Anda di halaman 1dari 2

AGENDA MESYUARAT PBS Agenda Mesyuarat Pertama (Awal Tahun): 1.

Menjelaskan konsep, dasar pelaksanaan dan komponen PBS 2. Agihan tugas JK dan menyediakan Carta Organisasi Jawatankuasa Induk PBS 3. Melantik Pentaksir Sekolah 4. Menetapkan sistem fail PBS 5. Mengedarkan surat pekeliling/surat siaran pelaksanaan PBS 6. Memaklumkan peraturan-peraturan am pelaksanaan PBS 7. Menetapkan Jadual Kerja Pelaksanaan (Carta Gantt)Pentaksiran Sekolah/ Pentaksiran Pusat/Pentaksiran Psikometrik/ Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan KokurikulumPogram Pembudayaan PBS (Murid/Guru/ Ibu bapa/ Jalinan & Jaringan) Latihan/ PenataranPenyelarasanPementoranPemantauanPelaporan Prestasi Murid dalam SPPBS 8. Pengurusan evidens di tempat yang selamat dan bersistematik 9. Pengurusan pelaksanaan PBS bagi murid Berkeperluan Khas dan Kes-Kes Khas 10. Hal-hal lain Agenda Mesyuarat Kedua (Suku Tahun Pertama): 1. Pengesahan Minit Mesyuarat Pertama 2. Isu-Isu Pelaksanaan dan kes-kes khas PBS 3. Laporan Jawatan Kuasa Pelaksana PBSPentaksiran Sekolah/Pentaksiran Pusat/ Pentaksiran Psikometrik/PAJSKPogram Pembudayaan PBS (Murid/Guru/Ibu bapa/Jalinan & Jaringan) Latihan/ Penataran Penyelarasan Pementoran Pemantauan Pelaporan Prestasi Murid dalam SPPBS 4. Hal-hal lain Agenda Mesyuarat Ketiga (Suku Tahun Kedua): 1. Pengesahan Minit Mesyuarat Kedua 2. Isu-Isu Pelaksanaan dan kes-kes khas PBS 3. Laporan Jawatan Kuasa Pelaksana PBS Pentaksiran Sekolah/ Pentaksiran Pusat/ Pentaksiran Psikometrik/ PAJSK Pogram Pembudayaan PBS (Murid/ Guru/ Ibu bapa/ Jalinan & Jaringan) Latihan/ Penataran Penyelarasan Pementoran Pemantauan Pelaporan Prestasi Murid dalam SPPBS 4. Hal-hal lain

Agenda Mesyuarat Keempat (Akhir Tahun): 1. Pengesahan Minit Mesyuarat Ketiga 2. Post Mortem pelaksanaan PBS sekolah 3. Tindakan susulan dan penambahbaikan pelaksanaan PBS 4. Perancangan pelaksanaan PBS tahun berikuti 5. Hal-hal lain