SISTEM EJAAN RUMI 1 1.1 • 1.2 Sejarah Ringkas.

Rancangan Pembakuan Bermula pada tahun 1904 dan disempurnakan pada tahun 1972. Sistem ejaan rumi yang pernah wujud: i. ii. iii. iv. v. 1.3 • • • Sistem Ejaan Wilkinson (1904) – Ejaan Sekolah Melayu di Malaya. Ejaan Za'ba (1949) – Ejaan Sekolah hingga 1972. Sistem Ejaan Fajar Asia – Ejaan Majalah Fajar Asia (1945-54). Ejaan Rumi Kongres 1956 – Ejaan ASAS 50. Kaedah Ejaan PBMUM (Persatuan BM Universiti Malaya) – Ejaan Majalah Bahasa.

Penyelarasan dan Pelaksanaan Penyatuan ejaan rumi antara BM Malaysia dengan Indonesia bermula pada 1959, tetapi ejaan Malindo 1959 ini tidak dapat dilaksanakan. Persetujuan tentang Sistem ejaan rumi bersama ditandatangani pada 27 Jun 1967, telah diisytiharkan penggunaannya serentak pada 16 Ogos 1972. Di Malaysia, ejaan ini dikenali sebagai Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Melayu. Ciri-ciri Utama Sistem Ejaan Rumi 1972 Huruf dalam BM: i. ii. iii. Huruf Vokal: a,e,i,o,u dan diftong: ai, au, oi. Huruf konsonan: huruf selain huruf vokal Huruf Konsonan Gabungan: gh, kh, ng, ny, sy.

2. 2.1

2.2 • •

Sistem Keselarasan Huruf Vokal Sistem keselarasan atau kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar. Bagi kata yang terdiri daripada tiga atau lebih suku kata, hanya dua suku kata terakhir sahaja yang diambil kira. Contoh: seme nanjung, seluruh, kerisik, dll.

1

pinang.2. bisik tidur. cantik datuk. bulat. belok. esok ingat. meleset tempoh. tempuh.3 Pola Keselarasan Vokal Bil. cangkul kelas. cerdas betik. tumpah sunting. badan. sengit telur.4 Kekecualian Keselarasan Vokal 2 . sisik. kemas. obor. botak. sugul 2. sembuh selak. kontang oleh. girang intip. petak. bodoh umpan. bandar adik. senget. boleh. balik. simpuh otak. riuh. basuh. duit ukur. lebih. dewan cetek. kulit. tunggul. conteng contoh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pola a-a a-i a–u e (p) – a e (p) – i e (p) – u e (t) – a e (t) – e (t) e (t) – o i–a i–i i–u o–a o – e(t) o–o u–a u–i u-u Contoh asah.

analisis Huruf c–s c/cc – k cc – ks ch – c ph – f ch – k s–z sc – s sc – sk q–k th – t x – ks y-i 3 . konduktor 2. thesis express. hipokrit bonus. forum subjek kupon. physic science scale. bebel jempol imlek ijon. kompleks economi.Melayu sen kad. kontraktor objektif. analysis B. Melibatkannperkataan yang diserap daripada bahasa asing.Inggeris cent card. account access charge. complex economy. kuota teori. transistor fosil. lapor gembleng pepet. planet panel atom. tesis ekspres. Bil. screw quality.Inggeris Penyesuaian huruf-huruf konsonan tertentu B. gabenor briged Filem. hipotesis spektrum interkom. parlimen diftong. cek graf teknik muzik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pola a – e (t) a – e (p) a–o e (t) – i e (t) – u e (p) – e (t) e (p) – e (p) e (p) – o i – e (t) i – e (p) i–o o–i o–u u – t (t) u – e (p) u-o Contoh bahasa Nusantara awet gableg lakon. akaun akses caj. skru kualiti.5 a. Ejaan istilah / kata pinjaman B. cheque graph technique music. pilon tulen lumer bunglon. lelucon Contoh bahasa Inggeris kaset. quota theory. fizik sains skala.

paun kupon. cream dialect protein calorie mee premium. pound coupon. klinik draf krim. tennis asset.u oa .ea ea .i ee .u d.Inggeris block classic. process lottery.o oo .t zz . pill comma annuity.ia ei .Inggeris lobby. battery jazz B. traffic aggresive bill. pil koma anuiti. serious coat. credit comprehensive protocol store prism plasm organism 4 .b.z c. bateri Jaz Huruf bb – b ff – f gg – g ll – l mm – m nn – n ss – s tt . hobi efektif.Inggeris audit.u ue .ei ie . krim dialek protein kalori me premium. tenis asset. Penyesuaian huruf bagi gabungan 2 huruf vokal B. kadbod But tisu. issue B. stadium akauntan. clinic draft cream. gear grease.au ou . cardboard boot tissue. kredit komprehensif protokol stor prisma plasma Organisma B. Pengekalan gugus konsonan dalam BI dengan beberapa penyesuaian B.i ia . gear gris. isu Huruf au . automatik idea. trafik agresif bil.au ea .Melayu blok klasik.i iu . Pengguguran satu daripada huruf konsonan yang sama. B. stadium accountant. serius kot.iu ou . hobby effective.Melayu audit.Melayu lobi. proses loteri. automatic idea.

belon aksi dail. B. stamp pencil.Inggeris tradition.Inggeris generation technology tragedy psychology agenda agent B. televisyen profesional nasional. pie 5 . setem pensel. file size.Melayu generasi teknologi tragedi psikologi agenda agen. tradisional Pengejaan kata yang berakhir dengan -ism B. imigresen seksyen. pai B. pelan Biro.Inggeris class. gelas geran. aksi Losen.Inggeris nasionalism komunism socialism mechanism h. plan bureau. fail saiz. Pengejaan kata pinjaman daripada BI yang telah mantap B. sen. B.e. -tional menjadi si. -tion. television professional national. Kata yang asalnya berakhir dengan –sion. ejen (wakil) f. traditional g. Huruf g yang diucapkan sebagai [ j ] menurut BI ditulis dan disebut sebagai g dalam BM B. -sional. glass grant. immigration section. syen dan sional.Melayu nasionalism komunisme sosialisme mekanisme B. action lotion.Melayu kelas. ballon action dial.Melayu tradisi.

Contohnya: Kerjasama. taman perumaha dan cogan kata hendaklah ditulis dengan huruf besar. atas dll ditulis dengan huruf kecil. 4. Bandar raya. pengemaskinian. • Kekecualian: Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. jalan. Contohnya: diambil alih. olahraga 3. tanggungjawab. antarabangsa. maklum balas. Kata yang menerima apitan ditulis sebagai satu perkataan. ke. 4. warga kota. jawatankuasa.1 Penggunaan Huruf Besar dan Huruf Kecil Nama khas – huruf pertama pada semua nama khas seperti nama pertubuhan. bangunan.2 Kata sendi dan kata hubung: huruf pertama bagi kata sendi dan kata hubung tertentu seperti yang. Contohnya: Dewan Bahasa dan Pustaka. Contoh: Jalan raya. warganegara. dan. Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK). Contohnya: Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung (GPMS). dll. ambil alih. Perkembangan Politik dan Kebudayaan Malaysia. Jalan Tuanku Abdul Rahman. Bank Islam Malaysia Berhad. kenal pastikan. beritahu. kemas kini. lebuh raya. Kerusi dan Meja untuk Kakitangan Jabatan.2 Kata yang telah mantap ditulis sebagai satu perkataan. jabatan.1 Penulisan Kata Bahasa Melayu Rangkai kata umum – semua frasa atau rangkai kata sama ada dua perkataan atau lebih hendaklah ditulis terpisah. tengah hari. menerima pakai.3 Rangkai kata umum berimbuhan a. 6 . dll. Keretapi Tanah Melayu 3. dll. di. Contohnya: pengambilalihan. Kata yang menerima awalan atau akhiran sahajan ditulis sebagai dua perkataan. bumiputera. pesuruhjaya. atur cara. reka bentuk. sukarela. diguna semula. kereta api.0 3. susun atur. dll. tandatangan. Negara Kita Tanggungjawab Kita. urus setia.0 4. suruhanjaya.3. kakitangan. matahari. syarikat. Taman Melati Indah. b. setiausaha. pengenalpastian.

DBP.p. contohnya: b. Singkatan bagi nama jabatan. Apabila bentuk terikat diikuti oleh kata nama khas yang dimulai dengan huruf besar... Untuk merangkaikan huruf dengan angka dan angka dengan akhiran – an. iv. Chabang Tiga. contohnya: Cheras. Charok Kudung.s.p. kupu-kupu. Contohnya: Dr.1 Penggunaan Tanda Baca Tanda titik atau noktah i.. petunjuk-Nya. pangkat dan sapaan ditulis menggunakan titik. dsb.5. En.B..0 5. Tn.0 Pada asasnya..2 i.k. Lubok Batu. u. dll. Y. Singkatan bagi gelaran. dll. Kampong Senara. dll. Y. BBMB. Tanda sempang ( . contohnya: Surat-surat.) Untuk menulis kata ganda. contohnya: JPM. contohnya: anti-Yahudi. contohnya: ke-200.. 5. tahun 90-an. Untuk menyambungkan suku kata yang terpisah kerana penggantian baris. 7 . m.. Sdr. PPK iii. hlm. PPM. 6. PBB. institusi. Singkatan yang sudah umum ditulis dengan menggunakan titik.M.. tercari-cari.1 Nama tempat di Malaysia yang dibentuk sebelum 1972 dikekalkan ejaan cara lama.... awal 40-an.. bermacam-macam. Klang. ejaan nama tempat dan negeri ditulis menurut arahan kerajaan negeri masing-masing. dll. Ejaan Nama Tempat / Nama Khas ii. Singkatan tiga huruf atau lebih menggunakan satu titik sahaja. LPM.. s.. spt. ii... 6. Kol. tulis-menulis.A. iii. hamba-Mu. organisasi dan pertubuhan ditulis tanpa titik. jawatan. Prof. pro-Iran.

dll. Nama-nama yang telah wujud sebelum tahun 1972 dikekalkan dalam bentuk ejaan asal. Republik Rakyat China.4 7. digalakkan menggunakan ejaan baru. Nama tempat di luar negeri yang sudah biasa dieja dengan cara Melayu dikekalkan. Jerman. Contohnya: England. Kampung Gelung Gajah. Brunei Darussalam. contohnya: Perancis. Belanda. New York. ejaan nama yang sah seperti yang didaftarkan dalam sijil kelahiran atau dalam kad pengenalan. ejaan nama orang digalakkan supaya menggunakan ejaan baru. Walau bagaimanapun.6. Cuba. Filipina. Selepas 1972. Kanada. Pantai Cahaya Bulan.2 Bagi nama tempat di Malaysia yang dibentuk selepas 1972. 6. dll. dll.3 6. Teluk Air Tawar.0 Ejaan Nama Orang Ejaan nama menurut kehendak individu itu. contohnya: Teluk Intan. 8 . Bosnia-Herzegovina. Nama tempat di luar negeri yang dieja dengan cara antarabangsa dikekalkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful