PROGRAM KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pengurusan HEM
Keselamatan Dan Kebajikan Murid

N P Q E L

OBJEKTIF 1. Memahami dan melaksanakan aspek keselamatan dan kebajikan dalam pengurusan HEM 2. Membincangkan isu-isu berkaitan aspek keselamatan dan kebajikan murid. 3 Memahami Surat-surat Pekeliling Ikhtisas dan dokumen-dokumen berkaitan HEM

2

ASPEK-ASPEK KEBAJIKAN
•Sistem Maklumat Murid ( SMM ) •Insurans Perlindungan •Skim Pinjaman Buku Teks ( SPBT ) •Biasiswa dan Bantuan •Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin ( KWAMP ) •Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) •Kantin •Bimbingan dan Kaunseling •Pendidikan Pencegahan Dadah ( PPDa ) •Program 3K •Rancangan Makanan Tambahan (RMT) •Program Bantuan Susu Sekolah (PBSS) •Kebajikan Murid Pra-Sekolah •Asrama •Isu-isu kebajikan

3

ASPEK-ASPEK KESELAMATAN • • • • • • • Keluar masuk sekolah Persekitaran fizikal sekolah Keselamatan menyertai aktiviti luar Pencegahan Kebakaran Menangani bencana alam Tatacara pelaporan kes Isu-isu 4 .

sahsiah. jantina. kenaikan darjah / tingkatan • Buku Jadual Kedatangan • Merekod kedatangan pelajar • Maklumat penting spt nombor pendaftaran.SISTEM MAKLUMAT MURID ( SMM ) • Guru Data HEM memasukkan data maklumat pelajar • Profil diri. 5 . akademik. tarikh masuk. Kokurikulum • Buku Rekod Pendaftaran Pelajar • Pelajar baru. ibu bapa. tarikh lahir dll.

Bayaran yuran perlindungan tahunan Nombor pendaftaran murid 6 . Tertakluk kepada syarat dan pindaan.Insuran Perlindungan Perlindungan 24 jam ( waktu persekolahan dan di luar sekolah meliputi seluruh dunia).

Skim Pinjaman Buku TEKS memastikan murid sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan memiliki bahan rujukan asas .pinjaman berdasarkan kepada syarat-syarat tertentu 7 .

SPBT : Pengurusan Buku Panduan Perlaksanaan dan pengurusan SPBT (1991) Fail surat-surat pekeliling SPBT - Melantik Guru Penyelaras SPBT Jawatan kuasa SPBT bilik khas menyimpan buku teks yang kemas Senarai buku-buku teks disediakan Buku stok SPBT dikemaskini 8 .

terimaan dan pemulangan). Tanggung jawab pelajar menjaga dan menghargai buku teks. ( pelajar tanda tangan . Buku rosak dibaik pulih atau dapatkan naskah baru. pelajar mesti ganti atau dibayar balik 9 . Pemulangan buku teks pada akhir tahun.…Pengurusan SPBT Borang-borang SPBT dikemaskini. Buku teks yang hilang.

Rekod dan dokumen tidak dikemaskini b. Tidak dibuat hapus kira buku teks rosak d. Maklumat buku stok tidak akur dengan jumlah buku sebenar c.Dapatan Jemaah Nazir : Isu SPBT a. Prosedur Hapus kira tidak dipatuhi e. Bilik SPBT dalam keadaan berselerak 10 .

BIASISWA Objektif : Membantu pelajar kurang kemampuan kewangan supaya dapat meningkatkan prestasi pencapaian akademik mereka Kriteria : Kewangan 65% Pencapaian akademik 35% Kokurikulum 5% Jawatan kuasa : Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli-ahli Pengetua /Guru Besar GPK ( HEM ) Guru Biasiswa Pembantu Tadbir Semua GPK Guru Disiplin 11 .

Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin ( KWAPM ) e-Kasih / Damak Pendaftaran untuk mendapatkan bantuan www.gov.my 12 .ekasih.

Penglibatan komuniti 4. Menyediakan perkhidmatan kesihatan 13 . Memupuk pengetahuan.Program Bersepadu Sekolah Sihat : Objektif 1. sikap dan amalan kesihatan 5. selamat dan sihat 3. Persekitaran sosio fizikal sekolah bersih. ceria. Polisi Kesihatan Sekolah 2.

Ketertiban pengusaha dan pekerja 14 . Keselamatan di kantin d. 2. Jawatan kuasa Tender b. 3. 4. Pembangunan kantin c.Kantin Sekolah : FUNGSI 1. Penjualan dan pembelian makanan Kempen amalan pemakanan Rehat dan istirehat Tempat pertemuan rasmi / tak rasmi ISU-ISU a.

kakitangan sekolah. Merancang. 4. soal selidik. Mengenalpasti keperluan PKBS melalui kajian analisis keperluan.Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling ( PBKS ) 1. Menyediakan rancangan tahunan PBKS. guru. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling (BK) kepada semua pelajar 15 . temu bual dan perbincangan dengan pelajar. Mengumpul. 2. ibubapa dan bekas pelajar. menyedia. 3. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar.pentadbir.

…PBKS 5. f. d. alkohol (PPDa) Bimbingan kerjaya / peluang ke IPT 16 . rokok. c. e. g. kaunseling kelompok kaunseling individu tunjuk ajar ( instructional ) kemahiran belajar pemilihan mata pelajaran elektif pendidikan pencegahan dadah. b. Mengelola dan melaksanakan program dan aktiviti a.

Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras PBKS 17 . b) konferens dengan ibu bapa. menyelaras dan menilai sumber dan beban resos PBKS. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti : a) perkhidmatan konsultansi dan rujukan berhubung BK . Membuat penilaian aktiviti. guru.…PBKS 6. 8. Merancang. melaksana. model. instrumen. 9. staf dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat. 7. pendekatan dan sebagainya secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisme PBKS. modul. kerjaya dan PPDa. Merancang.

Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. Menjadi Penyelaras a) program mentor-mentee b) program-program pengembangan pelajar seperti kolokium. guru dan kakitangan. Menjadi personel perhubungan seranta sekolah 13. kem jaya diri dsb.…PBKS 10. Menjadi penggerak utama program latihan dalaman. motivasi. 18 . 11. 12. Menjadi AJK dalam Jawatan kuasa Kurikulum Sekolah ( JKS ) dan Majlis Perancangan Sekolah ( MPS ) 14.

Keceriaan dan Keselamatan ( 1991 ) Bertujuan menghasilkan suasana persekitaran sekolah yang kondusif untuk melancarkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Catatan: Maklumat terperinci program 3K boleh dirujuk dalam e-pembelajaran 19 .PROGRAM 3K : merujuk kepada Kebersihan.

keselesaan dan keselamatan. Pengambilan merujuk kekosongan tempat dan kemudahan untuk bilangan penghuni yang diperuntukan sahaja. 20 . Sekolah membuka asrama dengan kelulusan KPM Perabot disusun dengan mengambil kira kesan ke atas kesihatan.ASRAMA Objektif : Membantu pelajar miskin mendapat tempat tinggal selesa untuk belajar dan berinteraksi dengan rakan sebaya.

Keluarga kurang berada 3. Masalah kesukaran kenderaan 5. Kelas Rancangan Khas ( KRK ) 2. Tinggal jauh dari sekolah 4. Penjaga pelajar bertugas di luar negeri 7.Kelayakan 1. Mungkin tercicir jika tidak diberi tempat di asrama 6. Mengambil peperiksaan awam 21 .

Pentadbiran dan Pengurusan Struktur organisasi pengurusan asrama. misi dan dasar asrama yang jelas Jadual Harian Peraturan-peraturan Bertulis Penyeliaan dan penyenggaraan asrama spt kualiti makanan. keceriaan Pejabat asrama Tempat tinggal warden Penilaian prestasi pengurusan . Visi. Agihan tugas secara bertulis. warden. Surat-surat pekeliling berkaitan 22 . keselamatan bangunan.penyelia asrama.

Rekreasi 6.… Pentadbiran dan pengurusan AKTIVITI 1. Penggunaan wang lebihan asrama 8. Kaunseling di asrama 10. Latihan kebakaran 3. JK Penghuni Asrama 2. Program kecemerlangan akademik dan kokurikulum 8. Kemudahan dan keselesaan 4. Koperasi asrama 23 . Lawatan sambil belajar 9. Kemudahan perhubungan 5. Kelas agama 7.

tahan serangan penyakit dan meningkatkan daya pembelajaran murid. •Saiz keluarga besar dan berpendapatan rendah •murid yang jauh tempat tinggal. Syarat-syarat : •murid miskin. tubuh badan sihat. 24 .Rancangan Makanan Tambahan (RMT) : Meningkatkan taraf kesihatan.

Program Bantuan Susu Sekolah ( PBSS ) Untuk meningkatkan kesihatan murid dan taraf pencapaian akademik Susu kotak 250ml dua hari seminggu 25 .

pg 570) Apabila kemalangan berlaku di sekolah Peguam Doktor KPPM Polis Pelajar Ibubapa JPN Pemberita I stress I tak boleh tidur 26 Guru Besar / Pengetua .KESELAMATAN DI SEKOLAH : Most safety experts agree that safety commitment begins with top management Mengikut Dessler (2000.

Persekitaran c. 3 Bidang : Ancaman orang luar : spt pencuri.Keselamatan : Keadaan persekitaran sekolah di mana seseorang dapat menjalankan aktiviti harian dengan penuh rasa selamat dan selesa. pencabul Kemudahan Fizikal : spt bangunan dan peralatan Penggunaan dan penyenggaraan : spt peralatan dan kemudahan Punca kemalangan : a. peras ugut. Manusia b. Bencana alam 27 .

bangunan yang berisiko dan lubang-lubang merbahaya .Closed-circuit TV ( CCTV ).perhatian khusus kepada pelajar yang kerap menimbulkan masalah .makanan ( bersih dan berkhasiat ).Usaha Meningkatkan Keselamatan a) Pemantauan ( Monitoring ) .mengawasi lalulintas kawasan sekolah .pegawai keselamatan merekodkan pergerakan masuk-keluar pelawat 28 . . .secara rutin .

ada jadual penyenggaraan . .semua mesin dan alatan kemudahan dalam keadaan baik. (c) Empowerment .sediakan bukti bahawa pihak pengurusan telah mengambil tindakan awal. .(b) Penyenggaraan ( maintenance ) .memohon peruntukan penyenggaraan.peranan GPK .Laporan Badan Pengawas Sekolah (d) Latihan keselamatan kebakaran 29 .Jawatankuasa Keselamatan .

aktiviti luar ( lawatan. kantin. projector / LCD. simpan komputer . padang. tandas dll . (g) Mengadakan program Kesedaran Keselamatan (h) Mematuhi tatacara pelaksanaan .meletak papan tanda berkaitan di tempat yang strategik ‘ UTAMAKAN KESELAMATAN ANDA ’ ‘ AWAS LANTAI LICIN ‘ ‘ KERUSI ROSAK ‘ (f) Menyediakan bilik kebal untuk aset penting spt. asrama.…sambungan (e) Utamakan keselamatan . perkhemahan ) 30 .di makmal. PSS . bengkel .

4/1999: Pelaporan kejadian tidak diingini di sekolah Bil. 8/1988: Keselamatan diri pelajar di sekolah Bil. 16/1998: Menangani kegiatan gengster di sekolah Bil. 8/1999: Keselamatan diri murid dalam perjalanan pergi dan balik sekolah Bil. dadah dan gengster Pekeliling Ikhtisas Keselamatan Bil. 7/2000: Mencegah dan kesihatan serta kegiatan kebakaran di sekolah kokurikulum dan sukan di dalam dan di luar sekolah 31 . 7/1999: penubuhan kelab pencegahan jenayah di sekolah Bil.Bil. 9/2000: Panduan keselamatan diri pelajar semasa pengajaran jasmani Bil. 3/1993: Lapor kepada polis salah laku yang berbentuk jenayah Bil. 6/2000: Menangani masalah keselamatan.

Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. Abdullah Sani Yahya ( 2005 ). Puchong. Mengurus Hal Ehwal Pelajar.RUJUKAN : KPM ( 1988). Kementerian Pelajaran Malaysia Buku Panduan Guru Asrama (1988). Konsep dan Manual sekolah selamat.Pelaksanaan Dan Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks Surat-surat Pekeliling Ikhtisas.Panduan Tatacara Disiplin Sekolah untuk Guru Besar dan Guru . Bentong. Kuala Lumpur: DBP Kementerian Pelajaran Malaysia (2002). Kuala Lumpur : DBP KPM ( 1991). 32 . Pahang : PTS Professional Publishing Mok Soon Sang (2009).Pengurusan Hal Ehwal Pelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful