SISTEM EJAAN RUMI 1 1.1 • 1.2 Sejarah Ringkas.

Rancangan Pembakuan Bermula pada tahun 1904 dan disempurnakan pada tahun 1972. Sistem ejaan rumi yang pernah wujud: i. ii. iii. iv. v. 1.3 • • • Sistem Ejaan Wilkinson (1904) – Ejaan Sekolah Melayu di Malaya. Ejaan Za'ba (1949) – Ejaan Sekolah hingga 1972. Sistem Ejaan Fajar Asia – Ejaan Majalah Fajar Asia (1945-54). Ejaan Rumi Kongres 1956 – Ejaan ASAS 50. Kaedah Ejaan PBMUM (Persatuan BM Universiti Malaya) – Ejaan Majalah Bahasa.

Penyelarasan dan Pelaksanaan Penyatuan ejaan rumi antara BM Malaysia dengan Indonesia bermula pada 1959, tetapi ejaan Malindo 1959 ini tidak dapat dilaksanakan. Persetujuan tentang Sistem ejaan rumi bersama ditandatangani pada 27 Jun 1967, telah diisytiharkan penggunaannya serentak pada 16 Ogos 1972. Di Malaysia, ejaan ini dikenali sebagai Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Melayu. Ciri-ciri Utama Sistem Ejaan Rumi 1972 Huruf dalam BM: i. ii. iii. Huruf Vokal: a,e,i,o,u dan diftong: ai, au, oi. Huruf konsonan: huruf selain huruf vokal Huruf Konsonan Gabungan: gh, kh, ng, ny, sy.

2. 2.1

2.2 • •

Sistem Keselarasan Huruf Vokal Sistem keselarasan atau kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar. Bagi kata yang terdiri daripada tiga atau lebih suku kata, hanya dua suku kata terakhir sahaja yang diambil kira. Contoh: seme nanjung, seluruh, kerisik, dll.

1

basuh. simpuh otak. bodoh umpan. cantik datuk. botak. dewan cetek.2. pinang. sugul 2. girang intip. cerdas betik. lebih. esok ingat. sisik. conteng contoh.4 Kekecualian Keselarasan Vokal 2 . bisik tidur.3 Pola Keselarasan Vokal Bil. duit ukur. cangkul kelas. petak. obor. belok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pola a-a a-i a–u e (p) – a e (p) – i e (p) – u e (t) – a e (t) – e (t) e (t) – o i–a i–i i–u o–a o – e(t) o–o u–a u–i u-u Contoh asah. kulit. boleh. badan. kemas. tumpah sunting. riuh. kontang oleh. bandar adik. bulat. tunggul. sembuh selak. balik. sengit telur. senget. tempuh. meleset tempoh.

cheque graph technique music. fizik sains skala. analysis B. akaun akses caj. account access charge. Bil. kontraktor objektif. tesis ekspres.Inggeris cent card. skru kualiti. planet panel atom. thesis express. Ejaan istilah / kata pinjaman B. gabenor briged Filem. cek graf teknik muzik. lapor gembleng pepet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pola a – e (t) a – e (p) a–o e (t) – i e (t) – u e (p) – e (t) e (p) – e (p) e (p) – o i – e (t) i – e (p) i–o o–i o–u u – t (t) u – e (p) u-o Contoh bahasa Nusantara awet gableg lakon.5 a. screw quality. konduktor 2. kompleks economi.Inggeris Penyesuaian huruf-huruf konsonan tertentu B. lelucon Contoh bahasa Inggeris kaset. pilon tulen lumer bunglon. complex economy. forum subjek kupon.Melayu sen kad. quota theory. hipokrit bonus. bebel jempol imlek ijon. parlimen diftong. transistor fosil. hipotesis spektrum interkom. physic science scale. kuota teori. Melibatkannperkataan yang diserap daripada bahasa asing. analisis Huruf c–s c/cc – k cc – ks ch – c ph – f ch – k s–z sc – s sc – sk q–k th – t x – ks y-i 3 .

i ee . bateri Jaz Huruf bb – b ff – f gg – g ll – l mm – m nn – n ss – s tt . cream dialect protein calorie mee premium.Inggeris audit. automatic idea. hobi efektif. gear gris. serious coat. pil koma anuiti. kredit komprehensif protokol stor prisma plasma Organisma B. stadium accountant.t zz . isu Huruf au . klinik draf krim. tennis asset.i iu . issue B. Pengguguran satu daripada huruf konsonan yang sama.i ia . B. trafik agresif bil.Melayu blok klasik.u oa .Inggeris lobby. battery jazz B.Melayu lobi. tenis asset.ea ea . credit comprehensive protocol store prism plasm organism 4 . Penyesuaian huruf bagi gabungan 2 huruf vokal B. pill comma annuity.au ea .ia ei . pound coupon. traffic aggresive bill. serius kot.b. Pengekalan gugus konsonan dalam BI dengan beberapa penyesuaian B.o oo . cardboard boot tissue. paun kupon.u d. kadbod But tisu.u ue .z c. krim dialek protein kalori me premium.iu ou . clinic draft cream. automatik idea. gear grease. process lottery.ei ie .Inggeris block classic. hobby effective.Melayu audit.au ou . proses loteri. stadium akauntan.

ejen (wakil) f. sen.e. B. syen dan sional.Melayu nasionalism komunisme sosialisme mekanisme B. setem pensel. imigresen seksyen. plan bureau. Huruf g yang diucapkan sebagai [ j ] menurut BI ditulis dan disebut sebagai g dalam BM B. televisyen profesional nasional.Inggeris generation technology tragedy psychology agenda agent B.Inggeris class. belon aksi dail. file size. traditional g.Melayu tradisi. ballon action dial. glass grant. gelas geran. pai B. television professional national.Inggeris tradition. tradisional Pengejaan kata yang berakhir dengan -ism B. -tion.Melayu generasi teknologi tragedi psikologi agenda agen. B. -sional. immigration section. Pengejaan kata pinjaman daripada BI yang telah mantap B. pelan Biro.Melayu kelas. aksi Losen. -tional menjadi si. fail saiz. action lotion. pie 5 . Kata yang asalnya berakhir dengan –sion. stamp pencil.Inggeris nasionalism komunism socialism mechanism h.

Bank Islam Malaysia Berhad. Contohnya: pengambilalihan. maklum balas. syarikat. di. lebuh raya.1 Penggunaan Huruf Besar dan Huruf Kecil Nama khas – huruf pertama pada semua nama khas seperti nama pertubuhan. pesuruhjaya.2 Kata sendi dan kata hubung: huruf pertama bagi kata sendi dan kata hubung tertentu seperti yang. jabatan. dll. susun atur. atur cara. bumiputera. antarabangsa. Kata yang menerima apitan ditulis sebagai satu perkataan. Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK). kemas kini. reka bentuk. Keretapi Tanah Melayu 3. Contohnya: Kerjasama. Kerusi dan Meja untuk Kakitangan Jabatan. tanggungjawab. Jalan Tuanku Abdul Rahman. dll. setiausaha. Perkembangan Politik dan Kebudayaan Malaysia. • Kekecualian: Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. kereta api. urus setia. dan.3. tengah hari. pengenalpastian. 4. beritahu.3 Rangkai kata umum berimbuhan a.2 Kata yang telah mantap ditulis sebagai satu perkataan.1 Penulisan Kata Bahasa Melayu Rangkai kata umum – semua frasa atau rangkai kata sama ada dua perkataan atau lebih hendaklah ditulis terpisah. sukarela. jawatankuasa. ke. menerima pakai. ambil alih. tandatangan. pengemaskinian. bangunan. suruhanjaya. Contoh: Jalan raya. matahari. 6 .0 3. kenal pastikan. Bandar raya. dll. Contohnya: Dewan Bahasa dan Pustaka. olahraga 3. 4. warganegara. dll. Kata yang menerima awalan atau akhiran sahajan ditulis sebagai dua perkataan. atas dll ditulis dengan huruf kecil. taman perumaha dan cogan kata hendaklah ditulis dengan huruf besar. Negara Kita Tanggungjawab Kita. kakitangan. Contohnya: Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung (GPMS). jalan. b. Taman Melati Indah.0 4. Contohnya: diambil alih. diguna semula. warga kota.

DBP. ii.5. 6. spt. pro-Iran. jawatan. Untuk merangkaikan huruf dengan angka dan angka dengan akhiran – an.p. hlm. contohnya: ke-200. iv.. PPK iii... iii.. Contohnya: Dr. institusi.. m.. Singkatan tiga huruf atau lebih menggunakan satu titik sahaja.k. Singkatan bagi gelaran. kupu-kupu..0 5. contohnya: Surat-surat. s.. Singkatan bagi nama jabatan. hamba-Mu. tahun 90-an. petunjuk-Nya. 7 . dll. awal 40-an. u.1 Nama tempat di Malaysia yang dibentuk sebelum 1972 dikekalkan ejaan cara lama. tercari-cari.B. Untuk menyambungkan suku kata yang terpisah kerana penggantian baris. tulis-menulis. dll. Kol.. organisasi dan pertubuhan ditulis tanpa titik.1 Penggunaan Tanda Baca Tanda titik atau noktah i. BBMB. Tanda sempang ( .. PPM.p. PBB. Singkatan yang sudah umum ditulis dengan menggunakan titik.. Prof.. contohnya: JPM. LPM.0 Pada asasnya. Charok Kudung. En.. contohnya: b.A. Klang. Ejaan Nama Tempat / Nama Khas ii. Y. Kampong Senara..) Untuk menulis kata ganda.. 5.2 i. dll. Lubok Batu. Tn. ejaan nama tempat dan negeri ditulis menurut arahan kerajaan negeri masing-masing. Sdr.M. contohnya: Cheras. bermacam-macam. Chabang Tiga. 6. dll. Y.. contohnya: anti-Yahudi. dsb. Apabila bentuk terikat diikuti oleh kata nama khas yang dimulai dengan huruf besar.s. pangkat dan sapaan ditulis menggunakan titik.

8 . digalakkan menggunakan ejaan baru. New York.6. Jerman. Contohnya: England. dll. Bosnia-Herzegovina. dll. Teluk Air Tawar. Cuba. Filipina. Kampung Gelung Gajah. contohnya: Teluk Intan. Selepas 1972. Pantai Cahaya Bulan.3 6. contohnya: Perancis.2 Bagi nama tempat di Malaysia yang dibentuk selepas 1972. ejaan nama orang digalakkan supaya menggunakan ejaan baru. Brunei Darussalam. Kanada.0 Ejaan Nama Orang Ejaan nama menurut kehendak individu itu. 6. Nama tempat di luar negeri yang sudah biasa dieja dengan cara Melayu dikekalkan.4 7. Nama-nama yang telah wujud sebelum tahun 1972 dikekalkan dalam bentuk ejaan asal. Nama tempat di luar negeri yang dieja dengan cara antarabangsa dikekalkan. ejaan nama yang sah seperti yang didaftarkan dalam sijil kelahiran atau dalam kad pengenalan. Walau bagaimanapun. Republik Rakyat China. dll. Belanda.