PENGHARGAAN
Alhamdulillah syukur kehadrat Allah s.w.t. kerana dengan limpah kurnianya kami berjaya menyiapkan laporan LAN 4700 Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap ini dengan jayanya. Dengan siapnya kerja kursus ini diharapkan kami dapat lebih mengenali dengan lebih mendalam bagaimana hendak merancang dan mengurus landskap pada masa hadapan. Jutaan terima kasih diucapkan kepada ibu bapa kami yang memberi dorongan kepada kami sepanjang menyiapkan kerja kursus ini. Tidak lupa juga kepada pensyarah-pensyarah dan juga tutor yang memberikan semangat, tunjuk ajar dan kerjasama sepanjang melakukan Kerja Kursus ini. Begitu juga kepada rakan-rakan seperjuangan selalu memberi cadangan dan pandangan yang bernas untuk kami. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada Staf-staf di JABATAN SENITAMAN DAN KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR DBKL terutamanya kepada En. Khairul Azlan Bin Hj. Rahmat kerana telah banyak membantu kami dalam memberi maklumat tentang penyelenggaraan di jabatan ini. Semoga dengan izin Allah s.w.t., kami dapat pengajaran dan pengetahuan diatas apa yang telah kami lakukan sepanjang menyiapkan projek ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua, jasa anda semua akan dibalas Allah s.w.t dengan seadanya. Sekian, terima kasih.

_________________________ AHMAD ZAMIL BIN ZAKARIA 99020

______________________________ DAHLIA FARAHANA BT MUHAMAD 103046

____________________ SHALLYZA BT HOSNI 102623

INDEKS
BAB M/SURAT

1.0

PENGENALAN

1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Sejarah Kuala Lumpur Perkembangan Kawasan Kuala Lumpur Sejarah Penghijauan Pelan Kuala Lumpur Bahagian Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.5.8 1.5.9 Piagam Pelanggan Fungsi Bahagian Seni Taman Objektif Bahagian Seni Taman Carta Organisasi Sumber Manusia Jentera Perlaksanaan Projek Projek Tahun 2001 Program Pengindahan Belanjawan 2001

2 3 5 6 7 7 8 9 10 12 14 15 16 18 20 20 22

1.5.10 Sumber Ekonomi Jabatan Seni Taman DBKL 1.5.11 Hasil Kutipan 1.5.12 Jumlah Perbelanjaan

i

2.0

PERANCANGAN LANDSKAP YANG DILASANAKAN OLEH JABATAN SENI TAMAN DAN KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR DBKL 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Dasar-Dasar Pengindahan Carta Aktiviti Bahagian Senitaman Pendekatan Dan Startegi Dalam Pengindahan Bandaraya Kuala Lumpur Pengawalan Projek Pembangunan Landskap Oleh Pihak Swasta / Agensi Kerajaan Akta / Polisi / Undang-Undang Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.5.7 2.5.8 Penguatkuasaan Pelan Landskap Di Kawasan Awam Penting Interpretasi Undang-Undang Berkaitan Landskap Didalam Undang-Undang Sediada Perintah Pemeliharaan Pokok Program Dan Teknik Penyelenggaraan Carta Alir Penyenggaraan Taman-Taman Khas Program Sistem Inventori Peralatan Penyelenggaraan. 24 25 26 27 36 39 40 42 43 52 53 59 66 67 77 78 79 81 82

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

MASALAH YANG DIHADAPI OLEH JABATAN SENI TAMAN & KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR KEPERLUAN PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERHATIAN DAN PERBINCANGAN KESIMPULAN RUJUKAN

ii

Ia juga melibatkan pengurusan jangka pendek dan pengurusan jangka panjang untuk memastikan masalah yang timbul dapat diselesaikan dan memenuhi kehendak dan keselesaan masyarakat. keutamaan dalam membangunkan strategi pengurusan yang spesifik untuk mencapainya. Bacelor Senibina Landskap. jadual pengurusan dan penyelenggaraan. pencegahan. harmoni.0 PENGENALAN Landskap adalah ruang diatas permukaan muka bumi yang meliputi ruang semulajadi atau buatan manusia yang berciri keseimbangan. menyusun organisasi dan mengawasi kerja yang telah dilaksanakan. Pengurusan dan penyelenggaraan landskap yang baik melibatkan matlamat dan objektif yang telah ditentukan. fungsi dan keselesaan kepada manusia itu sendiri. Pengurusan yang baik boleh dilaksanakan dengan perancangan organisasi yang tersusun dari segi tenaga kerja. 1.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. rupa (image). Prinsip-prinsip pengurusan dan penyelenggaraan secara keseluruhannya merangkumi objektif dan standard yang dikehendaki. selesa. pencahayaan dan luas pemandangan (legibility) dengan mutu pemandangan yang baik (visual quality assesment). pembentukan organisasi dan perlindungan persekitaran. plan pengurusan. pengurusan ekonomi. personnel. keselamatan pekerja. Universiti Putra Malaysia 1 . Landskap buatan manusia selalunya mementingkan aspek estetik. keselamtan awam. Pengurusan dan penyelenggaraan landskap melibatkan proses merancang. tugas dan bidang kuasa yang telah diberikan. Oleh itu. rekabentuk dan pembinaan. perhubungan dengan orang awam. untuk memastikan landskap persekitaran ini sentiasa memenuhi kehendak masyarakat. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. keperluan pengurusan. bersekala. ia perlulah diurus dan diselenggara dengan baik .

Menjadi Wilayah Persekutuan 1975 .2 juta 2000 .0 juta 2020 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Anggaran 4.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.1 SEJARAH KUALA LUMPUR Sebagai pusat perdagangan dan perniagaan kecil kepada perlombongan bijih:RENTETAN PERKEMBANGAN KUALA LUMPUR 1896 . Universiti Putra Malaysia 2 .Penduduk Kuala Lumpur.Ibu negeri Melayu Bersekutu 1972 .Mencapai status Bandaraya 1974 . 2. 1.1 juta penduduk KELUASAN KESELURUHAN PADA MASA KINI : 342 km persegi Bacelor Senibina Landskap.Penduduk Kuala Lumpur. 1.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 1.2 PERKEMBANGAN KAWASAN KUALA LUMPUR Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 3 .

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Kuala Lumpur Pada Waktu Sekarang Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 4 .

DBKL menetapkan. SINGAPURA (PERBANDINGAN) Kegunaan guna tanah • • • Memperuntukkan 0.raintree (enterotobium saman). Pada tahun 1981 program penanaman pokok instant jenis angsana (pterocarpus indicus).3 SEJARAH PENGHIJAUAN Telah memulakan program penghijauan pada tahun 1973 dengan menubuhkan unit pengindahan dan dinaikkan ke jabatan pada tahun 1979.yellow flame (pelthophorum pterocarpum) dan madras thorn (pitchellobium dulce) telah di laksanakan. Taburan • • K L mempunyai taburan kawasan lapang sekata tetapi kekurangan jalinan hijau bagi menghubungkannya.08 hektar kawasan lapang untuk 1000 penduduk. Taburan Penggunaan kawasan semulajadi yang optimum.Membangunkan taburan kawasan hijau untuk rekreasi. 1.8 hektar kawasan lapang untuk 1000 penduduk dan merangkumi 13% data keseluruhan gone tanah.82% dari keseluruhan kawasan guna tanah dan terdapat 21. Matlamat asal pengindahan adalah dengan konsep "no road without trees" . 1. hidupan liar aktiviti komuniti melalui perancangan pemerhatian yang mendalam dan kajian dalam membangunkan kawasan hijau/lapang di kawasan perumahan. Kegunaan Guna Tanah Kuala Lumpur Berdasarkan Pelan Struktur KL 1988. Universiti Putra Malaysia 5 . Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Perancangan DBKL .71% kawasan lapang yang belum dibangunkan untuk kegunaan masa akan datang. mewujudkan kawasan hijau dan jalinan hijau bagi mewujudkan satu sistem jalinan hijau yang efektif Membangunkan jalinan melalui "' Blue & Green Plan"'. ""Smart locations" Memperuntukkan zon landskap yang mencukupi sepanjang jalan utama boleh mewujudkan persepsi peningkatan kuantiti landskap.tabebuia (tabebuia pentaphylla)semarak api (delonix regia).Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. kawasan lapang yang telah direzabkan sedia ada meliputi 7.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 6 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. 1.4 pelan Kuala Lumpur Bacelor Senibina Landskap.

Mempastikan pokok-pokok rendang di kawasan awam sentiasa berada dalam keadaan cantik dan selamat kepada orang ramai. pembukaan taman-taman baru dan kawasan rekreasi.5. 1. bidang tugas bahagian ini semakin bertambah dari masa ke semasa dengan pertambahan kawasan-kawasan landskap. Mempastikan proses pembayaran bil-bil dibuat dalam masa 7 hari dengan syarat proses sebelumnya mengikut tatacara yang ditetapkan Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan rekreasi dan riadah terbaik seperti tandas awam trek jogging dan sebagainya. Melaksanakan kerja menebang atau mencantas pokok merbahaya dalam tempoh tujuh (7) hari setelah dikenalpasti. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Mempastikan kelulusan pengalihan.1 • • • • • • • • • • • • • • • • PIAGAM PELANGGAN Mempastikan projek-projek penanaman pokok dan landskap dilaksanakan secara profesional. Bacelor Senibina Landskap. Ia bertujuan untuk memastikan Kuala Lumpur sentiasa indah dan memeberi keselesaan kepada warga kota. Mempastikan kerja pemotongan rumput dijalankan pada setiap 15 hari Mempastikan kerja-kerja baikpulih Tandas Awam dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) hari Mempastikan kerja-kerja baikpulih Taman Permainan Kanak-Kanak dilaksanakan dalam tempoh tujuh (7) hari.5 BAHAGIAN SENITAMAN DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR Bahagian Senitaman diwujudkan bagi menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan kawasan landskap dan pokok rendang. Mempastikan kawasan taman awam sentiasa bersih.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Melaksanakan kerja-kerja pembersihan pokok tumbang dan sekah dibuat dalam tempoh 24 jam. kemas dan menuju wawasan ke arah Bandaraya Taman Tropika Lestari menjelang 2020. Universiti Putra Malaysia 7 . penebangan dan cantasan pokok dikeluarkan dalam tempoh satu (1) bulan. cantik dan keadaan yang ada sentiasa selamat untuk digunakan. Mempastikan kelulusan permohonan penggunaan tapak rekreasi dalam taman awam dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari. Mempastikan aduan-aduan awam diambil tindakan dalam masa 14 hari dari tarikh aduan diterima. Mempastikan kerja penyenggaraan landskap dan tanaman mengikut kaedah yang terbaik. Memberi perkhidmatan hiasan yang sentiasa dapat memenuhi citarasa pelanggan setimpal dengan bayaran yang dikenakan. 1. Mempastikan Kelulusan pelan landskap dan sijil menduduki bangunan (CF) dalam tempoh tiga (3) bulan selepas permohonan diterima.

Menganjurkan aktiviti-aktiviti social. kawasan perkelahan dan hari kelaurga. Universiti Putra Malaysia 8 . xii. menyenggara dan meningkatkan temapt-tempat tarikan pelancong seperti Taman Burung. xi. ix. bentuk dan spesies sebagai uasaha penghijauan. v. taman-taman awam dan kemudahan rekerasi. Taman Rusa.5. vi. Mnejalankan kerja-kerja penyenggaraan dan peningkatan kawasan landskap. rekreasi yang melibatkan penyertaan orang awam seperti: • • • • pertandingan landskap pameran orkid pertandingan memancing kempen menanam pokok Bacelor Senibina Landskap. Menyediakan perkhidmatan hioasan bunga pasu dan bunga keratin di majlis-majlis tertentu mengikut tempahan. xiii. ii. Taman Kancil. Membangun. Menyediakan kemudahan rekreasi.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Taman Orkid dan Taman Bunga Raya. Menyediakan khidmat nasihat mengenai landskap kepada pihak-pihak atau agensi luar sama ada melalui lawatan sambil belajar. Menyediakan da menguruskan tapak semaian tanaman untuk keperluan harian dan jangka panjang. iv. Mengkaji dan mluluskan permohonan landskap sebelum pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan. Fungsi Bahagian Seni Taman Merancang dan merekabentuk projek-projek landskap. taman-taman dan kawasan rekreasi untuk dibangunkan di Wlayah Persekutuan Kuala Lumpur. x. 1. vii. viii. Menyediakan Pelan Induk bagi kawsan lapang. iii. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Melaksanakan kawalan dan tindakan penguatkuasaan terhadap penebangan pokok-pokok rendang Menjalankan penyenggaraan pokok rending bagi tujuan keselamatan dan menjalankan kerja-kerja pembersihan pokok-pokok tumbang dan sekah. Meningkatkan tanaman pokok-pokok dari berbagai saiz. termasuk penguatkuasaan undang-undang ke atas orang awam yang emmbuat kerosakan dan melanggar peraturan. kursus dan latihan sambil belajar.2 i.

vii. Pengindahan Kawasan Tepian Sungai Berusaha menjadikan kawasan tepian sungai sebagai kawasan menarik dan dilengkapi dengan kemudahan rekreasi. ii. v. Objektif Bahagian Seni Taman Menjadikan Kuala Lumpur Bandar/Ibukota Dalam Taman Meneruskan usaha-usaha utnuk menjadikan Kuala Lumpur sebuah bandaraya yang indah sebagai kota dalam taman. taman awam dan alam semulajadi ke kawasan hijau sempadan Negeri Selangor sebagai daya tarikan bagi hidupan liar. 1. Penambahan Kawasan-kawasn Lapang Mengawal pembangunan hartanah dengan memberi perhatian supaya kawasan-kawasan lapang disediakan(dikekalkan) secukupnya.5. Bacelor Senibina Landskap. viii. Penhijauan Sebagai Pemulihan Alam Sekitar Pemulihan semula keadaan alam sekitar yang telah terjejas akibat pembangunan dengan mengkatkan penanaman pokok. iv. Sistem Rangkaian Jalinan Hijau Berusaha mewujudkan system rangkaian jalinan hijau ( Green Linkage System) menghubungkan kawasan-kawasan hijau.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Penyediaan Kemudahan-kemudahan Rekreasi dan Tempat Tumpuan Pelancong Menambah kemudahan rekreasi dan tempat tumpuan pelancong bagi menampung keperluan penduduk Wilayah Persekutuan dan juga pelancong luar. vi. iii. Pengekalan Kawasan Alam Semulajadi Meneruskan usaha bagi pengekalan alam semulajadi di sekitar bandaraya Kuala Lumpur.3 i. Universiti Putra Malaysia 9 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Peningkatan Ciri-ciri ‘Hardscape’ Menambahkan/ meningkatkan lagi kemudahan cirri-ciri ‘hardscape’ di kawasan pusat Bandar dan sekitarnya.

Seksyen-seksyen terssebut adalah: • • • • Seksyen Pentadbiran/ Kewangan/ Kontrak Seksyen Rekabentuk Landskap dan Pengurusan Landskap Seksyen Hidupan Liar dan Rekreasi Seksyen Pertanian/ Hortikultur Bacelor Senibina Landskap.5.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 10 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. 1.4 Carta Organisasi Bahagian Seni Taman terbahagi kepada 4 seksyen yang bertanggungjawab melaksanakan fungsi yang berbeza-beza.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 11 . Kedudukan setiap Seksyen ditunjukkan dalam carta organisasi: Bacelor Senibina Landskap.

5. Pembantu Teknik Landskap 4.5 SUMBER MANUSIA PERJAWATAN 2001 . Pen. Tadbir JUMLAH SENARAI JAWATAN GRED N2 N3 J3 G3 WUJUD 1 2 4 1 8 TETAP ISI 2 4 1 7 TETAP ISI 1 5 2 3 11 1 23 KOSONG 1 1 WUJUD 1 2 3 KONTRAK ISI 1 2 3 KONTRAK ISI 2 1 3 KOSONG - GRED J4 J5 J5 G5 G6 N6 WUJUD 1 7 2 3 11 1 25 KOSONG 2 2 WUJUD 5 1 6 KOSONG 3 3 Bacelor Senibina Landskap. Pertanian Kanan 5. Pertanian 6. Pen.MENGIKUT KUMPULAN KUMPULAN Pengurusan (A) Sokongan (B) Sokongan (C) Sokongan (D) Kpbk JUMLAH WUJUD 8 25 92 40 967 1132 TETAP ISI 7 23 89 26 925 1070 KOSONG 1 2 3 14 42 62 WUJUD 3 6 29 5 3 46 KONTRAK ISI 3 3 15 3 3 27 KOSONG 3 14 2 19 PERJAWATAN 2001 JAWATAN Pengurusan & Profesional 1. Timbalan Pengarah 2. Pembantu Teknik Kanan 2. Pegawai Tadbir 3. Pen. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Peg. Peg. 1. Peg. Universiti Putra Malaysia 12 . Pembantu Teknik 3. Pegawai Pertanian JUMLAH JAWATAN Sokongan 1 (B) 1. Akitek Landskap 4.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Pembantu Tadbir Rendah (Jurutaip) 5.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi ) 9. Pembantu Makmal JUMLAH GRED J6 G7 N7 J7 J7 G8 G8 N9 N9 J7 C7 WUJUD 2 3 6 9 1 42 17 1 11 92 TETAP ISI 2 3 5 7 1 42 17 1 11 89 KOSONG 1 2 3 WUJUD 4 1 13 1 2 29 KONTRAK ISI 1 9 15 KOSONG 4 4 1 2 14 JAWATAN Sokongan 1 (D) 1. PELUKIS PELAN KANAN 2. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Pelukis Pelan Rendah 3. Pembantu Hidupan Liar 8. Pengawal 9. Universiti Putra Malaysia 13 . JAWATAN Sokongan 1 (C) 1. Pengawas 8. Pembantu Tadbir ( Perkeranian / Operasi) 4. Juruteknik Ukur 6. Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan ) 10. PELUKIS PELAN RENDAH 2. Juruteknik Awam 5. Operator Pemprosesan Data 6. Pembantu Tadbir Rendah 4. Penyelamat JUMLAH GRED J8 J9 N11 N11 F9 N13 N11 KP10 N13 WUJUD 1 4 4 11 3 12 5 40 TETAP ISI 1 1 3 11 3 6 2 26 KOSONG 4 1 6 3 14 WUJUD 2 1 2 5 KONTRAK ISI 1 2 3 KOSONG 1 1 2 Bacelor Senibina Landskap. Pembantu Pertanian Kanan 3. Pembantu Pertanian 7. Pembantu Am Rendah 7. Pelukis Pelan 11.

Tukang Batu 3. Pemandu 8. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.6 JENTERA PERLAKSANAAN PROJEK 1.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 14 . Pemandu Jentera 9. ORGANISASI BAHAGIAN SENI TAMAN Pentadbiran /kewangan / kontrak Unit rekabentuk landskap dan pengurusan projek Unit hidupan liar dan rekreasi Unit pertanian / horticulture. Mandor 4. Penjaga Kuda 6.5. Pekerja Rendah Awam Jumlah JUMLAH KESELURUHAN GRED R7 WUJUD 4 TETAP ISI 4 KOSONG - WUJUD - KONTRAK ISI - KOSONG - R7 R10 R9 R10 R11 R10 R10 R11 2 35 1 17 16 17 2 879 967 1132 1 31 1 12 11 12 2 853 925 1070 1 4 5 5 5 26 42 62 3 46 3 27 19 1. JUMLAH KAKITANGAN Kumpulan profesional Kumpulan sokongan Kumpulan pekerja an : 12 orang : 104 orang : 924 Bacelor Senibina Landskap. TUKANG KAYU 2. JAWATAN Sokongan II (PEKERJA RENDAH AWAM) 1. Jaga 7. 2. Penjaga Kuda 5.

025. Universiti Putra Malaysia 15 .18 telah dibelnjakan pada tahun 2001 bagi melaksanakan projek pembangunan yang berkaitan dengan landskap dan kemudahan rekreasi. FIRMA JURU PERUNDING LANDSKAP Perundingan dan pelaksanaan bagi sesuatu projek ( design and built. Membekalkan tanaman dan menanaman 4.000. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. KONTRAKTOR LANDSKAP DILANTIK SECARA BERPENGGAL :Projek-projek kecil dan menaik taraf kawasan landskap. 3.56% daripada peruntukan yang telah diluluskan iaitu rm 3.5.7 PROJEK TAHUN 2001 Sejumlah rm 22.120.156.00.) Projek-projek taman-taman awam.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 1. Jumlah ini adalah 56. Manakala jumlah projek yang telah dilaksanakan ialah sebanyak 26 projek mengikut status seperti berikut:SIAP DALAM PELAKSANAAN PERINGKAT AWAL JUMLAH 6 PROJEK 2 PROJEK 18 PROJEK 26 PROJEK Bacelor Senibina Landskap.

Kategori pokok yang ditanam pada tahun 2001 dan perbandingan tahun 2000 adalah seperti berikut:KATEGORI TANAMAN Pokok Rendang Pokok Renek Pokok Palma Pokok Penutup Bumi Pokok Annuals 2000 55.756 1.000 528.110 202. 1.551 550. Bagi memastikan kerja-kerja penyelenggaraan landskap tidak terjejas akibat kekurangan tenaga pekerja maka kerja-kerja penyelenggaraan beberapa kawasan telah diserahkan kepada pihak kontraktor. Ini bertujuan menjadikan kawasan tersebut kelihatan berwarna-warni dan menarik. Pada tahun 2001 adalah dianggarkan sebanyak 550. Tanaman-tanaman pokok annual juga dipertingkatkan terutamanya di kawasan-kawasan strategik.906 pokok rendang telah ditanam. Universiti Putra Malaysia 16 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.000 pokok annuals dari berbagai jenis telah ditanam dibeberapa tempat sekitar kuala lumpur.000 Bacelor Senibina Landskap. Pokok rendang juga terus ditanam bagi mewujudkan suasana hijau di kuala lumpur dan juga untuk meredakan cuaca panas.806 199.906 456. Ini meliputi keseluruhan taman-taman awam dan kawasan berumput dipertanggungjawabkan kepada kontraktor.752 3.5. Jumlah ini tidak termasuk pokok yang telah ditanam oleh pihak swasta di kawasan projek mereka. Pada tahun 2001 sebanyak 15.410 440. Bagi tujuan ini bekalan pokok annuals terpaksa ditambah dan uga dibeli dari pembekal (nurseri) luar.8 PROGRAM PENGINDAHAN Dibawah program pengindahan tumpuan diberi kepada kerja-kerja penyelenggaraan kawasan-kawasan landskap dan taman-taman awam.000 2001 15. Begitu juga cantasan pokok. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. mereka dikehendaki mengemukakan pelan landskap sebelum sijil menduduki bangunan boleh diberi. bahagian ini telah menyediakan kemudahan bantuan benih pokok dan bahan tanaman kepada mereka.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 17 . BAGI menggalakkan agensi kerajaan. Pada tahun 2001 bantuan benih pokok dan bahan tanaman yang telah dibekalkan kepada pihak berkenaan adalah seperti berikut:- AGENSI SEKOLAH RENDAH SEKOLAH Menegah Agensi Kerajaan Rumah Ibadat Pokok Annuals 2000 68 BUAH 42 buah 39 buah 7 buah 2001 66 BUAH 45 buah 62 buah 23 buah Bahagian ini juga bertanggungjawab memastikan pihak-pihak yang hendak memajukan sekitar kawasan. institusi keagamaan dan pertubuhan-pertubuhan turut serta mengindahkan kawasan mereka. Bacelor Senibina Landskap. Ini termasuk permohonan yang dibuat pada tahun 2000. sekolah. Pada tahun 2001 bahagian ini telah meluluskan sebanyak 143 permohonan kelulusan plan landskap.

Peruntukan pembangunan yang lebih rendah ini disebabkan pada tahun 2001 bahagian senitaman kurang melaksanankan projek-projek besar disamping beberapa projek besar yang dimulakan pada tahun-tahun terdahulu telah disiapkan sebelum tahun 2001.000.438.00 juta ( 62.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.200.104.800 – 66.084.000. (105. dimana perbezaannya sebanyak RM 39.084. 1.00 ) atau 58. Universiti Putra Malaysia 18 .000.95%.000.00 ) atau 34.438.00 juta. Bagi peruntukan pembangunan pula pada 2001 ianya didapati lebih rendah jika dibandingkan peruntukan tahun 2000.800.000. Selain dari penyelenggaraan taman-taman baru dan perlantikan pengawal keselamatan swasta turut menyebabkan peningkatan kepada pengurus. Peruntukan mengurus tahun 2001 ini didapati lebih tinggi jika dibandingkan dengan peruntukan mengurus pada tahun 2000.854.5.00 iaitu terdiri dari peruntukan mengurus taman burung berjumlah RM 4.334.00 juta.00 juta dan peruntukan mengurus bahagian seni taman keseluruhannya berjumlah RM 100. Peruntukan pembangunan yang telah diluluskan pada tahun 2001 ialah sebanyak RM 41. Penambahan peruntukan ini disebabkan beberapa tanggungjawabkan seperti kerja-kerja pemotongan rumput yang mana sebelum ini dibawah jabatan kawalan pembersihan bandar telah diserahkan kepada bahagian seni taman. Bacelor Senibina Landskap.600.9 BELANJAWAN 2001 Pada tahun 2001 peruntukan mengurus yang diluluskan untuk bahagian seni taman berjumlah rm 105.800.304.06%.00 juta bagi tahun 2000 dimana terdapat pengurangan sebanyak RM 21.00 – 41. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.548.220.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 19 . 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 PERUNTUKAN MENGURUS TAMAN BURUNG KUALA LUMPUR PERUNTUKAN PEMBANGUNAN PERUNTUKAN MENGURUS SENI TAMAN Graf Menunjukkan Peruntukan Mengurus Taman Bacelor Senibina Landskap.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.11 HASIL KUTIPAN Anggaran kutipan tahunan adalah lebih kurang RM 1. Universiti Putra Malaysia 20 . Penggambaran di kawasan taman dan kawasan landskap.00 dan telah dapat dikutip melalui pelbagai perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh pihak jabatan. Menyewa kawasan/ tapak hari keluarga di taman-taman awam. Beberapa peralatan baru untuk rekreasi air juga disediakan. swasta dan orang perseorangan. Bacelor Senibina Landskap. 1.5. Ini disebabkan oleh jabatan ini memberi perkhidmatan dan keselesaan kepada warga kota. Rekreasi berkuda di Taman Tasik Titiwangsa. Tetapi jumlah ini adalah terlalu kecil berbanding umlah perbelanjaan yang dibuat.000. Pihak Jabatan Seni Taman DBKL juga menyediakan kemudahan rekreasi untuk keselesaan warga kota di samping menyumbangkan kepada sumber kewangan pihak DBKL. Kemudahan rekreasi air di Taman Tasik Perdana dan Titiwangsa.10 SUMBER EKONOMI JABATAN SENI TAMAN DBKL Selain daripada berperanan dalam pengindahan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.5. 1. Antara perkhidmatan yang disediakan: Perkhidmatan menyewa pasu bunga kepada agensi kerajaan.500.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

JADUAL : HASIL KUTIPAN BAGI TAHUN 2000 DAN 2001 BIL PERKARA JUMLAH KUTIPAN 2000 1 2 3 4 5 Permohonan kelulusan Plan Landskap Gantirugi penebangan pokok Kemasukan ke Taman Burung Sewaan pasu bunga Penggunaan kawasan di taman-taman awam untuk aktiviti Hari keluarga, Sukan dan lain-lain. 6 7 8 9 10 11 12 Penggunaan Padang Merbok Peggambaran di kawasan bawah pengurusan Bahagian Seni Taman Rekreasi air ( sampan, keno, feri, air, aquabike) Syatel taman Penggunaan padang bola/ gelanggang Tandas-tandas awam Rekreasi berkuda JUMLAH KESELURUHAN 11,200.00 57,019.80 1,814.90 10,960.00 242,823.80 34,613.50 1,771,001.28 16,500.00 97,919.00 2,967.70 5,900.00 217,928.40 34,178.50 1,544,809.69 12,200.00 213,200.00 863,898.00 278,196.28 44,815.00 2001 15,750.00 673,900.00 Diswastakan 454,466.09 25,300.00

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

21

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

1.5.12 JUMLAH PERBELANJAAN

Hasil kutipan yang diperolehi melalui perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh pihak jabatan adalah sedikit berbanding jumlah perbelanjaan yang telah dibuat. Oleh itu, pihak jabatan memperolehi peruntukan kewangan daripada kerajaan untuk menanggung kos pengurusan dan penyenggaraan landskap.

JADUAL: KOS PROGRAM DAN PENYENGGARAAN KEMUDAHAN REKREASI DAN LANDSKAP PERKARA 1999 SEBENAR (RM) Bekalan alat-alat perkakas Pakaian seragam Penyenggaraan taman-taman awam Penyenggaraan kenderaan Penyenggaraan mesin potong rumput/ chain saw dan lain-lain. Penyenggaraan mesin pancutan air Penyenggaraan Taman Tasik Titiwangsa Penyenggaraan kawasan taman tanah lapang dan taman permainan kanak-kanak Penyenggaraan Taman Tasik Perdana Penyenggaraan Taman Kancil Penyenggaraan Taman Permaisuri
Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

2000 PERUNTUKAN (RM)

2001 ANGGARAN (RM)

12,370.00 268,310.00 222,140.00 88,580.00 45,980.00

10,000.00 300,000.00 2,000,000.00 160,000.00 60,000.00

30,000.00 330,000.00 4,800,000.00 334,100.00 149,400.00

102,290.00 1,192,410.00 1,365,060.00

2,000,000.00 1,800,000.00 1,500,000.00

2,000,000.00 1,500,000.00 2,800,000.00

1,525,620.00 32,250.00 919,250.00

2,000,000.00 100,000.00 1,500,000.00

1,700,000.00 110,000.00 1,500,000.00

22

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Penyenggaraan Taman Orkid Penyenggaraan binatang-binatang Penyenggaraan Taman Bunga Raya Pembekalan, Penyenggaraan dan penggantian annuals Penyenggaraan nurseri/ bunga keratan Kempen menanam pokok Bayaran kontrak- memotong rumput Bayaran kontrak- Andaman/ Penyenggaraan pokok JUMLAH KESELURUHAN

114,900.00 161,100.00 18,030.00 413,260.00

200,000.00 250,000.00 200,000.00 1,450,000.00

200,000.00 250,000.00 200,000.00 3,000,000.00

484,090.00 1,160.00 982,790.00 7,949,590.00

1,000,000.00 30,000.00 100.00 5,000,000.00 19,560,100.00

3,300,000.00 100,000.00 22,000,000.00 5,000,000.00 49,303,500.00

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

23

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

2.0

PERANCANGAN LANDSKAP YANG DILASANAKAN OLEH JABATAN SENI TAMAN DAN KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR DBKL ADALAH:

Program Penghijauan Pembangunan taman awam Pembangunan taman bertema dan taman khas Pengindahan kawasan lapang Pengekalan alam semulajadi Pengindahan sungai Landskap jalan Penyenggaraan pokok rending, rumput, taman awam, alat permainan kanak-kanak dan lain-lain kemudahan. Pelan Induk Landskap dan GIS untuk pokok rimbun

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

24

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 25 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.1 DASAR-DASAR PENGINDAHAN 1990’s 1990’s Program Bersih Dan Indah Sistem Saliran Automatik Peningkatan Kualiti Air Tasik Taman Awam Penyediaan Kemudahan Sukan Lasak Inventori Pokok Rendang City In Bloom’s Pelan Landskap Kuala Lumpur Taman Tropika Lestari Penanaman Pokok Berbunga Dan Daun Berwarna 1978 1980’s 1980’s 1980’s 1980’s 1980’s 1980’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s No Road Without Trees Penghijauan Kuala Lumpur Kempen Kebersihan 3 Ekar Kawasan Hijau Untuk 1000 Penduduk Kl Master Plan Kuala Lumpur Kuala Lumpur Berwarna-Warni Konsep Tree Bank Rangkaian Jalinan Hijau Konsep Rock Garden Program Sekolah Angkat Konsep Hutan Bandar Program Penyenggaraan Pokok Rendang Ciri-Ciri Kesenian Dalam Landskap Program Guna Semula ‘Wood Chipping’ Kawasan Riadah Tepi Sungai Program Mengganti Pokok Angsana Peningkatan Taraf Permainan Kanak-Kanak Kempen Menanam Pokok Penggunaan Bahan Tanaman Annual Taman Mini Berciri Air Konsep ‘Urban Spaces’ Garden City Of Light 1990’s 2000 2001 2002 2001-2002 2002 2002 Bacelor Senibina Landskap. 2.

2. Universiti Putra Malaysia 26 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.2 Carta Aktiviti Bahagian Senitaman Bacelor Senibina Landskap.

taman awam.Taman Tasik Permaisuri . Universiti Putra Malaysia 27 .1980an) Raintree ( Enterolobium saman) Tabebuia pentaphylla Jumlah pokok rendang lebih daripada 400 000 pokok MEMBINA TAMAN AWAM Menambah keperluan beriadah dan berekreasi untuk wargakota. 2.Taman Tasik Perdana .Taman Metropolitan Batu Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.Taman Bukit Jalil .3 PENDEKATAN DAN STARTEGI DALAM PENGINDAHAN BANDARAYA KUALA LUMPUR PENANAMAN POKOK RENDANG Di jalan-jalan utama. Taman-taman awam yang telah dibina: .Taman Rekreasi Lembah Kiara .Taman Tasik Manjalara Taman dalam pembinaan: . tempat letak kereta dan zon pemampan. tepian jalan.Taman Tasik Titiwangsa .Taman Tasik Datuk Keramat .Taman Metropolitan Kepong . Jenis tanaman ƒ ƒ ƒ Angsana (1970an.Taman Medan Idaman . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. .2 Hek) Laman Asean Tugu Negara Dataran Merdeka Bacelor Senibina Landskap.3 Hek) Taman Kancil & Rusa(4.Taman Botani Bukit Jalil .Taman Arboratum Bukit Kiara .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.Taman Rimba Kiara Taman yang akan dibangunkan: .Taman Bukit Komanwel .9 Hek) Taman Bunga Raya(0.4 Hek) Memorial Tun Abdul Razak(1.Taman Tasik Pudu Ulu .Taman Medan Idaman MEMBINA TAMAN BERTEMA Taman yang mempunyai konsep/ tema tertentu: Taman Orkid(0. Universiti Putra Malaysia 28 .1 Hek) Taman Burung(12.Taman Klcc .9 Hek) Taman Herba & Konservatori(0.

Universiti Putra Malaysia 29 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. IMEJ TAMAN-TAMAN AWAM DI KUALA LUMPUR Imej-Imej Di Taman Orkid Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Imej-Imej Di Taman Rekreasi Lembah Kiara Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 30 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Universiti Putra Malaysia 31 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Imej-Imej Di Taman Tasik Permaisuri Bacelor Senibina Landskap.

Universiti Putra Malaysia 32 . Imej-Imej Di Taman Tasik Perdana Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Imej-Imej Di Taman Tasik Titiwangsa Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 33 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

kekotak pasu. Bacelor Senibina Landskap. PENGINDAHAN DAN HIASAN LERENG/CERUN Mengindahkan kawasan berumput dengan tanamna corak berwarna-warni Menampakkan bentuk dan corak HIASAN SENI JALAN Penggunaan tanaman renek berbunga/tanaman semusim ( annual plants). Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 34 . MEMBINA TAMAN-TAMAN MINI (191 KAWASAN) Bulatan Tepian jalan Persimpangan jalan dan jejambat Taman khas Tepian bangunan -18 kawasan -60 kawasan -13 kawasan -10 kawasan -90 kawasan PROGRAM PENGHIJAUAN Sebagai satu program pemulihan alam sekitar yang terjejas akibat pembangunan PENGINDAHAN TEPIAN SUNGAI PENYEDIAAN KEMUDAHAN REKREASI Pembinaan kompleks sukan dan padang sukan sebgai penggalak untuk wargakota beriadah dan berekreasi. pasu gantung dan pergola.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

405 juta CADANGAN SKOP KERJA PENYELENGGARAAN AKAN DATANG Penyelenggaraan bunga dantung/spiral Penyelenggaraan tandas awam Penyelenggaraan padang permainan kanak-kanak Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.pejal lembut .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.11 kontraktor .26 kontraktor Kos pembangunan = 53.tanam pokok .kerja civil Kontraktor pembangunan .065 juta Kos mengurus Jumlah = 83. KONTRAKTOR PERLAKSANAAN Taman awam Potong rumput Cantas pokok Kontraktor berpenggal . Universiti Putra Malaysia 35 .340 juta = 136.30 kontraktor .

Universiti Putra Malaysia 36 . PLANTS. TOPOGRAPHY ) Penyenggaraan 'softscape Penyenggaraan rumput Penyenggaraan pokok (ketinggian kurang dari 5 meter) Penyenggaraan pokok (ketinggian melebihi 5 meter) Penyenggaraan pokok pagaran.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. pohon Buluh dan bertam. tanaman penutup bumi Bacelor Senibina Landskap. WATER. 2. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Akta pemeliharaan pokok Pengawalan penebangan dan pengalihan pokok Pengurusan landskap dan pemeliharaan pokok PENYELENGGARAAN TAMAN DAN KEMUDAHAN AWAM Sistem pengurusan taman – taman & kemudahan awam Pengurusan kontrak :Taman-taman awam Pengurusan jabatan :Taman-taman khas PENYELENGGARAAN UNSUR SEMULAJADI ( NATURAL ELEMENTS.4 PENGAWALAN PROJEK PEMBANGUNAN LANDSKAP OLEH PIHAK SWASTA / AGENSI KERAJAAN Memastikan ladskap di kuala lumpur mencapai tahap yang dirancang. Kelulusan pelan landskap sebagai salah satu syarat mendapatkan kelayakan sijil menduduki bangunan (cf dan tcf ) bagi memastikan pembangunan hartanah mempunyai kawasan landskap yang ditetapkan disamping mengambil kira rekabentuk danjenis pokok yang ditanam. pokok kelapa sawit dan Palma.

MERUMPAI DAN MENGGEMBUR Mengekalkan keindahan landskap dan kelihatan kemas Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. pergola. PENYELENGGARAAN BAHAN BINAAN ( STRUCTURES AND BUILDINGS. kolam dan tasik. terowong pejalan kaki. Universiti Putra Malaysia 37 . penyenggaraan lampu taman. PENYELENGGARAAN LANDSKAP Penyiraman dan pengairan Sistem sprinkler Lori Tangki KAWALAN SERANGGA DAN PENYAKIT Menjamin pertumbuhan yang subur dan mengekalkan 2 bulan sekali. papan tanda. trek beriogging Dan siar kaki. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. WALKWAY’SEATING’ SIGNAGES. LIGHTS. meja berkelah dan kerusi rehat. tempat minuman (drinking fountain). BINS’ AND OTHERFOCAL ELEMENTS) Penyenggaraan wakaf Perhentian syatel taman Penyenggaraan stesen senaman 'Par-course'. kolam air terjun. longkang-longkang. kolam pancutan air.

CANTASAN DAN PEMANGKASAN Menghasilkan bentuk tanaman yang menarik Membetulkan atau memperbaiki ketidak seimbangan tumbuhan Mengelakkan gangguan kepada pengguna Membuang dahan yang rosak dan berpenyakit TIANG SOKONGAN Supaya pokok tumbuh tegak dan tidak tumbang pada peringkat awal tumbesaran PEMOTONGAN RUMPUT Untuk memastikan kawasan landskap akan kelihatan menarik Kawasan seluas 3. Bacelor Senibina Landskap. JENIS BAJA YANG DIGUNAKAN NPK ( 21:21:21+TE) NPK (12:12:17) NPK (15:15:15) NPK (8:8:8 +3MgO) – Baja organic.put duruskan oleh jabatan melalui kerja-kerja kontrak. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.366 hektar kawasan ru. MALAMEAL – Baja asas.579. PEMBAJAAN Pokok rimbun – 4 bulan sekali. Universiti Putra Malaysia 38 . Pokok renek – 3 bulan sekali.

Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) 2) Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (Uniform Building By-Law) 3) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) 4) Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) 5) Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 (Akta 127) 6) Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56) dan sebagainya.4 tahun) WATER SOLUBLE (15:18:21 +TE) (15:30:15 +TE) (18:24:16 +TE) PENYENGGARAAN KOLAM AIR PANCUTAN DAN AERATOR Untuk memastikan kualiti visual air sentiasa bersih Mengelakkan kerosakan kepada peralatan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.5 AKTA / POLISI / UNDANG-UNDANG PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP Aktiviti-aktiviti pembangunan landskap meliputi kawasan yang luas dan juga kawasan yang amat sempit maupun bertindih dengan kawasan yang mana pengawalan aktiviti pembangunan sediada yang sedang berkuatkuasa seperti: 1) Akta Jalan. 2. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 39 . SLOW RELEASE CONTROL (14:14:14) Untuk pokok besar ( 6 bulan.

• Penyediaan pelan kontur sediada dan pelan kontur cadangan pembangunan bagi memastikan pemotongan tanah adalah pada tahap minima. Akta 172. Pelan Induk Pembangunan. Jalan. Perancangan Landskap • Penyediaan pelan landskap sebagai sebahagian daripada Pelan Stuktur. ibu mengandung. warga tua dan cacat anggota. • Pengwartaan kawasan lapang yang mampu berfungsi sebagai Regional Park bagi bilangan penduduk sesuatu kawasan misaInya melebihi 200 ribu orang di dalam kawasan perancangan 2.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Rekabentuk Landskap • • Penyediaan ruang-ruang luaran yang mencukupi dari segi bilangan penduduk atau unit kediaman atau bangunan Penyediaan laluan pejalan kaki yang sempurna dan mampu berfungsi dengan selamat bagi golongan kurang upaya seperti kanak-kanak. Penguat kuasaan pengemukaan pelan-pelan landskap dapat dibuat di peringkat Pihak Berkuasa Tempatan semasa pengemukaan pelan-pelan bagi Kelulusan Kebenaran Merancang mengikut Akta 172. Bacelor Senibina Landskap.1 1. Universiti Putra Malaysia 40 . Seksyen 21. Parit dan kawasan sekeliling bangunan. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.500 hektar memerlukan sekurang-kurangnya 500 hektar kawasan lapang yang efektif • Penyediaan Pelan Inventori Pokok Sediada bagi kawasan cadangan pembangunan.5. 22. 21 A. b.2 I B. • • Pengwartaan pokok-pokok di bawah "Tree Presevation Order' dibawah Seksyen 3 5 A hingga H. Pelan Pembangunan Rancangan Tempatan. 2. 21 C. Penguatkuasaan Pelan Landskap Di Kawasan Awam Penting Pembangunan Landskap a. 3 5 dan 3 5A-H.

Penyediaan keperluan pengairan bagi tanaman. berbuah besar. saiz. • • • • • • • • Penyediaan pokok. Universiti Putra Malaysia 41 . Keperluan buffer bagi jalan-jalan utama dan lain-lain c.: Keperluan site clearance dan planting clearance bagi jalan (600mm dari kerb). Keperluan penghadang bagi komponen-komponen utility. kedalaman lubang. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Perlaksanaan Projek Landskap • • • • • • Penyediaan dijalankan. Spesifikasi pokok. Penyediaan keperluan pencahayaan kawasan landskap. tanaman pagar bagi kawasan luaran yang mana. dan tanaman yang sesuai supaya tidak mendatangkan bahaya kepada pengguna seperti penanaman pokok beracun. dan lain-lain diperlukan untuk dinilai kesesuaiannya dikawasan-kawasan tertentu. berdahan rapuh di kawasan laluan dan kegunaan awam yang padat. Tumbuhan yang ditanam disekitar utiliti. terdapat pertukaran aras yang mendadak sehingga boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna (> 600mm). Spesifikasi lubang. tumbuhan renek. dan lain-lain. Penyediaan sub-soil drainage.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Penyediaan halangan berbentuk pagar. Penanaman pokok yang telah sempurna misaInya pokok melebihi ketinggian 3 m matangnya yang mana pokok tersebut telah dipotong akar tunjangnya atau pokok yang di tanam melalui stem cutting tidak boleh ditanam di kawasan awam. susur tangan (railings). dinding. Dan Lain-lain. program kerja bagi perlaksanaan projek bagi membolehkan pemeriksaan keatas kerja-kerja perlaksanaan Bacelor Senibina Landskap. berduri tajam dan besar.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. kaki lima (footway). 3. perlu dikemukakan kepada pihak berkuasa tempatan dimana pelanpelan tersebut perlu dipatuhi supaya operasi dan penyelenggaraan dapat dijalankan dengan sempurna. Bacelor Senibina Landskap.5. Universiti Putra Malaysia 42 . Operasi dan Penyelenggaraan Landskap • • Berdasarkan kepada pelan pembangunan yang mana. kawasan-kawasan selain daripada lot-lot persendirian yang mana termasuk kawasan jalan. Pemeliharaan dan Pemuliharaan Landskap • Bidang ini walaupun diketahui penting terutamanya bagi sebuah negara membangun. pengairan. • Kerja-kerja penyelenggaraan perlulah mematuhi keperluan akta-akta sediada seperti yang diatas. interpretasi bagi istilah adalah seperti berikut: "Kawasan Awam" merujuk kepada. kawasan sekeliling. dan sebagainya adalah diperlukan untuk memastikan kawasan terbabit dapat di selenggara dengan berkesan tanpa mendatangkan bahaya kepada orang awam dan juga pekerja-pekerja pihak berkuasa tempatan. punca air. 2.2 Interpretasi Bagi tujuan perbincangan. dan sebagainya yang diselenggara oleh pihak berkuasa tempatan. belum lagi mendapat tempat dinegara ini dan ianya masih memerlukan kajian mendalarn bekaitan keperluannya dari segi sosial dan warisan kebudayaannya (cultural heritage). bangunan. 2. Semasa pengambilalihan kawasan oleh pihak berkuasa tempatan. taman-taman. lektik. kawasan permainan. semua pelan-pelan dan maklumat kawasan berkaitan dengan kawasan tertentu iaitu maklumat berkaitan jalan. kawasan aktivitii awam (public place). padang. utiliti. tepian jalan (sides of streets).

Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) a) Part I . Provision of foot-ways. etc. Akta Jalan. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Power to acquire to be in accordance with law relating to compulsory. sukan. Power to make and improve streets 6 Power to take land adjoining streets for building purposes 7. 'pleasure ground'.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. kepada kawasan lapang. kawasan awam dan juga kawasan lot persendirian yang dicadang atau telah dibangun untuk kawasan. Repair of private streets 16.Streets 4. Widening of private streets 15. laluan pejalan kaki. kawasan riadah. Hedges and trees bordering streets to be trimmed. Prevention of grassfires 38. Universiti Putra Malaysia 43 . Private persons making new streets 11. Maintenance and repair of public streets 5. Regular line of streets may be prescribed 24. kawasan awam dan mana-mana kawasan diluar sempadan lot persendirian. 2.3 Undang-Undang Berkaitan Landskap Didalam Undang-Undang Sediada: 1.5. "Kawasan Landskap" merujuk. acquisition 9. 37. Trees not to be planted within 12ft. Paving etc. Notice on person causing private street to be in a dangerous or defective condition 23. of streets Bacelor Senibina Landskap.Preliminary b) Part 11 . "Kawasan Lapang" merujuk kepada mana-mana tanah termasuk taman-taman awam.pembangunan luaran (external living spaces). 36. of private streets 14.

52. Dangerous places to be repaired and enclosed 45. etc. Depositing Dirt on Street. c) Part III .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.Buildings 70 A. Taking up pavement 43.Drains 50. 39. Land to be set apart for back-lane. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Penalty for making unauthorized drains into canals or streams d) Part IV – Back lanes 65. Universiti Putra Malaysia 44 . Declaration of back-lane as public street. 66. Watering Streets 47. Local Authority to repair and alter discontinue surface and strom drains. e) Part V . f) Part VI .Misc g)Part V1. Earth work 75.By-Laws Bacelor Senibina Landskap. Local Authority may acquire land for part of back-lane. Local Authority to construct and maintain drains and watercourses 51. etc.

Open Spaces to be provided 31. Space about buildings on lots abutting a street and having no backlane 34. Fire Detection. Space about detached building 35. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (Uniform Building By Law) a) Part I . Open Space not to be altered or roofed 32.Fire Requirements Part VII .Fire Alarms.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fire Extinguishments. and Fire Access Bacelor Senibina Landskap. 2. Space about building abutting a street and a backlane 33. Universiti Putra Malaysia 45 .Constructional Requirements Part VII .Preliminary b) c) Part 19 .Space. Light and Ventilation 30. Width of footway d) e) f) g) Part IV – Temporary 'Works in Connection -with Building Operations Part V1 . Access from a street 38.Submission of Plans for Approval Part M .

Universiti Putra Malaysia 46 .Policy and Administration Part III . the preservation of the natural topography of. the making up of open spaces in. and (b) contain such matters as may be prescribed or as the Committee may in any particular case specify.Development Plan Section 12. its proposals for (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (X) the development of. the improvement of the landscape of. Preparation of draft local plans. 3. in such details as the local planning authority thinks appropriate. the use of land in. the improvement of communications in. and the management of traffic in. the preservation and enhancement of character and appearance of buildings in. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. a) b) c) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) Part I . the preservation and planting of trees in. the protection and improvement of the physical environment of. the area of the local plan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. (3) A draft local plan shall consist of a map and a written statement and shall - (a) formulate.Preliminary Part II . Bacelor Senibina Landskap.

contours. (d) (i) a description of the land including its physical topography. (d) the class. Universiti Putra Malaysia 47 . (e) the setting back of the building to a building line.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. the applicant shall submit a development proposal report which shall contain the following: (a) the development concept and justification. drainage. (ii) a survey of trees and all forms of vegetation. Development Proposal Report (Laporan Cadangan Pemajuan-LCP) (1) In addition to the documents and plans required to be submitted under section 2](1) for planning permission. water bodies and catchments and natural features thereon. d) Part IV -Planning Control Section 21. (b) a location map and site plan. (f) access to the land on which the building is to be erected. the local planning authority may give written directions to the applicant in respect of any of the following matters. Section 21A. Application for Planning Permission. (3) Where the development involves the erection of a building. landscape. and appearance of the building. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. (c) the elevations of building. and (g) any other matter that the local authority considers necessary for the purpose of planning. (c) particulars of land ownership and restrictions. geology. that is to say (a) the level of the site of the building. if any. (b) the line of frontage with neighbouring buildings. design. which may be affected by the developments Bacelor Senibina Landskap. and (iii) particulars of a building.

(vii) the proposed earth works. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. particulars of the character and appearance of buildings located in the surrounding area. (e) Part V . preservation and enhancement. (f) layout plans. measures for the preservation of its natural topography. and (c) Where the development involves a building operation. and (b) where the development is in respect of a building with special architecture or historical interest. measures for the improvement of its landscape. Layout Plans (1) The layout plans under paragraph (f) of section 21A (1) shall show the proposed development and in particular (a) where the development is in respect of any land (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) measures for the preservation and improvement of its physical environment. protection. the making up of open spaces. and (viii) a description of the works to be carried out.8m metre and other vegetation thereon. Section 21B.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. the location and species of trees with girth exceeding 0. particulars to identify the building including its use and condition. make and feature and measures for its. measures for the preservation and planting of trees there on.Tree Preservation Order Bacelor Senibina Landskap. and (g) such other matters as may be prescribed by the local planning authority. the details of which are specified in section 21B.Development Charge (f) Part VA . Universiti Putra Malaysia 48 . (e) a land use analysis and its effect on the adjoining land. appearance. if any. and its special character.

mengikut keperluan masyarakat dengan menyedia ruang-ruang yang mencukupi serta strategik untuk digunakan oleh orang ramai. menyediakan ruang 'open space' yang efektif bagi tujuan ianya diperlukan. mempunyai kecerunan yang tidak melebihi 8% atau 1:20 (Ramp yang berkecerunan 1:12 hanya dibenarkan bagi ramps didalam bangunan). menyediakan kawasan riadah dan permainan kanak-kanak yang selamat. sekurang-kurangnya 1. juga teknologi dan keberkesanan rekabentuk. belum lagi terdapat Undang-Undang yang spesifik bagi landskap atau kawasan lapang untuk memastikan aktivitiaktiviti pembangunan landskap adalah praktikal. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Walaubagaimanapun. selesa dan bersih. Sekurang-kurangnya 3 m lebar untuk gunasama sebagai laluan basikal dan penyelenggaraan.5 m lebar untuk kegunaan pelajan kaki. kawasan santai dan kawasan awam (public realms) di dalam Bandar yang selesa dan selamat bagi mengadakan pelbagai aktiviti ekonomi dan social. Bacelor Senibina Landskap. 4. bukan sekadar memenuhi keperluan pengemukaan pelan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Semua grating perlulah bertentangan dengan aliran utama pejalan kaki. Pihak Berkuasa Tempatan boleh membuat undang-undang kecil berkaitan landskap dari menguatkuasakan undangundang kecil berkaitan melalui pentadbiran untuk kawasan-kawasan dibawah kawalannya. Penyediaan ruang-ruang ini juga perlulah seimbang dengan kebolehan penyelenggaaraan dari segi man-power. disediakan susur tangan dan penghadang pada kawasan yang mempunyai perubahan aras melebihi 600mm (kawasan bersebelahan). Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) Dibawah akta ini. Universiti Putra Malaysia 49 . Perkara-perkara yang perlu dititik beratkan dalam pembangunan landskap ialah keseimbangan praktikaliti kesesuaian cadangan. Contohnya: Ruang Penghubung / pejalan kaki perlulah: (1) (2) (3) (4) (5) (6) Menyediakan laluan yang tidak mempunyai protrusion melebihi 25mm dari aras permukaan laluan. kesinambungan pejalan kaki yang praktikal.

tanda. tempat rehat/duduk dan papan. Universiti Putra Malaysia 50 . Disediakan kerb beketinggian 50mm di bahagian tepi kedua-dua.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. mempunyai landing pada jarak tidak melebihi 18 m. (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) berkelebaran minimum 1. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. tanaman dikawasan terdapatnya papan tanda supaya papan tanda tidak terhalang. Disediakan lampu yang mencukupi untuk keselamatan diwaktu malam.2 m bagi ramp. landing.5 m. Tanaman beracun tidak dibenarkan di dalam kawasan. Menyediakan permukaan yang mempunyai kecerunan yang landai 0. maximum ketinggian antara landing tidak melebihi 1. Mempunyai kemasan lantai yang skid-free. pokok j enis hutan/besar hanya. Ekses ke telefon awam. Menyediakan rak basikal di bahagian pintu masuk bangunan. awam. kawasan tangga. disediakan susur tangan pada semua.5 % . Pertukaran aras mendadak dan tangga terletak di aliran utama pejalan kaki tidak dibenarkan. Bacelor Senibina Landskap. Tanaman di Tepian Jalan perlulah: (1) (2) (3) (4) mempunyai kelegaan tanaman 600mm dari kerb. menyediakan ruang kelegaan.5m dari laluan pejalan kaki tidak dibenarkan. ramp dan kawasan tangga yang amat lebar pada j arak 3 m interval. tanaman renek di kawasan persimpangan hanya dibenaran pada ketinggian maximum 600mm.0 % untuk tujuan 'surface drainage' yang berkesan. tandas.2. dibenarkan ditanam 3 m dari kerb. Tanaman dalam lingkungan 1. belah pejalan kaki untuk keperluan golong cacat penglihatan.

ianya perlulah mudah di alas dan mudah dibersihkan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Membuat program cantasan ke atas pokok yang tidak melebihi 20 meter ke atas. (2) Diperbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. Mengambil tindakan menebang pokok yang hampir mati atau dikategorikan merbahaya Mengambil tindakan menebang bagi mencegah bahaya yang hampir benar berlaku. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Penebangan dibenarkan hendaklah diberi secara bertulis dan berkuasa bolehlah mensyaratkan pokok-pokok yang ditebang perlu diganti dengan penanaman semula sebagai alternatif Bacelor Senibina Landskap. Seksyen 35A menetapkan semua pokok mempunyai lilitan lebih dari 0. 2. mengadakan peruntukan memberi perlindungan khas kepada pokok matang untuk memastikan ia tidak ditebang dan sistem ekologi semasa sesuatu kawasan dikekalkan. Seksyen 35A memberi kuasa budibicara kepada pihak berkuasa mengeluarkan suatu perintah pemeliharaan pokok bagi mengawal penebangan pokok yang diancam kepupusan atau yang mempunyai nilai istimewa. ASPEK PEMULIHARAAN DAN PENANAMAN POKOK Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) yang dipinda dibawah Akta Perancangan Bandar Dan Desa (Pindaan ) 1995 (Akta A933).8 meter tidak boleh ditebang kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin pihak berkuasa tempatan. Sebagai mematuhi mana-mana Undang-undang bertulis lain seperti Akta Kerajaan Tempatan 1976 . Universiti Putra Malaysia 51 . Akta Perhutanan Negara 1984 dan Akta Kualiti Alam sekeliling 1974. 3. Pengairan bagi Tanaman Tong Sampah perlulah: (1) Mempunyai weep hole dibahagian bawah tong untuk mengelak dari air bertakung didalam tong. mengeluarkan perintah berkenaan Aktiviti memelihara pokok dalam kawasan pihak berkuasa. POLISI PENGURUSAN POKOK RENDANG OBJEKTIF PENGURUSAN POKOK RENDANG 1. Akta 172 . 4.

PERKARA DITITIKBERATKAN Perihal tanah termasuklah sekitarnya dari segi fizikal topografinya . kawasan tadahan air . Jumlah masih banyak tetapi dikategorikan ke dalam kumpulan terancam. Laporan "Penilaian kesan Trafik".5.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. landskapnya geologinya .4 PERINTAH PEMELIHARAAN POKOK KATEGORI POKOK DIBAWAH PERINTAH PEMELIHARAAN POKOK a) Ancaman kepupusan Pokok yang disenaraikan ke dalam kumpulan tergolong dari spesis yang jarang ditemui. Guna tanah di kawasan berkenaan . kawasan pemeliharaan bukit dan lain-lain kawasan 52 . Ini bagi tapak dilereng bukit dan kawasan yang berkecerunan lebih 20 darjah. b) Pokok Istimewa Nilai tersendiri .aras kontur Jenis is geologinya tanah samada pasir . konturnya . Sistem saliran dan rangkaian sedia ada atas tapak. Kajian geoteknik oleh pakar yang dilantik .membuat penilaian sejauh mana ia memberi kesan kepada flora dan fauna bagi kawasan terbabit. Laporan kajian perlu diambil kira dari segi aspek:a) b) c) d) e) f) Profil topografinya . gambut . tadahan air dan bentukbentuk semulajadi diatasnya.Pokok yang ditakrifkan di dalam undang-undang bertulis dan pokok terletak di dalam kawasan yang diistiharkan kawasan seumpamanya. Pokok-pokok dalam kawasan perlindungan . tanah liat dan sebagainya.Pemeliharaan pokok terdiri dari mana-mana spesis ditanam melebihi 30 tahun.Pokok mempunyai nilai tempatan atau sumbangan estetika terhadap landskap atau sebagai penghadang fizikal semulajadi pandangan buruk.Pokok yang ditanam oleh pemimpin negara atau orang kenamaan sempena upacara tertentu. Tanaman kenamaan . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. c) Nilai sejarah . Universiti Putra Malaysia hutan simpan . Bacelor Senibina Landskap.rizabnya serta ekses keluar masuk. saliran air . 2. Sistem laluan .

Fungsi program penyelenggaraan adalah untuk penjadualan kerja-kerja penyelenggaraan secara teratur dan berterusan. pemeriksaan berjadual ke atas kawasan penanaman adalah amat penting dan ianya perlu dijalankan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan setiap 2 minggu sekali. Bagi meningkatkan kualiti pekerja pula. jenis dan bilangan penanaman yang telah dibuat direkodkan. Program ini perlu disediakan dalam bentuk jadual penyelenggaraan yang menyenaraikan semua jenis kerja penyelenggaraan dan kekerapan pelaksanaannya dalam tempoh tertentu kebiasaannya satu tahun. penutup bumi serta hedges. indah dan menarik. Antara program yang cuba di ketengahkan oleh bahagian senitaman DBKL pula adalah seperti sistem inventori bagi taman-taman awam yang meliputi komponen-komponen seperti taman permainan. Landskap lembut pula dibahagikan kepada komponen seperti pokok. Semasa lawatan pemeriksaan berjadual ini. 2. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. borang penilaian kerja juga disediakan oleh pihak DBKL. Bahagian Senitaman Dan Kawalan Pembersihan DBKL menggunakan pelbagai teknik bagi melakukan program penyelenggaraan di taman-taman awam di Kuala Lumpur. Kerja-kerja yang sama akan diulang pada tahun-tahun yang berikutnya dan jika perlu bolehlah dibuat beberapa pengubahsuaian berdasarkan kematangan pokok atau tanaman.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.5 PROGRAM DAN TEKNIK PENYELENGGARAAN Program penyelenggaraan tanaman menjadi satu perkara yang penting untuk menentukan taman dalam keadaan sempurna. selesa. Universiti Putra Malaysia 53 . Bacelor Senibina Landskap. antaranya ialah membahagi-bahagikan komponen taman kepada landskap lembut dan landskap kejur.5. beberapa perkara yang perlu diambil perhatian adalah seperti • • • Memastikan program penyelenggaraan diikuti Mengesan kesuburan tanaman dan mengenalpasti serangan penyakit Memastikan keselamatan tanaman dan orang awam Seterusnya program penyelenggaraan dan pemeriksaan akan lebih berkesan dengan bantuan sistem pendaftaran pokok. kawasan tasik dan sebagainya. di mana datadata mengenai tempat. turf. Di samping itu. Bagi membantu pihak-pihak yang menjalankan penyelenggaraan dengan berkesan adalah perlu setiap cadangan landskap bagi sesuatu kawasan disertakan dengan laporan pengurusan penyelenggaraan.

ranting. A) SOFTSCAPE • Penyelenggaraan Rumput Definisi rumput adalah termasuk semua jenis rumput dan semak samun dalam kawasan rezab jalan . Walau bagaimanapun. Mana-mana pokok yang mati. Ketinggian bawah 15 kaki Matatunas atau tunas air (water shoot) yang tumbuh dipangkal dan batang pokok. cermat dan kemas dengan ukuran seperti ¾” daripada paras tanah. Rumput hendaklah dipotong dengan pendek. Universiti Putra Malaysia 54 . Ketinggian lebih 15 kaki Matatunas atau tunas air (epikomik shoots) yang tumbuh di batang atau pangkal pokok hendaklah dibuang. tumbang. • Penyelenggaraan Pokok 1. Kerja-kerja penyelenggaraan hendaklah dibuat setiap dua kali dalam sebulan. atas-atas pavement dan jogging track. Rumput yang berhampiran dengan pagaran. sekah atau patah dahannya mestilah dibersihkan dan dibuang ke kawasan pembuangan sampah tanpa melibatkan peningkatan kos tambahan. Selepas pemotongan rumput dilakukan. taman permainan sepertimana terkandung dalam pelan. tanah lapang. jalanraya. Pokok menumpang atau sakat pada setiap pokok di dalam taman hendaklah dibuang sehingga kelihatan bersih dan kemas. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. termasuk membersihkan dan membuang semua bentuk sampah. Definisi pemotongan rumput ialah memotong rumput dan membersihkan kawaan sekitar taman sepanjang bahu jalan. dipungut serta rumput-rumput yang telah dipotong dibuang supaya kelihatan kemas dan rapi. keadaan rumput mestilah sentiasa pendek. batas tembok dan tepi bangunan. Setiap tempat cantasan perlu dicat dengan wound dressing supaya dapat mengelakkan tumbuhan tersebut dari mendapat penyakit. bulatan-bulatan jalan. ianya mesti dsapu. Pokok yang condong atau tidak tegak dipancang dengan kayu yang bersaiz 2”x 2” setinggi 10 kaki dan diikat dengan menggunkan tali. Setiap kesan cantasan mestilah dirawat dengan wound dressing supaya dapat mengelakkan pokok Bacelor Senibina Landskap. taman-taman permainan atau hiburan. longkang-longkang saluran skupper dan bangunan hendak diracun setiap bulan. bulatan-bulatan jalan. kawasan tanah lapang termasuk cerun dan atas tebing. 2. rezab jalan. pavement. tanah-tanah terkumpul dan batu-batu yang terdapat dalam skupper (Scuppers drain). Meningkatkan batang utama kepada sekurang-kurangnya 30 kaki tinggi. Batang utama ditingkatkan kepada ketinggian sekurangkurangnya 10 kaki tinggi.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. • Penyelenggaraan Pokok Pagaran (Hedges) Pokok pagaran hendaklah dipotong sekali dalam tempoh seminggu. Mana-mana pokok yang condong atau tidak tegak hendaklah dipancang dengan kayu yang bersaiz 2”x2” setinggi 10 kaki dan diikat dengan tali. Ketinggian pokok pagaran hendaklah dikekalkan kepada had yang telah sedia ada atau dipersetujui oleh pihak pengurusan taman. • Penyelenggaraan Pohon-Pohon Buluh Dan Bertam. Ranting-ranting dan daun-daun buluh yang kering serta berjuntaian mestilah dibuang dan dibersihkan. sekah atau patah dahannya mestilah dibersihkan dan dibuang ke tapak pembuangan sampah. • Penyelenggaraan Pokok Palma Membuang mata tunas atau tunas air (epikomik shoots) yang tumbuh di pangkal dan batang pokok. Kerja-kerja penyelenggaraan tersebut hendaklah dibuat setiap dua kali dalam sebulan atau mengikut masa yang ditetapkan. Pelepah-pelepah kering hendaklah dipotong dan dibuang dengan serta-merta. Kerja-kerja penyelenggaraan hendaklah dibuat setiap masa yang diperlukan. tersebut mendapat penyakit. Kerja-kerja penyelenggaraan tersebut hendaklah dibuat dua kali dalam sebulan. Mana-mana pokok yang mati. Bacelor Senibina Landskap. Matatunas atau tunas air (epikomik shoot) yang tumbuh dipangkal dan batang atau rumpun pokok. Pihak kontraktor bertanggungjawab terhadap pembuangan tumbuhan/ pokok menumpang tau sakat pada setiap pokok tersebut sehingga kelihatan bersih. Kawasan rumpun buluh sentiasa kelihatan kemas dan bersih serta rapi.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. tumbang. Peninggalan buntil-buntil sampah di kawasan kerja akan menyebabkan tindakan pemotongan pembayaran dilakukan. Universiti Putra Malaysia 55 . Batang utama ditingkatkan kepada sekurang-kurangnya 10 kaki tinggi. Sisa-sisa pemotongan pokok pagaran hendaklah disapu dan dimasukkan ke dalam plastik sampah dan dibuang dengan segera.

B) HARDSCAPE • Penyelenggaraan Siarkaki Dan Kawasan Berjogging Pihak kontraktor dikehendaki membersihkan siarkaki dan kawasan berjoging daripada daun-daun. Pihak yang bertanggungjawab perlu menyediakan peralatan pembersihan yang mudah alih seperti “ High Pressure Water Jet” untuk kegunaan penyelenggaraan tersebut. liken. Sampah-sampah selepas pemangkasan hendaklah dimasukkan ke dalam karung plastic dan dibuang serta merta. Bacelor Senibina Landskap. lumut-lumut. • Penyelenggaraan Pokok-Pokok Topiary Pokok–pokok topiary hendaklah diandam sepertimana bentuk sedia ada dan bakal ditanam kecuali mendapat arahan daripada pihak pengurusan taman. Pemangkasan (trimming) perlu dilakukan setiap minggu. Ketinggian hendaklah dikekalkan mengikut ketinggian yang sedia ada kecuali mendapat arahan pihak pengurusan taman. Jarak antara batas-batas tanaman penutup bumi dan rumput mestilah sekurang-kurangnya 5 cm. • Penyelenggaraan Tanaman Penutup Bumi. pasir dan sebagainya yang dianggap mengotorkan kawasan tersebut setiap hari.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 56 . Merumput mestilah dijalankan setiap hari. • Penyelenggaraan Tanaman Semusim (Annuals) Perlu menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan seperti menyiram serta merumput. rumput-rumpai yang tumbuh dicelah-celah siarkaki. Penyelenggaraan semasa juga perlu dijalankan setiap waktu. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. tanah-tanah. kawasan ini perlulah digembur pada setiap masa.

rumput-rumput yang tumbuh di celah-celah premis. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. jalan berpremis. Universiti Putra Malaysia 57 .-tanah pasir dan sebagainya yang dianggap mengotorkan kawasan tersebut setiap hari. Peralatan pernbersihan yang mudahalih seperti "High Pressure Water Jet juga perlu disediakan untuk kegunaan penyelenggaraan tersebut. lumutlumut liken.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bacelor Senibina Landskap. tembok-tembok/dinding penahan dan tangga-tangga dibersihkan daripada daun-daun. tanah. Wakaf. • Penyelenggaraan Jalanraya Atau Jalan Berpremis Termasuk Tempat Letak Kereta. Pihak yang bertanggungjawab perlu menyediakan peralatan pembersihan yang mudah alih seperti “ High Pressure Water Jet” untuk kegunaan penyelenggaraan tersebut. pondok serta bahagian luar tandas dibersihkan daripada daun-daun. Rumput-rumput yang tumbuh pada wakafwakaf. tanah-tanah pasir dan sebagainya yang dianggap mengotorkan kawasan tersebut setiap hari. • Penyelenggaraan Pondok-Pondok. Dinding Penahan (Rubble Wall) Dan Tangga Jalan raya. Wakaf Dan Bahagian Luar Tandas. tempat letak kereta. lumut-lumut dan liken.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Dimaklum balas semula Tamat Carta 1. Universiti Putra Malaysia 58 .1: carta aliran kerja unit pokok rendang Bacelor Senibina Landskap. Aduan Awam Arahan Pegawai Atasan Telefon Surat Email Datang Sendiri Aduan Bersemuka Direkodkan Penyiasatan / Lawatan Tapak Kawasan DBKL Tanah Persendirian Tindakan Akan Diambil Diberi Surat Kelulusan Untuk Buat Sendiri.

Selepas itu.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Carta ini menunjukkan bagaimana sesuatu aduan itu diproses dan disalurkan kepada pihak-pihak tertentu.6 CARTA ALIR PENYENGGARAAN TAMAN-TAMAN KHAS Carta alir ini menunjukkan antara program-program penyelenggaraan yang dijalankan di taman-taman awam di sekitar Kuala Lumpur.5.telefon. Aduan awam biasanya diterima melalui internet. surat serta e-mail dan keadaan yang bermasalah. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. direkodkan. Semua PRA Mengutip daun yang jatuh dalam kolam air (fountain) kawasan Kerja-kerja penyiraman taman di waktu pagi Semua Menyimpan semua pokok yang terdapat di kawasan taman (jika ada). PRA kumpulan projek Bacelor Senibina Landskap. atas rumput dan servis road. Universiti Putra Malaysia 59 . Pembersihan kawasan taman di waktu pagi Menyapu daun gugur dan segala jenis sampah atas paving. penyiasatan atau lawatan tapak dilakukan untuk mengenalpasti 2.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. unga yang telah kering setiap hari (orkid & bunga raya ) PRA kawasan Mulching (Taman Orkid sahaja) Mendapat bekalan “Habuk Papan” 2 kali sebulan. Membuang bunga. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 60 . daun dan tangkai kering Semua Memungut dan memetik daun. Semua PRA kawasan Menabur “Habuk papan” pada batas-batas tertentu sahaja Semua PRA projek Bacelor Senibina Landskap.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Meracun di Taman Orkid dan Taman Bunga Raya Menjalankan kerja-kerja meracun:1. Universiti Putra Malaysia 61 . Serangga Semua Taman Orkid PRA Local Hibiscus Hibiscus Hybrid.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Oversea Projek Pembajaan Pokok Renek Pokok Orkid Semua PRA kawasan Pokok Bunga Raya Bacelor Senibina Landskap. Kulat 2.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Cantuman dan Replanting Semua Kerja cantasan dan replanting pokok orkid dan bunga raya bergantung kepada keadaan PRA kawasan Merumput kawasan Semua Kerja merumput bagi Taman Orkid dan Bunga Raya dilakukan mengikut kawasan masingmasing PRA kawasan Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 62 .

Kerja-kerja yang melibatkan:Menentukan stok Annuals di tapak semalam Gotong Royong Mengambil pokok yang telah dipilih Pekerja Menanam di kawasan Taman Orkid dan Taman Bunga Raya Semua PRA Projek Rendah Awam Bahagian Senitaman DBKL juga turut mengeluarkan borang penilaian kerja bagi memastikan kerja yang dijalankan adalah teratur. Boring ini adalah meliputi kerja-kerja pembersihan yang dijalankan. Menanam pokok Annuals Pokok Annuals untuk menaikkan keindahan pokok bunga raya dan Orkid di Taman Orkid dan Taman Bunga Raya. arkitek landskap. Universiti Putra Malaysia 63 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. pegawai pertanian. penolong pengarah. tenaga kerja serta peralatan dan sebagainya. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. penolong akauntan dan penolong pegawai tadbir. Bacelor Senibina Landskap. Boring ini juga mesti dinilai oleh pegawai-pegawai penilai yang terdiri daripada timbalan pengarah.

Universiti Putra Malaysia 64 . Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Contoh Borang Penilaian Kerja Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 65 .

Cerapan inventori bagi aset taman permainan pula merupakan satu entiti baru yang akan dicerap. harga. pagar. plastic tag. Berikut merupakan cadangan sistem inventori bagi taman permainan dan pokok yang telah di kemukakan kepada DBKL. buaian dan sebagainya. Menyedari kepentingan sistem ini. nama saintifik seta tahap kesihatan pokok. maklumat-maklumat lain yang boleh dimasukkan adalah seperti nilai aset. Antara aset yang perlu dicerap adalah peralatan permainan yang terdapat di taman-taman seperti jongkang-jongkit papan lungsur. pokok liar dan hakmilik DBKL bagi semua pokok yang berdahan dalam lingkungan 10m dari koridor jalan. kanopi. dimana JTR merujuk kepada lokasi seperti nama Jalan Tun Razak. bangku. bahagian Senitaman dan Penbersihan DBKL telah menjadikan sistem inventori ini sebagai keperluan dalam menganalisa masalah yang timbul. melabelkan (tagging) pokok dan aset taman permainan dan menaiktaraf sistem inventori dengan menggunakan aplikasi GIS. tarikh cerapan. tong sampah. satu unik ID akan dligunapaka dimana ia bertujuan untuk menyimpan segala maklumat entiti tertentu. metal tag. pembekal. ukurlilit batang. tarikh penyelenggaraan dan sebagainya. self laminating tag. Pada setiap tag label. 2. Proses pelabelan (tagging) akan dilakukan pada setiap aset yang dicerap di taman-tamn permainan merangkumi pokok dalam fasa 1 dan 2 serta aset taman permainan.7 PROGRAM SISTEM INVENTORI Sistem inventori merupakan sistem yang penting dalam mengenalpasti masalah yang ada di tapak kajian. Penambahan data dan inventori pokok dilakukan secara berfasa. cerapan inventori data-data pokok persendirian. Manakala 1011 pula merupakan unik ID bagi pokok tersebut.5. serta weather proof bar coded tag. Universiti Putra Malaysia 66 . iaitu fasa 1. Perabut landskap seperti kerusi.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Faktor pemilihan tag adalah bergantung kepada : • • • Kalis cuaca Boleh dilihat dengan jelas (saiz) Tidak merosakkan pokok (kaedah staple gun) Bacelor Senibina Landskap. Beberapa jenis label yang dicadangkan adalah seperti aluminium tag. cerapan dilakukan bagi semua pokok rending sepanjang 5m koridor jalan yang mempunyai spesifikasi ukurlilit minima 0. mencerap inventori asset bagi taman permainan. nama botani. Maklumat yang dicerap adalah seperti maklumat sebelumnya kvuali beberapa maklumat tambahan seperti status pokok persendirian/ DBKL/ lain-lain akan dimasukkan. kawasan/ taman / seksyen. nama spesies. Bagi cadangan fasa kedua pula. lampu dan gazebo. tarikh pemasangan. meja. Pokok-pokok sementara DBKL (Tree Bank) dan pokok renek (shrubs) adalah dikecualikan. Antara objektif sistem inventori ini adalah bagi penambahan data dan inventori pokok sepanjang 10 meter dari koridor jalan. data yang dicerap adalah nama pokok. contohnya : JTR101 1. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.5m. Selain daripada itu. spesifikasi.

5. Peralatan–peralatan ini bergantung kepada jenis kerja yang dilakukan. Peralatan yang lengkap serta sempurna merupakan penentu kejayaan operasi penyelenggaraan pokok. contohnya cuaca.8 PERALATAN PENYELENGGARAAN. Bacelor Senibina Landskap.metal dan plastik adalah lebih bagus berbanding tag kod bar kerana ianya tahan lama serta mudah difahami oleh orang awam. dimana ini akan memudahkan pengguna untuk membuat aduan berkenaan kerosakan dan kemalangan harta benda. Terdapat pelbagai peralatan yang digunakan bagi menjalankan proses penyelenggaraan senitaman. peralatan bagi pemangkasan dan penjarangan pokok. Tag aluminium. Terdapat faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi frekuensi pemotongan rumput. peralatan keselamatan. musim. Kekerapan pemotongan rumput yang paling sesuai ialah satu hingga dua kali dalam seminggu.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 67 . pengangkutan serta peralatan pembersihan. penyelenggaraan pokok memerlukan mesin yang berbeza dengan kerja penyelenggaraan rumput. PERALATAN PENYELENGGARAAN TURF Memotong rumput merupakan operasi yang penting dalam penyelenggaraan landskap. contohnya perlu diselenggara setiap 2 minggu sekali dan tidak boleh dilakuakan terlampau kerap atau sedikit supaya jumlah rumput yang dipotong adalah sekata setiap kali proses penyelenggaraan dibuat. sama ada musim hujan ataupun kering. jenis rumput serta baja yang digunakan. Selain itu. kos penyelenggaraan bagi kaedah ini adalah tinggi.iaitu kerja yang berbeza memerlukan peralatan serta mesin-mesin yang berlainan. Tag kod bar pula mudah rosak dan menyukarkan orang awam untuk membuat aduan tentang kerosakan dan kemalangan harta benda. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. 2. Peralatan-peralatan yang digunakan boleh dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu alatan bagi memotong rumput. Sebagai contoh. di mana panjang rumput maksimum yang sesuai untuk dipotong adalah 12-20mm. Pemotongan rumput perlu dilakukan dalam kadar yang biasa.

Cylinder-driven mowers-perlu ditolak dengan menggunakan tangan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. • • • • • • • Hand mowers-menggunakan tenaga manusia. Hand mowers ini dipanggil mengikut karakter masing-masing. Rotary mowers Miscellaneous Antara mesin-mesin yang digunakan oleh bahagian Senitaman dan Pembersihan DBKL adalah seperti silinder driven mower dan sebagainya. iaitu jenis roller ataupun side wheel. tetapi mempunyai enjin untuk menggerakkan silinder. Terdapat 8 pilihan mesin pemotong rumput berlainan yang boleh dipilih berdasarkan sumber tenaga serta kaedah pemotongan masingmasing. Fully driven motor mowers-mempunyai enjin yang menggerakkan mesin secara keseluruhan. Mempunyai ‘roller’ yang istimewa ataupun mempunyai dua ‘side-wheel’. Heavy duty mowers-mempunyai enjin 3 ½ hp Mesin elektrik yang mendapat sumber daripada bateri ataupun sumber kuasa yang utama. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Mesin ini adalah peralatan yang digunakan semasa proses-proses penyelenggaraan taman awam dilakukan Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 68 .

Universiti Putra Malaysia 69 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bacelor Senibina Landskap.

Universiti Putra Malaysia 70 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Lopping shears Gergaji mesin panjang Pole pruning saw Gergaji pokok Axe Jentera Pengangkut Gergaji mesin Contoh Alat Pemangkasan Dan Penjarangan Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 71 . Antara peralatan yang digunakan oleh bahagian senitaman dan kebersihan DBKL adalah seperti pemotong dahan. gergaji mesin. gergaji mesin panjang serta jentera pengangkut.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bagi memudahkan penyelenggaraan. gergaji pokok. PERALATAN PENYELENGGARAAN POKOK Peralatan Pemangkasan Dan Penjarangan Pekerja yang melaksanakan penyelenggaraan ini pula perlu dibekalkan peralatan dan kemudahan sokongan yang mencukupi dan bersesuaian dengan jenis penyelenggaraan yang dilakukan pada satu-satu ketika. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. setiap penanaman perlu juga mengambilkira jenis peralatan yang bakal digunakan semasa penyelenggaraan.

Flags And Signs Rope Ear protection Safety Chaps Bacelor Senibina Landskap. kecuali apabila ianya betul-beetul diperlukan. Pole yang biasa digunakan adalah bulat. Universiti Putra Malaysia Hard Hat Goggles Climbing saddle Body/boom belts and landyard 72 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Kesan pangkasan bagi dahan dan ranting melebihi 10mm hendaklah disembur dengan cat anti-kulat ataupun disapu dengan tar. empat segi ataupun bentuk octagon. Kapak pula merupakan peralatan manual yang jarang digunakan. Kesan tempat yang dipangkas hendaklah licin dan bersih supaya tidak menakung air yang boleh menyebabkan pereputan atau memerangkap penyakit dan serangga.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. sesuai dengan kemampuan peralatan yang digunakan. ‘Pole pruning saw’ disambungkan kepada pole yang panjangnya 6 hingg 8 kaki dan digunakan bersama pruning head. Selain daripada itu. Ianya selalu digunakan kerana ianya menyenangkan. Pemotong besi ini mempunyai besi berspring serta gear untuk meningkatkan keupayaan memotong. mesin ini mempunyai cirriciri keselamatan yang tinggi. serta membolehkan dahan-dahan yang besar dibuang. Peralatan keselamatan Climbing spurs Lanyards Safety Cones. Loppers pula mempunyai pemegang yang panjang dan boleh memotong dahan yang berdiameter 3 inci ke atas. Gergaji rantai atau chain saw pula merupakan peralatan pemangkasan utama yang digunakan oleh arborist. Peralatan khas seperti gergaji atau sekateur yang tajam digunakan bagi memotong bahagian-bahagian tertentu. senang diselenggara serta mempunyai jangka hayat yang panjang.

signal serta fluorescent vest. Tali yang biasa digunakan adalah mempunyai diameter ½ hingga 1 inci yang diperbuat daripada kombinasi sintetik dan fiber.000 poun. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Salah satu jenis jenis lanyard adalah yang boleh dihubungkan dengan “saddle”. iaitu mempunyai fleksibiliti yang tinggi. “goggles” ini selalu dipakai dengan topiyaang bertindak sebagai penghalang objek keras daripada menimpa kepala. Universiti Putra Malaysia 73 . Sepanjang menggunakan peralatan atau mesin elektrik yang mengeluarkan bunyai bising. terutamanya semasa melakukan kerja penebangan pokokpokok yang tinggi. bendera. telinga mesti ditutup dengan penyumbat telinga. Climbing saddle pula merupakan peralatan yang disarung pada badan pekerja. Bacelor Senibina Landskap. Tali nilon mempunyai kebolehregangan yang tinggi. Trak pula dapat memuatkan kapasiti sebanyak 28. Alat ini biasanya dibuat dengan lima atau enam lapisan nilon. Peralatan keselamatan yang terakhir pula adalah sebagai langkah keselamatan kepada pekerja-pekerja yang beker di atas tanah dan juga sebagai melindungi kenderaan penyelenggaraan. “Googles” perlu dipakai sepanjang membuat kerrja-kerja penyelenggaraan pokok. Deria pendengaran juga merupakan bahagian sensitive badan yang perlu dijaga. Rekabentuk trak ini adalah mengikut permintaan tempatan dan juga bergantung kepada peruntukan semasa membeli. Peralatan Pengangkutan Terdapat mesin yang membantu meringankan kerja-kerja pengangkutan dan pemotongan pokok seperti “aerial lift” dan trak. lift ini boleh digerakkan sebanyak 2800. Ianya juga mempunyai ‘clear lenses’yang diperbuat daripada polikarbonat. “aerial Lift” ini menjimatkan masa terutamanya semasa menebang pokok-pokok besar.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. termasuk tiga atau empat lapisan yang dilapisi dengan pencegah luka. ‘safety chaps pula diperbuat supaya dipakai melapisi seluar yang boleh melindungi diri semasa menggunakan gergaji rantai. Antara peralatan tersebut adalah seperti kon keselamatan. tetapi ianya masih digunakan untuk menarik sesuatu ataupun sebagai tali keselamatan.

Kedua-Dua Gambar Menunjukkan Keadaan Bentuk Tunggul Sebelum Kerja Memotong Djalankan. Penggunaan tenaga buruh dapat dikurangkan kerana mesin ini hanya memerlukan 1-2 orang untuk mengendalikannya. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Di sebalik kebaikan yang ada. Terdapat dua jenis “chipper” iaitu “rotor-drum dan disk drum chipper”. Peralatan pembersihan Peralatan yang dapat memotong dahan adalah dikenali sebagai “Chipper”. Universiti Putra Malaysia 74 . Selain daripada peralatan yang digunakan untuk pemangkasan dan penjarangan seperti di atas. Bacelor Senibina Landskap. Sementara penyapu pula adalah alat pembersihan terakhir yang digunakan untuk menyapu debu serta kotoran kecil yang lain. Kedua-duanya dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan. Peratus kerosakan akibat daripada kerja-kerja memotong akar dapat dikurangkan berbanding cara yang digunakan sebelum ini. Antara kebaikan mesin ini adalah ia berkernampuan untuk memotong tunggul yang berdiameter lebih kurang 1. mesin tersebut berkernampuan untuk memotong akar hingga pada kedalaman 11kaki. iaitu mesin untuk membuang tunggul-tunggul kayu yang dikenali sebagai stump cutter. Selain itu. habuk kayu serta daun-daun kering. Ianya juga memerlukan kenderaan lain untuk dibawa ke lokasi kerja dan semasa kerja memotong akar dilakukan bagi mengelakkan mesin tersebut bergerak. mesin ini juga turut mempunyai kelemahan. di antaranya adalah mesin ini hanya. sisa-sisa tunggul yang dipotong akan tercarnpak jauh dan boleh mendatangkan bahaya terutarna sekiranya lokasi kerja di tepi jalan utama. Pencakar pula digunakan untuk membersihkan potongan kayu yang kecil. Bahagian Senitaman dan Pembersihan DBKL juga mempunyai peralatan terkini untuk pembersihan. marnpu beroperasi di ternpat yang rata sahaja.5 meter dalam tempoh 45 hingga 60 minit.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. “Stump Cutter” juga merupakan peralatan pembersihan yang berfungsi membuang dan mencabut tunggul-tunggul kayu yang telah mati. Semasa kerja memotong tunggul dijalankan.

Universiti Putra Malaysia 75 . Bacelor Senibina Landskap. Gambar Menunjukkan Kesan Potongan Akar Pada Peringkat Awal Kerja Memotong Berjalan. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Kerja-Kerja Memotong Tunggul Sedang Dijalankan Dimana Dapat Diperhatikan Bentuk Cara Mesin Ini Beroperasi.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Gambar Menunjukkan Keadaan Akar Diperingkat Akhir Kerja Pemotongan Berjalan. Sisa rumput dibersihkan dengan menggunakan penyapu Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 76 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

pokok tumbang dan sekah.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 77 . Pencemaran air sungai dan udara. • Kebanyakan pekerja bahagian ini adalah berkemahiran dan boleh dikatakan kebanyakannya adalah berpengalaman. Bahagian Senitaman dan Pembersihan DBKL ini mempunyai masalah dari segi pembahagian tugas di mana tugasa yang terangkum di bawah sesuatu jawatan adalah meliputi tugasa-tugas luar yang diluar bidang kerjanya. Masalah keselamatan yang melibatkan orang awam seperti kemalangan jalanraya akibat penglihatan terlindung oleh tanaman tepian jalan dan sebagainya Pembangunan yang dijalan adalah secara ‘ad-hoc’ iaitu secara mendadak tanpa sebarang perancangan yang rapi. Vandalisma dan kecurian peralatan taman seperti kerosakan kepada alat permainan kanak-kanak.tetapi penyalahgunaan dari segi penggunaan peralatan tetap berlaku. papan tanda. Ini menyebabkan kakitangan tersebut tidak dapat menumpukan kerja yang terangkum di bawah jawatan yang disandang. tumbuhan liar ditepi bangunan. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. kerosakan dan kehilangan peralatan senijalan seperti lampu hiasan. Bacelor Senibina Landskap. rosak dilanggar kenderaan. Menghadapi masalah dalam pemilihan pokok yang sesuai untuk ditanam di kawasan tertentu kerana ketiadaan pakar dalam bidang arborikultur. 3.0 • • • • • • • • • MASALAH YANG DIHADAPI OLEH JABATAN SENI TAMAN & KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR Kekurangan tenaga pekerja dan pekerja mahir Kekurangan tenaga pakar dan profesional Masalah pokok rendang . pertumbuhan tidak teratur/kemas.

0 KEPERLUAN PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN Bahagian Senitaman dan Pembersihan Bandar DBKL merupakan sebuah badan kerajaan yang mempunyai sistem pengurusan dan penyelenggaraan yang baik. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Dokumen-dokumen yang penting seperti spesifikasi DBKL bagi melaksanakan kerjakerja penyelenggaraan pada tempat-tempat tertentu hendaklah difailkan dengan baik bagi memudahkan pelajar dan kakitangan untuk membuat rujukan terhadap item-item tersebut. PenguruSan dan penyelenggaraan merupakan dua perkara berbeza tetapi saling merujuk kepada satu sama lain. selain daripada itu. Mungkin sebilangan daripada kaitangan muda adalah kekurangan pengalaman. tetapi golongan ini masih bole diasah serta dikembangkan bakat kepemimpinan hasil acuan yang baik daripada golongan yang berumur di unit ini. Selain daripada merangka objektif. Walaubagaimanapun objektif yang disediakan perlulah dan dispesifikkan kepada matlamat tertentu. ini akan meningkatkan belanjawan bagi perbelanjaan buruh.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Apabila masa bekerja tidak digunakan sepenuhnya. jumlah mesin atau peralatan yang digunakan untuk penyelenggaraan adalah tidak mencukupi dan perlu ditambah dari semasa ke semasa bergantung kepada keperluan semasa. Bacelor Senibina Landskap. elektrik dan sebagainya.tumpul. Ini dapat diperhatikan melalui jumlah masa bekerja yang mempunyai kualiti adalah sedikit berbanding masa yang sebenarnya. strategi juga perlu dirancang bagi memastikan objektif yang digariskan tercapai. mesin-mesin yang sedia ada pula perlulah digunakan mengikut kesesuaian dengan kerja yang hendak dilakukan bagi mengelakkan mesin rosak. tetapi ianya tidak diimplimentasikan sepenuhnya. Universiti Putra Malaysia 78 . 4. didapati unit ini sememangnya mempunyai perancangan. perancangan jadual kerja bagi jangka masa panjang serta jangka masa pendek dan beberapa perkara yang lain lagi.jikalau dihalusi serta ditinjau pendapat para kakitangan unit ini dari segi perancangan ekonomi. Dalam merangka sistem pengurusan pendapat . persepsi serta pengetahuan dari orang ramai adalah penting bagi merangka suatu strategi yang berkesan. dan sebagainya yang akan menyumbang kepada peningkatan belanjawan bagi penyelenggaraan mesin. peralatan. Pihak pengurusan DBKL juga adalah amat memerlukan tenaga muda yang boleh bertindak sebagai generasi pelapis kepada kakitangan yang ada sekarang.

• Pembinaan dan rekabentuk – Pemilihan pokok yang tidak sesuai dengan keadaan iklim. • ‘Personnel’ – Pihak jabatan memastikan setiap pekerja akan menyertai kursus yang bersesuaian dengan bidang tugasnya supaya kualiti kerja meningkat di samping boleh menambah tahap pengetahuan dalam bidang berkaitan. rekreasi. Oleh itu adalah penting untuk pihak jabatan melantik tenaga pakar dalam bidang arborikultur dan hortikultur yang mencukupi bagi menangani masalah ini. persekitaran dan fungsinya. Ini menambahkan beban dari segi kewangan dan kerja penyelenggaraan supaya keadaan kemnali stabil dan memenuhi keselesaan. Bacelor Senibina Landskap. Ini dapat menyelaraskan peruntukan kewangan dengan kerja-kerja penyelenggaraan yang akan dilaksanakan. terdapat beberapa perkara yang kurang dititikberatkan oleh pihak jabatan dalam mengurus dan menyelenggara landskap yang telah disediakan untuk masyarakat. 5.0 PEMERHATIAN DAN PERBINCANGAN Melalui tugasan yang dijalankan. Universiti Putra Malaysia 79 . jalan dan sebagainya perlulah lebih sistematik. Ini menyebabkan peruntukan kewangan meningkat apabila terpaksa membayar untuk kerja lebih masa yang telah dibuat. Antaranya. dari segi. • • • Objektif dan standard pengurusan – Objektif yan79g disediakan perlulah lebih terperinci dan spesifik serta standard pengurusan perlulah lebih jelas. Pengurusan ekonomi Pengurusan masa adalah longgar dan pekerja tidak serius menggunakan masa yang diperuntukkan dalam melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan. Pelan penyelenggaraan – Pendekatan dalam proses penyelenggaraan landskap taman awam.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Juga keadaan kawasan/ tapak yang tidak sesuai dengan pokok yang dipilih dan program penyelenggaraan yang tidak sistematik menyebabkan perancangan yang dibuat tidak menjadi dan menghadapi masalah. didapati bahawa bidang kuasa dan kerja Jabatan Senitaman DBKL adalah luas dan merangkumi hampir keseluruhan kawasan di Lembah Kelang. Namun.

Terdapat beberapa kaedah yang telah dilaksanakan untuk menangani masalah yang wujud landskap. ILAM. Universiti Putra Malaysia 80 . • • • • dalam pengurusan dan penyelenggaraan Kerjasama dengan institusi-institusi penyelidikan dan pengajian tinggi serta badan-badan kerajaan seperti FRIM.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Denmark Melantik tenaga pakar dan juruperunding dalam merekabentuk dan melaksana projek-projek landskap Melantik kontraktor dalam menyelenggara kawasan-kawasan landskap Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. UPM. UiTM. Jabatan Landskap Negara Kerjasama dengan institusi luar negara seperti projek 'DANCED'. antaranya.

Manakala peruntukan kewangan penyelenggaraan pula perlu mencukupi setiap tahun.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 4. Bacelor Senibina Landskap. dicadangkan jabatan mengadakan seorang pegawai penyelidik supaya dapat menyediakan laporan setiap kawasan dan dapat mengenalpasti keadaan landskap samada berada dalam keadaan baik atau sebaliknya. Membuat satu dasar berkenaan berkaitan dengan penyelenggaraan landskap supaya ia sentiasa terpelihara untuk jangka masa yang ditetapkan dan tidak perlu untuk menambah peruntukan penggantian landskap yang rosak 3. Jabatan Seni Taman DBKL perlulah mempunyai rancangan pengurusan da penyelenggaraan bagi jangka masa pendek dan panjang supaya landskap persekitaran wilayah berada dalam keadaan sihat.0 KESIMPULAN Dari pemerhatian dan perbincangan yang telah dibuat. kepadatan . Menambah kakitangan dan memberi kawasan menyelia yang kecil supaya tumpuan lebih efisyen untuk pegawai mengawasi kawasan. Setiap pihak yang terlibat secara langsung dengan kerja-kerja pelaksanaan dan penyelenggaraan landskap perlulah bekerjasama di atara satu sama lain bagi memastikan matlamat keindahan sesuatu Bandar dapat dicapai dan dikekalkan. Universiti Putra Malaysia 81 . 5. Secara keseluruhannya pengurursan dan penyelenggaraan landskap adalah amat penting dalam mengekalkan keindahan sesuatu Bandar. 6. kerumitan dan kemudahan yang sedia ada. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. 2. Menambah peruntukan kewangan dan kontraktor sedia ada bertujuan memudahkan lagi kerja penyelenggaraan landskap wilayah Mengenalpasti jenis-jenis tanaman landskap dan pokok yang akan ditanam supaya tidak mendatangkan masalah pada masa yang akan datang. Sebenarnya aspek penyelenggaraan perlu diambilkira semasa penyediaan pelan landskap Faktor seperti keupayaan dan bilangan tenaga pekerja untuk menyelenggara perlu dikaji dan disediakan bergantung kepada saiz . Oleh itu. dapat disimpulkan bahawa:I.

LAPORAN TAHUNAN 2001. 7. ( 1988 ). Universiti Putra Malaysia 82 . URBAN FORESTRY PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES. Kuala Lumpur. Jr.. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Malaysia. Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan. Leonard E. URBAN TREES. McGraw-Hill. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Bacelor Senibina Landskap.0 RUJUKAN A. Phillips. Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa. (1995). Robert W. Jabatan Senitaman Dan Kawalan Pembersihan.E.Miller. Weddle. United Stated Of America. GARISPANDUAN LANDSKAP NEGARA. Prentice Hall. New York. New Jersey 07632. (1979 ). Inc. William Heinemaan Ltd. (2001 ). LANDSCAPE TECHNIQUES. Englewood Cliffs.