapat sumber daripada bateri ataupun sumber kuasa yang utama. Rotary mowers Miscellaneous Antara mesin-mesin yang digunakan oleh bahagian Senitaman dan Pembersihan DBKL adalah seperti silinder driven mower dan sebagainya. iaitu jenis roller ataupun side wheel. Terdapat 8 pilihan mesin pemotong rumput berlainan yang boleh dipilih berdasarkan sumber tenaga serta kaedah pemotongan masingmasing. • • • • • • • Hand mowers-menggunakan tenaga manusia. Fully driven motor mowers-mempunyai enjin yang menggerakkan mesin secara keseluruhan. Hand mowers ini dipanggil mengikut karakter masing-masing.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Mempunyai ‘roller’ yang istimewa ataupun mempunyai dua ‘side-wheel’. Mesin ini adalah peralatan yang digunakan semasa proses-proses penyelenggaraan taman awam dilakukan Bacelor Senibina Landskap.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 69 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Bacelor Senibina Landskap.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 70 .

gergaji pokok. gergaji mesin panjang serta jentera pengangkut. Universiti Putra Malaysia 71 . gergaji mesin. Bagi memudahkan penyelenggaraan. Antara peralatan yang digunakan oleh bahagian senitaman dan kebersihan DBKL adalah seperti pemotong dahan. setiap penanaman perlu juga mengambilkira jenis peralatan yang bakal digunakan semasa penyelenggaraan. PERALATAN PENYELENGGARAAN POKOK Peralatan Pemangkasan Dan Penjarangan Pekerja yang melaksanakan penyelenggaraan ini pula perlu dibekalkan peralatan dan kemudahan sokongan yang mencukupi dan bersesuaian dengan jenis penyelenggaraan yang dilakukan pada satu-satu ketika.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Lopping shears Gergaji mesin panjang Pole pruning saw Gergaji pokok Axe Jentera Pengangkut Gergaji mesin Contoh Alat Pemangkasan Dan Penjarangan Bacelor Senibina Landskap.

senang diselenggara serta mempunyai jangka hayat yang panjang. ‘Pole pruning saw’ disambungkan kepada pole yang panjangnya 6 hingg 8 kaki dan digunakan bersama pruning head. Selain daripada itu. Loppers pula mempunyai pemegang yang panjang dan boleh memotong dahan yang berdiameter 3 inci ke atas. Pole yang biasa digunakan adalah bulat. Kapak pula merupakan peralatan manual yang jarang digunakan. Kesan tempat yang dipangkas hendaklah licin dan bersih supaya tidak menakung air yang boleh menyebabkan pereputan atau memerangkap penyakit dan serangga. sesuai dengan kemampuan peralatan yang digunakan. kecuali apabila ianya betul-beetul diperlukan. Gergaji rantai atau chain saw pula merupakan peralatan pemangkasan utama yang digunakan oleh arborist. Ianya selalu digunakan kerana ianya menyenangkan. mesin ini mempunyai cirriciri keselamatan yang tinggi. Peralatan keselamatan Climbing spurs Lanyards Safety Cones. empat segi ataupun bentuk octagon. Peralatan khas seperti gergaji atau sekateur yang tajam digunakan bagi memotong bahagian-bahagian tertentu. serta membolehkan dahan-dahan yang besar dibuang. Pemotong besi ini mempunyai besi berspring serta gear untuk meningkatkan keupayaan memotong. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Flags And Signs Rope Ear protection Safety Chaps Bacelor Senibina Landskap. Kesan pangkasan bagi dahan dan ranting melebihi 10mm hendaklah disembur dengan cat anti-kulat ataupun disapu dengan tar.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia Hard Hat Goggles Climbing saddle Body/boom belts and landyard 72 .

terutamanya semasa melakukan kerja penebangan pokokpokok yang tinggi. signal serta fluorescent vest. iaitu mempunyai fleksibiliti yang tinggi. Sepanjang menggunakan peralatan atau mesin elektrik yang mengeluarkan bunyai bising. tetapi ianya masih digunakan untuk menarik sesuatu ataupun sebagai tali keselamatan. Universiti Putra Malaysia 73 . lift ini boleh digerakkan sebanyak 2800. “goggles” ini selalu dipakai dengan topiyaang bertindak sebagai penghalang objek keras daripada menimpa kepala. Ianya juga mempunyai ‘clear lenses’yang diperbuat daripada polikarbonat. Tali nilon mempunyai kebolehregangan yang tinggi. Peralatan Pengangkutan Terdapat mesin yang membantu meringankan kerja-kerja pengangkutan dan pemotongan pokok seperti “aerial lift” dan trak. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Tali yang biasa digunakan adalah mempunyai diameter ½ hingga 1 inci yang diperbuat daripada kombinasi sintetik dan fiber. Salah satu jenis jenis lanyard adalah yang boleh dihubungkan dengan “saddle”. bendera. Deria pendengaran juga merupakan bahagian sensitive badan yang perlu dijaga. “Googles” perlu dipakai sepanjang membuat kerrja-kerja penyelenggaraan pokok. Peralatan keselamatan yang terakhir pula adalah sebagai langkah keselamatan kepada pekerja-pekerja yang beker di atas tanah dan juga sebagai melindungi kenderaan penyelenggaraan. ‘safety chaps pula diperbuat supaya dipakai melapisi seluar yang boleh melindungi diri semasa menggunakan gergaji rantai. Climbing saddle pula merupakan peralatan yang disarung pada badan pekerja. termasuk tiga atau empat lapisan yang dilapisi dengan pencegah luka. Bacelor Senibina Landskap. Alat ini biasanya dibuat dengan lima atau enam lapisan nilon.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. “aerial Lift” ini menjimatkan masa terutamanya semasa menebang pokok-pokok besar. Trak pula dapat memuatkan kapasiti sebanyak 28.000 poun. telinga mesti ditutup dengan penyumbat telinga. Rekabentuk trak ini adalah mengikut permintaan tempatan dan juga bergantung kepada peruntukan semasa membeli. Antara peralatan tersebut adalah seperti kon keselamatan.

Peratus kerosakan akibat daripada kerja-kerja memotong akar dapat dikurangkan berbanding cara yang digunakan sebelum ini. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. iaitu mesin untuk membuang tunggul-tunggul kayu yang dikenali sebagai stump cutter. Sementara penyapu pula adalah alat pembersihan terakhir yang digunakan untuk menyapu debu serta kotoran kecil yang lain. Ianya juga memerlukan kenderaan lain untuk dibawa ke lokasi kerja dan semasa kerja memotong akar dilakukan bagi mengelakkan mesin tersebut bergerak. Bahagian Senitaman dan Pembersihan DBKL juga mempunyai peralatan terkini untuk pembersihan. Universiti Putra Malaysia 74 .5 meter dalam tempoh 45 hingga 60 minit. Kedua-duanya dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan. Kedua-Dua Gambar Menunjukkan Keadaan Bentuk Tunggul Sebelum Kerja Memotong Djalankan. Semasa kerja memotong tunggul dijalankan. Penggunaan tenaga buruh dapat dikurangkan kerana mesin ini hanya memerlukan 1-2 orang untuk mengendalikannya. di antaranya adalah mesin ini hanya. Pencakar pula digunakan untuk membersihkan potongan kayu yang kecil. mesin tersebut berkernampuan untuk memotong akar hingga pada kedalaman 11kaki.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. marnpu beroperasi di ternpat yang rata sahaja. Terdapat dua jenis “chipper” iaitu “rotor-drum dan disk drum chipper”. Di sebalik kebaikan yang ada. habuk kayu serta daun-daun kering. Peralatan pembersihan Peralatan yang dapat memotong dahan adalah dikenali sebagai “Chipper”. sisa-sisa tunggul yang dipotong akan tercarnpak jauh dan boleh mendatangkan bahaya terutarna sekiranya lokasi kerja di tepi jalan utama. Antara kebaikan mesin ini adalah ia berkernampuan untuk memotong tunggul yang berdiameter lebih kurang 1. “Stump Cutter” juga merupakan peralatan pembersihan yang berfungsi membuang dan mencabut tunggul-tunggul kayu yang telah mati. Bacelor Senibina Landskap. Selain itu. mesin ini juga turut mempunyai kelemahan. Selain daripada peralatan yang digunakan untuk pemangkasan dan penjarangan seperti di atas.

Kerja-Kerja Memotong Tunggul Sedang Dijalankan Dimana Dapat Diperhatikan Bentuk Cara Mesin Ini Beroperasi.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Gambar Menunjukkan Kesan Potongan Akar Pada Peringkat Awal Kerja Memotong Berjalan. Universiti Putra Malaysia 75 . Bacelor Senibina Landskap.

Universiti Putra Malaysia 76 . Sisa rumput dibersihkan dengan menggunakan penyapu Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Gambar Menunjukkan Keadaan Akar Diperingkat Akhir Kerja Pemotongan Berjalan.

papan tanda. rosak dilanggar kenderaan. Universiti Putra Malaysia 77 . Bahagian Senitaman dan Pembersihan DBKL ini mempunyai masalah dari segi pembahagian tugas di mana tugasa yang terangkum di bawah sesuatu jawatan adalah meliputi tugasa-tugas luar yang diluar bidang kerjanya.0 • • • • • • • • • MASALAH YANG DIHADAPI OLEH JABATAN SENI TAMAN & KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR Kekurangan tenaga pekerja dan pekerja mahir Kekurangan tenaga pakar dan profesional Masalah pokok rendang . Masalah keselamatan yang melibatkan orang awam seperti kemalangan jalanraya akibat penglihatan terlindung oleh tanaman tepian jalan dan sebagainya Pembangunan yang dijalan adalah secara ‘ad-hoc’ iaitu secara mendadak tanpa sebarang perancangan yang rapi. Pencemaran air sungai dan udara.tetapi penyalahgunaan dari segi penggunaan peralatan tetap berlaku. Vandalisma dan kecurian peralatan taman seperti kerosakan kepada alat permainan kanak-kanak.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. pertumbuhan tidak teratur/kemas. Menghadapi masalah dalam pemilihan pokok yang sesuai untuk ditanam di kawasan tertentu kerana ketiadaan pakar dalam bidang arborikultur. Ini menyebabkan kakitangan tersebut tidak dapat menumpukan kerja yang terangkum di bawah jawatan yang disandang. tumbuhan liar ditepi bangunan.pokok tumbang dan sekah. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. 3. • Kebanyakan pekerja bahagian ini adalah berkemahiran dan boleh dikatakan kebanyakannya adalah berpengalaman. Bacelor Senibina Landskap. kerosakan dan kehilangan peralatan senijalan seperti lampu hiasan.

tetapi golongan ini masih bole diasah serta dikembangkan bakat kepemimpinan hasil acuan yang baik daripada golongan yang berumur di unit ini. strategi juga perlu dirancang bagi memastikan objektif yang digariskan tercapai. Dalam merangka sistem pengurusan pendapat . Walaubagaimanapun objektif yang disediakan perlulah dan dispesifikkan kepada matlamat tertentu.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. ini akan meningkatkan belanjawan bagi perbelanjaan buruh. jumlah mesin atau peralatan yang digunakan untuk penyelenggaraan adalah tidak mencukupi dan perlu ditambah dari semasa ke semasa bergantung kepada keperluan semasa. perancangan jadual kerja bagi jangka masa panjang serta jangka masa pendek dan beberapa perkara yang lain lagi. persepsi serta pengetahuan dari orang ramai adalah penting bagi merangka suatu strategi yang berkesan. Dokumen-dokumen yang penting seperti spesifikasi DBKL bagi melaksanakan kerjakerja penyelenggaraan pada tempat-tempat tertentu hendaklah difailkan dengan baik bagi memudahkan pelajar dan kakitangan untuk membuat rujukan terhadap item-item tersebut. didapati unit ini sememangnya mempunyai perancangan.0 KEPERLUAN PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN Bahagian Senitaman dan Pembersihan Bandar DBKL merupakan sebuah badan kerajaan yang mempunyai sistem pengurusan dan penyelenggaraan yang baik. Mungkin sebilangan daripada kaitangan muda adalah kekurangan pengalaman. dan sebagainya yang akan menyumbang kepada peningkatan belanjawan bagi penyelenggaraan mesin. Ini dapat diperhatikan melalui jumlah masa bekerja yang mempunyai kualiti adalah sedikit berbanding masa yang sebenarnya. peralatan. elektrik dan sebagainya.tumpul. PenguruSan dan penyelenggaraan merupakan dua perkara berbeza tetapi saling merujuk kepada satu sama lain. Selain daripada merangka objektif. mesin-mesin yang sedia ada pula perlulah digunakan mengikut kesesuaian dengan kerja yang hendak dilakukan bagi mengelakkan mesin rosak. Universiti Putra Malaysia 78 . selain daripada itu. Pihak pengurusan DBKL juga adalah amat memerlukan tenaga muda yang boleh bertindak sebagai generasi pelapis kepada kakitangan yang ada sekarang. Apabila masa bekerja tidak digunakan sepenuhnya. 4. Bacelor Senibina Landskap. tetapi ianya tidak diimplimentasikan sepenuhnya. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.jikalau dihalusi serta ditinjau pendapat para kakitangan unit ini dari segi perancangan ekonomi.

Ini dapat menyelaraskan peruntukan kewangan dengan kerja-kerja penyelenggaraan yang akan dilaksanakan. • Pembinaan dan rekabentuk – Pemilihan pokok yang tidak sesuai dengan keadaan iklim. Universiti Putra Malaysia 79 . Ini menambahkan beban dari segi kewangan dan kerja penyelenggaraan supaya keadaan kemnali stabil dan memenuhi keselesaan. Bacelor Senibina Landskap. terdapat beberapa perkara yang kurang dititikberatkan oleh pihak jabatan dalam mengurus dan menyelenggara landskap yang telah disediakan untuk masyarakat. didapati bahawa bidang kuasa dan kerja Jabatan Senitaman DBKL adalah luas dan merangkumi hampir keseluruhan kawasan di Lembah Kelang. jalan dan sebagainya perlulah lebih sistematik. Oleh itu adalah penting untuk pihak jabatan melantik tenaga pakar dalam bidang arborikultur dan hortikultur yang mencukupi bagi menangani masalah ini. dari segi. Ini menyebabkan peruntukan kewangan meningkat apabila terpaksa membayar untuk kerja lebih masa yang telah dibuat. 5. Juga keadaan kawasan/ tapak yang tidak sesuai dengan pokok yang dipilih dan program penyelenggaraan yang tidak sistematik menyebabkan perancangan yang dibuat tidak menjadi dan menghadapi masalah. Antaranya. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Pengurusan ekonomi Pengurusan masa adalah longgar dan pekerja tidak serius menggunakan masa yang diperuntukkan dalam melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan. Namun. • ‘Personnel’ – Pihak jabatan memastikan setiap pekerja akan menyertai kursus yang bersesuaian dengan bidang tugasnya supaya kualiti kerja meningkat di samping boleh menambah tahap pengetahuan dalam bidang berkaitan. • • • Objektif dan standard pengurusan – Objektif yan79g disediakan perlulah lebih terperinci dan spesifik serta standard pengurusan perlulah lebih jelas. rekreasi.0 PEMERHATIAN DAN PERBINCANGAN Melalui tugasan yang dijalankan. persekitaran dan fungsinya. Pelan penyelenggaraan – Pendekatan dalam proses penyelenggaraan landskap taman awam.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

ILAM.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. antaranya. Denmark Melantik tenaga pakar dan juruperunding dalam merekabentuk dan melaksana projek-projek landskap Melantik kontraktor dalam menyelenggara kawasan-kawasan landskap Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. • • • • dalam pengurusan dan penyelenggaraan Kerjasama dengan institusi-institusi penyelidikan dan pengajian tinggi serta badan-badan kerajaan seperti FRIM. UiTM. Jabatan Landskap Negara Kerjasama dengan institusi luar negara seperti projek 'DANCED'. Terdapat beberapa kaedah yang telah dilaksanakan untuk menangani masalah yang wujud landskap. Universiti Putra Malaysia 80 . UPM.

kerumitan dan kemudahan yang sedia ada. kepadatan . 2. 6. Menambah kakitangan dan memberi kawasan menyelia yang kecil supaya tumpuan lebih efisyen untuk pegawai mengawasi kawasan. Secara keseluruhannya pengurursan dan penyelenggaraan landskap adalah amat penting dalam mengekalkan keindahan sesuatu Bandar. Jabatan Seni Taman DBKL perlulah mempunyai rancangan pengurusan da penyelenggaraan bagi jangka masa pendek dan panjang supaya landskap persekitaran wilayah berada dalam keadaan sihat. Universiti Putra Malaysia 81 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Membuat satu dasar berkenaan berkaitan dengan penyelenggaraan landskap supaya ia sentiasa terpelihara untuk jangka masa yang ditetapkan dan tidak perlu untuk menambah peruntukan penggantian landskap yang rosak 3. Sebenarnya aspek penyelenggaraan perlu diambilkira semasa penyediaan pelan landskap Faktor seperti keupayaan dan bilangan tenaga pekerja untuk menyelenggara perlu dikaji dan disediakan bergantung kepada saiz . Menambah peruntukan kewangan dan kontraktor sedia ada bertujuan memudahkan lagi kerja penyelenggaraan landskap wilayah Mengenalpasti jenis-jenis tanaman landskap dan pokok yang akan ditanam supaya tidak mendatangkan masalah pada masa yang akan datang. Manakala peruntukan kewangan penyelenggaraan pula perlu mencukupi setiap tahun.0 KESIMPULAN Dari pemerhatian dan perbincangan yang telah dibuat. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Setiap pihak yang terlibat secara langsung dengan kerja-kerja pelaksanaan dan penyelenggaraan landskap perlulah bekerjasama di atara satu sama lain bagi memastikan matlamat keindahan sesuatu Bandar dapat dicapai dan dikekalkan. Oleh itu. Bacelor Senibina Landskap. dicadangkan jabatan mengadakan seorang pegawai penyelidik supaya dapat menyediakan laporan setiap kawasan dan dapat mengenalpasti keadaan landskap samada berada dalam keadaan baik atau sebaliknya. dapat disimpulkan bahawa:I. 5. 4.

Malaysia. Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.. Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan. Jabatan Senitaman Dan Kawalan Pembersihan.Miller. GARISPANDUAN LANDSKAP NEGARA. URBAN TREES. Kuala Lumpur. URBAN FORESTRY PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES. United Stated Of America. New Jersey 07632. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. (1995). William Heinemaan Ltd. Phillips. (2001 ). Inc.0 RUJUKAN A. Weddle. Robert W.E. ( 1988 ). Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. LANDSCAPE TECHNIQUES. (1979 ). LAPORAN TAHUNAN 2001. Prentice Hall. Englewood Cliffs. 7. Leonard E. Bacelor Senibina Landskap. New York. McGraw-Hill. Universiti Putra Malaysia 82 . Jr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful