SISTEM EJAAN RUMI 1 1.1 • 1.2 Sejarah Ringkas.

Rancangan Pembakuan Bermula pada tahun 1904 dan disempurnakan pada tahun 1972. Sistem ejaan rumi yang pernah wujud: i. ii. iii. iv. v. 1.3 • • • Sistem Ejaan Wilkinson (1904) – Ejaan Sekolah Melayu di Malaya. Ejaan Za'ba (1949) – Ejaan Sekolah hingga 1972. Sistem Ejaan Fajar Asia – Ejaan Majalah Fajar Asia (1945-54). Ejaan Rumi Kongres 1956 – Ejaan ASAS 50. Kaedah Ejaan PBMUM (Persatuan BM Universiti Malaya) – Ejaan Majalah Bahasa.

Penyelarasan dan Pelaksanaan Penyatuan ejaan rumi antara BM Malaysia dengan Indonesia bermula pada 1959, tetapi ejaan Malindo 1959 ini tidak dapat dilaksanakan. Persetujuan tentang Sistem ejaan rumi bersama ditandatangani pada 27 Jun 1967, telah diisytiharkan penggunaannya serentak pada 16 Ogos 1972. Di Malaysia, ejaan ini dikenali sebagai Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Melayu. Ciri-ciri Utama Sistem Ejaan Rumi 1972 Huruf dalam BM: i. ii. iii. Huruf Vokal: a,e,i,o,u dan diftong: ai, au, oi. Huruf konsonan: huruf selain huruf vokal Huruf Konsonan Gabungan: gh, kh, ng, ny, sy.

2. 2.1

2.2 • •

Sistem Keselarasan Huruf Vokal Sistem keselarasan atau kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar. Bagi kata yang terdiri daripada tiga atau lebih suku kata, hanya dua suku kata terakhir sahaja yang diambil kira. Contoh: seme nanjung, seluruh, kerisik, dll.

1

riuh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pola a-a a-i a–u e (p) – a e (p) – i e (p) – u e (t) – a e (t) – e (t) e (t) – o i–a i–i i–u o–a o – e(t) o–o u–a u–i u-u Contoh asah. cantik datuk. girang intip. bodoh umpan.4 Kekecualian Keselarasan Vokal 2 . conteng contoh. meleset tempoh.2. bandar adik. dewan cetek. tumpah sunting. senget. sembuh selak. botak. tunggul.3 Pola Keselarasan Vokal Bil. bisik tidur. cerdas betik. belok. pinang. simpuh otak. kontang oleh. sisik. esok ingat. cangkul kelas. sugul 2. kemas. lebih. bulat. tempuh. balik. badan. duit ukur. boleh. sengit telur. obor. kulit. petak. basuh.

pilon tulen lumer bunglon.Inggeris cent card. kompleks economi. quota theory. kuota teori. Melibatkannperkataan yang diserap daripada bahasa asing. transistor fosil. akaun akses caj. physic science scale. gabenor briged Filem. parlimen diftong. account access charge. konduktor 2. skru kualiti. hipotesis spektrum interkom. fizik sains skala. forum subjek kupon. hipokrit bonus. lelucon Contoh bahasa Inggeris kaset. cek graf teknik muzik.Melayu sen kad. planet panel atom. kontraktor objektif. screw quality. analysis B. tesis ekspres.Inggeris Penyesuaian huruf-huruf konsonan tertentu B. Ejaan istilah / kata pinjaman B. analisis Huruf c–s c/cc – k cc – ks ch – c ph – f ch – k s–z sc – s sc – sk q–k th – t x – ks y-i 3 . lapor gembleng pepet.5 a. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pola a – e (t) a – e (p) a–o e (t) – i e (t) – u e (p) – e (t) e (p) – e (p) e (p) – o i – e (t) i – e (p) i–o o–i o–u u – t (t) u – e (p) u-o Contoh bahasa Nusantara awet gableg lakon. thesis express. complex economy. bebel jempol imlek ijon. Bil. cheque graph technique music.

clinic draft cream. pil koma anuiti. hobi efektif. krim dialek protein kalori me premium. hobby effective.ea ea .au ou .ei ie . serious coat.au ea . process lottery. paun kupon.i ia .Inggeris audit.Melayu lobi.ia ei .i iu .u d. bateri Jaz Huruf bb – b ff – f gg – g ll – l mm – m nn – n ss – s tt . kadbod But tisu. stadium akauntan. stadium accountant. automatik idea. B.iu ou . battery jazz B. automatic idea.Inggeris block classic.t zz . credit comprehensive protocol store prism plasm organism 4 . tennis asset.o oo .Melayu audit.z c. tenis asset.b. Pengekalan gugus konsonan dalam BI dengan beberapa penyesuaian B. cardboard boot tissue. isu Huruf au . Penyesuaian huruf bagi gabungan 2 huruf vokal B. trafik agresif bil. cream dialect protein calorie mee premium.Inggeris lobby. traffic aggresive bill. pound coupon.i ee .u ue .Melayu blok klasik. gear gris. serius kot. klinik draf krim. proses loteri. issue B. Pengguguran satu daripada huruf konsonan yang sama.u oa . gear grease. pill comma annuity. kredit komprehensif protokol stor prisma plasma Organisma B.

pelan Biro. action lotion. aksi Losen.Melayu nasionalism komunisme sosialisme mekanisme B.Melayu kelas.Melayu tradisi. belon aksi dail. glass grant. Kata yang asalnya berakhir dengan –sion. B. stamp pencil. Huruf g yang diucapkan sebagai [ j ] menurut BI ditulis dan disebut sebagai g dalam BM B.Inggeris class. -tional menjadi si. fail saiz. plan bureau.Inggeris tradition.Melayu generasi teknologi tragedi psikologi agenda agen. setem pensel. -tion. immigration section.Inggeris nasionalism komunism socialism mechanism h.e. B.Inggeris generation technology tragedy psychology agenda agent B. Pengejaan kata pinjaman daripada BI yang telah mantap B. pie 5 . pai B. televisyen profesional nasional. gelas geran. ejen (wakil) f. -sional. sen. tradisional Pengejaan kata yang berakhir dengan -ism B. file size. television professional national. traditional g. imigresen seksyen. ballon action dial. syen dan sional.

Bank Islam Malaysia Berhad. Jalan Tuanku Abdul Rahman. diguna semula.2 Kata sendi dan kata hubung: huruf pertama bagi kata sendi dan kata hubung tertentu seperti yang. Contohnya: Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung (GPMS). Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK). bumiputera. antarabangsa. Contoh: Jalan raya. tanggungjawab. Kerusi dan Meja untuk Kakitangan Jabatan.1 Penggunaan Huruf Besar dan Huruf Kecil Nama khas – huruf pertama pada semua nama khas seperti nama pertubuhan. Kata yang menerima apitan ditulis sebagai satu perkataan. 6 . lebuh raya. pengemaskinian. Contohnya: Dewan Bahasa dan Pustaka. pengenalpastian. jawatankuasa. maklum balas. dll. Kata yang menerima awalan atau akhiran sahajan ditulis sebagai dua perkataan. ambil alih. b. reka bentuk. dll. 4. Contohnya: Kerjasama. di. Contohnya: diambil alih.0 4. syarikat. 4. dll. olahraga 3. bangunan. warganegara. kemas kini. suruhanjaya. Keretapi Tanah Melayu 3. Taman Melati Indah. taman perumaha dan cogan kata hendaklah ditulis dengan huruf besar.3 Rangkai kata umum berimbuhan a. dll. sukarela. Contohnya: pengambilalihan. kereta api.3. jalan. matahari. atas dll ditulis dengan huruf kecil.1 Penulisan Kata Bahasa Melayu Rangkai kata umum – semua frasa atau rangkai kata sama ada dua perkataan atau lebih hendaklah ditulis terpisah. tengah hari. dan. tandatangan. pesuruhjaya. Perkembangan Politik dan Kebudayaan Malaysia. menerima pakai. warga kota. urus setia. Bandar raya.2 Kata yang telah mantap ditulis sebagai satu perkataan. Negara Kita Tanggungjawab Kita. atur cara. • Kekecualian: Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. beritahu.0 3. jabatan. susun atur. kenal pastikan. ke. kakitangan. setiausaha.

2 i. Lubok Batu. LPM. tulis-menulis.5. u.. Singkatan yang sudah umum ditulis dengan menggunakan titik.B.. 7 .M. Singkatan tiga huruf atau lebih menggunakan satu titik sahaja. hlm. Y. iii. kupu-kupu. Tanda sempang ( . Klang. PPM. pangkat dan sapaan ditulis menggunakan titik. dll. hamba-Mu. Chabang Tiga.. iv. Untuk merangkaikan huruf dengan angka dan angka dengan akhiran – an. Sdr. pro-Iran. contohnya: Cheras.. PBB. contohnya: ke-200. Prof.. institusi.. Singkatan bagi nama jabatan. En.. tercari-cari. BBMB. dll. awal 40-an. jawatan. 6.s. Singkatan bagi gelaran.) Untuk menulis kata ganda.. tahun 90-an.. ejaan nama tempat dan negeri ditulis menurut arahan kerajaan negeri masing-masing. contohnya: Surat-surat. dsb.. bermacam-macam. dll. Charok Kudung. m.1 Nama tempat di Malaysia yang dibentuk sebelum 1972 dikekalkan ejaan cara lama. PPK iii. Y. Kampong Senara. contohnya: anti-Yahudi.. dll.1 Penggunaan Tanda Baca Tanda titik atau noktah i.p. petunjuk-Nya. Ejaan Nama Tempat / Nama Khas ii.p. organisasi dan pertubuhan ditulis tanpa titik.0 Pada asasnya. Untuk menyambungkan suku kata yang terpisah kerana penggantian baris. s.. Tn. 6. ii. Kol. contohnya: b. Contohnya: Dr.. Apabila bentuk terikat diikuti oleh kata nama khas yang dimulai dengan huruf besar. contohnya: JPM. spt. DBP. 5..A.k.0 5...

ejaan nama yang sah seperti yang didaftarkan dalam sijil kelahiran atau dalam kad pengenalan. Selepas 1972.0 Ejaan Nama Orang Ejaan nama menurut kehendak individu itu. Republik Rakyat China. Belanda. dll.6.4 7. Cuba. digalakkan menggunakan ejaan baru. New York. Nama-nama yang telah wujud sebelum tahun 1972 dikekalkan dalam bentuk ejaan asal. Kampung Gelung Gajah. Filipina.2 Bagi nama tempat di Malaysia yang dibentuk selepas 1972. Teluk Air Tawar.3 6. contohnya: Perancis. Walau bagaimanapun. Kanada. Brunei Darussalam. Bosnia-Herzegovina. Jerman. ejaan nama orang digalakkan supaya menggunakan ejaan baru. contohnya: Teluk Intan. Nama tempat di luar negeri yang dieja dengan cara antarabangsa dikekalkan. Contohnya: England. Nama tempat di luar negeri yang sudah biasa dieja dengan cara Melayu dikekalkan. dll. 6. dll. Pantai Cahaya Bulan. 8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful