Anda di halaman 1dari 4

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN .

NEGERI SEMBILAN
HASIL ANALISIS BORANG PENILAIAN KURSUS
KURSUS PENGURUSAN PANITIA BERKUALITI
21 JUN 2008 JAM 7.40 PAGI HINGGA 1.30 TENGAH HARI
DEWAN SEMERBAK SMK .
ASPEK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Pilihan
tempat
kursus
(1)

Alu-aluan
dan
taklimat
(2)

Slot 1:
Sistem
Fail
Panitia
(3)

Slot 2 :
Pengurusan
Panitia
Mata
Pelajaran
(4)

3
5
4
5
4
4
5
4
3
4
4
4
3
5
5
4
4
4
3
5
5
4
4
3
4

3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
2
3
5
3
5
3
3
5
5
3
4
4
4

4
4
5
5
4
5
5
5
4
4
4
4
4
5
5
5
5
4
3
5
5
4
5
4
4

4
5
5
5
4
5
5
5
4
4
4
5
4
5
5
5
5
4
3
5
5
3
4
4
4

Cadangan dan Komentar

Slot 3 :
Pengajaran
dan
Pembelajar
an
Berkesan
(5)

Pengisian
Keseluruh
an Kursus
(6)

Makanan
dan
Penyediaan
(7)

Peralatan dan
Kelengkapan
(8)

4
5
4
4
4
5
5
5
4
4
4
5
4
5
5
5
5
4
3
5
5
4
4
4
4

4
4
5
4
4
5
4
5
4
5
5
5
4
5
5
4
5
4
3
5
5
3
5
4
4

4
4
5
4
4
5
4
5
4
4
4
3
3
5
5
5
4
4
3
5
5
3
5
4
5

4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
5
5
3
4
5
4
5
4
3
5
5
3
4
4
4

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

Pengurusan masa yang kurang memuaskan, masa menunggu atau anjakan masa
jadual yang sebenar agak lama (1 jam 20 minit)
Libatkan kesemua guru untuk dapatkan maklumat - pengisian kad kedatangan latihan
guru sebab tajuk yang diberikan melibatkan semua guru
Thanks a lot. More input and more knowledge.
Ingatkan semua cikgu, jangan tinggalkan ceramah sesuka hati, walaupun penceramah
baik, tapi dia ketua nazir.
Walaupun penat tunjukkan minat.
Diharap pada kursus yang akan datang segala perancangan dijalankan seperti yang
dirancang di dalam kertas kerja. Contohnya bilangan peserta yang telah ditetapkan di
dalam kertas kerja, tidak perlu ditambah lagi, perancangan yang tidak teratur
menyebabkan penyediaan untuk kersus menjadi kelam kabut.
Ceramah yang diberikan sangatlah memberi kesan yang baik dan manfaat.
Baik dan elok diteruskan
Boleh diteruskan dari masa ke semasa
Jadual tidak dipatuhi seperti mana yang dirancang. Teliti jadual, harap boleh dipatuhi
(perbincangan penting untuk kelancaran). Keadaan ini menyulitkan peserta yang telah
'set' minda mereka.
Good, keep it Up.
Courses like this (speakers from the relative field) give lots of input - very constructive.
Good work done! Thank you very much. However, can we get another slot to get the
files done. Thank you very much.
Pengurusan memuaskan. Harap dapat diteruskan di masa akan datang.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ..


GEMENCHEH NEGERI SEMBILAN
HASIL RUMUSAN BORANG PENILAIAN KURSUS
KURSUS PENGURUSAN PANITIA BERKUALITI
21 JUN 2008 JAM 7.40 PAGI HINGGA 1.30 TENGAH HARI
DI DEWAN SEMERBAK SMK .
ASPEK

SKALA
1
2
3
4
5
Rumusan
Skala

Pilihan
tempat
kursus (1)

Alu-aluan
dan
taklimat
(2)

Slot 1:
Sistem
Fail
Panitia (3)

Slot 2 :
Pengurusan
Panitia
Mata
Pelajaran
(4)

bil

bil

Bil

bil

5
13
7

0
18
46
25

1
7
13
4

4
25
46
14

1
12
12

0
4
43
43

2
10
13

0
7
36
46

4 5

Slot 3 :
Pengajara
n dan
Pembelaj
aran
Berkesan
(5)

bil

1
13
11

0
4
46
39
4

Makanan
Pengisian
dan
Keseluruhan Penyediaan
Kursus (6)
(7)

bil

2
11
12

0
7
39
43
5

bil

4
11
10

0
14
39
36
4

Peralatan dan
Kelengkapan
(8)

bil

3
14
8

0
11
50
29
4

Rumusan :
Melalui data dan maklumat yang diperoleh di dalam jadual di atas didapati bahawa majoriti peserta
memilih skala 4 untuk pilihan tempat kursus, alu-aluan dan taklimat, slot 3 : Pengajaran dan
Pembelajaran, Makanan dan penyediaan dan peralatan dan kelengkapan.
Manakala bagi Slot 1 :Sistem Fail Panitia skala 4 dan 5 adalah sama. Sementara Slot 2 : Pengurusan
Panitia Mata Pelajaran memperoleh skala 5, begitu juga dengan pengisian keseluruhan kursus juga
mendapat skala 5.
Secara keseluruhan semua peserta amat mengharapkan agar pendedahan berkaitan dengan
pengurusan dan pengajaran dan
pembelajaran dapat diadakan lagi di masa akan datang. Terutama apabila terdapat perkeliling baru yang
diwartakan.

CONTOH BORANG
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN .........................
........................ NEGERI SEMBILAN
BORANG PENILAIAN KURSUS
PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI MELONJAKKAN
KECEMERLANGAN AKADEMIK
BAHAGIAN A
Bulatkan nombor skala pilihan anda dengan berpandukan skala berikut :
1. Amat Tidak Sesuai / Baik
2. Tidak Sesuai / Baik
Bil
1
2
3
4
5
6
7

3. Sederhana
4. Sesuai / Baik

5. Amat Sesuai / Baik

KENYATAAN
Tarikh kursus diadakan
Tempat kursus diadakan
Penginapan
Makan/ Minum / Jamuan
Proses Pendaftaran
Aktiviti keseluruhan
Pengurusan keseluruhan

1
1
1
1
1
1
1

SKALA
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

BAHAGIAN B
Bulatkan nombor skala sebagaimana pilihan anda dengan berpandukan skala berikut :
1. Amat Tidak Sesuai / Baik
2. Tidak Sesuai / Baik
Bil
1
2
3
6

3. Sederhana
4. Sesuai / Baik

KENYATAAN
Taklimat Kursus
Slot 1 : Pembangunan Organisasi 1
Slot 2 : Pembangunan Organisasi 2
Rumusan dan Penutupan

5. Amat Sesuai / Baik

PEMILIHAN
TAJUK
1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

PEMBENTANGAN
5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

KANDUNGAN
DAN
PERBINCANGAN
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Cadangan, Pandangan, Kritikan atau Komentar :


...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
....................................
Terima kasih di atas kerjasama - cadangan, pandangan mahupun kritikan atau komentar
anda dalam membantu KECEMERLANGAN SMK ...................

Anda mungkin juga menyukai