Anda di halaman 1dari 14

PERANCANGAN STRATEGIK

2013 - 2018
PANITIA SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SABK AL MADRASAH AL KHAIRIAH AL ISLAMIAH

Disediakan oleh : SITI RAHMAH BT DAUD KETUA PANITIA SIVIK MKI

SABK MKI Muka Surat 1

MISI
PANITIA PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN SABK AL MADRASAH AL KHAIRIAH AL ISLAMIAH MISI Melahirkan generasi yang peka dan arif tentang hak dan tanggungjawab mereka sebagai individu dan warganegara yang menghargai toleransi, perpaduan, dan mengapresiasi keunikan budaya masyarakat Malaysia dalam usaha mengaplikasikan anjakan paradigma budaya belajar murid-murid.

SABK MKI Muka Surat 2

CARTA ORGANISASI PANITIA PEND.SIVIK & KEWARGANEGARAAN 2013

SABK AL MADRASAH AL KHAIRIAH AL ISLAMIAH

AJK UTAMA PSK SABK MKI 2013

PENAUNG PENGETUA (HJ KHAIROL ANNUAR B HJ MUSA)

PENASIHAT 1 PK PENTADBIRAN (HJ MOHAMAD NASRI B OSMAN)

PENYELARAS KB KEMANUSIAAN (CIKGU SAADIAH BT AZIZ)

PENGERUSI KETUA PANITIA PSK (USTAZAH SITI RAHMAH BT DAUD)

NAIB PENGERUSI (HJ AHMAD MUFDI B HJ ALI)

SETIAUSAHA (USTAZ MOHD ASLAM B SHUKOR)

BENDAHARI (HJ MAHD NOR B HJ MAHTAR)

SABK MKI Muka Surat 3

CARTA ORGANISASI PANITIA PEND.SIVIK & KEWARGANEGARAAN 2013

SABK AL MADRASAH AL KHAIRIAH AL ISLAMIAH

PENYELARAS PSK TING. 1 USTAZAH SITI RAHMAH BT DAUD

PENYELARAS PSK TING.2 HJ MAHD NOR B HJ MAHTAR

SABK MKI Muka Surat 4

PERANCANGAN STRATEGIK 2013- 2018 SUBJEK : SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


OBJEKTIF SASARAN INISIATIF / STRATEGIK

1.Melahirkan pelajar yang # Semua pelajar cemerlang dari segi mencapai gred A pengetahuan, dalam Ujian / kemahiran serta nilaiPeperiksaan nilai sivik dan Dalaman Sekolah kewarganegaraan

1. Menamatkan silibus pengajaran mengikut jadual yang dirancangkan dalam unit 2. Mengadakan Penilaian Prestasi mengikut kelas selepas tamat setiap Tema atau Unit 3. Pemantauan prestasi pelajar oleh guru subjek (headcount) 4. Mengadakan aktiviti seperti kuiz, teka silangkata dan lainlain 5. Pemantauan oleh Ketua Panitia / Ketua Bidang Kemanusiaan ke atas pencapaian setiap kelas.

2.

Melahirkan pelajar # Setiap pelajar yang mempunyai jati dapat diri dan mempunyai menghasilkan kesedaran sivik satu folio Sivik bersesuaian # Semua pelajar dapat mengaplikasi pembelajaran Sivik dalam kehidupan

1. Membuat kajian sendiri / kumpulan bagi penghasilan folio Sivik 2. Menggalakkan pelajar mengaplikasi hasil pembelajaran Sivik dalam kelas 3. Pelajar dibawa melaksanakan program Khidmat Masyarakat

3. Memupuk minat pelajar terhadap subjek Sivik dan Kewarganegaraan

# Semua pelajar melibatkan diri dalam semua aktiviti yang dianjurkan oleh guru Sivik dan Kewarganegaraan

1. Mempelbagaikan kaedah Pengajaran dan Pembelajaran ( P & P) 2. Mempelbagaikan akiviti di dalam dan di luar bilik darjah 3. Minggu Kemanuusiaan / Minggu PSS bersama Panitia Sivik dan Kewarganegaraan 4. Tayangan VCD/ Astro bermesej positif 5. Mengadakan lawatan (Program Khidmat Masyarakat) 6. Melaksanakan Kajian Tindakan

SABK MKI Muka Surat 5

4.Melaksanakan perancangan pentadbiran pendidikan berkesan

# Panitia Sivik dapat mematuhi perancangan pentadbiran pendidikan melibatkan keperluan pengurusan pengajaran dan pembelajaran

1. Menghadiri mesyuarat kurikulum 2. Mengadakan perbincangan panitia / mesyuarat / Teachers Discussion Group (TDG) 3. Membuat edaran tugasan dan makluman kepada pelajar 4. Memohon dan menyediakan keperluan P & P guru 5. Pelajar-pelajar mempunyai fail untuk menyimpan folio dan hasil kerja pelajar 6. Menyediakan rangka program Khidmat Masyarakat 7. Perbincangan & perkongsian pengetahuan dan pentaksiran kurikulum baru subjek

5. Meningkatkan kualiti # Semua guru dapat persediaan dalam mengadakan pengajaran dan keperluan pembelajaran subjek persediaan Sivik dan pengajaran dan Kewarganegaraan penilaian prestasi pelajar

1. Membuat skema kerja subjek Sivik dan Kewarganegaraan (rancangan harian, rancangan mingguan, rancangan tahunan) 2. Mengajar mengikut silibus SP & HSP.

PELAN TINDAKAN
SABK MKI Muka Surat 6

PANITIA PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN 2013 SABK AL MADRASAH AL KHAIRIAH AL ISLAMIAH

BIL 1.

BULAN Januari

PROGRAM/AKTIVITI Mesyuarat Panitia Pertama

TINDAKAN Semua guru PSK Semua guru PSK KBKM/Ketua Panitia KBKM/Ketua Panitia

Bengkel Staf Panitia Pertama


2 Februari Pencerapan Penggal 1 Semakan Buku Latihan oleh Ketua Bidang / Ketua Panitia 3 4 5 6 7 8 Mac April Mei Jun Julai Ogos

Ujian Penilaian 1 ( Tidak Berkaitan )


Mesyuarat Panitia Kedua

Tiada
Semua guru PSK Semua guru Semua guru

Peperiksaan Pertengahan Tahun


Mesyuarat Panitia Ketiga

Lawatan Penanda Aras


Semakan Buku Latihan oleh Ketua Bidang / Ketua Panitia

AJK Bidang Kemanusiaan


Semua guru

Ujian Penilaian 2 (Tidak Berkaitan) Tiada


9 September

Mesyuarat Panitia 4 Pencerapan Rakan Sebaya

Semua guru Semua guru

10

Oktober

Post Mortem 2013

Semua guru

11.

November

ANALISIS SWOT
SABK MKI Muka Surat 7

KEKUATAN (S)
1. Guru-guru yang berdedikasi 2. Nisbah guru kepada pelajar mencukupi bagi setiap kelas 3. Penglibatan guru dalam kursus, bengkel dan ceramah PSK adalah berterusan 4. Kaedah pengurusan panitia dan pentadbiran sekolah amat fleksibel. PELUANG (O) 1. Sokongan pihak pentadbiran sekolah dapat membantu melincinkan perancangan panitia. 2. Peruntukan PCG akan bertambah setiap tahun. 3. Dasar sekolah dan Kementerian pelajaran Malaysia untuk mewujudkan modal insan seimbang dapat dicapai dengan meningkatkan tahap kesedaran sivik pelajar. 4. Penglibatan GC/JU dalam kursus dan bengkel peringkat negeri dan kebangsaan dapat memberi banyak input. SO S1.S2.O1.O2 Dapatkan penglibatan dan sokongan pihak pentadbiran, panitia dan unit lain untuk membantu melaksanakan dan melicinkan perlaksanaan program panitia. S3.S4.O3 Perlu hantar lebih daripada seorang guru menghadiri kursus atau bengkel untuk mendapatkan pendedahan. S5.O4 Dapatkan kerjasama GC/JU dalam melaksanakan sebarang program panitia.

KELEMAHAN (W)
1. Kekangan masa ( 1 waktu seminggu) tidak mencukupi. 2. Subjek di anggap tidak penting kerana bukan peperiksaan. 3. Penambahan subjek dalam jadual waktu. 4. Program Khidmat Masyarakat yang mengambil masa 10 jam di luar jadual waktu. ANCAMAN (T) 1. BBT perlu bekalkan Buku Panduan Guru (BPG) kepada guru. 3. Kekurangan pendedahan pelaksanaan Khidmat Masyarakat. 4. Persaingan dengan subjek-subjek teras yang teras (peperiksaan).

WO W1.O1.O4 adakan lebih banyak kursus/bengkel/perkembangan staf untuk menangani masalah kekurangan masa. W2.W3.O2.O3 Gunakan kaedah hands on dan Pembelajaran Luar Bilik Darjah (PLBD) dalam P&P. Juga hargai sumbangan dan beri pengiktirafan kepada guru dan pelajar untuk memotivasikan mereka. WT W2.W3.T2.T3. Adakan ceramah motivasi untuk menekankan kepentingan PSK kepada setiap pelajar.

ST S1.S2.S3.T1 Gunakan kemahiran dan input yang diterima daripada GC/JU untuk W1.T1.T4. Perlu mengadakan P&P yang meningkatkan keberkesanan subjek. aktif dan bercorak hands on dan pembelajaran aktif. S4.S5.T2.T3.T4. Gunakan perkhidmatan secara on line untuk dapatkan bekalan BBM yang terkini

TOWS MATRIK
SABK MKI Muka Surat 8

TOWS MATRIK

KEKUATAN (S) - Guru-guru berdedikasi - Nisbah guru kepada pelajar mencukupi bagi setiap kelas - Penglibatan guru dalam kursus, bengkel dan ceramah PSK adalah berterusan - Kaedah pengurusan panitia dan pentadbiran sekolah amat fleksibel. SO (MAXI MINI) S1.S2.O1.O2 Dapatkan penglibatan dan sokongan pihak pentadbiran, panitia dan unit lain untuk membantu melaksanakan dan melicinkan perlaksanaan program panitia. S3.S4.O3 Perlu hantar lebih daripada seorang guru menghadiri kursus atau bengkel untuk mendapatkan pendedahan. S5.O4 Dapatkan kerjasama GC/JU dalam melaksanakan sebarang program panitia.

KELEMAHAN (W) Kekangan masa ( 1 waktu seminggu) tidak mencukupi. - Subjek di anggap tidak penting kerana bukan peperiksaan. - Penambahan subjek dalam jadual waktu. Program Khidmat Masyarakat yang mengambil masa 10 jam di luar jadual waktu WO (MINI MAXI) W1.O1.O4 adakan lebih banyak kursus/bengkel/perkembangan staf untuk menangani masalah kekurangan masa. W2.W3.O2.O3 Gunakan kaedah hands on dan Pembelajaran Luar Bilik Darjah (PLBD) dalam P&P. Juga hargai sumbangan dan beri pengiktirafan kepada guru dan pelajar untuk memotivasikan mereka.

PELUANG (O) Sokongan pihak Pentadbiran sekolah dapat membantu melincinkan

perancanganpanitia. - Peruntukan PCG akan bertambah setiap tahun. - Dasar sekolah dan Kementerian pelajaran Malaysia untuk mewujudkan modal insan seimbang dapat dicapai dengan meningkatkan tahap kesedaran sivik pelajar. Penglibatan GC/JU dalam kursus dan bengkel peringkat negeri dan kebangsaan dapat memberi banyak input.

ST (MAXI MINI) S1.S2.S3.T1 Gunakan kemahiran dan input yang diterima daripada GC/JU untuk meningkatkan keberkesanan

WT (MINI MINI) W2.W3.T2.T3. Adakan ceramah motivasi untuk menekankan kepentingan PSK kepada setiap pelajar.

ANCAMAN (T)

SABK MKI Muka Surat 9

Silibus PSK dikatakan bertindih dengan silibus Pend. Moral BBT perlu bekalkan Buku Panduan Guru (BPG) kepada guru. Kekurangan pendedahan pelaksanaan Khidmat Masyarakat. Persaingan dengan subjek-subjek teras yang peperiksaan.

subjek. S4.S5.T2.T3.T4. Gunakan perkhidmatan secara on line untuk dapatkan bekalan BBM yang terkini W1.T1.T4. Perlu mengadakan P&P yang aktif dan bercorak hands on dan embelajaran aktif.

SABK MKI Muka Surat 10

ISU STRATEGIK - Semua guru yang mengajar bukan opsyen


- Kesukaran memahami kehendak sukatan subjek kerana baru diperkenalkan - Masalah kepentingan subjek kerana bukan peperiksaan - Kekangan masa dalam mengendalikan Khidmat Masyarakat

MATLAMAT STRATEGIK
- Memastikan guru-guru mempunyai kemahiran dalam P&P berfokus serta berpusatkan murid - Memastikan guru memahami kehendak dan sukatan subjek - Memastikan guru dapat membahagikan masa dalam pelaksanaan program Khidmat masyarakat - Memastikan peningkatan peratus pencapaian sentiasa meningkat

STRATEGI
- Menghantar guru mengikuti kursus yang dianjurkan oleh KPM atau JPN - Mengadakan kursus dalaman dan perkembangan staf lebih kerap - Meminta bantuan JU/GC dalam menyampaikan maklumat terkini - mengadakan P&P yang lebih bercorak kearah aktiviti luar bilik darjah dan hands-on

SABK MKI Muka Surat 11

ISU STRATEGIK, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


BIDANG PANITIA ISU STRATEGIK Semua guru yang mengajar bukan opsyen MATLAMAT STRATEGIK Memastikan guru-guru mempunyai kemahiran dalam P&P berfokus serta berpusatkan murid Menghantar guru mengikuti kursus yang dianjurkan oleh KPM atau JPN Memastikan guru memahami kehendak dan sukatan subjek Mengadakan P&P yang lebih bercorak kearah aktiviti luar bilik darjah dan hands on. OBJEKTIF Peningkatan dalam ujian dan peperiksaan dalaman sekolah KPI % lulus ujian dan peperiksaan dalaman SASARAN Semua lulus setiap tahun

Keberkesanan dalam P&P

Selaras dengan sukatan dan huraian pelajaran

Objektif P&P tercapai

Kesukaran memahami kehendak sukatan subjek kerana baru diperkenalkan Masalah kepentingan subjek kerana bukan peperiksaan

Mematuhi kehendak KPM

Pelbagaikan P&P dan menarik minat pelajar terhadap subjek. Peningkatan dalam ujian dan peperiksaan dalaman sekolah Pelaksanaan program Khidmat Masyarakat (10 jam diluar jadual waktu)

Pencerapan rakan sebaya dan semakan buku latihan

Memastikan peningkatan peratus pencapaian sentiasa meningkat. Kekangan Memastikan masa dalam guru dapat mengendalikan membahagikan Khidmat masa dalam Masyrakat pelaksanaan program Khidmat Masyarakat

Jadual pelaksanaan program

Setiap tingkatan satu program setiap tahun

SABK MKI Muka Surat 12

ISU , CADANGAN STRATEGIK , PELAN TAKTIKAL


ISU STRATEGIK
STRATEGIK YANG DICADANGKAN

PELAN TAKTIKAL

FAKTA YG MENYOKONG STRATEGI INI Guru akan ikut peraturan dan arahan

HALANGAN UTK MELAKSANAK AN STARTEGI INI

PENDORONG UTK MEMILIH STRATEGI

Terdapat guru yang mengajar bukan opsyen

Mengadakan seminar, kursus dan bengkel untuk guru kurang pengalaman

Kursus profesionalis me gurudikendalikan oleh GC/JU

Memilih masa yang sesuai

Sokongan pihak pentadbir

Guru kurang kemahiran pedagogi, pengawalan kelas

Mengadakan kursus pengukuhan P&P

Perkembang an staf untuk meningkatka n kepakaran guru dalam P&P Masalah kepentingan subjek kerana bukan peperiksaan Masalah kekangan masa dalam pelaksanaan Program Khidmat Masyarakat Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam aktiviti P&P Menghasilkan perancangan kerja awal tahun Mengadakan aktiviti hands on dalam setiap P&P

Bantuan GC/JU dan Ketua Panitia

Pendedahan kursus, Pembelajaran aktif

Sukar mendapatkan bantuan JU kerana padat dengan program PPK, KPM, JPN Kesuntukan masa (hanya 2 waktu seminggu)

JPN dan PPD

Sokongan pihak pentadbir

Melaksanaka n program secara beransur dengan perancangan masa yang baik

Guru akan ikut peraturan dan arahan

Aktiviti sekolah

Sokongan pihak pentadbir

SABK MKI Muka Surat 13

Pengagihan Markah Ujian & Peperiksaan Dalaman Sekolah


Tingkatan 1 Bahagian A Objektif : 40 soalan (40markah) Bahagian B Struktur : 2 soalan (10 markah) Bahagian C Esei : Tiada Masa : 1 jam : 50m x 2 Tingkatan 2 Bahagian A Objektif : 30 soalan (30markah) Bahagian B Struktur : 2 soalan (20 markah) Bahagian C Esei : Tiada Masa : 1 jam : 50m x 2 Tingkatan 3 Bahagian A Objektif : 20 soalan (40markah) Bahagian B Struktur : 4 soalan (20 markah) Bahagian C Esei : Tiada Masa : 1 jam : 60 x 100 60 Catatan

Soalan Objektif boleh merangkumi: -Aneka pilihan -Isi tempat kosong -Betul /Salah -Padanan

UP1 & UP2

Bahagian A Objektif : 40 soalan (40markah) Bahagian B Struktur : 4 soalan (20 markah) Bahagian C Esei : Tiada Masa : 1.5 jam : 60 x 100 60

Bahagian A Objektif : 40 soalan (40markah) Bahagian B Struktur : 4 soalan (20 markah) Bahagian C Esei : Tiada Masa : 1.5 jam : 60 x 100 60

Bahagian A Objektif : 40 soalan (40markah) Bahagian B Struktur : 4 soalan (20 markah) Bahagian C Esei : Tiada Masa : 1.5 jam : 60 x 100 60

Soalan Objektif boleh merangkumi: -Aneka pilihan -Isi tempat kosong -Betul/Salah -Padanan -Petikan

PPT & PAT

SABK MKI Muka Surat 14