Anda di halaman 1dari 1

(i) Berikan dua tindakan Pak Husain yang telah menyelamatkan orang kampung.

Keberanian dan sikap Pak Husain membohongi tentera Jepun Membedil kawanan perompak yang masih di dalam perahu

[2 markah]

(ii) Pada pendapat anda,apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk memupuk semangat patriotisme dalam diri pelajar? Kemukakan tiga cadangan anda. [3 markah] Belajar dengan bersungguh-sungguh supaya dapat berbakti kepada negara Menghormati lambang-lambang kebesaran negara Membaca lebih banyak buku sejarah tentang pejuang-pejuang negara Mengharumkan nama negara dengan melibatkan diri dalam aktiviti yang berfaedah Tidak terlibat dengan gejala sosial Melawat tempat-tempat bersejarah (iii) Huraikan satu nilai murni yang terdapat dalam petikan dan satu nilai murni lain yang terdapat dalam keseluruhan cerpen. [4 markah] Satu nilai murni yang terdapat dalam petikan Nilai keberanian contohnya Pak Husain berani menghadapi tentera Jepun dengan membohongi mereka tentang penduduk Kampung Pak Amat Satu nilai murni lain yang terdapat dalam keseluruhan cerpen. Nilai kasih sayang. Mak Da menangisi kehilangan Pak Husain ketika mereka berpindah. Nilai kebijaksanaan, contohnya Pak Husain bijak menggunakan tipu daya untuk menyelamatkan diri daripada askar Jepun. Nilai patriotisme, contohnya Pak Husain sanggup menggunakan tongkat kayu untuk pergi menghadiri temasya sambutan hari kemerdekaan negara di sebuah kota kerana cinta akan negara. Nilai kerjasama. Penduduk Kampung Pulau Pak Amat saling bekerjasama ketika menyelamatkan diri daripada serangan askar Jepun

Anda mungkin juga menyukai