PROGRAM KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pengurusan HEM
Keselamatan Dan Kebajikan Murid

N P Q E L

OBJEKTIF 1. Memahami dan melaksanakan aspek keselamatan dan kebajikan dalam pengurusan HEM 2. Membincangkan isu-isu berkaitan aspek keselamatan dan kebajikan murid. 3 Memahami Surat-surat Pekeliling Ikhtisas dan dokumen-dokumen berkaitan HEM

2

ASPEK-ASPEK KEBAJIKAN
•Sistem Maklumat Murid ( SMM ) •Insurans Perlindungan •Skim Pinjaman Buku Teks ( SPBT ) •Biasiswa dan Bantuan •Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin ( KWAMP ) •Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) •Kantin •Bimbingan dan Kaunseling •Pendidikan Pencegahan Dadah ( PPDa ) •Program 3K •Rancangan Makanan Tambahan (RMT) •Program Bantuan Susu Sekolah (PBSS) •Kebajikan Murid Pra-Sekolah •Asrama •Isu-isu kebajikan

3

ASPEK-ASPEK KESELAMATAN • • • • • • • Keluar masuk sekolah Persekitaran fizikal sekolah Keselamatan menyertai aktiviti luar Pencegahan Kebakaran Menangani bencana alam Tatacara pelaporan kes Isu-isu 4 .

5 . sahsiah. jantina. tarikh lahir dll. ibu bapa.SISTEM MAKLUMAT MURID ( SMM ) • Guru Data HEM memasukkan data maklumat pelajar • Profil diri. Kokurikulum • Buku Rekod Pendaftaran Pelajar • Pelajar baru. akademik. tarikh masuk. kenaikan darjah / tingkatan • Buku Jadual Kedatangan • Merekod kedatangan pelajar • Maklumat penting spt nombor pendaftaran.

Insuran Perlindungan Perlindungan 24 jam ( waktu persekolahan dan di luar sekolah meliputi seluruh dunia). Bayaran yuran perlindungan tahunan Nombor pendaftaran murid 6 . Tertakluk kepada syarat dan pindaan.

Skim Pinjaman Buku TEKS memastikan murid sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan memiliki bahan rujukan asas .pinjaman berdasarkan kepada syarat-syarat tertentu 7 .

SPBT : Pengurusan Buku Panduan Perlaksanaan dan pengurusan SPBT (1991) Fail surat-surat pekeliling SPBT - Melantik Guru Penyelaras SPBT Jawatan kuasa SPBT bilik khas menyimpan buku teks yang kemas Senarai buku-buku teks disediakan Buku stok SPBT dikemaskini 8 .

Buku rosak dibaik pulih atau dapatkan naskah baru. ( pelajar tanda tangan . pelajar mesti ganti atau dibayar balik 9 .…Pengurusan SPBT Borang-borang SPBT dikemaskini. Buku teks yang hilang. Tanggung jawab pelajar menjaga dan menghargai buku teks.terimaan dan pemulangan). Pemulangan buku teks pada akhir tahun.

Tidak dibuat hapus kira buku teks rosak d. Prosedur Hapus kira tidak dipatuhi e. Bilik SPBT dalam keadaan berselerak 10 .Dapatan Jemaah Nazir : Isu SPBT a. Rekod dan dokumen tidak dikemaskini b. Maklumat buku stok tidak akur dengan jumlah buku sebenar c.

BIASISWA Objektif : Membantu pelajar kurang kemampuan kewangan supaya dapat meningkatkan prestasi pencapaian akademik mereka Kriteria : Kewangan 65% Pencapaian akademik 35% Kokurikulum 5% Jawatan kuasa : Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli-ahli Pengetua /Guru Besar GPK ( HEM ) Guru Biasiswa Pembantu Tadbir Semua GPK Guru Disiplin 11 .

ekasih.my 12 .Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin ( KWAPM ) e-Kasih / Damak Pendaftaran untuk mendapatkan bantuan www.gov.

Memupuk pengetahuan. sikap dan amalan kesihatan 5. Polisi Kesihatan Sekolah 2.Program Bersepadu Sekolah Sihat : Objektif 1. selamat dan sihat 3. Persekitaran sosio fizikal sekolah bersih. Menyediakan perkhidmatan kesihatan 13 . ceria. Penglibatan komuniti 4.

Ketertiban pengusaha dan pekerja 14 . 2. Jawatan kuasa Tender b. Keselamatan di kantin d. Penjualan dan pembelian makanan Kempen amalan pemakanan Rehat dan istirehat Tempat pertemuan rasmi / tak rasmi ISU-ISU a. 3. 4.Kantin Sekolah : FUNGSI 1. Pembangunan kantin c.

ibubapa dan bekas pelajar.pentadbir. Menyediakan rancangan tahunan PBKS.Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling ( PBKS ) 1. Mengenalpasti keperluan PKBS melalui kajian analisis keperluan. menyedia. temu bual dan perbincangan dengan pelajar. 4. Merancang. 2. soal selidik. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling (BK) kepada semua pelajar 15 . guru. Mengumpul. kakitangan sekolah. 3. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar.

g. c. b. alkohol (PPDa) Bimbingan kerjaya / peluang ke IPT 16 . kaunseling kelompok kaunseling individu tunjuk ajar ( instructional ) kemahiran belajar pemilihan mata pelajaran elektif pendidikan pencegahan dadah. rokok. d.…PBKS 5. f. Mengelola dan melaksanakan program dan aktiviti a. e.

kerjaya dan PPDa. instrumen. menyelaras dan menilai sumber dan beban resos PBKS. pendekatan dan sebagainya secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisme PBKS. 7. staf dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat. guru. Membuat penilaian aktiviti. modul. Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras PBKS 17 . Merancang. 8.…PBKS 6. melaksana. 9. model. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti : a) perkhidmatan konsultansi dan rujukan berhubung BK . b) konferens dengan ibu bapa. Merancang.

11. motivasi.…PBKS 10. Menjadi AJK dalam Jawatan kuasa Kurikulum Sekolah ( JKS ) dan Majlis Perancangan Sekolah ( MPS ) 14. kem jaya diri dsb. Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. 18 . 12. Menjadi Penyelaras a) program mentor-mentee b) program-program pengembangan pelajar seperti kolokium. Menjadi personel perhubungan seranta sekolah 13. guru dan kakitangan. Menjadi penggerak utama program latihan dalaman.

Catatan: Maklumat terperinci program 3K boleh dirujuk dalam e-pembelajaran 19 .PROGRAM 3K : merujuk kepada Kebersihan. Keceriaan dan Keselamatan ( 1991 ) Bertujuan menghasilkan suasana persekitaran sekolah yang kondusif untuk melancarkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

keselesaan dan keselamatan. Pengambilan merujuk kekosongan tempat dan kemudahan untuk bilangan penghuni yang diperuntukan sahaja. 20 . Sekolah membuka asrama dengan kelulusan KPM Perabot disusun dengan mengambil kira kesan ke atas kesihatan.ASRAMA Objektif : Membantu pelajar miskin mendapat tempat tinggal selesa untuk belajar dan berinteraksi dengan rakan sebaya.

Kelayakan 1. Mungkin tercicir jika tidak diberi tempat di asrama 6. Masalah kesukaran kenderaan 5. Mengambil peperiksaan awam 21 . Penjaga pelajar bertugas di luar negeri 7. Keluarga kurang berada 3. Kelas Rancangan Khas ( KRK ) 2. Tinggal jauh dari sekolah 4.

Visi.penyelia asrama.Pentadbiran dan Pengurusan Struktur organisasi pengurusan asrama. warden. Agihan tugas secara bertulis. Surat-surat pekeliling berkaitan 22 . keselamatan bangunan. misi dan dasar asrama yang jelas Jadual Harian Peraturan-peraturan Bertulis Penyeliaan dan penyenggaraan asrama spt kualiti makanan. keceriaan Pejabat asrama Tempat tinggal warden Penilaian prestasi pengurusan .

… Pentadbiran dan pengurusan AKTIVITI 1. Kelas agama 7. JK Penghuni Asrama 2. Penggunaan wang lebihan asrama 8. Kemudahan perhubungan 5. Lawatan sambil belajar 9. Kaunseling di asrama 10. Rekreasi 6. Koperasi asrama 23 . Latihan kebakaran 3. Kemudahan dan keselesaan 4. Program kecemerlangan akademik dan kokurikulum 8.

tahan serangan penyakit dan meningkatkan daya pembelajaran murid. •Saiz keluarga besar dan berpendapatan rendah •murid yang jauh tempat tinggal.Rancangan Makanan Tambahan (RMT) : Meningkatkan taraf kesihatan. tubuh badan sihat. 24 . Syarat-syarat : •murid miskin.

Program Bantuan Susu Sekolah ( PBSS ) Untuk meningkatkan kesihatan murid dan taraf pencapaian akademik Susu kotak 250ml dua hari seminggu 25 .

pg 570) Apabila kemalangan berlaku di sekolah Peguam Doktor KPPM Polis Pelajar Ibubapa JPN Pemberita I stress I tak boleh tidur 26 Guru Besar / Pengetua .KESELAMATAN DI SEKOLAH : Most safety experts agree that safety commitment begins with top management Mengikut Dessler (2000.

Persekitaran c. pencabul Kemudahan Fizikal : spt bangunan dan peralatan Penggunaan dan penyenggaraan : spt peralatan dan kemudahan Punca kemalangan : a. Manusia b. peras ugut. Bencana alam 27 . 3 Bidang : Ancaman orang luar : spt pencuri.Keselamatan : Keadaan persekitaran sekolah di mana seseorang dapat menjalankan aktiviti harian dengan penuh rasa selamat dan selesa.

.Closed-circuit TV ( CCTV ).secara rutin . .Usaha Meningkatkan Keselamatan a) Pemantauan ( Monitoring ) .perhatian khusus kepada pelajar yang kerap menimbulkan masalah .bangunan yang berisiko dan lubang-lubang merbahaya .mengawasi lalulintas kawasan sekolah .pegawai keselamatan merekodkan pergerakan masuk-keluar pelawat 28 .makanan ( bersih dan berkhasiat ).

(b) Penyenggaraan ( maintenance ) .semua mesin dan alatan kemudahan dalam keadaan baik.ada jadual penyenggaraan .peranan GPK .Laporan Badan Pengawas Sekolah (d) Latihan keselamatan kebakaran 29 .memohon peruntukan penyenggaraan.sediakan bukti bahawa pihak pengurusan telah mengambil tindakan awal. . (c) Empowerment .Jawatankuasa Keselamatan . .

di makmal. kantin.…sambungan (e) Utamakan keselamatan . tandas dll .aktiviti luar ( lawatan. (g) Mengadakan program Kesedaran Keselamatan (h) Mematuhi tatacara pelaksanaan . PSS . simpan komputer . perkhemahan ) 30 . projector / LCD. bengkel . padang.meletak papan tanda berkaitan di tempat yang strategik ‘ UTAMAKAN KESELAMATAN ANDA ’ ‘ AWAS LANTAI LICIN ‘ ‘ KERUSI ROSAK ‘ (f) Menyediakan bilik kebal untuk aset penting spt. asrama.

Bil. 7/1999: penubuhan kelab pencegahan jenayah di sekolah Bil. 7/2000: Mencegah dan kesihatan serta kegiatan kebakaran di sekolah kokurikulum dan sukan di dalam dan di luar sekolah 31 . 4/1999: Pelaporan kejadian tidak diingini di sekolah Bil. dadah dan gengster Pekeliling Ikhtisas Keselamatan Bil. 16/1998: Menangani kegiatan gengster di sekolah Bil. 9/2000: Panduan keselamatan diri pelajar semasa pengajaran jasmani Bil. 6/2000: Menangani masalah keselamatan. 8/1999: Keselamatan diri murid dalam perjalanan pergi dan balik sekolah Bil. 8/1988: Keselamatan diri pelajar di sekolah Bil. 3/1993: Lapor kepada polis salah laku yang berbentuk jenayah Bil.

Kuala Lumpur : DBP KPM ( 1991). Kementerian Pelajaran Malaysia Buku Panduan Guru Asrama (1988). Puchong. 32 . Pahang : PTS Professional Publishing Mok Soon Sang (2009).Pengurusan Hal Ehwal Pelajar. Bentong.Panduan Tatacara Disiplin Sekolah untuk Guru Besar dan Guru . Abdullah Sani Yahya ( 2005 ).RUJUKAN : KPM ( 1988). Mengurus Hal Ehwal Pelajar. Kuala Lumpur: DBP Kementerian Pelajaran Malaysia (2002). Konsep dan Manual sekolah selamat. Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.Pelaksanaan Dan Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks Surat-surat Pekeliling Ikhtisas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful