PROGRAM KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pengurusan HEM
Keselamatan Dan Kebajikan Murid

N P Q E L

OBJEKTIF 1. Memahami dan melaksanakan aspek keselamatan dan kebajikan dalam pengurusan HEM 2. Membincangkan isu-isu berkaitan aspek keselamatan dan kebajikan murid. 3 Memahami Surat-surat Pekeliling Ikhtisas dan dokumen-dokumen berkaitan HEM

2

ASPEK-ASPEK KEBAJIKAN
•Sistem Maklumat Murid ( SMM ) •Insurans Perlindungan •Skim Pinjaman Buku Teks ( SPBT ) •Biasiswa dan Bantuan •Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin ( KWAMP ) •Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) •Kantin •Bimbingan dan Kaunseling •Pendidikan Pencegahan Dadah ( PPDa ) •Program 3K •Rancangan Makanan Tambahan (RMT) •Program Bantuan Susu Sekolah (PBSS) •Kebajikan Murid Pra-Sekolah •Asrama •Isu-isu kebajikan

3

ASPEK-ASPEK KESELAMATAN • • • • • • • Keluar masuk sekolah Persekitaran fizikal sekolah Keselamatan menyertai aktiviti luar Pencegahan Kebakaran Menangani bencana alam Tatacara pelaporan kes Isu-isu 4 .

jantina. Kokurikulum • Buku Rekod Pendaftaran Pelajar • Pelajar baru. 5 . sahsiah. akademik. tarikh lahir dll.SISTEM MAKLUMAT MURID ( SMM ) • Guru Data HEM memasukkan data maklumat pelajar • Profil diri. tarikh masuk. ibu bapa. kenaikan darjah / tingkatan • Buku Jadual Kedatangan • Merekod kedatangan pelajar • Maklumat penting spt nombor pendaftaran.

Bayaran yuran perlindungan tahunan Nombor pendaftaran murid 6 .Insuran Perlindungan Perlindungan 24 jam ( waktu persekolahan dan di luar sekolah meliputi seluruh dunia). Tertakluk kepada syarat dan pindaan.

Skim Pinjaman Buku TEKS memastikan murid sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan memiliki bahan rujukan asas .pinjaman berdasarkan kepada syarat-syarat tertentu 7 .

SPBT : Pengurusan Buku Panduan Perlaksanaan dan pengurusan SPBT (1991) Fail surat-surat pekeliling SPBT - Melantik Guru Penyelaras SPBT Jawatan kuasa SPBT bilik khas menyimpan buku teks yang kemas Senarai buku-buku teks disediakan Buku stok SPBT dikemaskini 8 .

terimaan dan pemulangan). Buku rosak dibaik pulih atau dapatkan naskah baru. Tanggung jawab pelajar menjaga dan menghargai buku teks. Buku teks yang hilang. Pemulangan buku teks pada akhir tahun. pelajar mesti ganti atau dibayar balik 9 . ( pelajar tanda tangan .…Pengurusan SPBT Borang-borang SPBT dikemaskini.

Prosedur Hapus kira tidak dipatuhi e. Maklumat buku stok tidak akur dengan jumlah buku sebenar c.Dapatan Jemaah Nazir : Isu SPBT a. Bilik SPBT dalam keadaan berselerak 10 . Tidak dibuat hapus kira buku teks rosak d. Rekod dan dokumen tidak dikemaskini b.

BIASISWA Objektif : Membantu pelajar kurang kemampuan kewangan supaya dapat meningkatkan prestasi pencapaian akademik mereka Kriteria : Kewangan 65% Pencapaian akademik 35% Kokurikulum 5% Jawatan kuasa : Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli-ahli Pengetua /Guru Besar GPK ( HEM ) Guru Biasiswa Pembantu Tadbir Semua GPK Guru Disiplin 11 .

gov.ekasih.my 12 .Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin ( KWAPM ) e-Kasih / Damak Pendaftaran untuk mendapatkan bantuan www.

ceria. sikap dan amalan kesihatan 5. selamat dan sihat 3.Program Bersepadu Sekolah Sihat : Objektif 1. Menyediakan perkhidmatan kesihatan 13 . Persekitaran sosio fizikal sekolah bersih. Penglibatan komuniti 4. Polisi Kesihatan Sekolah 2. Memupuk pengetahuan.

2. 3.Kantin Sekolah : FUNGSI 1. Pembangunan kantin c. Penjualan dan pembelian makanan Kempen amalan pemakanan Rehat dan istirehat Tempat pertemuan rasmi / tak rasmi ISU-ISU a. Keselamatan di kantin d. Jawatan kuasa Tender b. 4. Ketertiban pengusaha dan pekerja 14 .

menyedia. Merancang. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling (BK) kepada semua pelajar 15 . temu bual dan perbincangan dengan pelajar. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar. Menyediakan rancangan tahunan PBKS. kakitangan sekolah. 4. guru. soal selidik. Mengenalpasti keperluan PKBS melalui kajian analisis keperluan.Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling ( PBKS ) 1. 3. 2.pentadbir. Mengumpul. ibubapa dan bekas pelajar.

f.…PBKS 5. rokok. d. g. c. Mengelola dan melaksanakan program dan aktiviti a. kaunseling kelompok kaunseling individu tunjuk ajar ( instructional ) kemahiran belajar pemilihan mata pelajaran elektif pendidikan pencegahan dadah. e. b. alkohol (PPDa) Bimbingan kerjaya / peluang ke IPT 16 .

Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras PBKS 17 . 8.…PBKS 6. guru. 9. 7. Membuat penilaian aktiviti. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti : a) perkhidmatan konsultansi dan rujukan berhubung BK . pendekatan dan sebagainya secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisme PBKS. kerjaya dan PPDa. model. modul. melaksana. instrumen. Merancang. Merancang. menyelaras dan menilai sumber dan beban resos PBKS. b) konferens dengan ibu bapa. staf dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat.

…PBKS 10. Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. 11. Menjadi AJK dalam Jawatan kuasa Kurikulum Sekolah ( JKS ) dan Majlis Perancangan Sekolah ( MPS ) 14. guru dan kakitangan. 12. 18 . Menjadi personel perhubungan seranta sekolah 13. Menjadi penggerak utama program latihan dalaman. Menjadi Penyelaras a) program mentor-mentee b) program-program pengembangan pelajar seperti kolokium. kem jaya diri dsb. motivasi.

Keceriaan dan Keselamatan ( 1991 ) Bertujuan menghasilkan suasana persekitaran sekolah yang kondusif untuk melancarkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Catatan: Maklumat terperinci program 3K boleh dirujuk dalam e-pembelajaran 19 .PROGRAM 3K : merujuk kepada Kebersihan.

20 . Sekolah membuka asrama dengan kelulusan KPM Perabot disusun dengan mengambil kira kesan ke atas kesihatan. keselesaan dan keselamatan. Pengambilan merujuk kekosongan tempat dan kemudahan untuk bilangan penghuni yang diperuntukan sahaja.ASRAMA Objektif : Membantu pelajar miskin mendapat tempat tinggal selesa untuk belajar dan berinteraksi dengan rakan sebaya.

Tinggal jauh dari sekolah 4. Keluarga kurang berada 3. Masalah kesukaran kenderaan 5. Mungkin tercicir jika tidak diberi tempat di asrama 6. Penjaga pelajar bertugas di luar negeri 7. Kelas Rancangan Khas ( KRK ) 2. Mengambil peperiksaan awam 21 .Kelayakan 1.

warden. misi dan dasar asrama yang jelas Jadual Harian Peraturan-peraturan Bertulis Penyeliaan dan penyenggaraan asrama spt kualiti makanan. keceriaan Pejabat asrama Tempat tinggal warden Penilaian prestasi pengurusan .Pentadbiran dan Pengurusan Struktur organisasi pengurusan asrama. Surat-surat pekeliling berkaitan 22 . Visi.penyelia asrama. Agihan tugas secara bertulis. keselamatan bangunan.

… Pentadbiran dan pengurusan AKTIVITI 1. Kaunseling di asrama 10. Program kecemerlangan akademik dan kokurikulum 8. Lawatan sambil belajar 9. Rekreasi 6. Koperasi asrama 23 . Kemudahan perhubungan 5. JK Penghuni Asrama 2. Penggunaan wang lebihan asrama 8. Latihan kebakaran 3. Kelas agama 7. Kemudahan dan keselesaan 4.

•Saiz keluarga besar dan berpendapatan rendah •murid yang jauh tempat tinggal. Syarat-syarat : •murid miskin. 24 . tubuh badan sihat. tahan serangan penyakit dan meningkatkan daya pembelajaran murid.Rancangan Makanan Tambahan (RMT) : Meningkatkan taraf kesihatan.

Program Bantuan Susu Sekolah ( PBSS ) Untuk meningkatkan kesihatan murid dan taraf pencapaian akademik Susu kotak 250ml dua hari seminggu 25 .

pg 570) Apabila kemalangan berlaku di sekolah Peguam Doktor KPPM Polis Pelajar Ibubapa JPN Pemberita I stress I tak boleh tidur 26 Guru Besar / Pengetua .KESELAMATAN DI SEKOLAH : Most safety experts agree that safety commitment begins with top management Mengikut Dessler (2000.

Keselamatan : Keadaan persekitaran sekolah di mana seseorang dapat menjalankan aktiviti harian dengan penuh rasa selamat dan selesa. 3 Bidang : Ancaman orang luar : spt pencuri. Manusia b. Persekitaran c. Bencana alam 27 . peras ugut. pencabul Kemudahan Fizikal : spt bangunan dan peralatan Penggunaan dan penyenggaraan : spt peralatan dan kemudahan Punca kemalangan : a.

perhatian khusus kepada pelajar yang kerap menimbulkan masalah .Usaha Meningkatkan Keselamatan a) Pemantauan ( Monitoring ) .secara rutin .Closed-circuit TV ( CCTV ).pegawai keselamatan merekodkan pergerakan masuk-keluar pelawat 28 .mengawasi lalulintas kawasan sekolah .bangunan yang berisiko dan lubang-lubang merbahaya . . .makanan ( bersih dan berkhasiat ).

Laporan Badan Pengawas Sekolah (d) Latihan keselamatan kebakaran 29 .Jawatankuasa Keselamatan .peranan GPK .sediakan bukti bahawa pihak pengurusan telah mengambil tindakan awal.semua mesin dan alatan kemudahan dalam keadaan baik.memohon peruntukan penyenggaraan. (c) Empowerment . . .(b) Penyenggaraan ( maintenance ) .ada jadual penyenggaraan .

projector / LCD. tandas dll . simpan komputer . kantin. asrama.meletak papan tanda berkaitan di tempat yang strategik ‘ UTAMAKAN KESELAMATAN ANDA ’ ‘ AWAS LANTAI LICIN ‘ ‘ KERUSI ROSAK ‘ (f) Menyediakan bilik kebal untuk aset penting spt. perkhemahan ) 30 .di makmal. PSS .aktiviti luar ( lawatan.…sambungan (e) Utamakan keselamatan . (g) Mengadakan program Kesedaran Keselamatan (h) Mematuhi tatacara pelaksanaan . bengkel . padang.

6/2000: Menangani masalah keselamatan. 3/1993: Lapor kepada polis salah laku yang berbentuk jenayah Bil.Bil. 9/2000: Panduan keselamatan diri pelajar semasa pengajaran jasmani Bil. 7/2000: Mencegah dan kesihatan serta kegiatan kebakaran di sekolah kokurikulum dan sukan di dalam dan di luar sekolah 31 . 7/1999: penubuhan kelab pencegahan jenayah di sekolah Bil. 4/1999: Pelaporan kejadian tidak diingini di sekolah Bil. 16/1998: Menangani kegiatan gengster di sekolah Bil. dadah dan gengster Pekeliling Ikhtisas Keselamatan Bil. 8/1999: Keselamatan diri murid dalam perjalanan pergi dan balik sekolah Bil. 8/1988: Keselamatan diri pelajar di sekolah Bil.

Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. Kuala Lumpur: DBP Kementerian Pelajaran Malaysia (2002). Puchong. Konsep dan Manual sekolah selamat. Kuala Lumpur : DBP KPM ( 1991). Pahang : PTS Professional Publishing Mok Soon Sang (2009).Panduan Tatacara Disiplin Sekolah untuk Guru Besar dan Guru . 32 .Pelaksanaan Dan Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks Surat-surat Pekeliling Ikhtisas. Kementerian Pelajaran Malaysia Buku Panduan Guru Asrama (1988). Mengurus Hal Ehwal Pelajar.RUJUKAN : KPM ( 1988). Abdullah Sani Yahya ( 2005 ). Bentong.Pengurusan Hal Ehwal Pelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful