SISTEM EJAAN RUMI 1 1.1 • 1.2 Sejarah Ringkas.

Rancangan Pembakuan Bermula pada tahun 1904 dan disempurnakan pada tahun 1972. Sistem ejaan rumi yang pernah wujud: i. ii. iii. iv. v. 1.3 • • • Sistem Ejaan Wilkinson (1904) – Ejaan Sekolah Melayu di Malaya. Ejaan Za'ba (1949) – Ejaan Sekolah hingga 1972. Sistem Ejaan Fajar Asia – Ejaan Majalah Fajar Asia (1945-54). Ejaan Rumi Kongres 1956 – Ejaan ASAS 50. Kaedah Ejaan PBMUM (Persatuan BM Universiti Malaya) – Ejaan Majalah Bahasa.

Penyelarasan dan Pelaksanaan Penyatuan ejaan rumi antara BM Malaysia dengan Indonesia bermula pada 1959, tetapi ejaan Malindo 1959 ini tidak dapat dilaksanakan. Persetujuan tentang Sistem ejaan rumi bersama ditandatangani pada 27 Jun 1967, telah diisytiharkan penggunaannya serentak pada 16 Ogos 1972. Di Malaysia, ejaan ini dikenali sebagai Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Melayu. Ciri-ciri Utama Sistem Ejaan Rumi 1972 Huruf dalam BM: i. ii. iii. Huruf Vokal: a,e,i,o,u dan diftong: ai, au, oi. Huruf konsonan: huruf selain huruf vokal Huruf Konsonan Gabungan: gh, kh, ng, ny, sy.

2. 2.1

2.2 • •

Sistem Keselarasan Huruf Vokal Sistem keselarasan atau kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar. Bagi kata yang terdiri daripada tiga atau lebih suku kata, hanya dua suku kata terakhir sahaja yang diambil kira. Contoh: seme nanjung, seluruh, kerisik, dll.

1

petak. riuh. obor. tunggul. dewan cetek. kontang oleh. cerdas betik. duit ukur. tumpah sunting. bisik tidur. simpuh otak. bulat. boleh. botak. esok ingat. basuh. meleset tempoh. sugul 2. kemas. badan. sisik. bodoh umpan. sembuh selak. cantik datuk. senget. sengit telur.2. tempuh. belok. conteng contoh. balik.4 Kekecualian Keselarasan Vokal 2 . girang intip. cangkul kelas. lebih. kulit.3 Pola Keselarasan Vokal Bil. bandar adik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pola a-a a-i a–u e (p) – a e (p) – i e (p) – u e (t) – a e (t) – e (t) e (t) – o i–a i–i i–u o–a o – e(t) o–o u–a u–i u-u Contoh asah. pinang.

skru kualiti. lapor gembleng pepet. Bil. hipotesis spektrum interkom. thesis express. konduktor 2.Melayu sen kad. kontraktor objektif. quota theory. transistor fosil. forum subjek kupon. cek graf teknik muzik. Melibatkannperkataan yang diserap daripada bahasa asing. tesis ekspres. gabenor briged Filem. analisis Huruf c–s c/cc – k cc – ks ch – c ph – f ch – k s–z sc – s sc – sk q–k th – t x – ks y-i 3 . fizik sains skala. physic science scale. parlimen diftong. complex economy. screw quality.5 a. bebel jempol imlek ijon.Inggeris cent card. lelucon Contoh bahasa Inggeris kaset. kompleks economi. analysis B. cheque graph technique music.Inggeris Penyesuaian huruf-huruf konsonan tertentu B. akaun akses caj. Ejaan istilah / kata pinjaman B. hipokrit bonus. pilon tulen lumer bunglon. kuota teori. planet panel atom. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pola a – e (t) a – e (p) a–o e (t) – i e (t) – u e (p) – e (t) e (p) – e (p) e (p) – o i – e (t) i – e (p) i–o o–i o–u u – t (t) u – e (p) u-o Contoh bahasa Nusantara awet gableg lakon. account access charge.

Pengekalan gugus konsonan dalam BI dengan beberapa penyesuaian B. tennis asset. krim dialek protein kalori me premium.au ou . kadbod But tisu.iu ou .u ue .u d. pill comma annuity.b. paun kupon. stadium akauntan.i iu . proses loteri. automatik idea.ia ei .Melayu lobi.Melayu blok klasik. gear grease.Inggeris lobby.ea ea .o oo . cardboard boot tissue.i ee .ei ie . tenis asset. serius kot. pound coupon.Inggeris audit.z c. hobby effective.u oa . credit comprehensive protocol store prism plasm organism 4 . battery jazz B.t zz . process lottery. klinik draf krim.au ea . serious coat. Penyesuaian huruf bagi gabungan 2 huruf vokal B. Pengguguran satu daripada huruf konsonan yang sama. bateri Jaz Huruf bb – b ff – f gg – g ll – l mm – m nn – n ss – s tt . stadium accountant.Melayu audit. trafik agresif bil. gear gris. automatic idea. issue B. hobi efektif. isu Huruf au .Inggeris block classic. B. pil koma anuiti. kredit komprehensif protokol stor prisma plasma Organisma B. cream dialect protein calorie mee premium.i ia . clinic draft cream. traffic aggresive bill.

Inggeris nasionalism komunism socialism mechanism h.Inggeris class. B. fail saiz.e. -tional menjadi si. traditional g. immigration section. Pengejaan kata pinjaman daripada BI yang telah mantap B. televisyen profesional nasional.Melayu generasi teknologi tragedi psikologi agenda agen.Inggeris generation technology tragedy psychology agenda agent B. Kata yang asalnya berakhir dengan –sion. setem pensel. gelas geran. action lotion.Melayu nasionalism komunisme sosialisme mekanisme B. file size. glass grant. -tion. B.Melayu kelas. sen. pie 5 . pelan Biro. pai B. syen dan sional.Melayu tradisi. stamp pencil. imigresen seksyen. -sional.Inggeris tradition. ejen (wakil) f. plan bureau. television professional national. tradisional Pengejaan kata yang berakhir dengan -ism B. Huruf g yang diucapkan sebagai [ j ] menurut BI ditulis dan disebut sebagai g dalam BM B. belon aksi dail. ballon action dial. aksi Losen.

bangunan. Contohnya: diambil alih. warganegara. Jalan Tuanku Abdul Rahman. menerima pakai. jalan. Kerusi dan Meja untuk Kakitangan Jabatan.2 Kata yang telah mantap ditulis sebagai satu perkataan. urus setia. pesuruhjaya. setiausaha.3. ambil alih. diguna semula. Bandar raya. maklum balas. Kata yang menerima apitan ditulis sebagai satu perkataan. Contohnya: pengambilalihan. Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK).1 Penulisan Kata Bahasa Melayu Rangkai kata umum – semua frasa atau rangkai kata sama ada dua perkataan atau lebih hendaklah ditulis terpisah. kenal pastikan. kemas kini. beritahu. kakitangan. jawatankuasa. suruhanjaya.1 Penggunaan Huruf Besar dan Huruf Kecil Nama khas – huruf pertama pada semua nama khas seperti nama pertubuhan. Negara Kita Tanggungjawab Kita. tengah hari. warga kota. tanggungjawab.2 Kata sendi dan kata hubung: huruf pertama bagi kata sendi dan kata hubung tertentu seperti yang. Contohnya: Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung (GPMS). susun atur. sukarela. dll. Contohnya: Kerjasama. b. atur cara. matahari. pengenalpastian. reka bentuk. Keretapi Tanah Melayu 3. di. 4.3 Rangkai kata umum berimbuhan a. Bank Islam Malaysia Berhad. dll. Taman Melati Indah.0 3. dan. atas dll ditulis dengan huruf kecil. Contoh: Jalan raya. olahraga 3. 4. 6 . • Kekecualian: Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. dll. kereta api. tandatangan. taman perumaha dan cogan kata hendaklah ditulis dengan huruf besar. Kata yang menerima awalan atau akhiran sahajan ditulis sebagai dua perkataan. antarabangsa. syarikat. dll. pengemaskinian. lebuh raya. Perkembangan Politik dan Kebudayaan Malaysia. Contohnya: Dewan Bahasa dan Pustaka. ke. jabatan. bumiputera.0 4.

A. tercari-cari.0 Pada asasnya. contohnya: JPM. dll.. pangkat dan sapaan ditulis menggunakan titik. pro-Iran. dll. jawatan. Y. Singkatan tiga huruf atau lebih menggunakan satu titik sahaja. Contohnya: Dr.5. contohnya: b. dsb. PBB. Chabang Tiga. Ejaan Nama Tempat / Nama Khas ii. hlm.p.2 i.p. ii. bermacam-macam. Tn. Prof. Klang.. petunjuk-Nya. tulis-menulis. 6.. 7 . Untuk menyambungkan suku kata yang terpisah kerana penggantian baris. contohnya: Cheras.. dll. 5. institusi. Singkatan bagi nama jabatan. contohnya: Surat-surat......1 Penggunaan Tanda Baca Tanda titik atau noktah i.k. Singkatan yang sudah umum ditulis dengan menggunakan titik.. s.0 5. DBP. iv. contohnya: ke-200. Y.1 Nama tempat di Malaysia yang dibentuk sebelum 1972 dikekalkan ejaan cara lama. Tanda sempang ( . dll. m. awal 40-an.) Untuk menulis kata ganda.. Kol. u.. Singkatan bagi gelaran.M.s..B.. iii. 6. kupu-kupu. En. spt. BBMB.. contohnya: anti-Yahudi. organisasi dan pertubuhan ditulis tanpa titik. Untuk merangkaikan huruf dengan angka dan angka dengan akhiran – an.. ejaan nama tempat dan negeri ditulis menurut arahan kerajaan negeri masing-masing. hamba-Mu. Lubok Batu. Apabila bentuk terikat diikuti oleh kata nama khas yang dimulai dengan huruf besar. Kampong Senara. PPM. tahun 90-an. Sdr. Charok Kudung. LPM. PPK iii.

New York. Nama tempat di luar negeri yang sudah biasa dieja dengan cara Melayu dikekalkan. Cuba. Walau bagaimanapun. Bosnia-Herzegovina. Pantai Cahaya Bulan. Selepas 1972. Nama-nama yang telah wujud sebelum tahun 1972 dikekalkan dalam bentuk ejaan asal. Belanda. Jerman.3 6. dll. Contohnya: England. Kanada.2 Bagi nama tempat di Malaysia yang dibentuk selepas 1972.0 Ejaan Nama Orang Ejaan nama menurut kehendak individu itu. dll. Brunei Darussalam. dll. ejaan nama yang sah seperti yang didaftarkan dalam sijil kelahiran atau dalam kad pengenalan. Nama tempat di luar negeri yang dieja dengan cara antarabangsa dikekalkan. Kampung Gelung Gajah. 8 .4 7. digalakkan menggunakan ejaan baru. contohnya: Teluk Intan. ejaan nama orang digalakkan supaya menggunakan ejaan baru. 6. Filipina. contohnya: Perancis.6. Teluk Air Tawar. Republik Rakyat China.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful