SISTEM EJAAN RUMI 1 1.1 • 1.2 Sejarah Ringkas.

Rancangan Pembakuan Bermula pada tahun 1904 dan disempurnakan pada tahun 1972. Sistem ejaan rumi yang pernah wujud: i. ii. iii. iv. v. 1.3 • • • Sistem Ejaan Wilkinson (1904) – Ejaan Sekolah Melayu di Malaya. Ejaan Za'ba (1949) – Ejaan Sekolah hingga 1972. Sistem Ejaan Fajar Asia – Ejaan Majalah Fajar Asia (1945-54). Ejaan Rumi Kongres 1956 – Ejaan ASAS 50. Kaedah Ejaan PBMUM (Persatuan BM Universiti Malaya) – Ejaan Majalah Bahasa.

Penyelarasan dan Pelaksanaan Penyatuan ejaan rumi antara BM Malaysia dengan Indonesia bermula pada 1959, tetapi ejaan Malindo 1959 ini tidak dapat dilaksanakan. Persetujuan tentang Sistem ejaan rumi bersama ditandatangani pada 27 Jun 1967, telah diisytiharkan penggunaannya serentak pada 16 Ogos 1972. Di Malaysia, ejaan ini dikenali sebagai Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Melayu. Ciri-ciri Utama Sistem Ejaan Rumi 1972 Huruf dalam BM: i. ii. iii. Huruf Vokal: a,e,i,o,u dan diftong: ai, au, oi. Huruf konsonan: huruf selain huruf vokal Huruf Konsonan Gabungan: gh, kh, ng, ny, sy.

2. 2.1

2.2 • •

Sistem Keselarasan Huruf Vokal Sistem keselarasan atau kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar. Bagi kata yang terdiri daripada tiga atau lebih suku kata, hanya dua suku kata terakhir sahaja yang diambil kira. Contoh: seme nanjung, seluruh, kerisik, dll.

1

balik. bandar adik. simpuh otak. pinang. tunggul. bulat. riuh. kulit. esok ingat. senget. dewan cetek. tumpah sunting. cangkul kelas. lebih. belok.3 Pola Keselarasan Vokal Bil. basuh. sembuh selak. sisik. boleh. botak. badan. cantik datuk.4 Kekecualian Keselarasan Vokal 2 . conteng contoh. obor.2. bisik tidur. duit ukur. bodoh umpan. petak. meleset tempoh. sugul 2. kemas. tempuh. girang intip. kontang oleh. cerdas betik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pola a-a a-i a–u e (p) – a e (p) – i e (p) – u e (t) – a e (t) – e (t) e (t) – o i–a i–i i–u o–a o – e(t) o–o u–a u–i u-u Contoh asah. sengit telur.

analysis B.Inggeris cent card. tesis ekspres. kompleks economi. kuota teori. akaun akses caj. cek graf teknik muzik. Melibatkannperkataan yang diserap daripada bahasa asing. Ejaan istilah / kata pinjaman B.5 a. cheque graph technique music. transistor fosil. hipotesis spektrum interkom. fizik sains skala. pilon tulen lumer bunglon. planet panel atom. screw quality. quota theory. bebel jempol imlek ijon. lelucon Contoh bahasa Inggeris kaset. gabenor briged Filem. Bil.Inggeris Penyesuaian huruf-huruf konsonan tertentu B. kontraktor objektif. skru kualiti. analisis Huruf c–s c/cc – k cc – ks ch – c ph – f ch – k s–z sc – s sc – sk q–k th – t x – ks y-i 3 . lapor gembleng pepet. hipokrit bonus. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pola a – e (t) a – e (p) a–o e (t) – i e (t) – u e (p) – e (t) e (p) – e (p) e (p) – o i – e (t) i – e (p) i–o o–i o–u u – t (t) u – e (p) u-o Contoh bahasa Nusantara awet gableg lakon. physic science scale. parlimen diftong.Melayu sen kad. account access charge. forum subjek kupon. konduktor 2. complex economy. thesis express.

pil koma anuiti. cardboard boot tissue. Pengekalan gugus konsonan dalam BI dengan beberapa penyesuaian B. kredit komprehensif protokol stor prisma plasma Organisma B.u d. kadbod But tisu. pound coupon. krim dialek protein kalori me premium.ea ea . proses loteri. Pengguguran satu daripada huruf konsonan yang sama.au ou .Inggeris audit. credit comprehensive protocol store prism plasm organism 4 .Inggeris block classic. paun kupon. tenis asset.ia ei . Penyesuaian huruf bagi gabungan 2 huruf vokal B.Melayu lobi.u ue . hobi efektif. automatik idea. trafik agresif bil. pill comma annuity. bateri Jaz Huruf bb – b ff – f gg – g ll – l mm – m nn – n ss – s tt . clinic draft cream. serious coat. cream dialect protein calorie mee premium. gear grease.iu ou .u oa .Melayu audit.o oo . battery jazz B.i ia . serius kot.i iu .b. stadium accountant.Melayu blok klasik.Inggeris lobby. hobby effective. issue B.i ee . process lottery.t zz . gear gris. isu Huruf au . klinik draf krim. stadium akauntan. tennis asset. B. traffic aggresive bill.ei ie .z c. automatic idea.au ea .

television professional national. televisyen profesional nasional. pai B. -tion. fail saiz. Huruf g yang diucapkan sebagai [ j ] menurut BI ditulis dan disebut sebagai g dalam BM B.Melayu tradisi. ejen (wakil) f. Kata yang asalnya berakhir dengan –sion. pelan Biro. imigresen seksyen. gelas geran.e. action lotion. glass grant. stamp pencil. sen. ballon action dial. tradisional Pengejaan kata yang berakhir dengan -ism B. belon aksi dail. immigration section. Pengejaan kata pinjaman daripada BI yang telah mantap B. aksi Losen. -sional.Inggeris class.Melayu generasi teknologi tragedi psikologi agenda agen. B. B.Inggeris tradition.Inggeris generation technology tragedy psychology agenda agent B. pie 5 . plan bureau. file size. setem pensel. syen dan sional. traditional g. -tional menjadi si.Melayu kelas.Inggeris nasionalism komunism socialism mechanism h.Melayu nasionalism komunisme sosialisme mekanisme B.

kakitangan.2 Kata sendi dan kata hubung: huruf pertama bagi kata sendi dan kata hubung tertentu seperti yang. dan. bangunan. Keretapi Tanah Melayu 3.0 4. kenal pastikan. maklum balas. Bank Islam Malaysia Berhad. di. Perkembangan Politik dan Kebudayaan Malaysia. warga kota. sukarela. atas dll ditulis dengan huruf kecil. Kata yang menerima awalan atau akhiran sahajan ditulis sebagai dua perkataan. kereta api. pengemaskinian. 6 . dll. Contohnya: diambil alih. dll. Contohnya: Dewan Bahasa dan Pustaka. ambil alih.3. setiausaha. tandatangan. tengah hari. Negara Kita Tanggungjawab Kita. Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK). jalan.2 Kata yang telah mantap ditulis sebagai satu perkataan. Kerusi dan Meja untuk Kakitangan Jabatan. bumiputera. Contohnya: Kerjasama. antarabangsa. urus setia. Contoh: Jalan raya. susun atur. kemas kini. Contohnya: Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung (GPMS). • Kekecualian: Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. taman perumaha dan cogan kata hendaklah ditulis dengan huruf besar. beritahu. 4. jawatankuasa.1 Penggunaan Huruf Besar dan Huruf Kecil Nama khas – huruf pertama pada semua nama khas seperti nama pertubuhan. 4. menerima pakai. Kata yang menerima apitan ditulis sebagai satu perkataan.0 3.3 Rangkai kata umum berimbuhan a. dll. suruhanjaya. diguna semula. pengenalpastian. lebuh raya. syarikat. atur cara. warganegara. Contohnya: pengambilalihan. b. tanggungjawab. pesuruhjaya. olahraga 3. reka bentuk.1 Penulisan Kata Bahasa Melayu Rangkai kata umum – semua frasa atau rangkai kata sama ada dua perkataan atau lebih hendaklah ditulis terpisah. ke. dll. matahari. Jalan Tuanku Abdul Rahman. jabatan. Taman Melati Indah. Bandar raya.

Contohnya: Dr. bermacam-macam.0 5.1 Nama tempat di Malaysia yang dibentuk sebelum 1972 dikekalkan ejaan cara lama. Apabila bentuk terikat diikuti oleh kata nama khas yang dimulai dengan huruf besar. hamba-Mu. Prof. Chabang Tiga.. contohnya: anti-Yahudi. awal 40-an. Singkatan yang sudah umum ditulis dengan menggunakan titik. institusi. contohnya: Cheras. Singkatan bagi gelaran. Kampong Senara. Sdr.. ejaan nama tempat dan negeri ditulis menurut arahan kerajaan negeri masing-masing. BBMB. dsb. tercari-cari. Singkatan bagi nama jabatan. Kol.. LPM...A. 5.. dll. 6.p. PPK iii. Tn. contohnya: Surat-surat. m..B... contohnya: b.) Untuk menulis kata ganda. tulis-menulis. 6.0 Pada asasnya. petunjuk-Nya. PBB. kupu-kupu. Untuk merangkaikan huruf dengan angka dan angka dengan akhiran – an. En. pro-Iran... pangkat dan sapaan ditulis menggunakan titik. tahun 90-an.2 i. contohnya: ke-200. DBP.1 Penggunaan Tanda Baca Tanda titik atau noktah i.5.s. Y. u. Singkatan tiga huruf atau lebih menggunakan satu titik sahaja. iii. hlm. ii.. Tanda sempang ( . spt. iv. dll. Charok Kudung.M. Ejaan Nama Tempat / Nama Khas ii..p. PPM. Y. Lubok Batu.k. Klang. Untuk menyambungkan suku kata yang terpisah kerana penggantian baris. organisasi dan pertubuhan ditulis tanpa titik. contohnya: JPM. s. 7 . jawatan. dll.... dll.

4 7. ejaan nama yang sah seperti yang didaftarkan dalam sijil kelahiran atau dalam kad pengenalan. Bosnia-Herzegovina. Kanada. 6. Contohnya: England. Selepas 1972. contohnya: Perancis. Brunei Darussalam. Belanda.0 Ejaan Nama Orang Ejaan nama menurut kehendak individu itu. Nama-nama yang telah wujud sebelum tahun 1972 dikekalkan dalam bentuk ejaan asal.2 Bagi nama tempat di Malaysia yang dibentuk selepas 1972. 8 . Teluk Air Tawar. contohnya: Teluk Intan.6. Filipina. Jerman. Cuba. dll. New York. dll. Republik Rakyat China.3 6. digalakkan menggunakan ejaan baru. Nama tempat di luar negeri yang sudah biasa dieja dengan cara Melayu dikekalkan. Walau bagaimanapun. Nama tempat di luar negeri yang dieja dengan cara antarabangsa dikekalkan. Pantai Cahaya Bulan. dll. Kampung Gelung Gajah. ejaan nama orang digalakkan supaya menggunakan ejaan baru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful